[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: geiming.png (1.27 MB, 1022x813)
1.27 MB
1.27 MB PNG
Geiming utgave

Forrige tråd >>82695986
>>
File: 2290662sa4rd02587.gif (460 KB, 250x250)
460 KB
460 KB GIF
https://www.youtube.com/watch?v=UNLk-ST2JDQ
>>
>>82708983
häftig OP favä
>>
Var IKKE lurt å proppe i seg en stor pizza en knapp time for sengetid nei!
Våkner faen meg av hjertebank og skumle og ekle drommer.
>>
Vi bare lar tråden falle av brettet nå ja?

FY FAEN
>>
norgetråden
>>
File: 1487797463389.gif (1.1 MB, 508x583)
1.1 MB
1.1 MB GIF
hallå hallå hallå hallå
>>
File: 26437949.jpg (205 KB, 591x801)
205 KB
205 KB JPG
>dkn ingen delinkvent fv
>>
hell seger
>>
File: 1512582843569.jpg (1.35 MB, 1751x2000)
1.35 MB
1.35 MB JPG
>>82709107
Tråden legges ned på nyttårsaften, så det er ikke så farlig.
>>
drakk akuratt en kaffekopp med vodka gutta
nå blir det fest!!
>>
File: hqdefault.jpg (16 KB, 480x360)
16 KB
16 KB JPG
>eksamensvakten snakker til deg men du horer ikke hva hun sier så hun tror du er utenlandsk og begynner å snakke engelsk til deg
>for autistisk til å rette på henne så du forstetter å snakke engelsk til henne
>>
File: 1504705890682.jpg (77 KB, 605x586)
77 KB
77 KB JPG
Har så mange spill på Damp at jeg ikke engang vet hva jeg har. Fant nettopp ut at jeg har hatt Cities Skylines siden i sommer, har sikkert kjopt det på sommersalget og glemt det. Da har jeg i alle fall noe å gjore i natt da.

Foler meg litt som han fyren i brillereklamen som fant ut at han hadde et ekstra rom i huset.
>>
Er jeg den eneste i tråden som har puttet tissen min i 5+ jentetisser? Ler og ler og ler og ler.
>>
Så jeg tenker å shorte bitcoins med to mill imorgen. Jeg har også pakket alt og bestilt en flytur til Australia hvis alt går til helvete.
>>
>>82709818
Jeg har gjort det i fire, men alle var prostituerte
>>
våkna 22:00 i dag, gutta.
Ikke så kult.
>>
>>82709157
Hun har lengre hår på armene enn meg.
>>
>>82709920
Fy faen, hvor kjöpte du dem?
>>
>>82709818
Hvordan
>>
>>82710101
Var normiss för jeg knullet livet mitt totalt opp. Fester, en kjæreste og venninner.
>>
>>82710097
En i Thailand, tre i Amsterdam
>>
hvemfor er jeg våken
>>
>>82710120
Tanker om kald tilnærming?
>>
>>82710123
Var det digg? Verdt penga?
>>
>>82710179
Syns det höres ut som noe tull. Kanskje det funker i USA, men ikke i Norge etter min erfaring. Er bare å få til en god samtale og utvikle det videre. Negging osv virker helt autistisk.
>>
>>82710224
>Er bare å få til en god samtale og utvikle det videre
Trodde man skulle det i kald tilnærming.
>>
>>82710182
Veldig digg. Hun thailandske var finest. Vil si det var verdt det, spesielt i Thailand, koster jo ingenting der nede
>>
>>82710274
Ja, men uten alt det autistiske tullet. Uironisk vær deg selv. Har du lest The Game?
>>
File: 1507830059478.jpg (101 KB, 491x281)
101 KB
101 KB JPG
>>82709089
>>82709116
>>82709129
>>82709151
>>82709154
UTLENDINGER IKKE VELKOMNE
>>
>>82710313
Nei, men jeg liker roosh. Har ikke lest noen av bokene hans enda, men vurderer det etterhvert.
>>
>>82710321
norge är svenskt
>>
>>82710388
Kom igen?
>>
>>82710349
Roosh er litt teit fåvæ, han drar den alt for langt. Eneste grunnen til at jeg vet om han et fordi han ble bannlyst fra UK btw, fölger han ikke. Men les the game, det er ikke en tutorial, men heller en jævlig lættis historie med noen lærdommer. Forfatteren har riktignok tatt avstand fra den livsstilen senere.
>>
>>82710349
Jeg læste både The Game, og så de videoer af David Angelo for over 10 år siden. Det virker faktisk, men selvfǿlgelig skal du justere det så det passer til dig.

