[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: ctrl+shift+w.gif (809 B, 2x2)
809 B
809 B GIF
.
>>
Suomi.
>>
hyvä painos
>>
kuuden tunnin päikkärit
>>
File: 1508931049600.png (252 KB, 1593x1418)
252 KB
252 KB PNG
psykomsit tulille
>>
File: hamppari.gif (673 KB, 500x281)
673 KB
673 KB GIF
Mämmi disco :3

https://discord.gg/P73PpxS
>>
>>81794129
HOMO
>>
aaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


VITTU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
File: Ken_Ishii.gif (1.93 MB, 245x187)
1.93 MB
1.93 MB GIF
ok, oletin että jotkut haluaa (Sua) ihan vitusti
>>
>http://thegameawards.com/awards/
Mitä mieltä on mämmiläiset valinnoista?
>>
>>81794203
tapa ihtes
>>
>>81794298
Kiinnostaa lasten videopelit kuin kilo paskaa
>>
https://www.youtube.com/watch?v=rFW1C4-eg1c
>>
jotenki kasvanu ulos noist videopeleist jo, vaikka ei oo muutakaan tekemistä ja vois tuhlaa sitä pelaamalla.. kaikki on jo niin nähty
>>
>>81794376
Kiinnostaa lapsen mielipiteet kuin kilo paskaa
>>
Kuinka pääsen terapiaan?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=UyKtZT4GPus

tää demo vie sen 64 KB tilaa
>>
>>81794488
lääkäri antaa lähetteen tai soita suoraan mielenterveys linjalle
>>
>>81794481
Miks kysyit sitten?
>>
What is the average salary for fresh graduate with Bachelor's Degree in Economics in Finland? I also would appreciate any information related with wages in Finland.
>>
File: 1504022497308.jpg (75 KB, 1024x962)
75 KB
75 KB JPG
Joku vanhempi nainen puristi mua pepusta kun kumartelin kaupassa valitessa mandariineja hyllystä.
Nyt tiiän miltä raiskatuks tuleminen tuntuu #MeToo
>>
>>81794529
En kysynyt
>>81794542
not enough
>>
Naapuri poraa
>>
>>81794558
huora se oli sun vika
>>
>>81794579
How much would it be? And what amount is "enough" for you?
>>
>>81794649
nothing is enough for a man that enough is not enough
>>
>>81794542
>What is the average salary for fresh graduate with Bachelor's Degree in Economics in Finland?
A little over 3k
t. google
>>
>>81794558

mitäs pukeudut ku joku portto?
>>
>>81794542
Stay away
>>
>>81794558
Olisit puristanut takas, näin se tasa-arvo toimii
>>
>>81794542
4k for me
>>
File: 1499191168618.jpg (104 KB, 1024x683)
104 KB
104 KB JPG
>>81794707
>>81794690
>>81794684
veri informativ thx guiz.
>>
>>81794848
how much do you bench press?
>>
>>81794848
how hot is your sauna?
>>
>>81794848
how long is your cock?
>>
https://yle.fi/uutiset/3-9930867
>Kesy kettu hinkuu rajavartijoiden kaveriksi itärajalla
Oispa kettuli
>>
>>81794558
Oisit vetäny turpaan.
>>
File: alpha pird ;DDDD.jpg (31 KB, 287x277)
31 KB
31 KB JPG
>>81794898
I don't bench press.

>>81794947
65 degrees. I don't like it too hot.

>>81794968
16 cm
>>
>>81795063
what is your preferred brand of cigarettes?
>>
>>81794542
Bachelor's degree isn't worth shit you need to have masters
>>
File: kettu-tekstaa.jpg (33 KB, 503x246)
33 KB
33 KB JPG
>>81795009
>>
>>81795063
do you like it in the butt?
>>
:D
>>
Löytyykö täältä nyymejä joita oispattaa leikkimielinen koodaaminen peliä varten? Itsellä mallintaminen hallussa, ja jonkinlaista liikettä saan jo malleihin tehtyä, mutta en osaa enempää sitä hyödyntää. Kuinka edetä asian kanssa?
>>
>>81795063
oh okay but do you store eggs in the fridge?
>>
>>81795201
joo kyllä osaan ohjelmoida, en ohjelmoi sinun fetissipeliin mitään
>>
File: hey bud.jpg (102 KB, 720x1280)
102 KB
102 KB JPG
>>81795098
I seldom smoke. But when I do, I prefer those click ones with menthol.

>>81795107
I will get to there at some point.

>>81795117
I don't like it in the butt. That is where poo goes out. I mean eeew, disgusting...

>>81795216
Sometimes.
>>
Menen nukkumaan.
>>
>>81795295
from which end do you peel open a banana?
>>
>>81795295
would you take a billion zloty if you had to live with your eyes on your butt
>>
>>81795295
Do you prefer Intel or AMD?
>>
>>81795295
would you rather eat shit tasting chocolate or chocolate tasting shit?
>>
>>81795295
Are you a cat person or a dog person?
>>
>>81795295
What is your favourite alcoholic drink?
>>
File: me doing moves.jpg (51 KB, 1249x1050)
51 KB
51 KB JPG
>>81795363
>Eating banana.

>>81795442
Zloty is a worthless piece of paper.

>>81795448
Intel.

>>81795502
I would rather starve.

