[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.>>
best srbian cigs?
>>
mi smo simulacija
dokazite da sam u krivu
>>
File: 1517916839301.png (28 KB, 225x225)
28 KB
28 KB PNG
>>85560338
>>
>>85568283

hercegovacki duvan
>>
Pushach
>>
>>85568263
au koje mi je feelove izazvala ova slika
>>
>>85568283
ne znam, ja kad sam bio samo sam jos vidio da drinu imaju, ostalo sve neke strane
>>
>>85568340
u krivu si
mi ne postojimo
>>
pa sta ako sam djevac
>>
i'm gonna speak yugo now.

ne lube vas bosnaki
>>
tito je nationalski bohatyr
>>
>>85568538
i devci su ljudi al ti si plus i bosanac
>>
hrvatkie morie je cieple
>>
>>85568595
što znači nationalski bohatyr
>>
>>85568685
national hero
>>
>>85568556
ja tebe ljubim :*
drag si mi i šaljem ti puno zagrljaja
>>
>>
ja ljubim bosanci, ne ljubim bošnjaci
>>
>>85568711
nardni/nacionalni heroj/junak
>>
File: Outside-loo1.jpg (40 KB, 300x400)
40 KB
40 KB JPG
"polish" toilet
lol
>>
>>85568759
>>
>>85568761
ljubit = to kiss
voljet = to love
>>
>>85568759

ovo je meme godine
>>
>>85568774
vriss
>>
>>85568833
cifre potvrdile
>>
Dobro jutro eksju
>>
moja lubija nacia je utaszi
>>
jel steka jos nekom internet? meni je vec 2 dana spori i cesto prekida, valjda radi loseg vremena
>>
>>85568912
nabavi bolji net toni
>>
Hiljadu sam puta reko, ja na eksju vise necu

Znam da tamo srece nema, samo pravim sranje vece
>>
>>85568912
mene shljakira bez problema DBI
>>
>>85568946
ovo ali iskreno! uvek kazem ne vracam se vise a sledeci dan tu sam postam tackastog i njegovog bratica
>>
>>85568999
lepe cifre bato
>>
File: brt.jpg (35 KB, 471x390)
35 KB
35 KB JPG
>>85569002
fakat smo matriksovci
>>
File: uta.jpg (45 KB, 296x188)
45 KB
45 KB JPG
<3
>>
>>85568884
ubi se klozetaru
>>
File: brexit.webm (1.45 MB, 362x640)
1.45 MB
1.45 MB WEBM
>>85568384
kek
>>
>>85569130
Odvratno, ali zalosno!
>>
File: ..............jpg (45 KB, 455x500)
45 KB
45 KB JPG
>>8
>>
ma ti si
...
ja jesam
...
i ja isto
>>
>>85569152
i ja
>>
File: 31354-full.png (98 KB, 255x255)
98 KB
98 KB PNG
ja sam bukvalno ovaj sticker irl
>>
poljaci < česi i slovaci
>>
>>85569217
hehe owo
>>
>>85569217
Witcher > Kingdom come
>>
>>85569267
ne ali iskreno bolji mi je kingdom come
>>
>>85569217
agree
>>
https://www.youtube.com/watch?v=5Y30WzC8JuY

20:48 bazzirani Milan Paroski redpilluje o poljacima
>>
>>85569346
dobro je da je tesha ceh i slovak delom lolara
>>
File: roki.jpg (42 KB, 474x648)
42 KB
42 KB JPG
>>
ovo mi je četvrti post na eksju u februaru mesecu
>>
>>85569397
roki je iz bosne nije iz srbije
>>
>>85569431
sve je to srbija druze
>>
File: yuh.jpg (57 KB, 750x517)
57 KB
57 KB JPG
y
>>
File: banatjanin.png (12 KB, 462x130)
12 KB
12 KB PNG
>tesha banacanin
>ima kitu kao slon
>banatjanin sa ex-yu ima kitu od 30 cm
>alt desnicar

