[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k] [s4s] [vip] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: nt4.png (1.38 MB, 1500x1140)
1.38 MB
1.38 MB PNG
Rævkrok-utgaven
Forrige:
>>80327683
>>80327683
>>80327683
>>
Hvor mye veier du om dagen zyddanon?
>>
File: sjakkjenta.jpg (113 KB, 1024x576)
113 KB
113 KB JPG
nummer to for Linni
>>
File: hitler white race.jpg (565 KB, 1044x1880)
565 KB
565 KB JPG
>Hvit er et Amerikansk uttrykk. I europeisk sammenheng gir det ingen mening.
>>
innafor å være naut?
>>
Er du god i rævkrok, du som kjörer så mye i kneböy zyddanon?
>>
>>80339808
ALLE ER LIK!
>>
File: Asuka 6.jpg (179 KB, 800x1119)
179 KB
179 KB JPG
Jeg vil tisse inni Asuka.
>>
>>80339814
Du kan naute fra du er 70
>>
File: NAV[1].jpg (70 KB, 990x556)
70 KB
70 KB JPG
>>80339814
Nei, er egentlig ikke det. En dag er festen over og da står du der uten utdannelse eller arbeidserfaring.
>>
>>80339814
Nei, Abdul og Fatima trenger pengene mer enn du gjör.
>>
>>80339899
IKKE innafor fåvæ
>>
Da legger jeg meg. Tenkte dere burde vite dette.
>>
>>80340055
Vi bryr oss ikke, heng deg. Snakkes i morgen.
>>
OM DEN FAENS HIKKEN IKKE SLUTTER SNART KOMMER LIV TIL Å GÅ TAPT
>>
>>80340004
Ingen bombe at tapere tror NAV-penger er en konkurranse og kun de mest tragiske "vinner".
>>
God natt gutta håper alle drommer sot.
>>
File: 1506190722252.jpg (475 KB, 1024x1515)
475 KB
475 KB JPG
>>80340401
>tror NAV-penger er en konkurranse
Så klart det er en konkurranse. Man kjemper mot resten av samfunnets bunnslam om et begrenset antall midler.
>>
>>80340624
>Et par tusenlapper i måneden er "begrenset midler"
Jaja, dere får sloss om slantene resten av samfunnet slenger dere
>>
>>80340855
Det var frekt mot fattige naut.
>>
File: norskeverdier.jpg (691 KB, 875x6960)
691 KB
691 KB JPG
Brever noen norske verdier jeg!
>>
>>80340624
Fåvæ har jeg kun mǿtt en svart taxisjafǿr. Han var dog ganske kul og grei og lot meg sitte på gratis fordi jeg hadde mistet lommeboken og så meg gå gatelangs en svært fuktig lǿrdagsnatt.
>>
>>80340898
Oj, var jeg for slem mot samfunnets avskum?
>>
>>80340932
Dra til Oslo, da skal du få se!
>>
>>80340984
Men anon, jeg ER fra Oslo.
>>
>>80340960
>brever i norgetråden
>tror at han ikke er samfunnets avskum
lol. bare lol.
>>
>>80340984
At utlendinger jobber for pengene istedefor å NAVe som visse i tråden?
>>
>>80341022
Jasså, du er vel neger du også da.
>>
>>80341073
>Alle fra byen med mest nordmenn må være negre!
Kirkeneshomser er temmelig dumme av seg, selv om de tilhǿrer den overlegne rase.
>>
>>80341059
Alle vet at oslo-taxi er et ormebol av kriminelle utlendinger som driver med hvitvasking av penger, ulovlig kjöring og generelt snusk.
>>
>>80341140
Men de eies jo av hvite nordmenn.. Impliserer du at alle nordmenn er kriminelle??
>>
>>80341045
Alle er avskum.
Men noen er mer avskum enn andre!
>>
>>80341179
T. Avskummest
>>
Hvorfor må normisser hyle så jævlig når de drikker? Er et busstopp kanskje femti meter fra vinduet mitt, og horer en fyr som roper "faen" og "fittetryne" og alt mulig rart helt hit.
>>
>>80341178
Norske kriminelle er bedre enn kriminelle negere! Bildet relatert, typisk norske kriminelle. Neger-kriminelle pleier å drive med dop, hallikvirksomhet og kjör-forbi skyting.
>>
>>80341281
Tipper min Trilby mot deg, Egon.
Og når jeg har tippet fra meg skal jeg kjǿpe en pizza fra kjeden din.
>>
>>80341311
Tipper min skalk tilbake til deg anon. Husk å tippe den söte jv-en i kassa også!
>>
>>80341281
Impliserer du at norske kriminelle er inkompetente din jævla rasist?
>>
File: 1483762185111.jpg (196 KB, 900x900)
196 KB
196 KB JPG
>nei hva skal vi snakke om i tråden i dag da?
>negre
>igjen
>>
>>80341359
t. Negeranon
>>
>>80341359
Ja? Jeg kan ikke tenke på noe annet enn negre. Hver dag drǿmmer jeg om negre, jeg ser negre overalt, jeg runker til negre. Negre er livet, negre er alt.
>>
File: 1495716599939.jpg (632 KB, 533x910)
632 KB
632 KB JPG
>>80341359
Men jeg elsker jo negere! Måtte de sprute neger-sæden sin inn i alle norske piker!
>>
va fan rasissm
>>
>>80341359
>Noen hadde positiv erfaring med en neger
>NEI NÅ ALTSÅ SKAL DU HǾRE...
>>
>>80341408
t. Timbuktu
>>
File: 1492504889802.png (32 KB, 1172x675)
32 KB
32 KB PNG
jeg kjenner bare en neger. han heter Mike og spiller Tekken. Mike er vennen min
>>
>>80341404
Lurer på hvor mange stormhomser har sett denne sammensettingen av bilder og blitt rasende fordi de tror det er kontekstmessig sammenhengende
>>
>>80341404
HVA FAEN!
Har Voe blitt sortnet av han i Madcon?!??!
>>
>>80341491
Vi snakker om menneskene som ikke ser forskjell på tomme busseter og damer i burka. Vil tro det er de fleste av dem fåvæ
>>
>>80341528
Morsom du. Men er faktisk trist at de som er mest opptatt av rase ikke ville kunne se at ungen ikke er halvt hvit.
>>
File: 1506061681183.jpg (14 KB, 524x399)
14 KB
14 KB JPG
jeg bryr meg rett og slett ikke
>>
Hvem her har sovet i samme seng som en anen gutt/mann?

