[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k] [s4s] [vip] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: alma.gif (49 KB, 368x349)
49 KB
49 KB GIF
kurva anyátok
>>
A nap kérdése: Hogy néz ki és milyen tulajdonságokkal bír ánon tökéletes bn-e?
>>
>>78261352
széles csípő, hosszú vörös haj, gyönyörű vonások, és max 5 centi rózsaszín feminin pénisz
>>
>>78261375
Annyi jó kombináció van, le se tudnám írni.
>>
>>78261352
Jó fonál
>>78261375
Egy feltétel van, az új helyeske legyen a munkahelyről.
>>
hitler vagyok
>>
>>78261352
Furcsa dolog történt tegnap este tesik.

Halálra rémítettem egy nőt tegnap a parkban.

Éppen a járdán sétáltam, a saját dolgommal törődtem, csodáltam a gyönyörű fákat és növényvilágot. Néhány kocogó elhaladt mellettem de legtöbbször egyedül voltam.
Ahogy elhaladtam egy sarok mellett egy fiatal nőre lettem figyelmes ahogy éppen az egyik kedvenc fámat nézegeti. Odamentem és mellé álltam oda ahová mindig is szoktam mikor a parkban vagyok. Egy enyhe fejbólintás után néhány centivel eltávolodott tőlem. Őszintén, miért? Csak ott állok nem is beszélek vagy zavarlak téged. A park nem az övé szóval úgy döntöttem, hogy nem adom meg magam és nem fogok tovább állni. Rémültem rám nézett néhányszor, mindig mondtam neki, hogy „Hello!”. A picsa bólintott egyet és továbbra sem szólt vissza semmit. Megkérdeztem, hogy gyakran jár-e a parkba amire csak a szemeit forgatta és annyit, mondott, hogy „mhhhmmm”
2 másodpercre sem képes kapcsolatot teremteni egy csúnya férfival. Elmondtam neki, hogy milyen fát néz éppen, akkor sóhajtott egyet és elsétált.

Meggyújtottam egy cigarettát és nagyon jól éreztem magam, hogy helyt álltam. Nem adtam fel amit akartam, hogy egy ismeretlen kedvére tegyek mint valami kis kurva.

A cigi után tovább indultam és meglepetésemre megint megláttam a lányt egy kicsivel előrébb
Olyan kibaszott lassan vánszorgott, hogy egy idő után utol is értem.

A kis lotyó feszülős nadrág volt ami nagyon jól kiemelte a formás seggét, szóval elkezdtem követni és gyönyörködtem a látványban ahogy a segge ingott előttem. Rémülten hátranézett és láttam rajta, hogy nagyon megrémítem.

folyt.
>>
>>78262094
Elkezdett gyorsítani a tempóján, általában csak hagytam volna elmenni, de most szabályosan elélveztem a tudattól, hogy ilyen hatalmam van felette. Csak a szimpla jelenlétem elég volt ahhoz, hogy megrémüljön. Minden alkalommal amikor gyorsított a tempóján én is így tettem. Megvártam amíg hátranézett és elkezdtem mutogatni neki a folyamatosan duzzadó farkamat. Ekkor hangos zihálást hallottam és az utolsó kanyar után szó szerint elkezdett futni.

A hülye picsa tényleg futni kezdett, hogy elmeneküljön előlem.

Nem is akartam semmit tenni vele de ő undorodott a ténytől, hogy egy ronda férfi áll mellette és úgy kezelte mint egy rakás szart. Ha Csanád lennék akkor ott helyben leszopott volna.

Otthon kivertem és nagyobbat élveztem mint eddig bármikor. Nektek is ajánlom, hogy tegyetek így.
Lehet, hogy nem kaphatjuk meg az elhasznált pinájukat, de attól még felhasználhatjuk őket, hogy elélvezzünk.
>>
File: the chad plow.png (250 KB, 1024x546)
250 KB
250 KB PNG
>>
>>78262115
ahan az tök jó
>>
>>78261375
Mindig csak a felszínesség. Egy férfi képtelen másképp gondolkodni. Egyszerűen annyira egyszerű az agya ezen a téren, az evolúció legyalult róla mindent, ami a felszín mögé látna, hogy ma a nő csak test. Nap, mint nap tapasztalom, transznőként meg különsen.
>>
File: 1501202126885.jpg (28 KB, 350x471)
28 KB
28 KB JPG
>>78262094
Milyen fa volt? Mostanában a közterület fenntartók folyton akácokat ültetnek. Mikor az effektíve egy invazív gyomfa. A hárs még hagyján de abból is annyi van mint a tetű. Jó mondjuk egy tölgyet nehezebb is fenntartani, a platán túl baszott nagyra nő, a ginkgo meg összegeciz mindent. Még ha fiú ginkgo fát is ültetsz akkor is hajlamos rá hogy néhány ága elolvasson pár gender szakos szórólapot és kitalálja hogy ő mostantól lány. És akkor az az ág is összeszar mindent.
>>
>tizenegy posta és KÉT jó tészta
jól kezdtek tesik
>>
>>78263385
nem tészta, tényleg megtörtént tegnap este
>>
Aki kitalálta, hogy a fordítói megjegyzések a könyv végén legyenek, az egy barom volt.
>>
>>78263104
Azért ültetik azt mert olcsó és gyorsan nő, gondolon.
>Még ha fiú ginkgo fát is ültetsz akkor is hajlamos rá hogy néhány ága elolvasson pár gender szakos szórólapot és kitalálja hogy ő mostantól lány
>>
File: chin.png (237 KB, 600x286)
237 KB
237 KB PNG
ki /állacska/ itt? van ennél kegyetlenebb sorscsapás amivel Tükhé sújthat egy embert? mi az őszinte véleményetek az állacskákról?
>>
>>78263674
>magyarul könyvet olvasni
>amikor nagyon jól tudja mindenki milyen turbó igénytelen trehány munkát végeznek a fordítók

hadd adjak egy kis ízelítőt.

"Sunset found her squatting in the grass, groaning. Every stool was looser than the one before, and smelled fouler. By the time the moon came up she was shitting brown water. The more she drank, the more she shat, but the more she shat, the thirstier she grew, and her thirst sent her crawling to the stream to suck up more water. When she closed her eyes at last, Dany did not know whether she would be strong enough to open them again"

"A napnyugta a fűben összekuporodva, keservesen nyöszörögve érte. Minden adag felöklendezett nyálka hígabb volt, mint az előző, és orrfacsaróbb szagú. Mire felkelt a hold, barna vizet ürített. Minél többet ivott, annál több jött ki belőle, és annál szomjasabbá vált, ami arra késztette, hogy újra odamásszon a patakhoz inni Amikor végre sikerült lehunynia a szemét, nem tudta, másnap lesz-e elég ereje újra kinyitni."

Ha egy ilyen igénytelen szar okádék könyvet nem képesek lefordítani, szerinted, hogy a fenébe tudnának egy igényesebb művet?
>>
>>78264510
ez a trónok harcából van akkor amikor danyt elrabolja a saját sárkánya?
>>
>>78264510
Szerinted egy bestsellernél szükség van arra hogy igényesen lefordítsák? Ott az a lényeg, hogy minél hamarabb ki lehessen pumpálni.
Pont az ellenkezője az igaz, az okádék szart szokták szarul lefordítani, mert semmi következménye sincs.
>>
pizzát eszek :D
>>
>>78264437
az állam egész férfias, de alacsony vagyok, kicsi a péniszem és a fejem tetején elkezdtem kopaszodni
>>
>>78264437
Erős állkapcsom van
>>
>>78264510
>felöklendezett nyálka
MI
A
FASZ
>>
>>78263104
A sima akác szerintem nem olyan vészes, de a japán akác az maga fában megtestesült rák. Olyan van a házunk elött és szétbassza a kertet, a járdát, mi mindent.
Tavasszal, nyár elején a virága ér bokáig, késöbb a ragadós, büdös termése, ősszel meg a geci sok, kicsi levelével lehet szenvedni.
Dögöljön meg aki idehozta azt a szart
>>
>>78261375
Pár hónapja volt egy eléggé részletes listám a kívánt tulajdonságokról. Mind külsőkről, mind belsőkről. Aztán ezt olvasva rájöttem, hogy azon túl, hogy nő legyen és legalább minimálisan vállalhatóan nézzen ki, már nem érdekel. Ennyi idő után már nem.

