[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: yokuva.png (1.18 MB, 692x883)
1.18 MB
1.18 MB PNG
3D pönttö -painos
>>
1st
>>
File: 1523822514741.jpg (1.53 MB, 1653x1240)
1.53 MB
1.53 MB JPG
>>88331081
Oispa
>>
>>88331108
ensimmäinenst?
>>
YDINASEIDEN LATAUSÄÄNIÄ
>>
File: 1515522312936.jpg (723 KB, 1000x1399)
723 KB
723 KB JPG
anime
>>
Voisitte vaihteeksi tehdä painoksen joka ei ole paskaa.
>>
>>88331142
numero yksi
>>
>>88331242
Voin painostaa sun mutsis pillua mun kyrvällä
>>
https://yle.fi/uutiset/3-10159107
>Suomesta lähtenyt Isiksen riveihin arviolta 20 naista – nyt sisäministeriö miettii, mitä heidän lapsilleen tulisi tehdä
Oisko nyymeillä ratkaisua ongelmaan?
>>
>>88331416
Mulla olis saunan takana tilaa kompostille.
>>
>>88331416

adoptiolapsiksi sateenkaariperheille ja elatusmaksut valkosille meihille kjeh röh *paskoo allensa*
>>
>>88331081
she is quite ugly
>>
>>88331416
jos ne on syntynyt ja asuneet siellä ne on sen maan kansalaisia, mutta jos ne on täällä syntyneitä ja kasvaneita pysyköön täällä
>>
File: hahaa homo.gif (1.79 MB, 250x250)
1.79 MB
1.79 MB GIF
>>88331492
Ching chong ping pong zhou wau sinne vaan.
>>
File: finn.png (2 KB, 226x25)
2 KB
2 KB PNG
What did she mean by this? (seriously)
>>
>>88331718
He called you a brit.
>>
File: pyramidi.jpg (723 KB, 2550x1518)
723 KB
723 KB JPG
>>88331242
Painokset on paskaa koska meillä on hierarkia täällä.
>>
>>88331718
OH SHIT A BRIDISH PERSON :DDDD
>>
>>88331793
Vantaalaisten ja normojen suhteellinen paikka hierarkiassa on kuitenkin jatkuvan vakavaväittelyn kohteena
>>
File: 1111111.png (860 KB, 887x1097)
860 KB
860 KB PNG
>My Wife is a Man
>The manga follows the daily lives of Kou, a slightly quirky man, and his wife, Yukio (often called Yuki), who is a cross dressing man.
No nyt löyty taas nyymeille lukemista.
>>
File: 213525.jpg (37 KB, 635x357)
37 KB
37 KB JPG
>>88331492
suki suki ching chong :-DD
>>
>>88331793
Hmmm, kiinnostavaa
>>
https://imgur.com/gallery/tCXMg

Oho
>>
>>88331925
VIRUS LINKKI!
>>
aikaa jutella?
>>
File: 1523267648075.jpg (30 KB, 480x464)
30 KB
30 KB JPG
väsyttäääääääääääääääääääääääää
>>
>>88331962
*nappaa nyymin lusikkaan ja antaa luvan nukkua*
>>
>>88331576
i love you
>>
en taaskaan saanut töitä.

En tule koskaan saamaan töitä

Tulen olemaan aina sossurotta.
>>
File: 3727181.png (39 KB, 263x240)
39 KB
39 KB PNG
Unohdin vesipullon aamulla keittiön pöydälle joten ohikulkumatkalla ostin torilta simaa töihin janojuomaksi.
Vähän liian makeaa tavaraa.
>>
>>88331950
Ei, pahempaa.
>>
>>88332170
Kuulostaa hyvältä.
>>
>>88332170
onnitteluni kaikkien nyymien puolesta jotka tänne eivät tänään päässeet
>>
>>88332170
Kyllä se vielä siitä
>>
>>
>>88332254
>>88332225
Vituttaa kesätyö sesonki
>>
File: hirteen.jpg (105 KB, 540x509)
105 KB
105 KB JPG
>>88332288
Voi vittu väärä kuva vielä lisäksi.
>>
>>88332288
>>88332320
tuli itelläkin heti mieleen että voisin hyvin laittaa nyymin narun jatkoksi
>>
>>88332297
Aika pitää 12kk kesäloma!
>>
File: 1522629563351.png (408 KB, 801x946)
408 KB
408 KB PNG
>>88332274
Toivottavasti.
>>
File: braap.jpg (145 KB, 564x846)
145 KB
145 KB JPG
braap
>>
File: 1523101225566.gif (375 KB, 400x211)
375 KB
375 KB GIF
>>88332347
Aika pitää ikuinen loma kaikesta
>>
你好我的朋友门。
>>
>>88332196
Mitä toi albumi sisältää? En uskalla avata.
>>
>>88332586
Todisteita että ne ovat jo kaikissa yhteiskunnan rakenteissa.
>>
>>88332586
Siellä on turreja kertomassa TYÄ paikoistaan
>>
>>88332320
Aimo sais vetää Esan narulla TÖIHIN
>>
teidät pitäs kaikki tappaa ja jos kukaan muu ei sitä tee niin sitten minä teen sen
>>
>>88333192
*antaa nyymille halin*
>>
File: 1488643232303.png (80 KB, 800x600)
80 KB
80 KB PNG
Piti ihan ikkuna avata kun pierustaa.
hyh hyh
>>
>>88333192
vink'd
>>
meen palauttaan pullot. jos haluatte että teidän pullot viedään niin heittäkää parvekkeelta alas niin otan matkalla mukaan