https://www.youtube.com/results?search_query=David+DeAngelo+dating
>>
>>82709999
Samme fåvæ.
Dognrytmen er passelig BAREt. Endelig lært at vekkerklokken ikke må settes ved siden av sengen.
>>
>>82710321
germanere er faktisk velkomne
>>
Norway pine?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pinus_resinosa
>>
>>82710748
haha pin ass
>>
>>82710524
jo, ja, det er lurt, hvis man ikke faller for å gå å legge seg i sengen igjen...
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ZoPyi7yGjSo
Er kvinnesynet til Hitler innafor?
>>
>>82709277
>den 70 år gamle eksamensvakten viser deg på merkelig sint og oppjaget vis hvordan du skal opplaste eksamensoppgaven din på nett fordi han er ukomfortabel med PC
>>
>>82710524
Hvis du vil hindre at du sovner igjen når klokka går kan du sette en stor kopp vann ved sengen som du kan drikke av så du blir tissetrengt
>>
Innafor å droppe ut og bli NAUT? Fuck utdanning
>>
File: 1510226074455.jpg (20 KB, 306x306)
20 KB
20 KB JPG
>>82712594
Det er ikke innafor å bli en velferdsneger bare fordi du er lat, nei.
>>
>>82712594
Å studere er jo omtrent som å være naut, bare at du må lese noen boker på en uke eller tre for eksamen. Med mindre du studerer noe piss med masse innleveringer da.
>>
>>82712669
Lol hvorfor ikke
>>
>>82712717
ikke hor på ham
chille > jobbe
>>
>>82712748
Dette. Hvorfor jobbe når man kan chille?
>>
>>82712807
Fordi folk flest bryr seg om landet de bor i og önsker å oppnå noe i livet. Ikke alle er slaver ovenfor fölelsene dine slik du er. Det går faktisk an å gjöre det som er best for deg selv og ignorere det som tillater deg å gå på autopilot
>>
>>82712883
Men jeg bryr meg ikke om Norge... Bryr meg bare om Å CHILLE. hvis jeg jobber er det 33% mindre chilling, det liker jeg ikke.
>>
>>82712697
har 3-4 ovinger i uka fåvæ
>>
>>82712910
Chiller du... og spiller?

På (tör jeg si det..?) comeon.com
>>
File: 1508946081191.jpg (148 KB, 1745x1067)
148 KB
148 KB JPG
>>82712970
er det nå nautene våkner eller er det rett for leggetid?
>>
Dumme sneaber
>>
File: wra.png (215 KB, 432x616)
215 KB
215 KB PNG
>>82713018
>>
>>82712994
Vet ikke. Skal selv dra på jobb om en halvtime.
>>
/norgetråden/ var en innsidejobb
>>
flere som /koser seg/ nå?
>>
>>82713731
Jei, NAUTlivet er faktisk så bra
>>
File: feels.jpg (64 KB, 1280x720)
64 KB
64 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=Yavx9yxTrsw

>I am Boxy you seeee!

Jeg vil dra tilbake.
>>
>>82713731
>>82713766
privatiser nav
>>
Vaska badet i natt gutta. Hva synes dere jeg skal belonne meg selv med?
>>
>>82714048
Litt horer og litt dop, kanskje litt anime også?
>>
>>82714168
Nja, kanskje ikke så ekstremt.

Tror faktisk jeg skal gå på butikken og kjope meg TO skolebrod til frokost jeg. Nå der har du belonning!
>>
>>82714189
>Tror faktisk jeg skal gå på butikken og kjope meg TO skolebrod til frokost jeg.
Å fyfaen anonsen det hortes digg ut! Du får kose deg!
>>
File: ok.png (191 KB, 526x354)
191 KB
191 KB PNG
da har jeg fått nytt skrivebord gutta
>>
Nordmenn er utrolig jodete i bruktmarkedet fåvæ Tåpe skal ha 1250,- for en forsterker han kjopte for 2000,- i 1998.

Skjonner om det hadde vært noe bra men noe så billig og inngangsnivå er bare VRÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆL
>>
>>82714271
Dette fåvæ. Sjekket Finn her om dagen for å se om jeg fant noe gratis RAM til PC-en min som ble bygget i 2008. Fant 4 GB DDR2 av samme typen som jeg kjopte for 9 år siden, til 400 kroner.

Hva faen liksom?
>>
>>82708983
gutta jeg er helt retard når det kommer til pc specs.

trenger en bra gaming laptop har 10k +/-2k ish budsjett. hva er bra?
>>
>>82709854

Har ligget med 17stk totalt.
>>
>>82709854

Ment til >>82709818
>>
>>82714596


>>82714211

Gratulerer! God tidlig julegave
>>
File: 1488905544678.jpg (73 KB, 640x480)
73 KB
73 KB JPG
Da er jeg på veien til Sarpsborg for å ha to moter. Hater Ostfold fåvæ..
>>
>>82714720
Thinkpad X200. Installer libreboot på den.
>>
Noen som har Nora Mork bildene tilgjengelig?
>>
File: nå er det nok.jpg (24 KB, 396x385)
24 KB
24 KB JPG
>>82714814
nå begynner jeg faktisk å bli DRIT FAENS LEI av å hǿre om nora mǿrk og de forpulte bildene hennes!!!!!!!!!
>>
>>82714814

Godt forsok pst
>>
>>82714596
hvem ting bǿr man egentlig bruke finn for å skaffe?
mǿbler?
spill?
bǿker?
>>
File: 1467222880794.jpg (17 KB, 350x233)
17 KB
17 KB JPG
>>82714814
Nå ber du om bråk faktisk

t. internett toff fyr
>>
File: pepe.jpg (49 KB, 550x535)
49 KB
49 KB JPG
folkets rett til å beholde og bære armer skal faktisk ikke innskrenkes.
>>
File: 1508261763202.jpg (59 KB, 577x575)
59 KB
59 KB JPG
>våknet opp etter 3 timer med sovn og får ikke sove igjen
jaja
>>
>>82714846