Lassan ott tartok, hogy akár egy vemhes medve is lehet, ha engedi, hogy ölelgethessem.
>>
>>78264878
>>78264914
iligy vagyok hől
posztoljatok állat
>>
gay vagyok?
>>
File: 1502602169715.jpg (59 KB, 688x685)
59 KB
59 KB JPG
Mocskos nácik kirobbantva a gecibe
>>
>>78264564
nemtudom. nem olvasok ilyen ganét. Ezzel kertet lehetne trágyázni. csak ha szóba jön a trónok harca mindig ezzel mémelnek 4chanen.

>>78264571
az igényes műveket is pont ilyen gonddal szokták fordítani.
>>
>>78265117
pedig jó könyv
>>
>>78265117
Miből gondolod?
Amiket több nyelven is olvastam, azok nem voltak magyarul se rosszak, néha helyenként másképp írtam volna dolgokat, de akkor se volt egyik se egy katasztrófa.
>>
>>78265137
E-olvasós ánon?
>>
>>78265241
papírformátumban olvastam még évekkel ezelőtt
>>
File: intelligent.jpg (68 KB, 645x773)
68 KB
68 KB JPG
>aaé amikor túl intelligens vagy emberekkel társalogni
>>
>>78265137
>pedig jó könyv
Ízlések és pofonok. Szerintem borzasztó az író stílusa és történetvezetése. De ha neked tetszik, az a lényeg.

>>78265167
Tapasztalat. Volt könyvsorozat amit angol formátumban voltam kénytelen megvenni mert a magyar annyira csapnivaló volt.
>>
>>78265391
Az ennyi, egy személyes tapasztalat, nekem meglehetőse ritkán volt bajom magyar fordítással, de akkor már láttam a könyv első oldalán, hogy miért.
(Amúgy milyen könyvsorozat volt?)
>>
Ánon milyen rabszolga lenne inkább? Gladiátor vagy bányamunkás?
>>
>>78265762
Fekete XD
>>
File: 1502208589787.png (554 KB, 1280x720)
554 KB
554 KB PNG
>>78264006
Lehet, nem hiszem hogy más park fák sokkal drágábbak lennének.
Asszem az is pontmutáció miatt történik.
>>78264953
Jah a japán akác elég rák, de azt szerintem nem is ültetik manapság.
>>
miért nem nézitek ezt a sorozatot?

https://www.youtube.com/watch?v=3fX7EIs41l8
>>
>>78265762
Gladiátor, egész nap gyúrsz ésharcolni fanulaz, viszonylag normális kaját kapsz, hogy jó állapotban legyél. Vagy harcosként halsz meg, vagy felszabadítanak felszabadítanak, esetleg ki vesz a harcosok közül a gazdád, és tanítod az újakat.
Ha nem esett volna le fogalmam sincs, hogy hogyan bántak a gladiátorokkal, de inkább haljak meg gyorsan, mint fekete tüdőbe egy fél éven keresztűl
>>
>>78265845
Akkor gondolom azért mert úgy nő mint a gyom.
>>
File: 1502579088141.jpg (271 KB, 1280x720)
271 KB
271 KB JPG
>>78266068
Pont ez a baj vele. Mondjuk még mindig jobb mint a bálványfa de akkor is nem tudom mennyire jó ötlet Magyarország őshonos faállományát lecserélni akácra meg feketefenyőre.
>>
>>78266144
Pont azért ültetik ami a baj vele.
Azt akarják gyorsan legyen új fa, ez meg gyorsan megnő.
>>
File: 1498674121368.jpg (27 KB, 480x409)
27 KB
27 KB JPG
>>78266170
Valószínűleg, de minek rohanni végül is fákról beszélünk. Na mindegy, igazából nem vagyok annyira zöld hogy az ilyesmi megterhelje a lelkemet. Ha ki akarjuk irtani az őshonos fajainkat akkor legyen.
>>
>>78266263
Mert az enberek szomorúak ha nincsenek fák, ezért gyorsan pótolni kell őket :(
>>
>>78265762
Szexrabszolga természetesen. Az garantálja, hogy jól tartanak, nem bántanak (kárt nem teszünk a portékában alapon), végülis csak mentálisan fogsz tönkremenni/megőrülni, de legalább életben maradsz. Meg ha szerencséd van csak egy tulajdonost kell kiszolgálni.
>>
File: 1502555932522.jpg (135 KB, 1280x720)
135 KB
135 KB JPG
>>78266317
Furcsa dolgok ezek. Van egy ilyen tétel is államvizsgára hogy a kertészek felelőssége a behurcolt invazív fajok kapcsán vagy ilyesmi. De mi lenne, mindenki más magasról leszarja, fa az fa, bokor az bokor, azt kész. Aztán lehet papolni a genetikai diverzitásról de igazából néhány botanikuson kívül az se nagyon érdekel senkit.
>>
>>78265967
Nem szeretem az erőszakos műsorokat.
>>
>>78266803
punci vagy sajnos
egy igazi férfi szereti az erőszakot
>>
átok
>>
File: 1496239479748.jpg (90 KB, 1280x720)
90 KB
90 KB JPG
>>78267415
De az fáj.
>>
>>78267475
fájdalmat okozni szekszuálisan felizgatja az igazi férfit
>>
>KIKACSÁZOTT A MEDENCÉBŐL EGY FÉRFI A KAMIKAZE CSÚSZDÁNÁL AZ AQUARÉNÁBAN
Na ez az igazi kamikaze csúszda
LOLOLOLL
>>
File: 1496684596215.jpg (125 KB, 923x539)
125 KB
125 KB JPG
>>78267509
Azt nem szabad.
>>
>>78265762
Én a fiúpunci rabszolga lennék :3
>aéa felpróbálnának azok az izmos nagyfaszú gladiátor legények
>>
>>78267780
valószínűleg valami öreg hájas publicanus faszát kellene szopnod inkább hől
>>
>>78262094
>>78262115
Elég forrón indult, de semmi nemi erőszak
5/10 hől
>>
File: warren_cup_a1.jpg (68 KB, 660x600)
68 KB
68 KB JPG
>>78268046
>implikáció hogy nem voltak kigyúrtak és mindig harcra készek a Római férfiak

Nem 21 századi életük és étrendük volt ánon.
>>
Na most, hogy kihevertem a tegnap estét, megyek a kinyomodába be
Ki milyen módon lóbálja ma a vasat?
>>
>>78268657
miért lenne kigyúrva egy öreg pénzember? még az se biztos hogy az előírt kötelező katonai szolgálatot egyáltalán teljesítette mert lehet hogy kivágta magát valami egyéb szolgáltatással plusz ha még öreg is akkor pláne rossz állapotban van
>>
TÖRÖKÖK GÖRÖGÖK RÖGÖK ÖKRÖK :D:D:D:DDddd
>>
>>78268933
Öxölklöfför
>>
File: 1489403778966s.jpg (11 KB, 249x236)
11 KB
11 KB JPG
>>78268933
köröm pörköltök
>>
>>78268933
töpörödött törpördögök
>>
>>78265006
semmi nem látszik belőle a szakállamtól
amúgy vannak szerintetek olyan emberek, akiknek természetesen előbbre áll az állkapcsa, mint a felső fogsora?
>>
>>78268960
>>78269008
>>78268979
KÖNYÖRÖG :D:D:--_DDDDd
>>
>>78269078
segg
>>
>>78269078
A FÖLD BÖMBÖL DÖBÖRÖG
AZ ÖRDÖGHÖZ KÖNYÖRÖG
>>
>>78269078
You know what they call fat girls ironically?
TÖMÖR GYÖNYÖR
>>
>>78268933
ÖSSZES KÖCSÖGÖT RÖGTÖN FÖLDHÖZ DÖNGÖLÖM
>>
File: here.png (1.18 MB, 2048x832)
1.18 MB
1.18 MB PNG
>>
>>78268933
hyvää päivää väräää jäädyttää hämätä