t. pullojen palauttaja
>>
>>88333261
*puukottaa nyymiä halin aikana selkään*
>>
>>88333308
Viskasin pari jätesäkillistä alas
>>
>>88331115
Gyarut ovat kuin apinoita, jotka tekevät kaikkensa näyttääkseen oikeilta naisilta. Toinen käsi haluaa repiä paidan auki ja toinen tahtoo antaa litsarin poskelle huorahtavasta ulkonäöstä.
>>
>>88333308
juu ok venaas hetki täält tulee eiku oho hups VITTU *putoaa parvekkeelta alas ja kuolee*
>>
File: 1452755799095.jpg (168 KB, 872x950)
168 KB
168 KB JPG
Tuntuuko teistä koskaan siltä, että olisitte epäonnistuneet elämässä?
>>
File: ruoat.png (8 KB, 504x435)
8 KB
8 KB PNG
onks tässä sopivat setit
>>
>>88333545
en sen jälkeen kun aikuistuin
>>
>>88333545
En ole normo.
>>
>>88333578
Ootko bulkilla
>>
>>88333578
>gr
Mitä nää on, luoteja?
>>
>>88333682
grammaa
ei voi nörtille sanoa että 100g kun se luulee että sata kultaa
>>
File: 1522204485231.png (26 KB, 195x106)
26 KB
26 KB PNG
>>88333757
Miten sadassa grammassa on 72g rasvaa ja 70g proteiinia?
>>
>>88333578
miks vitussa sää lasket tätä paskaa?
>>
>>88333799
Osa siitä on molempia
>>
Runkkasin just semmoselle missä kaks haltijaa harrasti seksiä torakan kanssa. Ne sit tuli raskaaks ja synnytti semmosia matoja. Et semmosta tänään.
>>
>>88333799
siitä on annosmäärä kropattu pois. vieressä sanois esim 4 annosta eli yhteensä 400 grammaa
>>
>>88333893
ite runkkasin kerran kännissä semmoselle missä naiset söi hodareita ja sit synnytti hampurilaisia
>>
File: 1507150882441.jpg (46 KB, 422x353)
46 KB
46 KB JPG
Alkoi väsyttää ankaran piereskelyn jälkeen.
>>
Kissan takamus hölskyy kun läpsäisee
>>
File: 1509082759023.jpg (42 KB, 554x593)
42 KB
42 KB JPG
>>88334127
kass ass
>>
>>88333893
>>88334017
Mä en runkkaa muulle kuin semmosille tarinoille missä rakastava pariskunta harrastaa seksiä jotta ne saisi jälkikasvua.
>>
>>88333893
Oisko ollut vanha kunnon Bondage Fairies? Se oli legenda vanhan /b/:n aikaan.
>>
>>88332170
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005640299.html
>Tarjolla 100000 kesätyöpaikkaa – suomalaisissa pk-yrityksissä on tarvetta tekijöille lomakaudella
>>
File: 1316170639214.jpg (49 KB, 449x600)
49 KB
49 KB JPG
>>88334235
>>
Vois alkaa mämmin viralliseksi homoilijaksi
>>
>>88334987
No vittu hurraa, jotain bruttona 1500€/kk lässynlää paskahommia.
>>
File: 1522697306246.png (14 KB, 236x287)
14 KB
14 KB PNG
https://yle.fi/uutiset/3-10161635
>Venäläinen tutkiva toimittaja kuoli pudottuaan ikkunasta – kirjoitti venäläisistä palkkasotureista Syyriassa
>Venäjän viranomaiset tutkivat Borodinin kuolemaa itsemurhana. Poliisin mukaan hänen asuntonsa oli lukittu sisäpuolelta, eikä ovessa ollut merkkejä murrosta.
juuh
>>
File: 1522929531817.jpg (114 KB, 399x397)
114 KB
114 KB JPG
Miksi anime tuntuu tekevän miehistä homoja? Yrittävätkö he larpata jotain yuri-doujin hahmoa tms. vai mistä se johtuu?
>>
https://youtu.be/s6Lznha9EQ0

huutista kakkalandian voimafantasioille
>>
>>88335267
No mitä sitten mussutat? Oisko kannattanut hakea niihin oikeisiin töihin silloin helmikuussa?
>>
File: nipnip.jpg (18 KB, 480x360)
18 KB
18 KB JPG
>>88335403
Koska halutaan olla söpöjä tytyjä tekemässä söpöjä asioita.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Hgiu9cqph5Y

uusi kokkivideo
>>
>>88335403
Ne valmiiksi heikkomieliset ja seksuaalisuudestaan epävarmat vässykät, jotka ovat tottuneet jäämään vahvempien jalkoihin, saavat itselleen jotain tartuttavaa yksinkertaisista ja iloisista ja vaarattomista henkilökuvista ja hakeutuvat luonnostaan katsomaan moista roskaa
>>
>>88334470
Rakkaus on myytti ja onhan ne madotkin jälkikasvua.
>>
>>88335736

