[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k] [s4s] [vip] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: Untitled 2.jpg (1.43 MB, 2000x1296)
1.43 MB
1.43 MB JPG
ingen som vil mekke-utgaven

>>80318010
>>
File: 15023840628471.jpg (300 KB, 1080x972)
300 KB
300 KB JPG
For den lokale platesjappa
>>
Autistene her kommer uironisk til å breve i denne tråden og ikke min
>>
>>80327683
Er det der "Hvis mitt hjerte hadde vinger" ?
>>
>>80327754
jepsi pepsi :^)
>>
DREP DENNE TRÅDEN MED EN GANG

>>80327320
>>80327320
>>80327320
>>
>>80327749
du er svensk og inkluderte ikke banner
>>
https://www.nrk.no/telemark/xl/sunniva-blir-kalt-hore-hver-dag-1.13699481

>fikk 1000 euro i donasjon av en araber
Kunne godt levd med å bli kalt hore jeg hver dag for slike summer
>>
>>80327749
Hadde du vært oppegående nok til å lage en skikkelig tråd hadde du kanskje fått noen brev.
>>
File: hhmmm.png (53 KB, 280x117)
53 KB
53 KB PNG
>>80327769
Kanskje jeg skulle ha spillt det en gang
>>
>>80327749
Heng deg, Sverigeanon.
>>
>>80327811
torrent det heller så kan du få med sex scenene ;^)
>>
File: 1507393209461[1].jpg (148 KB, 1024x681)
148 KB
148 KB JPG
Vend ryggen til hatet gutta!
>>
>>80327779
eeehh..... nei??
>>
>>80327838
trodde det var en patch for det jeg...
>>
File: 1506629502030.jpg (20 KB, 225x225)
20 KB
20 KB JPG
>>80327852
ALHAMDULILLAH
>>
Hva er planene for i kveld da?
>>
Faen gutta, er et kvinnfolk som vil ha meg med ut, men hun er jo drittstogg og sjegler, tor ikke å gå ut og drikke idag fordi da kommer jeg til å ende opp med å ligge med henne.
>>
>>80327867
ja, men vet ikke vorvidt den kan brukes på steam-versjonen
du kan laste ned prepatched ganske lett
funker for meg
>>
>>80327852
utrolig patetisk, gjovik er en negerplass på utrolig mange måter.
>>
>>80327891
Synes egentlig du skal bli med henne ut og legge med henne.
>>
>>80327909
Jaja da gjor jeg det når jeg endelig blir ferdig med Grisaia
>>
File: nt.jpg (593 KB, 1498x1084)
593 KB
593 KB JPG
Brev stilen dere skal ha på grendehuset i kveld gutta! Skal knulle budeiene bak utedassen fåvæ!
>>
File: 1492979444362.jpg (47 KB, 543x373)
47 KB
47 KB JPG
>>80327891
>han bryr seg om hvem han ligger med
>>
>>80327956
orker ikke maset etterpå
>>
>>80327944
grisaia er bra
Michiru er best

men Ageha er best i Tsubasa no hirogete
>>
>>80327891
>sjegler

Hun hva da?
>>
>>80328009
du vet, oye greiene
>>
>>80327990
>Michiru er best

Min neger, du har god smak fåvæ
>>
Sitter her aleine
Har vært det lenge nå
>>
Slavere som polakker og russere er snedig. Har aldri mott en slaver som ikke var trivelig, men regjeringene deres driter på draget daglig
>>
>>80328052
Sitter ensom kveld for kveld, og ingen ringer på.
>>
>>80328033
takk

sjekk ut Koisuru Natsu no Last Resort når du er ferdig med Tsubasa og Grisaia, den er ikke så mye i forhold til substans og handling, men den er god på... andre måter ;;^^))
>>
>>80327891
Dette er grunnen til at dere er jomfru, den skyhöye standarden deres
>>
kanskje eskorte er tingen for meg
>>
>>80328100
hadde nok pult henne om jeg var jomfru, men har ligget med nok stogge kvinnfolk til å vite at de blir litt vel masete og klengete etterpå.

orker bare ikke det.
>>
>>80328100
Ikke vår feil at hun ligner på voe
>>
>>80328121
Jeg får måntlig tillegg til å kjope escorte 2 ganger i måneden. Så bare at jeg ville drepe meg pga ensomhet på NAV og nå legger de ut alt
>>
>>80328093
Det skal jeg.

Burde jeg bli ferdig med alle 3 Grisaiaene for Tsubasa, eller bli ferdig med den forste, også Tsubasa, også resten av grisaia serien ?