perkele :DDDDDDDDDDDDDDDDD
>>
>>78269078
Zöld öblös köcsögöt örökölt Ödön. Zöld öblös köcsög fölött bögöly röpködött, s köpött. Ödön hörgött: dögölj, bögöly! Követ lökött, köcsög törött, Ödön röhögött: höhöhö!
>>
>>78269083
>>78269095
>>78269107
>>78269153
>>78269168
YOU ARE GREAT :DDD HUNGRY IS GREAT :DDD DOG BLESS HUNGRYRIANS
>>
>>78269166
én azt nem értem hogy a cságeci miért dongalábú ezeken a képeken
>>
hUNGARY SHOW BOOBS .DDDDD --DDD
>>
>>78269253
mert nem hagyta ki a lábnapot
>>
File: petc591fi-sc3a1ndor.jpg (979 KB, 2190x2099)
979 KB
979 KB JPG
>>78269191
te esztelen elmebeteg. nesze, ez ne
>>
ettem grillkolbászt tojással és zöldséggel és megittam hozzá egy üveg bort és most nem is lehetnék boldogabb
>>
File: IMG_20170731_182749.jpg (1008 KB, 1940x2316)
1008 KB
1008 KB JPG
>>78269269
Come on boy :x
>>
>>78269447
én is kábé így nézek ki
szégyellem is magam rendesen
>>
>>78269447
>ez a kép más méretben nem található meg
>>
File: 1500036705934.png (452 KB, 618x624)
452 KB
452 KB PNG
>>78269483
Szex?
>>78269500
Miért lenne fent más méretben?
>>
>>78269447
borotválkozz már meg, sápadt fehér kisgyerek
>>
File: 1500132392844.jpg (73 KB, 1280x720)
73 KB
73 KB JPG
>>78269575
Minek?
>>
>>78269601
utálom a szőrt
>>
>>78269447
Szép vagy szép vagy, királyom, de a szőrös anon még szebb nálad.

t. tükröd, tükröd
>>
File: 1501727325454.png (647 KB, 995x1080)
647 KB
647 KB PNG
>>78269618
A popsim le van borotválva.
>>
>>78269557
már miért lenne?
most mondom hogy nem tetszem magamnak és te is ugyanúgy nézel ki
valami ribit partiba vághatnánk, egyikünket se ismerné föl másnap
>>
File: 1476829299230.png (359 KB, 1024x576)
359 KB
359 KB PNG
>melegpostázás
>>
File: 1501566631085.jpg (143 KB, 1280x720)
143 KB
143 KB JPG
>>78269644
Igaz, nem tehetek róla, valamiért nem nő rajtam a szőr :(
>>78269658
Én tetszek magamnak, úgyhogy megdugnálak ha úgy nézel ki mint én ;)
>>
álmi wok :$$$
>>
>>78269447
hát ezt a testet nem mutogatnám
>>
File: 1493663366636.jpg (48 KB, 410x416)
48 KB
48 KB JPG
>>78269853
Hehe végre sikerült bekaszálnom a (Te)-ket. Azért csináltam mert a máté csesztetett hogy biztos dagadt vagyok és küldjek képet hogy nem vagyok dagadt. Úgyhogy küldtem de alig kaptam 1-2 (Te)-t.
>>
>>78261352
Come up with a new fucking... picture/symbol for this abhorrent gypsy thread. We're all sick of seeing a fucking apple.
>>
File: okos kertész.jpg (156 KB, 600x600)
156 KB
156 KB JPG
>>78269898
>>
File: 1498398017660.jpg (155 KB, 640x720)
155 KB
155 KB JPG
>>78269947
*ctrl+f (you) 36*
>>
>>78269898
hát pedig zsíros vékony vagy
ezt kár mutogatni
>>
File: ws4w8VN.jpg (83 KB, 571x411)
83 KB
83 KB JPG
>>78269691

https://www.youtube.com/watch?v=SuGPPuW38R0
>>
File: 1483859291299.jpg (536 KB, 1280x720)
536 KB
536 KB JPG
>>78270017
Hmm én nem látom hol lennék zsíros. Mondjuk mostanában igyekszem egy kis hájat felszedni. Ha befejeztem a sulit úgy is akarok külföldön dolgozni, és nem tudom ott mennyi idő lesz hozzászokni a dolgokhoz. Úgyhogy akarok egy kis hájréteget amit fel tudok használni.
>>
>>78269898
de hát dagadt vagy
>>
File: 1490273644202.jpg (707 KB, 1920x1080)
707 KB
707 KB JPG
>>78270280
Most megfogtál, tudsz valami jó diétát?
>>
>>78270323
én akkor fogytam le könnyen és gyorsan amikor nem ettem semmi kenyérfélét
aztán szép lassan visszaszedtem, de legalább tudom, hogy ha akarnám, lefogyhatnék nagyobb erőfeszítés nélkül
>>
File: 1502540226151.gif (2.35 MB, 750x720)
2.35 MB
2.35 MB GIF
>>78270575
Hmm az igaz hogy nem eszek sok kenyeret, lehet elkezdek zsíros kenyeret zabálni.
>>
Öngyilkosság?
>>
>>78270718
nem
>>
>>78270890
hogyhogy?
>>
>>78265967
>varázslány
elejtve
>>
File: 1395802340649.jpg (90 KB, 499x465)
90 KB
90 KB JPG
>>78270089
>igyekszem egy kis hájat felszedni
>>
>>78271032
Hát mert az élet a legnagyobb ajándék.
>>
File: 1485554567430.jpg (92 KB, 1280x720)
92 KB
92 KB JPG
>>78271090
Nincs abban semmi rossz. Múltkor is ültem egy lánnyal a buszon és kérdezte hogy "eszek e egyáltalán". Csak ti vagytok ilyen mémerek hogy ledagadtozzatok.
>>
>>78271177
De nem arra utalt, hogy nem vagy elég zsíros.
Meg kéne csinálni pár fekvőtámaszt Ádámka.
>>
>>78271136
nem én írtam, de valahogy úgy.
>>
>>78271177
>>78271237
https://www.youtube.com/watch?v=41N6bKO-NVI
>>
File: 1499499903836.jpg (94 KB, 345x396)
94 KB
94 KB JPG
>>78271237
Hát mire? Amúgy meg csinálok egy menet fekvőtámaszt minden nap. Kb 65-70-et. Többre lusta vagyok.
>>
>>78271136
hülyeség
>>
File: 1485863263145.png (588 KB, 1440x810)
588 KB
588 KB PNG
>>78271288
Ez kb csak izomtömeg növelésre jó nem? Azt meg nem akarok.
>>
>>78271294
>Hát mire?
Hát arra, hogy meg kéne csinálni pár fekvőtámaszt. Amúgy meg ha azt már csinálsz, akkor húzodzkodjál is minden nap, és hosszú távon a férfiak 75%-ánál jobban fogsz kinézni.
>>
>>78271388
>Ez kb csak izomtömeg növelésre jó nem?
Hát azért ezek a dolgok eléggé nem így működnek.
>>
File: 1502108669638.png (385 KB, 940x816)
385 KB
385 KB PNG
>>78271452
Ehh már jó rég nem húzódzkodtam. Régen meg tudtam csinálni olyan 25-öt. Szerintem most annyi nem menne.
>hosszú távon a férfiak 75%-ánál jobban fogsz kinézni
És azzal mit érek? Valamennyit mozgok hogy legyen vérkeringésem aztán jól van. Annyi izmom meg van hogy tudjak dolgozni.
>>78271501
Lehet, annyira nem vetettem bele magam ebbe a témába. Csak annyira emlékszem hogy minél lassabban csinálsz fekvőtámaszokat annál inkább tömeget növel.
>>
>>78271535
>Régen meg tudtam csinálni olyan 25-öt
Ezt max úgy hiszem el, hogy a földről indultál mindig.
>És azzal mit érek?
Arra, hogyha ülsz egy lánnyal a buszon, akkor nem fogja burkoltan jelezni, hogy szarul nézel ki, hanem ott helyben megtermékenyítteti magát veled.
>minél lassabban csinálsz fekvőtámaszokat annál inkább tömeget növel
Sokkal de sokkal összetettebb ennél, de olvashattál ilyesmit.
>>
>>78271765
ostoba cigány proli ne pofázz már
>>
>>78271535
Izmosnak kell lenned ha szekszet akarsz
>>
>>78271765
Nekem 8 mit hiszel. Azt se tudom mi számít soknak. Meg amúgy se tudnék most annyit, már vénember vagyok.

Ez azért elég elborult fantáziának tűnik. Ha barátnőt akarsz akkor szerintem eredményesebb ha elhívsz lányokat randizni mint azon görcsölni hogy a többi fiú milyen izmosnak talál.