>>81795544
>Having pets.
>>
>>81795576
How butthurt are you about Russia?
>>
>>81795576
why do dogs have wet noses?
>>
File: hansu apustaja3.png (77 KB, 702x523)
77 KB
77 KB PNG
>>81795576
what a bad ass we got here
>>
mulla on liika kuvakkeita työpöydäällä, siis ne rupee olemaan päälekkäin
>>
>>81795576
What is the capital of Warsaw?
>>
File: 1510415779993.jpg (50 KB, 1280x720)
50 KB
50 KB JPG
>>81795636
>kuvakkeita
>työpöydällä
>>
>>81795576
putin or trump
>>
>>81795576
Do you have shortcuts on your computer desktop?
>>
File: haff.webm (2.22 MB, 280x533)
2.22 MB
2.22 MB WEBM
>>81795676
tai no ei nee kuvakkeita, suurin osa on vaan jotain satunnaista kuvaa ja webm:ää jne.

poistelen ja järjestelen nyt pitkästä aikaa

tässä ois haff
>>
File: 1507214991848.gif (1.84 MB, 369x305)
1.84 MB
1.84 MB GIF
>>81795607
My gf is Russian, no butthurt at all.

>>81795608
Because they are disgusting animals.

>>81795610
Is that your photo?

>>81795650
Helsingfors

>>81795677
Niinistö

>>81795716
I have folders for everything, and they are all in order. I also hold shortcuts for certain things in a seperate folder(sorted by their type)
>>
File: estivä.jpg (113 KB, 882x731)
113 KB
113 KB JPG
>>81795788
interesting... that'll do. For now.
>>
>>81795788
>Because they are disgusting animals.
so you're basically a m*slim
fuck off we're full
>>
>>81795788
whats your favorite finnish word? how often do you have sex? do you have twitter? how old are you? did you like the new starwards movie? thoughts on trump? chocolate or cookie-dough? soccer or ice hockey?
>>
File: 1458650641431.png (36 KB, 657x527)
36 KB
36 KB PNG
hyi mötkö lima jööti pyllystä plumps
>>
File: 1484820522300.jpg (750 KB, 1000x1522)
750 KB
750 KB JPG
>stk ei söpöä pojua
>>
File: that is not ok buddy.jpg (5 KB, 255x191)
5 KB
5 KB JPG
>>81795887
>Such personal questions.
r u cia?
>>
>>81795973
so is that a yes?
>>
>>81795788
do you prefer pierustus or oispatus
>>
>>81795973
Did you partake in the independence day neo-nazi rally?
>>
ok nyt on puolet työpöydästä tyhjänä, siivon loput huomenna, vois pitkästä aikaa asentaa koko windowsin uusiksi
>>
puolalainen ei kyllä tuu saamaan töitä suomesta
>>
File: 1510582292840.png (476 KB, 644x668)
476 KB
476 KB PNG
>>81795973
why are you all nazis? didnt you learn anything?
>>
mitenköhän tässä pitäisi diilata semmosen faktan kanssa kuin että meikäläisellä on mahdollisesti hyvin harvinainen vieläpä periytyvä sairaus.

Pari kuukautta pitää odotella virallisia tuloksia mutta oireet kyllä osuu ihan kohilleen.
>>
>>81796412
Ai oot homo vai
>>
>>81796412
ai autismi vai?
>>
File: 1bb1d62d.jpg (47 KB, 570x584)
47 KB
47 KB JPG
>>81796218
>>81796102
Thank to my Tengri, I am not a p*le.
>>
>>81796412
transu vai?
>>
File: 123.jpg (88 KB, 850x1195)
88 KB
88 KB JPG
https://vocaroo.com/i/s1AK7hanGxyy
>>
>>81796447
>>81796450
>>81796492

voi että kun pääsis noin helpolla ;_;

mutta tämä sairaus tuhoaa hermosoluja selkäytimestä eli pikku hiljaa menetän kyvyn kävellä ja niin edelleen kipujen kanssa.
>>
>>81796412
Suomenruotsalaisuus?
>>
>>81796543
voi harmi, sit sä et voi varmaan painua vittuun
>>
>>81796412
ai oot neekeri vai?
>>
>>81796573

noh joo en, ei tällä naamalla varmaan sinne muutenkaan pääsis :^)
>>
>>81796543
no nythän sulla on hyvä tekosyy rottailuun eikä yhteiskuntaa kiinnosta
>>
>>81796620
kannattaa varmaan tappaa itsensä niin kauan kun vielä voit, kasviksena voi vähän vituttaa
>>
mä oon nyt niin kännissä et en näe enää kuvia
>>
File: 1510674381600.jpg (105 KB, 717x1000)
105 KB
105 KB JPG
>>81796733
kuka pelastaa tän tytyn nyt?
>>
>>81796543
Ai MS?
>>
>>81796679

siis tämä sairaus ei tee minusta kasvista, se vain tuhoaa hermosoluja selkäytimestä mitkä vastaavat jaloista jne, eli vaikeuttaa kävelyä vuosien varrella, pitkällä aikavälillä. ALS tauti on taas eri asia, sehän vaikuttaa kaikkiin raajoihin ja lopulta sitä kuolee tukehtumalla jos ei ole hengityskoneessa.