Og vet du om de er på Nyaa Pantsu ?
>>
Shit visual novel desu
>>
File: aVQd9vO_700b.jpg (95 KB, 700x524)
95 KB
95 KB JPG
jeg får meg alltid napp med feite kjerringer på byen men så gidder jeg aldri å pule de, så angrer jeg på at jeg ikke pulte de når jeg atter en gang runker neste dag
>>
Ikke svar (((Utlendinger))) fåvæ
>>
>>80328238
Går du med en vennegjeng? dfn ingen lubben jv
>>
vend om, vend om

fǿr det er for

sent
>>
File: 4265260[1].jpg (153 KB, 1024x681)
153 KB
153 KB JPG
>>80327852
>Protesterer mot islam
>Blir angrepet av muslimer
Det morsomste er jo at han ene SIAN fyren er ex-muslim. Da han kom på scenen klikka det helt for muslimene. Fredens religion...
>>
>>80328226
de er ikke oversatt
hvis du vil spille de to andre grisaiaspillene utenom no kajitsu må du kunne japansk, de er nok på nyaa for det om, dog

det er jo en anime hvis du er spesielt interessert i historien, men det er vanskelig å få 40 timer med innhold inn i 12 episoder og en 50 minutter lang ova, så den er ikke så mye å skryte av.
>>
>>80328270
>dfn lubben jv
hun tar opp for mye plass i sengen fåvæ
>>
Når skal Horriblesubs tekste Videregående Skolegutters Daglige Liv?
>>
File: 1506105473727.jpg (62 KB, 320x371)
62 KB
62 KB JPG
>>80328344
>>
Når skal Amerikansk Psykopat komme på Netflix?
>>
>>80328295
>dfn lokalavisa bestemmer seg for å engasjere seg ekstremt politisk når noen snakker stygt om islam
>dfn lokalavisa deler ut plakater og skriver 20 artikler om "hatet"

fy faen, bomb gjovik. mokkaplass.
>>
>>80328254
>på et brett kalt /int/ernational
>>
File: 1503140806734.jpg (135 KB, 800x800)
135 KB
135 KB JPG
BLIR DET HAUGESUNDMOTOPP ELLER NEI?
>>
File: 1507318255938.jpg (28 KB, 400x388)
28 KB
28 KB JPG
>>80328295
Er jo egentlig for det meste ganske komisk dette landet vi bor i fåvæ sdm
>>
>>80328320
Meikyuu er oversatt, iallfall steam versjonen

>>80328344
Hvorfor må du ha Horriblesubs sin versjon ?
>>
>>80328467
er dette A. ? Jeg spurte etter deg et par ganger men du var ikke der
>>
File: 1499021613768.png (230 KB, 726x720)
230 KB
230 KB PNG
>>80328433
/int/olerant fåvæ
>>
>>80328467
nei, vi motes i sandnes
>>
File: SIAN[1].jpg (87 KB, 960x638)
87 KB
87 KB JPG
>>80328418
Du får ikke mer moro enn du lager selv
>>
>>80328507
Tyskertoser må drepes fåvæ.
>>
>>80328467
Kom til Særpemǿtet fåvæ
>>
>>80328543
Flott hår på han til venstre
>>
>>80328504
ja
>>80328535
ville heller hengt meg
>>
>>80328637
å. Vet ikke om jeg kommer denne uka. har ikke fått kjöpt alkohol da jeg trodde det ikke ble noe av det. jaja....
>>
File: templarcross2[1].jpg (14 KB, 236x234)
14 KB
14 KB JPG
>>80328627
Han har et tempelridder kors på genseren også.
Kanskje det finnes håp.
GUD VIL DET!
>>
>>80328669
>>80328637
Neste gang må vi nesten dele nummer fåvæ blir litt teit å kommunisere her
>>
>>80328573
*kommer til Særpemǿtet*
>>
>>80328669
FAEN DA
eg har no sprit nok te ein arme eg, dog
>>
>>80328730
90020914
>>
>>80328754
Vet du om du er i norge neste helg da?
>>
>lordagskveld
>stolte "nordmenn" sitter å brever storming mens alle andre er ute og gjor mennesketing
Vær eneste gang!
>>
>>80328776
tror det, ska ikkje ut for "neste helg" så det blir nok ikkje for sondag/mandag
>>
>>80328792
var ute igår, orker faen ikke idag.
>>
>>80328804
Finne på no på fredag eller lordag da?
>>
>>80328829
gjedna det
ka med han her, >>80328768 dog?

torr du ringa?
>>
>>80328884
Tviler det er en i tråden som heter Maquera Aline Cherise Domingo fåvæ
>>
File: haha.jpg (10 KB, 179x170)
10 KB
10 KB JPG
>>80328909
>Maquera Aline Cherise Domingo