Nem mondanám hogy nagyon érdekel. Régen csináltunk ilyen kitartásos fekvőtámaszokat edzésen, szerintem meg tudnám csinálni ha akarom. De minek.
>>
>>78271963
Legfeljebb ha csak felszínes lányoknál próbálkozol, náluk meg az hogy milyen jóképű vagy sokkal többet számít. Arra meg úgy sem tudsz gyúrni csak be fogod kapni a szokásos "azért gyúrsz mert rusnya a képed?" szöveget.
>>
Tesik, most úgy elszomorodtam ;_;
Valaki vigasztaljon meg.
>>
File: 1501774466072.png (160 KB, 500x375)
160 KB
160 KB PNG
>>78272075
Már csak 2 hónap van az Umaru-chan második évadjának vetítéséig.
>>
>>78272075
remélem megdöglesz meg az egész családod
>>
>>78272045
Minden lány felszínes. Minden fiú is az. Ne mondd már hogy te nem fordulsz utána egy jótestű nősténynek. A szexuális vonzalom a külsőn alapul.
>>
Én el fogom hívni azt a lányt randira, eldöntöttem.
>>
>>78271968
>>78272045
Miért vagy amúgy ennyire nihilista? Ez valami védekezési mechanizmus nálad?
>>
>>78272142
El se tudom mondani mennyire fárasztó ilyeneket olvasni állandóan. Miért kell minden "fonálnak" arról szólnia hogy mindenki barom módjára viselkedik? Vagy mindenki még gimis és "haha de vicces", gondolja.

Mondjuk ha ettől odakint normálisan viselkedtek, akkor még örülök is hogy itt csináljátok.
>>
>>78272075
Miért szomorodtál el?
>>
>>78272241
dögölj meg vinnyogó kis ratyi
meg anyád is
>>
File: upotte.jpg (119 KB, 1280x720)
119 KB
119 KB JPG
>>78272156
Elég szomorú életed lehet ha így gondolkodsz.
>Ne mondd már hogy te nem fordulsz utána egy jótestű nősténynek
Nem szoktam, minek csinálnék ilyet?
>>78272229
Mi ebben a nihilista? Ha kedvelsz egy lányt hívd el randizni. Fiúknak bizonygatni hogy milyen jó izmosnak lenni az elég értelmetlen.
>>
>>78272270
Mert megtudtam hogy a Múzi egy őrjöngő libsibolsi. Micsoda pazarlás!
>>
>>78272331

Ez pedig így van. Nem azt mondom hogy a külső az egyetlen meghatározó faktor a párválasztásnál, de legalább olyan fontos mint a státusz meg a személyiség.
>>
>>78272341
ki?
>>
File: 1500777375697.png (759 KB, 544x841)
759 KB
759 KB PNG
>>78272457
Szerintem mindenki maga dönti el hogy mi a fontos számára.
>>
>>78272517
Másik ronda fitsertés
>>
File: Ct8p-6oWgAAkhfF.jpg (145 KB, 1200x1200)
145 KB
145 KB JPG
>>78272331
Nem csak a mai dolgokról beszéltem, de sok olyasmire mondtad már, hogy "nincs értelme" meg "nem foglalkozol vele," ami egyébként egyértelműen jót tenne. Azért kérdeztem, hogy védekezési mehanizmus-e, mert gondoltam, hogy lehet így dolgoztad fel régebben, hogyha sikertelenség ért, hogy "ááh, hagyjuk akkor, mindegy inkább."
>>78272341
Akartam már mondani a múltkor is, amikor postáztad, hogy Meg a felsőbbrendű izomfu.
>>
File: 1489940656370.jpg (373 KB, 1280x1707)
373 KB
373 KB JPG
>>78272517
Tudod, a Múz.
>>
>>78272614
Van sok dolog ami érdekel és van sok dolog ami nem érdekel. Miért kéne hogy érdekeljen minden a világon? Vagy úgy tennem mintha érdekelne?
>>
>>78272656
látszik a fején, hogy négerfaszon pörög
>>
Tegnap előtt néztem animét.
Valami romcom volt figyelemhiányosoknak, ahol ötpercenként volt egy igennel végződő szerelmi vallomás.
>>
>>78272676
>Van sok dolog ami érdekel
A postáid 90%-a anime, a maradék 10 meg kertészkedés. Ha ez igaz is, eddig nem sokat mutattál belőle.
>>
Sziasztok!!
>>
>>78272790
cиa
>>
>>78272717
Fehér fiú a barátja
>>
File: 1497837366295.png (514 KB, 609x1084)
514 KB
514 KB PNG
>>78272736
Az anime az jó, a szakmám az meh, elvagyok vele. Az okkult dolgokat is szeretem, olvastam elég sok hermetikus írást, Jung írásait az alkímiáról, alkimista szimbólumokat meg hasonló miszticizmussal foglalkozó dolgokat. Szerintem az elég érdekes de nem hiszem hogy itt bárkit különösen érdekelne.
Meg videó játékokról is szoktam beszélni.
>>
>>78272827
hogy vagy?
>>
>>78272866
fehér a béta eltartója de a bikája fekete
>>
>>78272910
ёл кocи
тэ?
>>
>>78272961
jól. most főzöm a reggelit.
>>
>>78272873
>kertész az okkultista aki alkímia útján akarja valóraváltani a 2D-t
>>
>>78272954
Kussolj ostoba néger szerető
>>
File: 1500627435123.png (162 KB, 500x566)
162 KB
162 KB PNG
>>78273038
Lehet azt tulpákkal egyszerűbb lenne.
>>
tegnap megvettem a szemcsiket napfogyatkozáshoz :DD
>>
File: orbán_hagyjuk_már.jpg (80 KB, 644x429)
80 KB
80 KB JPG
>>78273085
>Tulpa
Ha jól tudom attól kreációja után nem lehet megszabadulni.
>>
>>78272984
ки тyдoд aмyды oлвaшни эзэкэт мaгaдтoл?
>>
>>78273149
aha.
>>
>>78273145
Miért akarnál egy cuki waifutól megszabadulni?
>>
>>78273056
kussolj vaifuköcsög
>>
>>78273191
Miért akarnál hangokat a fejedbe?
>>
File: 1501867825170.png (315 KB, 375x523)
315 KB
315 KB PNG
>>78273219
Így is van már egy hang a fejemben, legalább nem fog unatkozni.
(ezzel a saját gondolataimra céloztam ha nem lenne világos)
>>
File: 14663379235151.jpg (37 KB, 400x480)
37 KB
37 KB JPG
>>78273306
A te fejed, nem az én bajom.
>>
péniszt a szádba
>>
File: 1500778260374.jpg (336 KB, 1920x1080)
336 KB
336 KB JPG
>>78273344
Először mondjuk inkább egy táltos lovat csinálnék. Amennyire olvastam gyakorlatilag az is olyan mint egy tulpa ami arra szolgál hogy ne vessz el révülés közben.
>>
>>78272209
nem akarod inkább leszopni magad?
>>
>>78273190
я пэpcэ a paцoк иш эзэкэт хacнaляк
eн мэг элкэздтэм opocyл тaнyлни yдыхoды гoндoлтaм дыaкopлoм
De az elején le se esett hogy ezt te érteni fogod. Viszont ha már erről beszélünk, szerinted a gy hangot inkább ды-nek vagy гд-nek kéne írjam?
>>
nagyon szarul érzem magam mostanában
olyan szar émelygő érzésem van folyton
néha úgy érzem, hogy a szívem is olyan furán ver (nem vagyok dagadt)
folyton fáradt vagyok stb
lehet, hogy végre megkapom a legnagyobb ajándékot?
>>
>>78273483
Jah én is egy kicsit szunyás vagyok, biztos az időjárás teszi. Elég fülledt volt mostanában.
>>
>>78273483
Próbálj meg több vasat belevinni az étrendedbe.
>>
>>78273433
Mi bajod van velem?
>>
>>78273479
>я пэpcэ a paцoк иш эзэкэт хacнaляк
kivéve az orosz betűket, amiket hasnzálsz,de a többi betűből rá lehet jönni, hogy mi akar lenni a szó.
egyedül általános iskolás koromban tanították. Utána nem kellett használnom sem az életben. :D