tesha je bukvalno sada vec 17 godisnji banatjanin sa 4chana?!
>>
File: tit.jpg (50 KB, 600x733)
50 KB
50 KB JPG
>>
File: 1437929688087.png (149 KB, 1173x885)
149 KB
149 KB PNG
podsjetnik:
>>
>>85569486
ne bih rekao, koliko tesha ima godina? 27?
>>
File: tit1.jpg (47 KB, 720x709)
47 KB
47 KB JPG
>>
File: 1477490106183.png (37 KB, 576x340)
37 KB
37 KB PNG
>>85569530
>>
>>85569542

mozda se ovde tesha lazno predstavlja
>>
>>85569561
Lolara
>>
>>85569542
21
>>
>>85569573
ubi se tesho, kad ces da ugostujes baziranog gnjatu?
>>
>>85569629

nikad
>>
>>85569447
https://youtu.be/yGrloxOXOAI
>>
>>85569666
djavolske cifre
>>
>>85569684
https://www.youtube.com/watch?v=fHABw4GO9X4
>>
File: 1514211254585.jpg (106 KB, 593x578)
106 KB
106 KB JPG
>>85569684
>Bosansko more od Zadara do Kotora
https://www.youtube.com/watch?v=Xto-gcPzcSw
>>
>>85569806
haha cecam ali iskreno
>>
>>85569806

jebeno vrisstim
>>
>>85569806
lolara jel ovo realno
>>
https://youtu.be/emH4Q9Q7M1o
Šta se događa u tom zemlji majku ti jebem ahahah
>>
>>85569869
najebali smo
>>
File: vrissplacc.jpg (10 KB, 225x225)
10 KB
10 KB JPG
>>85569806
ovo je doslovno nemoguce
>>
https://www.youtube.com/watch?v=6ugxVO7Pyfc

krinch level maksimum
>>
https://www.youtube.com/watch?v=4x-G21A-TrE

inace ovaj lik je sirijac...
>>
Eve me kutjo
>>
>>85570571
>>85570571
>>85570571
>>
elem elem partner partner
devize devize devize
>>
>>85570601

ave ave fiksone fiksone
>>
>>85568395
Hercegovac potvrdjuje...
>>
>nasjesti na dimnog židova
>doslovno bacati pare u dim

žalosno ali ozbiljno
>>
>>85571211

misim nemo se ljutis
>>
>nasesti na prehrambenog jevreja
>bukvalno bacati pare u govna
>>
>>85571731
>dimni židov
Sviđa mi se ovo ime
>>
>>85571780
ovo ali stvarno
>>
https://www.youtube.com/watch?v=FM0-9yvz410

SVAKOG PETKA SUBOTE I NEDELJE OD 21H NA BAZZIRANOM PINKU NOVA HIT SERIJA "SHIFRA DESPOT"

KO NE BUDE GLEDAO SVIH 45 EPIZODA NIJE SRBIN!

https://www.youtube.com/watch?v=FM0-9yvz410

https://www.youtube.com/watch?v=FM0-9yvz410

https://www.youtube.com/watch?v=FM0-9yvz410
>>
>>85571941
userem se u smrdljiva zvalava izopacena usta i njima dvojici i tebi degencino
>>
>>85572039
>>
>>85572064
pishem te puno dupe degenu
>>
>>85572094
upij se gownarko
>>
>>85572094

ubi se gownarko
>>
Evo konacno kapitalnih knjiga o Skenderbegu i drevnoj srpskoj prestonici Skadru, knjige su pisane krajem 15. i pocetkom 16. veka, autor je Marin Barleti. Knjige ce uskoro moci da se nabave i u stampanoj formi, to cu naknadno da javim.

Skenderbeg - istorija i slavna dela kneza epirskog
>http://www.mediafire.com/file/l39kncovhdgqoga/Skenderbeg.zip