Nätit projektoinnit
>>
*opettaa nyymin sisäsiistiksi*
>>
File: 1514337668494.jpg (369 KB, 1481x2071)
369 KB
369 KB JPG
töhöttää
>>
*kakkii nyymin sänkyyn*
>>
>>88336026
*vinkuu ovella*
>>
File: 127290974446.jpg (602 KB, 1481x2071)
602 KB
602 KB JPG
>>88336088
"Turn that frown upside down"
>>
>>88335992
Ois varmaan projektointia jos kattoisin piirrettyjä. Oon tossa esimerkissä lähinnä se joka talloo alleen luusereita
>>
File: Aliisa saa sinappia.jpg (144 KB, 500x500)
144 KB
144 KB JPG
>>88336293
Huutikset herätelty.
>>
>>88336293
t. Vantaan kovin kundi
>>
>>88336293

Itehän oon 1234 190, vässykät aina tönin maahan kun kävelevät vastaan kadulla
>>
>>88336293
Olet lähinnä se ikiteini joka ainepäissään pelottelee lapsia junassa ja aivovoimistelee sen alpha-käyttäytymiseksi.
>>
>>88331233
>>88332274
>>88332383
>>88333464
>>88335403
>>88335479
>>88336088
>>88336154
>>88336402
Sosiaalinen eristäytyminen aiheuttaa isällisten ja seksuaalisten vaistojen pulloutumista ja joissain tapauksissa sekoittumista mikä johtaa loli autismiin.
>>
Miks pitäis kiinostaa jonku vitu näyttelijän kuolema? Ai sikskö ku kokometallitakki o nii EBICSSS elokuva.

Vittu mitä paskaa korean moot taas säätää.
>>
File: 1522068776774.jpg (84 KB, 670x447)
84 KB
84 KB JPG
>>88336909
/k/:n puolesta, pääosin.
>>
Aloin lukemaan tota "Tasa-arvo on taitolaji" opusta kun kuulin että sitä pakotetaan jo peruskoululaisillekin. Melkoista tuubaa, toivottavasti yksikään nuori ei ota moista lässytystä tosissaan
>>
>>88336909
Jaa kuka kuoli?
>>
>>88337253
Aki Sirkesalo
>>
>>88337253
sun isäs
>>
>>88337290
Oho
>>88337294
Oho!
>>
>>88337294
>>88337347
>>88337253
harmitteluni nyymi
>>
>>88337290
>>88337294
Nyymi on Sirkesalon poika?
>>
>>88337620
>>88337347
>>88337294
>>88337290
>>88337253
>>88336909
kuolkaa kaikki pois
>>
>>88337669
Juu
>>
>>88337098
Aikamoinen mieslapsi siellä.
>>
töpörödött törpördögök! :D
>>
>>88337098
Koulutusta opettajille https://imgur.com/a/ip8g9 juuh
>>
>>88337770
Haluatko puolustella kyseisen oppaan oppeja? Olen aina avoin uusille ideoille
>>
>>88337928
Ja vetäjänäkin joku rullahuuli, miten yllättävää
>>
>>88338123
Etkä ole
>>
tell your tranny to stop posting in our general
>>
>>88338512
Ok. Show me the way, so I will beat the shit out of him.
>>
>>88338512
i only asked how you are doing and poltards started a shitstorm
>>
>>88338453
Oonpa
>>
>>88338512
Which one?
>>
File: ihan_vitun_jepa.gif (37 KB, 542x600)
37 KB
37 KB GIF
>>88338512
rather there that here jtp
>>
File: ec23f9ab.jpg (6 KB, 147x235)
6 KB
6 KB JPG
>>88338579
Mee hoitoon vitun luonnonoikku.
>>
File: 1.png (34 KB, 400x400)
34 KB
34 KB PNG
>>88337928
Oho
>>
>>88338798
kylhän mä kävin ja sain diagnoosit. Mihin mun pitää hakeutua???
>>
oho mitkä numeraalit tuli ruotsilankaan

>>88338833
>>
>>88338259
>>88338093
congratulate him please lads
>>
>>88338579
Se on se Helveten säger.
>>
huhhuh, kun puhutaan kaikesta tuollaisesta syys masennuksesta ja muusta paskasta niin kevät on kyllä ehdottomasti sitä omaa masentelu aikaa :)
>>
Minun voidaan sanoa olevan ns. valiouros
>>
File: 1523815720981.jpg (919 KB, 1200x1827)
919 KB
919 KB JPG
>>88335403
miten niin anime? ootte nii kivoja et se saattaa vaikuttaa asiaan... tai sit ei.

Eppi on:
P A R A S
A
R
A
S
>>
lupaan olla sun
kun päivä kääntyy iltaan
kun pöly laskeutuu
ja ollaan ihan hiljaa
;_;
>>
>>88339078
juu mullakin iskee aina kevät masennukset kun joutuu odottamaan kesän bailausta
>>
File: images (3).jpg (6 KB, 213x236)
6 KB
6 KB JPG
>>88338875
>Mihin mun pitää hakeutua???