>>81796662

ei tuo rotan elämä kovin mukavalta kuulosta, itse tulen hulluksi jos sitä 4-seinän sisällä on vain kokoajan.
>>
>>81795201
Lataa unity ja osta kaupasta fps/rpg/mikälie kit.
>>
>>81796833
ymmärrän sua kamerus. mäkin kärsin kevyestä alkoholismista.
>>
>>81796833
Hae säälipillua
>>
>>81796914

alkoholismi aah, siinähän olisi vastaus minun kipuihin ja jalkojen tottelemattomuuteen.
>>
>>81796833
joo toi on kyllä perseestä, mullakin on joskus selkä kipeä ja pelaaminen täyttä helvettiä
>>
>>81796733
:D
>>
>>81796833
Noh, ainakaan ei ole ALS. Ootko ikinä miettinyt, että muilla ihmisillä saattaisi olla oikeitakin ongelmia?
>>
>>81797044

no siis onhan ihmisillä ongelmia, en minä sitä kiellä, nuo omat ongelmat vaan tuuppaa olemaan vähän lähempänä itseäni ja vaikuttavat tulevaisuuden suunnitelmiin :^)
>>
File: 1508747261858.jpg (43 KB, 400x438)
43 KB
43 KB JPG
Oispa nyymi jota katsoisin näin
>>
alan olla siinä pisteessä että lähden ulos tappamaan neekereitä ja feministejä

sisälläni on vain tuskaa ja vihaa
>>
File: 1509893351618.webm (2.4 MB, 1920x1080)
2.4 MB
2.4 MB WEBM
>mfw f*nns skipping pakkoruotsi
>>
File: 111233223231.jpg (36 KB, 340x460)
36 KB
36 KB JPG
>>81797367
nyt nettivinkkasin
>>
>>81797107
aika itsekästä vaan ajatella oma napaansa tolleensa, tiesitkö että ennen sua ja sun jälkeenkin tulee olemaan ihmisiä joilla on ongelmisa ja vaikeuksia, et sä ole mikään erikoinen yksilö
>>
>>81797447

i still remember back in 7th grade like 15 years ago, my swedish teacher always told us "Swedish is important language when you live at the border, you got to learn it". Yeah i live in Tornio or Torneå and i have never had to speak Swedish when i go Haparanda. Only times i had to speak Swedish was when i went to work for finnish company in Luleå and i had to ask in swedish from the gate guard "talar du ingen finska eller engelska"
>>
>>81796833
Ei voi muuta sanoa kun että Harmin paikka
>>
how do I get a finnish gf?
>>
>>81797524

no missähän vaiheessa minä nyt sen kiistin ettei muilla ole ongelmia, tulin kysymään apua että miten tässä kannattaisi diilata asian kanssa ja mitä mulle vastataan, "ai oot neekeri" "autisti" jne :D

mutta pientähän tuo minun vaiva loppujen lopuksi on, se ei tapa minua vaan se vaikeuttaa elämistä ja loppujen lopuks jos ikinä pääsen ja haluan tehdä lapsia, se periytyy niille.
>>
>>81797723
ai oot neekeri :D
>>
File: 1509893351617.webm (923 KB, 640x360)
923 KB
923 KB WEBM
>>81797617
I see, well I am just having fun with the memes.
>mfw f*nn speaks english to me instead of swedish
>>
>>81797723
Kannattaa adoptoida tuossa vaiheessa, jos se oikeasti on iso vaiva.
>>
>>81797723
>>
>>81797788
Stop having fun with memes.
>>
File: hseh.jpg (135 KB, 657x527)
135 KB
135 KB JPG
>>81797723
juu muaki harmittaa aina ku käy tollee
>>
File: 15098933516189webm.webm (324 KB, 960x540)
324 KB
324 KB WEBM
>>81797872
No
>>
>>81797893
sama mut mussa on sen verran miestä etten ala vittu itkeen siitä muille
>>
>>81797790

no joo, onhan se käyny tuo adoptio mielessäki, sen verran jotain natsia minussakin on että olen miettinyt kannattaako noit huonoja geenejä levittää ympäriinsä.

Mutta eipä tässä varmaan pitäisi tästä murehtia kun tuo naama on parhain ehkäisy tässä minun tapauksessa :D

>>81797788

well i would have written in Swedish if i actually wanted and managed to learn it back when i was 12 or so.
>>
File: 1509898607771.png (85 KB, 269x233)
85 KB
85 KB PNG
Olihan kaikilla nyymeillä hyvä päivä tänään ?
>>
>>81798057
Juuh, pelasin C&C N64, tein vähän TÖI, normipäivä
>>
File: 1458650922151.png (30 KB, 657x527)
30 KB
30 KB PNG
>>81798057
heräsin tunti sitten

nyt kauppaan etsimään punalappuja
>>
>>81798057
En muista milloin olisi ollut hyvä päivä.
>>
File: tarkailija2.jpg (180 KB, 900x837)
180 KB
180 KB JPG
Jatkmamaa
>>
>>81798057
Tein matikan harjoitustehtävät, vaadittavat esitehtävät ja siihen se jäikin.
Vituiks meni, mutta tein sentään jotain.
>>
>>81798057
Nyymi puuttuu vieläkin
>>
>>81798057
Juon viinaa tiistai-iltana vaikka yliopistossa. Sellainen päivä.
>>
>>81798411
>Juon viinaa tiistai-iltana
>vaikka yliopistossa.
eikös tää oo ihan normaalia?
>>
File: 1509767412773.jpg (176 KB, 1331x1380)
176 KB
176 KB JPG
>>81798535
No huomenna luentoja ja labroja, niin ei pitäis olla. Luennoilla en tosin käy, mutta ne sisällöt pitäisi kuitenkin opiskella itsenäisesti ja se on taas vähän vaikeaa krapulassa.
>>
>>81798619
aika normisetit jtp
>>
File: 1509708211600.jpg (47 KB, 600x800)
47 KB
47 KB JPG
>>81798773
Juuh, taitaahan tämä mämmille normaalia olla, mutta senhän takia täällä ollaan.
>>
fuksijonnet vittuun
>>
>>81798837
Ikifuksitkin?
>>
File: 1487705333290.png (24 KB, 657x527)
24 KB
24 KB PNG
lähikaupan myyjä alkoi käymään liian tuttavalliseksi päivittäista pizza, kokis ja vedonlyöntilastia hakiessa

