[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k] [s4s] [vip] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: Groenlinksstemmer.jpg (52 KB, 700x525)
52 KB
52 KB JPG
Nekbaard-editie

welkom: nekbaarden
niet welkom: normaaltjes
>>
Xde voor joerianon
>>
>>73855148
Ik vond Aas Rikanta altijd grappig toen ik jonger was. Nu is het een beetje een schuldig pleziertje geworden.
>>
File: hqdefault.jpg (12 KB, 480x360)
12 KB
12 KB JPG
>>73855210
>>73855128
>>73852807
hier is zeker iets aan de hand
>>
>>73855387
Sorry maar wat de kanker is aas rikanta?
>>
Nekbaarden voor de win.
>>
>>73855431
https://youtu.be/wU4UgHX_QBY
>>
>>73855288
Ben ik een normaaltje?

>Ik heb geen slaapritme en besteed al mijn vrije tijd thuis
>Ik haat mensen en menselijk contact
>Heb autisme
>Flessen met urine staan in mn kamer
>Nog nooit gerookt/gedronken

maar aan de andere kant

>Ik heb 0 moeite om sociaal over te komen en met mensen te praten
>Ik zie er goed uit en verzorg mijzelf
>Ik heb een vd
>Ik ga naar school en ik werk
>>
File: aceventurawide.jpg (90 KB, 590x332)
90 KB
90 KB JPG
>>73855446
Verkeerd vertaalt met een typfout. Aas Fortuina, Dierendetective.
>>
>>73855483
Ga uit mijn leven.
>>
File: Chomsky jong.png (461 KB, 500x498)
461 KB
461 KB PNG
>>73855523
Heb je een nekbaard?
>>
>>73855543
https://youtu.be/G8IwGUR8S54
De kuur.
>>
File: gYb8Qxh.gif?noredirect.gif (897 KB, 800x430)
897 KB
897 KB GIF
>>73855543
waarom
>>
>>73855531
Mijn favoriete Jim Carrey film was altijd Het Masker oetz
>>
File: Kopaka.png (157 KB, 320x290)
157 KB
157 KB PNG
Dit was de beste Bionicle
>>
>>73855523
>geen alcohol drinken
>>
>>73855723
Ik denk dat mijn favoriet Dom en Dommer was. Maar voor Aas was ik nog naar de bios gegaan.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ZnBeTPpr98g

kankermongolen
>>
>>73855723
ACE
VENTURA
>>
>>73855624
Soms. Scheer het altijd voordat ik de deur uitga, dat wel.

>>73855765
alcohol is duurder dan water en slecht voor mijn gezondheid. Oftewel ik betaal indirect om mijn gezondheid omlaag te halen. Liever niet.
>>
>>73855523
Jij bent een "haha wat ben ik toch autistisch XD haha"-normaaltje
>>
>>73855860
>weer een liedje met biepjes
Ik ben het met je eens dat ze met troep aankomen, maar je maakt het er niet beter op.
>>
>>73855849
Dom en Dommer was inderdaad wel leuk, of tenminste, zo herinner ik het me nog. Ik vraag me af of ik het nu nog zou kunnen waarderen.
>>
>>73855929
Nee ik ben officieel autistisch. En ik schep er niet over op. Ik heb geen vrienden.
>>
>>73855860
Was dit niet gestolen van Sasha?
https://youtu.be/9Qt1wqS7Hyk
>>
>>73855945
Paal dan ff iets beters zeikwijf
>>
>>73855950
Ik weet het niet. Maar het kan niet slechter zijn dan meneer Knaller's pinguïns. Toen verloor hij me helemaal als ventilator.
>>73856020
https://www.youtube.com/watch?v=SS5vqJd9MLc
>>
>>73855978
>heeft een vd
>>
>>73855978
>Geen vrienden.
>Wel vriendin.
Kies 1.
>>
>>73856164
>>73856190
mn vriendin is mn vriend niet :^)

Ik ben te asociaal om vriendschappen te onderhouden.
>>
File: Tfu on Dutch flag.png (199 KB, 480x336)
199 KB
199 KB PNG
>>
>>73855995
Ja, dat was in dezelfde tijd.
WE HEBBEN EEN KENNER HIER! SLACHT HEM!!

Was Jam & Spoon niet waar het allemaal vandaan kwam?
https://www.youtube.com/watch?v=MT9pH9C7Oew
De hard trance onzin.
>>
>>73856282
Je vergeet het gedichtje erbij.