Kaks metriä mullan alle.
>>
>>88337928
Lukasin läpi ja ei siellä mikään ollut valhetta..
>>
>>88335391
perus Venäjä, kannattaa heittää 32-vuotias ikkunasta
>>
File: 1523876654151.jpg (93 KB, 700x796)
93 KB
93 KB JPG
>>88333545
miten voi epäonnistua kun suurin osa nyymeistä ei ole vielä edes aloittanut elämäänsä.. mutta kyllä minä taisin silti vähän epäonnistua :-D ehkä se oli vain hyvä asia
>>
Ihanaa päästä kotiin ja heittää tiukat farkut ja rintsikat pois ja vaan kävellä alasti ympäri kämppää
>>
>>88339410
vitun samit
>>
>>88339410
tää. korsetti varsinkin on ihana ottaa pois
>>
File: 1519916368902.jpg (46 KB, 672x1024)
46 KB
46 KB JPG
>>88339410
>>88339608
>>88339656
mitä helvettiä?
>>
>>88337928
ei ihme että opettajakoulutusta yritetään keskittää valvottuihin kaupunkilipastoihin.
voisi vahingossa päästä muita kuin moku-uskovaisia opettamaan nuorisoa.
>>
Oispa nyymi jonka pikkuhousut kastella.
>>
alle 155cm on kääpiö vauva foorumeiden mukaan. näkyi eilen joku kääpiöperhe missä isä, äiti ja 3 lastaan oli kaikki kääpiöitä. Onko siinä nyt sitten mitään järkeä..? kaikilla on oikeus elää, mutta ehkä lapset siitä kärsivät eniten
>>
File: 1436924421274.jpg (49 KB, 283x323)
49 KB
49 KB JPG
Oletteko koskaan nähneet miehikäistä joka ei ylikompensoisi kuin mikäkin koiranrääpäle?
Itse en ole.
>>
>>88339897
virallinen standardi sanoo 150cm mutta taitaa mitta elää keskipituuden mukaan.
>>
äiti lähetti eilen jonkun viestin ja en oo viel jaksanu vastaa nii yritti soittaa äsken
>>
>>88339897
suomi vapauttaa pohjois-ruotsin niin tulee kääpiöille tarvetta kun alkavat kaivamaan skandien alta
>>
File: 1523812678117.png (8 KB, 420x420)
8 KB
8 KB PNG
>>88335194
miksi?
>>88339694
ne puhuvat tisseistä etkö saatana ymmärrä?
>>88339897
en lukenut sanaakaan vitun pelle.
>>
File: i'm confus.jpg (84 KB, 720x687)
84 KB
84 KB JPG
>>88339959
Näin kerran miehinkäisen joka käytti vakavissaan semmoisia korkokenkiä.
>>
>>88339959
oon, mutta se on melko masis
>>
naamaan tuli auringonpaisteessa semmonen pesukarhunaamari ja ny pikkulapset nauraa ku katsoo meikäläisen pärstää..
jännä.
>>
>>88339959
lyhyys -> hengittää sisään muiden pieruja koko elämänsä -> alhainen älykkyys -> normous ja kyvyttömyys erottua sosiaalisesti eläimistä
>>
File: 1523869173606.png (548 KB, 568x856)
548 KB
548 KB PNG
>>88339994
https://www.youtube.com/watch?v=zN2BGzN6bqw
haista paskaa. toivotaan ettet pidä siitä
>>
>>88340002
yläasteen matikan/atk ope oli semmonen miehinkäinen joka aina huusi pitkille pojille, sillä oli puupohjalliset kengät jotka aika koputteli lattiaa kun se käveli, sil oli vaimo siel opettajana kans ja se jatkuvasti talutti sitä joka paikkaan, se oli semmonen pieni hiiri joka ei kunnolla uskaltanut edes puhua
>>
File: 1515285377862.jpg (112 KB, 300x900)
112 KB
112 KB JPG
https://yle.fi/uutiset/3-10162093
>Vakavaa väkivaltaa itähelsinkiläisessä päiväkodissa: Kaupunki ratkaisi ongelman palkkaamalla lisää hoitajia
>Mellunmäkeläisen päiväkodin toimintaa alettiin selvittää sen jälkeen, kun esikoululaisten vanhemmat nostivat esiin pitkään jatkuneen häiriökäyttäytymisen.
>Vanhempien mukaan esikoululaiset haukkuivat, löivät, potkivat ja kiusasivat toisia.

>itähelsinki
hmmm
>>
>>88340325
NEEKEREITÄ
>>
>>88340325
Mellunmäeltä lähti ostoskeskus rauhattomuuden takia, eiköhän ole yhtä ruskeat perusteet tässä taustalla
>>
>>88340325
Aika pattitilanne kun käytännössä kaikki muu paitsi tumput suorana seisominen on kiellettyä mutta myös se on väärin.
>>
>>88340459

Opettajilla saisi olla kyllä laillinen oikeus takavarikoida esineitä, heitellä penskoja luokasta ja ristiinnaulita niitä tarpeen vaatiessa.
>>
File: IWD.jpg (210 KB, 1024x770)
210 KB
210 KB JPG
alan pelaan tätä kun oli alle neljä euroa gog.com alessa
>>
>>88340325
jaa, ei tule minkäänlaisia tarinoita väkivallasta päiväkodeissa mieleen n. 10-20 vuotta sitten.