pitää vaihtaa kauppaa
>>
>>81798927
En tiedä tuota tunnetta.
>>
>>81798911
Te erityisesti. Kulutatte resursseja
>>
>>81798927
mitä se meni sanomaan
>>
>>81798952
Siis ikifuksilla tarkoitin koskeen menemättömiä yms. lakkiaispaskaan osallistumattomia.
>>
>>81799044
En laita käsitteelle mitään painoa, koska nuo kiltarinkirunkkaus jutut on homojen hommaa.
>>
File: hsef.png (13 KB, 657x527)
13 KB
13 KB PNG
>>81798927
hyi kuinka ikävää
onneksi tässä on lähellä sekä lidli, siwa että prisma ni ei myyjät muista
>>
>>81799135
Itse tiedän vaan noista käsitteistä sen mitä lukaisin nopeasti jostain pistevihkosta. En sen kummemmin ole noihin kiinnitäny huomiota.
>>
>>81798927
Sori en moikkaa enää, tuu jatkossakin vaan tänne
>>
File: E77261.jpg (48 KB, 780x436)
48 KB
48 KB JPG
tein aamusesta mannapuuron lopusta ahvenanmaan pannukakkua vaikka en asu ahvenanmaalla
>>
File: s.gif (475 KB, 359x270)
475 KB
475 KB GIF
Oispa nyymi joka nappais mut lusikkaan >////<
>>
>>81799460
Voisin pistää puukon sun kaulavaltimoon, sahata sut kappaleiks kun oot vuotanu kuiviin, pistää raajat poikki ja pilkkoa lihoiks ja sitten uunissa karjalanpaistia.
Sitten kun lillut siinä mun kulhossa juuresten seassa, niin voisin pistää sut lusikkaan.
>>
File: 0SXo6WB.gif (261 KB, 500x278)
261 KB
261 KB GIF
>>81799518
Jos kasvattaisit musta pullukan nii saisit enemmän lihoja ku oon aika skeletor tällä hetkelle >.<
>>
>>81799671
Juu, ei kiinnosta. Perusnyymissä ihan riittävästi lihaa, niin puukko vaan kaulaan ensitapaamisella, niin ei pidä sun vitun ärsyttävää homostelua kuunnella.
>>
>>81799443
Oliko hyvää? :3
>>
File: 1448745196891.jpg (96 KB, 675x679)
96 KB
96 KB JPG
>>81799671
ottaisin sut lusikkaan mutku oot pidempi ku mä.. ei ole hyvä mun pyllyn kannalta yhtään tämä
>>
Napatkaa nyt joku toi lusikkaan että rauhottuu hetkeksi
>>
>>81799728
tein vähä liia paksua, mut muuten joo. ens kerralla kokeilen tehä riisipuurosta.
>>
>>81799460
etkö sä ole sieltä rinkirunkustakaan saanu ketään nappaamaan?
>>
Vittu näitä avatarhomoja ja hinttilarppaajia
>>
File: 013.jpg (151 KB, 855x1050)
151 KB
151 KB JPG
>>81799979
>>
File: 1362499.jpg (33 KB, 400x400)
33 KB
33 KB JPG
ootte kaikki iha tymhiä
>>
>>81800332
anteeksi
>>
File: 1506544616926.png (75 KB, 657x527)
75 KB
75 KB PNG
ihmis keittoa... herkullista
>>
File: mr frog.png (74 KB, 412x351)
74 KB
74 KB PNG
Jätkät hei....
Mä en oo mikään huonon näkoinen äija mutta mä en löydä "kunnon" naisia enään....
En tahdo mitään huoraa joka käy raveissa joka viikonloppu.
Mistä mä voin löytää oikeita naisia?
Meenkö vaan kirjastoon ja toivon että tulee joku yhteensattuma, en ymmärrä.
Ei tarvii ees olla mikään hyvän näköinen, olisi vaan kiva löytää jotain kivaa nais seuraa.
Käyn myös amiksessa ja mun linjalla ei oo ollu naista 10 vuoteen...
Tiedän että tää kuulostaa oudolta, mutta mulla on vaan kokemusta lähestyä lutkia yöklubissa.
>>
>>81800870
netistä ne kaikki hiirulaiset löytää jotka lukee kirjoja ja virkkaa kaulahuiveja
>>
>>81800911
Ei ne ole missään deittisaiteilla ainakaan, saa olla aika lottotodennäköisyys että törmää hiirulaiseen jossain harrastussaitilla yms
>>
>>81800911
Löydänko siis jonkun FB-faniryhmän jostain "oudosta" kuten vaikka joku anime homma, ja oon siellä aktiivinen sekä postaan sinne?
>>
>>81800870
Mitä jos jäisit vaan yksin?
>>
>>81800870
Sää oot homo, hanki itelles hiirulaisnyymi
>>
>>81800870
>En tahdo mitään huoraa joka käy raveissa joka viikonloppu.
Koita etsiä naisia, jotka eivät ole romaneja. Niitäkin on vähän jokapaikassa.
>>
File: 1479265479830.png (30 KB, 657x527)
30 KB
30 KB PNG
>>81800870
oispa nainen jonka kanssa käydä raveissa lyömässä vetoa heposista ja juomassa pari viskiä
>>
>>81800968
kestää tasan 5min löytää hiirulainen suomi24 esimerkiksi
>>81800982
esim, tai mikä tahansa foorumi, leffa, tv-sarja, kirja fanien foorumeilta löytää tosi paljon semmosia naisia jotka ei juokse baarissa
>>
File: nusku_muikku.jpg (15 KB, 319x331)
15 KB
15 KB JPG
>>81801001
mutkun romaniröntöt saavat kyrpäni sykkimään
>>
>>81801063
>syöpä24
Juuh ei. Kun suodattaa läskit, sairaat ja yh-äidit pois, jää isossakin kaupungissa kolme profiilia jäljelle.
>no niistä pullukoista ois löytyny
Ois varmaan, mutta jotain standardeja nyt nyymi
>>
>>81800870
>En tahdo mitään huoraa joka käy raveissa joka viikonloppu
Onks sulla jotain hevosia vastaan?
>>
>>81801229
>>81801011
XD
>>
>>81801244
DX
>>
>>81801258
DealExtreme on paras, ja halpa kiinakama
>>
File: inb4oulu.jpg (202 KB, 1158x871)
202 KB
202 KB JPG
>>81801173
niin jo suomessa on vaan pieniä kyliä et jos sä naapurista haluat rouvan hakea niin voi olla vähän niukasti valinnan varaa, ite löysin netistä exän ja muutin 700km päähän sen luo
>>
>>81801244
>>81801258
>>81801300
Disco rinkirunkkarit?
>>
>>81801337
>Game of Thrones
>Vikings
Juu, roskiin heti ensikättelyssä.
>>
>>81801388
et sä halua naista vaan miehen jolla on pillu jota panna
miksi valitat naisseuran puutteesta kun haluat vaan jutella miehille?
>>
>>81801337
>exän
ei siis kannattanu, meni vitunmoinen muuttovaiva hukkaan
>>
>>81801337
>>81801063
Olisiko teillä jotain suosituksia miten tää toimisi?
Tykkään peleistä, liikunnasta ja kävellä stadissa, mutta miten näistä isoista harrastuksista voisi mitenkään löytää ihmisiä?
Meenkö vaan jonnekki deittisivulle
>>
>>81801470
empähän ole turboneitsy enään
kummasti aikuistaakin kun asuu toisella puolella suomea vanhemmista
>>
File: 1510554532974.png (180 KB, 599x355)
180 KB
180 KB PNG
>>81801449
En itse asiassa halua naista tai miestä lainkaan. Haluaisin olla yksin.
>>
hei jäbä menneisyyttäs et voi muuttaa mutta tulevaisuuden voit, mene töihin, mene salille, pane naisia, kato TV:tä mee klubii kavereitten kaa
>>
>>81801507
mistä liikunnasta? mene vaikka jonku lajin alkeiskurssille
>>81801526
miksi liityit keskusteluun joka ei kiinnosta?
>>
File: 1510188919702.jpg (68 KB, 414x279)
68 KB
68 KB JPG
>>81801567
>miksi liityit keskusteluun joka ei kiinnosta?
Kyllähän minua tämä keskustelu kiinnostaa, ei vaan ne rönttöset.
>>
>>81801518
enään? enää* vitun kakara
>>
>>81801603
rönttösten hankinnasta keskustelu kiinnostaa muttei rönttöset tai semmosen hankkiminen? selitäs nyt idiootille
>>
>>81801562
Totahan mä just nyt teen paitsi en käy töissä vaan amiksessa.
Mut klubitytyille ei oikee kiinnosta muu kun vaatteet, alkoholi ja seksi.
Ei niille voi oikee puhuu peleistä tai jostain harrastuksista.