>roses are red
>violets are blue
>>
>>73856254
>Ik ben te asociaal om vriendschappen te onderhouden
herkenbaar
>>
>>73856141
Exquise smaak, mijn beste man. Vergeet uw deukhoed niet op uw weg naar buiten. ;^)
>>
>>73856254
Dan ben je ook te asociaal om een vriendin te hebben. Daar moet je nog socialer voor zijn dan dat je vriendschappen met mannen onderhoud.
>>
>>73856141
Oei, inderdaad, die pingwings waren wel echt super bagger.
>>
File: CXD5Qe2WwAA2PL9.jpg (63 KB, 600x812)
63 KB
63 KB JPG
>>73856435
Dank u. Maar ik denk niet dat ik /mu/ combineer met deukhoedjes.

*kantelt hem toch*
>>
>>73856364
De hele hard trance beweging kwam uit Rotterdam en België. Gabber die je thuis wilt luisteren. In plaats van oude platen luisteren waren er cassettes uit België.
https://www.youtube.com/watch?v=CuVRKAN4yrc

En hier kwam weer Da Hool - meet her at the Loveparade uit.
https://www.youtube.com/watch?v=KO4y3nkJXDA
>>
>>73856441
Pure onzin.

Een vriendin KRIJGEN kost veel sociale vaardigheden. Hier heb ik geen probleem mee. Het is het onderhouden van deze sociale situaties wat ik niet aankan.

Bij een vriendin is dat makkelijker dan bij vrienden je vriendin kan immers gewoon bij je komen wonen en chillen in huis na een tijdje.
>>
>>73856739
woah! Ik denk dat ik mijn moeder zag!
>>
>dvw jij de enige niet-normaaltje bent die kan palen om 1 uur in de nacht
>>
>>73857250
https://youtu.be/qmsbP13xu6k
>>
>>73857271
woah jij bent echt speciaal
>>
>>73857271
Zijn er normaaltjes die kunnen palen om 1 uur in de nacht?
>>
>>73857343
ja op hun mobiel vanuit de kroeg/tent
>>
>>73857388
Gaan ze naar nu nog naar een kroeg? Uitgaan doen normaaltjes pas op vrijdag, want ze moeten morgen werken.
>>
>>73857680
studenten meestal op donderdag
>>
>>73857680
OV studentenkaart is alleen geldig tot en met vrijdag dus kunnen ze niet na 24:00 gratis naar huis komen. Dus dan maar donderdag avond.
>>
>>73857708
>>73857772
Tering. Tijdens mijn studie bleef ik gewoon bij iemand slapen als ik niet meer naar huis toe kon komen met de trein.

Weer wat geleerd.
>>
File: chaika_is_dead.jpg (126 KB, 1920x1080)
126 KB
126 KB JPG
Sleep lekker, vrienden.
>>
>>73857926
>vrienden

Trakteer me tenminste eerst op een drankje.
>>
>>73857926
Ja, sleep ja. Ik ga mzelf ook niet corrigeren.
>>73857966
Die krijg je nog van me tegoed.
>>
>>73857271
Ik ben eg geen normaaltje
>>
>>73857997
>sleep
Niks mis met sleep. Is een prima Nederlands woord.
>>
I'm so without neckbeard that it's worse than neck beard ... never reintegrated with society and stopped shaving clean after getting out of the military

anyway, Retired Little American here, update for those following the saga. Shitalian Lawyer woke up from his siesta and started my translations for court

thought of y'all because I switched to red lighting in my room kek
>>
>>73858224
lol netherlands isn't the same as amsterdam. Just kidding it actually is.
>>
>>73857772
OV is geldig tot 04:00 in de nacht van vrijdag op zaterdag oetz
>>
>>73858452
Ow ja, dat is waar ook. Dat ding is normaaltjesbestendig.
>>
File: Korrina 9032704239327.png (824 KB, 1040x722)
824 KB
824 KB PNG
>>73857271
Blijf dromen.
>>
Even spel
Oneven jijbuis
Dubbels /koffie/ en pizza
>>
Zijn studenten eigenlijk ook gewoon minderjarige?
>>
>>73859504
Je kan stufi krijgen tot je 30 bent.
>>
>>73859498
>koffie
>02:07
>>
>>73859522
>ziet dubbels
Ja, en pizza. Maar ik had enkels.
>>
>>73859576
Wat voor pizza?

Ik kan pannenkoeken maken, maar dat is wel een beetje stout.
>>
>>73859675
Wagner grote kaas en ui pizza.
>>
>>73859717
Dat is wel een lekker miemvries.