fy faen...
>>
>>80328768
Ringte dette nummeret.
Nå er det en fyr som skal drepe meg.
Hjelp!
>>
>>80328957
Maquera Aline Cherise Domingo er et guttenavn?
>>
drepte varulven, gutta
>>
>>80329019
Var ikke en dame i andre enden for å si det sånn...
>>
Fy faen er en stor muslim fest borte i gata, gikk forbi og det kom fortsatt folk til lokalet, så de sykt deilige muslim jentene som gikk forbi meg, lange ben, hoy og vakker, fy faen hvorfor er dette tillatt liksom
>>
>>80329084
hva sa han til godt da?
>>
>>80329094
Du lurer ikke oss, Ali.
>>
>>80329123
Han var lei av at internett-folk ringte dama hans. Hadde visst skjedd mange ganger, og han skulle knuse meg om han fant meg.
>>
>>80329186
sa du i det minste "det er bare en spök bror, et sosialt eksperiment! x-D" ?
>>
>>80328229
enig fåvæ
>>
Har lyst å ta meg en gåtur men vil ikke bli konfrontert av folk som skal ut. Når begynner folk å vandre på gata?
>>
>>80329222
Bor heldigvis på andre siden av landet.
>>
>>80329264
De fleste drar vel ut på byen mellom 23:00-00:00
Om du går nå möter du vel for det meste folk som skal på vorspiel. Ta med deg en bærepose med noe tungt i, så ser det ut som du også skal på fest.
>>
>>80329186
du tuller nå sant?
>>
Blir en omelett og noe rundstykker med rokt laks til middag
>>
Trenger å stappe i meg 2000 kalorier för jeg legger meg. Hva skal jeg spise?
>>
>>80329805
Notter?
>>
>>80329805
Margarin
>>
>>80329856
>>80329833
nei nå....
>>
*holder deg nede og kysser deg*
>>
>>80329902
Hva er feil med notter? Er jo sånn 5-600 kalorier pr 100 gram. I tillegg er det veldig lett å knaske nedpå
>>
>>80329805
To grandiser har ca. 2000 kcal
>>
>>80329989
Joda, spiser rundt 4 hånder med nötter hver dag, men vil ha variert kost.
>>
>>80329991
Det eneste riktige svaret
(Sjekk forovrig doblettene mine)
>>
>>80329024
I TW3?
>>
>>80330249
ja
>>
>>80329991
Hvordan er det i det hele tatt fysisk mulig å spise to grandiser på bare noen timer?
>>
File: 1494692794559.jpg (106 KB, 645x968)
106 KB
106 KB JPG
>>80330392
>deg
>>
>>80330477
Hvis man er feit så er det ikke noe problem. Jeg er ganske tjukk, og jeg kan fint klare to etter hverandre fåvæ
>>
File: 1507088584239.png (198 KB, 861x910)
198 KB
198 KB PNG
Er Håvamål fortsatt relevant som moralsk ledesnor i dagens samfunn?
>>
Hva er greia med den nye sokefunksjonaliteten på Facebook?
>>
>>80330696
Du kan nå se hvem som har sökt på deg om du sjekker inne på innstillinger.
>>
File: 1507193957117.jpg (38 KB, 753x960)
38 KB
38 KB JPG
>>80330696
Ikke tenk så veldig på det
>>
>>80330633
Alltid
>>
File: IMAG0872.jpg (2.07 MB, 1520x2688)
2.07 MB
2.07 MB JPG
Hjemme fra butikken gutta
>>
>>80330943
Samme her. Måtte som vanlig ut med 500+ for litt mat og sånt.
>>
File: dobrutro.jpg (110 KB, 374x480)
110 KB
110 KB JPG
Finne på ikveld da gutta?
>>
>>80331082
ble 205kr her fåvæ
>>
File: nervous.png (114 KB, 512x512)
114 KB
114 KB PNG
>>80330778
>>
>>80331134
Jeg hater prisene i Norge fåvæ. Bortsett fra innvandring og prisene så synes jeg Norge er så godt som perfekt. Prisene tåler jeg for ǿvrig med jobben min, og ingen unger å fǿ, men fy faen så irriterende det er. Jeg tenker jo alltid ǿkonomisk om ting jeg skal handle, så da trigger det meg ekstra mye når mat koster mer enn det burde.
>>
jeg... er så.... ensom....
>>
Tar å mediterer litt fåvæ
>>
>>80330778
Hmmm. Bra jeg bare stalker rullestoljenter med den alternative kontoen min.
>>
>>80330817
Er han et menneske, gutta?
>>
File: droetker.jpg (239 KB, 1024x615)
239 KB
239 KB JPG
>>80329991
Kanskje jeg skal pröve meg på den her... (?)

Noen her som faktisk har spist den?
>>
>>80330943
Hvorfor drikker du ikke vann?
>>
>>80331511
Fordi Urge smaker bedre ?
>>
File: a.jpg (6 KB, 369x136)
6 KB
6 KB JPG
Brev godtlesestoff profilen deres da, gutta
>>
skulle onske jeg hadde noen svenske venner
>>
File: 1.png (3 KB, 206x46)
3 KB
3 KB PNG
Brev MinAnimeListe profilen deres da, gutta
>>
>>80331777
på ekte eller på nett/ekte?
>>
>>80331502
Hva legger de i "sjokoladepizza" egentlig? Er det ikke bare en slags sjokoladekake?
>>
>>80331555
Men det er jo ikke sunt
>>
File: 1476725265258.png (32 KB, 684x940)
32 KB
32 KB PNG
>>80331107
Drikke litt og skrive semesteroppgave om Jesus
>>
>>80332256
Jeg vil heller leve godt i 50 år enn dårlig i 100 år

mmmm brus
>>
>>80331107
Være alene.
>>
>>80332279
Er Jesus veien, sannheten og livet? Jeg bare spor, tenkte du kanskje vet siden du skriver semesteroppgave om han og derfor jo sikkert har peiling...
>>
>Ingen mamma-listhaug som kan tulle meg inn i dyna på kvelden og fortelle meg at alt kommer til å bli greit igjen
>>
File: 1506630138450.jpg (53 KB, 626x494)
53 KB
53 KB JPG
>>80332471
>dfn ingen hunmann mamma-jv med gigantiske lakterende jur til å metaforisk kastrere meg gjennom emaskulasjon
>>
>>80332256
Nei, virkelig? Takk for att du opplyste meg om dette! Lærte noe nytt idag også da.
>>
File: 1484780665123.png (168 KB, 727x682)
168 KB
168 KB PNG
>>80332345
Synes ikke hele jesus greia er serlig logisk fåvæ. Hadde gud tenkt seg litt om for han laget guds sonn så hadde han kjont at denne jesus planen var en unodvendig komplisert måte å frelse folk.

