[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k] [s4s] [vip] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: Norgetråden Fjord.jpg (646 KB, 1536x1166)
646 KB
646 KB JPG
Trådstarter som faktisk har noe med Norge å gjore-utgaven.

Forrige: >>78239835
>>
fisrt
>>
File: IMG_0118.jpg (1.95 MB, 4032x3024)
1.95 MB
1.95 MB JPG
Brev kampstasjoner
>>
>>78263779
>>
File: Garderoben.jpg (63 KB, 750x750)
63 KB
63 KB JPG
For ukrainske vektloftingssotnosjver som er både deilige og greie og elsker å ta en kjapp en med deg i dusjen etter trening.
>>
>>78263850

Synes det er fascinerende at noen har klart å waifue Ukrainas bokstavelig talt minst attraktive dame.
>>
morn, gutta
nyter en kopp kaffe, gutta
>>
File: Anime_Barbie-300x225.jpg (71 KB, 960x720)
71 KB
71 KB JPG
Sa noen ukrainske sotnoser?
>>
>>78264080
hvem er denne saltvannshuldra?
>>
File: Iryna Dekha9.png (1.54 MB, 1538x1080)
1.54 MB
1.54 MB PNG
>>78263998
Hun er jo ikke det da.. Hun er jo uironisk kjempedeilig, bare se på det koselige ansiktet hennes, håret og den flotte kroppen..
>>
>>78264209
Sǿstera til Lauren Southern.
>>
>>78264268
dæven...
>>
File: 2ec[1].png (408 KB, 930x1060)
408 KB
408 KB PNG
>>78263779
Nei det tor jeg ikke.

87% sikker på at pst ville raidet meg når de ser hva slags hardware jeg har tilgjengelig.
>>
File: 1439234041702.jpg (87 KB, 1075x700)
87 KB
87 KB JPG
Spor en kjent norsk politiker som er på tinget noe!
>>
>>78264772
Kjemper du for legalisering av analsex offentlig?
>>
må da være innafor å legge seg kl 13 på en sondag?
>>
>>78264794
uhm.. ja?
>>
File: 1500342086634.png (44 KB, 744x687)
44 KB
44 KB PNG
>>78264836
Kult
>>
>>78264646
PST gir faen med mindre du driver å kjoper barneporno på dypnettet eller noe lignende regner jeg med.
>>
File: 1348258614254.png (288 KB, 619x372)
288 KB
288 KB PNG
>>78264998
Nope. Pst bryr seg om stingrays,jammers og readers. CP burde de bry seg mer om!!
>>
File: 1487801522270.jpg (11 KB, 240x240)
11 KB
11 KB JPG
Jaja, ble ikke noe napp denne helga heller
>>
File: 1456037239448.gif (349 KB, 350x233)
349 KB
349 KB GIF
>>78265176
>>
>>78265176
Nei, det ble vel ikke det.. Men vi skal nå få oss kos en eller annen gang vi også.
>>
File: 2290662sa4rd02587.gif (460 KB, 250x250)
460 KB
460 KB GIF
https://www.youtube.com/watch?v=husuRL-XpA8
>>
File: stor gutt.jpg (155 KB, 1000x565)
155 KB
155 KB JPG
>jeg er en stor gutt
>>
File: 1498259057547.jpg (51 KB, 641x530)
51 KB
51 KB JPG
>tankenedialogene mine går i engelsk

fy faen... anbefal meg noen gode, norske boker.
>>
File: 1475338563560.jpg (45 KB, 600x449)
45 KB
45 KB JPG
>>78265527
Gro gate

Takk meg etter revulusjonen
>>
File: 022uM2B2re4R.jpg (795 KB, 974x1200)
795 KB
795 KB JPG
>>78265527
>>
File: MDG.jpg (97 KB, 1000x1000)
97 KB
97 KB JPG
Tenk nytt, stem grǿnt!
>>
God "morgen" gutta
>>
>>78265600
jeg hadde stemt på dem om jeg hadde fått komme i fitta hennes
>>
>>78265600
Hvis det hadde vært sjanse for at de fikk legalisert mj hadde jeg uironisk stemt på dem. Kjorer ikke bil, så de kan ikke ta fra meg noe der
>>
>>78265600
spis dritt nytt, spy gront!
>>
File: 1498489878143.jpg (229 KB, 627x720)
229 KB
229 KB JPG
>starter på universitetet i morgen
Faen jeg er stressa
>>
er det lov å være pelshomse
>>
>>78265651
Tror jeg har fag som starter opp i morgen, vet egentlig ikke helt når eller om det faktisk er i morgen. Burde sikkert gjort noe for å finne det ut...
>>
>>78265669
Nei, du blir steinet
>>
File: 1484092603633.jpg (7 KB, 250x242)
7 KB
7 KB JPG
>>78265600
Jeg vet hvorfor hun holder henda slik.

>>78265618
Vært der anon. Hun har virkelig blitt penere siden jeg var der.

>dfn du slo opp
>>
File: 1486327039658.jpg (30 KB, 600x800)
30 KB
30 KB JPG
>>78265600
>Brystpiercing
>>
Men faen gutta, jeg er så jævla kåt, jeg holder på å do! Jeg trenger fitte for faen, klarer ikke tenke på noe annet!
>>
>>78265894
Finn deg en usikker smålubben jv du kan kose med da. Er langt fra vanskelig.
>>
File: 1502564141643.png (175 KB, 600x600)
175 KB
175 KB PNG
>>78265874
Hva mente han med dette?
>>
>>78265894
Bestill en selskapsdokke på nettet og kle den ut i morsomme kostymer. Alternativt ta en tur til Amsterdam og knull så mye du vil
>>
>>78265633
Royker selv, men hater at alle steinere skal stemme på "de som legaliserer". Ingen legaliserer, og dessuten finnes det viktigere ting.
>>
File: 130014911356.gif (185 KB, 195x200)
185 KB
185 KB GIF
>>78265894
Dra til byen og gjor folgende.

>Finn en hyggelig pub
>Snakk deg inn i en litt storre gruppe
>Få temaet over på filosofi
>snakk om manufacturing consent og se trusene treffe gulvet (amator tier filosofi, lette greier anon)

Det er så effektivt at det er nesten ikke morsomt. Produsert samtykke...
>>
>>78266056
Ja, får se hva jeg får til. Aldri vært på byen for.

>>78265990
Skal så vilt på horetur om jeg får spart opp litt. Hadde jo vært goy for andre grunner også å reise litt.

>>78265950
Får håpe jeg moter noen her da
>>
>>78266217
>Får håpe jeg moter noen her da
Er ingen sotpaier i tråden, så det kommer nok ikke til å skje. Jeg motte min på okcupid og kan egentlig anbefale det.
>>
File: feelsgood.jpg (20 KB, 329x357)
20 KB
20 KB JPG
Polser med sennep og lok og lompe til middag gutta!
>>
>>78264772
Hvilket parti er du fra?
>>
File: 1458311310570.jpg (68 KB, 198x341)
68 KB
68 KB JPG
>>78265600
Hvordan ble hun så forbanna pen? Faen.
>>
File: 1469703820649.jpg (31 KB, 456x320)
31 KB
31 KB JPG
>>78266693
AP. Ikke dom meg for å spille spillet.