Det er ikke gay det, er det?
>>
>>80341764
Ikke hvis det er dobbeltseng.
>>
>>80341764

Hvis man ikke ligger inntil hværandre er det ikke homo.
>>
>>80341764
Jo, du er offisielt homo om du har gjort det. Du kan like greit bare komme ut av skapet for alle nå.
>>
>>80341464
>Han er venn med en n*ger
I seng med fienden anonsen. Du vet vell at er forreder er 100 ganger værre enn en direkte motstander
>>
>>80341764
Mitt forste kyss gikk til en kompis. Var morro det

Er ikke homo fordeom
>>
Ser 'Se hvem som er tilbake'
Må bare si... Heil Hitler
>>
>>80341764
Ja, måtte dele dobbeltseng med en under en hyttetur, sovepose i senga siden det var så kalt da. Også sovet som sild i tonne med andre menn i militæret, ca 40 dogn totalt, hater forsvarets gule halfdome telt. 50 mann i et slikt et blir jævla varmt, selv med utetemp nede i -15
>>
>to dager uten alkohol
>en bunnlos, uforklarlig sorg sprer seg i sjela mi

Er nesten som om noen jeg kjenner har dodd. Går det an å være så avhengig? Hva gjor jeg gutta?
>>
>>80342233
bra film fåvæ
>>
File: 1437190883988.png (178 KB, 316x392)
178 KB
178 KB PNG
>>80342233
VELDIG god smak anonsen
>>
Er det typisk norsk å snakke i munnen på folk?
>>
JAJA AFFFFFFFFFFFAEN JEG SKAL HENGE MEG SELV N[ VR''''''''''''''''''''''''''''''''';
>>
>>80342373
Det er bare kroppen som går tilbake til normalt, hvis du ikke drikker går det bare oppover.
>>
>>80342786
Det vil ikke jeg at du skal
>>
Gooooooooooooooooooooooood morgen Jan Pålere!
>>
>>80342846
Huff, får vel bare holde ut da
>>
https://www.youtube.com/watch?v=h82y3TidDn4

Hvem liker dere best, Benjamin Finegold eller Simon Williams?
>>
>>80342373
Du må trappe ned gradvis, hvis ikke går det som regel dårlig
>>
>>80342852
jo nå gjor jeg det
jeg får jo ikke til noe som helst
>>
>>80340004
>abdul

dette kan ikke være... folkens.... dette kan ikke være en sånn dere... folkens....
>>
jeg er faktisk bare...........en mann
>>
Are most Norwegians lazy and on welfare or government jobs ?

y u no work ?
>>
File: 1496672892418.jpg (122 KB, 1278x1181)
122 KB
122 KB JPG
>>80343320
why yes im a neet
>>
>>80343341

why ?
>>
File: 1497689568553.jpg (63 KB, 400x321)
63 KB
63 KB JPG
>>80343369
my life just became this way
>>
>>80343369
>Implying
Most of us works in offshore oil or salmon, Only a few sad fucks do menial tasks like store keeping or mall cop

It's how we get to remain rich
>>
>>80343320
yes, almost nobody works. We all sit in our homes everyday and live on oil money
>>
>>80343456
>salmon

is the salmon really good in norway ? also why do you keep bringing in immigrants have you gone full mult-cult ?
>>
File: 1490139917451.jpg (101 KB, 728x546)
101 KB
101 KB JPG
>ny-verdener entrer tråden
>det eneste han kan tenke på er "muh innvandring"
>>
>>80343482
Migrants do the dirty work, like cleaning and building. We make money off them so it fits.

Our salmons are legendary fit and healthy unlike shitty canadian fish. I bet our salmons could wrestle your stupid fish without breaking a sweat. There's a reason "norwegian salmon" is world famous, while Shitada has no fish of fame.
>>
>>80343320
No, that's absurd.
>>
Nei NÅ er det nok altså jeg orker ikke mer.
*runker*
>>
>>80343771
skjerp deg fåvæ, ta deg en joggetur isteden
>>
>>80343783
Nei jeg onanerer til usensurerte japanske voskenvideoer i stedet.
>>
*legger seg til å sove i sengen din uten å spörre*
*tar opp all plassen sånn at du ikke kan skvise deg inn*
>>
>>80343868
*det gjor ikke noe*
*legger seg inttil deg allikevel*
>>
>>80343798
>usensurerte japanske voksenvideoer