Ahahah, visste noen ville klikke
>>
>>82714879
Vetta faen, bruker det bare til å selge ting. Du kan visstnok finne ganske brukbare mobler under gi-bort-seksjonen.
>>
*farts*
>>
File: pepe.png (290 KB, 680x680)
290 KB
290 KB PNG
>>82714965
jammen hva faen hvordan skal jeg beholde besinnelsen? media har mast om denne FORPULTE INTETBURGEREN i over en måned nå, jeg bryr meg så jævla lite og likevel må jeg hǿre om det, NORA MǾRK, NAKENBILDER, NORA MǾRK, NAKENBILDER, dag ut og dag inn!!!!!!!!!! jeg KLIKKER snart!!!!VRÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
>>
>>82715007
Nice.
>>
>>82715031
Thanks
>>
närsom invandrarna tar över sverige skall jag flytta till norge och rösta på desamma partier som bringade invandrarhorderna till sverige.
>>
File: 1463237430196.jpg (14 KB, 251x242)
14 KB
14 KB JPG
>Australia
>Sverige
>>
Jeg heter Joakim.
>>
>>82715471
hva mener han med dette?
>>
Jaja felles pinsevenner, endelig har den amerikanske presidenten anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad! Dette må feires!
>>
Kanskje vi skal stå opp?
>>
Hva spiser folk til frokost?
>>
>>82715625
din moders slemmiga fitta
>>
>>82715571
Hvem var det jeg ikke likte igjen? Som Nordmann altså. Var det palestinerne eller var det jodene?
>>
>>82715639
kafor isje begge?
>>
Ekte gutter kjorer sametraktor
>>
File: BARE.png (507 KB, 1070x601)
507 KB
507 KB PNG
>>82713943
https://youtu.be/qZ8zhNXfrr4
>>
>>82715625
sjokolade....
>>
>>82715625
>>
>>82715625
en banan og en klementin.
>>
>>82716049
varför är den så tjåkk?
>>
>>82715625
Keso med tranbär
>>
>>82715625
Luft
>>
>>82716107
vad är keso?
>>
>>82715625
Tacorester
>>
File: images.jpg (55 KB, 1000x563)
55 KB
55 KB JPG
>>82715493

>bild
>>
ny sǿr park gutta
>>
gutta....
>>
Har vi ansatt en ny montor?
>>
tar vell å pusse tennene litt jeg da
>>
>>82708983
basert OP. tid av mytoligi er ludo som faen
>>
File: 1483536388862.jpg (495 KB, 1176x1000)
495 KB
495 KB JPG
Hej
>>
burde vell rydde litt
>>
Kanskje om jeg drikker litt kaffe?
>>
I dag er det ekkelt vær, varmegrader og lett sludd, masse slaps ute. Holder meg inne!
>>
>>82717109
Skulle gjerne hatt noen grader kaldere ja Ligger på bare -1 nå
>>
File: 1512639160629.jpg (59 KB, 992x558)
59 KB
59 KB JPG
ild i Los Angeles
>>
File: 1471685321346.jpg (26 KB, 600x600)
26 KB
26 KB JPG
grrrrrrrrrr
>>
File: pepe.png (78 KB, 592x381)
78 KB
78 KB PNG
>>82717403
.......
>>
>>82717456
har alltid trodd at dette bildet viser en pepe som plutselig endte opp med barn og at han ikke vet hva han skal gjore som en pappa
>>
File: SCHKÅL.jpg (52 KB, 620x465)
52 KB
52 KB JPG
>>
>>82716090
det er du som er tjåkk
>>
Test
>>
>>82717617
det der kan du bare gi faen i
ska'ru ha bank eller?
>>
File: 1511453709983.jpg (11 KB, 240x240)
11 KB
11 KB JPG
då va me våken
kanskje eg ska gå ut en tur
>>
>>82717670
Litt dominans tar jeg gjerne imot, kosegutten
>>
Hvor sterk må jeg være i baseloft for å kalle meg selv en sterk kar?
>>
>>82717784
Over 100 begynner det å ligne på noe.
>>
>>82717784
Idiotgrensa er:
Press 60kg
Benkpress 100kg
Kneboy 140kg
Markloft 180kg
Tar du det er du sterkere enn gjennomsnittet i hvert fall.
>>
>>82708983
Skulle ni ta in mig?

Jag är en hopplös romantiker som försöker glömma bort min kärlek.

Jag är en hopplös romantiker som fått mitt hjärta brustet för många gånger.

Jag vill ha jobb och bostad, jag vill bort från Sverige och dess grymma befolkning.

Jag vill hitta ett nytt kapitel, jag vill ha en ny start.
>>
>>82717862
Knull av, vi er fyllt
>>
>>82717840
Takk, da er jeg såvidt over grensa i press ovelser iallefall.
>>
>>82717840
Tar du halvparten av de tinga der så er du også sterkere enn gjennomsnittet fåvæ.
>>
>>82717840
Bra stats, men det är viktigare att man ser stark ut.

Därav skulle jag rekomendera att göra curls + Tricepövningar.
>>
>>>82717704
finnlänningen talar illa om nordanfolkets visor
>>>82717704
>>
File: 1485932280253.png (1.49 MB, 1852x1080)
1.49 MB
1.49 MB PNG
jaja gutta, hva er planene deres til neste år? Skal dere gjore noe kult?

