[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k] [s4s] [vip] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: nt7.jpg (738 KB, 1149x756)
738 KB
738 KB JPG
Kjeppjaging-utgaven

Forrige:
>>79420167
>>79420167
>>79420167
>>
File: ervin5.jpg (127 KB, 513x673)
127 KB
127 KB JPG
Bannlys Ervin Kohn fra Riket.
>>
Tilbringer dagen hjemme. Er syk, sitter her og sniffler. Skulle onske de hadde MacGyver på netflix.
>>
Nå som stǿvet har lagt seg så synes jeg det var morsomt at det sophieelise-styret kom i media pluss i BBC og et par andre utenlandske aviser.
>>
>>79432634
>Skulle onske de hadde MacGyver på netflix.
Enig.
>>
File: 15098482810553.jpg (450 KB, 1080x1350)
450 KB
450 KB JPG
germanske skijenter
>>
File: negrende pepe.png (597 KB, 670x424)
597 KB
597 KB PNG
Er det andre som har begynt på negringen enda, eller hva?
>>
>>79432634
Uff ja, enda godt de har begynt å sende det igjen på tv2 i helgene
>>
File: 1457189416287.jpg (387 KB, 1024x682)
387 KB
387 KB JPG
Sommeren er kanskje over, men nå begynner snart skiskytinga på TV gutta.

Er ikke så verst fåvæ.
>>
File: ervinut.jpg (208 KB, 495x609)
208 KB
208 KB JPG
>>79432580
>Norge må lære seg å bli multikulturelt!
>Israel må forbli jödisk!
>>
File: siv.jpg (50 KB, 552x563)
50 KB
50 KB JPG
*skremmer trine og knut arild ut av regjeringen*
>>
File: 032617.jpg (106 KB, 600x800)
106 KB
106 KB JPG
Super kaffe da g-gutta
>>
>>79432899
Oida, det var lite flatterende trikoter.
>>
File: 567744.jpg (7 KB, 231x218)
7 KB
7 KB JPG
Hva betyr det når det står "here" på jodel? Begynner bli redd for at naboene bruker det også...
>>
SKYT ULVEN

...ELLERS SMELLER DET!
>>
>>79433102
Betyr at personen er maks 1km unna deg.
>>
>>79433102
1km

Jeg er på jodel en del også (startet helt nylig, synes det er gǿy)

Hvor mye karma har du?
>>
File: ole.jpg (42 KB, 600x480)
42 KB
42 KB JPG
>>79433115
HATER HATER HATER ULV
>>
File: 1487320838251.png (93 KB, 645x773)
93 KB
93 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=QhNannxR2pQ
>>
File: anderslange.jpg (239 KB, 1200x805)
239 KB
239 KB JPG
Påminnelse om at Anders Lange var jodevenn
>>
>>79433206
Trenger en kilde på den kompis
>>
File: anderslange2.jpg (231 KB, 1200x831)
231 KB
231 KB JPG
>>79433258
Anders Lange nederst til venstre
>>
>>79433270
Ligner jo ikke på han
>>
>>79433150
>>79433156
Shit okay. Har ikke så mye karma 106, har bare likt noen brev hittil har ikke kommet på noe bra å si
>>
>>79433294
Da er du blind.
>>
>>79433299
Jeg har 4500 nå, kun brevet samme innvandringskritiske pisset vi gjǿr i norgetråden. Ganske morsomt at jeg har fått karma av sånt.
>>
File: Anders_Lange_1930s.jpg (33 KB, 265x364)
33 KB
33 KB JPG
>>79433270
Du er virkelig desperat for å svartmale Lange om du mener han der er han.
>>
>>79433367
Det der ligner jo ikke på Lange.
>>
>>79433314
Jeg fikk minus 300 eller noe av å drive på med politisk ukorrekt prat. Sletta det fordi det var bare normisser som snakket om den nye iPhonen og annen toskenskap. Hvor befinner du deg sånn ca. hvis du fikk bra karma av å være /pol/tard?
>>
>>79433392
Er ikke /pol/tard, har ikke snakket om jǿder eller nazisme. Kun normal innvandringskritikk. Vestlandet fåvæ. Jeg opplever at 90% av alle på vestlandet er innvandringskritisk så jeg er ikke overrasket over upvotsene.
>>
>>79433379
...men det er Lange
>>
File: Kari Kristensen.jpg (84 KB, 865x865)
84 KB
84 KB JPG
*forakter deg*
>>
>>79433435
varför då, då?
>>
>>79433458
https://twitter.com/kari_kristensen/status/907335505842286593
RASISTER I REGJERING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
File: 15056221911574.jpg (111 KB, 363x330)
111 KB
111 KB JPG
>>79432864
*kræsjer regjeringen din...uten overlevende*
>>
nå som stǿvet har lagt seg... hvem parti stemte dere på?
>>
File: 1419876112764.jpg (73 KB, 823x750)
73 KB
73 KB JPG
>>79433508
effærrpe
>>
>>79433508
Alliansen!
>>
>>79433508
Hǿyre.
>>
>>79433508
Senterpartiet
>>
>>79433508
Æ hadd no lyst på no frappe den dagen æ stemt
>>
når sjefen er sur
>>
Hvor vanlig er det for folk i byen deres å skrive på dialekt? Er nesten ingen som gjor det her
>>
>>79433768
Vil personen som skrev dette havna i ovnen når vi tar makta?
>>
File: 519827519s.png (72 KB, 250x243)
72 KB
72 KB PNG
>>79433768
har han... du vet... rett?
>>
>>79433768
Kan ikke du sende den til dagbladet? De kommer til å halshugge sjefen offentlig.
>>
>>79433862
Dette har vært i media, husker ikke hvilken sak det var. Men det ble stor ståhei.
>>
File: 1497737727353.jpg (60 KB, 550x366)
60 KB
60 KB JPG
>horer på forste albumet til System Av En Ned
>mfn
>>
>>79433877
Åja, trodde det var en av dere som fikk den sms-en nå.
>>
>>79433508
Venstre.
>dfn rode stemmere hyler om sperregrensa
>>
>>79433929
Hörte på Hengeknute i går fåvæ. Var nostalgisk.