Er her fordi det har blitt snakkis på tinget om /norgetråden/
>>
File: e55.jpg (161 KB, 1890x1417)
161 KB
161 KB JPG
>>78266785
>/norgetråden/ er en snakkis på tinget

fy faen gutta...
>>
>>78266785
Spiser Hadia gris?
Er Jonas egentlig en reptoid?
Skryter Giske fortsatt av at han satt på skuldrene til Mira Craig?
Når skal Eskil Pedersen begå harakiri etter at han stakk av med båten som kunne ha reddet mange AUFere?
>>
>>78265527
Samme her. Trenger virkelig noe godt norsk lesestoff.
>>
File: 12n02a[1].jpg (74 KB, 620x465)
74 KB
74 KB JPG
>>78266891
For dere blir for kåte kan jeg si at det er mest blant personene på Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Det er ikke positivt. Dere må slutte og poste om ((ap)). En drittbrever herifra har allerede blitt merket ganske seriost. Er ikke "kjent politiker" er rådgiver\kaffe henter...
>>
File: bait.jpg (137 KB, 1171x540)
137 KB
137 KB JPG
>>78266785
>Er her fordi det har blitt snakkis på tinget om /norgetråden/

Jasså nå!
>>
File: CdGWXQyUkAAzWTJ[2].jpg (107 KB, 600x895)
107 KB
107 KB JPG
>>78266937
>Skryter Giske fortsatt av at han satt på skuldrene til Mira Craig?
Giske skryter av alt til små jenter. Fortsatt lystlogner og tvilsomt glad i unge jenter.

>Spiser Hadia gris?
Hadia liker meg ikke så jeg vet ikke mye om henne.

>Når skal Eskil Pedersen begå harakiri etter at han stakk av med båten som kunne ha reddet mange AUFere?
Det vet jeg ikke. For valget?
>>
File: 676.jpg (11 KB, 680x510)
11 KB
11 KB JPG
>>78266785
>>78267046
>>
>>78267122
>>78267000
>>
>>78265633
"Et overveldende flertall av delegatene på MDGs
landsmote stemte på forslag om å fase ut oljenæringen i lopet av 15 år."
-dagbladet.
>Kjorer ikke bil, så de kan ikke ta fra meg noe der.
De kan ta annet.
>>
>>78267046
Hvem hadde vunnet i ren nevekamp mellom Audun Lysbakken og Bjornar Moxnes?
>>
>>78266785
Er det deg Christian? Han har alltid slått meg som en som ikke er AP mann, men bare spiller.
>>
File: 1445486989413.jpg (92 KB, 768x783)
92 KB
92 KB JPG
>>78267255
>"Et overveldende flertall av delegatene på MDGs
>landsmote stemte på forslag om å fase ut oljenæringen i lopet av 15 år."

er de 11 år gamle?
>>
>>78267255
>fase ut oljenæringen i lopet av 15 år

Prover de å fore Norge tilbake til unionstiden??
>>
File: 1447825372925.png (364 KB, 500x334)
364 KB
364 KB PNG
>>78266981
>Dere må slutte og poste om ((ap)). En drittbrever herifra har allerede blitt merket ganske seriost.

er det han dærre som brever om at det krydde av sovjetiske spioner i AP?
>>
>>78266981
Det er jævla (((Martin Kolberg))) som har ett problem med drittbrevingen, garantert.
>>
File: gahr-støre-meme[1].jpg (76 KB, 888x499)
76 KB
76 KB JPG
>>78267277
Ingen av de hadde turt og delta.

>>78267286
Han er en hyggelig fyr. Er ikke han.

>er rådgiver for en AP politiker
>>
File: 1496135109554.png (189 KB, 389x379)
189 KB
189 KB PNG
Found a Norwegian girl on the side of the road here at 2am in the morning standing in the rain crying. Had only just arrived in Aus and was clearly lost, claimed she'd been assaulted after asking someone for a lift home from a party. Gave her a lift home because she knew her address, she cried the whole way back. Was the saddest thing I've seen in a while, but she was retarded for asking a stranger for a lift again.
>>
>>78267489
than you for your help.
our people are not used to the hardships of the outside world.
>>
>>78266346
Altså, her hvor jeg er, ikke tråden, men okcupid er altså bra? Hadde ikke noe suksess på tinder, men jeg hadde bare ett bra bilde
>>
>>78267487
Etter hva jeg har fått med meg virker jo Jette som tidenes drittbrever, så da gjenstår bare Gunvor, men hun virker jo ganske grei fåvæ.
>>
>>78267489
Well, it worked, didn't it?
>>
Traff en italiener som bor her i etasjen, skikkelig koselig kar, han liker motorsport og spagetti.
>>
>ferdig med å slanke meg 10kg etter å ha bulket altfor lenge
>tar bilde for å sammenligne meg nå vs förste dagen jeg gikk på trening

fy faen gutta... föles godt å se fremgang
>>
>>78267795
Kjenner folelsen, bortsett fra det med å være ferdig å slanke seg..

Får vi se?
>>
File: b2kc_j4igaacyud[1].jpg (97 KB, 1024x1024)
97 KB
97 KB JPG
>>78267440
Det har du rett i gitt. Han har fått meg seg hele gruppa.

>>78267407
Han er mentalt syk! Postingen hans er ikke sunt for noen. Temaet er sårt men han har brukt temaets såre stilling til propaganda. Han har sendt komiteen ultimatum om saken, han ble ignorert.Han er nå i en bekymring samtale hos sikkerhets tjenesten. Mer vet jeg ikke, får bare lese over dokumenter som jeg skal gi en formening om.
>>
File: 902.jpg (61 KB, 1000x800)
61 KB
61 KB JPG
>>78267489
Good work, ausbro.
>>
>>78267607
Bedre enn tinder om du ikke er normalhomse ja.
>>
File: 2 år.png (3.25 MB, 2516x708)
3.25 MB
3.25 MB PNG
>>78267848
Har du lenge igjen? Jeg var egentlig ferdig for et par uker siden, men har vist gått ned enda en kilo etter jeg var ferdig.
>>
>>78267795
Er ned litt over 20 kg selv, det er helt nydelig. Brev fremgangsbilde.
>>
File: 1484108102800.jpg (18 KB, 251x251)
18 KB
18 KB JPG
>>78267674
Beklager er ikke politiker. Larpet bare som stortings representant. Er rådgiver til flere AP politikere.
>>
File: frepe.png (198 KB, 550x535)
198 KB
198 KB PNG
>mistet en paracet på gulvet
>hunden spiser den
>>
>>78267928
Fy faen så bra, gratulerer med å bli fit. Skulle ned til 90kg, men det ser ut til at det ikke er nok, så jeg må kanskje gå ned enda litt til, men jeg vet ikke hva jeg veier forelopig for jeg har ikke vekt akkurat nå. Ca 91kg tror jeg.
>>
>>78268005
Katten min var nær å spise ADHD pillene mine i dag
>>
>>78267959
Fikk med meg at du ikke var politiker, og snakkisen var jeg 80% sikker på at var tullball, men er alltid moro å spille med.
>>
File: index.jpg (5 KB, 226x223)
5 KB
5 KB JPG
>>78268014
slutt å ta jodemedisiner som krymper hjernen din
>>
File: 1501430727504.jpg (57 KB, 641x773)
57 KB
57 KB JPG
>>78266785
>Er her fordi det har blitt snakkis på tinget om /norgetråden/
Jeg har lyst til å tro...
>>
>>78268009
Takk takk. Gikk ned fra 92 til 81 men viste ikke så altfor stor forskjell jeg heller fåvæ. Burde egentlig gå ned til rundt 74 om jeg virkelig har lyst til å se bra ut, men tenker at jeg opprettholder vekta en stund mens jeg jobber mot å få löftene mine på plass igjen.
>>
File: 0bCVYY3.jpg (34 KB, 507x386)
34 KB
34 KB JPG
>>78268048
Ja det var mere snakk om 4chan generelt. Jeg var en av ca 30 stk som skulle gi en formening om en spesiel sak. /norgetråden/ var screenshota i dokumentene jeg fikk lese.
>>
>>78268086
>krymper hjernen din