>pitkäänjatkuneet ongelmat
voi vittu
>>
>>88331874
Oho.
>>
File: 1508747261858.jpg (43 KB, 400x438)
43 KB
43 KB JPG
>>88340325
Siellä saavat muutamat natiivit suomalaislapset ensikosketuksensa monikulttuuriseen yhteiskuntaan. Ihanaa rikkautta.
>>
>>88340559
ite ainakin tarhassa raiskasin tytön toisen pojan kanssa ja heitin toista tyttöä kivellä päähän, melkeen menetti silmän
olin tuossa tarhassa vaan kaksi vuotta, edellisessä revin jonkun tytön hiuksia irti niin että sen pää oli ihan veressä
>>
>>88340548

Jäätuulen Taavi on turhan dungeon crawleri omaan makuun. Deadfire on kuitenkin tulossa ensi kuussa niin voi taas katua joukkorahoituskohteita.
>>
>>88340617
en pysty enää pelaan tarinakeskisiä pelejä niin tää on just hyvä kun tykkään siitä tappelusysteemistä
>>
>>88340548
kannattaa kokeilla Nox (PC) kans joskus. tuota Icewind tai Nox tosin ei edes löydy Humble Bundlesta
>>
>>88340661
juu mulla oli nox aikoinaan, tosi hyvä peli kyllä ja se nettipeli oli aika hauska kans
>>
>>88340548
Noituri GOTY lähtis näköjään parilla kympillä. Pitäisköhän vihdoin hommata

>>88340661
Nox löytyy ainakin gogista.
>>
File: nox01.jpg (135 KB, 1024x768)
135 KB
135 KB JPG
>>88340698
kyl. Warrior vähän liian helppo, Wizard tai Conjurer on jees pelaa.
harmi ettei nettipeli toimi enää ku lanin kautta, servut ollu jo alhaalla pidemmän aikaa..

Untold Legends on näiden tapainen kans, mut psp:lle
>>
>>88340609
onnee vitusti vaikkei niin käynytkään
>>
okei nyt vittu sai riittää nää rakot suussa puhkaisen joka ikisen niistä SAATANA
>>
>>88340940
meno vitun Vantaa
>>
File: 666.jpg (666 KB, 666x666)
666 KB
666 KB JPG
>>88340965
enemmänkin meno vitun natsi-saksa
muistakaa tämä päivä koska tänään alkaa rakkoholokausti
>>
Ulkomaalaiset on sitten normoimpia normoja. Voisi pakottaa niille suomalaista kulttuuria.
>>
>>88341113
Ensin eliminoidaan suomen anglohintit.
>>
>>88341183
big nöy vaikka toi sara chafakin video olikin ihan saatanan säteilevän paskaa
>>
Katson Wildlingin, ihan ok arvostellun kauhuleffan

Nähdään kohta nyymelit
>>
>>88341417
katotaan se yhdessä niin voidaan halailla toisiamme jos pelottaa
>>
>>88341448
Oispa
>>
File: aika homoa.jpg (75 KB, 307x320)
75 KB
75 KB JPG
>>88341417
Emme kylläkään koskaan ole nähneet tai tule näkemään toisiamme.
>>
näin semmosen nyymin näkösen pojun kadulla tänään :3 ajattelin että meen antamaan sille pusun poskelle mut se käveli liian nopeesti enkä saanu sitä kiinni.
>>
File: 06RsH99SCu8.jpg (128 KB, 1280x853)
128 KB
128 KB JPG
En kuulu tänne.
>>
File: 1504726618532.jpg (65 KB, 700x527)
65 KB
65 KB JPG
>>88331081
So that creatura is considered a qt3,14 in Ebinland? Jesus, I wouldn't stick my dick in that abomination even if you paid me.
>>
>>88341748
Well naturally, you're gay Åke
>>
>>88341748
it's only 15 year olds that post creaturas and overall mediocre whores here
you should just report them on sight, maybe one day they'll go back to ylilauta
>>
Tykkään kosketinsoittimista
>>
>>88341845
Koskettele mua niin kuin koskettelisit soitintasi
>>
>>88341877
*näppäilee nyymiä rytmikkäästi*
>>
>>88341894
N-nyymi, mä.. Ahh... Aaaahh~ *laukeaa*
>>
>Searching for the Finnish root
We are unlucky people in Finland because the soil in Finland is acidic and destroys all organic remains in one millennium. We will never know the genetic appearance of people who lived here during the first millennium or earlier. This fact let us speculate about our ancient ancestor and people also do it. The outcome depends pretty much on beliefs and myths. I try to bypass the exact solution to this problem by using modern genomes and a retroactive way. I spit all 99 Finnish samples into 6 groups using Finestructure. Then I ran each groups against global references using Globetrotter to find out which one of 6 Finnish groups shows the oldest admixture date. It happened that the oldest Finnish mixture included three genetic elements: Scandinavians, Estonians and Saamis. Sound good so far, but it is not simple at all. Although the Finns are a relatively homogeneous group and removing outliers is quite a simply task, this same doesn't fit with Estonians. I am kind of sure that many thing happened changing Estonians, for example the Slavic expansion during the first millennium and the demolition of all old kingdoms by devastating German, East Baltic and Slavic armies on the Eastern Baltic coastline in the beginning of the second millennium. The little can be done, can be done.