Alleen de bodem van de meeste Wagner zijn het gewoon net niet.
>>
>>73859805
Deze is D I K K, dus het is wel te doen.
>>
D.O.O.D

Net nog een tas koffie binnen dus ik ben weer goed tot 5 uur.

https://www.youtube.com/watch?v=Q65ILSbLsuU
>>
>>73860862
Ok dan
>>
>>73860862
Een nektasje of een boodschappentas?
>>
Een klein tikje
>>
>>73862372
dag nachtbroeder. wat doe je op dit uur?
>>
slaap lekker jongens, ik was van plan om een uur geleden te slapen maar 4kan hield me tegen.
>>
ik haat leven
>>
>>73864561
Niet zo mopperen moppersmurf.

>dvw net 25 minuten in de douche gestaan omdat hij wisselde tussen ijskoud en bloedheet en niets er tussen
>>
OPSTAAN SNOLLEN!
>>
>>73866240
>Niet weten dat sommige al lang wakker zijn.
>>
>>73866342
Tegen die heb ik het toch niet?
>>
Hey ho de vraag van vandaag:
Is het al... WEEKEND?
>>
>>73867311
JA
>>
>>73867322
GODVERDOMME DAT WERD TIJD OOK!
Kan ik eindelijk dark souls 3 voor de zoveelste keer uitspelen, maar dan met het lange eindfilmpie
>>
>>73867334
Ik zou maar opschieten daarmee, morgen moet je weer werken.
>>
>>73867366
Kut
>>
Er zit iemand naast me die Clash Royale 24/7 speelt wat moet ik doen?
>>
>>73867497
Je niets aantrekken van wat anderen doen.
>>
>>73867497
Telefoon ontmoet vuist
>>
>>73867505
>
Wat is dit nou weer voor christelijk en beschaafd antwoord
>>
>>73867552
Als dat te rationeel en logisch klinkt: beuk hem helemaal in elkaar terwijl je Allah Snackbar roept, waarna je jezelf nekt.
>>
>>73867578
Dat klinkt interessant
>>
moord
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Q-q8HwM-RvE
NEEEEEEEEUUUUUUUUUUUUUUUUKKK
>>
hi am I welcome here?

What is there to do in Amsterdam besides dude weed lmao? I might be visiting in a week
>>
>>73869237
please don't come, we hate canadians
>>
>>73869237
Whores.

Best thing is to take the train to Utrecht
>>
>>73869291
I hope this is Dutch humour :(

>>73869297
What's so good about Utrecht?
>>
File: 1472222385213.png (8 KB, 420x420)
8 KB
8 KB PNG
Goede morgen lieve mensen!
>>
File: droevig.png (6 KB, 298x426)
6 KB
6 KB PNG
nog iemand /droevig/ hier?
>>
https://youtube.com/watch?v=-qUO9CTVyvI
>>
>>73870072
waarom is ze zo dun, misschien moet ze wat eetbaars maken
>>
>>73870130
Dan lijkt je benis groter
>>
>>73869946
Nee, lekker bakkie aan het doen
>>
>dvw vandaag jarig
>>
>>73870330
Wat doe je hier dan?
>>
>>73870375
(jij)'tjes verzamelen natuurlijk
>>
>>73870330
Waar is de taart verrekte jarige kut.
Geen felicitatie voor jou als er geen taart is.
>>
>>73870330
Eindelijk 18! Gefeliciteerd maatje. Maak er een mooie dag van!
>>
File: DSC_0001.jpg (2.58 MB, 3840x2160)
2.58 MB
2.58 MB JPG
>>73870418
Helemaal zelf gekocht bij de lidl
>>
>>73870584
De Lidl heeft kankerlekkere donuts oetz
>>
>>73870584
Die dingen zijn best lekker
>>
>Lidl-klanten

Mijn negers
>>
File: loudly-crying-face.png (54 KB, 256x256)
54 KB
54 KB PNG
>>73870584
>lidl appeltaart
kk triest
>>
>>73870701
Niks mis met Lidl. Ze hebben een kanker goede broodafdeling.
>>
>>73870784
>mijn negers
>negatief
>>
File: 1492769407556.jpg (233 KB, 1650x1392)
233 KB
233 KB JPG
>>73870784
Vanilledonuts oetz
>>
>>73870858
Excuus, als ik het woord neger ergens lees. Lees ik automatisch iets negatiefs.
>>
>>73871136
kkblankie
>>
File: serveimage[1].jpg (1.17 MB, 2000x1414)
1.17 MB
1.17 MB JPG
>>73870330
Gefeliciteerd, Anoniempje!
>>
>in lidl
>tokkie man wil voorkruipen in de rij
>heeft rood haar en mist tanden
>heeft tokkie vrouw met overgewicht bij zich
>wordt agressief tegen mij
>in de randstad dus haal bewaker erbij
>bewaker trapt mij de lidl uit
Gelukkig is er ook nog een aldi.
>>
WAAROM zijn blankies altijd zo racistisch. Ik ben BRUIN EN TROTS, dat kunnen die rijke tatas niet zeggen wollah
>>
>>73871290
Maar dekens zijn niet racistisch. Ze warmen iedereen even warm op.
>>
Ik wil op vakantie naar schotland, iemand tips? Ben een vakantie noob
>>
>>73871290
Geen rook zonder vuur zwartje. Geen rook zonder vuur.
>>
>>73871564
Waar lees jij iets over dekens in die paal
Blankies zijn kkraar
>>
>>73871566
Die een kilt aan
Dan respecteren de clans je
>>
>>73871290
>ik ben bruin
>dat kunnen tatas niet zeggen

