[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: mysteriet på kinoholm.png (1.08 MB, 1411x683)
1.08 MB
1.08 MB PNG
>>
ska jag sälja mina bitmynt eller ska man våga vänta lite till?
>>
>>82729672
Hört att det blir lättare när man är klar med utbildningen och får ett vettigt jobb.
>>
File: 1512335739873.jpg (204 KB, 1546x1033)
204 KB
204 KB JPG
>>82729702
sælg mens du kan, skitet kommer til att styrte på ett eller andet tidspunkt och så vil du komme til att onske du aldrig hade spildt penge på det værdilose bajs
>>
>>82729702
Skulle du vara olycklig med din nuvarande vinst?
>>
File: 1512637564337.png (25 KB, 485x443)
25 KB
25 KB PNG
Var är Tomte??
>>
>>82729699
>Greveholm
>inte mys
>>
>>82729734
hur jävla bitter är du att du missade att hoppa på tåget?
>>
>>82729767
>Greveholm
>mys med skelettet
nej tack
>>
File: 1512335043707.png (94 KB, 866x900)
94 KB
94 KB PNG
>hur jävla bitter är du att du missade att hoppa på tåget?
>>
>>82729745
Säpo tog honom. Han hade granater.
>>
>>82729814
hittade vi din nerv?
>>
File: DPu5CaDUEAAR4BM.jpg (70 KB, 749x1000)
70 KB
70 KB JPG
pizza~
>>
>>82729740
nej, men behöver inte pengarna just nu, kommer bli ledsen om det ökar till kanske 20k
>>
File: 1.gif (402 KB, 460x258)
402 KB
402 KB GIF
Titta på
>>
>>82729856
v-vilken sort?
>>
File: 1499849734639.jpg (855 KB, 1452x1008)
855 KB
855 KB JPG
jag på bilden
>>
>>82729745
planerade terrorattack på cybergymnasiet i göteborg

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/elev-hamtad-till-forhor
>>
File: 1501621313496.jpg (33 KB, 480x454)
33 KB
33 KB JPG
>>82729847
>Han hade granater.
>>
File: DPUzz-fUIAUVuQy.jpg (134 KB, 1153x1200)
134 KB
134 KB JPG
>>82729872
vesuvio
>>
File: 2.gif (2.5 MB, 800x450)
2.5 MB
2.5 MB GIF
>>82729868
anime.
>>
>>82729911
gott!
>>
>>82729868
>>82729918
*stoppar snopp i fittan*
>>
File: 1512661305693.webm (2.24 MB, 640x480)
2.24 MB
2.24 MB WEBM
Varför är vita kvinnor så sjuka i huvudet?
>>
>>82729889
>Texten uppdateras
>2 månader senare
var det inte av intresse för dem eller?
>>
>>82729863
Tror du att du kommer behöva dem senare? De är inte värda ett skvatt förrän du sålt av dem.
>>
>>82729911
Bara småbarn äter vesuvio
>>
File: 1496868260311.gif (1.11 MB, 640x360)
1.11 MB
1.11 MB GIF
>>82729868
>inte breva bästa flickan
>>
File: 1500195512554.gif (148 KB, 450x450)
148 KB
148 KB GIF
Den svåraste tiden av veckan är snart här. Måste spara pengar under helgen så kan supa...

Gud ge mig styrka.
>>
File: DQUVvBEUMAAwVW8.png (231 KB, 600x680)
231 KB
231 KB PNG
>>82729966
då får jag vara en söt liten pojke då
>>
>>82729971
misaka dakka
>>
>>82729987
alkisböganimetransan...
>>
>>82730001
Vad fan är det för fel på dig?
>>
>>82729987
Eller så super du bara nu direkt så finns det inga pengar att slösa sen?
>>
File: is u srs.png (63 KB, 176x375)
63 KB
63 KB PNG
>>82729889
>>82729896
>>82729847
>>
>>82729896
Trollade, men vad fan är det här;
>>82729889
>>
File: 1498768711301.png (1.77 MB, 990x1400)
1.77 MB
1.77 MB PNG
>>82730027
2/4 rätt.
>>
File: fla.jpg (132 KB, 960x1002)
132 KB
132 KB JPG
Ett av ditt livs bästa investeringar, ett par flannelbyxor.

Visst vill ni se propra ut på nyårsfesten om tre veckor?
>>
https://i.4cdn.org/wsg/1512529587563.webm

mys
>>
File: DP-Mu3fV4AExevb.jpg (138 KB, 885x1125)
138 KB
138 KB JPG
>>82730039
inget?
jag är lyckligare än någonsin
>>
>>82730088
cringe...
>>
>>82730088
>88
HE FU SE
>>
>>82730087
>nyårsfesten
h-hehe mm
>>
>>82729702
Kommer öka bara mer. Ja kommer ta risken
>>
File: gjwaWrJ.gif (359 KB, 480x270)
359 KB
359 KB GIF
Titta på anime!
>>
>>82730139
Filip 16 år..
>>
>>82730139
Varenda gång haha, patetiskt
>>
File: 1510340714110.png (102 KB, 645x773)
102 KB
102 KB PNG
>häha hitlr e baserad
>>
>>82730139
>cringe...
cringe to da max
>>
>>82730117
Och? Störda psykopater kan också vara lyckliga
>>
>>82730139
JIDF på fullvarv
>>
File: 1505344594316.png (22 KB, 485x443)
22 KB
22 KB PNG
>hitler dumm gubbe
>>
File: DKciPFkUQAAgy-N.png (180 KB, 600x766)
180 KB
180 KB PNG
>>82730219
du får allt berätta vad felet är då
eller är det något du vill berätta om dig själv istället?
>>
svenska = bögska :DDDDDDDDD
>>
File: tan-man.jpg (175 KB, 500x400)
175 KB
175 KB JPG
Rosa skjorta o lite solbränna passar dem flesta.
Det är då man känner sig som en prins på festen
>>
Varför finns det en miljard ASMR-kanaler med massa horor som är helt värdelösa på det nuförtiden?
>>
>>82730300
Finnanon, varför hatar du oss?
>>
>>82730284
strunt i elake dumbrevaranon.

du är bra som du är! :3
>>
>>82729702
Hopper inte bitcoin upp och ner så in i helvete? Hur mycket skulle du tjäna om du säljer nu?
>>
File: image.png (70 KB, 639x170)
70 KB
70 KB PNG
Varför kommer sådant här upp i svenska nyheter? Hur fan är det relevant för Sverige? Vem bryr sig ens?
>>
>>82730325
samma anledning till att det finns fullt av dålig musik, filmer och spel osv.

man får alltid gräva fram diamanterna ur bajshögen
>>
>>82730239
>dumm
Du menar helt jävla efterbliven
>>
File: DxD.gif (1.72 MB, 500x281)
1.72 MB
1.72 MB GIF
Titta på anime!
>>
>>82730352
köpte när de var värda 800 dollar, nu är de uppe i 14k
>>
>>82730330
därför att ni är bögar :DDDDDDDDDDDDDDD
>>
>>82730325
>enda kraven är att du ska pratviska och ha en mikrofon
Wooooow, vem kunde tänka sig att den marknaden skulle bli översvämmad!!!
Stoppa pressarna!!!
>>
File: DQYFE4wVwAA5211.png (321 KB, 750x724)
321 KB
321 KB PNG
>>82730333
tack anon
förstår inte varför de måste vara så elaka hela tiden
förstör ju myset i tråden
>>
File: 1489323004022.jpg (67 KB, 633x758)
67 KB
67 KB JPG
>dkn inget nybakt vörtbröd med julskinka
>>
File: 1508391436293.png (18 KB, 780x620)
18 KB
18 KB PNG
>>82730382
Ojoj, nu lugnar vi ner oss
>>
>>82730365
>jag bryr mig inte så då får INGEN prata om det
>>
>>82730325
fordi m*nd är patetisk skräp
>>
>>82730365
Folk överlag i tråden som bryr sig om amerikansk politik (ex. /pol/jontar) är sjukt kringerande.
>>
>>82730087
för sent för att köpa nu om man ska ha dem om tre veckor
>>
>>82730325
>ASMRdarling, en bokstavligen värdelös hora som bara sitter och gör halvrövade videos där hon ser söt ut och viskar i mikrofonen får fler följare än duktiga och engagerade personer som spenderar timmar med att göra bra videos

nbögar är skräp
>>
>>82730398
folk som hela tiden är arga och hatiska på nätet mår sällan särskilt bra ivl.
jag var själv nere i det träsket en gång och jag vill aldrig tillbaka.
>>
>>82730387
>14k i burgarpengar
Fan inte illa. Skulle säga spara lite till och om några månar. Du borde antagligen inte ta finnansråd i tråden dock.
>>
File: 1497684576177.jpg (22 KB, 292x292)
22 KB
22 KB JPG
>snön levde i bokstavligen 3 timmar

Vafan
>>
File: big_o.jpg (92 KB, 1280x720)
92 KB
92 KB JPG
BIG O BIG O JA E HÄR YIEEAAH JA SVÄR

https://www.youtube.com/watch?v=tDVT2oUzNrQ
>>
>>82730325
>>82730498
Japaner och koreaner gör den bästa ASMR nuförtiden.
Älskar kanaler som karin asmr, hatomugi asmr och ppomo asmr.
>>
File: 1512335220876.jpg (109 KB, 588x823)
109 KB
109 KB JPG
>>82730567
>>
File: 1506607902455.png (411 KB, 689x540)
411 KB
411 KB PNG
>dkn kommer aldrig att kunna skepnadsskifta
>>
>>82730503
köpte mer än 1 mynt, tog ut en sparfond och la in allt i bitmynt
>>
>>82730567
Tror det är för att man inte förstår språket. Finns flera killar som gör bra ASMR men det är lite halvbögigt att ha en kille som viskar i ens öra så undviker dem.
>>
>>82730618
>dkn kommer aldrig kunna skepnadsskifta till en söt 2dlåli
>>
>>82730498
vad fan är asmr?
>>
File: 1503171973438.jpg (126 KB, 604x516)
126 KB
126 KB JPG
>massage imorgon
>>
>>82730676
2017 men vet inte hur man googlar på saker
>>
>>82730649
Inte han men tycker all asmr där någon pratar känns jättebögig, men skrap och prassel är mysigt
>>
>>82730704
så du vet inte?
>>
>>82730506
>dkn det kan snöa mitt i maj men fan aldrig i december
DÖDA MIG