>>81801567
No ei silleen mitään erikoista muu kun salilla käyminen ja lenkillä meneminen.
Harrastin pari vuotta käsipalloa mutta se oli jo 8v sitten
>>
https://youtu.be/HbrxGklnExQ

Explain this
>>
>>81801667
Niin. Juurihan sinä äsken kirjoitit miten asia on.
>>
>>81801337
>18v
>lukiotyttö
Meehän pedari vittuun
>>
File: 21060357.jpg (76 KB, 600x600)
76 KB
76 KB JPG
Tekisi mieli pelata tuo rez infinite psvr:llä.
Jos tekis niin, että ostais ton hökötyksen, pelais ton rezin läpi sillä ja palauttais sen sit heti takas kauppaan.
>>
File: stadi.jpg (318 KB, 1170x1109)
318 KB
318 KB JPG
>>81801719
tohon vois olla ihan kiva joku urheiluharrastus vaihteluksi, enemmän motivaatiotakin sitten kuntoilla kun se tulos sitten näkyy siinä urheilulajissa, esim kuvan tennistyty
>>81801748
nyymeille mie etin rönttöstä ja ennenkö ne ilmottaa ikänsä niin oletan että 20v tai vähän päälle
>>
File: 1509657856677.png (15 KB, 648x648)
15 KB
15 KB PNG
tokmanni mmyy noita.. spinnereitä hintan 0.99