Goh
>>
>>73871566
Neem de boot en pak waterdichte kleding.
>>
File: blankies.png (1.05 MB, 1265x878)
1.05 MB
1.05 MB PNG
>>73871610
Ik vind dekentjes vrij normaal oetz.
>>
File: bassie-taart.png (2.49 MB, 1101x1101)
2.49 MB
2.49 MB PNG
>>73870330
>>
>>73871619
ik neem aan dat jij met jouw rokje ook hun respect krijgt?
>>
>>73871874
Hangt van de engelse invloed af
Engelse vinden mannen in vrouwenkleding namenlijk hilarisch
>>
>>73871922
is ook een beetje raar oetz
>>
Kankerkankerkankerbuschauffeur rijdt me gewoon voorbij

Godverkanker kankerzooi
>>
File: 39.dress.jpg (16 KB, 500x215)
16 KB
16 KB JPG
>>73871936
>>73871922
>Rokjes zijn voor verwijfde mannen
>mgw enkel Barbaren en plebejers broeken dragen
>>
>>73871922
https://youtu.be/rMMHUzm22oE
>>
>>73872830
tunieken lijken me heel comfy, maar dat kan dan ook het best in warme landen zoals italie.
daarom vind ik het wel logisch dat de barbaren in de koudere gebieden hun hele benen bedekten
>>
>>73872828
Ga naar z'n huis en steek m
>>
http://sceptr.net/2017/04/verkrachting-meisje-asielzoeker-doofpot-gestopt/

Nederland
Ja
>>
>>73873164
Hoe kan het in de doofpot zijn gestopt als het OM hem vervolgt?
>>
http://dopeslinger.gti.nz/
>>
>>73873229
>Volgens de politie werd er destijds doelbewust voor gekozen om geen signalement van de verdachte te verspreiden.
>Toen de verdachte werd opgepakt mocht niet worden gemeld dat hij in een asielzoekerscentrum zat.
>>
File: 1467301017472.gif (2.04 MB, 450x219)
2.04 MB
2.04 MB GIF
>>73873164
>sceptr
>>
>>73855523
>>Flessen met urine staan in mn kamer
doe dit weg en je staat goed, wtf man.
>>
http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2017/04/geen-kerkdiensten-wel-koranlessen-in-rotterdamse-buurthuizen-495662/

Nederland
Ja
>>
>>73873430
Misschien moeten ze bijbellessen geven en niet kerkdiensten.
>maar er zal wel geen vraag zijn naar bijbellessen
>>
http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2017/04/aanranders-teisteren-haags-zwembad-494988/

http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2017/04/haagsewethouderoverislamterreurzwembad-495279/
>>
>>73873504
Rot nu maar even op met je elsevier linkjes.
>>
>>73873544
>de goyim mogen dit niet weten!
Linkse kerk, aub.
>>
>>73873612
>elsevier
>feiten
>>
>>73873640
Waarheidsgetrouwe journalistiek*
>>
>>73873689
Nootjood aub
>>
File: hahahahaha.jpg (62 KB, 978x726)
62 KB
62 KB JPG
>>73873689
>>
>>
>>73873802
Waar kijk ik naar en waarom moet ik een neuk geven?
>>
>>73873858
Gokje: Wat de T*rkse diaspora heeft gestemd voor het referendum.
>>
>>73873936
En waarom moet ik een neuk geven?
>>
>>73873790
Geen argument.
>>
>>73874001
Hoe kan je zoiets serieus nemen? Het is de enige juiste reactie.
>>
IK HEB WEER EEN 6 JONGENS
KANKERBLIJ
RITALIN IS ECHT EEN GOEIE UITVINDING
WIE /ZESJESCULTUUR/ HIER?
>>
>>73873858
Wie heb jou iets gevraagd?
>>
>>73874097
Waarom geef je antwoord met een vraag?
>>
File: 1455395361280.png (415 KB, 654x702)
415 KB
415 KB PNG
>>73874052
>alweer geen argument
Doe het dan goed en paal gewoon een plaatje van een sjineze tekenfilm.
>>
File: 1475415655146.gif (3.38 MB, 700x285)
3.38 MB
3.38 MB GIF
>>73874184
>sjineze tekenfilm
>>
File: 1492775947108.jpg (58 KB, 564x564)
58 KB
58 KB JPG
>Je komt naar je woongroep en deze kerel gebruikt jouw magnetronschalen