Jeg har tenkt til å begå selvmord, så vi får nå se hvordan det går, er ganske godt forberedt, tror det blir rundt april eller noe.
>>
>>82718045
>Tar du halvparten av de tinga der så er du også sterkere enn gjennomsnittet fåvæ.
Tull.
Selv en utrent fyr hadde klart 30kg press, 50kg benkpress, 70kg kneboy og 90kg mark mint én gang. Kanskje med noe dårlig form, men jeg vil gjette at 90% av menn vil klare dette.
>>
>>82718201
Har faktisk ingen planer.
>>
File: eugenikk.jpg (59 KB, 256x400)
59 KB
59 KB JPG
>>82718201
>jeg har tenkt til å begå selvmord
bra
>>
>>82718201
Kommer själv bli vräkt från min bostad, kommer även förlora mitt deltidsjobb.

Jag kommer vara syssellös.

Däremot ser jag framemot den vackra tiden som ligger framför oss, jag ser framtiden och den ser bra ut.
>>
File: Larry_david_2002589b.jpg (39 KB, 620x388)
39 KB
39 KB JPG
>>82718201

Kan jeg få tingene dine etterpå?
>>
>>82718253
ha det så trevligt i skogen, hemlösa svarting,
>>
>>82718236
Tror du overvurderer den "gjennomsnittlige" mann fåvæ.

Folk jobber ikke 12 timer om dagen som bönder lengre.
>>
>>82718201
Flytter hjem til mamma for å prove å få orden på livet mitt. Skal prove å trene og å gå ned i vekt, bli kvitt depresjonen min, og soke på master til hosten. Hvis alt derimot går i dass tar jeg selvmord for bursdagen min i november. Har holdt på lenge nok nå fåvæ
>>
>>82718298
Du svarte ikke på sporsmålet, så nei.
>>
>>82718201
begå inte självmord, flytta till asien eller något annat land varhän norska kronor är värda mer. köp dig en lerhytta och knulla dig negerkvinnor hela dan
>>
>>82718313
Vad har du tagit Kandidatexamen i? Ingenjör?
>>
>>82718313
>og soke på master til hosten
hvorfor? hva faen er poenget?
>>
>>82718363
>Kandidatexamen
Vet ikke hva det er fåvæ. Har en bachelorgrad i megmegvitenskap med middels gode resultater.

>>82718384
For å få jobb.
>>
>>82718403
Kandidat = 3 år utbildning.

>>82718348
Säg inte n-ordet, när du är i andra trådar ska du bete dig exemplariskt, ingen rasism eller personliga påhopp.

När du brevar under den svenska fanan är du en ambassadör.
>>
Hva faen?
>>
>>82718403
du trenger ikke ha master for å få jobb
hvor dum går det an å være?
>>
>>82718253
Bra du er optimist, det ordner seg sikker for deg.
>>82718313
Lykke til da, anonsen, jeg håper alt loser seg for deg!
>>82718244
men det er jo ikke bra, viktig å planlegge litt
>>82718348
Nei, tror jeg rett og slett ikke kan være lykkelig, har provd dop, sex og alt imellom, og sånn har det vært siden jeg var liten.
Det orker jeg ikke mer, har virkelig provd.
>>
Er det så ille å bli innlagt?
>>
>>82718437
neger, svarting, blatte. tattatr, pengagniden judejävel
>>
File: 1496881462905.jpg (31 KB, 320x286)
31 KB
31 KB JPG
>det er en naut som mener universitetsutdannelse er overflodig-episode
>det er en "haha, er ikke naut, faktisk så hadde jeg mitt eget firma og tjente 4 millioner i året når jeg var 16"-episode

Bare hold opp
>>
File: 1505641189022.jpg (69 KB, 300x300)
69 KB
69 KB JPG
>>82718475
>Nei, tror jeg rett og slett ikke kan være lykkelig, har provd dop, sex og alt imellom, og sånn har det vært siden jeg var liten.
>>
>>82718444
rör inte våra svenska jungfrur, förbannade guleböjsapa
>>
>>82718519
Jungfru med stor jævla J
>>
>>82718511
hold kjeft Hanrei-Henrik
>>
tenkte kjope noe lok på rema
>>
File: 1510240271381.jpg (37 KB, 540x960)
37 KB
37 KB JPG
>>82718318

Jeg skulle få tingene fra en fyr som trengte de ikke lenger neste år også skulle jeg bruke det veldig fornuftig og meningsfult. Kors på hjertet og sverger på bestemors grav.
>>
>Det er en fem varmegrader i desember-episode
>>
>>82718517
Hvis du tror det er sånn på grunn av de så er det ikke det, det var siste losning din jævla naut
>>
>>82718553
Hvorfor er du så sinna?
>>
File: 1504626746500.png (79 KB, 250x238)
79 KB
79 KB PNG
>som trengte de ikke lenger
>>
>>82718551
hon skulle aldrig knulla dig vettu
>>
File: 1501566540340.png (2.06 MB, 1000x967)
2.06 MB
2.06 MB PNG
>>82718580
>Hvis du tror det er sånn på grunn av de så er det ikke det
>det var siste losning
>>
kan jeg få en svensk jv?
>>
>>82718304
Tror ikke han gjǿr det altså når jeg nesten klarte det der som fullstendig utrent like etter en skulder- og kneskade.
>>
File: 1506443139546.jpg (43 KB, 500x654)
43 KB
43 KB JPG
>>82718651
ja, men ikke hun på bildet
hun er min
>>
>>82718615
11 år for litt vel ung rakfisk? Neeei takk
>>
Hvorfor er det ingen som forstår at jeg bare er helt alene? Ingen klarer å fatte at jeg ikke har venner, aldri hatt kjæreste, ikke blir invitert med på ting, går dager uten å bruke stemmen min, gråter meg selv i sovn mens jeg ligger alene i sengen min hver, eneste, natt.
>>
>>82718651
nej, ge dig, mohammad. tag du en kvinna i din egen by
>>
>>82718674
>jeg sosialiserer meg ikke
>hvorfor er jeg alene vræææl
ja si det du
>>
File: 424.png (473 KB, 718x440)
473 KB
473 KB PNG
>>82718674
blablabla
gå og grin et annet sted
>>
>>82718674
Du kan jo rett og slett gå på en bar og sosialisere med folk som også er deprimert.
>>
>>82718674
du blir nog inviterad till mitt hus härstädes min vänn
>>
>>82718674
Fordi du er et feilslag i naturen, og sånne feilslag loser seg ved at de ikke får reprodusere