Opsada Skadra - Srbi brane staru prestonicu
>http://www.mediafire.com/file/0u7d2j5lq60j8qf/opsadaskadra.pdf
>>
>>85572169
hvala miroljube ziv bio
>>
File: bazzoljub.jpg (253 KB, 1000x768)
253 KB
253 KB JPG
>>85572169
>>
Najveća nesreća koja čoveka može da zadesi jeste da ostane sam, da nema koga da voli i za koga da živi, i da nije voljen.
Nažalost, savremeni čovek je izabrao da trči za materijalnim bogatstvima, a zanemario je duhovna - zanemario je svoje bližnje, svoje prijatelje, i ostao je sam.
>>
jos 99 minuta
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Kk8NVDzAF1s

https://www.youtube.com/watch?v=Qjd7EbUUds8

https://www.youtube.com/watch?v=sesUrzFWlQ0

https://www.youtube.com/watch?v=DScZ42PPIyo

MALO RAPCHUGE I METALCHUGE MATORIII
>>
>>85572756
https://www.youtube.com/watch?v=ZQdKHmuWj8M
>>
uf sto je qt petite konobarica u ovom kaficu
>>
>>85573484
daj slike bato
>>
>>85572906

drkam na ovo sve
>>
>>85573547
ako uspem da je uhvatim
>>
>>85573598
пoтpyди ce
>>
>>>/pol/160315522

>tackasta degencina nece ponovo da pokaze svoj trip
>>
>>85573645
to je prijatelj od tackastog lolara
>>
al ovaj ulemek proziva cecu lol zato je veljko hteo da bije teshu
>>
>>85568263
eh da mi jedan lovćen sada
>>
ja kad sam poceo da pljugam cigare su kostale 38 dinara, vision, nas 4 ortaka po 10 kinti i pakla za nas tokom skole
>>
Ja kad sam počeo da valjam neku robu ostali klinci su pušili cigarete
>>
>>85574023
i ja, ima tome vec 15 godina jebo ga pas
>>
smrt svim zenama

https://www.youtube.com/watch?v=0xpAqxH2Kzw
>>
File: IMG_20180213_165424.jpg (1.15 MB, 3016x4032)
1.15 MB
1.15 MB JPG
>>85573609
>>
>>85574149
ko te povredio druze?
>>
>>85574155
auu pa ja zivim na 2 minuta odatle, aj sad cu da banem na kaficu cekaj me
>>
>>85574155
Ovo nije kafana Hodach
>>
>>85574155
hot
>>
>>85574207
tu sam s caletom i njegovom druzinom hehe
>>
>>85574207

haahahah i meni je blizu lokal sad cu da dodjem ispred na prozor u kabanici i samo cu da gledam neko vreme kao stalker
>>
>>85574254
reci cu caletu da te isamara
>>
NOVI HIT TACKASTOG I PRIJATELJA OD TACKASTOG

https://www.youtube.com/watch?v=vpMCeZRRf3g

https://www.youtube.com/watch?v=vpMCeZRRf3g

https://www.youtube.com/watch?v=vpMCeZRRf3g

SUSKE SUSKE SUSKE
>>
>>85574294
a fakat su degencine
>>
moj omiljeni bend je tackaste degencine
>>
>>85574294
ciji su ovi, djilasovi ili suletovi?
>>
>>85574385
podrzali su djilasa za ove beogradske izbore
>>
>>85574385
That's my favorite band, it's called Spacker Degenerates.
>>
slusam lolu novakovic i filujem
>>
>>85574294
>>
File: hehara.jpg (48 KB, 670x446)
48 KB
48 KB JPG
>>85574509
>>
>>85574181

kurve sve cu ih pobiti

https://www.youtube.com/watch?v=vOrTA3iNZaM
>>
>>85574509

vristim

>>85574528

ovo su dva doajena srpske kinematografije
>>
File: ty dolla sign.png (16 KB, 251x258)
16 KB
16 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=HnRc46xWSfI

They don't make too many niggas like me
Bonifide hustler, certified G
>>
File: hijabu.jpg (172 KB, 1024x1024)
172 KB
172 KB JPG
Dajte pješčane anđele.
>>
File: bazze osvojio zagreb.jpg (71 KB, 1000x741)
71 KB
71 KB JPG
Gde ste bili kada je Monsieur Bazzé povratio Zagreb?
>>
>>85569147

što žalosno?
samo neka ih prcaju braća crnci, mamu li im onu pegavu ružnu jebem.
>>
File: bazza.jpg (24 KB, 640x419)
24 KB
24 KB JPG
>>85575269
>postrojava hrvatsku gardu
>slusa himnu boze pravde u sred zagreba
>ide u poset krajini
>stavlja nestale srbe na prvo mesto, takodje u sred hrvatske
i posle nek neko kaze da nije jebena BAZZA
>>
>>85575269

ala nam blješti kolindica
>>
>>85575269

volim taj njegov smešak kada se ponosno ali skromno nasmeši, skoro pa nevino kao dečak, preponosan sam što nam je on predsednik i što će biti još 9 godina na čelu srbije
>>
>>85575375