Wat doen?
>>
>>73874335
Vragen wat hij aan het maken is en zeggen dat hij na het gebruik ze wel even netjes afwast.
>>
File: 1463284367816.jpg (34 KB, 657x527)
34 KB
34 KB JPG
>volwassen man
>eet nog steeds snot uit mijn neus
>>
>>73874335
Mijzelf afvragen waarom ik in een woongroep woon.
Afvragen waarom ik magnetronschalen heb maar geen magnetron.

Mij realiseren dat ikzelf fout zit, ga naar huis.
>>
>collega levert "feedback" over mijn werk
>staat vol met fouten over dingen die eerder zijn gezegd dat zo absoluut niet moesten
>verander het toch allemaal expres fout
>krijg ik straks kritiek op, maar dan zeg ik dat ik het naar aanleiding van haar "feedback" heb veranderd : (
>"oh, heeft een werknemer die hier nu al jaren werkt iets fout gedaan, terwijl ik hier pas een week werk en het toch al beter weet?"
>>
>>73874123
Ik ben hem niet
>>
>>73874641
Hou beide versies
>>
>>73874680
Wie heb jou iets gevraagd?
>>
File: 94f.png (121 KB, 680x497)
121 KB
121 KB PNG
>dvw blank
>>
>>73874739
Jij
>>
>>73874924
>zijn enige identiteit draait om de kleur van zijn huid
>>
>>73874927
Waarom geef je dan geen antwoord?
>>
File: 1492374632019.png (141 KB, 627x773)
141 KB
141 KB PNG
>dvw NIET racistisch
>>
>>73873288
Jammer maar nodig. Met al die PVV stemmers die geregeld willekeurige allochtonen lynchen is het nou eenmaal niet verantwoord om dat soort informatie te delen.
>>
>>73874947
Ga weg, koopman. Je kan ons Blanke mensen niet voor eeuwig voor de gek houden.
>>
>>73875097
Bron?
>>
>>73875228
Ik ben ook blank en wil je vertellen dat er meer in het leven is dan je huidskleur. Ga aan jezelf werken, je gaat geen blanke vrouw krijgen enkel door de kleur van je huid.
>>
>>73875320
http://nos.nl/artikel/2062272-elf-mannen-opgepakt-na-bestorming-woerden.html
>>
>>73875473
Dank u
>>
>>73875473
https://www.youtube.com/watch?v=dUaGdk79b3w
>>
kunnen we stoppen met de /pol/-miems? Ik word er moe van.
>>
>>73875458
>Ik ben ook blank
https://www.youtube.com/watch?v=IQgzldZDH2U
>>
https://www.youtube.com/watch?v=pjF0-9K2UEI

Ik wou dat ik een volkszanger was
>>
File: 1491789098964.png (43 KB, 657x560)
43 KB
43 KB PNG
>dvw ik in dezelfde lift moet staan als een koelie
>>
File: 1491499010412.jpg (52 KB, 880x496)
52 KB
52 KB JPG
>mgw een kleurling mij de weg vraagt
>>
File: shoooo.gif (541 KB, 480x196)
541 KB
541 KB GIF
>>73876082
>>73876178
>>
File: 1492200512555.png (946 KB, 908x908)
946 KB
946 KB PNG
>>73876204
>mgw een ondermens op mijn niet racistische palen reageert
>>
File: schijtpalen.jpg (38 KB, 500x323)
38 KB
38 KB JPG
>>73876554
>het is er nog
Vertel me, wat is er mis gegaan?
>>
>FOK!-account met fucking veel posts kwijt
>kan geen password recovery doen want was fake e-mail
>admins reageren niet op mails
wat doe
>>
File: 1480758305132.png (102 KB, 450x443)
102 KB
102 KB PNG
>>73876839
>fucking
>recovery
>fake
>admins
Nederlands leren.
>>
Heren, ik heb plots zin om me te abonneren op het Financieele Dagblad. Zal ik dat doen?
>>
>>73876839
Ik kan beter de woorden neerpalen die wel Nederlands zijn:
>met
>veel
>kwijt
>kan
>geen
>doen
>want
>was
>reageren
>niet
>op
>>
>>73877034
Hou je kankerbek nu eens.
>>
File: 1411921047234.jpg (237 KB, 500x625)
237 KB
237 KB JPG
>>73877073
>>
goedemiddag allen.
>>
Heren, wat is een "pedagogisch medewerkster" precies? Is dat gewoon een oppaswijf op de kinderopvang?
>>
>>73877189
Goedemiddag
>>
>>73877260
Ja
>>
>>73877260
Het is in ieder geval geen eufemisme voor hoer, als je dat soms dacht.
>>
>>73877358
wrm zouw je dat denke xD
>>
Ik wil rijk zijn dan kan ik de hele dag thuis spelletjes spelen