https://www.youtube.com/watch?v=qqK1FrO3BdM
>>
>>79433508
Ble Nordting denne gangen.
>>
>>79433508
SP, so klart.
>>
>>79433508
frp
>>
liker ikke rock, men denne sanger er god!
https://www.youtube.com/watch?v=zn_p4kMceac&list=LLx0_u-qXO-cSaFeyVyfqSWw&index=1
>>
>>79433508
Feministisk Initiativ
>>
File: 1492565134748.png (44 KB, 744x687)
44 KB
44 KB PNG
*host host*
>>
>>79434371
Skrudde av etter 30 sekunder. Fy faen så kringle.
>>
File: nordting23.jpg (393 KB, 840x560)
393 KB
393 KB JPG
Vodka og tǿrrfisk til folket!
>>
>>79434398
fy faen for en hanrei du er
>>
>>79434501
Fint memeord du har der, Anonsen.
>>
>>79434398
Imponert over at du klarte 30, ble 5 på meg.
>>
>>79434536
hei, takk kompis
>>
File: 1505301728722.png (427 KB, 571x540)
427 KB
427 KB PNG
HVEM FAEN BRYR SEG EGENTLIG? HÆ?!
>>
>>79434041
kan love deg at jeg ikke så en eneste venstrevridd kjeft som klagde på sperregrensa i 2009
jævla drittsekker hele bunten fåvæ
>>
kanskje jeg bare skal bli alkoholiker
>>
>>79434650
Er det infeksjon fra USA? Akkurat samme argument som da Trump ble valgt, systemet er feil hvis venstresiden taper.
>>
Fjols, dine ord betyr bæsj. Mine oyne - de vandrer.
>>
File: 1444155464685.jpg (29 KB, 428x500)
29 KB
29 KB JPG
Kyss meg farvel og skriv meg mens jeg er borte
Farvel min kjæreste, Hallo Vietnam.

Amerika har hort signalhornet
Og du vet det involverer oss alle
Jeg tror ikke at krigene noen gang vil ta slutt
Det er kamper som vil bryte oss opp igjen

Farvel min kjæreste, Hallo Vietnam
En bakke å ta en kamp som kan vinnes
Kyss meg farvel og skriv meg mens jeg er borte
Farvel min kjæreste, Hallo Vietnam.

Et skip venter på oss på kaien
Amerika har problemer å stoppe
Vi må stoppe kommunismen i landet
Eller frihet vil begynne å skli gjennom våre hender

Jeg håper og ber om en dag verden vil lære
At branner vi ikke legger ut vil brenne storre
Vi må redde friheten nå for enhver pris
Eller en dag vår egen frihet, vil gå tapt

Kyss meg farvel og skriv meg mens jeg er borte
Farvel min kjæreste, Hallo Vietnam.
>>
https://www.dagbladet.no/nyheter/seks-siktet-for-drapsforsok-pa-familiemedlem-18-i-akershus/68690876

Berikere?
>>
File: kaffe.jpg (809 KB, 1440x810)
809 KB
809 KB JPG
Hvorfor henger dere egentlig her i tråden?
>>
>>79435001
danke megmegs
>>
hvorfor er alle så opptatt av jobbing egentlig, livet handler vel ikke bare om det ?
>>
File: 1475443430426.png (64 KB, 200x225)
64 KB
64 KB PNG
benin
>>
>>79435001
Gammel vane, men trådene er ganske elendige nå i forhold til for to år siden.
>>
File: 1493556940577.jpg (125 KB, 1102x967)
125 KB
125 KB JPG
>>79435001
jo... du vet... det der...
>>
>>79435001
Prater med mine kompiser og har det koselig
>>
File: 1TmzIOD6JAXr.jpg (59 KB, 418x750)
59 KB
59 KB JPG
brev noe fint da.
>>
>>79435001
Jeg henger på /int/ og norgetråden er en fast tråd som er kjekk å henge i.
>>
File: 1488228379166.jpg (33 KB, 629x505)
33 KB
33 KB JPG
>>79435001
har......ikke.........venner.........på...........ekte....
>>
må vel begynne på fredagstacoen jeg da
>>
File: Evangelyne 1.jpg (33 KB, 647x844)
33 KB
33 KB JPG
>>79435105
>>
File: 1496331867533.jpg (515 KB, 1592x2048)
515 KB
515 KB JPG
>>79435105
>>
>>79433508
Fikk faktisk sneket 3 stemmer til Frp inn i valgurnen.
>>
File: IMG_20170913_063922.jpg (2.39 MB, 4032x3024)
2.39 MB
2.39 MB JPG
>>79435105
>>
>>79435378
fyyyy faen
>>
>>79435378
Trenger faktisk en lapp som beviser at dette er deg.
>>
File: 1480533265779.jpg (36 KB, 400x400)
36 KB
36 KB JPG
>heroin-anon er i tråden
>>
>>79435430
Det er ekte, sett bevis för. Han henger ofte med narkoweeben som blogga om LSD i går.
>>
>>79435442
Det måste ju få finnas folk från Oslo i Norgetrådar.
>>
>>79435481
Hva mente han med dette?
>>
>>79435463
Jeg stoler ikke på svensker.