Får egentlig inntrykket at Jesus ikke helt kjonte hva han holdt på med og at Bibelen er et tragisk lite forsok på å få kristendom til å gi mening.

Kanskje litt alkohol vil åpne oynene slik at jeg kan kjonne denne jesus og skrive ferdig semesteroppgaven min slik at jeg kan drikke usakelige mengder alkohol på mandag.
>>
>>80332569
Jeg skjönte bare halvparten av det der, men det hörtes digg ut!
>>
>>80332569
Og shå videre *sniff*
>>
>>80330943
Hvorfor kjoper du ikke 1.5 liter flasker?
>>
>>80332660
er dette et reelt sitat?
>>
>>80332471
Hun kunne godt blitt min waifu, men jeg må respektere ekteskapet hennes.
>>
Vakker kveld dette gutta
>>
>>80332863
Ja.

http://www.lacan.com/zizek-inquiry1.html
>>
Kanskje jeg skal drite litt
>>
File: 1501485618369.jpg (17 KB, 200x200)
17 KB
17 KB JPG
Åja jeg skjonner tegninga nå. Jeg drikker for å doyve folelsene mine men de blir bare verre.
Ja ja...
>>
File: Bursdag.png (244 KB, 1127x685)
244 KB
244 KB PNG
Hurra for meg...
>>
>>80332834
Skal ha en til hver skoledag fåvæ
>>
>>80332983
Hurra for deg...
>>
>>80332983
Gratulerer anon
>>
>>80332983
Gratulerer med dagen.
Hvor mange år er du nå?
>>
File: 1480999838961.png (31 KB, 850x659)
31 KB
31 KB PNG
>>80332983
Skål anon
>>
>>80332931
fy faen...
>>
File: Lynn checking.jpg (152 KB, 842x768)
152 KB
152 KB JPG
Sjekk dem
>>
>>80333327
hold kjeft
>>
Noen som har nr til en sprittaxi i oslo?
>>
Hva skjedde med norgeboo forresten? Har ærlig talt ikke lagt merke til at han var borte, men bildet til >>80333327 minnet meg på han
>>
Jeg har bokstavelig talt ingen livserfaringer.
>>
>>80333444
90020914
Spör etter Domingo
>>
Gikk en liten tur gjennom byen og folte meg ikke hjemme. 4 somalighettoniggere foran butikken og diverse negergjenger gående rundt som spiller dårlig trap fra mobilen mens de prater med det voldsomme språket sitt.
Dette er jo ikke bra.
>>
>>80333548
Er det serr eller noen som banker meg?
>>
>>80333521
Har sett han breve litt innimellom, men han får ingen (du) er så han har sikkert slutta å breve så ofte
>>
>>80333561
DET NYA LANDET!
>>
Neinå får det bli nok! Har hikket i 6 timer! Vedder på at jodene står bak dette!
>>
>Han kan ikke hikkestoppe trikset
>>
>>80333781
>Han tok hikke-jôden.
>>
Tar å slurker litt fåvæ
>>
File: mdg (3).webm (874 KB, 1280x720)
874 KB
874 KB WEBM
Hvordan ville Norgetråden reagert hvis en kollega sto der og spontant sier "I'M PICKLE RICK!"? Jeg kunne ikke si så mye siden han er en manager.
>>
>>80333901
Kjenner folelsen.
>>
>>80333781
Hikking gjor det vanskeligere for deg å finne en hvit dame å gifte deg med, så derfor vil den hvite rase ikke overleve, så ja det kan godt hende det er jodene som står bak hikken din
>>
>>80333978
Tror ingen på jobber min vet hvem Rikard og Morten er.
>>
File: 1507399999034[1].jpg (153 KB, 700x527)
153 KB
153 KB JPG
>>80334015
>>
>>80333781
kjenner en som hikka i 2 dögn, you're in for a ride now boi
>>
File: BARE.jpg (8 KB, 307x327)
8 KB
8 KB JPG
>>80334015
FY

