[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: 1500393870165.jpg (745 KB, 1000x1000)
745 KB
745 KB JPG
>>
File: st sv.jpg (79 KB, 612x612)
79 KB
79 KB JPG
När en svensk tjej är 14 har hon sitt första samlag med en 2 år äldre svart kille på fest. Hon kanske blir tillsammans med han och har sex hundratals gånger i tonåren. När hon går gymnasiet är hon på fest varje helg och har sex varannan. Vid sidan om använder hon tinder och träffar svarta killar utanför fester. Vid 17 års ålder har hon haft sex med ungefär 20 olika svarta killar, i snitt. Då fyller hon 18 och börjar bli mer individuell. Hon drar till Magaluf på studentresa och knullar med araber och annat skräp. Hon börjar universitet och festandet blir allt vildare, mer alkohol och mer droger. Hon är nu 24-25 och har haft sex med 50 olika killar. Det är nu hon skaffar en betahanrej, gifter sig och klämmer ut 1-2 autistbarn som hon låter bli uppfostrade av sin iPad.


Och då kommer jag in i bilden. Aldrig haft sex. Ska nu ha min första kyss, första samlag, första förhållande. Det bara går inte. Om man inte är en nbög från sina tidiga tonår är det bara över. 85% går det bra för, men vi andra är misslyckade.
>>
Jebaited
>>
Efter noggrann övervägning har jag kommit fram till att den bästa karaktären (tjej) i Slutgiltiga Fantasin är, självklart, Yuffie Kisaragi.
>>
Först för anime är skit
>>
File: best-cargo-shorts-reviews.jpg (324 KB, 1200x1200)
324 KB
324 KB JPG
investera i TVÅ par cargo shorts
>>
File: 1485769429275.png (21 KB, 680x415)
21 KB
21 KB PNG
1,8%
>>
>>83852754
kommer ihåg att Spoony hatade hennes vapen
>>
>>83852805
Bokstavligen vem?
>>
File: 1515521354884.jpg (79 KB, 713x996)
79 KB
79 KB JPG
>KISSA!!! JAG MÅSTE KISSA!!! NUUUU!! DET LÄCKER! ANON! BÄR MIG TILL TOAN INNAN JAG SPRICKER!! UWAAAHH >_<
>>
>åhhhh ja, ja! ariska kvinnor med negrer, så jävla hett! när jag har runkat färdigt ska jag breva bilderna på fyrkanalen. på så sätt kommer cuckarna bli rödpillrade och gå med i motståndskampen, hell fucking seger!
t. Jarl Asgeir Eldskägg, 3 minuter sedan.
>>
File: pepe annoyed.jpg (25 KB, 303x303)
25 KB
25 KB JPG
>>83852829
>>
Varför klär sig amerikaner som 5-åringar?
>>
>>83852858
varför brevar du ostpizza?
>>
File: bambozzled.jpg (37 KB, 480x399)
37 KB
37 KB JPG
BÖG
ANAL
SEX
>>
>>83852906
Jag skulle super-smasha dig, broder!
>>
>>83852858
Nej, jag har inte brevat på /b/ sen 2007.
>>
>>83852840
:^)

:o)
>>
>>83852840
Hon har ju blöja på sig.
>>
Ofta ni tänker på er pension lol.
Att gå i pension är ju bokstavligen som att vara neet fast man är äldre. Vi kommer ändå dö i raskriget.
>>
>>83852742
jGå medi sd, bara svho dä.
>>
File: mmmmmmmmmm.............gif (952 KB, 260x218)
952 KB
952 KB GIF
*sprutar ner din rygg*
*gäsp*
godnatt ;)
>>
>>83852866
>http://finalfantasy.wikia.com/wiki/The_Spoony_One
>lyssna på en sånt tönt

lmaor åt dig
>>
File: 1501823816930.jpg (3 KB, 125x99)
3 KB
3 KB JPG
>>83852972
>dkn kloanons snusande fv(pv) bing bing:ar ens rygg
>>
>>83852921
>>
File: 1509650010288.jpg (430 KB, 870x1274)
430 KB
430 KB JPG
Sekundlig påminnelse att monsterflickor fortfarande inte är verklighet :(
>>
behöver en ny flicklampa favä
>>
File: 1499005672864.jpg (189 KB, 856x856)
189 KB
189 KB JPG
Hur får man en sån här fv?
>>
File: 1506488106678.jpg (150 KB, 500x500)
150 KB
150 KB JPG
>dkn har börjat gå igång på att se min egna snopp som glänser av försats när jag runkar
>dkn jag har börjat gå igång på de sjukt oanständiga ljud som kommer när förhuden glider fram och tillbaka
vilken tur att det är min egen snopp annars hade det ju varit lite bögigt!
>>
>>83853111
finns massa på biltema och clas ohlson
>>
>>83853021
du är antagligen väldigt ung så du har ingen aning hur stor han var för flera år sedan på nätet
>>
>>83853111
>dkn har aldrig använt en

Känns det bra? Bättre än handen?
>>
*klappar till dig*
>>
File: 1493489279103.jpg (5 KB, 200x210)
5 KB
5 KB JPG
>huvudvärk som varken försvinner av snus eller alvedon
>>
File: 1427864168379.jpg (40 KB, 604x482)
40 KB
40 KB JPG
>>
>>83853164
E-en sån tur!
>>
>>83853177
Ja. Som ren stimulation är det bättre än riktig fitta
>>
>>83853177
båda har sina för och nackdelar. hudlampan är samma sak hela tiden, bra stimulation, upp och ner medan du antagligen har en bra varierande handteknik som också är bra.
>>
>>83853229
Nån rekommendation till mig då? Är 18cm och normaltjock om det gör någon skillnad. Funderade på ett vanligt köttljus men de verkar så stora och klumpiga.