Må se bevis personlig.
>>
File: 1488420238873.jpg (203 KB, 981x819)
203 KB
203 KB JPG
>>79435378
Trodde du var rein, jeg.
>>
>>79435463
>>79435481
>>79435536
Dra til helvete svenskefaen
>>
>>79435707
Heng deg nyhomse. Valget er over, du kan dra tilbake til /pol/ nå.
>>
>>79435536
Oslo har varit skandinaviens heroinhuvudstad sen början av 00-talet.
>>
>>79435855
Det er Stockholm fåvæ.
>>
>>79435855
Kilder.
>>
>>79435941
Det er faktisk Oslo, vi har toppet listen over overdosedodsfall i hele Europa flere ganger.
>inb4 kilde
gidder ikke.
>>
>>79436057
Det er usant helt til jeg leser en kilde.

Tror du virkelig 17-år gamle navere er troverdige nok til å fortelle meg noe uten kilde?
>>
File: 1496672892418.jpg (122 KB, 1278x1181)
122 KB
122 KB JPG
sulten...
>>
>>79436128
så sok det opp selv da, er ikke min feil at du ikke er verdensvant nok til å vite at Oslo er et heroinhöl.
>>
>>79436202
Oslo er et hǿl på mange måter, og jeg betviler ikke at Oslo kan være det du sier, men jeg tar ikke faktaopplysninger uten kilder.
>>
>>79436202
Er det derfor de stemmer rödt? Lurer på om krigen mot stoffer er hvorfor amerikanerne er så gode til å bekjempe kommunisme
>>
>>79436252
http://lmgtfy.com/?q=oslo+heroin+drug+overdoses+europe
Velg og vrak.
>>
>>79436181
så spis da, din domme fråsk
>>
https://www.youtube.com/watch?v=r53G7s7Ep_U
>>
>>79435536
>>79435707
>>79435941
>>79436057
>>79436128
>>79436252
Trodde faktiskt det var mer allmänt känt. Har ingen aning om det fortfarande stämmer, men det har varit en "fakta" så pass länge.
>>
>>79436275
Her fikk man opp for flest overdoser, greie kilder. Men hva med vanlige brukere? Det er ikke gitt at det går hånd i hånd.
>>
da var fredagstacoen spist

nå er jeg god og mett fåvæ
>>
>>79436496
Vel, jeg pratet om overdoser i utgangspunktet, så...
Det går jo ganske hånd i hånd at stedet med flest overdoser har flest brukere, ja. Er det liksom sånn at Oslo har unikt farlig heroin? Nei. Oslo har faktisk et bedre utgangspunkt for mindre overdoser fordi vi har gratis helsevesen og bra infrastruktur osv.
>>
>>79436313
du sier noe..... jeg får kanskje begynne på ...middagen?
>>
>>79436635
Inte helt sant. Saker som dekriminalisering minskar drastiskt överdoserna pågrund av att narkomanerna vågar söka vård. Detta är anledning till att t.ex. Ryssland ligger skyhögt (och Sverige med).

Sen om heroinet är av bra kvalité ökar säkert dödsfallen med, men detta är mer marginellt.
>>
File: 1504916592978.png (347 KB, 640x703)
347 KB
347 KB PNG
å si hei er ikke et valg...
>>
>>79436774
>Detta är anledning till att t.ex. Ryssland ligger skyhögt (och Sverige med).
Alltså, att de inte vågar söka vård
>>
>>79436635
Nei, det går ikke nǿdvendigvis hånd i hånd. Det kan fint være sånn at en annen by er mye flinkere til å ta hånd om og tilby hjelp til brukere. Forskjellene kan faktisk være enorme. Men dette vet jeg ingenting om. Dog, forskjellen mellom stockholm og oslo var jo nesten ikke-eksisterende ifǿlge de kildene.
>>
File: trump.png (131 KB, 474x294)
131 KB
131 KB PNG
https://www.dagbladet.no/kultur/hillary-er-fortvilet-rasende-hjerteskjaerende-og-litt-urimelig-i-sin-nye-bok/68689904

>Clinton skriver at det er dager da hun bare har lyst til å skrike inn i en pute, om at hun må leve med at feilene hun gjorde, som kostet henne seieren, gjorde livet verre for mange millioner mennesker. Hun er ærlig om at hun, personlig, feilet.
>>
File: 1492862127832.jpg (64 KB, 657x527)
64 KB
64 KB JPG
>>79436820
d e en pikt
>>
File: lopeep.jpg (55 KB, 258x360)
55 KB
55 KB JPG
>>79437067
>skjönner ikke hvorfor hun blir mislikt.
>>
File: 1505293225024.jpg (73 KB, 679x281)
73 KB
73 KB JPG
>>79437067
>litt urimelig
Hu er jo faen meg helt på trynet gal. Motbydelig kjerring som fortjener galgen.
>>
File: 1492576696464.png (567 KB, 1360x832)
567 KB
567 KB PNG
Vi er alle Guds barn
>>
File: 1505239949314.png (126 KB, 800x769)
126 KB
126 KB PNG
>>79437151
det der kan vel ikke være ekte.
...kan det?
>>
>>79435647
Er så og si det. Kjöpte litt for 2 uker siden, tok halvparten da, og halvparten i dag morres. Skal ikke utpå kjöret igjen!
>>
>>79436054
>A higher proportion of people die from drug overdoses in Norway than in any other country in Europe except Estonia, according to the latest report released by the EU drugs agency.
>76 people in Norway died of overdoses for every million inhabitants, compared to just 17 per million in Europe as a whole. This compares to Ireland with 70 per million, Sweden with 63 per million and Finland with 58 per million.
>>
>>79437419
litt av en kilde
>>
>>79437419
>>79437727
Det er en grei kilde han kopierte det fra. Har allerede lest den. Som sagt, sier det ikke noe om antall brukere.
>>
Har kjopt inn Urge til imorgen og Fredag gutta
>>
>>79437917
Nei nå altså
Dette MÅ det bli slutt på
>>
I dag blir det biff gutta
t. ekte mann
>>
>>79438096
Hvemslags oppskrift
>>
File: jøde fåvæ.jpg (63 KB, 1024x576)
63 KB
63 KB JPG
jeg...
>>
Gutta
Skal vaske bil fåvæ
Hvem her /håndvasker/ bilen?
>>
>>79438284
Steikepanne par mins på hver side, ekke' no fansy hanrei greier her
>>
https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=103918751