FY FAEN

NÅ har du gått for langt fåvæ
>>
https://www.youtube.com/watch?v=3ERdpm050DI
>>
File: 1499433255454.jpg (29 KB, 587x378)
29 KB
29 KB JPG
Seksten er seksuell lavalder i Norge ikkesant?
>>
>>80343964
Hva har du gjort nå da, Anonsen?
>>
>>80344003
Bare svar meg.
>>
>>80343964
Dette burde du vite.
>>
>>80343964
Den ble hevet til 18 i 2015
>>
>>80344012
>>80344046
Slutt å tull, jeg har ikke gjort noe, det var en seksten-åring some gjorde noe mot meg.
>>
File: bqjaesupb31z.png (48 KB, 1393x632)
48 KB
48 KB PNG
>>80343964
Den er 15, akkurat som i Sverige. Bare slapp av Anonsen!
>>
>>80344011
Så lenge du ikke har bilder av vedkommende har du ikke gjort noe galt,
>>80344095
>jeg har ikke gjort noe, det var en seksten-åring some gjorde noe mot meg.
men nå må du lage en gronntekstfortelling
>>
File: 1499454070059.gif (628 KB, 516x402)
628 KB
628 KB GIF
>>80344143
>Så lenge du ikke har bilder av vedkommende har du ikke gjort noe galt
>>
>>80344101
hva mente jemen med det
>>
Notifiserte politiet :^)
>>
File: PST.png (37 KB, 767x625)
37 KB
37 KB PNG
>>80343964
NÅ ER DET OVER PEDOFAEN!
>>
>>80343964
https://www.vg.no/spesial/2017/undercover-darkweb/

Hvis du er pedofil, kommer hackerne fra VG og tar deg.
>>
>>80344101
>Portugal

Fyfan... hvorfor skal Portugal alltid være så spesielle ?
>>
>>80344159
De er syke mennesker, akkurat som man forventer. Lurer mer på Mexico. Er én stat hvor det er 18, som grenser til flere hvor det er 12. Det gir jo ikke mening.
>>
>>80344154
Da blir det seks år i fengsel og regelmessig voldtatt av medfanger som hater pedosvin
>>
Hei, Anon Anonsen her. Jeg vil bare gjore det klinkene klart at jeg bare rollespiller som noen som har gjort noe galt for å skape reaksjoner og latter på internett.
Bare noe jeg tenkte på men men...
>>
>>80339899
ER SELVESTE ESPEN TILBAKE!?!?!?!?!?!
>>
File: husreglerfåvæ.jpg (2.02 MB, 1936x2592)
2.02 MB
2.02 MB JPG
hvem /strenge foreldre/ her?
>>
>>80344326
nei han dode i en jaktrelatert ulykke i fjor
>>
>>80344352
hva faen

ser helt jævlig ut
>>
>>80344385
Nei, hva?
Håper du tuller
Var jo i forsvaret så leste nesten ikke tråden hele 2016
>>
>>80344187
>Fire dager etter at nordmannen var pågrepet, hadde Griffiths finlest hver eneste melding Rullestolanon hadde skrevet. Han hadde lært seg Rullestolanons typiske skrivefeil og måter å ordlegge seg på, han kjente det lille av bakgrunnshistorie han hadde avslort om seg.

>Dette gjorde han på dagtid. Nettene ble brukt til telefonkonferanser med kollegene i Europa og USA.

>Klokken var to om natten i Brisbane når alle kunne snakkes.

>Å kunne ordlegge seg som en annen person handler ikke bare om grammatikk og biografi. For å kunne skrive som ham måtte Griffiths bli som Rullestolanon. Det var en mental anstrengelse som han og kollegene på Task Force Argos likte dårlig.

>– Når du skal være en person som har skrevet mye på nettet, og som mange mennesker kjenner, som vet hvordan denne person skriver og ordlegger seg – du kan ikke bare dukke opp og bruke et helt annet vokabular. Du må sette deg inn i hvilken tegnsetting han bruker, smilefjes og andre tegn.

>Det er likevel ikke nok for å lykkes.

>– Du må sette deg inn i hvordan han foler. Det er skadelig. Virkelig vanskelig. Jeg har jobbet i dette feltet i 22 år. Det å se bilder har ikke lenger noen effekt på meg. Men å sitte på nettet og snakke som en av disse karene ... Hver gang jeg har gjort det, foler jeg at jeg må ta en dusj etterpå.
>>
Kanskje jeg bare skal legge meg da... ha en siste natt i min egen seng hjemme, ikke i kasjotten...
>>
Han slår venstre, han slår hoyre, plutslig en underjab ping pong chong! bong dong!
*bokser på dere i tråden*
>>
da legger jeg
meg
ja ja
>>
>>80339641
Hva om stortinget ble flyttet til Trondheim?
>>
File: 1387499707894.jpg (61 KB, 500x722)
61 KB
61 KB JPG
>>80342233
Den filmen fikk meg uironisk til å like Hitler mer.
>>
File: 1504468347011.png (81 KB, 713x809)
81 KB
81 KB PNG
får vell sove litt jeg da
>>
Why are you guys so quiet in this board? You and the hungarians have the only generals in which no one messes around nor even tries to learn the languages spoken in them
>>
File: Heng.webm (831 KB, 1022x1036)
831 KB
831 KB WEBM
>>80345219
>>
>>80345219
FY FAEN STIKK AV DIN JÆVLA APE heng deg
>>
>>80345219
We're the only ones that like us.
>>
>>80345219
Grrrrr
>>
>>80345254
>Han tror vi liker han, og hverandre!
HAHAHAHHA fy faen jeg hater dere over alt på jord, men kan ikke slutte
>>
>>80345219
>nor even tries to learn the languages spoken in them
That's wrong though. Over the years we've had a Pole, at least two Americans, an Italian, a Panamanian, a Canadian and I'm sure several others that I don't think of right now. Plus countless other Nordics who come here. Not bad considering we're a nation of only 5 million people.
>>
>>80345277
Vi elsker hverandre.
>>
>>80345245
I meant no harm or banter, was just curious lad