>>83853291
Kan ju alltid pröva en antar jag.
>>
>>83853169
när slutar man vara väldigt ung? är nog en av de äldre

men följde inte några fjantiga spelkritiker utan spelade spelen istället, ibland kollade man GF efter att ha klarat av spelet en gång
>>
>dkn saknar att runka båda min och pvns kuk med flicklampan samtidigt när man hade en pv
var r1 h1 särskilt då jag har den genomskinliga
>>
File: 1512847105269.jpg (6 KB, 250x237)
6 KB
6 KB JPG
Vad gör ni för att klara av januari?
>>
livstid av onanering har fått mig att associera sex med odören av min penis, påminner sex alls om det?
>>
>dkn kollar på videos med kvinnor som bajsar
>dkn en av dem hukar sig och sprider sin sprutdiarré över hela golvet
f1h1
>>
>>83853199
Have you tried calling Admiral Ganja for some of dem sweet herbs, man?
>>
>>83853162
Behöver du hjälp att kliva upp på henne?
>>
>>83853362
odörer är en riktigt underskattad del av sex som de flesta skiter i. det är därför rimning och ansiktssitning är patricier-nivå.
>>
>>83853162
gå till donken precis innan de stänger
>>
varför snackar killar om att runka så mycket ???
>>
Döpte min Skyrim gubbe till Asgeir
>>
>>83853418
>Emelie von Svartkuk fattar inte
>>
http://www.friatider.se/snart-kan-din-dator-bli-h-lften-s-snabb

https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=linux-415-x86pti&num=2

Breva era ansikten när ni använder AMD processorer
>>
>>83853418
För att vi runkar så mycket.
>>
>>83853330
Jag har Fit av Nicole Aniston. Den är till för att träna uthållighet
>>
>>83853362
>>83853404
Oanständiga dofter gör mig helt tokigt kåt, inkluderat min egen kukdoft.
Feromoner är en sjuhelvetes drog.
>>
>>83853357
Bara campa anon, bomben är plantad och det är sista rundan...
>T vinner!
>>
>>83853418
Bögjävlarna har enorma psykiska problem
>>
File: fokk nikotin.png (53 KB, 1200x1006)
53 KB
53 KB PNG
3 dagar uttan snús
>>
>>83853449
>AMDrönarna på /g/ bajsbrevade sönder brädet under dagen
Varför är de alltid så kringerande?
>>
>>83853449
Inte för att jag älskar internet men det här känns som ett typexempel på en grej som målas upp som världens jävla domedagsscenario när det i praktiken kommer bli bokstavligen ingenting.
>>
File: 1508984238001.gif (212 KB, 501x585)
212 KB
212 KB GIF
>>83853449
>oj vej gojim, då var det dags att uppgradera processorn igen. glöm inte heller att alla moderkort som nu säljs har ett annat chipset så att även det måste uppdateras. va, hade du DD3 till ditt gamla moderkort? hehe, ja då är det bara att uppgradera det med.
>>
File: 1514129300359.jpg (71 KB, 309x203)
71 KB
71 KB JPG
>>83844453
Ursäkta att jag svarar så sent men som du märker har tråden varit utomordentligt skit idag så jag har ägnat mig åt annat.

>Satt uppe hela natten igår och spelade det. Tar en paus ifrån det nu så jag inte bränner ut mig helt.
Jvdk, jag får se upp så jag inte struntar i mina andra sysslor själv
>Det enda dryga är att jag fortfarande kommer ihåg exakt var alla hemligheter finns, så jag måste hålla mig ifrån att springa och plocka på mig daedric-grejer och så vidare för tidigt så att det inte blir för lätt.
Åh fan, låter som du spelat ut det många gånger isåfall? Jag har ju aldrig ens tagit mig särskilt långt i huvuduppdraget så jag kan inte relatera alls.
Vilken ras och klass har varit roligast att spela som?
>Samtidigt är det rätt uppfriskande att spela med begränsningar.
På tal om det, har du rollspelat någon karaktär, dvs hittat på en personlighet/bakgrund/historia till karaktären och spelat utifrån det? Har hört om en del som gör så
>>
File: 449DBFF.jpg (89 KB, 960x960)
89 KB
89 KB JPG
>>83853479
>>83853404
>>83853362
Hest doftar best!
>>
>>83853548
f1h1 med muskig hest
>>
File: 6AB2381.jpg (114 KB, 960x960)
114 KB
114 KB JPG
>>83853598
Mm...
>dkn bor inte på hästgård
>>
File: Base.png (341 KB, 612x692)
341 KB
341 KB PNG
Vad menar dem?
>>
>>83853354
>men följde inte några fjantiga spelkritiker utan spelade spelen istället
Han kritiserade ju gamla spel som jag aldrig hört talas om eller redan hade spelat. Snubben var asrolig
>>
File: 1495776963333.jpg (125 KB, 500x667)
125 KB
125 KB JPG
Varför älskar svenska kvinnor hästar?
>>
>>83853652
>dkn du kan inte blåsa staten att ge pengar till ickeexisterande personer
>>
File: 1514264541984.png (684 KB, 817x631)
684 KB
684 KB PNG
>>83853505
2 dagar
2 veckor
2 månader
2 år