FAEN
>>
>>80333444
Du må nok henge i miljöet.
>>
File: 1506632071389.png (129 KB, 605x800)
129 KB
129 KB PNG
>>80333978
hadde begynt å synge "sylteagurk rikard er i huset i natt" fåvæ
>>
File: niggers rob'n'rape.jpg (221 KB, 1415x1753)
221 KB
221 KB JPG
>>80333561
Vil du si at du har... mer sympati for nazistene enn de fleste?
>>
>>80333978
VIS MEG HVA DU HAAAAAAR!
>>
>>80334210
fy faen, for en hanrei han fyren må ha vært
>>
>>80334210
>Neger dreper et par folk
FY FAEN GUTTA!
>Hvit fyr massakrerer 60 folk fra et hotellrom
Stillhet...
>>
>>80334199
>>80334304
rikard og morten har den verste fanbasen sdm, denne fyren jeg snakker om innrömmer også åpenlyst at han er Apple-fanboy og leser Reddit og 9Gag. Dette er typen mennesker dere assosieres med.
>>
>>80334210
Associated press er ganske troverdig kilder. De er tross alt diverse papirer
>>
>>80334348
>Negere dreper "ett par folk" hver dag
>>
Hei gutta, jeg leter etter en YAG SBARRO. Har dere sett han?
>>
>>80334348
Den hvite morderen ga iallefall inntrykk av at han planla det, negeren tar så lett på det som om det faller helt naturlig
>>
>>80334370
hva bransje jobb
>>
>>80334348
>neger dreper fordi det er hans natur
Vs
>en stakkars mann har fått nok av undertrykkelse og degenerering av samfunnet, og straffer de som fortjener det
Rart at folk reagerer??
>>
File: Jack.jpg (74 KB, 800x600)
74 KB
74 KB JPG
>>80334397
Har du provd å bruke denne?
>>
>>80334370
Denne sesongen av Rikard og Morten var ganske laber fåvæ..
1 og 2 var ganske allright. Kjenner ingen Rikard og Morten fanboys i det virkelige liv, så kan ikke si noe om det.
Men han höres ut som en fyr du bör unngå.
>>
>>80334210
Når blir dette en ordinær ting i norge a gutta, i 2030 kanskje? Vi har ikke en gang 2nd amendment til å gi oss en sjanse.
>>
File: Insektsmannen.png (275 KB, 538x416)
275 KB
275 KB PNG
>>80334370
Jeg har aldri faktisk sett rikard og morten
>>
>>80334370
Fåvæ så skjonner jeg ikke serien. Noe humoristisk er den, men generelt sitter jeg bare og venter på at noe skal være morsomt. Var en nær kompis som lovpriste serien til meg og ellers har vi ganske lik smak.
>>
File: meg.png (61 KB, 1228x1502)
61 KB
61 KB PNG
>Har knasket 220g Nidar smågodt og 90g Kims French Fries

>Har drukket 1,5 Liter cola og 1L Tine Sjokolademelk

gutta jeg...
>>
Jeg liker Rikard og Morten, men 9,4 på imdb er jo helt latterlig. Har ikke sett sesong 3 enda, men sesong 2 hadde flere direkte dårlige episoder.
>>
>>80334510
>Når blir dette en ordinær ting i norge a gutta
Når naut-penge deres tar slutt.
>>
>>80334462
Jeg likte sesong 1 og 2 veldig godt selv, skal ikke gi dere pes for å se på det, det er bare en vokal minoritet blandt R&M fans some er kreft selvsagt
>>
File: blackonwhite3.jpg (737 KB, 1700x2000)
737 KB
737 KB JPG
>>80334348
Vi vet ingenting om hvorfor hendelsen i Las Vegas skjedde, venter med å kommentere på det til vi har mer fakta på bordet. I mellomtiden, her har du flere niggere.
>>
File: Black-on-white2.jpg (741 KB, 1640x2338)
741 KB
741 KB JPG
>>80334348
>>
>>80334556
Vel, noe kutt i NAV-penger kan vi forvente i fremtiden for det er ikke spesielt bærekraftig å holde på som vi gjör nå
>>
>>80334559
>det er bare en vokal minoritet blandt R&M fans some er kreft selvsagt

En vokal "minoritet" som dukker opp hver gang noen snakker om serien, enten på internett eller idvl
>>
https://www.reddit.com/r/The_Donald/comments/74wuuc/the_murder_victims_our_media_want_you_to_ignore/
T_D er mer våkne enn jeg trodde.. spander gjerne enn oppstemme
>>
>>80334634
Vis meg ti eksempler på dette. Har tilgode å se dette skje.
>>
spydde som bare det på fest i går

dreit meg ut gutta
>>
File: 1505155464928.png (191 KB, 526x354)
191 KB
191 KB PNG
>>80334750
Neida, du vet like godt som meg at det er glemt innen et par uker.
>>
>>80334731
Prover bare å skape krangel fåvæ