>>80345250
Please translate, I'm sure it has something to do with monkey soup or whatever, but still

>>80345254
That isn't true, norway is a respected country all over the world. I just don't get why in this board you're more anti-social than the danes and almost exclusively post on your own general, even the few icelanders that post here every now and then manage to seem more outgoing

>>80345261
>>80345296
Didn't know about that, but it seems like it's quite rare seeing foreign flags on this general
Is norwegian a hard language to learn for a native english speaker?
>>
>>80345407
A-Are you that rascal jokester?
>>
>>80345407
D e eins plikt å ikkje svara utlendigar
>>
>>80345472
Snakk norsk, Mohammad.
>>
Noen hamret på ytterdöra mi nå 04:00, og jeg tror det har skjedd för rundt denne tiden også
>>
>>80345407
I post outside the general all the time, even make a few threads every now and then. And I'm not the only one. I think you'd see it if you bothered to look.
>>
>>80345610
Sikkert en animejente som ikke tǿrs å erklære sin elsk for deg ellers. Jaja, du bommet der.
>>
>Skal jeg drikke mer ǿl selv om jeg ikke blir noe fullere?
>Skal jeg legge meg og prǿve å bli edru igjen?
>Skal jeg stimulere prostataen med agurken jeg kjǿpte for dette formålet?
Faen, klarer ikke å bestemme meg.
>>
>>80345720
Legg deg. I morgen stikker du agurken opp i rassen. Så drikker du deg full igjen.

Problem lost
>>
>>80345666
Vik fra meg, Satan.
>>
File: stop.jpg (50 KB, 376x395)
50 KB
50 KB JPG
>>80344101
>Yemen
>>
>>80345740
Tror sannelig du har rett! Er for brisen til ha glede av rumpestimuli, men for edru til å få utbytte av drikking
>>
>>80233178
>>80233178
Haha japanerne piratkopierte banneren vår!
>>
>>80346441
Vi må ta igjen....... GRRRRR
>>
dere...
>>
ja sa:
dere....
>>
I dag motte jeg denne katten, han sa hans navn var Damien. Han tror vi er ganske like, og vil være min venn.
>>
https://www.aftenposten.no/norge/i/xP01R/Fant-hedensk-helligdom-uten-sidestykke
>Nå skal Ranheims unike helligdom fjernes for alltid for å gi plass til boliger. Det er ikke alle enig i.

>Plasseringen av boligene kunne enkelt ha vært tilpasset dette unike kulturminnet, helt uten at man hadde mistet boligmasse. Det kunne ha blitt en attraksjon for de nye beboerne og fortelle dem mye om historien på stedet for over 1000 år siden. Dessverre er boligbyggingen nå i gang, sier Ronne.

???
Hva skjedde egentlig her?
>>
>>80348511
>Gudehovet som i fjor ble avdekket
man bǿr egentlig kalle det et ve og ikke et hov, i alle fall nå som tempelet (altså hovet) er borte. du kan lese om funnet her.
https://www.scribd.com/document/213067352/Preben-R%C3%B8nne-HORG-HOV-and-VE
skulle gjerne visst hva de har gjort med stedet, men jeg klarer ikke å finne noe som helst om veet når avisene har skrevet om utbyggingene på Ranheim. det ser ut som at de bare har kjǿrt på med planene.
http://trondheim2030.no/2015/11/01/familien-berg-nyter-sjolufta-mens-den-nye-bydelen-pa-ranheim-fortsetter-a-ta-form/
https://www.nrk.no/trondelag/stor-utbygging-pa-ranheim-1.12929441
http://www.adressa.no/meninger/kronikker/article10741593.ece
t. norrǿntanon
>>
File: arvidabystrom.jpg (346 KB, 1080x1350)
346 KB
346 KB JPG
>dfn ei jente har mer hår under armene enn deg
tror rett og slett at jeg bare henger meg selv nå
>>
*knuser patriarkatet*
>>
HEI Å HÅ
OPP Å STÅ
>>
Han der dataanalysten som arbeider for VG med barneporno-avsloringer må være litt god da, hvis han klarer å finne selv operasjonene til Australsk politi.

https://www.vg.no/spesial/2017/undercover-darkweb/

Synes dere det var riktig av VG å avslore det?
>>
Fyfaen, er det ingen av dere som er våkne?
>>
File: 20171008_094019.jpg (2.36 MB, 4128x2322)
2.36 MB
2.36 MB JPG
katta söv
>>
>>80350258
Eg
>>
>>80350304
Stusselig bibliotek du har.
>>
>sove til klokka 10 (!) på en sǿndag
fy flate faen
>>
File: 1498974886859.webm (445 KB, 1280x720)
445 KB
445 KB WEBM
kanskje jeg burde...eller kanskje ikke
>>
>>80350706
Dette. Det er faktisk en del syvsovere i tråden vår, og jeg liker det alldeles ikke.................
>>
File: 1477073250512.png (105 KB, 550x329)
105 KB
105 KB PNG
god....
NATT
>>
trening
>>
File: flat,800x800,075,f.u2.jpg (90 KB, 800x800)
90 KB
90 KB JPG
våkna nå jeg
>>
File: 1485674997011.jpg (61 KB, 680x682)
61 KB
61 KB JPG
Haha