Dat kan natuurlijk ook met een uitkering, maar dan kan ik geen hoeren en drugs betalen
>>
>>73877447
Tuurlijk wel. Alleen minder hoeren en stimulerende middelen dan iemand die rijk is.
>>
>Samsung Galaxy S8
Wie heeft hem al??
>>
>>73877554
Ga ergens anders sjillen
>>
>>73877492
Hoeveel krijg je in Nederland op bijstand? Hier krijg je €850. Trek daar huur, internet, eten, elektriciteit en water van af en je hebt niets meer over voor hoeren.
>>
>>73877587
nonce
>>
File: file.png (1.12 MB, 1040x780)
1.12 MB
1.12 MB PNG
:3c
>>
>>73877713
lekker maar dat toetsenbord is wel een beetje klein en homo
>>
>>73877713
mooi toetsenbord hoor
>>
>>73877768


ja het toetsenbord is op maat dus het past goed bij me
>>73877801
bedankt!
>>
>>73877587
Ik dacht dat de laagste bijstand iets van 900 was. Maar je krijgt ook nog wat subsidies erbij, dus dan zit je rond de 1100 euro. Kan je wel een maandelijkse dame van lichte zede mee bestellen. Maar niet een duur rijkemans modelletje natuurlijk.
>>
Ik wil met de loterij winnen.
>>
>>73877863
loten kopen zou ik zeggen
>>
File: bijstand 2017.png (258 KB, 1994x1266)
258 KB
258 KB PNG
>>73877587
€933,65 bijstand per maand
€589,68 vakantiegeld per jaar
€88 euro zorgtoeslag per maand.
Maximaal €354 huurtoeslag per maand (bij huur+servicekosten van in totaal 710 euro of lager).

Komt op een totaalpakket uit van €17097,48
>>
ik zag vanochtend een postbode lopen net toen ik naar bed ging
>>
File: jgLK8VC.jpg (16 KB, 435x233)
16 KB
16 KB JPG
zou je?
>>
http://www.nu.nl/binnenland/4637040/guus-kouwenhoven-toch-veroordeeld-oorlogsmisdrijven-liberia-.html
>>
>>73878084
Welk bestaan is het miezerigst? Noot of postbode...
>>
File: 1364182218714.jpg (109 KB, 463x600)
109 KB
109 KB JPG
>dvw (((zij))) je niet lang meer zullen onderdrukken
>>
>>73878067
Netjes. Nu nog uitvinden hoeveel hoeren en narcotica er gekocht kan worden naast de maandelijkse lasten bij een gemiddelde sociale huurwoning.
>>
File: 1486560900989.png (87 KB, 371x249)
87 KB
87 KB PNG
>>73878167
>>>/pol/
>>
>>73878161
Eentje moet 's ochtends in de kou lopen en papieren door een gleuf heen duwen. De andere drinkt om dezelfde tijd nog een laatste biertje voordat 'ie z'n nest in kruipt.
>>
>>73877713
wijf
>>
>>73878171
>hoeren
Verschilt volgens mij heel sterk. Kan best voor onder de honderd euro als je niet zo op kwaliteit let.
>narcotica
Hangt ervan af wat en hoeveel natuurlijk.
>>
>>73878326
Tja, de lelg was er niet precies in, dus je moet maar wat gokken dan.
>>
bestaat er eigenlijk een niet verslavend alternatief voor nicotine? ik vind het gevoel wel lekker oetz maar ik wil het niet te vaak doen vanwege verslaving en zo.
>>
dvw weer in een discussie beland met een platte aarder. Kanker wat zijn die mensen gestoord.
>>
>>73878608
waarom neem je de moeite om met gekkies te discussiëren?
>>
>>73878469
Een nicotine gevoel krijg je niet bij iets anders. Maar zelfs als je verslaafd bent voel je die na een tijdje niet meer, dus begin er ook maar niet aan.