??? brev saus

Kanskje jeg burde begynne å meditere isteden om dette er sant...
>>
>>78268094
Hores bra ut. Jeg begynner på styrkeloftsklubben her på universitetet nå så jeg klor etter å stappe i meg og bli shw, men det er nok ikke så lurt så jeg skal prove å holde meg til dietten. Blir vanskelig. Får bare se på mageflesket når jeg foler meg ferdig.
>>
>>78268157
Styrkelöftklubb på universitetet? K O S E L I G

>dfn nærmeste styrkelöftklubb / bra treningssenter generelt er 30+ minutter borte
>>
>>78268130
https://www.nytimes.com/roomfordebate/2012/06/09/fewer-prescriptions-for-adhd-less-drug-abuse/adhd-drugs-have-long-term-risks
https://www.madinamerica.com/2016/08/study-finds-adhd-drugs-alter-developing-brain/

det er en god Stefan Molyneux video på temaet også men jeg husker ikke hva den heter
>>
>>78267928
Ganske bra det der da.
>>
>>78268227
jaja for sent nå. Gått på det siden jeg var kanskje 8 år
>>
>>78268214
Jepp, jeg var der i går, men de stengte visst tidlig så jeg fikk ikke trent skikkelig, men fikk meg en halvtime så jeg gjorde noen sett med kneboy. Motte et par av karene der og det virket som een skikkelig koselig gjeng. Beste er jo at de faktisk er sterke også.

Men, det er et stykke unna, må ta 2 busser for å komme dit, men det går somlost og tar vel 20 minutter. Kan også gå bort, men det tar over en halvtime visstnok. Uansett, det er bra nok miljo og utstyr til å ta den ekstra tiden bort.
>>
>>78268298
Er jo uansett bra å ha et senter der du kan makse og vite helt sikkert at det du löfter er det du löfter (antar det er eleiko utstyr der).

Jeg spiller russisk rulett hver gang jeg makser på mitt treningssenter. Alle stengene veier forskjellig. Skivene også. Vet aldri om jeg har en god eller dårlig dag, eller om jeg rett og slett var uheldig med det jeg valgte av utstyr den dagen.
>>
File: 30b.jpg (26 KB, 560x426)
26 KB
26 KB JPG
>>78268128
Slutt å LARPe, bipolaranon.
>>
tenkte vel også begynne på.... ja altså... rett og slett.... begynne.... med middagen jeg da
>>
>>78268386
Det er ikke meg.

Jeg er i tråden og ler meg ihjel. Noen har virkelig fulgt med de siste ukene. Hvis jeg blir innkalt til pst for "bekymrings samtale" blir jeg veldig overasket.
>>
Hvem av dere er dette?
>>
>>78268372
Ja, kjente på det da jeg gikk inn dorene og så "Eleiko" på ei plate jeg nesten stubbet tåa i. Platene passet perfekt på stengene og vaklet ikke rundt, alt foltes bare solid. Det bygges nytt bygg også, så gymmen flyttes over i nabobygget snart og da får vi mye storre plass her (akkurat nå var det en ganske liten gym i enden av en innedors sportssal). Koselig plass da.
>>
>>78268551
Det er Roald, husker ikke etternavnet hans, men han er en kjernekar. Brever bare gode brev, selv når han drittbrever.
>>
>>78268386
Bildet for bevis. Har aldri sendt noe ultimatum til noen komitee
>>
>>78268585
Det stemmer ikke at han heter Roald. Men jeg er ganske sikker på at han er i tråden, eventuelt så er han en lone wolf på pol eller noe sånt.
>>
Tror dere det hjelper å nappe loken?
>>
>>78269013
Nei, den må nok skrelles.
>>
>>78269057
Tenkte på en annen type lok
>>
File: DSC00633.jpg (40 KB, 800x600)
40 KB
40 KB JPG
>>78269100
Åja. Da må du nok finne frem pressen.
>>
File: Skruegull.jpg (26 KB, 280x244)
26 KB
26 KB JPG
>>78268128
>Glemmer at velstanden til de fattigste i USA i dag er like god som den for de rikeste i USA for 50 år siden.
>Glemmer at inntektene til de nedre 80% har okt mer enn inntektene til de rikeste 20% (prosentvis i USA)
>>
File: mLc2zMnTkg.jpg (422 KB, 640x640)
422 KB
422 KB JPG
*tenker*
>>
File: timothypepe.png (677 KB, 944x498)
677 KB
677 KB PNG
Virker til at jeg har gjort rett i å ikke breve for mye om hva jeg virkelig synes om saker og ting.

Men kan vel si det at de som faktisk er villige til å "overvåke" noe så dumt som /norgetråden/ fortjener ikke stort annet enn en guidet helikoptertur over oslofjorden.
>>
>>78269684
Det er jo ingen som overvåker denne autismetråden her da.
>>
E G E B A R E E I N M A N N
>>
Det er ingen som overvåker 4chan. Dette er kun et ekkokammer for frustrert ungdom og ikke en nettside der faktiske terrorister eller kriminelle motes. Dere kan ta det helt med ro.
>>
Tar å mediterer litt fåvæ
>>
File: McVeigh.jpg (68 KB, 639x911)
68 KB
68 KB JPG
>>78269739
Hvis vi ser bort ifra hele jævla alfabetsuppen i USA som suger til seg all informasjon de kommer over, ditt naut. Hadde ikke overrasket meg om PST loggforer /norgetråden/ og andre ting fordi det er "hoyreekstremt" her. Politiet bruker jo ressursene sine på helt absurde ting, som for eksempel "sommerfuglpatruljen", som bare er et moderne gestapo som tråler facebook etter feiltenk. Gi meg en grunn til at politiet ikke skulle loggfore hva som breves her på en eller annen måte?