Hardt liv
>>
File: eugenikk USA.jpg (31 KB, 448x218)
31 KB
31 KB JPG
>>82718777
dette, min mann
>>
>>82718674

Kanskje du kan få deg en frosk som kjæledyr.
>>
Hur kan jag få jobb i Norge?

Jag gillar natur och vandring.
>>
>>82718834
>natur och vandring
Du kan melde deg som frivillig vedlikeholder eller turleder i DNT.
>>
>>82718701
>>82718704
>>82718735
>>82718747
>>82718777
>>82718815
Kodda bare.
>>
>>82718834
Oppsynsmann for nasjonalparkene eller guide på samme sted?
>>
>>82718834
begå självmord och vandra himmlajällen
>>
>>82718873
>k-k-k-kodda bare
mhm
>>
https://www.nrk.no/ytring/gi-meg-en-sjanse_-1.13808345

>vær sosialantropolog
>får ikke jobb
>klager til media
Fy faen...
>>
Det er duggurn, mine vener
>>
>>82718873
HAHAHAHA
>v-vil egentlig ikke det!!!
>>
>>82718923
>NAV mener jeg helt fint kan skaffe meg jobb på egen hånd, jeg er jo tross alt (((hoyt))) utdannet.
hm
>>
>>82718923
>alle som ikke har master får ikke jobb
liberalister tror på dette
>>
>>82718968
Vad tusan har du som pålägg?
>>
>>82719107
G35 brunost
>>
File: 1467856738290.jpg (71 KB, 707x500)
71 KB
71 KB JPG
Is varg in this thread?

I know you lurk here asshole, show yourself so I can rape your ass
>>
>>82719107
brunost=mesost på svenska
>>
>>82719145
aj am hir, what du ju want ta ask mi?
>>
>>82719145
nei, han er ute og måker snœ akkurat nå
>>
File: 1512018207462.jpg (56 KB, 517x572)
56 KB
56 KB JPG
>>82719145
Hes french sweetie
>>
File: finger.jpg (275 KB, 1200x1800)
275 KB
275 KB JPG
>>82719172
Your music sounds like someone giving a blowjob to robotic squirrel
https://www.youtube.com/watch?v=DPyOhP1GTRQ
How many drugs were you on to think this sounds good? Is this representative of your mentally deranged mindset while you and your hillbilly friends burned down churches, you criminal fuck?

Tell your droopy-eyed wife to use more hair dye so we can all pretend she's an aryan. Do you share the same bottle? I wonder how she feels being forced to live in a poor backwoods shithole because your stupid ass can't provide for her properly. Nobody's buying your retarded board game.

I wonder if your long-haired son knows you think he's a subhuman. Are you going to get him a bottle of hair dye for Christmas, or were you planning to wait and sacrifice him to the fire gods on his 11th birthday? You spend so much time on 4chan, your kids haven't even learned to count properly. Just like your pagan ancestors right Varg? You spend more time in line at the welfare office than you do teaching them to read.

We all know you're a murdering sack of shit, nobody believes your nonsensical lies about the poor innocent victim forced to stab his friend in the chest 20 times. Is this the famous culture of your glorious pagan ancestors? Have you ever considered that the Christians your inbred ass hates so much were trying to civilize your savage ice-monkey ancestors?

Fuck you Varg. Hear that sound from the sky? That's Odin personally calling you a dumbass.
>>
File: 1501270444382.jpg (44 KB, 420x420)
44 KB
44 KB JPG
>euromulatt i tråden
>>
Hva mente nordmenn med å lage denne tråden?
>>
svara ej vinlänningarna
giv dem inga (du)ingar
>>
>>82719288
>jobber lange dager i bergen
>regner hele tiden
>morkt og kaldt
>vinden blåser
>er slik hver jævla dag minst halve året