Sjekk bilde 18
>>
>>79438445
Dette begynner å bli en ganske vanlig greie nå. Noen putter noe rart i ett av bildene for at annonsen skal få mer oppmerksomhet og det virker.
>>
https://www.nrk.no/norge/per-fugelli-er-dod-1.13687977

hif i biter
>>
File: 1504966753805.jpg (185 KB, 699x757)
185 KB
185 KB JPG
Hvorfor har ikke du tatt jernpillen enda?
>>
>>79438445
Skal du kjope bolig?
Pent hus, men du kan få noe slikt for under 2 millioner om du er villig til å flytte nordpå eller på fjellet
>>
>>79438609
Men da får du ikke jobben du vil ha da.
>>
>>79438609
Nei skal ikke kjǿpe, syns bare det var morsomt fåvæ.
>>
File: 1505313129208.jpg (207 KB, 699x757)
207 KB
207 KB JPG
>>79438574
>>
>>79438636
>Jobb på internett
>Stort hus på fjellet
>>
>>79438574
Kan ikke spiste nǿtter eller fisk.
>>
>>79438636
Tja, tenker bo ca 1 time utenfor by, så blir det 45 minutter med motorsykkel på sommer, og 1 time med bil om vinteren

>>79438659
okay
>>
>>79438709
>Coconut Oil
>White Rice
>Healthy
Which the fuck made this? The coconut oil is especially bad.
>>
File: cofc-immigration.jpg (1.81 MB, 1296x3990)
1.81 MB
1.81 MB JPG
>>79432595
Nå har jeg samlet unektelig bevis for at jöder ödela USA, gjennom falsk vitenskap blant annet, for fremme jödiske interesser. (les alt, ikke bare det blå)

Her har du en jöde som driver en organisasjon med ett formål, å stoppe akademikere i å forske på rase:
https://www.youtube.com/watch?v=iJwp2sLhD4g

Her er en god artikkel om hvordan jöder har gjort alt i sin makt for å stoppe raseforskning:
http://www.theoccidentalobserver.net/2017/09/01/assault-on-psychology/

Hvis du faktisk leser alt dette, og mener jeg ikke har gitt bevis nok, må du rett og slett henge deg.
>>
>>79438820
I think you replied to the wrong pic, cause I crossed out rice, however I see no negative effects from using coconutoil in cooking,
>>
File: Barbara-Roche.jpg (12 KB, 227x340)
12 KB
12 KB JPG
>>79432595
Og bare for å hamre enda en spiker i kista, her er hva som skjedde da en jöde fikk kontroll over innvandring i Storbritania:

>once in power Tony Blair’s government oversaw an opening of the borders on a scale unparalleled even in the post-war decades.
>as Minister for Asylum and Immigration during Tony Blair’s first term that Barbara Roche was seeking a complete rethink of Britain’s immigration and asylum policies.
>Roche changed every aspect of the British government’s policies. From here onwards all people claiming to be asylum seekers would be allowed to stay in Britain – whether they were genuine or not
>Roche also thought the contemporary restraints on immigration were ‘racist’ and that the whole ‘atmosphere’ around the immigration debate ‘was toxic’.
>Wherever there was any criticism of her policy, either internally or externally, Roche dismissed it as racist. Indeed Roche – who criticised colleagues for being too white – insisted that even the mention of immigration policy was racist
>Roche – a descendant of East End Jews – believed that immigration was only ever a good thing
>>
nazisme er jo rasis-
https://www.youtube.com/watch?v=qMOllAKpvek
>>
File: 1502226977964.png (31 KB, 654x518)
31 KB
31 KB PNG
>>79438820
whats wrong with rice
>>
Jeg er fortsatt syk gutta... fy faen...
>>
>>79439115
Ta på deg masse klær og drikk nok vann! :-)
>>
>>79439150
Driver på

skal futte avgårde for å skaffe meg no fæst fuud... Hva skal jeg ta? Gatekjokkenburger, subway, noe fra deli de luca, mckern, eller BK?
>>
>>79438994
https://www.youtube.com/watch?v=-dbfXp8_qjo

Han her er kul han også
>>
File: MMYs19k1kvsg.png (252 KB, 516x340)
252 KB
252 KB PNG
kanskje jeg skulle sett "It" i dag?
>>
>>79439336
mener du ikke "det" anonsen?
>>
Tar å mediterer litt fåvæ
>>
>>79439370
Men filmen heter jo ikke "det". Det er grenser for hva vi kan fornorske i tråden vår. Å endre en tittel på noe er ikke mye vits i. Da må vi endre på navnene også. Hva er fornorskelsen av "trump"?
>>
>>79439370
Den norske tittelen er "Hjelp! Vi blir forfulgt av en overnaturlig klovn!"
>>
MORNA FUGELLI
>>
File: cofc-immigration.jpg (1.7 MB, 1296x3990)
1.7 MB
1.7 MB JPG
Tok nye skjermskudd uten markert tekst hvis noen vil ha
>>
>>79439583
Hva er dette egentlig?
>>
File: 152246481624.png (171 KB, 800x660)
171 KB
171 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=hiVQ8vrGA_8

kjenner du deg... du vet... igjen?
>>
>>79439476
Filmtitler blir jo ofte fornorsket.

Det er jo ikke det samme som å fornorske personnavn på noen måte
>>
>>79439476
trumf så klart
>>
>>79439632
Utdrag fra Culture of Critique
>>
>>79439476
Her fornorsker vi alt.
>>
>>79439695
Jeg har alltid hatet filmtittelfornorskinger.