> szerinted a gy hangot inkább ды-nek vagy гд-nek kéne írjam?
nem ismerem azt az orosz betűt, szóval nem tudnám megmondani. olyan magyarosan ejtetem ki mindig a gy-t.
>>
>>78273607
Semmi csak a fassággal amit ideöklendezel
>>
>>78272209
milyen leányt?
>>
>>78273700
Ja miután megírtam azt, ránéztem a szerb abc-re és láttam azért, hogy kicsit más, de amíg nem gondoltam bele igazán, addig nagyon csodálkoztam, hogy mégis hogyan érted amit írok.
>>
>>78273870
miért akarod megtanulni? a cirill az annyira csúnya.
>>
>>78273571
kés a szívbe jó lesz?
>>
>>78273946
Mert akarok valami nyelvet tanulni. Angol az megy. Németül tudok annyira, hogy túléljem, ha németekkel kell kommunikálnom, de középsuliban rám lett kényszerítve, úgyhogy nagyon utálom, azt nem akarom jobban megtanulni. Orosszal meg úgy voltam, hogy talán egy franciánál vagy spanyolnál hasznosabb lenne.
>>
>>78274065
Nyelve zöld, szarva barna.
Spenót.
Az kell neked.
>>
File: 1497789855645.png (740 KB, 1280x720)
740 KB
740 KB PNG
>>78274070
Tanulj japánul.
>>
>>78274070
hogy hasznos e vagy sem, az mindig azon múlik, hogy az adott környezetedben mennyire gyakran fogod használni a nyelvet.
>>
>>78273432
Azt mondom hajrá, csak legyél tisztában a következményekkel is.
>>
File: 1487101946157.jpg (85 KB, 800x450)
85 KB
85 KB JPG
>>78274308
Jézus vagyok.
>>
>>78274107
Siruka boke.
Tudtam amúgy valaki ide fogja böfögni ezt. Nem nézek animét, úgyhogy az égvilágon semmi hasznom nem lenne belőle.
>>78274167
Hát igen. Az USA-ban biztos hasznosabb lenne a spanyol, de MO-nak van egy szomszédja, ahol hivatalos nyelv, meg szinte mindenki beszéli, meg most nyitottunk kelet felé, plusz ha valaha leigáz Putyinpapa talán jobb sorsom lesz, ha beszélem a nyelvet.
>>
File: Spinquisition.jpg (34 KB, 504x375)
34 KB
34 KB JPG
>>78274360
>>
File: 1502607256733.gif (598 KB, 450x266)
598 KB
598 KB GIF
>>78274363
Hidoj.
>>
>>78274363
Arabul kéne tanulni inkább. Az a jövő in sha allah
>>
File: 1499338172234.jpg (51 KB, 600x450)
51 KB
51 KB JPG
>>78274403
>>
>>78274417
Mondom, hogy nem beszélek japánul, ezen kívül annyit tudok, hogy "halj meg," meg hogy "mutasd a pinád."
>>78274442
Nem, nem, soha.
>>
>>78272873
Amúgy az Alkimistáknak mindvégig igazuk volt, igenis lehet más elemeket arannyá változtatni. Csak kicsit radioaktív lesz.

>Gold synthesis in an accelerator
Gold synthesis in a particle accelerator is possible in many ways. The Spallation Neutron Source has a liquid mercury target which will be transmuted into gold, platinum, and iridium, which are lower in atomic number than mercury.

>Gold synthesis in a nuclear reactor
Gold was synthesized from mercury by neutron bombardment in 1941, but the isotopes of gold produced were all radioactive. In 1924, a Japanese physicist, Hantaro Nagaoka, accomplished the same feat.
Gold can currently be manufactured in a nuclear reactor by the irradiation of either platinum or mercury.

Using fast neutrons, the mercury isotope 198Hg, which composes 9.97% of natural mercury, can be converted by splitting off a neutron and becoming 197Hg, which then decays into stable gold. This reaction, however, possesses a smaller activation cross-section and is feasible only with unmoderated reactors.

It is also possible to eject several neutrons with very high energy into the other mercury isotopes in order to form 197Hg. However such high-energy neutrons can be produced only by particle accelerators.

In 1980, Glenn Seaborg transmuted several thousand atoms of bismuth into gold at the Lawrence Berkeley Laboratory. His experimental technique, using nuclear physics, was able to remove protons and neutrons from the bismuth atoms. Seaborg's technique was far too expensive to enable the routine manufacture of gold but his work is the closest yet to emulating the mythical Philosopher's Stone.

https://en.wikipedia.org/wiki/Synthesis_of_precious_metals
>>
>>78274504
Mai technológiával bármiből lehetne bármit csinálni nem? Csak az ilyen fúziós dolgok bőven drágábbak, mint maga az arany, tehát nem érné meg.
>>
File: 1499435779677.jpg (54 KB, 214x253)
54 KB
54 KB JPG
>>78274482
Ijarashii.
>>78274504
Jah hát manapság szinte bármilyen elemet elő lehet állítani. De az alkímia jó részt szimbolikus, főleg manapság.
>>
>>78274482
filthy frank mi?
>>
>>78274707
Így van. A kultúrember szórakozása.
>>
File: 1502566143947.jpg (81 KB, 640x480)
81 KB
81 KB JPG
>Elmész ebédelni a fiaddal, higy bemutassa az új barátnőjét. Ez fogad, mit lépsz?
>>
>>78274844
Kellemest a hasznossal. Nem mondom hogy sokat, de lehetett legalább pár szót tanulni tőle.
>>
>>78274994
"ellopja a csajodat úr" üzemmódba kapcsolok és elcsábítom ezt a gyönyörűséget
>>
>>78274994
>Előveszem a telefonomat
>Belépek Tecső alkalmazásba
>Lejátszás indul
>https://www.youtube.com/watch?v=L_jWHffIx5E
>Elmenekülök a mocsarából
>>
>>78274559
>Mai technológiával bármiből lehetne bármit csinálni nem?
az azért tulzás szerintem.
>Csak az ilyen fúziós dolgok bőven drágábbak, mint maga az arany, tehát nem érné meg.
Mint minden amit feltaláltak, idővel ez is csiszolva lesz és nagyobb hatást fog elérni, olcsóbban. Csak adni kell neki egy kis időt.

>>78274650
Nem veszem be ezt a alkímia szimbolikus mémet. Ez olyan mint amikor a mai tanult emberek megpróbálják belemagyarázni hogy valójában a Biblia is szimbolikus, amikor ~1600 évig szó szerint vették. Annyi hitük nincs hogy az eredeti változatot elhiggyék, és józan ésszel tudják hogy hazugság a Biblia, emiatt nekiállnak racionalizálni, csak hogy megtarthassák azt a kellemes semmitmondó érzést,hogy van valami a halál után.
Az alkímia minden volt csak nem szimbolikus.
>>
>>78275101
Egyik legjobb zöldszöveg, amit ebben a fonálban láttam.
Fel kell lépcsőznünk a zöldszöveg játékunkat viszont hől, mert olyan nagyon azért nem volt jó.
>>
>>78275230
Szerintem a zöldszöveg úgy kiment a divatból nagyjából.
>>
>>78275212
>Mint minden amit feltaláltak, idővel ez is csiszolva lesz és nagyobb hatást fog elérni, olcsóbban. Csak adni kell neki egy kis időt.
Ez igaz. Aranyat viszont szerintem akkor se nagyon fognak vele előállítani, mert valódi értéke igazából nem nagyon van. Inkább sokkal ritkább meg hasznosabb elemeknek az előállítását tudom így elképzelni.
>>
>>78275212
>Ez olyan mint amikor a mai tanult emberek megpróbálják belemagyarázni hogy valójában a Biblia is szimbolikus
Azt akarod mondani, hogy egy biblia kaliberű irodalmi műben nincsenek szimbolikus elemek?
A görög mondákaban vannak, a magyar népmesékben vannak, de a bibliában, ott biztos nincs.
>>
>>78268768
hátaztam, egyre jobban szeretem a halottemelést
>>
>>78268768
Én nem szoktam vasárnap, viszont voltam hajnalban futni. Aludt még az egész város, de egy csomóan sétáltatták már a kutyájukat.
>>
>>78275559
Hidd el, az arany meglehetősen hasznos.
>>
buzi vagyok.
>>
>>78275854
мэхэтc иш a гyлaгбa aккop
>>
>>78274994
beszedem az 50 c-vitamint
>>
File: arató cé vitamin.png (1.03 MB, 1000x667)
1.03 MB
1.03 MB PNG
>>78275963
>nem odaadja az 50 szem C-vitamint a bálnának hogy "nesze bazmeg drazsé!"
>>
>>78275932
виcзeм a cзaйчa мyнкaкepyлo poккaнтныyчдийac aныaд вeлeм.
>>
RÁM JÖTT AZ A NYÁRI SZOMORÚSÁG
>>
>>78272045
Ádi te megint butaságokat beszélsz.
A megjelenés objektíven a legjobb elsőkörös szűrő a párválasztásban.
A kedvességre fölösleges adni, mert se tehetség, se erőfeszítés nem kell hozzá, ráadásul azzal eleve kedvesebb vagy, akiről a bugyiját próbálod leénekelni.
Az intelligencia semmi extra előnyt nem nyújt, viszont a túl magas és a túl alacsony hátrányt jelent. Retardálttal senki nem akar együtt lenni, és mivel mindenki alapvetően okosnak tartja magát, a tul inteligens személy könnyen kisebbségi komplexust válthat ki a kiszemeltből.
A fizikai megjelenés ellenben egy erősen szelektív szűrő, ráadásul olyan dolgokra is könnyen lehet következtetni belőle, mint a pénzügyi helyzet, az egészségi állapot vagy az önfegyelem.