Men det var ett par uker der hvor "pikkel rick" dukka opp hver gang serien var nevnt, og det var ren kreft fåvæ
>>
File: 1627607[1].jpg (26 KB, 460x347)
26 KB
26 KB JPG
>>80334582
>>80334620
Kirsebærplukking fåvæ!
>>
>>80334818
Ja, det memet er ganske kreft. Skjonner ikke helt hvorfor det var så memeverdig, da det ikke er noe mer teit/morsomt enn noe annet i serien.
>>
>>80334818
Her på kanalen er jo sylteagurk-Rikard et ironisk megmeg da...
>>
>>80334793
verste er når gamle bekjente skal minne meg på ting jeg gjorde på fylla for 10 år siden, er så lenge siden at jeg har glemt det selv men de autistene har memorisert det
>>
>>80334630
Hvem tror du får kutt i nautpengene först? Berikere eller norske naut?
>>
>>80334873
men det var jo ikke bare her på kanalen da, eneste jeg så av det her var han ene som provde å tvinge det fram i tråden, og ga opp etter noen dager
>>
>>80334873
hva var det m00t sa om ironisk drittbreving igjen?
>>
>>80334955
Hvem bryr seg om hva moot har sagt eller vil noen gang si?
>>
File: Minorities.jpg (47 KB, 600x414)
47 KB
47 KB JPG
>>80334837
Kirsebærplukking er hva negerne driver med når de skal velge voldtekts ofrene sine. Er for det meste hvite unge kvinner.
>>
File: and.jpg (68 KB, 945x531)
68 KB
68 KB JPG
>>80334955
>m00t
litterært hvem?
>>
>>80334895
blir sikkert like kjipt for alle involverte parter
>>
>>80334995
>Er for det meste hvite unge kvinner.
Ganske sikker på at afroamerikanske voldtektsmenn voldtar fler av sine enge kvinner enn hvite. Men det er bare når det skjer med hvite at noen i hele tatt gidder å bry seg om det.
>>
>>80334522
Digger Elon
>>
>>80335090
Hvor ny er det egentlig mulig å være?
>>
>>80335108
Det var et år hvor FBI kunne rapportere at rundt 30k hvite kvinner ble voldtatt av svarte, mens litterært 0 svartinger ble voldtatt av hvite menn.
>>
File: Bagasje.jpg (570 KB, 1000x593)
570 KB
570 KB JPG
>>80335158
Er dette noen jeg burde vite om?
>>
>>80335159
Tenk deg å voldta en svart kvinne da, jeg har ikke lyst engang.
>>
>>80334982
Er ikke hvem som sa det som er viktig, men hva som ble sagt.
>Shitposting ironically is still shitposting, stop it.
Må si meg enig med det.
>>
>>80334895
Norske naut, så utvilsomt.
De vet at berikerne kommer til å sjimpansere totalt og knuse alt som er. Norske naut kommer bare til å sulte i hjel i stedet. Dette er f.eks grunnen til at Engelsk politi trår så varsomt når det kommer til muslimer. Fordi miljöet er så voldelig og lett å trigge.
>>
>>80334995
det der er et stusslig bilde fåvæ

finnes ikke hvite i sor-amerika? hva med ost-russland? byene der f.eks. vladivostok er fylt med etniske europeiske russere
>>
File: 1499941441341.jpg (433 KB, 1584x1622)
433 KB
433 KB JPG
Drit i Rick og Morten. Se på Gravity Falls i stedet. Det er mye bedre.
>>
>>80335241
bæsjebreving er en form for humor og har underholdningsverdi
>>
>>80335241
>liker ikke drittbreving
>>>/r/eddit
>>
>>80335159
Poengent mitt var at mer enn 30k svarte damer blir voldtatt av svarte menn. Men det er bare når det kommer til hvite at noen gidder å bry seg.
>mens litterært 0 svartinger ble voldtatt av hvite menn.
höres feil ut
>>
HJELP MEG DA FOR HELVETE
>>
>>80335260
Tenker jeg får se en STD-episode i dag
>>
Fullforer mastergraden min (sivilingenior) i juni, og har fått tilbudd om jobb med startlonn på 500k. Er det grei lonn?
>>
>>80335321
>Poengent mitt var at mer enn 30k svarte damer blir voldtatt av svarte menn
Hvorfor skal jeg bry meg? La svarte voldta og drepe hverandre, jo mer jo bedre fåvæ

>>80335258
>finnes ikke hvite i sor-amerika?
Jo. Visste du at å være en hvit bonde i SA er de farligste yrket i verden?

http://www.news.com.au/finance/economy/world-economy/bury-them-alive-white-south-africans-fear-for-their-future-as-horrific-farm-attacks-escalate/news-story/3a63389a1b0066b6b0b77522c06d6476
>“The average murder ratio per 100,000 or the population in the world is nine, I believe. In South Africa, it is 54. But for the farming community it is 138, which is the highest for any occupation in the world.”
>>
>>80335348
Ser rævva ut sdm
>>
>>80335419
*sikler*
>>
Hvilket gammelt barne-tv show gir dere mest nostalgia?

https://www.youtube.com/watch?v=heO9O9tXKRo
>>
>lordagskveld, alle er ute og drikker
>i tråden er det nassebreving

virkelig fikk meg til å tenke
>>
>>80335241
Hva er egentlig 4kanalen uten drittbreving da? Jeg mener, det er vel kanskje ikke det moot forestilte seg at 4kanalen skulle bli da han en gang skrev de fǿrste kodene sine, men det er dét 4kanalen har blitt, et sted for ironisk drittbreving og et snev av seriǿst breving.
>>
>>80335431
Jeg har ikke sett de andre star trek-seriene, så jeg kan ikke fortelle deg om det er bedre eller verre. Så langt vil jeg si det er en sci-fi serie med veldig höy produksjonsverdi, og det er en del action da. Sikkert litt kontroversielt for Star Trek fans men for meg er det ikke et problem siden jeg ser på det uten å gå inn med noen forventninger.
>>
>>80335560
Den der er en av de. Husker jeg digget "Fjortiss" på NRK, men det var mer ungdoms-tv. Tror det gikk i 2002 elns.
>>
>>80335525
Hva?
>>
File: 14513451456541.webm (2.85 MB, 224x400)
2.85 MB
2.85 MB WEBM
kanskje jeg skal flytte til kina
>>
>>80335560
Lurer på hvor mye LSD de som drev å tenkte opp disse introene hadde tatt altså