>>82730631
Själva fan. Hadde definitivt sålt om jag var du. Åtminstonde ett par mynt
>>
>oironiskt lyssna på asmr
döda er själva
>>
>>82730676
när någon gör vissa ljud och rörelser som upplevs som väldigt behagligt att beskåda/lyssna på. detta på ett icke-sexuellt vis

funkar inte på alla, men det funkar på många.
>>
File: libbe.jpg (185 KB, 1920x1080)
185 KB
185 KB JPG
>>82730691
Få inte stånd bara. Minns när vi hade massage på idrotten och jag blev ihopparad med en sötpaj och så fick jag dunderstånd när hon satt gränsle över mig och masserade mig med hennes andedräkt mot min öra. När man skulle vända sig på rygg så låg jag diamanthård där och fick panik så min lösning var att låtsas sova men det gjorde bara att hela klassen gav mig uppmärksamhet och när jag tvingades vända på mig så såg inte bara tjejen mitt stånd utan allihopa. Aldrig skämts så mycket.
>>
>>82730676
autismal since maternal release
>>
>>82730669
>dkn kommer aldrig att kunna skepnadsskifta till nånting som gillar att röra på sig och är övermänskligt bra på det
>>
>>82730676
cringe
>>
>>82730567
örslickande och ibland oanständigt eller ingenting
>>
File: 1507239479515.jpg (57 KB, 600x600)
57 KB
57 KB JPG
>hitler va en fin grabb han gjord'inge
>>
>>82730768
>han är så här avis för att han inte får tinglingar

LMAO
>>
>>82730769
>detta på ett icke-sexuellt vis
nu berättar du ändå inte hela sanningen
>>
>>82730729
Jag tycker att prat fungerar så länge det inte är på ett språk man begriper.

Spanska är mysigt.
>>
får asmrtinglingar av min fv(man) :3
>>
>>82730769
typ som delfinljud och ljudet av vågor osv? är det det som menas?
>>
Är ni smartare än 3 bögar?
>>
>>82730768
Vad är problemet?

>>82730769
>detta på ett icke-sexuellt vis
Jag runkar dock ofta till ASMR.
>>
>>82730870
>85 IQ
hur är det overhovedet muligt
>>
Fyfan för livet.
>>
File: för helvete.png (341 KB, 400x400)
341 KB
341 KB PNG
>>82730870
>85
>>
>>82730858
TPB jag ska slå sönder din skalle en dag.
>>
>>82730823
Jag mår fysiskt illa av att lyssna på skiten, som en normal person borde göra, är inte avis för fem öre
>>
>>82730907
Skål för detta
>>
File: 1494708568712.jpg (8 KB, 225x207)
8 KB
8 KB JPG
>>82730870
>85, 103 och 112
>på internettest
>>
>>82730906
ca 16% har väl runt det
>>
Jag skulle nog vara produktiv och plugga om det inte var så FÖRBANNAT KALLT I LÄGENHETEN
>>
>>82730870
>85

Det är ju den här bögen som vi brukar breva i tråden. Tror TPB var kär i tjockisen.

https://www.youtube.com/watch?v=oXc8A9cDh9U
>>
File: 1491838702347.jpg (11 KB, 200x176)
11 KB
11 KB JPG
>>82730774
>>
>>82730865
Det du nämner är vanliga avslappnande ljud, det skulle inte falla under ASMR.

ASMR är också avslappnande men det triggar även igång en lätt euforisk känsla och "tinglingar" i området kring ens nacke.

Exempel på ljud som många får ASMR av:
https://www.youtube.com/watch?v=Os6R2nSMic0

Det behöver inte nödvändigtvis vara ljud, jag kan uppleva ASMR att att någon sitter och gör olika rörelser med sina händer exempelvis
>>
>>82730387
>han sålde inte när det var 20k
man1...
>>
File: 1509834175979.png (11 KB, 645x729)
11 KB
11 KB PNG
>>82730981
>man måste vara intelligent för att tjäna bra med pengar
>>
>>82730981
detta är den genomsnittlige stockholmaren
>>
>>82729936
FYFAN ISLAM HAR RÄTT OM HUNDAR OCH KVINNOR
>>
Ge mig den hjärnkultigaste hjärnkultingbilden.
>>
>>82730832
>>82730876
min poäng är att asmr i grund och botten inte är något sexuellt, såvida du inte exempelvis tänder på att någon prasslar med en bit papper eller dylikt.

däremot utnyttjar vissa fenomenet i samband med mer intima och sexuella situationer. inget fel med det egentligen heller.
>>
>>82731007
d-de kommer upp i det igen v-va?
>>
File: 1512320997343.png (31 KB, 447x437)
31 KB
31 KB PNG
>>82731044
>>
File: ellu_vain_nauroi.jpg (68 KB, 647x670)
68 KB
68 KB JPG
>>82730870
>>
>>82731051
Nä du har rätt. När jag vill få ASMR brukar jag lyssna på folk som fingrar och prasslar och så. Dock när jag runkar brukar jag ha någon tjej som är dålig på ASMR men som är söt som viskar i örat på mig. Det är sexuellt.
>>
File: 1512506017517.png (129 KB, 900x729)
129 KB
129 KB PNG
>>82731044
>Ge mig den hjärnkultigaste hjärnkultingbilden.
>>
>>82731029
(& bögar)
>>
Här är det mycket snö.
>>
>>82731001
>ASMR är också avslappnande men det triggar även igång en lätt euforisk känsla och "tinglingar" i området kring ens nacke.
Får bara ASMR i kuken
>>
>>82731075
förmodligen.
>>
AMSR funkar aldrig för mig. Är det samma känsla som man får när man får ståpäls av en riktigt bra låt, fast i nacken eller?
>>
>>82731001
Funkar nog inte på mig, skulle någon sitta och hålla på på det där sättet när man försöker läsa eller något skulle jag nog gå bärsärkagång...
>>
File: 1511106127989.jpg (100 KB, 881x719)
100 KB
100 KB JPG
>>82730981
>detta är hur 85 IQ ser ut
>de normisbögar laver allt muligt skit och har "normallt" liv
fy fan jag hatar allt
>>
Vad ska ni köra för kläder på nyår?
>>
File: DOd5VcJUQAEPBjc.png (227 KB, 600x634)
227 KB
227 KB PNG
>>82731168
typ
>>
File: 1509923711066.jpg (11 KB, 300x291)
11 KB
11 KB JPG
>>82731102
ser ut som min mardröm jag hade inatt
>>
File: 1492279016806.jpg (212 KB, 1218x1015)
212 KB
212 KB JPG
>>82731044
>>
>>82731180
Naket.
>>
>>82731177
cringe
>>
>>82731180
Allt svart som vanligt.
>>
File: bad3323a.jpg (28 KB, 625x417)
28 KB
28 KB JPG
>>82730981
är du seriöst. åttatio fakking fem! källa
>>
>>82731180
är du bög/tjej?
>>
>>82731177
ja eller hur, och mr "mer iq än honom" spenderar sin värdefulla tid i tråden och cringebrevar medan 85-snubben bygger karriär. missförstått geni eller bara korkad? sten glashus
>>
File: 1509698701336.png (67 KB, 679x666)
67 KB
67 KB PNG
>dkn jag har förlorat 6 kilo
>>
>>82731240
>åttatio
finlan...
>>
File: tiggare.jpg (41 KB, 1100x732)
41 KB
41 KB JPG
Kan någon ge mig ett (Du)
>>
>>82731168
Snarlikt men inte exakt samma, och det är två skilda fenomen.

>>82731174
Det ska nämnas att det finns många olika sätt att triggas på och alla får inte känslan av samma saker. Vissa får det inte alls.

Ett exempel på något som många får ASMR av är att se på när Bob Ross målar. Dessa videos är inte heller skapade i syftet att framkalla ASMR, utan det är bara hans sätt att föra sig på som gör att folk får det.

https://www.youtube.com/watch?v=kasGRkfkiPM
>>
>>82731240
805 iq är ju inte så dåligt
>>
File: 1497888964206.jpg (19 KB, 390x365)
19 KB
19 KB JPG
>>82731281
>dkn gått upp 2 till 64
>>
File: 1478273804125.png (386 KB, 1355x1001)
386 KB
386 KB PNG
>>82731307
>dkn gått upp till 176
>>
>>82731345
bre bi eller gyckel
>>
File: 1467846914026.gif (519 KB, 400x388)
519 KB
519 KB GIF
>>82731292
HALLÅÅÅÅÅÅ ÄR DET NÅGON HEMMA?
>>
File: Isabella.png (1.39 MB, 1204x832)
1.39 MB
1.39 MB PNG
>>82730981
Jag vill att Isabella suger min kuk favä
>>
File: 15100934880423.png (327 KB, 400x400)
327 KB
327 KB PNG
82731292
irriterende sigojner
>>
>>82730981
Är det en vanlig syn i Cuckholm med massa bögar som springer runt och filmar sig själv och pratar om massa skit ute på stan?
>>
>>82731001
Enda "tinglingar" jag kände av var en svag smärta i öronen.. Vad fan?
>>
>>82731366
hej anon vad gör (du)?
>>
>>82731296
Nu får du mig att tro att det hela är ett gyckel, varken mer eller mindre.