>>78269896
>ikke en nettside der faktiske terrorister eller kriminelle motes
Merker at du aldri har vært på en motopp med tråden.
>>
File: 1726.png (68 KB, 240x240)
68 KB
68 KB PNG
>>78269960
Hva skal du meditere over i dag da
>>
>>78269990
Ingenting bevisst, det er jo litt av poenget, hehe.
>>
>>78269965

Vi har fulgt med på de motene som har funnet sted og konkludert med at tegneserienerder og frustrert ungdom som bruker narkotika eller later som at de er nazister ikke er en trussel for rikets sikkerhet.
>>
gi meg jobb!
>>
fuck PST
snut er UT
>>
>>78270227
offår?
>>
>>78270302
inntekt
>>
File: lysglimt chad.jpg (90 KB, 1222x480)
90 KB
90 KB JPG
>>
>>78270320
Men hvorfor skal noen gi deg en jobb? Hva har du gjort for å fortjene en jobb?
>>
>>78270410
jeg er flink!
>>
Hadde nettopp mitt livs beste runk.
Provde å torke opp med papir, men det funka ikke, det blir jo gjennomvått uten å torke noe bort.
>>
>>78270392
gi deg, erik. det her er faen meg verre enn kekistan.
>>
Hvorfor faen skulle PST loggfort tråden når den allerede arkiveres på minst 5 sider?
>>
>dfn ingen jv av soramerikansk opphav
>>
>>78270584
fordi den norske stat er inkompetent og elsker å bruke penger på unodvendige ting!!!!!
>>
IDT: autister uironisk tror pst fǿlger med det de sier.
>>
File: 1435107577557.jpg (19 KB, 214x200)
19 KB
19 KB JPG
>>78270622
herregud, jeg vil sutte på puppene hennes
>>
>>78270693
>t. PST
>>
>>78269266
Hva tenker du på, anon?
>>
>>78267489
Thanks.
>>
Jeg får jo ikke jobb jeg da
>>
File: xterminator_poster_01.jpg (345 KB, 1020x1600)
345 KB
345 KB JPG
>>78271342
Du får jobbe med saken
>>
>>78271342
Hvorfor ikke? Hvem jobber har du sokt på?
>>
>>78271432
Vet ikke hvorfor, hadde jeg visst hadde jeg gjort noe med det.
Sǿker på alt som ikke krever hǿyere utdanning, butikker, gamlehjem, diverse ting i kommunen osv.
Jeg har 4 hatt jobb i 4 måner de siste to årene.
>>
File: 1502418560942.png (375 KB, 792x475)
375 KB
375 KB PNG
>>78265836
>>
File: 1502510575100.jpg (47 KB, 1024x768)
47 KB
47 KB JPG
Resten er bare lik, eller hva?
>>
>>78272148

>>
File: egg.jpg (9 KB, 200x214)
9 KB
9 KB JPG
>>78269990
Har du Egg Shen på PC'en din du og? :3
>>
Skam-tråd på /teve/ igjen.

>>>/tv/86298257
>>
Gutta
>Varmer ovnen
>Ligger på sofaen
>Sjokolade på bordet
>Horer på Bob Dylan - Ikke tenkt deg om, det er greit
>>
Koselig å breve på russisk med russerne. Tar lang tid for meg å lage en setning, men jeg får endelig brukt språket litt.
>>
>>78272942
davai davai :DDDDDDD
>>
>>78272933

Aldri skjont greia med Bob Dylan fåvæ. Fyren kan ikke synge for fem flate ore, og musikken hans er temmelig kjedelig.
>>
>>78272942
O, дa?
>>
>>78273052
Har du vunnet Nobels litteraturpris for sangtekstene dine kanskje?
>>
>>78273132
hvilken sangtekst vant han for?
>>
>>78273160
Var vel ikke en enkelt sang men betydning av hans samlede verker og dems samfunnskritikk eller noe i den duren. Han er iallefall den enste trubaduren som har mottatt prisen.
>>
>>78273064
дa

>>78273006
xxxDDD
>>
File: hemmelig hvit.jpg (182 KB, 1076x1346)
182 KB
182 KB JPG
https://www.instagram.com/p/BXo_-djh1_o/?taken-by=nicolescherzy
fy faen...
>>
>>78272942
cyka blyat idi nahoy
>>
>>78273862
Tror faen ikke på at det er barna hennes fåvæ.
>>
>>78273931
sǿsken og nieser
>>
>>78273972
>kritthvite nieser og sösken med blå öyne
>ho ser ut som en pakkis

Tviler fåvæ.
>>
Jeg er bare en mann som slurker i meg noen par kopper med kaffe på en sen sondag ettermiddag
>>
>>78274366
>>
GUTTA

https://www.youtube.com/watch?v=efdN69QscAg
>>
>>78274539
Tar du medisiner mot autismen din?
>>
File: 1479802105967.jpg (6 KB, 225x225)
6 KB
6 KB JPG
>>78274539
Nei takk du
>>
>>78272854
Klassiker
>>
Faen for en flau tråd, gutta.
>>
File: 1502582144769.jpg (1.18 MB, 2480x1654)
1.18 MB
1.18 MB JPG
Jeg kom borti dette bildet for en stund siden og ble virkelig trollbundet av den. Den fanger noe virkelig heroisk og romantisk som har gått tapt i en verden full av dekadens og kjetteri. Jeg tror at alle gutta som har sluttet med pornografi kan i likhet med meg sette pris på skjonnheten i dette bildet, mens gutta som ennå ikke har funnet styrke til å bryte seg fri fra pornografien vil sannsynligvis ikke sette pris på det i samme grad, fordi de er desensibilisert. Husk at pornografi ikke bare tystner deg, den fjerner også skjonnheten fra mange ting.
>>
>>78274972
Desensitert*
>>
File: gorilla.jpg (28 KB, 500x335)
28 KB
28 KB JPG
Jeg kom borti dette bildet for en stund siden og ble virkelig trollbundet av den. Den fanger noe virkelig heroisk og romantisk som har gått tapt i en verden full av dekadens og kjetteri. Jeg tror at alle gutta som har sluttet med pornografi kan i likhet med meg sette pris på skjonnheten i dette bildet, mens gutta som ennå ikke har funnet styrke til å bryte seg fri fra pornografien vil sannsynligvis ikke sette pris på det i samme grad, fordi de er desensibilisert. Husk at pornografi ikke bare tystner deg, den fjerner også skjonnheten fra mange ting.
>>
>>78269228
Ok? De suger fremdeles.
>>
gi meg kone og barn!
>>
godt mulig at jeg bestiller meg en pizza
>>
>>78274972
suge rompehull er ikke kjonnhet
>>
File: 1502327304241.jpg (85 KB, 959x717)
85 KB
85 KB JPG
Jeg kom borti dette bildet for en stund siden og ble virkelig trollbundet av den. Den fanger noe virkelig heroisk og romantisk som har gått tapt i en verden full av dekadens og kjetteri. Jeg tror at alle gutta som har sluttet med pornografi kan i likhet med meg sette pris på skjonnheten i dette bildet, mens gutta som ennå ikke har funnet styrke til å bryte seg fri fra pornografien vil sannsynligvis ikke sette pris på det i samme grad, fordi de er desensibilisert. Husk at pornografi ikke bare tystner deg, den fjerner også skjonnheten fra mange ting.
>>
File: 14F.jpg (69 KB, 612x612)
69 KB
69 KB JPG
>>78263749
I want a Norwegian girl. How do they relate to the Russians?
>>
>>78275403
Slutt å påtvinge megmeger.
>>
>>78273862