men med burzum/svart metal på oret blir alt greit likevel sdm. jeg skjonner at det ikke er for alle.
>>
Tenk å bo i et land med kun 56 % europeere
>>
File: 1452643513277.jpg (84 KB, 622x757)
84 KB
84 KB JPG
>>82719375
Ja...tenk.....
>>
>>82719375
>europeere
heh
>>
kan noen breve den morsomme apen med de store leppene
>>
>>82719408
vi har 80+% nordbor i vårt land, förrädare
>>
>>82719288
Svartmetall er hoy-test greie, jeg skjonner at du ikke liker det.
https://www.youtube.com/watch?v=OTTCXRlC_Rg
>>
File: download (3).jpg (12 KB, 251x251)
12 KB
12 KB JPG
>>82719430
denna?
>>
>>82719375
europeere finnes ikke, anonsen. vi er alle innvandrere på ett vis
>>
>>82719441
va me vitmetall då?
https://www.youtube.com/watch?v=9pH4W9b8upk&index=1&list=RDEMjedeXSMOId0eGULSYAXwDw
>>
File: 1475860674115.png (98 KB, 612x491)
98 KB
98 KB PNG
>>82719030
hæ...?
jeg sier jo dag ut og dag ut at vi må privatisere lånekassa.
>>
File: ape.png (36 KB, 1009x709)
36 KB
36 KB PNG
>>82719450
nei den ser ut sånn her omtrent
>>
>>82719482
nei, det blir dumt
>>
File: 1510238474113m.jpg (32 KB, 1024x543)
32 KB
32 KB JPG
>>82719288
>>
File: 1511478826168.png (207 KB, 1238x1312)
207 KB
207 KB PNG
*flyr agåle*
>>
File: 1505675995747.png (1.25 MB, 1156x654)
1.25 MB
1.25 MB PNG
får vell trene litt jeg da
>>
File: nordfront.png (78 KB, 400x400)
78 KB
78 KB PNG
>>82719576
hell seger
>>
File: krig.png (650 KB, 714x552)
650 KB
650 KB PNG
journalisme, ja... haha fy faen
>>
File: norwegian.png (26 KB, 452x120)
26 KB
26 KB PNG
Yay! I finally finished Chapter 7!
>>
>>82719648
tror de ni dräper grindvalar eller?
>>
>>82719672
Good choice to learn Norwegian!

Are you learning it for joy or are you planing on moving to Norway?
>>
>>82719672
hipp
u
r
r
a
>>
>>82719672
foersyg au ferrsau daettae
>>
>>82719699
only for joy. I am neet. I only travel to my grocery store and the gym.
>>
>>82719699
Kan da faen ikke tro at noen lærer seg et knottlite og urelevant språk som norsk for moroskyld
>>
INGEN MULATTER I VÅRE TRÅDER!
>>
File: 5.jpg (57 KB, 900x598)
57 KB
57 KB JPG
er portugal germansk...?
>>
>>82720049
Hun der til hǿyre er germansk.
>>
>>82720120
hon haver färgat hår, ser du inte det?
>>
Står DU med Israel?
>>
får vell rusle til butikken jeg da
>>
File: jøder.png (261 KB, 354x402)
261 KB
261 KB PNG
>>82720443
kanskje
kanskje ikke
>>
>>82720434
Du er ikke germansk svenne, så du vet ikke hva du snakker om.
>>
File: vg_trump.png (593 KB, 647x740)
593 KB
593 KB PNG
>>82720443
Så klart.
>>
>>82720463
vad betyder ett tyskt f då?
>>
>>82720443
Står med at de skal ha sitt eget land gjerne sammen med palestinerne. Gjerne også multikulturelt.
>>
File: Benjamin Franklin.png (579 KB, 614x444)
579 KB
579 KB PNG
>>82720491
dette, svensker har ganske enkelt en svært svartig kompleksjon
>>
File: 1398716783026.png (170 KB, 458x264)
170 KB
170 KB PNG
>>82720443
ja uironisk
>>
Noen her som spiller OSU!?
>>
File: 38e.png (112 KB, 238x276)
112 KB
112 KB PNG
>>82720443
Jeg står med Putin, Assad, Hezbollah, PLO, Iran og Hamas fåvæ
>>
File: 1479532505836.png (632 KB, 1024x647)
632 KB
632 KB PNG
>>82720443
aa
>>
>>82720491
>>82720549
vi har fler blåögdt och blont folk än eder
>>
>>82719239
Han har sviktet Norge å flyktet til Franker-riket da
:(
>>
>>82720698
Negre er ikke blåǿyde svenne, kanskje du skal forlate kjelleren din av og til å se på tilstanden til landet.
>>
File: 1506084613895.png (81 KB, 378x357)
81 KB
81 KB PNG
>>82718923
>Nå har jeg vært arbeidssokende siden juni da jeg ble ferdig med mastergraden min i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo
>>
œ
hva betyder dette?
>>
>>82720443
Jeg er av den oppfatning at Israel er en illegitim stat, opprettet som en unnskyldning for et folkemord som fant sted, men har blitt overdrevet betraktelig i ettertid.
>>
>>82720770
negerer är ursvernska. de bodde här innan g*rmanerna kom till norden. googla "yakub"
>>
>>82720839
dette men uironisk
>>
Dele din bra rock musikk gutta

https://youtu.be/MkKTQKKuiMc
>>
>>82720787
det er en fransk ǿ, generalt. men du tenkte kanskje på i norrǿn sammenheng?
>>
>>82720791
Dette. Israel burde bli tvangsopplost.
>>
>>82720951
https://youtu.be/I2WoK7mX0uY
>>
File: agbg.png (96 KB, 550x391)
96 KB
96 KB PNG
>>82720956
nejae ser underkigt ut på datorn min, tror det har något å göra med windiws 10
ser ut som o+e
>>
>>82721059
œ ER jo o+e.
>>
>>82721005