https://www.youtube.com/watch?v=Uv0wkHvCaoM
>>
får vell tasse ut av sengen jeg da
>>
File: 1456576553009.jpg (27 KB, 402x402)
27 KB
27 KB JPG
Hvorfor så dau?
>>
Trykker ned havregrot i munnen
>>
>>80343964
Okei jeg er tilbake fra dyp sovn gutta. Politiet har ikke banket på dora mi enda.
>>
>>80354165
Det er en refleksjon av vår kollektive sjel
>>
Hallo, er noen i live?
>>
File: 1506262890162.jpg (97 KB, 974x883)
97 KB
97 KB JPG
Hallo? Hallo? Hallo?
Er det noen her inne?
Bare nikk om dere kan höre meg
Er det noen hjemme?...
>>
File: 1455686767460.jpg (63 KB, 500x530)
63 KB
63 KB JPG
https://www.dagbladet.no/nyheter/de-ensomme-ulvene-som-drepte-flest/68761691
>De er hvite, de er i midten av 30-årene, og de har kjopt våpnene de brukte til massedrap lovlig.

Noen som har db pluss? Brev artikkelen\skjerm skyt den
>>
>>80354638
>>De er hvite, de er i midten av 30-årene, og de har kjopt våpnene de brukte til massedrap lovlig.

Trenger du egentlig lese mer enn dette?
>>
>>80354638
>De er hvite, de er i midten av 30-årene, og de har kjopt våpnene de brukte til massedrap lovlig.
Var ikke Paddock 60+?
>De er sorte, de er i staten av 20-årene, og de har kjopt våpnene de bruker til drap ulovlig
>>
>>80354735
Hadde tenkt å plage fyren på twitter.
>>80354738
Det var han. https://www.youtube.com/watch?v=MutqYMdi8AY

Skjonner fortsatt ikke hva paddock mente med denne videon
>>
File: giphy[1].gif (1.44 MB, 500x208)
1.44 MB
1.44 MB GIF
Jeg har veldig lyst til å se bladlöperen 2049, men ingen av vennene mine er interessert. Vurderer sterkt å dra på kino alene.
Er det innafor?
>>
>>80354889
Ja. Du drar jo på kino for å se filmen tenker jeg. Så har ikke så mye å si.
>>
>>80354957
Bare redd for at jv-er skal peke og le av meg og si
>se på han fyren der a, han har ingen venner. for en taper!
>>
>>80355003
Slå dem ned da. De svake burde frykte de sterke.
>>
File: anon går alene på kino.png (1.74 MB, 1872x5456)
1.74 MB
1.74 MB PNG
>>80354889
Det er innafor. Bare ikke gjor som anon i bilde relatert.
>>
>>80355100
Jeg er ganske autistisk, men det får være grenser.
>>
>>80355100
Hahahahah!!!! Hvafaen!!!???
>>
>>80354889
Så den i går. Den trengte ikke å være så jævla lang fåvæ
Skjonte ikke helt hva som var greia med å ha Hans Zimmer med på laget når det nesten ikke var musikk heller
>>
>>80354889
By? Tenker også se den men ingen jeg kjenner vil bli med
>>
File: 1507458650348.jpg (483 KB, 2034x958)
483 KB
483 KB JPG
Kapitalisme er br-
>>
>>80354889
ja fy faen, jeg går på kino alene uten å bry meg om hva andre tenker, vet at kompisene som jeg ser kino med ikke er interessert i BR
>>
Hvorfor tillater dere denne tråden? Banneret er fargelost og kan like greit være islandsk. Jævla prinsipplose millenials
>>
>>80355952
$350 for ett beger plommesaus...
>>
>>80355100
>Anonsen plager en jente på kino
>hun svarer tilbake av ren hoflighet
>"fy faen, det er nå eller aldri!" *tar hånda hennes*

Synes synd på Kinoanon fåvæ. Tenk å være så sosialt tilbakestående at han tror dette er måten å gjore det på. HIF i biter Kinoanon.
>>
>>80356017
Riksvåpenet er da klart og tydelig i midten der, dessuten er det mer estetisk så lenge bildet også er svart/hvitt.
>>
>>80356029
Er du blind? Det står at hoyeste bud er $16 200, og det er ennå tre dager igjen av auksjonen
>>
>>80356068
Det er jo for en hel mugge. Jeg snakker om de små begrene som går for $350
>>
>>80356056
Drep deg selv sviker. Du syns vel det er fint med svartinger i våre gater og jenter...
>>
>>80356041
Han får sin hevn når han skyter opp ei oy med ungdommer
>>
File: 1499720563544.jpg (56 KB, 633x758)
56 KB
56 KB JPG
hvordan foles det å ligge inntil noen
>>
Du skal kveikja lykta di og sokja
tunge lemmar lyfta, vindetrapper gå
under låge bjelkar ryggen krokja
under hoge kvelvar oppreist stå
ifrå loynde gangar tårnet nå

Du skal tyde runer som er rita
vart du fingrar over muren dreg
Mykje veit du, meir ska du vita
Her har vismenn vandra fore deg
Her skal andre folgja dine steg