>First the test showing the present mixture of the "Finnish root":

>Estonian 0,518
>Scandinavian 0,415
>Saami 0,067

>And then the Finnish root after searching for the most obvious admixture date:

>59 generation or 1620 years ago

>Scandinavian 0,730
>Estonian 0,164
>Saami 0,106

>Following results are obtained using Finnish root population

>Karelian-Vepsa 44 generations or 1200 years ago

>Finnish-root 0,698
>Baltic 0,154
>Mari_Chuvash 0,057
>Northeast_Asian 0,024
>Mongola 0,015
>Central_Siberian 0,013
>Saami 0,011

>Estonian x generation x years (unclear)

>Baltic 0,644
>Finnish-root 0,194
>Slavic 0,076
>Scandinavian 0,038
>Mari_Chuvash 0,028
>Saami 0,011
>>
>>88341968
En jaksa lukee niin mikä tässä on se pointti tiivistetysti?
>>
>>88342069
ollaan paljon enemmän skandinaaveja kuin ollaan luultu. Kuusamolaiset tutkimukset ovat hölynpölyä koska siellä asui huomattava määrä saamelaisia.
>>
>>88342069
jotain rotutiedettä
>>
>>88333333
>>
File: 1523809304212.jpg (275 KB, 1467x2048)
275 KB
275 KB JPG
oispa Eppi... voispa tutustua siihen >_< voispa
>>
jos haluais makeuttaa kahvia/teetä/kuuma vettä, nii oisko hunaja, vaahterasiirappi, sokerisiirappi vai fariinisokeri parasta?
>>
>>88342739

sokeri makeuttaa ja muut maustaa
>>
*nakittaa nyymiä*
>>
>>88342827
no se.
mutta karhentaa kurkkua näköjään, perus sokeri kuumassa nesteessä
>>
>>88342739
hunaja teehen, sokeri kahviin :3
>>
File: 1523732231807.gif (659 KB, 482x510)
659 KB
659 KB GIF
Äää eppi-cha!! XD
https://youtu.be/CROGZny386s
>>
>>88342739
juuh viinaa vaan
>>
>>88342877

no pelkkään veteen laittasin hunajaa, teehen joko hunajaa tai sokeria, kahviin vain sokeria (ellet jostakin syystä nauti hunajakahvista)
>>
>>88342978
2/3 hoituu siis hunajalla. pitää tottua honungkaffeen
>>
>>88342944
>äiti mä haluuuuuuunnn!!
turpa kiinni. et saa! se ei ole mikään esine
>>
File: 78647906780.jpg (98 KB, 1024x576)
98 KB
98 KB JPG
*huutaa nyymin nimeä*
>>
Vedin taas sukuloimassa aivan järkyttävän kännin. Ilmainen viina on paha.
>>
>>88343629