Bra bilde kvalitet.
>>
File: 1493590082576.jpg (80 KB, 640x640)
80 KB
80 KB JPG
>>78275482

I want a Russian girl. How do they relate to the Norwegians?
>>
>>78275482
norwegian girls typically look down on eastern europeans

I remember this norwegian girl saying she lied about the nationality of the guy she fucked when talking with her friends (said he was dutch when he was russian or something)
>>
File: 1477247742591.png (1.48 MB, 865x1300)
1.48 MB
1.48 MB PNG
>Ingen 2D JagerJV
>>
File: 1489759954667.jpg (7 KB, 250x250)
7 KB
7 KB JPG
>>78275581
er ikke min feil at kvinnfolk bruker latterlige instagramfilter, din stygge taper.
>>
>>78275945

Det der er ikke et instagramfilter, men rett og slett elendig bildekvalitet, og jeg sa ikke at det var din feil din dustemikkel!
>>
En gang jeg seilte på havet
Kom en due med en gave
Et brev i fra deg
Med bilde av din rompe til meg
>>
>>78275934
tror du mener GV
>>
File: Y6vGhjW.png (732 KB, 593x430)
732 KB
732 KB PNG
hej norge
>>
File: OwO_whats_this.jpg (17 KB, 540x255)
17 KB
17 KB JPG
>>78275934
>>78276147
>>
>>78276328
god kveld
>>
>>78276023
hvad er en dustemikkel
>>
>>78267489

What happened to her afterwards?
>>
>>78276328
God aften, Henrik. Håper alt er bra?
>>
>>78276870
alt er som det skal være, norge-ven. Hvad er en dustemikkel?
>>
>>78276888
En idiot, en tulling, en som er dum.

PS: fine siffer
>>
Tror jeg skal gå til innkjop av et elektrisk apparat som kan fjerne sånn tykk hud på fottene, dere forstår det at jeg har gått så meget med mine ben at jeg har fått tykke skorper under fottene, ja det har slett ille blitt.
>>
>>78276888
Ord for idiot som kristne bruker
>>
>>78276967
>>78276991
det var da et vidunderligt ord.
>>
Fremdeles dårlig gutta
I går natt var ikke verdt det gutta
Bare skyt meg
>>
File: pitsa.jpg (101 KB, 665x330)
101 KB
101 KB JPG
AAAAAHHHH
MY AUTISM IS OVERLOADING
>>
>>78276978
Du får tykkere hud av å skrape den bort, bedre å bare vaske/fotbad så la det være, og hvis du skal kjope apparat holder det med en hudfil
>>
File: 1502402979074.jpg (429 KB, 1810x1604)
429 KB
429 KB JPG
>jeg bor i en by med null sondagsåpne butikker

får bare bli tynn jeg da
>>
>>78277122
Hva faen gjorde du i går som gjor at du fortsatt er dårlig?
>>
>>78277256
Tror neppe et såkalt fotbad hjelper for min del, men angående hudfil så er vel det noe jeg kan vurdere, dog når jeg tenker over det, så utforer vel den samme funksjonen bare på et manuelt vis, da altså i forhold til en elektrisk maskin.
Dette blir vel til slutt et sporsmål om penger og personlig okonomi.
>>
>>78277233
jo'a
>>
File: blå.png (210 KB, 874x649)
210 KB
210 KB PNG
fåvæ
>>
>>78277373
han drak sig nok fuld min ven
>>
File: 1490719755210.jpg (404 KB, 1626x1098)
404 KB
404 KB JPG
Dette er hvordan det foles å være meg
>>
"back to school" ja... javel ja...det... men men...
>>
File: jeg bare spør.png (85 KB, 895x632)
85 KB
85 KB PNG
har de rett?
>>
>>78277565
Pleier du å være bakfull klokka halv åtte dagen etter at du har drukket deg dritings? Tåler ikke dansker alkohol?
>>
File: 1348650359495.jpg (54 KB, 388x380)
54 KB
54 KB JPG
hun har skiftet låsen på vår ytterdor, min stakkars nokkel passer ikke mer
>>
>>78277990
Så dette er kraften.... av kvinnelige intellektuelle....
>>
>>78278044
havde ikke set klokken, hvor faen blev weekenden af
>>
>>78277285
>Ingen sondagsåpne butikker
>By
Du bor nok ikke i en by anonsen
>>
File: Nei.png (939 KB, 903x819)
939 KB
939 KB PNG
>>78277990
>>
>>78278047
hvorfor gjorde hun det? hva skjedde?
>>
>>78278200
https://www.youtube.com/watch?v=-Lza3NVH6Ig
>>
>>78278044
dfn er dårlig i to dager etter
>>
File: f23TsPM.png (394 KB, 517x571)
394 KB
394 KB PNG
norge...
>>
File: KM0A9411.jpg (374 KB, 1600x798)
374 KB
374 KB JPG
>>78278869
Flytt hit da vel.
>>
>>78269228
>Glemmer at velstanden til de fattigste i USA i dag er like god som den for de rikeste i USA for 50 år siden.
Hvor fant du disse alternative faktaene? I rumpa di?
>>
>>78278869
hvordan kan dit dromme"hus" ikke være en moderigtig lejlighed i byen...ryster på hovedet
>>
>>78278869
kom hjem norske mann
>>
>>78279413
bjerge, kammerat. Jeg horer til i de norske fjelle

kobenhavn er fuld af ræverode hanrejer
>>
https://twitter.com/LBC/status/895960399048265728
>>
https://www.youtube.com/watch?v=MebMQOvv8ws

hvordan kan noen med god samvittighet la være å stemme på Lysglimt etter dette?
>>
>>78279502
fjellet kalder dig hjem... det er okay, min dreng. skal nok sende drommekage og smorebrod med postnord
>>
>>78279533
Fornuftig fyr sdm
>>
>>78279541
Fy faen også det reporter impliserte på slutten der da? at han bare måtte forvente seg vold? Nei, vet du hva, nå stemmer jeg på Lysglimt, hyll seier
>>
>>78279597
tak min ven, jeg kan sende dig en solo i bytte hvis du er til appelsindrikke
>>
>>78279541
Hvem ble han angrepet av? Sint NAVer?
>>
>>78279741
Har ikke så veldig sansen for han som person, men det han snakket om er så sykt at ikke har fått mer oppmerksomhet, disse gjengene som voldtar små hvite jenter, det er nesten uvirkelig for meg.
>>
File: 1502109549834.png (118 KB, 657x527)
118 KB
118 KB PNG
ALLE I TRÅDEN MÅ STEMME ALLIANSEN...