Legg dit oyra inn til desse vegger
hoyr den tale som stig herifrå
klokkeklemt og tunge slag av slegger
Vandrar, lyfta lykta di og sjå
Rit di rune under sjolv, og gå
>>
>>80356124
got 'em
>>
>>80354620
kom igjen ned
jeg hörer at du föler deg nede
men jeg kan roe smerten din
få deg på föttene igjen
>>
kino anon var et falskt flagg
>>
>>80356124
Jeg elsker fargede, om det var det du lurte på ja.
>>
>>80356221
en av de beste fǿlelsene i verden fåvæ
>>
>>80356435
åja....
>>
>>80356221
Svett
>>
t
>>
kanskje jeg skal run- nei.................nei.........glem det.....
>>
Hvem /feller/ her?
>>
>>80356536
Bella er ikke en felle men om hun var det hadde jeg sugd hennes feminine penis
>>
File: 0e5[1].jpg (34 KB, 640x480)
34 KB
34 KB JPG
>>80356536
JEG ELSKER FELLER!
>>
File: Emma.png (178 KB, 331x392)
178 KB
178 KB PNG
>>80356536
/vårfelle/
>>
>>80356536
För syntes jeg feller var ekkelt og homofilt. Men nå synes jeg feller er bedre enn "ekte" jenter.
Feller er IKKE homo!
>>
kanskje noen skulle gitt meg en klem
>>
File: crystal of truth.jpg (66 KB, 480x480)
66 KB
66 KB JPG
>>
>>80356905
*klemmer og slipper en liten fis*
>>
Hvorfor må vi alltid snakke om fæle temaer? Nazisme, innvandringskrisen, Trump, depresjon, og nå feller...

Hvorfor, gutta?
>>
>>80356954
*promp*

fåvæ
>>
>>80356536
Er det en felle?
>>
>>80356986
Nei. Er jenta fra Tenårings Mutant Ninja Skilpadder filmen for to år tilbake eller noe
>>
>>80344352
>herrens år 2017
>bor med foreldrene
voks opp fåvæ
>>
>>80357054
Ah, jeg hadde glemt av den filmen, skal se den etterpå.
>>
>>80356954
spǿr meg hva som helst om norrǿnt da
>>
Da gutta
Skal se Sverdloper2049 klokka 17:15
>>
File: -bruce-willis.jpg (66 KB, 560x835)
66 KB
66 KB JPG
>>
>>80357195
Lyst til å se den jeg og fåvhæmd.
>>
>>80356954
>fæle temaer
>Nazisme, innvandringskrisen, Trump, depresjon
>fine temaer
>feller fåvæ
Feller er jo bare fint.
>>
File: 125nhcp[1].png (207 KB, 394x439)
207 KB
207 KB PNG
>impliserer at du ikke ville ligget med denne söte jv-en
>>
>>80357054
Ganske sikkert på at det var Megan Rev
Film nr. 2 var egentlig ganske underholdene fåvæ
>>
Gutta. Dere har lyst til å ha analsex med en fyr med en kuk. Det gjor dere til homofile eller bifile. Slutt å være så usikre for faen.
>>
>>80357248
Hvor mye benker hun nå for tiden?
>>
>>80357318
>Jente med kuk
Det er en vesentlig forskjell her!
>>
Kanskje jeg skal begå et aldri så lite selvmord?
>>
File: 1381373497445.jpg (73 KB, 638x647)
73 KB
73 KB JPG
>>80357352
Hvis det har en kuk så er det for faen en gutt!
>>
>>80357388
Kan jeg få dataspillene dine?
>>
>>80357406
Vi lever i 2017 her..
Jenter kan ha kuk, gutter kan ha fitte!
Tidene har forandret seg gamlefar
DU MÅ TAKLE DET!
>>
>>80357163
Det er jo mytiske figurer som er både ulver, hunder, slanger og fugler, men er elger eller björner noensinne nevnt i norröne tekster?
Finnes det kanskje en monsterbjörn lignende til sleipner eller fenris?
>>
>>80357446
Jeg vil ha en såkalt fittegutt (ikke forveksl med en jente med guttefitte)
>>
>>80357500
Er det så du kan stjele steroidene hens?
>>
>>80357314
Nei, ser man det, tok vist feil jeg. Trodde helt siden den kom ut at den var henne jeg. Har jo ikke sett filmen da så forklarer vel litt.

Mulig hun var i en annen Michael Bay film? Hvis ikke kan jeg nesten ikke kalle han grense-pedofil lenger jo
>>
>>80357734
Michael Bukt er vel ikke pedo?! Trodde han bare like å lage action filmer jeg.
>>
>>80357734
"Steinen" er forresten min favoritt Mikkel Bukt film.
Med Nikolai Bur og Svein Connery i hovedrollene.
>>
må jeg trene nå? men jeg vil egentlig ikke det, foler litt sånnn slapp og sånn der, kanskje det hadde......vært greit om jeg bare hoppa over i dag liksom eller.......
>>
>>80357986
DU SKAL HOLDE HVILEDAGEN HELLIG!
>>
>>80357986
Runk
>>
>>80358019
*klipper gresset*
>>
>>80358019
*Bruker motorsag uten lyddemper*
>>
>>80358089
>>80358115
Måtte Herren alle påföre dere alle bibelens plager!
>>
>>80358174
Hyll Satan
>>
File: 1507468556346.jpg (286 KB, 2118x1352)
286 KB
286 KB JPG
>>80357986
Du, ta også ta deg sammen litt her nå, noe sånn unnasluntring setter vi ikke pris på
>>
File: kart fåvæ.jpg (63 KB, 470x300)
63 KB
63 KB JPG
>>80357496
"bjǫrn" er et svært, svært vakkert ord i det norrǿne språket. bjǿrnen kan også hete bersi ~ bassi. og ennå i dag kan ordet ta fantastiske former i norsk. i Beitostǿlen finnes for eksempel "Bjǿdnabakkadn".
uansett. storparten av norrǿn litteratur, og spesielt det som dekker mytologien, er fra Island, der bjǿrner ikke lever. bjǿrnen dukker derfor sjeldent opp. Atlamál, som er grǿnlandsk, nevner en isbjǿrn (hvítbjǫrn), mens Atlakviða nevner "birnir blakkfjallir", som på engelsk ville vært omtrent 'black-skinned bears' ("black" betyr egentlig "brent"). i poesien kan "vinter" også kalles "bjarnar nótt" (bjǿrnenatt), dette er hva vi kaller kenningar (kjenninger).
at bjǿrnen som dyr nǿt stor respekt kan man ennå se i mannenavn: Bjǿrn, Torbjǿrn, Åsbjǿrn, osv.