Börjar känna mig gammal.
>>
>>82731374
ja, men gudskelov så kommer islamisterna inom några minuter och kastar gatstenar tills de lämnar
>>
File: 1501431131406.png (296 KB, 464x456)
296 KB
296 KB PNG
>>82731369
bogstaveligen sv HO
>>
>>82731369
Dessa jävla bögar har alltid massa snygga sv ho som kompisar. Vad är grejen? Gillar sv ho att umgås med bögar?
>>
>>82731374
>massa bögar som springer runt och filmar sig själv
Det finns typ <5 stycken bögvloggare i hela Sverige.

t. bögvloggkollare och skäms inte
>>
File: 1487045113890.png (27 KB, 657x527)
27 KB
27 KB PNG
>>82731401
tack
>>
Varför pratar bögar men den där konstiga rösten? varför pratar dom inte som normalt folk?
>>
>>82731410
>Gillar sv ho att umgås med bögar
j, blir misstagen för bög ibland
>>
>>82731296
>dkn känner ingenting
Vill också
>>
>>82731410
ja din jävla idiot, alla vet att alla tjejer har minst en bögkompis
>>
File: 1512637564337.png (25 KB, 485x443)
25 KB
25 KB PNG
>>82731305
>>82731282
>öyh öyh haha kolla! han skrev den inte rätt hahaha öyh öyh
>>
>>82731403
Det är lätt att tro att det är ett jagjag men jag vet att det inte är det eftersom att jag flera gånger genom mitt liv upplevt känslan av ASMR långt innan begreppet ASMR ens fanns.

Det var liksom inte som att jag började uppleva ASMR bara för att jag började glo på videos på dutuben. Det är bara ett enkelt sätt att framkalla känslan.
>>
>>82731456
Mentalt sjuka.
>>
>>82731436
>t. bögvloggkollare och skäms inte
TPB? Vet att TPB var den som började breva alla dessa bögvloggar i tråden.

>>82731458
Pinsamt
>>
>>82731456
Hade inte haft något emot bögar om de inte pratade sådär
>>
>>82731456
är faktiskt rätt pinsamt när de gör det
>>
Hur mycket kostade en dosa kaliber vit nu igen
>>
>>82731516
Hade en kusin som pratade normalt tills han "kom ut" , efter bara några veckor så började han prata så där konstigt, blir det så när man får en snopp i rumpan?
>>
File: ta76f2b1-1024x682.jpg (149 KB, 1024x682)
149 KB
149 KB JPG
Hur stor sannolikhet tror ni det är att SD faktiskt vinner valet nästa år? Jag är skeptiskt till hur vida de faktiskt har tappat så mycket som media säger att de har gjort, men man vet aldrig.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=pO-TqESjX74

HAHAHA BÖGEN GJORDE EN GRÅTVIDEO EFTER EN KAMRAT HEEMAT HONOM
>>
>>82731516
Alla bögar pratar ju inte sådär.

De flesta bögar pratar som vilken normal människa som helst, det är ju bara att de andra står ut från massan.
>>
>>82731572
Hade en i min klass när vi gick i fordon som pratade normalt första året.
Sen helt plötsligt var han ute och började prata som en sån där vidrig jävel.
Tror inte han hade en enda kompis kvar när vi gick ut sista året.
>>
>>82731484
Okej. Okej. Jag får väl ta ditt ord för det.

Men om det nu skulle vara ett gyckel så måste jag medge att det är en väldigt bra practical joke.
>>
>>82731619
Finns inget part med kapacitet till 51% i dagens Sverige.
>>
File: Jimmie-tan.png (1.58 MB, 1076x1308)
1.58 MB
1.58 MB PNG
>>82731619
Han kommer vinna desu, oni-chan :33 <3
>>
>>82731623
varför är alla bögarna araber lmao arabiska """""män"""""
>>
>>82731562
30 spänn på kiosken.
>>
>>82731701
Vafan var det inte 22
>>
>>82731661
Med vinna menade ju jag inte majoritet, utan mest röster av alla enskilda partier.
>>
>>82731619
Media hånar Sverigedemokraterna nu men rent matematiskt så kommer närmare 35% gå rösta på oss inom ett år. Inom fem år så kommer så mycket som 45% göra det och inom nio år är vi nog många att störta makten. Tänk er sex miljoner sverigevänner som marscherar mot valurnorna. Hur ska de kunna stoppa oss?
>>
>>82731680
Det är oironiskt mer vanligt med homofili bland araber och negrer än vita och chingchongs.
>>
>>82731082
>>82731102
vad i he
>>
>>82731456
psykfall
>>
>>82731562
https://www.snusbolaget.se/kaliber/kaliber-vit-portionssnus
>>
>>82731619
beror väl på vad du definierar som att "vinna"

sd kommer inte få egen majoritet i nästa val. det är dock möjligt att de blir största parti om de återhämtar det tapp som de har haft under hösten.

jag tror att vi får räkna det som en vinst om sd lyckas få till ett samarbete med m (och eventuellt kd) och blir ett stödparti till deras regering. då får vi en situation likt danmark där dansk folkeparti har styrt deras migrationspolitik genom att vara stödparti åt deras borgerliga regering.
>>
>>82731720
18 kr på nätet. Men lokala turken är dyr på allt..
>>
>>82731738
Detta är ändå mer sannolikt än originalpastan som säger att "hundratusen nationalister marscherar mot stockholm".
>>
>>82731802
>dkn det är ännu en av mina pastor

Jag är bara så rolig och karismatisk att var och varannat brev jag lägger blir pasta
>>
sverigepojkar BTFO
>>
>>82731849
f1h1
>>
ping bögar

Ligger inte fjollbögarna med varandra? Tänker på bögvloggarna, de verkar ju umgås som kompisar med varandra precis som tjejer gör. Finns det någon slags dikotomi där de fjolliga bögarna med smink, fjollröst, tjejigt beteende osv bara går för de mer maskulina (kanske äldre?) bögarna.
>>
>>82731849
fy fo he
>>
https://www.youtube.com/watch?v=5KiZGRA_yCE

Den private sektorn gör allting bä-
>>
File: 443654343.jpg (11 KB, 236x253)
11 KB
11 KB JPG
>dkn klockan är 19:20
>suttit framför datorn sen 09:30 i morse
>spelat så mycket att jag har blåsa på handleden
>inte ätit nått, druckit en kvarting vodka med 1 liter apelsinjuice

Tror det är dags att beställa käk nu..
>>
>>82731782
Jag menade största parti. Borde antagligen ha uttryckt mig bättre

>>82731782
>jag tror att vi får räkna det som en vinst om sd lyckas få till ett samarbete med m (och eventuellt kd)
Håller med. Tveksamt om moderaterna böjer sig dock, nu när de har fått tillbaks några röster.
>>
>>82731923
>Den private sektorn gör allting bä-
Ingen har sagt detta förutom SNSD.
>>
>>82731932
Är apelsinjuice och lite helsvensk absolut något att ha?
>>
Hej tråden. Är på väg till Luleå för att hälsa på min bror och jag undrar om det finns något värt att göra eller se där? Aldrig varit där. Ha en trevlig kväll.
>>
>>82731919
Nej, fjollbögar ligger oftast inte med varandra.
Du kan utgå ifrån att alla bögvloggarna är bot (tar kuk) och att de vill ha en top (ger kuk).

t. bög
>>
>>82731939
Problemet för M är att Alliansen fortfarande är mindre än de rödgröna blocket. M vill förvissor försöka regera även om de är mindre men det vägrar både C och L göra.
Därmed så kan M glömma att få sitta i någon regering efter nästa val så länge som de rödgröna leder, såvida de inte tar hjälp av SD.
>>
>>82731998
Nej

t. uppvuxen i Luleå
>>
>>82731985
Kek är precis det jag dricker. Juicen är Coops egna billiga.
Helt ok mix. Kör 20/80 mix ungefär.
>>
Går det fixa arbete med gap i CV:t och fördröjningar på utbildningen?
Känns hopplöst...
>>
>>82731998
Nej.
>t. bor här
>>
File: 1511916891307.jpg (736 KB, 1541x1490)
736 KB
736 KB JPG
Laura är söt, SÖT!
>>
File: 1501717211269.gif (1.75 MB, 374x254)
1.75 MB
1.75 MB GIF
>dkn mamma satte på espresso maskinen så man kunde öppna energidrickan utan att hon hörde det
>>
>>82732017
C är fan de nyttigaste idioterna Löfven kan ha, då är ändå de mångkulturella delarna av S ändå bättre än C.
>>
File: Day of the roof.webm (293 KB, 569x320)
293 KB
293 KB WEBM
>>82731623
>mihhandlad av homofob mitt på stan
Donken när takets dag snart är här
>>
>>82732008
Intressant. Är samtliga bögar uppdelade i antingen bot eller top alltså? Umgås "tops" bara med andra maskulina bögar då? Eller kanske de umgås med vanliga män då de inte är attraherade av dem som de är av fjollor? Umgås de också med tjejerna som fjollbögarna gör?

Jag är helt fascinerad. Suttit och kollat bögvloggare i 30 minuter nu. Det är verkligen helt nytt för mig.
>>
>>82732044
Fick jobb utan CV och helt utan utbildning.
Underhåll och städ på fabrik.
>>
>>82731923
>Den private sektorn gör allting bä-
Videon argumenterar ju bokstavligen för det. Det är ju brittiska staten so håller tåget igång via tvång.
>>
File: freedom.jpg (233 KB, 1920x1200)
233 KB
233 KB JPG
Den fria marknaden är överlägsen. Frihet är det viktigaste vi har.
>>
>>82732044
Lol ja varför skulle det inte gå? Du har lyssnat för mycket på tokar i tråden, ljug om du tvivlar.
>>
>>82732071
>inte lärt sig knäcka bärs i total tystnad 3 på morgonen

Lukas...
>>
>>82732078
C är idag det enskilt största problemet som begränsar SDs möjlighet att få inflytande.

De har mer eller mindre blitt medias nya gullegrisparti, ungefär som Miljöpartiet var kring förra valet.