Akár fiú, akár lány vagy, ahhoz nagyon elkeseredettnek kell lenned, hogy ne adj a kiszemelted külsőjére.
Elkeseredett ember = szar ember aki nem kell senkinek.
>>
File: what-the-author-meant.jpg (64 KB, 700x668)
64 KB
64 KB JPG
>>78275559
>Aranyat viszont szerintem akkor se nagyon fognak vele előállítani, mert valódi értéke igazából nem nagyon van
Úgyérted pont azért van értéke mert ritka, és sokat csinálunk belőle kevesebbet ér. Igaz. Részben. Sokmindent lehet aranyból alkotni, így szerintem mindig is lenne rá kereslet. Ékszerek, díszek, épület részek. Még akkor is lenne rá kereslet ha mindenki karján színarany karperec virítana. (tekintsünk el attól hogy puha a színarany) Most is van rengeteg minden ami régen ritka volt, de azáltal hogy elterjedt nem csökkent rá a kereslet.
Meg azért képzelj el egy jövőt ahol mindennapos egy ilyen transzmutáció. Milyen lenne ahogy kémia órán a gyerekek szeme előtt változtatnak valamit arannyá. Azért. Szerintem mindig is lenne egy ilyen - fú ez egy csoda élménye látni ilyet.

>>78275590
Lehet. De ez már ilyen irodalmi elemezgetés amikor mindenki azt lát bele amit akar.
>>
halottizék
>>
>>78276053
эз нeм вoлт cэп
виcoнт лэхэтнэ эз a ми титкoш нeлвyнк эш aккop a тoббиэк нэм эpтик мaйд хoды миpoл бэcэлyнк
>>
>>78276210
A kibaszott számítógépekben is van meg a retkes mobilokban is.
>>
Vérontás közben kivirágzom mint egy virág pirkadatkor.
>>
Emeljük föl szívünket.
>>
>>78276210
>mindenki azt lát bele amit akar
anon geci de egy vallásnak pont az a lényege hogy a hívek mit magyaráznak bele a szentírásukba

foghatnám a Qurʾānt és előállíthatnám a szövegére építkezve a világ legerőszakellenesebb egyházát, az iszlám ettől még nem lesz a béke vallása
>>
>>78276289
нeм вoлт cзьп. дe тe иc цыyныacaгoкaт мoндтaл нeкeм.
oкe, eзeнтyл бecзeлчeтyнк игы, чoгы a тoбби ayтиcтa нe epтчecce мeг.
>>
>>78276352
Főlemeltűk a-az Ú-úrhoz.
>>
>>78276329
Dorci ezt de szépen mondtad.
>>
>>78276531
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
>>
Méltó és igazságos, de abbahagytam.
Amúgy is most megyek misére.
>>
Komolyan fontolgatom, hogy megvegyem a For Honort.
Szar vagyok benne, de ettől még nagyon jó a harcrendszere.
>>
>>78276714
Jól teszed Ánon.
>>
>>78276784
Szerintem kurva szar. A bétával játszottam és teljesen élvezhetetlen szerintem.
>>
>>78276561
Szólíts csak Bencének
>>
>>78276492
>anon geci de egy vallásnak pont az a lényege hogy a hívek mit magyaráznak bele a szentírásukba
Persze meg ahogy a 21. századi Móricka elképzeli. Szó szerint vették évezredekig a vallások a szent könyveiket. Ez a szimbolikus hülyeség a kereszténységben például a középkorban kezdett elterjedni majd a felvilágosodásban teljesedett be amikor az emberek kezdtek ráeszmélni hogy nem összeegyeztethető az állam és vallás, szóval ki kellett valamit találni hogy a méregfogát kihúzzák. Hát mi is lenne jobb mint hogy szimbolikusan tekintünk rá.
Ugyanez nem ment végbe az Iszlámban teljesen, ezért vannak ilyen fundamentalista idióták akik abroszba csomagolják a nőket, meg jihádot hirdetgetnek.
>foghatnám a Qurʾānt és előállíthatnám a szövegére építkezve a világ legerőszakellenesebb egyházát, az iszlám ettől még nem lesz a béke vallása
Semmilyen vallás nem lehet a béke vallása. A vallás éppen arra épül hogy kirekeszt másokat, a saját csoportját előre helyezi és megbélyegez másokat, már csak azért is mert nem hisznek benne.
Mindegyik vallásban vannak tiltott dolgok, megbélyegzettek, bűnhődés meg egy mitikus jutalom amiben részesülhetsz ha jól vagy helyesen viselkedsz meg engedelmeskedsz feltétlenül.
>>
File: 1498052470109.jpg (173 KB, 1268x1372)
173 KB
173 KB JPG
>>78275212
Tudom ajánlani az "alchemy and mysticism" című könyvet Alexander Roob-tól. A szimbolikus még nem jelenti azt hogy nem valóságos, csak hogy mást jelent.
>>78276200
Olyan szinten hogy ne legyél egy csöves, persze. De azon felül az hogy mennyire illetek össze az 100-szor többet számít mint hogy "ki néz ki jobban". Meg amúgy is ha szeretsz egy lányt akkor a "társadalom szerint" lehet csúnya neked még akkor is szebb lesz mint minden másik lány a világon. Ha nincs ilyen lány akivel így éreznél akkor nem éri meg foglalkozni vele.
>>
>>78276498
чaк aнныи a бaй хoгы мaшхoгы хacнaлйyк aз aбц-т мeг хoгы кypвa лaщaн иpoк игы
>>
>>78276971
>Szó szerint vették évezredekig a vallások a szent könyveiket.
>Ez a szimbolikus hülyeség a kereszténységben például a középkorban kezdett elterjedni