om elgen kan jeg ikke si så mye. ordet i seg selv er vanskelig. det er vel en i-stamme, men genitivsformen er uregelmessig ("elgs", ikke "elgar"). man tenker seg at en rune var oppkalt etter elgen, men dette er egentlig bare en vill gjetning...
elgen forekommer forresten hyppig i kenningar for skip. et eksempel: "fjarðar elgs", altså "fjordens elg" = "skip".
>>
>>80357787
>Michael Bukt
Det skal vel være Mikkel Bukt?
>>
File: 954700.jpg (131 KB, 990x557)
131 KB
131 KB JPG
hvem middag ble det på dere da
>>
>>80357940
>Connery
Hva er denne engelske dritten? Jaktmannsbarn heter han på norsk!
>>
>>80358590
>Svein Jakthundstrenerbarn
>>
File: 1487528116907.jpg (59 KB, 655x527)
59 KB
59 KB JPG
>>80344352
Skulle onske jeg hadde slike foreldre
>>
>>80358275
>Atlamál, som er grǿnlandsk, nevner en isbjǿrn (hvítbjǫrn), mens Atlakviða nevner "birnir blakkfjallir"
Kan du fortelle mere om disse? Var det ment som navn på individuelle björner, eller bare noe man kunne kalle slike björner?
Er det ellers noe spesielt med Hvitbjörn og Birnir? Som at de kan snakke, er ekstra store, har magiske evner, vokter et sted eller noe annet som får dem til å stikke ut litt?

>elgen forekommer forresten hyppig i kenningar for skip. et eksempel: "fjarðar elgs", altså "fjordens elg" = "skip".
Ok, men hvorfor er elger sammenlignet med skip? Folk verken rir eller frakter med elger.
>>
>>80357940
>"Steinen" av Mikkel Bukt med Nikolai Bur, Svein Jakthundstrenerbarn og Edvard Harry i hovedrollene.
>>
File: 1503041045197.png (66 KB, 554x400)
66 KB
66 KB PNG
Hva gjor vi? Nå kjorer vi!
>>
>>80358934
Noen burde redigere bildet slik at det er teksten
>>
Hvorfor er kommunister så pene?
>>
File: f.png (38 KB, 354x284)
38 KB
38 KB PNG
>>80358901
>Kan du fortelle mere om disse?
de var bare de eneste eksemplene på bjǿrner som jeg kunne finne i norrǿn litteratur i farta. "gamle gråkledde ulver vil rå over Nibelungarven, hvis Gunnar er borte; svartkledde bjǿrner vil bite med kraftige tenner, hvis Gunnar ikke kommer."
men som jeg sa, bjǿrnen dukker opp i eventyr. "Kvitebjǿrn kong Valemon" og "Ǿstenfor sol og vestenfor måne" har nesten helt sikkert hedenske rǿtter.
>Ok, men hvorfor er elger sammenlignet med skip?
jeg er ikke sikker. kenningar gir ofte ingen mening for oss i dag.
>>
>>80359115
hun er jo soss i fornektelse fåvæ.
>>
Faen jeg hater sondag
>>
faen jeg elsker sǿndag
>>
File: steinen.jpg (1.83 MB, 1000x1426)
1.83 MB
1.83 MB JPG
>>80359038
>>
Faen jeg hater eksistensen
>>
Vi er alle bare stjernestov
>>
*tråkker i salaten*
>>
Jeg er glad i dere alle
>>
File: IkkeEtLandForGamleMenn.jpg (674 KB, 1920x816)
674 KB
674 KB JPG
Og dett var dett, som de sier.
>>
tenk vis jeg hadde hatt en jv da
>>
>>80359268
Det morsomme med kommunister er at de har ingenting til overs for arbeiderklassen. Samme gjelder AP forövrig
>>
File: michelle willy.png (530 KB, 575x612)
530 KB
530 KB PNG
>>80359506
Ikke dårlig anonsen

Fikk meg til å smile
>>
File: 15071421101080.jpg (29 KB, 293x291)
29 KB
29 KB JPG
ПУTИH ПPEЗИДEEEHT MИPAAAAAA
УPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
>>80359234
>hvis Gunnar er borte; svartkledde bjǿrner vil bite med kraftige tenner, hvis Gunnar ikke kommer."
Hvem faen er gunnar?
Og det er altså ingen individuelle björner du kan komme på?

>men som jeg sa, bjǿrnen dukker opp i eventyr. "Kvitebjǿrn kong Valemon" og "Ǿstenfor sol og vestenfor måne" har nesten helt sikkert hedenske rǿtter.
Eventyret om Valemon kommer egentlig ifra India, hvor det gir mer mening, fordi her er det en hvit tiger, og tigeren symboliserer det kongelige.