Klara det, sen är du fri för alltid!
>>
File: elizabeth-taylor-horse.jpg (306 KB, 500x686)
306 KB
306 KB JPG
>>83853703
De är patricier! Börja rida själv! :3
>>
>>83853652
Israel är först och främst en etnostat.
>>
>>83853845
Döda dig själv Emelie
>>
>>83853845
Ska man ha en hane eller hona?
>>
>>83853703
du vet varför.
>>
>>83853893
Irrelevant, det är hästens humör som spelar roll, och det är väldigt individuellt. Ryttarens personlighet spelar också otroligt stor roll.
>>
>>83853983
Tror anon syftade på oanständigheter.
>>
var inte äckliga. svenska kvinnor hade aldrig tagit penis av en stor mörk best
>>
ponera att existera i denna värld som denna människa ^
>>
>>83853995
Jaså. Dumt av mig att inte utgå från det.
>>
File: Smile1.jpg (111 KB, 918x1126)
111 KB
111 KB JPG
>>83853893
>>83853983
Sant, men vallacker är mer jämna i humöret. Ston är mer ombytliga.

>>83853884
Blir inte mer stil åt dig, Anon.
>>
>>83854145
>>83853995
Det gjorde jag faktiskt inte.

>>83853983
Så måste man klicka med pållen innan man rider den eller hur fungerar det? Och man hur lär sig hästar att ridas? Eller kan de automatiskt vad som betyder fram och vänster/höger/spring osv?
>>
File: 1486052587424.jpg (120 KB, 1024x768)
120 KB
120 KB JPG
>>83853703
>>
https://m.youtube.com/watch?time_continue=264&v=uQUgTxYpwco
>djungelpajen vid 4 min
SNÄLLA MER SÅNA TILL SVERIGE
>>
>>83854290
Du måste utsöndra en viss mängd feromoner för att hästen ska acceptera dig. Det gör tjejer vanligtvis genom att fantisera om hur de hade blivit sönderspräckta av hästens könsorgan.
>>
>dkn såg en kille knulla en tjejhäst på /b/ en gång
>man trodde att det skulle vara som att kasta in en korv i en korridor
>verkade inte alls som det
>>
>>83853852
>Between 1948 and 1951, 34,547 [Turkish] Jews immigrated to Israel, nearly 40% of the Jewish population at the time
Turkar...
>>
>>83854362

är bilden riktigt?
>>
>>83854465
skumt. hon kanske mest red ponys
>>
>>83854465
var hittar jag sådan här porr?
>>
>>83854496

mohammed...
>>
>>83854525
Internet är säkert fullt med det om man vågar slänga in ett par söktermer i google.
>>
>>83854465
Det är därför araberna knullar åsne-fitta. Tightare än människa
>>
File: Varg heem 2.webm (2.14 MB, 640x360)
2.14 MB
2.14 MB WEBM
>>83854525
>>
>>83852469
>dkn Boy's and girl's summer är min favoritdåjin
>>
>>83854569
>vargdyrkare
roflmao
>>
>>83854552
det är olagligt material så vill inte hamna på en lista
>>
>>83854525
gå till /b/ eller /gif/ och fråga bara
>>
>>83854660
Nej, det är det inte. Men det är nog inget du vill ha på ditt samvete eller att mamsen ska se ändå.
>>
>>83854702
tror inte någon vill riskera bannlysning bara för en efterfrågan
>>83854717
hehe mm säpo
>>
är det bögigt att dricka te?
>>
>>83854879
vilken smak?
>>
>>83854879
Beror helt på hur många erigerade penisar du tänker på under tiden.
>>
>>83854879

nä favä, i ryssland och polen är det och har alltid varit en grej för oss arbetargrabbar att sörpla på kall herbata när vi tar en cigg på pausen från fabriksgolvet.
>>
>>83854879

ja, det är bara cuckbögsoyboys som dricker te, eller "thé" som hipstersarna brukar säga