Det skulle inte Alls förvåna mig och Annie i sitt rabiata SD-hat skulle hoppa in och stödja en Sosseregering framför en Alliansregering om det innebar att de hindrar SD från att få inflytande.
>>
File: 1509447492671.jpg (8 KB, 442x500)
8 KB
8 KB JPG
>>82731923
>hmm, undrar varför de har dessa rutter
>jaha, det är brittiska staten som betalar dem
>detta måste vara (((kapitalisternas))) fel
>>
>>82732044
Ja, jobbar på XXL och har varken cv eller någon erfarenhet.
>>
File: 1446483243014.png (53 KB, 800x940)
53 KB
53 KB PNG
>>82732116
>frihet
>>
>>82732116
>fri marknad
>frihet
Välj en
>>
>>82732071
mannen bara öppna burken under ett täcke som dämpar ljudet.
>>
>>82732182
>dkn ingen stirner-tan fv
>>
File: Road to serfdom.jpg (35 KB, 552x600)
35 KB
35 KB JPG
>>82732116
Oironiskt ja.
>>
>>82732088
>>82732181
Okej, dock är det inte något för mig, än.
>>82732119
Bara orolig
>>
>>82732116
Frihet är överskattat
>>
>>82732116
>kapitalismen har gett oss frihet!
>vi har aldrig haft riktig kapitalism
hmmmm
>>
>>82732197
Hej, jag är britta edmundsson från stockholms universitet, och vi vill gärna anställa dig som kursansvarig för avancerad jonteteknik II
>>
>>82732044

lmao bara köp bitcoin

köpte när dom var värda 6000 usd och nu är dom 13000 usd #RichLife #CryptoCunt
>>
File: 1507247909041.jpg (515 KB, 2592x1723)
515 KB
515 KB JPG
>>82732187
>>82732257
>>
>>82732276
bara om du köper ut
>>
>>82732238
>dock är det inte något för mig
Kan inte vara kräsen när man inte har rätt utbildning eller erfarenhet dock.
>>
>>82732295
Vad menade han med detta?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=LY_Yiu2U2Ts
Vafan jag älskar den Marockanska gränsbevakningen nu
>>
File: vad fan händer.jpg (27 KB, 1280x720)
27 KB
27 KB JPG
http://www.friatider.se/sandviken-chockh-jer-skatten-klarar-inte-befolknings-kningen

Men va fan, Peter Wolodarski på DN sa ju att Sandviken tjänar 500 miljoner per år 2014
>>
>>82732082
Nu går det ju inte att dra alla bögar över en kam men jag kan svara vad de stereotypiska bögarna gör.

Bots (oftast sub, dvs submissive) brukar oftast umgås tillsammans och snacka om killar likt flickor i tonåren. Tops (oftast dom, dvs dominant) brukar inte umgås med varandra tror jag, skulle säga att de har en bredare krets och begränsar inte det till endast bögar.

>Jag är helt fascinerad. Suttit och kollat bögvloggare i 30 minuter nu. Det är verkligen helt nytt för mig.
Ja det är sannerligen en konstig värld.
Mina favoritbögvloggare är nog Amir Akrouti och Thomas Sekelius. Nu är jag ju själv bög men skulle absolut inte kunna hänga med dessa typer då jag beter mig rakt och skulle förmodligen få ont i fötterna av att hänga med dessa, men jag tittar lika förbannat, någon slags guilty pleasure skulle jag säga.
>>
>>82732325
>Kan inte vara kräsen när man inte har rätt utbildning eller erfarenhet dock.
Förstår, nej sa inte att det är något dåligt. Har utbildning och sånt, men massa gap och sånt. Så känns som jag är fast i någon loop där jag inte landar någonstans.
Om det bli inte bättre med åren så söker jag mig ner till enklare jobb.
>>
>>82732337
De är inte tillräckligt bra, finns alldeles för många marockanska kriminella på gatan
>>
>>82732287
Köpte min 142a i fabriksskick för 3500 kr för cirka 8 år sen.
Fått bud på 35k flera gånger.
Det du. #RikSomFan #BondeMedStövlar
>>
>>82732379
men mina animes har sagt åt mig att alla tops hänger runt i stora läderklädda gäng och försöker konvertera raka pojkar
>>
File: pewdie_mong.png (3.17 MB, 2520x1332)
3.17 MB
3.17 MB PNG
>>
File: Hugh mon Bean.jpg (23 KB, 625x415)
23 KB
23 KB JPG
>>82732261
Under 50-talet när staten fortfarande var relativt liten var vi friare än vi är idag. Att jämföra vad-som-helst med perfektion eller någon annan godtycklig standard löser ingenting, frågan är 'i jämförelse med vad?'. I jämförelse med alla andra existerande alternativ så finns det inget annat system som har kommit i närheten av att lyfta så många ur fattigdom och ge dem mer frihet än i länder där staten har stort inflytande i folks vardag.
>>
>>82732387
>bättre med åren
Eh bara ett tips, vänta inte för länge.
Ser enormt mycket värre ut om man vart arbetslös i över 6 månader.
>>
>>82732434
>Under 50-talet när staten fortfarande var relativt liten
Källa
>>
>>82732414
Oironiskt bra brev.
>>
File: pewdiepie_is_a_racist.png (1.16 MB, 2208x1203)
1.16 MB
1.16 MB PNG
Swedes are Mongols
>>
File: 1511144561801.jpg (20 KB, 400x400)
20 KB
20 KB JPG
>dkn man är stormbögarnas antikrist
När de är emot en så här mycket så vet man att man har rätt :^)
>>
>>82732428

How does it feel living in a country with an illegitimate government?
>>
>>82732460
>Ser enormt mycket värre ut om man vart arbetslös i över 6 månader.

F-Fan...
>>
>>82732472
Damn straight. Praise Tengri
>>
>>82732434
På den tiden var inte företagen lika stora heller, det skulle inte gå idag
>>
>>82732434
Vad fan snackar du om?

Vet du hur många statliga monopol som fanns på 50-talet?
>>
>>82732364
Sex kronor är fan ingen nådig skattehöjning.
>>
>>82732502

bli prosituerad så kan jag betala 5000kr för att spruta ner din rygg
>>
>>82732537
>6 kronor

det motsvarar typ vad en burk läsk kostar wow vad fan är det ens folk gnäller om
>>
>>82731998
nej
t. bor där
>>
>>82732541
Nej tack din fjolla.
>>
varför skapar danskar så mycket kino?
>>
>>82732502
Då man hittar på något anon.
>>
>>82732580
Både Finland och framför allt Norge skapar bättre
>>
>>82732586
För väl göra det :(
>>
>>82732460
Detta.
Hade en paus på runt 18 månader mellan jobb.
Blev fan nobbad 3-4 jobb och sen grillad som tusan av stället jag jobbar på nu. 90% av frågorna var om varför jag inte jobbat på länge
>eh jo jag satt och runka hemma i mammas källare
Typ. Eller nej så sa jag inte men ni förstår.
>>82732502
Kan lova dig att ett skitjobb är bättre än inget jobb. Ger erfarenhet och större chans till bättre jobb i framtiden.
>>
>>82732556
Skojare där du Schyffert, du vet lika väl som jag att det handlar om per intjänad hundralapp.
>>
>>82732605
>Norge
LMAO
>>
>>82732605
objektivt falskt
>>
File: nmr walker.png (197 KB, 255x818)
197 KB
197 KB PNG
>>82732428
source video+
>>
Statlig sjukvård var ett enormt misstag.
>>
Statlig utbildning var ett misstag.
>>
File: 1510565329509.jpg (19 KB, 696x127)
19 KB
19 KB JPG
>>82732619
>ett skitjobb är bättre än inget jobb
Kan du väl inte säga till dagens ungdomar fattar du väl. Dom ska ha värsting position och 45k i ingångslön annars duger det inte.
>>
Statlig pv när?
>>
SNSD var ett misstag
>>
Stat var ett misstag
>>
>>82732661
Skaffa en privat läkare då. Det har min familj.
Ingen tvingar dig använda vanliga vården.
>>
>>82732619
Har aldrig fått frågan varför man har inte jobbat tidigare eller något sånt, än.
Sen angående
>Kan lova dig att ett skitjobb är bättre än inget jobb. Ger erfarenhet och större chans till bättre jobb i framtiden.

Sant men kommer nog vänta till det sista. Vill ju hellre jobba med det jag har pluggat till.
>>
Statlig dödshjälp närsomhelst nu
>>
statligt bidrag till moskeer när?
juste det händer redan
>>
>tittar på lite böcker så här till jul
>kollar sci-fi på skoj
>en Mass Effect bok, lel
>en jävla WoW-bok..
>men för helvete, Battlefront II: Inferno Squad (Star Wars)?
Räcker det inte med att göra pissiga spel, måste det finnas dåliga böcker om dem också?
>>
>>82732687
Mmmmm Sveriges PISA-rankning sköt verkligen i höjden efter privatiseringarna och friskolereformerna
>>
>>82732657
jag hade favä
>>
>>82731932
var har du spillet
>>
File: 1510411252701.jpg (189 KB, 1462x1462)
189 KB
189 KB JPG
>>82732735
>Vill ju hellre jobba med det jag har pluggat till.
Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>>
tycker tråden om Snabba Cash filmerna?
>>
File: maxresdefault.jpg (102 KB, 1920x1080)
102 KB
102 KB JPG
Har ni bra jobb?
>>
>>82732755
vilka böcker önskar du dig anon?
>>
File: 1509356903927.gif (1024 KB, 500x392)
1024 KB
1024 KB GIF
Fy fan vad man tryckt i sig kalorier. 750-800 vid kl 13, sedan 600 i nötter och sedan en kycklingrulle som man nog kan räkna med innehöll iaf. 600? Hade man ätit mer än lite yoghurt till frukost hade det varit en riktigt bra dag.
>>
>>82732478
Så du är en transsexuell feministisk kommunistisk halvneger?
>>
>>82732794
Nej. Inte kino.
>>
>>82732794
Inte direkt
>>
File: 1497995640733.png (110 KB, 1000x1000)
110 KB
110 KB PNG
>>82732756
Inte riktig kapitalism pysen
>>
>>82732797
Bra gjort anon vi kommer klara det
>>
>>82732795
jobbar som kattfiskare och trivs
>>
File: 1512500173768.png (5 KB, 205x246)
5 KB
5 KB PNG
>>82732116
>vi har frihet t. meltede frokost
>>
>>82732776
PUBG, CS, Fortnite och lite indie spel.
>>
>>82732794
den andra filmen är topp mys, när kinnaman och juggen är på äventyr
>>
>>82732694
Fast dumpning av villkor är en verklighet.
>>
>>82732756
>skolverket
>okontrollerad massinvandring av folk med ett IQ på 85
>skyller på privatisering
Vänstern allihopa.
>>
>>82732797
jag har lite nötter som du kan trycka i dig
>>
>>82732797
Gratulerar, du har klarat dagsbehovet for ett sultet skelett
>>
File: 1452359223223.jpg (9 KB, 262x263)
9 KB
9 KB JPG
>>82732806
>han är inte en transsexuell feministisk kommunistisk halvneger
vgh hahaha
>>
>>82732794
Bland de bästa filmerna som har gjorts i Sverige på senare tid
>>
>>82732795
Har inget arbete, letar efter IT-jobb.
>>
>>82732794
Finns inga bra svenska filmer.
Finnarna och norska jävlarna kan göra filmer men inte Svennar.
>>
>>82732797
vill gärna ha sex med dig
>>
>>82732883
Är du en flicka(flicka)?
>>
>>82732796
Vet inte.
Inga kriminalromaner i alla fall.
Man orkar bara läsa så mycket om frånskilda poliser som är deprimerade.
>>
>>82732859
Sist gång jag kolla så kan man inte bli halvneger
>>
>>82732844
>de e in vandrarnas fel att vi har dålit pisa-resultat
Det är inte riktigt så det fungerar Sonny.
>>
>>82732873
det finns bokstavligen inte en enda bra norsk film