Hörer en litt utt some norsk punk.
Jeg liker

https://youtu.be/PSY1NalnSqI
>>
File: Glad.jpg (187 KB, 2048x1371)
187 KB
187 KB JPG
I dag er en god dag. Eneste som ikke er bra er at jeg ikke skal gjore kneboy, men det skal jeg i morgen så jeg får glede meg til det. Men men, bare noe jeg tenkte på, da, så, sånn var det.
>>
>>82721586
Knebǿy er kjempefantastiske greier, marklǿft er best, og nå begynner sannelig benken å fǿles bra, den også.
>>
>>82721623
Det er bra. Benken min er ikke så sterk som jeg skulle onske den var, men den foltes skikkelig bra i går. Jevn og fin, stram og god og sterk. Så jeg gleder meg til neste okt. Med konkurranse-benken så får jeg akkurat hoyden jeg trenger og får blitt skikkelig stram så jeg tror jeg kommer til å bruke den så ofte jeg kan fra nå
>>
>>82721735
Hvor mye sikter du på å kunne ta i hvert lǿft i konkurransen til neste år?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=thYTi-iEdMs

Har han rett?
>>
File: 1491590244031.jpg (7 KB, 240x173)
7 KB
7 KB JPG
>sverigeanon driter ned hele tråden
>>
File: 1480593654318.webm (2.38 MB, 1274x714)
2.38 MB
2.38 MB WEBM
kanskje hvis...
>>
>>82721802
Roosh har som regel rett.
>>
>>82721853
sott..

>>82721801
Jeg har lyst på
>205(+?) / 110 / 190+

Men vi får se
>>
du knuller en hvit mann
>>
>>82721803
Som om vi ikke hadde klart det helt fint på egenhånd når folk kommer hjem fra skone og jobb
>>
>>82721923
Med de tallene er du over et halvt tonn sammenlagt, og det er ikke dårlig. Selv sikter jeg mot 1/2/3/4, men pressene er inntil videre et stykke unna.
>>
File: o-5MaA7v.png (55 KB, 512x512)
55 KB
55 KB PNG
Ringte til Apeland og spurte om de kunne ta hånd om orangutangen min mens jeg er borte i jula, og ble fortalt at de ikke hadde noe med aper å gjore.

Hva faen er vitsen med å kalle seg Apeland da?!
>>
>>82722046
Jeg gikk til en psykolog ved etternavn apeland, det var hysterisk fordi han var mulatt og dermed minst halvt apekatt.
>>
Ta også pass dere litt
>>
>>82722046
>Rådgivere i målrettet kommunikasjon og eksperter på omdommeutvikling.

megmeg bedrift
>>
>>82722035
Hadde jo vært kult å kvalifisere, ikke at jeg nodvendigvis hadde dratt for å konkurrere, men så hadde jeg hatt muligheten i det minste.
>>
>>82720680
Jeg spilte, men ble aldri så jævla god. Ble sånn lvl 91 med 93% accuracy, noe som suger ganske hardt.
>>
>>82722243
Level 91 er jo ganske hoyt da. Hvor mye PP hadde du?
>>
>>82722209
Er det ikke lettere å sikte mot 485?
>>
>>82722209
Dere burde starte med olympisk vektlofting. Foles mer atletisk fåvæ. Også er det kjempegoy.
>>
>>82722302
Jo, men da må jeg slanke meg. Eventuelt kutte vann for å nå vekten og jeg har ikke lyst å slanke meg, det er for deilig å spise. Men så burde 485 være lett for meg, så da er det jo ikke spennende.

>>82722338
Men jeg er ikke god på å dra ting fra bakken. Stot er kult, men rykk virker jævlig skummelt. Må proves en eller annen gang det også da, for all del.
>>
>>82722271
1380
Ser nå at jeg er lvl 94.
Har ikke spilt på godt over 1 år nå.
>>
>>82722338
Kanskje det, men jeg er så pinglete over hodet.
>>82722406
Jeg er god til å dra ting fra bakken, i alle fall til å ha trent så lite som jeg har gjort, men det er jo mer enn det som må til.
>>
File: 1497862949292.png (51 KB, 657x527)
51 KB
51 KB PNG
>>82720680

Litt, mer for mye anime for meg
>>
natta guta
>>
>>82722489
Enig med den. Alt for mye weeaboo dritt der.


Spillet er bra da
>>
hvordan tar man pushopper
>>
>>82722615
legg deg flat på bakken, på buken, og loft deg oppover ved hjelp av armene mens du holder kroppen stiv og rett
>>
>>82722686
hvor skal hendene mine være da
>>
>>82722703
de skal være på bakken med håndflatene pekende ned, og i en komfortabel stilling
>>
>>82722726
tenker da hvor langt ut fra kroppen og ved skulderene, hodet, navelen sånt
>>
>>82722755
det er dekket under punktet
>komfortabel stilling
Men hoydemessig er de ved skuldrene, breddemessig kan du variere det du foler for
>>
>>82720443
Israel for jödene!
Norge for alle!
>>
>>82721059
er du duhm?
>>
File: 12 HORES THATS INSANE.png (40 KB, 317x238)
40 KB
40 KB PNG
Brev morsomme damp anmeldelser da gutta
>>
File: 1506106883303.png (89 KB, 553x506)
89 KB
89 KB PNG
Hva er riktig bruk av det norske språket?