ostin ja ei ole hullumppi
>>
File: lakka.png (1 KB, 125x100)
1 KB
1 KB PNG
https://vocaroo.com/i/s1i05ZMKfyZ4
>>
>>81802044
Ihme miten tää on vain hieman suurempi kuin langan avauskuva
>>
File: kakka.png (886 B, 125x100)
886 B
886 B PNG
>>81802138
tää on vieläkin lähempänä
>>
>>81801890
täytän itseasiassa 20 tänään
mikä nettisivu tuo on, voishan sitä tehdä profiilin
arvostan mitä teet puolestani
>>
File: 3 (2)-min.png (649 B, 126x101)
649 B
649 B PNG
>>81802138
ja tää on pienenmpi
>>
>>81802208
Mitä nää hoppuilet? Oot vasta jonne, ei sulla oo mihinkään kiire.
>>
>>81802208
oot kyl tosi nuori mut onnea matkaan
https://treffit.suomi24.fi/
>>
File: 112111111111111111111.jpg (41 KB, 500x500)
41 KB
41 KB JPG
Jahas, joku oli kirjautunut näköjään luvatta mun outlookin spämmisähköpostiin. Liekkö mikkisofta itse vaihteeksi vuotanut salasanat eteenpäin kun en mokomaa käytä missään muualla.

Onneks tuolla on vaan 4000 lukematonta spämmiviestiä.
>>
File: q33sfkdd.jpg (100 KB, 433x393)
100 KB
100 KB JPG
How many Mämmi/10 would you rate the Iha vitun jepa meme? Is it big in Suomiland? Do you /love/ Erä-koira? Asking for a friend
>>
>>81802300
>>81802323
Ehkä ootte oikeassa
Voishan sitä pari vuotta vielä odotella
Löytääköhän tuolta vaan puhe seuraa tai jotain sinne päin?
Ehkä suhde näin nuorena on huono ajatus.
>>
>>81802377
4/5
not really
very much
>>
>>81802377
Have you ever met Tintin? I'm a big fan.
>>
>>81802377
>Iha vitun jepa meme?
It's cancer.
K Y S
Y
S
>>
File: 1510593592697.jpg (205 KB, 1920x1290)
205 KB
205 KB JPG
>>81802377
old and lame/10
you need to lurk mämmi for 10h every day to stay on top of the freshest memes
>>
>>81802377
he had best verse in that song
i like it
>>
>>81802422
Ei se ny huono idea ole, mutta älä stressaa
>>
File: ecf012e8.jpg (14 KB, 256x256)
14 KB
14 KB JPG
>>81802362
Mä se olin kun tarvitsen sun kotiosoitetta.
>>
>>81802422
itse jos oisin sun saappaissa niin koittaisin vaihtaa kaikki noi harrastukset mitä vapaa-ajallas teet samanaiheisiin mutta jossa et olisi yksin, esim. on lenkkiporukoita joissa voisit juossa
>>
File: 1480416657330.jpg (40 KB, 657x527)
40 KB
40 KB JPG
mitä kirjoja lainaisin kirjastosta
>>
>>81802439
I used to read his comics all the time as a kid, Tintin isan absolutely comfy tier comicseries. I'm a yuge fan as well.
Although the French speaking Belgians have completely hijacked all the fame for Tintin because the artist was from that region

I hate Walloons so fucking much
>>
>>81802489
Se on turun mäkkärin osoite. Ihan hyödyllinen tietää kyllä.
>>
>>81802362
https://haveibeenpwned.com/
>>
>>81802551
Lue Hempparin koko tuotanto
>>
File: 1510673500689.jpg (54 KB, 731x747)
54 KB
54 KB JPG
>>81802619
>ei yhtäkään pwnediä
>>
>>81802720
mulla oli toi unreal engine
>>
File: 1510599946393.jpg (51 KB, 785x644)
51 KB
51 KB JPG
>>81802323
saman ikäset tytyt (28v) näyttää jo niin rupsahtaneilta että ei helvetti
>>
>>81802511
kiitos tästä
ajattelen asiaa
Nyt kun ajattelen niin kaikki mitä mä harrastan on aika yksinäistä paitsi salilla kavereitten kanssa käyminen...
>>
>>81802467
Junolla oli kyllä parempi. Mutta erä_koira hyvänä kakkosena
>>
>>81802757
ei kukaan seurustele samanikäisten naisten kanssa höpsö
>>
File: 56856587.jpg (27 KB, 500x335)
27 KB
27 KB JPG
>>81802555
I have all the album's (finnish translation) including the Tintin in Soviet union and the unfinished last one. They take me back to simpler times. I have to read them through again.
>>
>>81802720
Nyt on kun menit syöttämään tietosi tonne
>>
>>81802757
28v miehelle 20-25v nainen on soppeli
>>
Puhutaanko pyllypillusta?
>>
See you in Åbo lads.
>>
Mikä on päiväsi kohokohta?
Vad är din dagens höjdpunkt?
>>
Kuinka usein lähestytte naisia kasvokkain?
>>
File: 1505746274540.jpg (49 KB, 727x582)
49 KB
49 KB JPG
>>81802791
>>81802840
>>
>>81802619
jahas interpalssi on ilmesesti vuotanut sähköpostiosoitteen eteenpäin, joskin ei selitä tuota kirjautumista kun on tosiaan uniikki passu tuolla outlookissa.
>>
>>81802924
joka päivä tulee joku naikkonen kadulla vastaan kun käyn lenkillä
>>
>>81802857
Eipä nähä.
>>
Nukuin koulun jälkeen viiden tunnin päiväunet. Miten jaksan valvoa huomisiltaan?
>>
>>81802808
American comics can't tip the comfyness of many Belgian comics, Tintin being the crème de la crème. It's a shame SJW's are starting to whine that we need to remove/alter Tintin because of it's depiction of African as ooga booga monkeys, and other 'inapropriate racism'.
Tbh they should mind their own business and stay off of our cultural heritage.