>kenningar gir ofte ingen mening for oss i dag.
Innafor å kalle laptopper Lysböker, internettet informasjonsskipet, og 4chan trollhulen? Ville de norröne godkjent dette?
>>
File: 1502112666629.gif (3.38 MB, 700x285)
3.38 MB
3.38 MB GIF
>>80340624
>vi tigger for deg
hver gang
>>
>>80359506
Denne kommer jeg nok til å breve på /tv/ en dag
>>
Skulle jo egentlig stå opp for fire timer siden.
jaja, får vel bare ligge her resten av dagen, da
>>
>>80360151
Hvorfor så rar dognrytme?
>>
>>80360463
har ikke det, våkner vanligvis omkring/för 10, men har bare ikke kommet meg ut av senga
>>
Norge er et bedre land enn Danmark.
>>
File: nt.jpg (1.75 MB, 1181x2130)
1.75 MB
1.75 MB JPG
Lagde en trådstarter til neste utgave
>>
>>80361071
Fin
>>
Tegnehanne tar ting på kornet som vanlig!
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/mOb3g/Da-rasisten-apnet-munnen-sin-pa-T-banen-var-det-sa-mye-jeg-skulle-sagt_-men-ikke-sa--Tegnehanne
>>
>>80361071
LOL
>>
>>80361071
Du lagde den?
Den har jo blitt brukt haugevis av ganger allerede, fåvæ...
>>
>>80361224
>Du lagde den?
Ja
>Den har jo blitt brukt haugevis av ganger allerede, fåvæ...
Den ble laget for 5 minutter siden, så tror ikke det fåvæ...
>>
>>80361308
Vent, jeg så ikke nederste greien og trodde det var den vanlige.
>>
Ta min hånd,

Vi drar ned til helvetes dypeste avgrunn
>>
>>80361201
>Utseendemessig lignet han på en som har en vegg full av katana-sverd, en egen skuff til alle fedora-hattene
Kjeks! hun kjenner megmene
>>
>>80361501
Tegnehanne henger i tråden bekreftet
>>
>>80361501
Er ho sot egentlig
>>
>>80361201
>Tegnehanne
>Nesen vet
>>
>>80361201
>ting som ikke skjedde
De begynner å bli desperate nå
>>
Ok gutta, nå har jeg programmert tre på rad i matlab men jeg har ingen å spille med.
>>
>>80361826
Ikke at jeg mener folk ikke overdriver snakk om "rasisme" disse dager, men tror du virkelig det ikke finnes duster som han der?
>>
>>80357163
Fortell meg om blot/blott
>>
File: 1507318255938.jpg (28 KB, 400x388)
28 KB
28 KB JPG
Gomler i meg litt pommes og ostegrill gutta
>>
>>80341764
Er ærlig talt mer homo å nekte å sove i seng med en kamerat om alternativet er gulvet eller noe annet ukomfortabelt.
>>
>>80361201
>Tegnehanne
>kan ikke å tegne
Hva mente hun med dette?
>>
File: tegnehanrei.jpg (766 KB, 2048x1408)
766 KB
766 KB JPG
>>80361201
>>
>>80362249
meg til venstre
>>
>>80362280
Meg i vogna
>>
Jeg fikset!
>>
>>80362249
Lol, Norges ben gsrrison
>>
>>80362383
Du er ikke gammel nok til å breve på 4kanalen Ole-Jamal!
>>
>>80359912
hva er morsomt med det egentlig?
>>
File: earl-raab.jpg (92 KB, 756x572)
92 KB
92 KB JPG
>>80361071
Du må flytte "den norske modellen" helt nederst da.

Btw, det er faktisk jödenes feil.
>>
Kyllingbryst og ris til middag gutta
>>
>>80362866
Jeg lager meg hjemmelaget pizza.
>>
>>80362694
Det antyder at de gjor noe for noen som helst andre enn seg selv.
>>
Har dere ti minutter til å se en inspirerende video, gutta?

https://www.youtube.com/watch?v=gEg149zPb9s
>>
File: 5a1[1].gif (284 KB, 680x1075)
284 KB
284 KB GIF
>>80361201
Hun har litterært kopiert stilen til Sarah Andersen
>>
File: tegnehannenegerslakt.jpg (820 KB, 2048x1408)
820 KB
820 KB JPG
>>80361201
>>
File: 1496861283426.png (31 KB, 755x708)
31 KB
31 KB PNG
Gikk i 4 timer i dag, gutta. Gikk og tenkte. Föles godt, gutta.
>>
File: 1507473353127.png (37 KB, 586x578)
37 KB
37 KB PNG
Dette... Dette er meg...

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=mIWMtpYmMgg
>>
>>80363537
Ingenting som er bedre for huet enn en lang gåtur. Gikk meg en tur i går på knappe 40 minutter, folte meg dritbra når jeg kom hjem.
>>
File: norgetråden-modell.jpg (742 KB, 1181x2140)
742 KB
742 KB JPG
Fikset på noen ting i bunnen
>>
File: 1506414534556.jpg (10 KB, 186x356)
10 KB
10 KB JPG
>>80363889
eg...
>>
>>80363726
dette
>>
>>80363889
HAha
>>
>>80363889
>fellejv
>ikke rullestoljv eller russisk sotnosjv

Har du noen gang brevet i tråden?
>>
>>80364134
Dette.
>>
>>80364054
er vi på rykk.tv?
>>
>>80364344
Hva?
>>
File: norgetråden-modell.jpg (740 KB, 1181x2140)
740 KB
740 KB JPG
Fjerna navnet siden det ikke passa inn nederst

>>80364134
Er ikke jeg som lagde förste redigeringen
>>
>>80364134
>>80364274
og jeg vet ikke hvem font han brukte så blir vanskelig å endre uten å fucke opp
>>
NY!
>>80364444
>>80364444
>>80364444
>>80364444
>>
>>80363889
>Lysegrǿnn skrift på lyseblå bakgrunn

DREP
DEG
SELV
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.