Det er en tittel og et navn på noe. Det blir så teit å endre på det. Navnet er hva det er.
>>
>>79437067
https://youtu.be/tteLMfFDCb4?t=340
DE KNULLER HVITE FOLK
>>
>>79439768
kultur for kritikk
>>
>>79439887
Hater du att vi fornorsker navn på land og steder også?
>>
>>79440030
ikke han, men fornorsking av stedsnavn er bare bra. jeg elsker å dra til Rǿykvik på Island, eller til Månehatten i Nye Jorvik
>>
Per Fugelli kan brenne i helvete fåvæ
>>
>>79440102
Nå må du gi deg, Per var en grei kar som bidro til samfunnet.
>>
Hvil i fred, Per Muhammed Al-Fuqali
Inshallah
>>
jeg har jobbet i den private sektor.
de forventer resultater.
>>
>>79440333
privatisert, du ja...
hahaha...
fy... FAEN...!!!!!!!!!!!!
HAR DU
HǾRT
OM
VEIER!?!?!??!?!!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
VRÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆL
>>
Er det bare meg eller er venstre sterkere enn noensinne? De har ingen reell makt i Noreg eller i USA men de er over alt i sosial media. Hvordan får vi slutt på venstre kreften en gang for alle?
>>
File: oy vey.jpg (29 KB, 400x400)
29 KB
29 KB JPG
>>79440911
>Hvordan får vi slutt på venstre kreften en gang for alle?
>>
File: ervin3.jpg (17 KB, 399x449)
17 KB
17 KB JPG
>Norske joder skal vite at regjeringen tar sterk avstand fra konspirasjonsteorier fremsatt av en kynisk partileder for å skaffe seg oppmerksomhet for valget.
>Ettersom den seriose avisen Vårt Land nå har gjengitt kontroversielle påstander om skjult jodisk innflytelse, finner vi det riktig å si tydelig fra: Dette er ikke akseptabelt.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/uakseptable-ord/id2569878/
>>
File: jødisk.jpg (79 KB, 262x386)
79 KB
79 KB JPG
>>79441066
hmmmmmmmmmm
>>
>>79440911
>sosial media
der har du forklaringen. unge folk er vanligvis venstreorienterte, og det er for det meste unge folk som er på sosial media. og av disse ungene er det for det meste de venstreorienterte av de som gidder sosial media.
>>
>>79432745
s-saus?
>>
File: 1505077996574.png (270 KB, 1000x728)
270 KB
270 KB PNG
>>79432782
er vel lov å negre seg litt nå som det er blitt onsdag
>>
File: 1487403946464.jpg (804 KB, 1080x1202)
804 KB
804 KB JPG
>>79432841
gleder meg til de koselige trådene på /sp/ med våre autistiske venner fra tyskland og russland
>>
>>79433508
frp
>>
Herregud så deprimert jeg er gutta.
>>
File: voe17.jpg (26 KB, 312x312)
26 KB
26 KB JPG
>>79441356
Hva er galt anonsen?
>>
Slurker ned en par kopper med kaffe mens jeg titter litt på dagsnytt atten
>>
>>79441566
er det noe intr der?
>>
>>79441522
Alt, egentlig.
>>
File: negrende pepe2.png (103 KB, 950x650)
103 KB
103 KB PNG
>>79441275
Ja, ja. også må vi tenke på at albertspartiet tapte, så det kan jo være det blir litt mindre negring i fremtiden
>>
>>79441663
Akkurat nå snakker de om sas, så jeg soner ut litt og sjekker nettbrettet, kanskje det kommer interessant etter det
>>
File: hitlerkek.jpg (9 KB, 165x163)
9 KB
9 KB JPG
https://youtu.be/Ztj6CZzmgDA
>>
>>79440030
Ja, det er det jævla dummeste som blir gjort. Det heter ikke Helsingfors. Det heter ikke Moscow (på engelsk da, men poenget står).
>>
>>79433508
Uironisk Rodt
>>
>>79435001
Har vært på /int/ i årevis, og i Norgetråden helt siden begynnelsen. Samtidig har jeg mistet all annen sosial kontakt med omverdenen. Tråden og /int/ generelt har jo blitt ganske dritt med årene, men jeg har ikke noe annet sted å være... d-dette er hjemmet mitt nå...
>>
en jv å kose med nå det hadde jo...vært kjekt
>>
Ja, nei.. En jv å kose med.. du sier noe der.. skulle gjerne kysset litt også..
>>
>>79442152
Og det heter ikke Tyskland, Japan, Ungarn eller Finland ?
>>
>>79442377
Nei, egentlig ikke.
>>
jo kanskje en hånd og holde i hadde vært kjekt
>>
>>79441308
Enig. Er vel han ene russeren som tar den altfor langt av og til, men det er bare en del av sjarmen fåvæ
>>
>>79442437
Hva med Kautokeino?
>>
Forresten, jeg brevet jo om han som satt på reddit under forelesningen i dag. Etterpå så jeg en annen, som også går i klassen min, som også var på reddit. Det var bare sånn clickbait-tråder de så på jo.

Dette er de folkene som skal undervise deres fremtidige barn. Det er faen krise gutta.
>>
Kanskje menneskelig genmodifikasjon er feltet for meg
>>
>>79442061
Språket er like stygt som sjelene deres
>>
>>79442556
Den er litt mer i en gråsone.
>>
File: western cities.png (291 KB, 1334x1252)
291 KB
291 KB PNG
>hvitt folkemord er en megmeg
>>
File: 1501893391838.png (90 KB, 1105x1053)
90 KB
90 KB PNG
eg vil berre ha det greit
>>
*står opp*
"j-jeg...."
*gjor ingenting foran pc-skjermen in 17 timer og legger meg igjen*
>>
La oss bli rike kjapt; min invitasjon til kynikerne
>>
>>79442801
Jeg har ikke no lyst til å dö, jeg
>>
File: nigger btfo.gif (2.91 MB, 493x277)
2.91 MB
2.91 MB GIF
>>
File: 1501280154401.png (119 KB, 396x385)
119 KB
119 KB PNG
>>79442887
>>
File: 14644820699410.jpg (250 KB, 600x600)
250 KB
250 KB JPG
>>79435001
Samme grunner som disse to >>79435161 >>79442254
>>
>>79442377
>>79442556
Ikke han, men sdm så er det greit å fornorske navn på land, samt stedsnavn som er veldig fremmede for vårt språk.