...ELLERS SMELLER DET!!!
>>
>>78279816
vil egentlig ut av eos
>>
>>78277591
>hallo morket min gamle venn
>>
File: 1433696709450.png (213 KB, 400x400)
213 KB
213 KB PNG
>uironisk stemme på en fyr som uironisk heter "Lysglimt"
>>
https://www.youtube.com/watch?v=iodvtsI960A

Har han rett?
>>
>>78279889
>Det var en mork og håplos tid
>folk så ingen utvei...
>plutselig.. et Lysglimt (™) !

det er som pottery
>>
Avskyr dialekten til lysglimt som bare det, forbanna ostlending
>>
File: 1490771194160.jpg (581 KB, 1024x768)
581 KB
581 KB JPG
>>78280000
Tallene bekrefter!
>>
>folkeavstemning om Norges EOS-medlemskap som eneste sak

Haha, ikke faen om jeg stemmer på Alliansen hvis dette er det eneste de vil. Lysglimt virker jo bare som en tullete, oppmerksomhetssyk liberalist.
>>
>>78279597
Jeg har spist jeres drommekage og siden har jeg lidt av mareritt
>>
File: basert svart mann.jpg (98 KB, 1920x1080)
98 KB
98 KB JPG
>>78279307
>>
File: 1426527287479.jpg (160 KB, 499x499)
160 KB
160 KB JPG
>>78280000
Kek har overbevist meg. Jeg må stemme Alliansen nå.
>>
>>78279798
Enig, det er helt vilt at ikke flere skriver/vet om det. Og som han sier, at hvis ikke diskusjonen får lov til å finne sted, er vold den eneste andre virkemiddelet å forandre verden med, og en vet ikke hvor slikt ender
>>
File: 1474405892770.png (103 KB, 633x568)
103 KB
103 KB PNG
>>78280000
Perfekte runde klokkesiffer.
>>
>>78280000
>pottery
Det heter keramikk eller evt. pottemakeri ditt naut.
>>
>>78279816
>70 ekstra stemmer til Alliansen
>totalt 1070 over hele landet
Ja det kommer til å få resultater, ja...
>>
>>78279307
>>78280152
Men ellers, hvis du ser rent logisk på det. Det å ha mye penger betyr ikke en fantastisk levestandard. I dag har de fattigste 20% i USA fjernsyn, vaskemaskin, innlagt strom og vann osv av slike ting. Sammenlign det med levestandarden 50-60tallet så vil du se hvor godt de "fattige" egentlig har det" rent levemessig. De har selvsagt andre utfordringer ala helseforsikring, rusproblemer og psykiske problemer, men når det kommer til levestandard lyger ikke tallene
>>
eg e berre ein litten jake pauler eg då
>>
>>78280427
De rike hadde "vaskemaskin" og "tv" i form av tjenere og slaver, Anonsen. Jeg tror de hadde det temmelig chill, fåvæ.

Det verste var nok sykdommer og behandlingsmetoder, som på mange måter var et skikkelig helvete uansett hvor mye penger du enn måtte ha.
>>
File: 1502055781238.jpg (87 KB, 980x551)
87 KB
87 KB JPG
>>78280541
>>
>>78280547
>Slaver
>1950-60
Feil århundre Anonsen
>>
Kan noen gi meg noen penger?
Væææær så snill, bare en liten penge
>>
>>78280634
Mja, men det var tjenerskap som var langt mer fastlåst og permanent, med stor grad av tvang (med loven i hånd).
Men så har kanskje ikke USA blitt så mye bedre på dét punktet heller...
>>
Knasker i meg en liten rislunsj med et bredt smil om munnen
>>
File: 6ba.png (303 KB, 922x1096)
303 KB
303 KB PNG
>>78278286
>Hank Williams
Min neger
>>
>>78280663
Brev kontonummer.
>>
>>78280124
Sæt dig i hjornet og spis din kompott for dig selv nå
>>
>>78280396
vi skal få minst tre hundre tusen millioner stemmer fåvæ
>>
File: 1452274396852.gif (941 KB, 627x502)
941 KB
941 KB GIF
Jeg må bli bedre til å larpe som pst\politiker gutta
>>
http://www.strangehistory.net/2017/08/11/joys-supermarket-shopping-soviet-union/
>>
File: 1483903518692.jpg (109 KB, 800x800)
109 KB
109 KB JPG
>>78280000
KEK forlanger et lysglimt.
>>
File: 1502216703996.png (328 KB, 898x676)
328 KB
328 KB PNG
noen som skal på jugend neste helg?
>>
>>78281040
hva er jugend?
>>
File: 1489344593165.jpg (141 KB, 838x771)
141 KB
141 KB JPG
>>78280164
>>78281025
>le kek!!11

Heng dere.
>>
>>78281078
jugendfestivalen i ålesund
>>
>>78279533
Trist situasjon i England når den eneste som har "lov" til å snakke om det her er en brun mann selv.
>>
GI MEG TILBAKE SONNEN MIN
>>
>>78281286
offår det a?
>>
Hva skjedde i Danmark, egentlig? Jeg mener, noe med en ubåt og kidnapping.
>>
>>78281286
t. ost-europeer
>>
god morgen
>>
>>78281366
der er ikke rigtigt nogen der ved hvad der skete
>>
nei nu prumpet jeg gutta

i min egen bolig som jeg flyttet inn i på fredag

foles godt gutta
>>
https://www.youtube.com/watch?v=M68SGuMLdZI
https://www.youtube.com/watch?v=SI3v6KS2Zgs&spfreload=5
https://www.youtube.com/watch?v=iiaSNYF6GWs
https://www.youtube.com/watch?v=AVujVX7KNPI

Brev viktige, modige, inkluderende og kritiske TEDsnakker fra Norge.
>>
File: 1488680472256s.jpg (6 KB, 250x199)
6 KB
6 KB JPG
fikk melding om at noen provde endre passordet på steam kontoen min, eller hvertfall må ha trykket på "forgot pw" litt creepy egentlig, spesielt når jeg har spill verdt en urimelig sum på kontoen også tenk om noen stjal kontoen
>>
hvad synes /norge/ om min idé om at kobe en synthesizer og lave politisk motiveret synthpop omkring migrantkrisen?
>>
File: JBCP.jpg (35 KB, 800x600)
35 KB
35 KB JPG
Noen som blir med på treff i Oslo på fredag? Jeg og to andre snakker om å ta en pils i en park eller noe annet billig. Hvis dere vil være med, si ifra. Good times er garantert.
>>
File: 1480026879661.jpg (53 KB, 794x768)
53 KB
53 KB JPG
>>78277285
>Sondagsåpen
>Stengte 9
Ingen urge på meg idag, gutter.
>>
>>78281765
nei takk kompis.

enten så blir du drept, eller så blir det et autisme treff

klarer meg uten fåvæ
>>
>>78281858
bensinstasjon kompis
>>
>>78281681
håper du er klar for sosial eksklusjon
>>
>>78279502
>ræverode hanrejer
Forklar. Liker uttrykket
>>
>>78281963
jeg er allerede ekskluderet socialt
>>
>>78281886
Forrige gang var det ingen som dode og autismenivået var ganske lavt. Veit ikke hva du snakker om jeg.