Not even 7 years ago celebs on public tv could make nigger jokes in prime time and everyone would laugh along, now it's all 'controversial' and 'inapropriate'; I hate American trashy pop culture seeping into our heritage so fucking much
>>
File: 1509986741664.gif (184 KB, 500x733)
184 KB
184 KB GIF
>yksiön jonotusnumero hädintuskin liikkunut
Ensi kesänä kuitenkin asun yksinäni. Sitten on hyvä.
>>
>>81802924
Yleensä peitän kasvoni tunnistamista vaikeuttaakseni
>>
>>81803022
Meillä on täysin samat. Tosin menen kohta nukkumaan
>>
File: 1510029741195.jpg (102 KB, 800x460)
102 KB
102 KB JPG
>>81803029
>Tintin because of it's depiction of African as ooga booga monkeys, and other 'inapropriate racism'.
>>
File: bananan.jpg (135 KB, 800x535)
135 KB
135 KB JPG
https://vocaroo.com/i/s10hznZSInH3

hallun bannan!
>>
>>81803080
The common sense of then has become the outrage of today. And I blame the influence of brainwashed Americans via internet/radio/tv for the entirety of it.
If only you knew how well-versed 'cucked West-Europe' actually is on matters like this.
>>
VIttu kun tähän aikaan maksaa ekstraa tilata safkaa mut ois nälkä.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=MgvtKk83wsQ

Onko tää mielestäsi rasistinen kappale vai ei?
>>
File: nigrolin.jpg (58 KB, 640x444)
58 KB
58 KB JPG
>>81803029
hmm yes (((american)))
>>
>>81803249
päinvastoin, suoraa fetissiä mustia miehiä kohtaan
>>
File: 1406409832756.jpg (15 KB, 543x499)
15 KB
15 KB JPG
>>81803224
Kiinnostaako laihdutus?
Koska toi on just se ehkä pahin juttu.
Ei pitäisi ikinä syödä ennen kun menee nukkumaan, siitä ei saa mitään.
Heräät kuitenkin aamulla ja sulla on nälkä, toi ruoka oli ihan turhaa ja lisää vaan painoa.
>>
>>81803224
Vittu kun missä asun kaikki menee kii 23:00 viimeistään paitsi ehkä yksi snägäri joka on auki vähän miten sattuu. Olisi mäkkäri toki mutta viimeksi pari vuotta sitten menin yöllä käväsemässä niin ne valitteli ettei ne yöllä tee melkein mitään ruokaa.
>>
File: 1472732944194.jpg (32 KB, 254x408)
32 KB
32 KB JPG
>>81803224

Tekisit linssikeittoa.
>>
File: 1507579123809.png (241 KB, 500x375)
241 KB
241 KB PNG
Meen nukkumaan. Hyvää yötä.
>>
Edgetä viikko sillein että runkkaat paljon muttet laukea kerrankaan.
>>
>>81803249
https://www.youtube.com/watch?v=PbIG48pqwMo
>>
>>81803434
vittu on muuten paska biisi
>>
>>81803427
ÄLÄ TEE TÄTÄ! KIVEKSET MENEE KUOLIOON JA TIPPUU POIS!
>>
File: 1507033839278.png (18 KB, 670x524)
18 KB
18 KB PNG
sheivasin navan alla olevat karvat pois ja nyt maha näyttää väärältä
>>
>>81803584
Vitun töhö. Ei tollasta pidä tehdä.
>>
>>81803584
ajoin häpykarvat ja tulehtu vaan iho :(
https://www.youtube.com/watch?v=Jylled9Xu34
>>
>>81803396
Miksi olet vielä hereillä?
>>
File: 14865681756120.jpg (116 KB, 1919x1079)
116 KB
116 KB JPG
Oispa makkaraperunat kahdella kokolihapihvillä, kahdella juustolla ja ananaksella.
Nälkä.
>>
>>81803300
No nyt on elämän_kallu tieteet nyymillä hallussa.
>>
Oispa tarkoituksellinen elämä
>>
File: 1451524845705.jpg (27 KB, 363x353)
27 KB
27 KB JPG
huomasin justiinsa että minulla on kivespussissa luomi, aika jännää
>>
>>81803763
Nyymi...
Ei ole luomi, on kivessyöpä.
>>
>>81803763
Melanooma.
>>
>>81803763
kuulostaa keuhkoputken tulehdukselta
>>
nyymin kivekset pyllyyn hakkaa
>>
peppuun pano ei koskaan lakkaa
>>
File: ydinrpommin-rajaytys.jpg (229 KB, 1600x1200)
229 KB
229 KB JPG
Syttyispä ydinsota. NATO ja ryssät katoaisi ja suomalaiset voisivat odattaa ydintalven bunkkereissaan ja sitten vallata Karjalan ilman vastarintaa.
>>
>>81803946
Mites meidän omat ydinkärjet?
>>
hyvältä tuntuu mutta kikkeliin jää kakkaa
>>
File: 1753-004-4D3D8CC1.jpg (32 KB, 600x436)
32 KB
32 KB JPG
>>81803998
Ei ole eikä tässä tapauksessa tarvita. Vois kyllä ostaa pari jutkuilta
>>
>>81803763
Semmoset syöpäkassit siellä.
>>
Heh, pippeli ja kivekset
>>
oispa nyymi jolla pippeli ja kivekset
>>
File: d2a5f9fa.jpg (35 KB, 525x473)
35 KB
35 KB JPG
Miks mun hiukset ei ole koskaan hyvin
>>
kaikki ollaan kolmeulotteisia kakkakasoja
>>
Mitä nyymit tekis jos herätessä tietokonepöydällä olis kakkaa, mutta se ei maistuis teidän omalta kakalta?
>>
>>81803763
Keuhkopussin tulehdus
>>
>>81804517
sun hiukset on just niin hyvin kun tarvii olla
>>
mitä tekisit jos heräisit oma nyrkki perseessä?
>>
>>81804517
En jaksa ettii sitä originaali neitsyt kuvaa mutta siks
>>
File: 1510254821293.png (142 KB, 608x679)
142 KB
142 KB PNG
>>81804517
>stk hiukset helvetin hyvin aina pesun jälkeen
>>
kui voi olla työtön ja läski??
>>
>>81804535
Veisin näytteen poliisille ja siellä fekologisesta tietokannasta selviäis epäilty.
>>
suomalaisilla on kyllä paskat hiukset