>Håper dette ikke er slutten.
>Håper ikke dette er slutten.
>>
>>82722922
Håpær'nte detta ær slutten
>>
>>82722922
Jeg syns begge hores bra ut.
>>
>>82722922
Begge funker, men personlig ville jeg brukt nr 2 i dagligtalen min
>>
>>82722957
prekær'u sånn du æv?
>>
Steker meg fire polser til middag som jeg skal spise
>>
>>82723151
Faster i dag jeg.... Bare tre kopper med kaffe så langt....
>>
>>82722922
Ingen av de er grammatisk feil. Det er bare poengteringsforskjell, ergo emfase.
>>
File: durntoyah.jpg (57 KB, 396x574)
57 KB
57 KB JPG
>>
>>82723220
Det hores ikke så bra ut, få i deg noe småtterier, en gulrot kanskje.
>>
Fyfaen gutta, gamle nordnorske damen som har ringt meg og spurt etter taxi i flere år ringte igjen nå. Forstår ikke at folk ikke lærer når de igjen og igjen blir fortalt at de har ringt feil nummer. Nå har hun havnet å blokkeringslisten, men jeg bytter eller resetter telefon såpass ofte at det er nok ikke lenge til hun plager meg igjen.
>>
>>82723647
Jammen så gi kjærringa skyss da
>>
kanke vi taå privatisere NAV?
>>
File: 551.jpg (256 KB, 551x742)
256 KB
256 KB JPG
>>82723769
Jeg kan da faen meg ikke kjǿre 1500 kilometer for å gi denne tilbakestående kjerringa skyss, jeg har jo ikke bil en gang.
>>
Jaja, gutta. Dere vet hva dem sier. "Det er bedre å ha to like gullfugler i hånden enn fire salatbarn tråkkende rundt på taket"
>>
>>82723830
jo, det syns jeg du skal gjöre
>>
>>82723577
Jo kanskje. Jeg har bare spist veldig mye de to siste dagene nå og jeg mosjonerer meg ikke i det hele tatt....
>>
Kanskje jeg skulle lagd meg middag. Lurer på om jeg faktisk skal gjore det.
>>
>https://www.rights.no/2017/12/seksuelle-overgrep-og-straff/
>A (fǿdt 1993) er opprinnelig fra Somalia. Hans far kom fǿrst til Norge, og familien (mor, A og hans ni sǿsken) kom på familiegjenforening i 2007.
>én "flyktning" sǿker om familiegjenforening
>kone + 10 barn kommer
Vi er alle lik heldigvis
>>
Ett folk, ett rike, fåvæ.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=fhoBtlWbT-w

Hva hvis man plutselig dulter borti en jv og blir sittende fast?
>>
File: 1375623570516.jpg (21 KB, 432x288)
21 KB
21 KB JPG
>>82724210
>As someone white, whether you know it or not, regardless of your socio-economic standing, you benefit from privilege"
>>
Tar å mediterer litt fåvæ
>>
>>82724324
er jo sant det da
hvite er jo overlegne
>>
>>82724407
Kan du meditere rasekrigen til virkelighet værsåsnill
>>
>>82724416
https://www.youtube.com/watch?v=KaufslOM7ns
https://www.youtube.com/watch?v=FMsZvMw0uIk
https://www.youtube.com/watch?v=AKNP0tRgfaQ

Hvordan kan hvitinger konkurrere?
>>
>>82724416
Du tuller vel, men altså, privileget de snakker om er den rasistisk-fascistiske staten USA. Staten hvor jödene eier media og bankene mens middelklasse hvite blir presset ut av jobber gjennom affirmative action og mangfolds-kvoteringer. Rart det der.
>>
File: 1497864565928.jpg (24 KB, 385x385)
24 KB
24 KB JPG
>>82724324

Hahaha nei, ikke her. Jeg må få 20% i skole å studere på universitet enn blåmenner.

https://www.timeslive.co.za/news/2017-10-15-are-you-black-enough-for-south-africas-bee-policies/
>>
File: 1505082251208.jpg (26 KB, 315x318)
26 KB
26 KB JPG
>>82724576
>affirmative action
>>
File: 1512307810515.jpg (151 KB, 698x698)
151 KB
151 KB JPG
Artig at folk prater om "hvitt priviliegium" når Amerika har lovfestet at negre og minoriteter skal få jobber og bli tatt inn i universiteter for hvite uavhengig av kvalifikasjonene de faktisk har.
>>
>>82724590
Hva syns du om AWB?
>>
File: 1495142983939.jpg (116 KB, 650x975)
116 KB
116 KB JPG
>>82724774

Lage en ny tråd og vi kan snakke
>>
where have all the norwegians gone?
>>
ikke svar gulingen
>>
har noen en bra trådstarter?
>>
File: 1512253056593.png (1.14 MB, 608x653)
1.14 MB
1.14 MB PNG
pst...

slutt å se på porno

https://www.youtube.com/watch?v=t03LqzoYyag
>>
>>82725088
>slutt å se på porno
lag ny tråd reee
>>
>>82725084
ja
>>
File: 500kg Diddlydoodle.webm (2.46 MB, 804x580)
2.46 MB
2.46 MB WEBM
>>82724563
>>
>>82725127
Mekk med den da, jeg er på telefon.
>>
>>82725192
nei, jeg mekker ikke
>>
File: 1200px-Unclesamwantyou.jpg (378 KB, 1200x1593)
378 KB
378 KB JPG
>>
hvis ingen mekker innen 2 minutter så henger jeg meg
>>
Ny tråd da:
>>82725579
>>82725579
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.