Å kalle det Helsingfors eller Venedig blir for dumt, vi burde si Helsinki og Venezia. Det er nærme oss, og uttalen er ikke noe problem. Om folk kaller Zhōngguó og al-Qāhira for Kina og Kairo derimot ser jeg egentlig ikke noe problem med, det lokale navnet betyr ingenting for oss, og folk flest klarer ikke å få uttalen riktig uansett.

Hva angår samiske navn, så synes jeg vi burde bruke samiske navn på tradisjonelt samiske steder, altså Guo-et-eller-annet istedenfor Kautokeino, men Tromso istedenfor Romsa.

Fåvæ
>>
File: 23674521.jpg (38 KB, 600x594)
38 KB
38 KB JPG
>>79442061
>israelsk journalist sponset av Benjamin Rothschild forsvarer Anglin på israelsk tv
>>
>>79443069
nei vent, nå så jeg slutten. underteksten må jo være tull, eller? jeg aner ikke hva jeg skal tro lenger.
>>
>>79443120
Jaja, det er tull.
>>
File: 1498290191276.png (132 KB, 380x496)
132 KB
132 KB PNG
Jei finner itj mamaen min
>>
Minner om at hvis du bor i et multikulturelt samfunn er du bare en naturkatastrofe unna å måte forsvare livet ditt mot negerhorder med macheter.
>Those remaining in the Dutch territory said the situation was like a ‘civil war’ as looters armed with guns and knives descended on vulnerable locations.

http://metro.co.uk/2017/09/10/looters-armed-with-machetes-and-guns-ransack-hotels-on-st-maarten-after-hurricane-irma-6916033/#ixzz4sa1JN300
>>
kanskje jeg skal ta noen situps og pushups og kneboy
nei jeg orker ikke...
>>
hvis partall så kjoper jeg 3 ol og en potetgullpose
>>
kanskje jeg skal bli biskop
>>
>>79443430
Hvis partall så kjöper du hvitlöksbaguette
>>
File: 1501349069551.png (71 KB, 657x527)
71 KB
71 KB PNG
må man ha på/med seg gymklær når man går på treningsstudio
eneste grunnen for jeg ikke går fåvæ fordi jeg ikke har gymklær
>>
>>79443490
Bare ta på deg en joggebukse og en t-skjorte du ikke bryr deg om at får svetteflekker.
>>
>>79443531
man kan gå med utesko inne på studioet?
>>
>>79443546
Nei, det kan du ikke. Bare ha på deg tjukke sokker så går det nok fint, om du ikke har innesko altså.
>>
File: 1500335445058.png (143 KB, 489x501)
143 KB
143 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=XzDYWjC_Ny8

Brev kva de höyrer på gutar.
>>
>>79443600
da må jeg kjope meg joggebukse da...
vet du hva jeg tor ikke... har jo ingen venner uansett... og kan ingenting om trening....
blir bare mobbet av alle som er der med venner allerede....
>>
Kanskje jeg skal ta meg en aldri så liten gåtur
>>
>>79443633
Fåvæ

https://www.youtube.com/watch?v=jcRlGlu199o
>>
File: Hvit trøye.jpg (304 KB, 1200x1690)
304 KB
304 KB JPG
>>79443647
Kjop joggebuksa, og lær deg om trening for du går dit da. Jeg hadde lest Starting Strength for ejg satt foten inn i en gym.
>>
>>79443709
jeg vil ikke bli sånn jeg vil bli
tynn
>>
>>79443490
Bare nybegynnere har på seg skikkelige treningsklær fåvæ
>>
File: min søster.png (100 KB, 402x226)
100 KB
100 KB PNG
>>
>>79443633
veldig glad i den plata fåvæ
t. norrǿntanon
>>
Sp baben er på NRK nå
>>
Kansje jeg skal drikke 1,5 L Fanta Exotic og spise 200g med Freia melkesjokolade
>>
>>79443734
Da trenger du jo bare å la være å spise, eventuelt kombinere det med å lope.
>>
File: 1502958149604.gif (14 KB, 633x758)
14 KB
14 KB GIF
>>79443823
jeg gjor dette i stedet for å melde meg på fresh fitness og forandre livet mitt
>>
skulle onske vi hadde villsvin i norge
>>
>>79443792
>Dfn ingen sot lillesoster jeg kan pusse tennene til
>>
Kanskje jeg skal steke meg noen hamburgere til middag...
>>
File: 1398451243994.jpg (173 KB, 621x621)
173 KB
173 KB JPG
>>79443823
>Fanta Exotic
>>
>>79443840
hva skal jeg spise til middag?
har ikke spist enda i dag siden jeg lå og provde å sove bort depresjonen min
>>
File: tuks6.jpg (31 KB, 640x360)
31 KB
31 KB JPG
>romkameraten vil flytte ut
HAHAHAHAHA NÅ FÅR JEG DOBBELTROM ALENE HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
>>
KANSKJE DERE SKAL HOLDE KJEFT
>>
Kanskje jeg skal kanskje breve litt...
>>
>>79444002
En liter melk, 400g kylling, en sånn pose med ris som du koker i posen og en pakke med kyllingsaus. Stek noen gronnsaker til å ha ved siden, jeg foreslår paprika, champignon, brokkoli og lok. Krydre kyllingen slik du vil, og stek i middels store biter i panne. Så går det fort og enkelt.
>>
File: tannpuss.gif (2.35 MB, 468x263)
2.35 MB
2.35 MB GIF
>>79443854
>>
>>79444075
det hortes ut som mye
jeg prover å slanke meg her...
>>
File: Flytende literatur.png (385 KB, 583x372)
385 KB
385 KB PNG
>>79443823
>drikke brus
håper virkelig dere ikke gjör dette, gutta
>>
File: is.png (208 KB, 657x527)
208 KB
208 KB PNG
ala bakar
>>
>>79444110
Du må nesten klare slikt selv fåvæ. Få deg en matvekt og regn ut kaloriene du spiser.