Ha már a középkorban elkezdték szimbolikusan venni, akkor hogy a gecibe jöttek ki neked az évezredek?
Amúgy meg hogy jutottál erre a következtetésre? Tanulmányoztad a korai zsinatokat? Olvastál esetleg ókeresztény egyházatyákat? Szerintem nem olvastál.
>>
GOLYÓÁLLÓ VAGYOK NINCS MIT VESZTENEM
>>
>>78276960
de hát a bencék nem véreznek.
>>
>/kurva anyátok/ - Bibliai szövegek értelmezése és vallástörténet
>>
>>78277405
eш титкoшиpaш
>>
>>78277455
én el tudom olvasni szóval bekaphatod te szar
>>
>>78277268
Kínos és szentimentális! A nők a nagy izmokra buknak, azzal illenek össze akitől benedvesedik a nuni.
>>
>>78277268
>Olyan szinten hogy ne legyél egy csöves, persze. De azon felül az hogy mennyire illetek össze az 100-szor többet számít mint hogy "ki néz ki jobban". Meg amúgy is ha szeretsz egy lányt akkor a "társadalom szerint" lehet csúnya neked még akkor is szebb lesz mint minden másik lány a világon. Ha nincs ilyen lány akivel így éreznél akkor nem éri meg foglalkozni vele.
klasszik kékpirula
>>
File: 1501235081634.png (299 KB, 535x548)
299 KB
299 KB PNG
>>78277860
Szerintem a fiúkat jobban érdeklik az izmok mint a lányokat. Ilyenkor meg csak a saját ratyiságodat vetíted ki.
>>78277923
Az sem árt ha nem /pol/ mémek szerint élitek az életetek.
>>
>>78277955
>Az sem árt ha nem /pol/ mémek szerint élitek az életetek.
ennek semmi köze a polhoz
>>
>>78277955
Lol mindjárt megmagyarázza hogy a vézna csírákat meg a hájas nyakszakállakat szeretik a nők, beszarok.
>>
File: 1496640825621.jpg (116 KB, 706x538)
116 KB
116 KB JPG
>>78277992
>kékpirula
>ennek semmi köze a polhoz
Hmmm persze.
>>
>>78277343
>Ha már a középkorban elkezdték szimbolikusan venni, akkor hogy a gecibe jöttek ki neked az évezredek?
úgy hogy nem csak a kereszténység létezik, van előtte is történelem és általánosságban beszéltem.
>Amúgy meg hogy jutottál erre a következtetésre? Tanulmányoztad a korai zsinatokat? Olvastál esetleg ókeresztény egyházatyákat?
Tanultam művtörit két évig fősulin.
>>
>>78278027
ez az egész piros-kék pirula egy mátrix utalás te gyökér és rengeteg helyen használják polon kívül
>>
>>78277955
>Szerintem a fiúkat jobban érdeklik az izmok mint a lányokat.
Szerintem ez nettó faszság, legalábbis nem kevés lánytól hallottam már, hogy mennyire tetszenek nekik az izmok.
>>
File: 1469964246759.gif (1.68 MB, 300x259)
1.68 MB
1.68 MB GIF
>>78278058
>Tanultam művtörit két évig fősulin.
nem is ő de ez valami kegyetlen
>>
File: ojou.jpg (417 KB, 1276x716)
417 KB
417 KB JPG
>>78278019
Az ilyen általánosítgatásnak sincs sok értelme. Különböző emberek vannak, különböző dolgokat tartanak fontosnak.
>>78278065
Szóval arra utaltál hogy egy szimulált valóságban vagyunk? Most kit akarsz átverni?
>>78278086
Na és? Neked meg gondolom a nagy csöcsök tetszenek. Attól még járnál egy lánnyal akinek nincsenek nagy mellei nem? Lehetnek gondolataink, az nem jelenti azt hogy csak amellett fogunk dönteni. Pl ismertem egy lányt aki szintén ilyeneket mondott hogy csak az izmos nagydarab srácokat bírja. Aztán végül egy ulravékony sráccal jött össze aki még nálam is egy fejjel alacsonyabb.
>>
>>78277595
Ügyes vagy. Nem értem, miért vagy ilyen mérges monjuk, nekem nem baj ha elolvasod.
Beszélsz oroszul is vagy csak ismered a betűket?
>>
>>78278193
>Szóval arra utaltál hogy egy szimulált valóságban vagyunk? Most kit akarsz átverni?
de egy buta szar vagy baszdmeg
ezt a piros-kék pirulás analógiát egyszerűen arra szokás használni, hogy "felvilágosultak" vs "emberek akik elhisznek valami hagyományos dolgot"
>>
>>78277955
tudom-tudom, jó néhányan hurrognak erre az idézetre, de: "A férfinak nincs joga a fizikai edzés terén amatőrnek lennie. Szégyen számára anélkül megöregedni, hogy látta volna azt a szépséget és erőt, amire a teste képes.
"
>>
File: 1502646911276.jpg (46 KB, 621x680)
46 KB
46 KB JPG
/mifiunk/ ?
>>
File: 1499189165544.jpg (114 KB, 1280x720)
114 KB
114 KB JPG
>>78278270
Szóóval a pol meme hülyeség.
>>78278280
Elég buzisnak hangzik.
>>
>>78278193
Csak olvasd el Zyzz történetét te fasz. Amíg vézna volt, rá se néztek a nők. Amikor izmos lett szó szerint meg se kellett szólalnia ahhoz hogy rámásszanak a puncik, csak levette a pólóját a beteg pina.
>>
>>78278368
És meg is halt. Mint ahogy a Tehetős Zongora
>>
>>78278330
>Szóóval a pol meme hülyeség.
fogalmam sincs miről beszélsz, nem járok polra
>>
File: 1502644145888.png (1021 KB, 726x890)
1021 KB
1021 KB PNG
Ánon az arcára engedne egy ilyen segget?
>>
>>78278401
Mind meghalunk tesi
>>
File: 1495375715777.jpg (194 KB, 640x640)
194 KB
194 KB JPG
>>78278368
Nektek amúgy van fogalmatok a valóságról vagy mindent 4chanos mémekre építetek?
Amúgy meg ha nem viselkedsz egy görnyedt szégyenlős hülyegyerekként akkor a karizmád is 200 pontot ugrani fog. Akár ki vagy gyúrva akár nem.
>>78278404
Mhm persze. Tök véletlenül nyomatod az egyik leghülyébb pol mémet.
>>
>>78278502
szólok hogy kezdesz megint hisztérikus ribancba átmenni
még nem vagy ott egészen, szóval ha ügyi akarsz lenni akkor most hűtsd le magad egy kicsit
>>
File: ogt7CKD.png (567 KB, 708x875)
567 KB
567 KB PNG
EZ MÁR A JÖVŐ
SZÉP ÚJ VILÁG
>>
>>78278502
Akkor maradj szomorú pina életed végéig és beszéld be magadnak hogy a helyeskék nem izgulnak a nagy joocy izmokra.
>>
File: yotsugi2.jpg (30 KB, 960x540)
30 KB
30 KB JPG
>>78278648
>de egy buta szar vagy baszdmeg
De én vagy hisztérikus.
>>
>>78278681
most kaptam agyfaszt
>>
File: 1502062039031.png (306 KB, 593x540)
306 KB
306 KB PNG
>>78278700
Megsúgjak egy titkot? Tudod mi az amit a lányok legjobban szeretnek? Ha elhívod őket randira.
Mondjuk sejtem hogy honnan ered ez a mentalitás. Nem szerettek odamenni a lányokhoz mert féltek hogy nemet mondanak úgyhogy azt gondoljátok hogy majd ha kivagytok gyúrva akkor majd a lányok jönnek udvarolni nektek. De sajnos ez nem így működik, még egy dagadék középkorú nő is elvárja hogy udvarolj neki. Ilyen ez a társadalom.
>>
>>78278843
nagyon sokat tudsz a nőkről h h mégis szűz vagy és sosem volt barátnőd?
>>
túl sok itt a kis szaros sufnibuzi már megint
>>
>all that birb in one episode
I am so happy right now, àdám, hold me.
>>
>>78278946
lehet tartogatja magát az igazinak, nincs azzal semmi baj.
amúgy a 18-25 éves millenárisok vmi 40%-a szűz. Üdv a digitális világban.
>>
File: 1498776568413.jpg (91 KB, 377x449)
91 KB
91 KB JPG
>>78278946
Mert nem hívok el lányokat randizni? Férfiként elég egyszerű szinglinek maradni, egyszerűen nem kezdeményezel és jól vagy. Ti vagytok azok akik ennyire meg vannak szállva a lányokkal. Ahhoz képest meg ilyen hülyeségekkel jöttök hogy "hű majd kigyúrom magam, kiállok páváskodni és majd odarohannak hozzám a lányok lehúzott bugyival, pont mint ahogy a zyzzről olvastam a /fit/-en".
>>
>>78278843
Butaság. Elég ha ugráltatod a melled egy szűk pólóban és lesz bn.
>>
>>78278993
post examples
she looks, i don't know how to say it, a little worse for wear on this pic
>>
File: 1501342894609.png (4 MB, 1920x1936)
4 MB
4 MB PNG
>>78278993
Haven't seen it yet. Gotta do some work on my thesis.
>>78279043
K-kiki?
>>
>>78279034
kellemesen racionalizálod hogy tudatában vagy mekkora lúzer vagy, annak is tudatában vagy hogy miért de gyenge vagy változtatni rajta és inkább bemeséled magadnak hogy minden jó úgy ahogy van
>>
File: 1484986194279.png (285 KB, 513x733)
285 KB
285 KB PNG
>>78279102
Nah megint kezded az őrjöngést. Mikor volt az utolsó alkalom hogy elhívtál egy lányt randizni?
>>
Lipót vagyok
>>
>>78279053
she has a 5 minute conversation withh sengoku, followed by about 8 minutes of conversation with Ougi, and about 2 minutes of additional screentime scattered through the episode.
>>
>>78279147
nem őrjöng senki, felnéztem azt látom megint megy az agyfaszmenésed és nem tudtam szó nélkül hagyni, csak hogy segítsek az autista összeesküvéselméketeid szövögetésén itt szóltam közbe először: >>78278946