(nej inte ens 31 juni blablabla)
>>
>>82732842
Verkligheten är att man får nöja sig med det man får och sen jobba uppåt/skaffa annat.
Kan kräva hur mycket man vill men gnäll inte när arbetslösheten börjar bränna.
>>
>>82732873
Okej självhataranon
>>
File: 1509398464894.jpg (111 KB, 1280x720)
111 KB
111 KB JPG
>>82732857
Gör nog inte av med 2.1k idag iaf. så går plus iaf.
>>
>>82732931
Förklara hur det fungerar då.
>>
>>82732937
Thale, Dod Sno 1-2 och Trolljägaren.
Grymt bra filmer från våra norska grannar.
>>
File: 1496227420640.jpg (24 KB, 236x331)
24 KB
24 KB JPG
>dkn inte död än
>>
>>82732931
>Ha en befolkning med runt 100 IQ
>Ta in en jävla massa människor från en befolkning med 85 IQ
>Skolresultat blir sämre i genomsnitt på lägre snitt IQ
Ok Karin
>>
>>82732844
>fria skolval
>skolorna börjar tävla om eleverna
>skolorna ser eleverna som kunder
>"kunderna" vill ha valuta för sina pengar (dvs. högst betyg för minsta möjliga ansträngning)
>skolorna anpassar sig och tävlar med varandra om att ha de lägsta betygskraven
>svenska elever får skithöga betyg, men undersökningar (som PISA) visar att elevernas kunskapsnivåer stadigt sjunker
Jo, det är faktiskt mycket tack vare en mer marknadsanpassad skola som vi är i skiten vi är i nu. Detta skulle aldrig hända på 50-talet, när vår skola var internationellt känd för sin kvalitet
>>
>>82732937

http://www.imdb.com/title/tt1613750/

/thread
>>
>>82733002
fett skön känsla anon :D sluta jagjaga dig själv!
>>
File: 1511132676566.jpg (25 KB, 281x282)
25 KB
25 KB JPG
>>82732873
Detta.
>Beck och Wallander
Gräver hellre ut ögonen.
>>
>>82732468
OECD:s skattebas.

'55 gick 24% av BNP till staten, mellan '85-'05 så var det ~45%, 2013 några procentenheter mindre.

>>82732519
Vad menar du?

>>82732523
Exakt, statliga. Ges staten tillräckligt med makt så kommer det locka till sig storföretagen som kommer att korrumpera det. Begränsa statens makt så att det inte finns något för någon att hämta där.

Idag går en mycket, mycket större del av våra egna pengar till staten än vad det gjorde då. Att betala uppåt 70% av sin totala inkomst i skatt (man behöver inte ens ha en särskilt imponerande lön för att komma upp i de nivåerna...) betyder att du jobbar långt över hälften av året för pengar som aldrig hamnar i din ficka. Det är perverst.
>>
>>82732991
Ingen av dem har ett skit på Jakten.
>>
hur mycket kostar ett röd marlboro pack ungefär?
50 spänn?
>>
File: 1512336006410.png (53 KB, 403x448)
53 KB
53 KB PNG
>/thread
>>
>>82732991
jaha ok du menade barnfilm
>>
>>82732914
nej jag är en pojke(pojke)
>>
>>82733024
För att inte nämna "lel hos oss får du en fin dator att använda". Att konkurensen skulle ske med kvalitativ utbildning har helt enkelt inte skett.
>>
>>82732939
Och priset för årets duktigaste trådgoj går til....
>>
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5153965/Porn-star-August-Ames-23-dead.html

VIF
>>
File: 1508864489611.jpg (79 KB, 680x608)
79 KB
79 KB JPG
>>82730820
>>
>>82732873
>norska
Du menar danska
>>
>>82733072
Jaha du är en sån..
>>
File: 1458504787543s.jpg (2 KB, 125x125)
2 KB
2 KB JPG
>>82733024
>ett gäng skeva antaganden
Ledsen pysen. Statlig utbildning är skit, inte bara i Sverige utan i hela världen.
>>
>>82733084
Det är jag också.
>>
>>82733050
det fanns inga storföretag i sverige när dessa monopol upprättades ditt jävla mongo
>>
>>82732872
som vadå?

t. IT

slappt och skönt
>>
>>82733115

>LGBT communityt mobbar ihjäl ännu en kvinna

sannerligen överraskad...
>>
>>82733125
Danska filmerna skulle vara bra om dom inte pratade danska.
>>
>>82733129
Svensk utbildning har alltid varit bra när den varit statlig. Försök hitta en tid då svensk utbildning var internationellt sett dålig när vi fortfarande hade statlig utbildning

>molymeme
Redan där får du hjärnkultingstämpeln på dig
>>
Ondskan > Jakten

Debattera detta, nej just det du kan inte.
>>
>>82732797
Kan en kycklingrulle verkligen vara så lite som 600?
>>
>>82733152
Nätverk och programmering.
>>
File: 1492832143002.jpg (68 KB, 633x758)
68 KB
68 KB JPG
>alla har fv, jobb och ljus framtid eller blir miljonärer på bitmynt
>bara jag som totalt missat alla tåg i livet och står ensam kvar på perrongen
hatar att existera och vill bara att någon ska hända så att allt går åt helvete för allt och alla
>>
>>82733179
LOL
>>
>>82733125
VI
>>
>>82733113
Hur får man ett högbetalt jobb utan varken kontakter eller erfarenhet då? Över 40k i lön ska det vara. Jag väntar, behöver pengarna.
>>
>>82733209

CRINGE
>>
>>82733177
>svensk utbildning har alltid varit bra
Åh nej nej nej nej hahahahaahahah
>>
>>82733179
Svårt att debattera ett skämt
>>
>>82733179
Ondskan var nog en av få genuint bra svenska filmer.
>>
>>82733201
Vet du hur man får fv, jobb, ljus framtid eller miljoner bitmynt? Man jobbar för det, din parasit.
Som man bäddar får man ligga.
>>
Seymour, varför kommer det massa rök ur din ugn?
Rök? Nej, det är inte rök! Det är ånga, från de ångade musslorna vi ska äta!
Mmm, ångade musslor!
>>
>>82733232
>CRINGE
cringe to da max
>>
>>82733241
>>82733207
>dessa hjärnkultingar
Svara inte på mina brev i framtiden
>>
>>82733179
>Ondskan
Sämsta jävla dyngan som som någonsin producerats. Kollar hellre valfri Uve Boll film.
>>
Statliga hyreskontroller har förstört den svenska bostadsmarknaden.

Tack staten.
>>
>>82733237
Har du någon fot att stå på eller är det här lolbertarianska fantasier där det alltid är dåligt om det inte är Mamma Marknaden som styr?
>>
>>82733227
Jag bryr mig inte om 40k i lön, jag vill jobba med det jag har pluggat och jag lyckas inte få in fötterna!
>>
>>82733201
>bara jag
och resten av tråden
>>
>>82733050
>Vad menar du?
Jag menar att alla stora jätteföretag som finns idag förstör den "fria" marknaden och det skulle bara bli värre om man tog bort statens tyglar
>>
>>82733179
Har du sett ondskan? Inser inte du dens sanna budskap?