Husk at du kan regne ut kaloriene for ting du spiser ofte, så husker du jo hvor mange kalorier det er i akkurat et slikt måltid, veldig praktisk.
>>
>>79444110
Er jo ikke noe særlig fett i det han foreslo der, bare kutt sausen
>>
>>79444207
>>79444215
trener man for eller etter man spiser.....
>>
>>79444232
Man spiser, så trener man, så spiser man igjen.

t. trener 2-3 timer.
>>
>dfn jeg glemte å kjope salat, lok, hamburgerdressing og suragurk når jeg var på butikken
>>
kanskje jeg skal bli metroseksuell
>>
Kanskje jeg skal ta med kamera på gåturen, men pleier alltid få så mye blikk hvis man går med kamera
>>
>>79444353
Nei, ikke.
>>
er det sunt å hoppe hoppetau
>>
>>79444503
nei, det er verre enn å royke
>>
>>79444292
Brev kropp
>>
File: ikke en eneste gang.png (1.33 MB, 1194x750)
1.33 MB
1.33 MB PNG
>>79444539
>>
>>79444353
Hva er metroseksuell i dine ǿyne?
>>
>>79444558
Det ser jo helt latterlig ut når du har pump
>>
File: 1488865810452.jpg (164 KB, 551x491)
164 KB
164 KB JPG
>>79443430
fy faen gutta, ble visst en potetgullpose, 6 ol, 2 poser godteri og 10 cigarillos
>>
hvor er alle animebreverne?
>>
>>79444639
brev kropp
>>
>>79444646
Steker burger fåvæ
>>
>>79444646
Her min neger

Men vi kommer jo ofte frem når nattskiftet sparker inn.
>>
>>79444646
her
>>
>>79444646
>>79444706
>>79444707
ta å slutt
>>
>>79444633
Synes du beina mine ser latterlige ut? De er jo ikke spesielt store en gang.
>>
>>79444792
Ja, på bildet til höyre
>>
>>79444654
>>
>>79444821
Ha ha, du, kunne jeg lagret dette biletet?
>>
>>79444951
Lagre det, bare forsyn deg min venn :)
>>
File: Glorious mog.png (1.38 MB, 1168x608)
1.38 MB
1.38 MB PNG
>>79444811
Ville du virkelig heller hatt beina i det venstre bildet? Fy faen, det er beina som 6 år med WoW og litterær 0 aktivitet gir deg, så da kan du bare slappe av kompis.
>>
Kan dere fole det i luften? Det er den magiske host stemningen
>>
https://www.youtube.com/watch?v=IgL2CGDBYd4
LYKTESTOLPENS DAG NÅR?!
>>
Bergen anon... er du her...?
>>
>>79445039
Har ikke kjent den fǿlelsen i nesen enda i hvert fall. Men har sett at det begynner å komme litt hǿstfarger.
>>
>>79445142
Ja, jeg er fra Bergen. Hva er det?
>>
>>79445178
Er du yuyushiki brevende bergenanon?
>>
Kan noen fortelle meg hvordan en butikk som åpner kl 9 og stenger kl 21 er markedsdyktig?
>>
>>79445278
Noen ganger, vi er jo alle yuyushiki-brevere til tider.
>>
>>79445347
Pga. gammle folk
>>
>>79445347
Langt bedre utvalg enn absolutt alle andre butikker har vel noe å si.
>>
>>79444821
jeg liker virkelig, virkelig, virkelig, virkelig virkelig, virkelig, virkelig, virkelig virkelig, virkelig, virkelig, virkelig virkelig, virkelig, virkelig, virkelig virkelig, virkelig, virkelig, virkelig virkelig, virkelig, virkelig, virkelig virkelig, virkelig, virkelig, virkelig virkelig, virkelig, virkelig, virkelig virkelig, virkelig, virkelig, virkelig virkelig, virkelig, virkelig, virkelig dette bildet
>>
File: 14648880718220.jpg (87 KB, 448x448)
87 KB
87 KB JPG
Da skal jeg royke meg en ganske tykk cannabis sigarett og så spise rosinboller og salat gutta.

Blir koselig.
>>
File: it.png (1.11 MB, 1440x1080)
1.11 MB
1.11 MB PNG
kanskje det var en dårlig idé
>>
Innafor å ssssslurke litt eller gutta?! Er jo tross alt snart helg!
>>
>>79445347
Meny har en genial forretningside
de presenterer seg selv som "overklasse", har en ferskvaredisk, god service og god belysning, litt bedre utvalg, og igjennom det kommer de seg unna med å ta 15% mer for alminnelige varer
produktene du kjoper på meny er ikke nodvendigvis bedre enn de du får på rema 1000, men det foles sånn, du betaler for opplevelsen.
>>
Er keen på noe chill på butta, tips?
>>
>>79445611
Dette. Men varm-mat-disken til Meny er faktisk jævlig god da.
>>
>>79445535
Alltid innafor å være alkoholiker vet du
>>
>>79445641
Kjop'æ en Urge fåvæ
>>
Rikard og Morten var jo en artig serie gutta
>>
da går jeg da
>>
/norgetrådenTTT/ når?
>>
>>79445716
Er sulten, ikke torst
>>
>>79432505
dere er blitt hacka bois
>>
Lagde meg burger gutta
namnam
>>
>>79445768
Kjǿp'æ no sjokolade fåvæ
>>
>>79445784
Å nei
>>
Ikke at jeg vil at noen skal få kreft, men jeg tenker at det hadde vært veldig koselig å ha en jv med kreft. Best-case scenario, så blir hun frisk, vi lever lykkelig sammen alle våre dager, og jeg blir kjent som en good-guy som holdt ut med henne.
Worst-case scenario så dor hun, men jeg er fortsatt han snille som sto ved hennes side til doden skilte oss ad.
>>
RAPPORTER INN GUTTA