Bazza je toga dana stvorio Bazzgreb.
>>
We must unite the balkans under turkish rule
>>
File: iran.webm (1.24 MB, 640x360)
1.24 MB
1.24 MB WEBM
>>85575016
daj Persijsku gf
>>
moja ultimativna arapska waifu

https://www.youtube.com/watch?v=6N5IQxrac6g
>>
>>85575740
Slazem se, jer bolje da te turcin muci nego da te latin uci.
>>
>>85575740
mr alexandar bazze the SERVIAN TURKIC BULL already has conquared BAZZGREB (zagreb) and BAZZOLUKU (banja luku)
>>
>sudija poljak

imamo sanse kek
>>
>nema koreografije

gejlije
>>
joja iz zemuna je predsednik svetske ciganske organizacije
>>
JEBI ZVEZDO

PICKE ARMEJSKE
>>
>sveukupno stanje zvezdine klupe
>>
>ne igra bazaći

Žalosno!
>>
uh sjajna koreografija dbi
>>
>>85576381

afrikanci su degeni cim zaigraju dobro prokurce se i nece da igraju dok se ne iskesiraju dalje
>>
>>85568263
>ook je jebeni Iron Maiden bio predgrupa za Bijelo Dugme
https://www.youtube.com/watch?v=508gwxdQnCg
https://www.youtube.com/watch?v=LdERZrC_-ew
Bukvalno se mogu kurciti ceo zivot zbog toga.
>>
Suzi mi oko 2 sata jer majka ne umije da skuva rucak a da nam kuca ne lici na bojno polje u picku materinu
>>
>>85576555
ako zbog toga ne igra, treba ga momentalno poslati nazad u katangu
>>
>>85576646
>majka ne umije da skuva rucak a da nam kuca ne lici na bojno polje u picku materinu

isto dbi.
>>
>>>/pol/160323476

nemoj molim te zasrace konac opet.
>>
kak nac curu koja nije bestija /exyu?
>>
>>85576859
bolje i oni nego crna govna
>>
>>85576981
>osijek
ajde pindji baci
>>
>>85576981
*sakrije sliku*
kamenjarke klasicne
>>
>>85577027
djocko arnautovic prvovencani dbi
>>
Karadjocko Harizmadovic Staropederski.
>>
>>85577626

oWo
>>
Ovo
>>
sve dede
>>
jel ima netko da mi kaze kako naci kurvu?
>>
sto je toliko mrtvo ovde
>>
Please keep adding to this playlist https://www.youtube.com/watch?v=gAgievLY0YA I'll go crazy if I listen to Alokohola Litar or Habibi one more time.
>>
>>85577838
Meant this https://www.youtube.com/playlist?list=PLR8C7Ctvfb33D4kJUxfG6VX6GFmAQodSH
>>
>>85577797
ajde mani se kurvi budaletino, oces da ti pukne crna pogibija?
>>
>>85577893

We will, our based Indian friend, thanks for following our ex-yu essentials.
>>
>>85577900
meni je vec pukla crna pogibija dbi
>>
>>85577797
zar nema bre tamo kod vas nikakvih oglasa?
>>
>>85577798
gledamo fuzbal
>>
>>85577941
pa dobro nemoj tako
>>
djocko vodi navijanje na severu
>>
>>85578167
pa zato sto je cigan
>>
2000 dinara, 8 ljudi. Parti. kako da se te pare raspodele?
>>
>>85578248
ubi se normansko govno
>>
What are some bro-tier words/phrases to say to your yugo friend?
>>
>>85578248
Posaljete jednog kod psihijatra koji ce sklopiti peicu kako je anksiozan ceo zivot, dobije recept za neki benzo, i sa jako malo alkohola i benzom se userete svi momacki
>>
ajde da vidim ko će da mu ga podudla
>>
>>85578248
>15kn po osobi
Fakat ste sirotinja
>>
>>85578248
koji jad i bijeda
ja sam potrošim 2-3 puta toliko
>>
>>85578400
ovo moram da probam
>>
kako ste momki?
>>
>>85578563