Gympaläraren
>Socialist och den enda goda karaktären
Mobbarna
>Överklass borgare

Ondskan sammanfattas enkelt genom denna mening: Överklass är dåligt och socialism är bra.
>>
>>82733246
>Ondskan
>Film
*självbelåtet 2d ansikte här*
>>
File: 1483826914191.jpg (47 KB, 645x968)
47 KB
47 KB JPG
>>82733308
>socialdemokrati=socialism
>>
>>82733308
>Överklass är dåligt
Mycket riktigt
>>
>>82733283
>mer resurser spenderade på sämre resultat
>m-men det är iallafall inte som i tredje världen så det fungerar
Nej, statligt vadsomhelst är skit i jämförelse med det privata utbudet, även utbildning.
>>
>>82733308
Japp, överklass är dåligt
>>
>>82733201
ingen här som blir miljonär på mynt
några tiotusentals kronor förändrar inte livet särskilt mycket
>>
>>82733291
>jag vill jobba med det jag har pluggat och jag lyckas inte få in fötterna!
Det är därför man får nöja sig med tillfälligt skitjobb tills man har erfarenhet och kan söka annat.
>>
>>82733159
Bögarna tar vår tråd och våra porrtjejer. DÖ SV BÖ
>>
>>82733177
Svensk utbildning idag är ren hjärntvätt
>>
hur får man en mentalt instabil pv? vill ha en
>>
>svenskar som inte läst utvandrarna
borde skämmas favä
>>
>>82733371
Varför blev den svenska skolan stadigt sämre sedan den statliga skolan försvann på 90-talet? Vad är din förklaring?
>>
File: suger.png (88 KB, 553x278)
88 KB
88 KB PNG
>1) ta juniorposition teknikjobb
>2) jobba 2-3 år och bli buren av dina arbetskamrater
>3) säg upp dig och sök seniorpositioner trots att du är under 30 och jobbade med något helt annat än vad du söker för

förtjänst
>>
File: 1512499366493.png (82 KB, 645x729)
82 KB
82 KB PNG
>hur får man en mentalt instabil pv? vill ha en
>>
>>82733390
>Det är därför man får nöja sig med tillfälligt skitjobb tills man har erfarenhet och kan söka annat

Men problemet är att om du vill jobba med handel så ska du inte jobba som diskare. De anställer inte dig för dina "egenskaper" eller "erfarenhet" som diskare.
>>
>>82733115
Va fan, jag har ju runkat till henne
>>
>>82733146
Alla enorma svenska företag grundades innan 50-talet, ditt nöt.

>>82733301
Jaha. Nej, för det är staten som ger dem fördelarna som både du och jag hatar. Jag är inte för företag, jag är för konsumenten. Ta bort alla handelsbarriärer och låt våra företag konkurrera med resten av världen, det blir så mycket svårare att komma undan med skit när det finns otaliga andra alternativ att vända sig till.
>>
>>82733415
wtf jag älskar invandrare nu
>>
>>82733201
Jag köpte knark för flera tusen delmynt 2014. Vet inte ens vad det hade varit värt i dagsläget för mitt liv är inte fucking cp.
>>
>>82733415
Utvandrarna är överskattad, Mina drömmars stad är patricierns val.
>>
>>82733201
>>fv, jobb, och ljus framtid
>skaffade allt det där
>blev inte lycklig
>>
>>82733457
De var inga storföretag på 50talet, ditt nöt.
>>
>>82733291
>jag lyckas inte få in fötterna
Ja så är det för 98% av alla som är klar med sin utbildning.
>>
>>82733421
Har absolut ingenting att göra med att vi låtit hundratusentals människor med ett IQ under 80 nu befinner sig i landet eller med statens, som vanligt, dåliga underhållning av allt, inklusive skolan.
>>
>>82733308
Ja, vi alla vet att Guillou är en äcklig kommunist, skulle det vara någon nyhet eller?
>>
>>82733405
>vilja ha en partner som psykiskt tär ner dig och klänger på dig dygnet runt, har svårt att lita på dig, skriver eller pratar dagligen om med dig om att ta livet av sig, går in i psykotiska perioder och blir helt främmande och hotar dig med att ta livet av sig ifall ni gör slut.

Ivl är inte som 2d din jävla idiot, sluta breva om sånt även fast det är skojbrev.
>>
>>82733423
Så om en gubbe på 30 med noll erfarenhet söker seniorposition får han jobbet?
>>
Var ärliga tråden, kan ni nationalsången?
>>
>>82733439
Nej men all (och jag menar all) jobberfarenhet ser bättre ut på pappret än
>"nä vill inte jobba om jag inte får exakt det jag vill ha"
Inte fan skulle jag anställa en sån människa inte.
>>
>>82733529
du gamla du fria du fjällhöga nord, du tysta du glädjerika?

mer än så kan jag inte favä och jag är babbe
>>
>>82733308
Finns en del pappa betalar snorungar med allt för höga tankar om sig själv favä.
>>
>>82733308
Jan Guillou är bokstavligt talat en kommunist, klart som fan han kastar in lite sådana budskap men det är ändå en jävligt bra film
>>
>>82733489
Det förklarar inte varför den har blivit sämre sedan 90-talet.
Den höga invandringen vi har haft de senaste åren har inte dragit ner det särskilt mycket, utan detta är en långdragen nergång sedan kommunaliseringen och friskolereformen och det fria skolvalet.
>>
>>82733142
ser inte problemet
>>
>>82733564
dåligt bete
>>
>>82733529
DU GAMLA DU FRIA DU FJÄLLHÖGA NORD DU TYSTA DU GLÄDJERIKA SKÖNA
>>
>>82733529
Ja, hela versionen, inte den nedklippta skitversionen alla sjunger idag.
>>
>>82733421
Att det inte är statligt ägd innebär inte att något inte kan vara hårt reglerat, eller att politiker inte konstant lägger sig i affärerna.
>>
>>82733537
>Nej men all (och jag menar all) jobberfarenhet ser bättre ut på pappret än
Detta kan jag hålla med om, dock bör det vara något relevant till det man söker till.
>>
>>82733510
Behöver du ett säkert utrymme vännen?
>>
>>82733510
är det olagligt att passivt driva folk till självmord?
>>
>>82733597
Originalversionen har bara två verser
>>
>>82733510
haha mm
psykisk ohälsa är väldigt brett vettu

vill inte ha en bpd pv
>>
File: 1510235295950.jpg (15 KB, 354x286)
15 KB
15 KB JPG
>>82733529
du nya du fria
ja jag vi leva jag vill dö på jorden
>>
>>82733583
Ja, ingen nyhet att allt staten lägger sig i degraderas till den dag då skiten faller isär helt och hållet.

Titta istället på privatskolor vs statliga skolor och vilken skillnad det är. Staten är ett skämt när det kommer till utbildning.
>>
File: IMG_0801.jpg (2.29 MB, 3264x2448)
2.29 MB
2.29 MB JPG
>>82733592
>bete

bevis nog?
>>
>>82733597
Vad är hela versionen, enligt dig?
>>
>>82733529
asså hallå vi är multikulti samhäll, ""national""sang är bara ett rasistisk skämt
>>
>>82733597
>nedklippt

de två extraverserna var in del av den ursprungliga låten och skrevs inte ens av samma person.
>>
>>82733605
>dock bör det vara något relevant till det man söker till
Såklart om man lyckas få det, men ännu en gång man kan inte vara kräsen. Går man 2 år hemma och ruttnar bara för att man inte får jobb inom rätt område så ska man fan vara hemlös med.
>>
>>82733604
Den svenska skolan är mycket mindre reglerad idag än den var förr. Nu är det bara själva målen som är reglerade, inte hur undervisningen ska gå till.
>>
>>82733658
Vad vill du ha för gullig psykisk ohälsa då?
Lite gullig 2d-depression som botas med lite glass? :3
>>
>>82733597
>inte veta vad nationalsången är
>>
>asså du får ju börja nerifrån, här får du erfarenhet som du kan söka en ny tjänst med eller avancera inom företaget :^)
>okej nu har jag gjort ett par hundår, dags att söka en bättre tjänst
>asså du får ju börja nerifrån, här får du erfarenhet som du kan söka en ny tjänst med eller avancera inom företaget :^)
När alla lägger sig på bottnen finns det inget uppåt. Att försämra villkoren handlar inte om något "haha man får ju ha ett dåligt jobb först och jobba sig uppåt", det handlar bara om sämre villkor för större vinst.
>>
>dkn handlar godis varje dag
>>
File: CmonBruh.jpg (14 KB, 480x360)
14 KB
14 KB JPG
>Vill man lagligt se filmer i Sverige som inte finns på netflix, hbo eller viaplay så måste man betala 500 kr per film

Vem fan tycker att detta är acceptabelt?
>>
>>82732379
Känner samma, och då är jag 100% rak.
>>
>>82733666
privata skolor har iofs. visat sig ha högre grad av glädjebetyg än offentliga
>>
>>82733529
>kan ni nationalsången?
Såklart.


Oi maamme, Suomi, synnyinmaa,
soi, sana kultainen!
Ei laaksoa, ei kukkulaa,
ei vettä, rantaa rakkaampaa
kuin kotimaa tää pohjoinen,
maa kallis isien.


Sun kukoistukses kuorestaan
kerrankin puhkeaa;
viel' lempemme saa nousemaan
sun toivos, riemus loistossaan,
ja kerran laulus, synnyinmaa
korkeemman kaiun saa
>>
File: jokeboy.jpg (210 KB, 2000x1333)
210 KB
210 KB JPG
>besökte kinesisk industri via jobbet förra veckan
>åkte runt på fabriksområdet (innanför grindarna) för att titta på några anläggningar
>körandet tog alltid en evighet och undrade om chauffören ens hittade
>tittar på GPS:en efteråt
>vi har åkt i en rät linje varje gång, men fabriksområdet är bokstavligen en jävla mil i diameter
>folk som fortfarande inte tror att Kina kommer köra om USA
>>
>>82733756
Har du några belägg för alla dina tokiga påståenden?
>>
>>82733666
För det första så finns det inga statliga skolor i Sverige längre. Det närmaste är den där skolan som Ondskan är baserad på, som fortfarande är ett riksinternat.

För det andra så får elever i friskolor i regel högre betyg, men kunskapsnivåerna skiljer sig inte. Det är just för att friskolor konkurrerar ut varandra genom att ge eleverna så enkla betyg som möjligt. Du som förälder sätter naturligtvis dina barn på en skola där de garanterat får höga betyg, hur dumma de än är.