https://www.youtube.com/watch?v=hlqyZQFh_ro
>>
>>80335419
ganske sikker det er gjennomsnittlig, ville sagt ja sdm
>>
>>80335560
Brannmann Sam, Dennis the Menace, Kalle Klovn, Fragglene og Mummitrollet.
>>
>>80335711
Skikkelig morsinstinkt. Lurer på hva slags hjerneskade ungen fikk da han fök ut med hodet först mot bakken
>>
>>80335839
>Lurer på hva slags hjerneskade ungen fikk da han fök ut med hodet först mot bakken
alle sammen tror jeg
>>
>>80335603
Ja, en skulle nesten tro at nassene ikke akkurat er samfunnets vinnere.
>>
File: 1504646063893.jpg (131 KB, 816x404)
131 KB
131 KB JPG
>>80335711
>sinofuturister tror uironisk dette er framtiden
Kanskje den eneste gruppen som er mer naive enn nyliberale
>>
File: hår.jpg (148 KB, 639x638)
148 KB
148 KB JPG
Ville du?
>>
>>80335603
>>80335935
Bra for dere at dere ikke er like patetiske som oss. Skulle tatt seg ut å sitte her på en Lördags kveld og sirkelrunke om hvor dustete nasser er. Men heldigvis har dere bedre ting å finne på.
>>
>>80336076
Ja (jeg regner med at det er en felle).
>>
>>80336098
Dette. Uansett om det er nasse-, anime-, eller styrkelöfts-breving er det neppe en sosial vinner bak ordene.
>>
innafor å ha grått-brunt hår med grå kroppshår?
>>
File: 03687157.png (149 KB, 396x385)
149 KB
149 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=uzCleIHK2lU
>>
>>80336648
Er du pedo, kommunist eller begge deler?
>>
>>80336648
https://www.youtube.com/watch?v=YPzTGx96P6U Kommunist ut!
>>
>>80336683
Jeg...
>>
>>80336810
https://www.youtube.com/watch?v=_tUctFu46_c
>>
>>80336729
Beklager at du ikke klarer å nyte en fin sang selvom den er kommunistisk
>>
>>80336631
Er du mange år da
>>
>>80337081
to og tyve
>>
>>80336648
Fy faen hun var deilig.
>>
>>80337062
Nei, en militaristisk propaganda sang fra Sovjet vekker bare vemmelse og får meg til å tenke på folkemord og gulag.
>>
File: hqdefault.jpg (73 KB, 480x360)
73 KB
73 KB JPG
Hyll kommunisme!
>>
Hyll kommunisme!
>>
>>80337174
>>80337224
https://www.youtube.com/watch?v=mGxRb_HFMgs
>>
Gnafser i meg Totenflak med ost og gronn paprika.
Slurker i meg Urge.
>>
File: 1412341452.jpg (27 KB, 317x429)
27 KB
27 KB JPG
HYLL KAPITALISME!
>>
File: fashyfuhrer.png (359 KB, 457x675)
359 KB
359 KB PNG
Norgetråden hyller bare en ting...

SEIER!
>>
File: 1501538094338.jpg (207 KB, 1080x1080)
207 KB
207 KB JPG
>>80337377
dette
og 2d
>>
File: hmmmmmm.png (8 KB, 712x616)
8 KB
8 KB PNG
>>80337377
Hvordan tjener egentlig Skrue penger?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=x2YlbiyiuMc

hvor var du når du innså at feil side vant den kalde krigen?
>>
>>80337502
PÅ Å UTNYTTE ARBEIDERKLASSEN
>>
>>80337502
Hardt arbeid
>>
>>80337502
Först gravde han gull i Alaska, men tjente mest på å selge gullgraver utstyr. Han har funnet masse skatter rundt omkring i verden, kjöpt opp oljefelt, plantasjer og gruver. I det siste har han tatt over aksjemarkedet i Andeby og ekspanderer hardt inn i Gåseby.
>>
Jeg aksepterer ikke kristendommen

Jeg forkaster Jesus og hans lære

Jeg ser jorden, ikke som vakker, men som den er; vulgær.
>>
>>80337586
Åja.
>>
>>80337502
>fattiggutt i glasgow
>pusset sko
>pusset flere sko
>vokste opp og reiste til usa
>gravde etter gull i klondyke
>fant gull
>mast gull
>jobbet på dampbåt i en periode
>jobbet flere andre plasser, lærte noe nytt hver gang
>begynte å investere mens han levde svært sparsommelig

Hardt arbeid og tålmodighet egentlig sdm
>>
>>80337671
Var det ikke på den dampbåten han begynte å samle all hyssing han fant som til slutt ble til en kjempestor ball?
>>
>>80337584
>Dette er hva lavlonna kapitalisme slaver tror om eliten som styrer dem