Ja saljem babu njoj doktor samo da recepte i ne pita kako je.
>>
>>85578608
hehara
>>
>>85578248
Гaјбa пивa 1000 динapa.
Двa килa ћeвaпa 1000 динapa.
>>
>>85578604
evo malo se odmara
malo me neka prehlada jebucka pa ljenčarim

kod tebe?
>>
>>85578604
kad nam dolazis bazzoslave?
>>
>>85578671
види>>85574509
>>
>>85578671
>dva kila cevapa

doslovno bih mogao da narucim sad dbi
>>
>>85578924
Paзбoли ce oд paкa јeвpeјчинo.
>>
>>85578981

Кaд пpијaтeљ и ти избaцyјeтe нoвy pcтвy?
>>
kod nas u hrvatskoj nema ni kurvi : /
>>
>>85579038
djido kod nas ima gde oces
>>
>>85578764
ne znam, valjda necu moci da uzmem odmor u leto, nazalost

>>85578725
sve je dobro
>>
>>85579022
види>>85578981
>>
>>85579050
posto su?
>>
ummm srbske kamenjarke
>>
>>85579103
види>>85574294
>>
tačkasti je bukvalno glup lik
mislim da mu je iq sigurno <100
zato mi je malo ofirno da ga zajebavam jer gdje ćeš se retardu smijat nije fino
>>
>>85579038
>u hrvatskoj nema ni kurvi
Дoбpo cи нacмeјao aнoнe хвaлa.
>>85579150
види>>85578981
>>
>>85579454
fakat su rave
>>
>>85569267
ovo ali ne
>>
>>85579557
kako radi kingdom come?
>>
>>85579454
stop it with the klingon
>>
>tackasti ne sme da odgovara hrvatskim i bosanskim zastavicama koje ga napadaju da se ne bi zamerio
>>
>>85579714
haha owo
>>
>>85579714

pa kad je kriptoustasa
>>
>>85579790
ovo je nazalost istina, tackasti je ustvari kripto bugarin pa zato hejta nas indirektno
>>
File: тачкасти.jpg (16 KB, 485x443)
16 KB
16 KB JPG
>>85579225
>>
File: 1518546132771.jpg (33 KB, 485x443)
33 KB
33 KB JPG
>>85579851
>>
>>85580040

keksara
>>
>>85580040
Hehara
>>
File: hehara.jpg (72 KB, 830x553)
72 KB
72 KB JPG
>>85580040
>>
>>85580040
Vriss.

stavi i "svetle oci" i malo jacu bradicu tackasti 100%
>>
i listened to an entire 2hr forum between Rama and Vucic

i was surprised and impressed by Vucic who seems way more grounded in reality and knowledgeable than fat pigs like Dacic or obese walking tumors like Sheshelj
>>
>>85580148

ovo su dva heroja nase mladosti
>>
>>85580225
I bubuljicu koju
>>
>>85580278
e i OVO
>>
File: (((zvezde granda))).png (1.49 MB, 2500x2268)
1.49 MB
1.49 MB PNG
>>85568263
danas su maškare. u šta ste se namaskirali dečki?
također, evo OC infografika o glazbi koju sam danas čitav dan morao podnositi.
>>
>>85580242
daj link
>>
>>85580458
jebo im ja mater zionisticku
>>
>>85577893
A gde je Lepi Mica?
>>
>>85579038
istina, ja ih trazim vec godinama i samo su u jebenom zagrebu
>>
File: 1494555328400.jpg (14 KB, 354x286)
14 KB
14 KB JPG
>oh oh oh, eh eh eh,
>oh oh oh dzaba prate modu svi.
>oh oh oh, eh eh eh najbolje mi stojis ti.

https://youtu.be/CEU1hm1iyi0?list=PLR8C7Ctvfb33D4kJUxfG6VX6GFmAQodSH
>>
>>85580708
Znam za jednu u osjeku
>>
>>85580708
odakle si pa te zanima?
>>
>>85580740

She was so hot when she was young...