join kerran lankoni pöydän alle ja siihen loppu sukuloimassa dokaaminen
>>
File: kokkausapustus.jpg (46 KB, 697x478)
46 KB
46 KB JPG
Laitoin siman käymään.
>>
>>88343748
ei vittu taas palaa riihimäellä.. vitun nyymi
>>
>>88343793
ei sima voi palaa saatanan nuija
>>
>>88343748
Eihän siinä mene kuin muutama päivä, miksi näin aikaisin?
>>
>>88343885
kyllä näillä nyymeillä voi mitä vaan
>>
File: 1461493038046.jpg (164 KB, 529x804)
164 KB
164 KB JPG
>>
>>88343961
Huvin vuoksi vaan testasin sen tekemistä kun ei ole ennen tullut tehtyä itse. Ei ollut tarkoitus vapuksi tehdä.
>>
>>88344005
Kävin tuolla ja kukaan ei tullut. Vähän vitutti kun junaliput pohjoisesta oli satku yhteensä.
>>
>>88343961
ei siitä hyvää tule ellei ole ainakin pari viikkoa.
>>
>>88344012
Jaa, meinasin että väännät jotain kiljuversiota
>>88344081
Käytetään päivän verran ja rusinathan nousee sitten jääkaappilämmössä pintaan muistaakseni parissa kolmessa päivässä, mihin siinä noin hirveän kauan menisi?
>>
>>88344079
olisit laittanut viestiä mämmiin niin kyl joku olis varmaan tullu sitten viimeistään
>>
sima on parasta ku käy makeaksi ja sitten kuumennat hetkeksi melkein kiehuvaksi että hiivä kualee ja maku herkeää muuttumasta
>>
>>88344194
Mitä ohjeita tuli katsottua niin päivä käymiseen huoneenlämmössä ja sen jälkeen 5-7 päivää jääkaapissa. Toki aika paljon eri tapoja tehdä tätäkin.
>>
>>88344194
ei oo tarpeeks hapokasta. kuukauden kun on kylmäkellarissa ollut pullot niin namnam
>>
File: 1518617795899.png (55 KB, 1124x685)
55 KB
55 KB PNG
vatsaan sattuu
>>
File: 1502252379103.png (38 KB, 235x273)
38 KB
38 KB PNG
kiveksiin sattuu
>>
>>88344215
No mitä vittua tuota kuvaahan spämmättiin joka lankaan.
Meni kyllä luotto mämmiläisiin. Siitä asti olen ollut katkera vittuilija.
>>
>>88344543
Ei saa edgee liikaa.
>>
File: eh_.jpg (15 KB, 214x317)
15 KB
15 KB JPG
syvälle sydämeen sattuu
>>
>>88344634
harmi etten silloin muutakun lurkkaillut ja eri kannuja
>>
>>88344763
Haista vittu hintti homo uusjonne
Älkää perkele puhu mulle
>>
File: peppukipu.png (26 KB, 342x490)
26 KB
26 KB PNG
pyllyyn sattuu
>>
>>88344634
Mitäs aloit miittinormoilemaan. Ansaittua paskaa.
>>
File: 1311066477039.jpg (194 KB, 850x1241)
194 KB
194 KB JPG
Tarvitsen jonkun poraamaan pyllypilluani - JA VÄLITTÖMÄSTI
>>
File: 1520006156873.jpg (33 KB, 310x310)
33 KB
33 KB JPG
>>88344826
Minkä takia?
>>
>>88341417
Se oli hyvä leffa
>>
>>88344962
No vittu halusin vaan kameruksen
>>
File: 1328492381608.jpg (107 KB, 500x500)
107 KB
107 KB JPG
>>88344807
harmi etten ollut tosissani
>>
>>88345093
Haista paska pelle
>>
File: 6534665.jpg (25 KB, 506x284)
25 KB
25 KB JPG
Auttaako psykoterapia?
>>
>>88345141
jos tarkoitus oli saada huomiota ja tajuntaasekoittavia aineita
>>
>thread about binland
>zero (0) spurdos
what happened?
>>
Istuisipa kiisupoju naamalleni
>>
>>88345177
spurdo industry was outsourced to Känädä
>>
File: 02534345.jpg (6 KB, 225x225)
6 KB
6 KB JPG
>>88345175
Kerro lisää aineista.
>>
>>88345177
juuh eli ranut juustol ja ruskeekastikkeel, tattis
>>
>>88345177
Spurdos are old news.
>>
File: 1348089302979.jpg (33 KB, 444x470)
33 KB
33 KB JPG
>>88345124
todella ikävää
>>
>>88344652
Neljä tuntia vain.
>>
>>88345232
semmosia ihme jarruja joissa ei pysty ajattelemaan ku kaikesta on harhaisen varma putkiaivokuva ja asiat vaan tapahtuu ihmettelemättä
>>
>>88345224
>>88345292
what a pity

>>88345286
and a ching chong nip nong to you too young man
>>
>>88345324
Apustus is the new spurdo
>>
File: laughing whores.jpg (478 KB, 2000x1334)
478 KB
478 KB JPG
>sisko yrittää tutustuttaa mut kavereihinsa ja kutsui käymään kahvilla kun sen kaverit on kylässä
Mitä teen? Ahdistaa ajatuskin kikattavasta tyttölaumasta.
>>
>>88345472
Älä vittu mene.
>>
>>88345472
Pyytele anteeksi heikkoa sosiaalisia kykyjäsi, koska et ole tottunut niin moneen kauniiseen naiseen yhtä aikaa.
Toimii aina.
>>
>>88345472
annat niiden tehdä mitä haluavat
>>
>>88345472
jätät viestit huomioimatta ja otat ovikelloon pois
>>
Suosittelisitteko piriä opiskeluun?
>>
>>88345177
Kolme kanadalaista hirveä mun ovelle kiitos
>>
>>88345636
jos en sattuis tykkäämään tyypistä.
>>
>>88345636
Suosittelen piriä kaikkeen. Varsinkin pirin puutteeseen.
>>
>>88345636
vedä ennemmin happoa
>>
>>88345636
En.
>>
File: 1518411565043.jpg (120 KB, 850x1144)
120 KB
120 KB JPG
>>88344543
No kevennä niitä sitte hiukan, tässä apustusta siihen
>>
>>88345472
>sisko yrittää tutustuttaa mut kavereihinsa
mitä vittua miksi?
>>
>>88345795
jos se on homo
>>
File: 112123113.jpg (23 KB, 600x484)
23 KB
23 KB JPG
>>88345795
En tiedä. Ehkä joku niistä on sinkku ja epätoivoinen?
>>
>>88345472
Kieltäydy kohteliaasti.
>>
>>88345852
eihän tuo voi päättyä millään tavalla hyvin

ellei >>88345832
>>
>>88345760
Pyly.
>>
>>88345924
>eihän tuo voi päättyä millään tavalla hyvin
juuh, sitä minäkin kun olevinaan ainakin suht heterona itseäni pidän.