kaffe latte eller enrgidricka är det som gäller
>>
vem fan dricker nåt annat än vatten (kran)?
>>
File: 1498610646324.jpg (38 KB, 500x589)
38 KB
38 KB JPG
>>83854879
Vet inte men jag dricker rätt mycket te så det kanske talar för att det är bögigt.
>>
>>83855050
skulle inte klara 1 vecka utan min sojamjölk
>>
Tjabba grappar. Döp min nya externa HDD.
>>
>>83855281
lålidisken :3
>>
>>83855281
libanon
>>
>>83855281
ostpizza
>>
>>83855281
kuk
>>
File: 1513427332228.jpg (41 KB, 780x438)
41 KB
41 KB JPG
runkade just till tanken av att knulla en kille för att se om det går
det gick
>>
>>83855301
>>83855307
>>83855308
>>83855313
Öhh, vi får nog låta dubletter eller fina siffror avgöra.
>>
>>83855324
Hur snabbt kom du?
>>
>>83855352
normalfort?
>>
>>83855351
Ostpizza och sätt bokstaven till X
>>
>>83855351
>>83855281
söposlukaren alternativ "inte en fälla"
>>
>>83855351
L:/ibanon
>>
>>83855050
>((((kran))))
>>
>>83855351
>>83855399
vinnare

breva bildbevis
>>
nofap fjärde dagen. allt går bra, har haft fullt upp med att städa och installera mina bitcoin-miners. tjejen var kåt idag men jag hade lite för mycket att göra. har iofs inte sett särskilt mycket lockande på tv eller varit ute och socialiserat och lär förbli så till tentan den 12e åtminstone, så risken att förlora är nog låg.
>>
>>83855444
hur avprenumererar jag från den här bloggen?
>>
>>83855444
bra jobbat Anon!
>>
>>83855444
>snälla ge mig uppmärksamhet för att jag inte tar på kuken
Häng dig.
>>
>>83855555
>>
>>83855050
Kranvatten smakar som poolklorvatten luktar här.
>>
>>83855050
Jag dricker bara vatten och sojamjölk för att jag vill bli en söt liten flicka
>>
svara inte proxybögen
>>
File: 1507852038222.webm (1.49 MB, 853x480)
1.49 MB
1.49 MB WEBM
>>83852718
good edition
>>
File: 1491944897147.png (8 KB, 495x208)
8 KB
8 KB PNG
>>83855399
kek

Den är kopplad till min NAS så den kan tyvärr inte ha en enhetsbokstav. Är mest glad att det inte blev ostpizza.
>>
>>83855707
vgh?
>>
File: 1503530057695.jpg (61 KB, 1000x800)
61 KB
61 KB JPG
>>83855717
Andra gången jag får dubletter på någon "Dubletter för X" med libanon nu
>>
>>83855707
Är Gjord i Avgrunden bra? Har läst mangan men inte sett något av animén.
>>
>>83855593
Kranvattnet på Malta är vidrigt, klorat och dant.
>>
>>83855782
memmagi
>>
>>83855855
Fina siffror
>>
>>83855752
?
>>83855828
pretty good, if a bit slow but it really starts to become interesting at around episode 9
season 2 is coming in a year or so too
>>
>>83855895
Ska ladda ned i så fall. Tack Island. :3
>>
File: 1489209571221.png (241 KB, 500x375)
241 KB
241 KB PNG
gonatt! :3
>>
>>83855512
>>83855553
cringe
>>
>>83855962
Gonatt anon. Jag tar också och knyter mig nu.
>>
File: 1459212442489.gif (1.21 MB, 500x536)
1.21 MB
1.21 MB GIF
>>83855918
det var så lite
>>
File: 46546548971135.png (736 KB, 644x627)
736 KB
736 KB PNG
>gonatt! :3
>>
har haft mat i matlåda i kylskåpet sedan nyårsafton, vågar man fortfarande äta det? kött och potatis
>>
>>83856122
Melonpan/meidocafe är ju baserad som fan.
Han lever drömmen och skiter bokstavligen i vilket.
>>
>>83856139

så länge det luktar ok är du safe men det lär inte smaka särskilt mycket favä.
>>
>>83856154
vem? jag bara googlade på ugly weeaboo
>>
File: 1498848176303.gif (840 KB, 500x650)
840 KB
840 KB GIF
>>83856078
Fin svenska. Hur säger man det på isländska?
>>
>>83856213
Snubben på bilden du brevade är stenrik (släkt med nån Schweizisk bankir eller något sånt.
Han gör massa galna vedbodsaker och laddar upp på sin dutubkanal:
https://www.youtube.com/watch?v=LAJNTkoSyPk

Han är mer eller mindre ekonomiskt oberoende och kan göra vad fan han vill.
>>
File: 1512850296909.png (87 KB, 250x262)
87 KB
87 KB PNG
>knulpojke är samma sak som sojapojke
>>
>>83856236
"þetta var lítið"
very similar across most scandinavian languages (det var så lidt, det var så lite, etc) unless you're iceland's autistic little brother in which case you say onki at takka fyri.
>>
>>83856273
>astolfon i slutet

h-h1
>>
File: 1514397878979.jpg (144 KB, 1600x1600)
144 KB
144 KB JPG
>>83856273
vad i helvete
>>
File: 1511812365125.jpg (81 KB, 736x784)
81 KB
81 KB JPG
>>83856166
förkyld så svårt att säga, men tyckte inte det luktade äckligt iaf så nu värms det upp i mikron