https://www.youtube.com/watch?v=mJIwUqKna80

then she started whoring herself out to old businessmen and gotten fat until she found Rasta to marry her in her 30's as a last chance to get pregnant

Also Rasta used to rap about fucking her in his older songs lel
>>
>>85581380

https://www.youtube.com/watch?v=fxUmpq7V5iA

Ovde je bila na vrhuncu, posle je krenulo nizbrdo.
>>
File: 120331_ana-nikolic_ff.jpg (44 KB, 1000x609)
44 KB
44 KB JPG
>>85581431

podseca me pomalo na melaniju tramp
>>
>>85581647
zasto ne odstrani to govno na nosu kad vec ima tolko para
>>
Prizivanje cifri : Duplici
>>
Pozdrav eksju, zanima me vaše mišljenje o stanju zvanom "paraliza sna" , da li je to neko djelovanje demona na nas kao neka opomena ili šta već.
>>
>>85582012
meni se to redovito događa
>>
File: TIqk6Sj.gif (2.18 MB, 320x180)
2.18 MB
2.18 MB GIF
Jeste li spremni za igricu vijeka momki?
http://www.trustedreviews.com/news/devil-may-cry-5-dmc-release-date-trailers-gameplay-news-ps4-3334071
>>
>>85582377
to je opsednutost demonima
>>
>>85582544
Bice dojaja dbi. novi Ace Combat ce isto biti kidalica a bogami ni novi Metro ne izgleda lose.
>>
>oni igraju igrice
ma top cec, kolko djece ovdje ima jbt...
>>
>>85582012
Odakle si ti isplivao momak?
>>
>>85582617
ne, opsjednutost demonima je kad demon upravlja s tobom. ovo je samo pokušaj komunikacije od strane nekog... višeg bića. ako vjeruješ u takve stvari.
>>
>>85582767
stvarno zalosno
>>
>>85582767
ja sam rekao da ih ima pun kurac na int-u i pol-u
>>
>>85583074
>on ne igra eu4
>>
>igram civ 5
>promijenim ime svog grada u srbiju
>bacim sve 4 nuklearke koje sam imao na nju
jebite se smrdi :^)
>>
nego sta ima novo kod vas?
>>
>>85583323
nista evo pijem aftersex kaficu sa tvojom mamom i tako to...
>>
>>85583323
trenutno citam sveto pismo, stari i novi zavet
>>
>>85583199
nisam igrao nista zadnjih godinu dana i vise ali iskreno!
>>
>>85583347
ubi se gownarko
>>
>>85583347
ubi se gownarko
>>
>>85583399
i ja sam mislio početi, ali ništa ne stignem od škole.
ateist sam, ali sve što sam pročitao su dječja biblija i neki dijelovi iz Biblije među ateističkim circlejerkovima.
>>
xaxa >>85583557
>>
>>85583660
t. skicofreni gownarko
>>
>>85583668
Izvoli, ovde imas stari i novi zavet, pa kad budes imao vremena procitaj.
http://www.mediafire.com/file/lmmmwmxzjom/biblija_nsp_final.pdf
>>
>>85584025
ma imam Bibliju i kući, nije to problem, nego jednostavno nemam vremena. :)