egyébként vicces hogy kérdezed, pont csütörtökön a weselényin a végállomásban találkoztam egy lánnyal és váltottunk számot, szóval ez megint nem nyert
>>
>>78279248
ne itt őrjöngj te cigány szar
>>
File: 1502065357848.jpg (250 KB, 1920x1080)
250 KB
250 KB JPG
>>78279248
Nyugi máté, nem tesz ez jót a szívednek.
Na és? Nekem is meg van egy tucat lány száma. De elhívtad randira?
>>
>>78279334
nyilván ez lesz, aranyos vagy hogy aggódsz, az hogy a csoporttársaid számát tudod nem hiszem ugyan ez a kategória de azért biztos jól esik nézegetni a telefonodban a lány neveket
az én szívem miatt meg nem nagyon kell aggódnod, nem én ülök egész nap a romos fürdőszobában pofázok egész nap hülyeségeket 4chanen és bámulom a kínai meséket :D

egyébként ha már megint leálltam veled beszélni tényleg kiváncsi vagy mi a bajom veled? mert ahogy látom igen sokat foglalkozol velem, úgy kb állandóan, elég röhejes
>>
ŐRÜLT ÉJSZAKA
INTENZÍV SZEKSZ
>>
File: 1492645877291.jpg (427 KB, 1280x720)
427 KB
427 KB JPG
>>78279467
Szóval nem. Ha ennyire érdekel a barátnő dolog akkor ideje lenne neki látni.

Te őrjöngesz egyfolytában azóta hogy egyszer pszeudónak neveztelek egy kis banterben.
Tőlem elmondhatod hogy miért nem nem szeretsz, ráérünk, de van egy érzésem hogy az is csak inkoherens őrjöngés lesz.
>>
EGYSZER A VÉGÉHEZ ÉR A TÜRELMÜNK ÉS AKKOR ________________
>>
>>78279683
DUNÁBA LŐJÜK A CSÁGECIKET
>>
vasármap kertésznap van, gyere gyakrabban
>>
>saját magáról beszél 3. személyben
>>
Mémmester 5000 leállhatna egy kicsit.
>>
>>78279467
elég krindzs ez a posta
>>
>>78280006
ha leállsz a kertésszel beszélgetni abból más nem nagyon lehet csak krindzs
>>
File: 1436123460853.jpg (13 KB, 121x258)
13 KB
13 KB JPG
>>78280059
>az én krindzsem a kertész lelkén szárad
>>
>>78280059
van akkor egy kertész
egy könyvfejű
a yenki köcsög

ki van még?
>>
File: 1498718729735.jpg (125 KB, 1280x720)
125 KB
125 KB JPG
>>78279755
Minden nap mém mester nap van.
>>78279887
Hogyhogy?
>>
>>78279619
ugye szóltam jó előre?
>>
>>78280134
>meg lettem említve
Személyem bizonyosan népszerűségi reneszánszát éli éppen.
>>
File: 1484157283443.jpg (107 KB, 363x461)
107 KB
107 KB JPG
>>78280147
Már régóta folyamatosan csak inkoherens szitokszavakat dobálsz rám, miből gondolod hogy most hirtelen megsértődnék. Amúgy is mindig ki akartam békülni, te erőlteted ezt.
>>
>>78280221
nem én hívtalak buta szarnak és nem én vitatkozom veled
én csak szóltam hogy megint kezdesz butulni
lám, megint butulsz
>>
File: snek smile.png (409 KB, 1280x738)
409 KB
409 KB PNG
why do people hate on this little girl?
She looks fine imo
>>
>>78280134
én is itt vagyok, a Tamás
>>
>>78280310
Tomika?
>>
>>78280302
she's a psycho fuck for starters, more so than the rest of the cast, ape possibly excluded
>>
File: 1496641594284.gif (368 KB, 545x370)
368 KB
368 KB GIF
>>78280268
Jah azt gondoltam, te nem szoktál pol mémeket dobálni. De megint egyből őrjöngtél. Amúgy meg azt hittem megmondod a nagy igazságot hogy miért nem szeretsz.
>>
>>78280333
igen
>>
>>78280333
nem a híres
múltkor etyetemen megkérdezte a fura lány hogy Tominak vagy Tamásnak szólítson én meg ilyenkor nem vagyok erre felkészülve mert a Tomit nem szeretem de a Tamás meg túl hivatalos
végül Tamást mondtam neki és azóta mindenki Tamásnak szólít ott (már aki veszi a fáradságot hogy megjegyezze a nevem)
>>
>>78280404
>>78280404
>>78280404
404, a fonál mégis található
>>
>>78280356
mondom hogy egyáltalán nem álltam le veled vitatkozni, csak akkor szóltam amikor már látszott hogy jön a hetid
>>
>>78280346
>more so than the rest of the cast
name one thing that's worse than the rest of the girls actions.

I'm no snakefag, but I don't get the hate for her. Also, she had one of the best character arcs in the show, ending with her actually solving her issues and moving on.
>>
>>78279619
>>78279619
nem maittam kellene aggódnod

inkoherens őrjöngés? ez valami önirónikus megjegyzés? a legnagyobb baromságokkal te szarod tele ezt a helyet
a többi megjegyzés se nagyon állja meg a helyét, tényleg azt hiszed hogy azért szólogatok be 1 héten 1x pont pl. most mer adok a véleményedre és hogy te minek neveztél hónapokkal ezelőtt? :D tényleg nagy figurának képzeled magad a fejedben, egyébként csak hogy tisztázzuk, az esetek jó 90%-ában is engem feltételezel aki beszólogat neked, pedig meg mondtam mult héten is vagy mikor hogy nem szoktam neked válaszolgatni, szóval szerintem több sérelmed is alaptalan felém, de tök mind1

az a bajom veled hogy mindazt megtestesíted amit ki nem állhatok egy emberben, lelki gyenge, fizikailag gyenge, és ahelyett hogy változtatna az életén megmagyarázza hogy az miért jó úgy ahogy van és fetreng a szarjában továbbra is, és a legdurvább hogy másnak osztod az észt teljesen meggyőződve hogy mennyire király minden, az egész életed erről szól már amit levettem mióta ide jársz figyelemkurvulni. folytathatnám de nem érdekel igazából annyira, meg ahogy látom a szembesítés se jön be neked nagyon
>>
>>78280501
Hát ezt kár volt idehányni te megvadult buzi
>>
>>78280561
még jó h nem a mémer béka fejednek szólt
>>
>>78280501
dik hogy te milyen kis tsundere vagy
>>
File: 1492601582805.jpg (75 KB, 1578x672)
75 KB
75 KB JPG
>>78280487
Jah bocs kicsit nehéz lépést tartanom mindenkivel miközben angol cikkeket próbálok olvasni.
>>78280501
Valahogy sejtettem hogy csak a szokásos őrjöngés lesz. Mondjuk nem nagyon tudok mit mondani rá, nem vagyok gyenge. Attól még hogy mást tartok fontosnak az életben mint te attól még nem kéne ennyire megvadulni. Csak megjegyzem hogy az erős emberekre nem jellemző hogy folyamatosan mások életvitelével vannak megszállva.
>>
>>78280714
te vagy velem elfoglalva állandóan, nem én mátézok minden postázót aki ellent mer mondani az autista őrjöngésemnek, egyébként ez az őszinte véleményem, nyilván nem fogsz egyet érteni vele, a racionalizálásban éves rutinod van, de részemről itt le is zártam ezt az egészet, folytasd a figyelemkurvulást meg a heti szociális interakciód kielégítését
>>
File: 1496413180930.jpg (101 KB, 1280x720)
101 KB
101 KB JPG
>>78280854
Ne hazudj, örülsz te mikor játszok veled. Ha meg nem törődnél velem akkor nem aggódnál ennyire hogy hogyan élem az életem.
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.