om ingen brevar ökenpajer lite senare så är jag död
>>
>>83856338
>>83856273
Inte melonpan alltså utan den andra killen.
>>
>>83856273
judiska drag
>>
File: religion tier.jpg (396 KB, 1262x1456)
396 KB
396 KB JPG
hoppas du inte tror
>>
>>83856078
Island en söt
>>
>>83856468
du glomde placera in ansiktsboken, applet och grodel fava.
>>
>>83856329
I want to learn a bit of icelandic but it sees such tiny usage. I should perhaps prioritise something more useful.
>>
>>83856591
Learn Python and Java.
>>
>>83856607
>>>/g/
>>
>>83856591
italienska ar ganska ballt fava.
>>
>>83855830
Kan verifiera, och maten är helt jävla fruktansvärd.
>>
File: 1503461339598.jpg (124 KB, 800x480)
124 KB
124 KB JPG
>>83856518
Natt natt Evangeline.
>>
File: Cxa2fWm.jpg (263 KB, 1373x1130)
263 KB
263 KB JPG
>>83856468

brevar en mer korrekt bild men najs att ni äntligen kan erkänna att ateism är en religion bland andra.
>>
>>83854496
Oddsen är att hon båda rider hästar och dricker proteindryck, ja.
>>
File: 1433691141753.jpg (58 KB, 750x750)
58 KB
58 KB JPG
mitt liv är en mardröm som jag ständigt vaknar upp i. det är så jävla hänsynslöst, vad har jag gjort för att förtjäna det här? låt mig dö snälla.
>>
>>83856723
>k*toliker

det finns tamejfan inget vidrigare
>>
File: tenor.png (237 KB, 640x604)
237 KB
237 KB PNG
>du har fått ett meddelande på tinder
>>
>>83856723
fy fan vilken usel lista.
>>
File: 1504901370229.gif (30 KB, 914x1091)
30 KB
30 KB GIF
>>83856794
>Du har blivit Super liked! Swipa för att upptäcka av vem.
>>
>>83856780
om du springer in en tegelvägg med huvudet först vaknar du
>>
>>83856780
lar dig skratta at det som om det ar en lek.
>>
>>83856706
Natt natt :3
>>
>>83856723
Skit: Religion
Bra: Ateism, agnostisism (vad fan heter det ens på svenska?)
Skitbra: ^ + mental disciplin såsom Buddism, Stoicism, och vad fan nu mer det finns.
>>
>>83856666
Hah, kolla in mitt fyrtal dar va. Ni kan nu fa aran att tilltala mig tjeckanon caesar.
>>
>>83856780
"Förtjäna" har väldigt lite att göra med någonting.
>>
>>83857026
tippar
>>
>>83857026
>Ateism
>Bra

a aa aha AH AHAA HAHAAAAAAAAHAAAAAAAHAHAHAAAHHAAHAHAHAAA
>>
>>83857026
Deism då?
>>
Jag vill inte sova, kanske dygnar, eller skiter i att sova på en vecka
Klarar man det?
>>
>>83857305
Tror inte att du klarar en vecka utan rätt stark motivation favä. Normalt sett så kickar tröttheten redan efter första dygnet.
>>
>>83857305
>Jag vill inte sova
Vad försöker du undvika att göra under dagtid?
Städa? Handla mat? Söka jobb?
>>
>>83857305
Tror det är omöjligt att klara mer än 4 dygn utan tjack favä
>>
>>83857522
Nä, jag vill bara inte sova. Jag är supertrött men jag sover alltid så länge, jag försökte ha alarm efter 3 timmar men jag ramlade ihop vid datorn
Ska be min lokala abdullah langare om lite dexamfetamin eller något
>>
>>83857662
Så du vill bli fattigare och sjuk... Kommer någon och tröstar dig då?
>>
>>83852862
Axel Hanrejsson...
>>
>>83857774
Jag jobbar på dagtid, så jag kan bekosta det. Men sjuk? Vadå sjuk?
>>
>kollar igenom ens Instagramflöde i brist på annat att göra
>ser att en gammal arbetskollega har lagt upp detta på sig själv
Vad går igenom ens huvud när man gör så här?
>>
>>83857824
Sperma.
>>
>>83857824
Sperma.
>>
>>83857144
>>83857197
Det är 2018, grabbar.
>>
>>83857816
Behöver du sova ska du ta dig tid att sova. Sömnbehov går inte att träna bort.
Knark är gör människor sjuka.
>>
>>83857290
Är det alls en grej folk är?
>>
hatar bögar så jävla mycket
hatar hatar hatar
>>
>>83857930
Libbe är det.
>>
File: saaraledsen.png (304 KB, 592x432)
304 KB
304 KB PNG
JAG VAKNADE