Haha, fy faen.
Dere tror jodene har makt, men de som styrer livet ditt er gjerrige griser som sitter it toppen og håver in alt. Og hva sier dere til dette? Joda, de har jobbet hardt. De lager arbeidsplasser. De fortjener det. Men alt det er faktisk feil.
>>
>>80337731
Han har samlet på mye rart, han kaster ingenting, så det er godt mulig
>>
>>80337744
Kommunistene styrte arbeiderne, mens kapitalistene styrte middel og overklassen. Jödene fant på begge.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=m8m2BYv02Nw

lille rode bær, lille rode bær, mitt lille rode bær!
i hagen er det et bær, et litte bringebær, bringebæret mitt!

ah under granntreet, det gronne
lå meg ned for å sove
å sving i vei, sving i vei
lå meg ned for å sove
>>
>>80337868
Hun må se å gi bringebæret til staten för NKDV kommer.
>>
>>80337938
ikke fall så lett for amerikansk propaganda anonsen...
>>
>>80338107
Hva mener du? At de 64 millionene sovjet drepte ikke er virkelig?
>>
>>80338163
Ja, det var bare skoyerstreker
>>
hva gjor man når NAV tar fra deg nautkronene
>>
>>80338190
https://www.youtube.com/watch?v=8fPc_ElpdZ8
>>
>>80338208
Få kreft, så du får mer NAV penger
>>
>>80338231
>1 time
Du tror du kan kjede meg ihjel for å så vinne diskusjonen?

neida, faller ikke for den
>>
>>80338208
ber dem finne deg en jobb
>>
>>80338280
men jeg vil ikke jobbe
>>
>>80338404
nei men de må gi deg penger mens de prover å finne jobb
>>
>>80338404
Sivilingeniöranon vil sikkert være villig til å gi deg 250 tusen i året
>>
>>80338444
hehehe fantastisk.. takk anon :)

>>80338495
han har ikke noe valg egentlig da lol
>>
File: faentantnuhelvete.jpg (34 KB, 655x527)
34 KB
34 KB JPG
Noen andre her som drikker når de har lekser og trenger motivasjon?
>>
Jobbslave-anoner
Husk at 30% av lönna deres går til naut i tråden her.
>>
>>80338704
>lekser

4chan har 18-års aldersgrense
>>
>>80338704
Horer på megmeg-nassemusikk når jeg gjor oppgaver og ovinger. Da får jeg ting gjort
>>
>>80338741
Semesteroppgave da din homo. Samme faenskapen fåvæ.

Har ikke noen god frosk en gang å breve siden jeg jobber fra "NTNU pcen min"
>>
>>80332638
Går du på VGS eller universitetet?
>>
Ser på iSkole at min privatisteksamen ikke er för i desember, så herlig
>>
>>80338818
>>80338822
Universitet, NTNU, strok på matte så må jeg ta religion og skrive semesteroppgave om jesus.

Må nesten skaffe meg noen frosker på denne pcen fåvæ, foles rart ut å breve uten.
>>
>>80338943
>strok på matte
>må ta religion

forstår ikke dette fåvæ
og hvilket mattefag strok du i
>>
Hva mener normisser når de poster ting som dette? At Hitler sa det om seg selv..?
>>
>>80339089
poster normisser ting som det?
hvor
>>
>>80339089
brev denne tilbake
>>
File: meh.png (22 KB, 200x200)
22 KB
22 KB PNG
>>80339066
De fleste bortsett fra "Diskret matematikk", men i det faget jukset jeg(men planla ikke å jukse) så det teller vel ikke.

Altså jeg måtte vel ikke ta religion, men jeg innså vel at jeg aldri kommer til å klare matte. Skal bli lærer forresten så tar bare fag for det.
>>
>>80339189
Wow så dypt sitat.
>>
>>80339282
Wow så dypt sitat.
>>
Spiste nettopp en mango gutta. FY FAEN for et sol. Hele driten skulle vært forbudt på lik linje med våpen og narko.
>>
>>80339113
Det er veldig typisk republikanere av typen "demokratene er de ekte rasistene!" Finner eksempler av det på the_Donald og konservative blogger.
>>
File: watchitt.png (1.59 MB, 1653x951)
1.59 MB
1.59 MB PNG
Pass deg, Chrissy !
>>
>>80339489
Var Paulie det nærmeste man kom en /norgetråden/-bruker i Sopranene?
>>
>>80339256
skjonner
>>
>>80339489
Dodt megmeg general?
>>
File: 1507377933353.jpg (333 KB, 1024x768)
333 KB
333 KB JPG
IKKE SLUTT Å TRO, HOLD FAST PÅ DEN FOLELSEN
>>
NY HER!
>>80339641
>>80339641
>>80339641
>>
File: alybJZE.png (3 KB, 78x45)
3 KB
3 KB PNG
fy FAEN
>>
>>80339658
https://www.youtube.com/watch?v=bqWCXYUa5mI
>>
Dere er pedofiler hele gjengen
https://www.tb.no/meninger/jakobs-jammer/sex/dagens-perfekte-kvinne-er-lav-syltynn-harlos-bade-her-og-der-yndig-sot-og-beskjeden/o/5-76-645152
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.