.t voormalig roker
>>
>>73878608
op internet? In het echt lijkt zo'n figuur me wel grappig.
>>
>>73878692
Ik zou volgens mij alleen maar lachen als ik zo'n figuur in het echt tegenkwam.
>>
Ideeën voor pannekoeken toppings?
>>
>>73878671
ach
dan maar wiet
>>
>>73878067
Heilige neuk dit wil ik ook
>>
ik haat zwarten oetz
>>
File: 1411914340441.jpg (10 KB, 275x183)
10 KB
10 KB JPG
>>73879005
>>>/pol/
>>
>>73878895
aardbijen zijn altijd lekker
>>
>>73878969
Nee, blijft daar je mag dit systeem niet belasten. Alleen de echte ziekste autisten krijgen dit.
>>
File: hoerenbudget.png (297 KB, 1960x1208)
297 KB
297 KB PNG
>>73878171
>>73878326
>>73878385
Toch een aardig budget. Kan iemand helpen met de prijs van hoeren/drugs?
>>
>>73878969
Zie >>73879134
>>
>>73879134
Kan ik dit krijgen als ik net over de grens verhuis of moet ik daar al jaren wonen?
>>
>>73879227
Nee want je kunt geen sociale huurwoning krijgen. denk ik. Voor een woning zul je toch eerst een inkomen nodig hebben.
>>
>>73879134
Bron is hookers.nl forum:
>Prijzen kunnen verschillen per buurt, type vrouw, tijd van de dag. Meest algemeen op de Wallen is € 50. Dat houdt dan in oraal en intiem met condoom en dat kan tussen 10 en 20 minuten duren. Dan hebben we het over (jonge) vrouwen die weten dat ze er heel goed uitzien. Een half uur wordt 100, een uur 200. Er zijn dan uiteraard meer mogelijkheden.

Ik zal nog even zoeken naar narcotica prijzen.
>>
>>73879294
Nooit naar de wallen gaan voor een hoer. Wallen = toeristenprijzen.
>>
>>73878312
hoedatzo?
>>
File: drugs.png (28 KB, 603x483)
28 KB
28 KB PNG
>>73879134
Geen ervaringsdeskundige, ik ga uit van prijzen die ik lees op forums. Als je precieze prijzen wilt moet je maar daar neuzen op een locatie. Ik pakte gewoon de eerste op het lijstje en Amsterdam stond bovenaan.

>>73879134
Prijzen van het jellinek in het plaatje.
>>
File: BENIS.jpg (12 KB, 258x245)
12 KB
12 KB JPG
>>73879475
>€10 euro per XTC pil
>>
>>73879475
thanks V
>>
>>73879475
>MDMA/Ketamine tot 40 euro

wat een afzetter
>>
File: hhh.jpg (27 KB, 250x243)
27 KB
27 KB JPG
>>73879475
>87% van sigaretten prijs is BTW+accijns
>>
>trek je af
>10minuten later weer geil
Houd het ooit op?
>>
>>73879523
In de RANDSTAD haal je dat wel hoor.
>>
>>73879661
Zelfs op een festival betaal je dat niet.
>>
File: trimbosdrugs.png (26 KB, 497x452)
26 KB
26 KB PNG
>>73879523
Het Trimbos zegt weer 3 euro. Cijfers van het jellinek komen blijkbaar uit 2014. Is het goedkoper geworden? Zoals ik al zei, geen ervaringsdeskundige.
>>
>>73879612
komt omdat je laag test bent
>>
>>73879713
>>73879678
>>73879523

Dat zijn de prijzen die normies moeten betalen omdat ze niet direct in het milieu zitten. Hoe dichter bij de bron hoe goedkoper het wordt.
>>
>>73879784
jij bent een drugsverslaafde gedegenereerde kankerlelg
>>
>drugs gebruiken
>>
>>73879877
Dit. Ik zal het nooit begrijpen...
>>
ik zit eraan te denken om wietvloeistof voor mijn verdamper te maken.
goed idee of niet?
>>
File: CnsL80fVIAIJMo1.jpg (98 KB, 1200x939)
98 KB
98 KB JPG
>>73879943
>\//\
>>
AH Vlogger sjoerd
>>
>>73880027
jouw miems maken mij lekker niet onzeker
ik ga doen wat ik wil ook al zal ik er als plaatje gerelateerd uitzien
>>
>>73879943
"wietvloeistof". Bedoel je concentraat?

Dat ligt eraan of je verdamper het überhaupt aankan. Je kunt het zelf proberen, maar het proces is vrij lastig en je verliest bij het omzetten wat je van je product. Je moet ook maar net zin hebben in een hobby project. Je wordt en dan wel weer knetter stoned van.
>>
>>73880195
je moet gewoon de thc laten smelten in de PG vloeistof zegt het internet, klinkt niet zo lastig oetz.
>>
>>73879943
Koop gewoon een goeie verdamper waar je brokjes hasj of kleine toppen in kunt doen.
>>
>>73880247
Vroegâh, tijdens mijn studententijd, wou ik altijd die van Evert eens proberen.