JAG MÅR SKIT DÅLIG
>>
>>83857907
Det finns ju folk som aktivt sover ~3-4 timmar och har tränat sig till att klara det utmärkt.
Så varför skulle jag inte kunna göra detta?
>>
>>83857963
zara
>>
>>83857930
du behöver inte vara nåt favä
bara tro på gud

t. Deist
>>
vad ska jag göra med mina 40k ihopsparade NEETbux?
>>
>>83858049
krypto
>>
>>83858000
de kanske har vant sig vid hur det kanns att vara standigt aptrott.
>>
>>83858049
Investera i en fond och skaffa ett jobb där du aktivt tillförslar pengar och bygger upp ett säkert alternativ för livets hinder samt pension
>>
>>83858049
köp zrx
>>
>>83858110
häng dig
>>
>>83858000
Du "fuskar" med knark (kommer få psykos, hjärtproblem osv). Acceptera att du är en människa, antagligen fast i distraktioner som håller dig borta från något verkligt.
>>
>>83858049
köp ripple
>>
>>83858165
Psykos tror jag knappast kommer hända, hjärtproblem vad är risken på sånt? Hinner jag leva till 50 så är jag väl nöjd, finns ingen anledning att leva längre än så direkt
>>
>>83858049
Köpa sånt du borde ha köpt för dem. Om du snattat mat gör du det dyrare för alla andra. Alltså snattar du inte ifrån onda kapitalister utan från Agda och Ivar.
>>
>>83857893
Och vi kan se vad ateism har lett till.
>>
File: 1514944075451.jpg (7 KB, 240x250)
7 KB
7 KB JPG
>>83858231
cp-idioten...

ni borde rensas ut på något sätt.
>>
File: 1515019997654.png (216 KB, 512x512)
216 KB
216 KB PNG
>>83858391
Vad har det lett till? Berätta.
>>
>>83858400
Vad menar du? Var något jag sa fel? Nej
>>
File: 1497764747827.png (4 KB, 205x246)
4 KB
4 KB PNG
>bash finns gömt, färdiginstallerat på fönster 10
varför har ingen berättat detta för mig
>>
File: 1512264291817.jpg (68 KB, 645x602)
68 KB
68 KB JPG
>>83858457
>>
File: Roulette.jpg (510 KB, 1920x1080)
510 KB
510 KB JPG
>>83858049
>>
>>83856871
det här tar fan priset som dit sämsta brev någonsin under den flaggan. ta ditt (Du)
>>
File: 680791479.jpg (103 KB, 589x294)
103 KB
103 KB JPG
>>83858474
Nej. Jag menar vad jag sa. Kostnaderna för dig är onödiga, bara en diffus humanitet håller dig vid liv inom civilisationen.
>>
>>83858727
Skulle alla.
>>
File: avtryckt.png (50 KB, 640x384)
50 KB
50 KB PNG
Daglig påminnelse att SD blir kränkta av skämt på internet
SD är inte bajsbrevarnas parti
>>
>>83858782
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/kommunanstalld-skrev-om-skyddsjakt-pa-sverigedemokrater
https://nyheteridag.se/kommunanstalld-skrev-om-skyddsjakt-pa-sverigedemokrater-i-forum/
>>
File: 1512832836577.jpg (127 KB, 1300x940)
127 KB
127 KB JPG
>>83858769
Asgarv ju!

Bara lita på att du blir lyckligare av att göra rätt för dig...
>>
File: 01.jpg (72 KB, 596x597)
72 KB
72 KB JPG
go natt
>>
Hör datavetenskap till det tekniska programmet? Jag kör på Teknikinriktning men jag är inte helt säker på om det leder till datavetenskap senare.
>>
File: 1512649697014.png (314 KB, 402x390)
314 KB
314 KB PNG
>maskcucken
>>
File: 1511780523086.jpg (7 KB, 192x182)
7 KB
7 KB JPG
>>83859297
v-vem?
>>
File: 1d9fefcf.jpg (41 KB, 1024x270)
41 KB
41 KB JPG
HALLÅÅ NÅGON DÄR??????
>>
File: 1481286833779.jpg (25 KB, 400x386)
25 KB
25 KB JPG
>>83859319
Cucken som äter rå nötfärs
>>
File: 1487800679038.png (330 KB, 330x319)
330 KB
330 KB PNG
>>83859377
fick han mask av att äta rå köttfärs?
>>
Finns det bara tre människor i tråden just nu
>>
File: 1471115247376.png (168 KB, 748x756)
168 KB
168 KB PNG
>>83859483
aa HAHAHAHAHAHAHAAH
>>
>>83859514
4, din mamma
>>
File: 1506534594356.jpg (102 KB, 770x577)
102 KB
102 KB JPG
>>83859377
Nu när du är i sverige dibbe så kan du ju passa på att prova äta det. Till skillnad från Libanon lägger vi inte maskar i köttet här.
>>
File: 1487824100725.png (565 KB, 600x610)
565 KB
565 KB PNG
>>83859523
VAD
GÖR
HAN
>>
File: 1511572673561.jpg (68 KB, 671x809)
68 KB
68 KB JPG
När man tror att han talar med en svenne med blond hår och blåa ögon men det är faktiskt Murad
>>
Ska se om jag kan få fram libbes farsa
Bara för att :^)
Oroa dig inte, on jag hittar han så blir det vår hemlighet :3
>>
>man läser skönlitteratur för första gången på länge
>>
File: 1471115258075.jpg (59 KB, 395x401)
59 KB
59 KB JPG
>>83859540
HAHA mm strax
njut av dina maskar
>>
File: martina undrar.jpg (127 KB, 1080x1080)
127 KB
127 KB JPG
>>83859651
libbe...
>>
>>83859618
Vad läser du?
>>
>>83859607
Du kan ju börja här:
http://www.solidinfo.se/sokresultat.aspx?typeofsearch=standard&sokord=pizzeria&lokaldel=sundsvall&ort=sundsvall