>>
>>85583323
eto leda me nesto opet zajebavaju, ucim za faks, nadam se da nece past snijeg/kisa sutra, gledam sta pogledat za vikend u kinu i tako
>>
dao bi da mi obje noge odsijeku kad bi mi to donijelo gf koja ce da me voli
>>
>>85584737
sta ce ti, zamisli da sad moras iskesirat 80tak eura na poklon
>>
VRISSSSSSS
https://i.4cdn.org/gif/1518449814840.webm
>>
>>85584782
stvarno te tera na razmisljanje
>>
Pozdrav, sirotinjo! Kako ste večeras?
>>
danas je /ex-yu/ nekako dosta spor, sta je to, da nisu problemi u skoli pa starci malo zabranili internet da se uci hahahaahha
>>
>šef da plaću za valentinovo
>kaže "sve vas ljudi volim"
>pita ga jedan od kolega "moraš nešto ženi kupit, Ivane (šefovo ime), ne jebeš je, nema te nikad kući"
>šef kaže "ne jebem ja nju, imam ja čovika za to"
Bazza
>>
>>85586484
cijeli dan igram subnauticu i fortnite, sad kupio kilo kokica za movie night
>>
>>85586484
zalosno!
>>
File: 028 - 7f67mWP.png (66 KB, 1024x807)
66 KB
66 KB PNG
Al ozbiljno sada. Recite mi... Dali vrijedi nabavit mikrovalnu pećicu?
>>
>>85586653
Zalosno!
>>
ubi se gownarko cmarcorko
>>
>>85587071
Ja vratio roditeljima svoju, samo mesta zauzima
>>
>>85587071
ne znam dbi
odgovaram ti jer mi je dosadno i ne znam šta bi sa sobom
>>
>>85587071
imao sam je godinu dana i ne sjecam se da sam je jednom koristio
tetka je imala, napravila par puta kokice i ugrijala napitak i to je to, isto uglavnom stoji bezveze
meni su nekako odbojne
>>
>>85587071
mani se toga nije zdravo
>>
>>85587251
A i kokice za mikrotalasnu su nezdrave
>>
>>85587208
Citaj bibliju.
>>
>>85587071
koristi sporet dbi
>>
File: wincest.jpg (122 KB, 355x421)
122 KB
122 KB JPG
>>
>>85587071
baba je koristi svakodnevno da ne bi morala da kuva cesto posto zivi sama s dedom, ako kuvas vise nego sto ces da pojedes taj dan verovatno ce ti biti korisno, ako si jazavac pa jedes nezdravo kao vecina ovde nema potrebe da uzimas
>>
>>85587646
nije ti ovo trebalo
>>
>>85587646
kek
a ti moavci i amonovci su neka plemena?
>>
>>85587800
Izraelska, odnosno proto-srpska
>>
>>85587800
amonovci bi mogli biti egipćani
>>
>>85587843
ovo, i sam isus je pricao aramejskim jezikom koji se kasnije prica da je bio varijanta srpskog jezika
>>
>>85587888
osmice potvrdjuju
>>
>>85588211
Sto znaci da smo mi Srbi nebeski narod?
>>
>>85587646
al meni nije jasno kako to da su taj stari zavjet pisali Izraelci koji praktikuju Judeizam