Googla betygsinflation. Detta är ett problem marknadsreformer har fört med sig.
>>
>>82733783
ingen bryr sig sidf
>>
>>82733727
Vem fan köper du filmer från
>>
>>82733727
>Vem fan tycker att detta är acceptabelt?
Ny Blu Ray kostar 189 kr..
Finns ofta billigare på Internet (CDON, GINZA etc)
>>
File: 1512199365431.jpg (48 KB, 326x389)
48 KB
48 KB JPG
>>82733783
>fabriker kan vara stora
>>
>>82733792
d1a

häng dig s*df
>>
>>82733797
>>82733820
sluta shilla
>>
>>82733476
SAAB, Volvo, ASEA, Electrolux, L.M. osv. var alla storföretag under 50-talet som gav tusentals människor jobb och exporterade produkter utomlands, ditt nöt.
>>
>>82733727
>lagligt
>>
Varit borta från tråden 1 vecka och känns som att komma hem efter en lång utlandssemester när jag sätter mig ner och läser era brev.
>>
>>82733727
>500 kr per film
Eh va?
>hyrfilm BD - 50 kr
>köpfilm dvd - 99 kr - BD 150-200 kr
>>
>>82733791
>skolor som ägs, drivs och styrs av staten är inte statliga
>skolverket är inte statligt

>muh högre betyg
>enda som gör att friskolor konkurrerar är att ge ut betyg hej vilt
>noll belägg som vanligt
>>
>>82733786
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/aktuellt/nyheter/betygets-varde.pdf
>>
>>82733727
Jag kan hyra film på TVn och där kostar det bara 40 kr per film
>>
>>82733854
Sluta hitta på skit din jävla neger.
>>
>>82733887
>noll belägg
Det är ganska väletablerad fakta.
>>
>>82733691
Det andra alternativet då?

Vi ser hur enorma summor pengar läggs ner på skolor med skitresultat (som fortsätter sjunka), medan vi förnekar skolor som producerar högproduktiva elever med ingenting. Om inte det är att subventionera människors misslyckande så vet jag inte vad...
>>
>>82733894
>staten påstår att staten gör saker bättre
Wow, vad chockad jag blir.

>>82733926
Ändå har du ingen att dela med dig utav?
>>
>>82733887
Här har du belägg. >>82733894
Men eftersom det inte är Stefan Molymuu eller någon annan jävla jagjag-youtuber som skrivit det så är det väl inte en god källa, eller hur?

Och nej, svenska skolan varken ägs, drivs eller styrs av staten och har inte gjort det sedan början av 90-talet. Det är inte svårt att googla sånt här. Måste jag visa dig hur?
>>
>>82733820

Men då måste man köpa en jävla Blue Ray spelare för 3000kr också

dumskalle
>>
>>82733703
bara vara helt förstörd i huvudet

extremt dåligt självförtroende, stängd personlighet, litar inte på människor, gillar 2d, NEET, blyg, depression, destruktivt beteende, humörsvängningar
>>
File: image.png (60 KB, 370x416)
60 KB
60 KB PNG
Förstår inte sista avsnittet av västvärld
>>
>>82733955
>Ändå har du ingen att dela med dig utav?
Fast när man gör det så säger du bara "de här stämer inte för det är statten såm skrivit det". Du gör det ju för i helvete i samma jävla brev.

Hur jävla pantad är du?
>>
>>82733962
Nej, en statlig myndighet som påstår att staten gör saker bättre är inte belägg.

Var är din "väletablerade fakta"? Väntar med spänning.
>>
>>82733727
Använder Xboxen som mediaspelare, kan hyra alla nyheter där för 70 kr per film.
>>
>>82734014

>"jag titar på netflix och HbO"

>>>/reddit/
>>
>>82733955
>allt som säger emot mig är statlig sossepropaganda kvääääääää! Herr Näsenberg ifrån Näsenberg inc. sa faktiskt att Näsenberg education är bättre än statens skolor för alla där får mvg
>>
>stödja Hollywood
>>
>>82734014
Är serien bra?

Har inte hittat något sen jag såg klart Tråden, behöver något nytt.
>>
>>82734055
Detta favä
>>
>>82734019
Först måste du säga vad du godkänner för källor? Youtube-klipp? Infografer från /pol/? Skit skrivet på en näsduk?

Och för femte gången, svenska skolan är inte statlig. Fan vad korkad du är
>>
>>82731001
Jag känner ett oerhört obehag av att lyssna på det där favä
>>
>>82734018
Har du några som helst fakta för dina påståenden som inte kommer från staten?

Den svenska staten är icke att lita på. En (1) statlig studie är inte fakta för varför den svenska staten, som ni påstår, kan sköta utbildning bättre än privata aktörer. Ingen annanstans på jorden sker detta, endast i Sverige och endast enligt den svenska staten.

>>82734055
>>82734079
Tala om att inte förstå vad "väletablerad fakta" innebär.
>>
>>82734046
>>82734071

Jag laddade ned alla avsnitten, dampungar

>>82734076
Ja
>>
>>82734091
alla är vi olika :)
>>
>>82733998
Är du själv såhär eller har du tidigare haft en liknande partner?
>>
Skriv några böcker som varje proper, nationalistisk, västerländsk ung man ska ha läst
>>
>>82733830
Produktionsområde innanför grindarna? Finns inget av den storleken i västerländska länder
>>
>>82734076

Omg bästa serien efter House of Cards!!! Gillar hur man måste vara smartare än genomsnitet för att förstå alla kryptiska saker :D Claire Underwood från House of Cards är med och han från Star War e också me :DDD
>>
>>82733996
En billig BD spelare får du för 500 kr eller mindre.
Och alla nya konsoler, datorer har en inbyggd.
>>
>>82734157
din mammas fitta
>>
>>82734106
>Ingen annanstans på jorden sker detta
Bevis?
>>
>>82734106
>Ingen annanstans på jorden sker detta
Jag ska göra en vild gissning nu och säga att du inte har en jävla aning om detta. Du drog det här ur ditt arsle, eller hur?
>>
File: 1486487949403.png (3.76 MB, 1538x2173)
3.76 MB
3.76 MB PNG
>>82734157
>>
File: 1508658325783.png (241 KB, 732x633)
241 KB
241 KB PNG
>>82734171
>20:19:44
>>82734172
>20:19:43
>>
>>82734177
det är ingen bok din jävla brainlet retard
>>
>>82734163
>chang samlar massa produktion på en plats därför är de supercoola
Och soviet hade en fabrik där man bröt malm i ena änden, gjorde stål av den och i andra änden kom det ut färdiga bilar, din poäng är?
>>
>>82734184
>>82734187
Bevis: Samtliga nuvarande länder på jorden.
>>
>>82734106
Vad exakt gör studien invalid? Har du ens läst den? Vilken del i undersökningen stämmer inte?
>>
File: 1503422912105.jpg (11 KB, 236x231)
11 KB
11 KB JPG
>nuvarande år.9
>skivor och skivspelare av olika slag
>>
>>82734171
Inte lika djupt som dina kinesiska barnprogram antar jag.
>>
>>82734157
Min kamp, min tvistade värld, bibeln, listan går vidare
>>
>>82734243
Så inga bevis då alltså. Kom ihåg att Näsenberg incs utvärdering av Näsenbergs deducation inte gills.
>>
>>82734215
Va?
>>
>>82734243
Hur vet du att betygsinflation inte händer i andra länder? Passa dig och säg inget korkat mer nu, annars googlar jag det åt dig.
>>
File: 1506632152077.gif (594 KB, 249x214)
594 KB
594 KB GIF
>>82734257
Det är kul att samla på musikalbum! :3
>>
File: 1504619846573.jpg (1.38 MB, 3672x3024)
1.38 MB
1.38 MB JPG
>>82734157
Du kan börja med de sanna klassikerna.

Och även borde du lära dig läsa först innan du ens försöker läsa.

Och jag menar att du ska kunna göra mer komplicera tolkningar än "Gräset är grönt".

Du behöver studera språkets betydelse, språkets funktion.

Du behöver börja så långt bak att det inte är sant!
>>
>>82734221
>Enligt den analys som genomförts är emellertid konkurrensen inverkan på betygsinflationen
liten; en expansion av friskolesektorn på tio procentenheter skulle enligt
skattningarna ha lett till en höjning av genomsnittsbetygen på mellan ett och två
meritvärdespoäng. Då det maximala meritvärdet uppgår till 320 och medel ligger
kring 206 är denna effekt närmast trivial. Samtidigt ska det framhållas att analysen
av flera skäl sannolikt underskattar den sanna effekten på betygsinflation som
konkurrensen ger upphov till. Vad den sanna effekten av konkurrens mellan skolor
är går inte att svara på inom ramen för denna rapport, men även om denna är ett
par gånger större än den här uppskattade så skulle ändå en betydande betygsinflation
kvarstå att förklara.
>>
>>82733237
>t. snsd som bor hos föräldrarna
bara jag som ser hur hysteriskt detta är?
>>
>>82734257
Fysisk samling är skönt. Speciellt när internet krånglar.
>>
>>82734281
>listan går vidare
Skriv några fler favä.
>>
File: 1483512295520.jpg (7 KB, 208x249)
7 KB
7 KB JPG
>dkn morgan johansson kommer dö i ditt liv

tryck på S för att spotta på graven

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
>>
File: DSC_0127_s[1].jpg (18 KB, 472x315)
18 KB
18 KB JPG
En vanlig dag i kommunal skola.
>>
>>82734378
Saknar skolmaten.
>>
>>82734157
Varje nationalist borde läsa på om sitt eget lands historia först och främst
>>
>>82734340
va e en hårdisk?
>>
File: 1103-585x1024[1].jpg (106 KB, 585x1024)
106 KB
106 KB JPG
>statlig skola
LMAO
>>
File: 1451055200990.gif (1.14 MB, 300x200)
1.14 MB
1.14 MB GIF
>>82734378
Det där är bättre än vad jag äter iaf
>>
>nyår snart

KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ JAG VILL INTE GÅ UT
>>
File: 1510159596746.png (16 KB, 662x967)
16 KB
16 KB PNG
>>82734365
h-hehe mm
>>
>>82734325

>Homer

fy fan vad jag hatar burgerfierade namn

Varför inte använda latinska istället som vanliga människor? jävla fetton
>>
>>82734325
detta
START MED GRÆKERNE
>>
>>82734403
Kvinnor är fan vindriga
>>
>>82734448
>latinska
Hjärnkulting detekterad. Grekiska ska det vara
>>
File: 1485407348620.jpg (29 KB, 1280x720)
29 KB
29 KB JPG
>>82734325
>homer

?????
>>
File: 1512499457341.png (56 KB, 645x729)
56 KB
56 KB PNG
>>82734448
>Varför inte använda latinska istället som vanliga människor?
>>
File: 259-652x1024[1].jpg (104 KB, 652x1024)
104 KB
104 KB JPG
Mums vad gott med lite statlig mat.
>>
>>82734402
Synd, för det finns inte en nationalist som kan ett skit om svensk historia, förutom det de hört i sabaton och falconer-låtar.