Kjenner ikke de to karene som kommer så veldig godt, men de drepte meg ikke den ene gangen jeg motte de iallefall.
>>
File: dropped-motorcycle.jpg (123 KB, 800x533)
123 KB
123 KB JPG
Gruer meg til å begynne på universitet igjen i morgen. Har vært NAUT i to måneder, og jeg foler meg rastlos og ekstremt irritabel. Har ikke oppnådd noe i hele ferien. Har ikke en gang fått meg selv til å lese.
Og jeg har oppkjoring neste uke, også. Og får ikke ovd noe frem til da, fordi planleggingen min har vært suboptimal.
>>
>>78281681
kjor på, vil gjerne hore noe sånt
>>
faen gutta

har faktisk litt lust på taco nå

hate /int/
>>
>>78281974
en ræv er rod, ræverod. en hanreje er en fyr der lader sin dame blivet kneppet af en anden mand.
>>
File: 1454916780474.png (711 KB, 1440x807)
711 KB
711 KB PNG
>>78282063
Så en rod reke mann?
>>
File: 1482011261437.png (267 KB, 785x757)
267 KB
267 KB PNG
>>78282013
>>
>>78281963
>tror at en danske på /int/ har et sosialliv

haha nei
>>
>>78282013
hvor i danmark bor du ca?
>>
hvordan går det med jv2017 gutta?
tror min er mer eller mindre i boks, foles faktisk ganske godt å vite at noen er glad i meg og går rundt og tenker på meg
>>
File: rykjrsk.gif (915 KB, 500x213)
915 KB
915 KB GIF
>>78281922
>Bensinstasjon
Tror du jeg er laget av olje eller?
>>
>bokstaven "x" är bokstavligen >>>/x/ i det norska språket
>>
>>78282030
>NAUT i to måneder
>rastlos og ekstremt irritabel
Vel, jeg har ikke spist på en time, og jeg holder på å sulte ihjel.
>>
>>78282190
X er en ekkel bokstav, jeg skjonner ikke hvor dere bruker den istedenfor ks
>>
>>78282111
hah, sådan
>>78282152
kobenhavn, desværre. tænker jeg flytter når jeg er færdig med uddannelsen om nogle år
>>
>>78282030
>sokte permisjon på starten av forrige semester pga depresjon og autisme
>fikk plutselig vite at jeg kanskje skal tilbake til universitetet
>vært naut i et halvt år
>blir kastet inn i studielivet igjen uten å vite hvor jeg engang skal starte


f-fy faen gutta jeg kjenner jeg blir uvel bare av å tenke på det. På starten av forrige semester ble jeg mott med hilsener som "neimen anonsen! vi trodde du hadde droppa ut vi! haha, ser man på!" av de folka jeg så smått hadde blitt kjent med forrige semester... helvete altså fy faen fy faen
>>
File: lax inte laks.png (130 KB, 400x400)
130 KB
130 KB PNG
>>78282245
ni har ju bokstaven i ert alfabet
så varför inte använda sig ut av det?
>>
File: 1397924558943.jpg (72 KB, 500x375)
72 KB
72 KB JPG
>>78282331
>lax
>>
>>78282331
LAX er en flyplass ikke en fisk.
>>
>>78282331
Heng deg selv
>>
File: Hold kjeft sverige.jpg (22 KB, 197x280)
22 KB
22 KB JPG
>>78282331
>>
>>78282241
Jeg ser poenget ditt.
>>
>>78282473
du får hänga degen själv
jag är inte en bagare, tyvärr

>>78282442
>>78282407
>stava lax med ks istället för x
>>
>>78282646
>Lax
er du lidt rundt på gulvet, sverige?
>>
>>78282772
>plattmark
när ni fixar lite berg och älvar kan vi snacka hur man ska stava lax
>>
>>78264177
sotnoser i 240p
>>
File: lei av dritten din.jpg (33 KB, 315x318)
33 KB
33 KB JPG
>>78282190
>>78282331
>>78282646
>>
File: Helvete.jpg (41 KB, 684x199)
41 KB
41 KB JPG
>>78282331
>>
>>78282922
>fixar
stopp
>>
>kjenner rar smak i kjeften
>går på badet og spytter i vasken
>det er helt rodt på grunn av blod

Jaja, var moro så lenge det varte.
>>
>>78283088
Puss tennene dine.
>>
>>78282331
>spiser laks
Det er godt og næringsrikt, og jeg blir mett.

>äter lax
Å nej, det är blod i min bajsdiarè!
>>
File: 1501485329757.png (12 KB, 420x420)
12 KB
12 KB PNG
>>78282997
>>78283013
>>7828303
>>78283174
axel, axla, boxa, byxa, exil, expo, faxa, fixa, häxa, krux, laxa, läxa, maxi, sexa, spex, taxa, taxi, text, vaxa, växa, växt, axa, box, fax, fix, jox, kex, lax, lux, lyx, oxe, sax, sex, tax, vax, yxa
>>
>>78283197
Ekkelt!
>>
>>78282331
>>78283088
>>78283174
Tror det er en sammenheng
>>
>>78283197
Det verste er at dere sier "chans" istedenfor "sjanse"

X og CH? Hva faen feiler dere?
>>
File: Benni ansiktsmaske.png (1.37 MB, 898x898)
1.37 MB
1.37 MB PNG
>nei faen nå har jeg sittet inne lenge nok, jeg går meg en tur og ser om jeg finner fotveien til universitetet
>Hey hey, Anooon, we making dutch-e pancakes now you want to have?
>Setter meg ned med en gjeng fra blokka i 4-5 timer
>Sotnosjven i blokka kommer hjem
>snakker med henne, hun tror ikke jeg kan lage mat
>vi skal spise middag på tirsdagskveld (med 2 andre jver som også ble med i gruppa da)
K-kanskje det er håp, selv for en skarve autist som meg?
>>
vær så snill, kan vi gjore det slik at moderatorer kan banne de som innrommer å ha stemt på alliansen?
>>
>>78283403
Jeg skal stemme på alliansen og det er ingenting du kan gjore for å stoppe meg.
>>
>>78283317
>sjanse
det är nästan Finland-nivå på er stavning
>>
GUTTA

JENNY SKAVLAN NAKENBILDER

GUTTA
>>
>>78283448
siden de da bare får en stemme, vil jeg i hvert fall finne fylket ditt, og da er det lett match finne en autist av ditt kaliber.
>>
File: tikk takk lysglimt.png (431 KB, 627x350)
431 KB
431 KB PNG
>>78283403
Alliansen eller doden, har ikke mye annet å velge mellom
>>
>>78283464
Kor?
>>
>>78283464
fysj

slutt å bry deg om kjendiser
>>
>>78283519
fappeningblog
>>
>>78283374
kan du lage mat da?
>>
>dkn (den känslan när) norrmän kan inte stava på rätt sätt
>dkn (den känslan när) danskar kan inte uttala på rätt sätt
>dkn (den känslan när) finländare varken kan prata eller stava på rätt sätt
>>
>>78283510
stemmer du på alliansen, tar du stemmer fra frp, siden jeg regner med det er ditt parti #2. men alliansen kommer ikke i regjering uansett, og får MAKS to representanter på tinget.

du bare odelegger!
>>
>>78283526
>>78283519

>>>/tv/86298257
>>
>>78283552
Er det ikke bare å folge oppskrifter man finner på nettet? Hvor vanskelig kan det være?
>>
>>78283552
Jeg kan ha kommet i skade for å hores bedre ut enn jeg er, men vi kommer nok til å ha det koselig uansett, blir nok å lage maten sammen tror jeg. Jeg synes jo retten jeg skal lage er skamgod, men er ikke sikkert de gjor det.
>>
>>78283546
>sletta

Faen, noen som kan opplaste de til en side og dele?
>>
>>78283580
Tenker lengre enn de neste fire åra. Skulle Alliansen få et medlem på tinget dette valget kan de fort vokse til å få enda flere.
>>
>>78283580
Liberalistene er mitt parti #1, Alliansen #2. FrP på en fjern tredjeplass.