a Judeizam uopste ne priznaje Novi Zavjet niti Isusa Hrista. Oni smatraju da je Isus bio lazni prorok i budala

a Hriscani se kunu u Stari Zavjet a Izraelci koji su ga napisali ih ne jebu ni 2 posto
>>
>>85588293
pa jesmo, ja sam se prije s tim zajebavo al to je u stvari i istina, to je bukvalno dokazano naucnim cinjenicama. Koga interesuje anticka istorija moze da izuci i bice mu jasno
>>
>>85588387
ni meni tu nista nije jasno...
>>
Narode sklone bratoubilackom i gradjanskom ratu Amerika ne napada, ona ih nagovori da se pobiju sami sa sobom
>>
File: Selection_001.png (20 KB, 423x207)
20 KB
20 KB PNG
>>
>>85589643
cekaj, koje su onda prednosti i mane aspergera ako te cini pametnim
>>
>>85589887
npr. ja matematiku ili biologiju ili fiziku kopčam ko od šale, šah rasturam, već imam posao sa 18 godina kao linux developer itd.
mana - prečesto sam na internetima, rijetko izlazim iz kuće i kad izađem volim u prirodu izać sam, s ljudima imam malo toga zajedničkog, s curama pogotovo, predmeti kao psihologija, sociologija i drugi predmeti što zahtjevaju "zdrav razum" mi nisu išli.
ovisi od osobe do osobe, neke se povuku u sebe, neki su čisti idioti itd.
>>
>>85590722
kaj t imas autizam?
>>
>>85590784
ti*
>>
>>85590722
okle si?
>>
>>85590784
blagi autizam hehe
>>85590970
Hercegovina
>>
>>85590722
Ja kopčam filozofiju, jezike, psihologiju, sociologiju itd u jednom čitanju, doslovno. Jezike kroz audioknjige mogu emulirati skoro momentalno i sam već graditi rečenice po etimološkom autizmu (kad idem na WC, razmišljam o etimološkim korijenima riječi dok seruckam, mozak samo leti komparativno od jezika do jezika) Apstraktno razmišljanje u ovim temama mi ide ko rođenom rodijaku. Matematiku ima 3, fiziku 4 u školi, ove ostale, društvene, pet, bez da sam knjigu takao. Danas staviš projekt ispred mene, ili mi daju ideju što žele, bracale, izmjerim, skiciram, predložim, ispilam i namontiram. Bez muke. To je djelomično i "ruka", kako se kaže. Savladao si to refleksno, ali nikad nisam mislio da ću skice i općenito bilo kakvu matematiku svladati kako treba. Uvijek sam mislio "Nisam ja za matematiku", i to je štetno razmišljanje kod svih naših roditelja. "Nisi ti sine za X". Jebo nam pas mater, zato i imamo toliko djece po filologijama, filozofijama i pičkama materinama. Ja gdje radim, da imam ekstra fiziku i matematiku, bio bi bogotac. Moji kolege su vrsni majstori, a nemaju kurca pojma što je sinus/kosinus, na primjer. Dao bi lijevo mudo da znam dobro matematiku zatp što volim "granice", volim preciznost, bez laprdanja. Ovaj posao me kompletno izmjenio. Prije sam mogao sjesti na kavu i raspredati o filozofiji satima, sad mi se na to riga. Sve mi je postalo beznačajno. Kad vidim neku račun ispred sebe, odmah mi je lakše. Usmjerenje, definitivnost, zna se što treba, kako treba, kakav ti je rezultat. Da te netko zaustavi na ulici i pita "što si ti danas napravio", imaš odgovor, znaš gdje si, što si, kakav si. Kod piskaranja me odmah hvata jeza
>>
>ook 27 godina
>dzek of ol trejds master of nan
>sve umem po malo, u prici delujem jako pametno ali nema nista individualno u cemu zaista briljiram
>umem da emuliram pametna misljenja i da se lepo izrazavam i shvatam da mi je podsvesno bitnije da neko misli (bitni meni ljudi) da sam pametan nego da to stvarno budem
>mucim se sa svim stvarima zapravo
>ni srednju nisam zavrsio
>>
>>85591541
zaista zalosno
>>
>>85591541
kak nisi srednju zavrsio

sta radis sad onda
>>
File: 12e.gif (1.4 MB, 270x214)
1.4 MB
1.4 MB GIF
>85590722
>85591240
>85591541
>>
https://www.blic.rs/vesti/drustvo/centrom-zagreba-se-vijorilo-ja-volim-srbina-ovako-izgleda-kada-se-vencaju-srbin-i-hrvat/kl6rkk8

ko ovde svira frulicu, a ko voli tamburicu?
>>
>>85592577
volim ovu idilicnu sliku
>>
kakvom sam koncu prisustvovao na /pol/-u
ovi nasi degenerici tamo nisu normalni o cemu oni seru hahahahah
>>
http://www.index.hr/vijesti/clanak/guardian-dodik-kupuje-tisuce-pusaka-sprema-li-se-novi-rat-u-bih/1025766.aspx

sve se srpsko na Sarajevo sprema
>>
>>85593141
daj link
>>
>>85593305
>>>/pol/160333529
>>
>>85593332
a video sam i ja to, nije bilo vredno komentarisanja. fakat se najveca decurlija okuplja tamo...
>>
File: nemogu.jpg (68 KB, 700x700)
68 KB
68 KB JPG
>dan zaljubljenih
h-heh to je za debile
>>
>>85593332
>/pol/
Jok
>>
Narode imam brata ali ne smem da vam kazem ali kazacu imam brata duha koj je kod mene stalno i kad setam vozim biciklu ili bilo de uvek pricam i cak u u kuci bilo de da sam sa njim on je nevidljiv on je u vazduhu stoji stalno pored mene i pricamo on je u moj mozak on spava u moj mozak jede iz mene pije ko ja zajedno sve i caskamo pricamo uskoro kad uvatim dan snimicu to da vas upoznam sa mojim bratom duhom!!!
>>
>>85593921
kakva je ovo pasta
sta sam propustio
>>
https://christianity.stackexchange.com

ajmo postavljat pitanja o Hriscanstvu sta vas zanima
>>
>>85594358
>Hriscanstvu
kuffar
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.