42 pizzerior i Sundsvall, de flesta ägs av turkar. Hittar du en man med arabiskt namn i rätt ålder för att vara libbes farsa så är det förmodligen han.
>>
>>83859685
din mammas fitta rofl
>>
>>83859651
Det finns inga maskar i nötfärsen, fettoturken.
>>
File: horsefrog.png (7 KB, 500x400)
7 KB
7 KB PNG
>>83859701
Kek
>>
>>83859685
Metro 2035, har väntat på att läsa den länge
>>
>>83859713
lmao

>>83859799
Åh, jag har bara spelat spelen. Hälsa Artyom från mig. :3
>>
>>83859845
Jag rekommenderar dig att läsa böckerna! Speciellt om du gillar spelen :3
>>
>>83859701
>falskflaga

HAN ÄR UPPVUXEN I VÄSTERBOTTEN
TROLIGTVIS UMEÅ
räkna ut resten själv
>>
>>83859744
wallahi du e pin bror
>>
>>83859912
Jag bor faktiskt i Luleå.
>>
File: 1511350763228.jpg (33 KB, 500x354)
33 KB
33 KB JPG
>>83859910
Skiljer sig handlingen mycket tror du? Kommer ihåg vad som hände i spelen rätt bra liksom...
>>
>>83859954
spelade inte så mycket men jag tror att det var ganska annorlunda favä
>>
>j-jag bryr mig inte, fetto!
>brevar samma länk varje dag för att få folk att doxa mig
Åh du bryr dig verkligen inte
Ska bli kul att jävlas med dog inatt :^)
>>
File: image.jpg (292 KB, 1069x1069)
292 KB
292 KB JPG
min fru på bilden
>>
File: 1512185511586.png (254 KB, 600x500)
254 KB
254 KB PNG
>>83860015
Kanske skulle läsa online lite i så fall. Kan beställa dem om de skiljer sig tillräckligt. Måste sova nu dock. :3c
>>
dom
>>
>>83860146
Du kommer inte ångra :3 förresten Vem är sö fli på bilden?
>>
gomorron :3
https://www.youtube.com/watch?v=tUk1ksN4EtM
>>
>>83860282
Vet faktiskt inte. Är inte säker på att de kommer från nån serie/spel eller så. Gillar bara de olika kläderna.

>>83860430
Gonatt favä.
>>
>dkn vive hoppade 1000 spänn
fy FAN
>>
Ni har hört om Intel, eller hur?
>>
File: 1513758239769.jpg (45 KB, 482x495)
45 KB
45 KB JPG
>>83860668
>>
>>83860668
blev de 1000 spänn dyrare eller vad?
>>
File: 1494525908403.gif (666 KB, 320x240)
666 KB
666 KB GIF
>>83860687
nej, tyst
>>
>>83860720
aa, den låg på 6500 i 2 veckor under juletider och hoppade till 7500 på några dagar
Blir väl att vänta tills generation 2 av VR kommer
>>
>>83860794
Har ändå inte utrymme för skiten
>>
>>83860794
Jag tänkte köpa en Oculus och skita i Vives höga pris, men oculus kommer inte ens med styrspakar som vive har, man måste köpa till de för 1200. Otroligt idiotiskt favä, de förväntar sig att man ska sitta med en jävla xboxkontroll
>>
>>83860794
Sitter i samma sits. Får antagligen vänta till 2020 på gen2.
>>
>>83860728
SANNIIIING!
>>>/g/64132286
>>
>>83860979
Ta livet av dig.
>>
>>83860430
Go mo
Bra remix!
>>
>>83861119
bra du tycker det :3
https://www.youtube.com/watch?v=nTjdJHGXT7A