Ingen av er här inne har nog ens läst Erikskrönikan
>>
>>82734428
>gå ut på nyår
nbög.
>>
>>82734142
ingetdera förutom tre stycken drag

är ganska normal, men har haft en knulad barndom så jag hatar nbögar och tycker den typen av killar är söta
>>
>>82734325
>hoppa över egyptierna, sumererna, akkaderna
Kommer inte klara det
>>
"Hej en statlig lunch tack"
>>
>>82734403
f1h1, källa?
>>
>>82734402
T.ex Lars Ulwencreutz samlingar av fornnordiska sagor? Har hört att det är en bra översättning
>>
>>82734562
Ta inte bilder på dina minderåriga kompisars bröst snsd
>>
>>82734562
ser okej ut tycker jag
>>
Så gott med lite statlig mat efter en lektion på två timmar om feministisk konst
>>
>SNSD dampar loss för hans skit blir motbevisad
>>
>>82734428

jag föll för memet att gå ut på nyårsafton förra året

>tar bussen till restaurangen
>tolvslaget slår
>ett gäng babbar ute som skjuter småfyrverkerier på varandra utomhus
>knökfullt ute på stan med degenererade svennar som är fulla och skriker
>>
>>82734562
Inte statens fel att man inte tar sallad favä
>>
>>82734519
>erikskrönikan
Det är ändå stormaktstiden som är det viktigaste
>>
>>82734406
Opålitligt teknologi.
>>
Äntligen tog lektionen som handlade om hur afrosvenskar framställs i tunnelbanereklamer slut, nu är det dags för statlig lunch!
>>
>>82734519
har inte du heller lmao
>>
>>82734522
s-så du kommer vara i tråden med mig på nyår?
>>
>>82734562
>papperstallrikar

lmao fucking chemtrail cuckar
>>
>>82734658
Det säger du bara för att det finns fler Sabaton-låtar om ämnet
>>
>>82734562
Skulle vilja smaka på hennes pannbiff och potatisar om ni förstår vad jag snackar om.
>>
>>82734693
va?
>>
>>82734576
Jag menar Sveriges faktiska historia, inte fornnordiska sagor
>>
>Tre fjärdedelar av landstingen driver den egna primärvården med förlust. Sammanlagt gick alla landstings primärvårdsverksamheter med 421 miljoner kronor i minus under 2015

Vi måste ta bort välfärden.
>>
hej jag är svensk nån som vill snaka? :P
>>
>>82734611
Samma här

>går runt ute på torget och observerar andras lycka
>inte en enda person kommer fram till mig och säger gott nytt år
>inte en enda person sa något till mig
>gick hem till min gråa 1:a och grät mig till sömn som vanligt
>>
Tror ni på vetenskap?
>>
File: 1446814545396.jpg (74 KB, 666x630)
74 KB
74 KB JPG
>>82734606
Det där ser fan gott ut
>>
>>82729654
såg om Mysteriet På Greveholm med systern förra året, det är fan fortfarande bra.
>>
>>82734670
Ha det så kul när du blir bortstädad
>>
>>82734724

Nej.

>repatriera alla muslimer (dom som lärt sig det svenska språket någorlund får stanna)
>ge massinvandringspengarna till det svenska skyddsnätet
>>
>>82734727
snela du knolla maj jag gilla svensk tjej snela du knolla med maj snela snela
>>
>>82734739
Vänta vaddå, gick du ut på torget helt själv och hoppades att främlingar skulle prata med dig? Älskling
>>
>>82734754

slutade lita på alla forskare när dom sa att jorden skulle gå under av """""""""""globala uppvärmningen"""""""""""""""" för 20 år sedan

är svinkallt ute ju
>>
>>82734682
antagligen inte, skär hellre halsen av mig än att spendera högtider med sötbrevare
>>
>>82734692
Det säger jag för att det var den tiden som Sverige var som störst och bäst, om det är något som man ska vara stolt över i våran historia är det stormaktstiden
>>
File: image.png (117 KB, 414x411)
117 KB
117 KB PNG
>>82734806
>>
>>82734806
Det är nästan 10 plusgrader Achmed
>>
File: 1511002668168.jpg (56 KB, 645x773)
56 KB
56 KB JPG
>Det säger jag för att det var den tiden som Sverige var som störst och bäst, om det är något som man ska vara stolt över i våran historia är det stormaktstiden
>>
>>82734692
d1a. Sverige under högmedeltiden är topp intressant favä
>>
>>82734806

Detta
>inb4: "m-men det blir kallare först innan det blir varmare"

jävla cuckar
>>
>>82734670
>>82734606
>>82734562
>>82734508
Varför ta bilder på tråkig mat och kalla det statlig lunch?
>>
>>82734848
Inte han men -11 här i norr.
>>
>>82734875
svara inte på snsds brev
>>
>>82734721
Ge exempel favä
>>
File: rudolf.jpg (31 KB, 480x360)
31 KB
31 KB JPG
Sunes Jul går fan inte att se på längre, klassiska Rudolf scenerna håller upp men hade totalt glömt hur jävla illa precis allt annat var.
>>
>>82734875
Det motbevisar allt negativt som har sagts om friskolereformen tydligen
>>
File: .jpg (26 KB, 239x268)
26 KB
26 KB JPG
>>82734905
>friskolereformen
>>
>>82734806
För 100 år sen snöade det under hela vintern, t.o.m i södra sverige. Varför gör det inte det idag?
>>
>>82734897
Välkommen till """svensk""" """film""" """industri"""
>>
File: 1499198224176.jpg (34 KB, 496x600)
34 KB
34 KB JPG
>har fått i uppdrag att köpa en spel knätopp åt en konstant resande nbög
>alla ser antingen ut som ufon eller har 256gb ssd med ingen plats för uppgradering
vafan
>>
>>82734885
Fast nu pratar vi om Sverige. Inte om Lapplannistan
>>
File: 1439274632596.png (266 KB, 380x400)
266 KB
266 KB PNG
>>82734895
>ge exempel på sveriges historia
>>
>>82734939

det går i cykler din jävla idiot.

kommer komma en till istid om 10000 år
>>
>>82734972
>när anon har tittat för mycket på vargvideos och tror sig vara klimatexpert
>>
>>82734972
Vart har du fått den infon ifrån då?
>>
File: Äcklad Katt.jpg (122 KB, 640x640)
122 KB
122 KB JPG
>>82734378
>>82734420
>>82734508
>>82734562
>>82734606
>>82734670
>svensk mat"""kultur"""
>>
File: 1512668180696.jpg (78 KB, 734x794)
78 KB
78 KB JPG
>Error: You seem to have mistyped the CAPTCHA. Please try again.
Error: You seem to have mistyped the CAPTCHA. Please try again.
>Error: You seem to have mistyped the CAPTCHA. Please try again.
Error: You seem to have mistyped the CAPTCHA. Please try again.
>Error: You seem to have mistyped the CAPTCHA. Please try again.
>>
>>82734963
på litteratur om sveriges historia, hjärnkulting
>>
File: Pope.gif (2.39 MB, 149x198)
2.39 MB
2.39 MB GIF
>VGAs inatt
>klockan halv fucking 3

varför måste vi alltid lida.
>>
>>82735044
ta livet av dig jävla äckelpeddo
>>
>>82735044
>t. en som äter pasta fem gånger i veckan
>>
>>82735030
>>82735005

http://www.bbc.co.uk/science/earth/water_and_ice/ice_age

>"There have been many ice ages during the last 2.6 million years but when people talk about the Ice Age, they are often referring to the most recent glacial period, which peaked about 21,000 years ago and ended about 11,500 years ago."
>>
File: 1493739934679.jpg (6 KB, 498x363)
6 KB
6 KB JPG
>svenskar
>sverige
>>
>>82735090
Jävlar detta har ju inte klimatforskare någon aning om. Bäst du hör av dig till dem med den här revolutionerande informationen.
>>
>>82735044
Oavsett om du betar eller ej så borde du hänga dig.
>>
>>82735057
Läs Tore Skeiers Jungfrun Från Norge. Den går igenom mycket av Skandinaviens historia under sent 1200-tal och tidigt 1300-tal
>>
>>82735090
Men vänta lite nu anon vetenskapsmän var inte att lita på kom vi ju överrens om
>>
>>82734949
ZenBook med Geforce MX150
>>
File: 14901477564557.jpg (69 KB, 600x828)
69 KB
69 KB JPG
>>82735068
>dkn Kojima kommer på
>>
File: e21[1].jpg (37 KB, 924x499)
37 KB
37 KB JPG
>>82735045
>>
>>82734895
Herman Lindqvist för en modern faktasynvinkel, Verner von Heidenstam för en äldre och romantiserad synvinkel.
>>
>>82735169

>intel
>nvidia

ja man hade ju inte något hopp om att norgeanon skulle vara smartare än en bajskorv men detta är ju bara patetiskt
>>
Sidan 10

>>82735196
>>82735196
>>82735196
>>82735196
>>82735196
>>
skulle vara jävligt skönt med ett badkar nu favä
>>
>>82735244
>herman lindqvist
En avdankad Aftonbladet-journalist utan någon som helst formell utbildning inom ämnet?
>>
>>82735333
Föredrar du Dick Harrison?
>>
>>82735421
Framför Herman, ja. Men jag föredrar helst Peter Englund
>>
>>82735465
>Framför Herman, ja
Seriöst? Han är ju en jättehanrej
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.