olisinpa laihempi ja komeampi niin voisi vain ajaa kaiken pois
>>
File: 1500803115679.png (32 KB, 651x799)
32 KB
32 KB PNG
siipiä ja kylmää kokista
>>
sipsi vs karkki vs keksi

ja

kalja vs energiajuoma vs hapollinen virvoitusjuoma vs mehu
>>
File: rejoice.jpg (72 KB, 298x452)
72 KB
72 KB JPG
>>81804842
Kylmällä vedellä valmistettua maltodekstriiniriistapataa riisillä.
>>
>>81804842
Täällä ois santtua ja happy joeta
>>
>>81804918
mäki syön välillä paskaa niin ne hyvä jutut maistuu sitten erityisen hyvältä
>>
>>81804911
suklaakeksit ja appelsiini/mangomaito
>>
>>81804911
Sipsi ja mehu.
>>
By the time nyymi became self aware, nyymi had spred to millions of computers all over the world.
>>
kebab vs pitsa vs hampurilainen

tapelkaa ihan vitusti tästä
>>
File: a529c57a.jpg (26 KB, 640x360)
26 KB
26 KB JPG
>>81804704
Tää on niin väärin kun jollain on syntyessään niin hyvä hiuspohja ja laatu, että hiukset näyttävät hyvältä tilanteessa kuin tilanteessa vähällä tai olemattomalla laitolla.
Kait sitä pitäisi olla vain hyvillään ettei sentään ole kalju.
>>
File: 1487636388400.jpg (95 KB, 1012x1080)
95 KB
95 KB JPG
>>81804842
jauhelihakastiketta riisillä + koraa
>>
taikurinyymi paikal?
>>
>>81805202
parturit osaa kyl leikata semmosen tyylin joka sopii sulle
>>
>>81804842
Pippurilla maustettua nyymiä kermakastikkeella.
>>
Abtabusnyymi paikalla?
>>
>>81805574
Juuh, kysy mitä vaan. Oon tauolla raidista
>>
>>81805781
aikko pelata wow classicia ja mitä classia?
>>
>>81805334
Kun eivät osaa. Ainakin 20 eri kampaajaa oon käyny läpi täältä ja ne ei osaa ehdottaa muuta kuin ananasta tai ilman.
Ja se ananas ei minulle sovi
>>
>>81805781
Oisitpa noussu kuolleista.
>>
Miettikää jos teillä ois oma nyymi.
>>
>>81805976
ite etin tommosen kilpailun voittajan, löyty yks mies joka on voittanut kaikki kisat tyyliin viimisen 8 vuoden aikana ja se suunnitteli mulle semmosen leikkauksen jolla oon vetänyt monta vuotta, nykyään vaan sanon parturille että lyhentää joka paikasta samanverran että leikkaus pysyy samana
>>
Tytynyymi paikalla. Pitäs kait nukkua mut en vielä kehtaa
>>
>>81806288
Ok
>>
>>81806165
> oma soyboy orja
myisin mielummin pois, turhia kuluja ja paskan verran hyötyä loppujen lopuksi
> tytynyymi
orjuuttaisin samantien
>>
Oispa halvalta viinalta ja oksennukselta haiseva nyymipojuyde
>>
huomenna 8 tuntia!!!!!!!!!!!!
>>
tytynyymi paikalla. oispa söpö läski hikky nyymi jota hoivata C:
>>
>>81806288
Miksi et kehtaa?
>>
oispa sosiaalinen elämä

tai jonkunlainen elämä
>>
>>81806390
Itsekin tiedät että en kelpuuta tyylin enää ketään koska olen niin autistinen paska
>>
Oispa pierunhajunen nyymi jonka ruskeita kalsonkeja sniffailla
>>
>>81806208
Täällä ei ole kuin nelikymppisiä naiskampaajia tai sitten ammattikoulusta tulleita hempukoita.
Ei sellaista parturia joka miesten hiusten päälle jotain ymmärtäisi tai välittäisi.
>>
>>81806357
Mihin meinasit orjuuttaa minut?
>>
>>81802460
Onpa kiva oc taas apunyymiltä
>>
tytynyymi täällä oispattaa :c oispa nyymi kenen kanssa sekstailla :3
>>
>>81806448
voisin sosialisoida sun kanssas
>>
>>81806448
mitä sää sellasella?
>>
>>81806682
>>81806682
>>81806682
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.