Om valget ender med rodgronn regjering uten MDG, så ser ikke jeg på det som noe stort nederlag.
En blåblå regjering avhengig av V og KrF er jo så og si det samme uansett.

Er nesten fristet til å taktisk stemme AP bare for at V skal bli blåst faens vekk.
>>
>>78283739
>Liberalistene er mitt parti #1, Alliansen #2. FrP på en fjern tredjeplass.
Hvordan er det å leve med autisme?
>>
File: Fliretryne.jpg (203 KB, 705x605)
203 KB
203 KB JPG
>>78283713

>han tror Alliansen fortsatt vil eksistere om fire år
>>
>>78283739
De blir blåst like mye vekk om du stemmer Liberalistene som om du stemmer AP
>>
>>78283764
Går bra så lenge mamsen gir meg fritert kylling.
>>
File: 1502488864207.jpg (142 KB, 1200x488)
142 KB
142 KB JPG
Gir faen i neoliberalisme men liberalist delen er meg spot-on
>>
File: asczasdzxc.jpg (118 KB, 1044x639)
118 KB
118 KB JPG
falskt flaggangrep?
>>
>>78283582
hva faen er det for en tråd

hold dere her.
>>
File: Du kunne hindret dette.png (739 KB, 1120x632)
739 KB
739 KB PNG
>>78283846
Ikke si det, han er en
>stor gutt
>>
>>78283739
>liberalistene
>alliansen
hmmm............
>>
>>78283913
han er sånn typisk alt-hoyre trump homse som egentlig ikke er liberalist men later som
>>
>>78283942
Kjenner du meg? :O
>>
>>78283739
>Liberalistene er mitt parti #1, Alliansen #2. FrP på en fjern tredjeplass.
>Om valget ender med en regjering uten mine partier, så ser ikke jeg på det som noe stort nederlag.
bra du ikke er gammel nok til å stemme da
>>
>>78283979
nei men dere er så jævla forutsigbare hele gjengen
>>
File: jaha.jpg (28 KB, 300x400)
28 KB
28 KB JPG
>>78283739
>Om valget ender med arbeiderpartiet i regjering, så ser ikke jeg på det som noe stort nederlag.
>>
File: snø.png (385 KB, 751x552)
385 KB
385 KB PNG
Tilbake i byen, gutta.
>>
>>78283942
Typisk usammenhengende sammensurium av perifere ideologier.
>>
vi har gått over sperregrensa, noen må starte ny tråd.
>>
>>78283980
>Du liker andre partier enn meg så du er ung og dum som et barn
>>
File: byen.png (404 KB, 751x552)
404 KB
404 KB PNG
>>78284204
>>
>>78284288
Er nok mer at det er ingen som helst sammenheng i ditt valg av partier, et parti som Alliansen er i realiteten diametralt motsatt av partier som Liberalistene.
>>
>>78284351
Kanskje jeg skal gå og sette meg utenfor kjǿkkenet i syvende etasje om litt?
>>
>>78283582
>folk som snakker norsk på andre brett enn /int/
Fy faen...
>>
>>78265594
>rian
>>
>>78284426
det må du gjerne
>>
>>78284426
>>78284351
>>78284204
>dfn ingen studenthybel

i-innafor å bo hos foreldre når man er 20 gutta?

Er b-bare en time fra dora mi til lesesalen...
>>
>>78284363
Jeg er ikke han men ville bare påpeke at det var litt tåpelig argumentasjon der, det at de er ganske ulike er et bedre argument selv om det ikke nodvendigvis stemmer
>>
ja, skal noen mekke eller?
>>
>>78284543
blir vel litt flaut å ta med jenter hjem hos mor vel?
>>
>>78284547
Kjerneideologiene deres konflikterer totalt.
>>
>>78284539
Ja, må bare fikse noe greier fǿrst. Du skulle ikke tilfeldigvis ha en brǿdskive eller to til overs? Har bare frossen mat, og alt er jo stengt nå.
>>
>>78284543
Ja.
>>78284607
Nei, det er det ikke.
>>
Gutta

noen som gidder å legge platting hos meg?
>>
>>78284607
>blir vel litt flaut å ta med jenter hjem
h-haha, nei jeg t-tar med masse damer hjem jeg... h-haha... j-jadda...
>>
>>78284621
Ett polarbrod og en banan, bare bank på 716
>>
>>78284659
spor en polakk på gata
>>
>>78284610
Libertarianisme vs alt-right hoyre-libertarianisme?
>>
flytta nettop inn i et nytt rekkehus

hvordan snakker jeg med naboene?
>>
>>78284639
Jeg er 24, er det fortsatt flaut? ://////
>>
>>78284734
Bare gå rett inn, ta med ol eller kaffe
>>
File: nazi welcome.jpg (57 KB, 839x1080)
57 KB
57 KB JPG
>>78284734
Gi dem en kjapp introduksjon om jödene og gi bort en kopi av The Culture of Critique.
>>
File: bare vær deg selv.jpg (545 KB, 1543x1891)
545 KB
545 KB JPG
>>78284734
Bilde relatert.
>>
>>78284784
er det smart da anonsen?
>>
>>78284543
Tord?
>>
>>78284717
Moderne europeisk nasjonalisme kontra liberalisme, det eneste som er harmonisk i det hele tatt er desentralisering.

Ja, det stemmer at Alliansen, i likhet med de fleste nye Europeiske nasjonalistisk orienterte partier ikke har noe særlig til teori i bunn, men man kan jo fint se de grove trekk og se hvor lite det passer sammen med et liberalistisk synspunkt (selv om Alliansen, som andre lignende partier jo er implisitt liberale).
>>
>>78284734
spor dem ut på kaffe eller no
>>
>>78284743
Litt mer kanskje, men om du ikke har arbeid o.l. er det jo fint liten grunn til å flytte bare for å flytte.
>>
>>78284902
uff

tror jeg er og den eneste som har flyttet inn alene, det er bare par i de andre 6 husene
>>
>>78284734
Ta med noe bakeverk, en flaske vin, e.l, og snakk med dem. Eventuelt kan du invitere på middag snart.
>>
>>78284984
>>78284984
>>78284984
>>78284984
>>
>>78284968
Homofilt

>>78284734
ring på og si hei
>>
>>78285023
.t person med dårlig håndlag med mennesker
>>
>>78281286
kan være Marlin, kan være Joyce
>>
>>78285077
Det er da ikke kongelige som er naboen heller da. Kan eventuelt invitere på lunsj
>>
>>78285198
Hæ? Hvor mye ble egentlig ǿdelagt i Norge?
Trodde det bare var i nordnorge byer ble litt ǿdelagt?
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.