Knasker: First Price potetgull
Slurker: Vodka med brus
Ser: Hawaii 5-0 (helt grei action når man drikker, ikke mobb)
JV: Ingen jv
>>
>>79446525
Det er BARE onsdag fåvæ
Er du naut eller noe slik!?
>>
>>79446525
Knasker: Svalbard-brod med peanottsmor.
Slurker: Proteindrikk, dobbel sjokolade-smak.
Ser: Dag.
JV: Ingen.
>>
>>79445504
Heter du Espen, kanskje?
>>
>>79446545
Student, men har bare forelesninger tirsdag og onsdag. Har ikke noe annet å finne på...

>>79446579
Hva faen er Svalbard-brod?
>>
>>79446525
Knasker: Svinekoteletter og gronnsaker
Slurker: Vann
Ser: Taylor Swift-videoer
JV: sender meg hundefilterbilder på snap og sutrer over at hun savner meg
>>
>>79446587
Kanskje det ja.
>>
>>79446525
Knasker: 200g Freia Melkesjokolade
Slurker: 1,5L Coca Cola
Ser: Quill18
JV: 0 JV
>>
>>79446614
Det er brod fra butikken, det het Svalbard-brod. Det er et vanlig brod, det er bare et produktnavn. Men det var et godt brod, så jeg tenkte jeg skulle si navnet, så kan dere kjope det om dere skulle få lyst å prove, for det var faktisk et godt brod.
>>
File: crystal ball.jpg (161 KB, 1300x866)
161 KB
161 KB JPG
>>79446661
Jobber du på Kiwi, kanskje?
>>
>>79446698
t. Svalbard-brod representant
>>
File: a1791699747_10.jpg (70 KB, 1200x1200)
70 KB
70 KB JPG
>>79446737
Det vet jeg ikke
>>
>>79446744
Nei.. jeg lover.. Det var faktisk godt.
>>
>>79446623
hva video
>>
>>79446579
Mamma pröver aktivt å sulte meg ved å legge det deilige svalbardbrödet tilbake i fryseren hver gang jeg tar det ut. Hun har veldig hardt for å forstå at jeg ikke vil ha av det grove gulrotbrödet hun kjöper
>>
>>79447064
Hmm, gulrotbrod er jo også godt da, mener jeg.
>>
gutta... jeg.......................
>>
>>79444215
>han tror fett gjör deg feit

det er totalt antall kalorier som har noe å si
>>
>>79446525
Knasker: I ovnen, type kylling, potet, gulrot, lok og sjampinjong ting, om ikke det fungerer går jeg sulten
Slurker: Vann, er ferdig med alkohol. Odelegger bare livet mitt.
Ser: Prison Break, sesong 1.
JV: Ingen jv. Ingen gv. Helt alene.
>>
>>79435036
penger
>>
>>79435036
mat på bordet osv
>>
File: 1489478223448.jpg (75 KB, 1013x1072)
75 KB
75 KB JPG
>>79445535
Fy faen skulle onske jeg kunne slurke i kveld.

Men må nesten vente til lordag. Men på lordag da skal jeg drikke da.
>>
>>79447427
Hvorfor kan du ikke slurke i kveld? Fin kveld å slurke på fåvæ sdm
>>
>>79447427
Nei, du skal bli stor og sterk, du har ikke tid til å drikke.
>>
>>79447445
MAN KAN DA IKKE SLURKE OM MAN IKKE HAR NOE Å SLURKE
>>
>>79447485
Jeg ser den, men jeg kunne jo ikke vite at du ikke hadde noe da.
>>
Forresten gutta... n-ny?
>>
File: 1505301234258.jpg (23 KB, 712x420)
23 KB
23 KB JPG
>>79447485
>han har ikke tre dunker med selvbrygg han kan drikke når som helst
>han kjenner ikke minst tre polakker han kan kjope sprit av når som helst
>>
>>79447699
Haha fyfaen. Bilder fra 4kanalen altså.
>>
File: 1491752218149.png (42 KB, 657x527)
42 KB
42 KB PNG
>>79447445
Har masse å slurke men må legge meg tidlig siden jeg må på tidlig forelesning i morra.
>>79447451
Er manling, kan ikke bli stor. Men kan bli lett full så da blir det fort slurking.
>>
>>79444118
drikker en liter med pepsi hver dag fåvæ
>>
>>79447762
>Han er uironisk mannling i 2017
>>
>>79447852
ikke akkurat noe man velger...
fikk ikke nok næring i barndommen og antageligvis alt for mye mirkoplast og sånt dritt....
jaja....
>>
>>79447699
>dfn 5L med passe bra heimert i garasjen
>>
NY TRÅD

>>79447901
>>79447901
>>79447901
>>79447901
>>
File: Dimitar markløft.jpg (58 KB, 415x398)
58 KB
58 KB JPG
>>79447762
Du kan bli /stor kar for de fleste/ uansett.
>>
File: wojak.jpg (35 KB, 535x577)
35 KB
35 KB JPG
>>79447852
Ikke mobb mannlinger

t. mannling
>>
>>79447924
dra til helvete!
>>
>>79432505
>>79432505
>>79432505

En bedre tråd her, gutta.
>>
>>79448332
>>79448332
>>79448332
>>
nå sykler jeg på butikken
når jeg kommer tilbake BOR dere ha bestemt dere for hvilken tråd vis skal bruke
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.