Ben nu alleen geen wiethoofd meer.
>>
>>73880247
Ik gebruik een pijp en in de pijp smelt soms van de hitte de pure THC die eraan blijft plakken.

Dat destileer ik dan op een vloeipapiertje en dat rook ik.
>>
Wietjes zijn onironisch erger dan blankies
Alhoewel, wietjes zijn eigenlijk altijd blankies dus uiteindelijk zijn het gewoon dezelfde figuren

Kanker wat haat ik blankies
>>
Hoe leer je je zelf verkopen?
>>
>>73881311
Broek naar beneden, kont naar achter en gaan met die banaan.
>>
>>73881257
Ik zie meer negers in de koffiewinkel dan blankies oetz.
>>
>>73881311
verkopen is voor jou misschien te hoog gegrepen.
>>
De helft van de draad is één loser met zijn blankies miem. Hoe filter ik die sukkel? Hij is nog irritanter dan alle transjes en gekkies bij elkaar.
>>
>>73881362
Negers doen het tenminste in stilte. Blankies zijn altijd van die '420 xDDD'-typjes en moeten altijd aan alles en iedereen laten weten dat ze van wiet houden
>>
>>73881442
Zijn het alle kleuren dekens of alleen de groene dekens nu?
>>
>>73881409
In de filter blankie* en op comment zetten.
>>
ik haat blankiez
>>
ik HAAT blankiees
>>
tfoe kkblankjes
>>
>>73881442
Nee hoor. Ik verzwijg mijn verslaving in het echte leven als de dood. Het zijn juist de nikahs die er over miemen.

Alleen hier praat ik wel eens over mijn verslaving, omdat het andere trekkert en ik zo meer reacties krijg.
>>
>>73881733
>>73881765
blankie* werkt ook op deze
>>73881842
niet op deze
misschien dan blank* als je echt van hem af wilt, maar dan mis je wel commentaren over blanke vla
>>
kkrwitjes
>>
>>73881842
*blank* werkt
>>
>>73881956
>>
>>73881956
hij gebruikt kkr ipv kk
kan je ook op filteren door kkr* te doen
>>
>>73882024
kikkererwten zijn lekker, maar dit is een wat minimale bereiding.
>>
kanker tatta's
>>
>>73882173
Borstkanker is idd een serieuze kwestie.
>>
https://www.bol.com/nl/p/zwart-polshorloge-met-kat/9200000072015203/?country=BE&suggestionType=browse

Zou ik er mee weg komen?
>>
>>73882225
alleen als je een mijsje bent
>>
>>73882295
nee. Maar het is ironisch.
>>
>>73882225
Hangt ervan af of je een piemel hebt.
>>
>lieverd kom je eten het is 6 uur
>>
>>73882996
Laat ik ook maar eens eten in huis halen. Ik denk dat ik lasagne ga halen.
>>
>>73882996
>kankerjong kom eens vreten
>>
>>73882996
Wat de kanker, schat je weet toch dat ik altijd kook. Gooi die troep maar weer weg.
>>
>>73882996
dit is het goede leven
>>
>>73883117
>lasagne
Kots
>>
>>73883385
Nee, lasagne. Voor kots moet je bij speciaalzaken wezen. Ik ga nu gewoon naar de supermarkt.
>>
M'n daklozen missie is mislukt. Ik ben maar weer teruggekomen. Ik ga dinsdag wel als ik geld heb dan kan ik ook een tentje kopen.
>>
File: vreemd kadje.jpg (78 KB, 720x438)
78 KB
78 KB JPG
Ik kwam net thuis van de supermarkt en toen ik via de brandtrap omhoog liep kwam er ineens doodleuk een kadje meegelopen. Heb em maar wat vlees gegeven maar weet verder niet echt wat ik ermee aanmoet want hij wil niet uit zichzelf vertrekken.
>>
>>73883522
Wat
>>
>>73883632
Ja ik kon niet slapen want de koude grond trok al m'n lichaamswarmte de grond in. Dus ben maar weer terug gegaan. Ik koop wel een slaap mat, slaapzak en tent dinsdag.
>>
>>73883760
Maar waarom zou je buiten slapen
>>
>>73883760
Vergeet die mat, koop een stretchbed als je geen driedubbele rughernia wilt.
>>
>>73883792
Geen aandacht aan besteden.
>>
>morgen naar het bierfestival [spoiler]met vrienden[/spoiler]

Joepie, zin in
>>
>>73883960
ERUIT
>>
>>73883960
Waar ergens?
>>
>>73883996
>>73883996
Nieuwe draad
>>
>>73884014
Groningen
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.