gjort något mysigt inatt?
>>
File: Oh shit.png (413 KB, 811x767)
413 KB
413 KB PNG
>>83860992
Gäller detta min 4770K med eller är det bara nya generationen som har problem
>>
>>83861222
Tydligen daterad ett tiotal år tillbaka, så antagligen
>>
File: 1513599469970.jpg (44 KB, 398x394)
44 KB
44 KB JPG
är en 1 cm längre snopp för mycket begärt
>>
>>83861222
Allt Intel sedan P3.
>>
File: 1510795095443.jpg (6 KB, 250x200)
6 KB
6 KB JPG
>>83861267
>>83861251
Fan.
>>
>>83861174
Läser bok :3
Ska nog göra en vörtbrödsmacka med rullsylta favä
Vad gör du uppe såhär tidigt?
>>
>>83861323
Det blir nog inte så illa, en viss prestandaförsämring men ingen kollaps eller liknande. Var istället glad över att problemet har blivit upptäckt efter 10 år.
>>
>>83861384
>ingen kollaps
kek har du inte koll på hur internet och molntjänster har havererat?
>>
>>83861384
Tack, hjärnspökus.
>>
>>83861349
vaknade av mig själv och ska snacka med min fv nu
>>
>>83861252
Tappa vikt.
>>
File: 1455542061829.png (234 KB, 882x758)
234 KB
234 KB PNG
>>83860992
Ryzen är inte påverkad
>>
>>83861418
Nej, för det bryr jag mig inte om.
>>
File: 1515027104686.png (109 KB, 2250x2324)
109 KB
109 KB PNG
>>83861507
Kek
>>
>>83861483
Hälsa :3
>>
File: 1503828394039.png (90 KB, 419x281)
90 KB
90 KB PNG
Har ni uppdaterat era operativsystem, tråden?
>>
File: 1490097121367.png (146 KB, 554x439)
146 KB
146 KB PNG
>>83861682
>(((Har ni uppdaterat era operativsystem, tråden?)))
>>
File: images (4).jpg (5 KB, 225x224)
5 KB
5 KB JPG
>>83861682
Nej inte än
>>
>>83861602
gjorde det :3
>>
>>83861682
>MAN jag har AMD + nVidia på Linux och Intel-användare's skrik ekar i alla länder
>>
>>83861832
ingen bryr sig judeanon
>>
>>83861896
sdjuden kör bara med AMD komponenter på fönster 10
>>
>>83861955
kek KEK
>>
>>83861682
Jag har opsystem 32div med en hårdpakremulator och fyra gigs ram
Haha nä jag skojar bara. Helvetes jävla nördar. Gå till schackklubben och prata om nördgrejer era oskulder
>>
>>83853703
helvete vilka höftjävlar
>>
>>83862009
Datorer har redan löst schack.
>>
File: 1458931026352.jpg (9 KB, 338x273)
9 KB
9 KB JPG
>>83854879
>Är det bögigt att dricka snorvarmt vatten med löv i
ja, dds
>>
>>83862078
häng dig
>>
>>83862079
Hellre löv än frukter som är superbögigt. Kollar på er kaffedrickare
>>
>>83862079
Att dricka hett vatten med malda svarta bollar i är helt okej, eller hur?
>>
File: 1507128313930.png (27 KB, 645x730)
27 KB
27 KB PNG
>jag gillar programmering. Jag har en 42 tums 4g gifabyte med en processor som kan repostualisera moduler med en femhundra gigs watt
>ja jag är oskuld hur visste du det?
>>
File: 1501281908077.png (110 KB, 657x539)
110 KB
110 KB PNG
>>83862137
du på bilden
>>
>>83862118
d1a. Folk som dricker kaffe vill egentligen bli svartade eller få sina fvar svartade
>>
>>83862137
>när Intel-användare går i bitar och anfaller vilt omkring sig
>>
>>83862175
Ja det är jag. Men varför tänker du på mig?
>>
>>83862192
Vad i helvete är Intel? Kan du prata som om du inte är en nördjävel utan ett liv? Allvarligt, hoppas att Varg heemar dig för att du inte är kapabel att leva bortom datorskärmen
>>
File: img00017eom.png (1.05 MB, 879x1300)
1.05 MB
1.05 MB PNG
en SÖT en FUCKING SÖT
>>
>>83862260
Det där är bara linjer ritade av en överviktig japansk 40-åring anon. Replikerna är skrivna av en annan överviktig japansk man
>>
>>83862235
Det är den där grejen i din dator som gjort så att alla dina lösenord är kända av vem fan vet hur många hackare.
>>
>>83862330
Mitt lösenord? Har inga lösenord. Ser jag ut som någon cuck som lever på fejjan eller?
>>
File: 1446370013339.png (162 KB, 633x900)
162 KB
162 KB PNG
>>83862235
>Vad i helvete är Intel?
>>
>>83862350
Det måste jag nog tyvärr säga att du gör oavsett om du trålar eller är på riktigt.
>>
>>83862384
ta ditt liv favä
>>
Hur många här bor vid havet?
Och nej, Östersjön eller Mälaren eller sjön utanför huset räknas inte
>>
>>83862464
cringe
>>
>>83862464
Jag har en fem minuters promenad till stranden favä. Kattegatt alltså.
>>
VARFÖR SÅ MYCKET SNACK OM INTEL HELT PLÖTSLIGT?
>>
>>83862673
Ingenjörsbögarna är väl uttråkade
>>
>>83862673
För att det är det mest allvarliga säkerhetshålet på väldigt länge. Vanlig JavaSkript kod som exekveras från din webbläsare kan uttnyttja den så kallade "meltdown" bugget, vilket innebär att man kan läsa av känslig information såsom lösenord, krypteringsnycklar med mera.

Detta gäller dock bara Intel processorer så klart.
>>
>>83852742
honom*
>>
ta hand om er
>>
File: 1494867690415.png (305 KB, 550x535)
305 KB
305 KB PNG
>ser något avlångt rött på ollonet som ser ut som en sårskorpa
>aha är det därför det svider när jag runkat i flera timmar
>gnuggar lite på det
>det försvinner
>>
>>83863709
intorkat blod?
>>
>>83863726
tror inte det. det försvann inte när jag sköljde, men gjorde det när jag gnuggade lite. ingen aning vad det varö
>>
ni hjälper väl till att skotta för grannarna?
>>
>>83864729
>>83864729
>>
File: 1513099294813.png (169 KB, 872x632)
169 KB
169 KB PNG
>>83864720
Skotta vad?
>>
tack å fucking lov
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.