Yrittääkä mun sisko virittää mulle nolaus ansan?
>>
>>88346023
jep, vedä kovat suojakännit
>>
>>88345472
Kävelet suoraan sisään, kättelet niitä ja sanot reippaalla äänellä että tulit saamaan pillua
>>
File: 1520374492448.png (193 KB, 657x527)
193 KB
193 KB PNG
pruut prööt
pierustus
hyi
>>
>>88331793
>stk vantaalainen animepostaaja
>>
haenko ruokaa vai käynkö tupakalla?
>>
Varför talar ingen Svenska i tråden? Finlandssvenska folket är grovt underrepresenterat i /mämmi/
Tycker att hädanefter åtminståne 1/4 av brev borde skrivas på Svenska.
>>
>>88346427
svensksnackande kakmänniskor brukar lurka i Sverigetråden
>>
>>88346473
Måste ta saken direkt till Hiroyuki så han kan göra nåt åt saken. Han förstår säkert.
>>
Oksensin melkein
>>
File: Kustaa II.png (59 KB, 408x594)
59 KB
59 KB PNG
On Pohjolan hangissa meill' isänmaa
sen rannalla loimuta lietemme saa
käs' säilöjä käyttäiss' on varttunut siell'
on kunnialle, uskolle hehkunut miel'

Kun ratsujamme Nevan vuossa uitettihin
kuin häihin se ui yli Veikselinkin;
Ja kalpamme kostavan Reinille toi
ja Tonavasta Keisarin maljan se joi!

Kun raunion, tuhkan yli lennetähän,
niin kaviotpa loimun luo säihkyävän'

Jok' isku se hehkuu kuin aamun koi
ja vapauden puolesta seilämme soi!" x2

On Pohjolan hangissa meill' isänmaa
sen rannalla loimuta lietemme saa
käs' säilöjä käyttäiss' on varttunut siell'
on kunnialle, uskolle hehkunut miel'

Kun ratsujamme Nevan vuossa uitettihin
kuin häihin se ui yli Veikselinkin;
Ja kalpamme kostavan Reinille toi
ja Tonavasta Keisarin maljan se joi!
>>
>>88346522
nån amerikansk gubben gör /finska/ tråder, kanske kan du gå därbort och skriva ensammt på svenska
>>
En voi hyvin
>>
>>88346639
den här postare mår icke bra
>>
Jävla stolt över Matti Nykänen
>>
File: AMERICA.gif (1001 KB, 267x175)
1001 KB
1001 KB GIF
AMERICA CHARGES IN TO SAVE THE DAY

https://www.youtube.com/watch?v=guG9cVs3ms4
>>
>>88346690
Vinterkriget var bäst, då dräpte vi hundratoosin ryssä och VAAAHRR var norrmännen då?!
>>
File: apustus.png (47 KB, 657x527)
47 KB
47 KB PNG
Taidanpa mennä ulkoilemaan ja käydä ostamassa simaa varastoon.
>>
>>88346703
Hogan är säkert symbolen för förenta staten
>>
>>88346753
ockuperad, tyska armén behövde mer ler
>>
File: 1518631865108.jpg (23 KB, 400x400)
23 KB
23 KB JPG
>75 IP:tä
Mistä näitä nyymejä oikein tulee? Oikeesti.
>>
nu ska jag tomma kickelsaft till vattenposlin
>>
>>88346969
Yksi ukko proxyilee äärimmäisen ahkerasti ainakin.
>>
>>88346992
Lycka till
>>
>>88345472
Mä menisin sillä asenteella paikalle että ainakin saat hyvän vihertekstin aikaan. Näin et välitä mistään, jauhat vaan paskaa ja saat ehkä jopa pilum
(spoiler: et saa, mutta hyvää vihertekstimatskua juuh)
>>
File: 1498667094583.jpg (7 KB, 240x180)
7 KB
7 KB JPG
pizza uuniin 19:52
pizza uunista 20:12
>>
Oispa tommonen sisko, ilman apustusta en kyllä tuu tutustumaan ensimmäiseenkään tissieläimeen
>>
>>88346921
Haluaisitko tanssia kanssani?
>>
>>88347326
Voulez-vous coucher avec moi?
>>
File: 1509813048391.jpg (103 KB, 640x640)
103 KB
103 KB JPG
>>88347236
Montakos tyttöystävää nyymillä on ollut?
>>
Oon joensuussa.
*on keskellä ei mitään*
>>
>>88347403
Miten sanotaan "bög" suomeksi?
>>
>>88347480
"Rakastan sinua"
>>
File: 142.jpg (73 KB, 1375x645)
73 KB
73 KB JPG
>>88347519
Jag älskar dig också
>>
File: rakkausapustus.png (37 KB, 657x527)
37 KB
37 KB PNG
>>88347438
kohta ompi ainakin neljä
>>
Kuulemma jostain kivijaloista saa nykyään uusia jämä-3ds kolmella kympillä. En oo sellasta jaksanut hommata kun sille ei ole yhtään hyvää peliä, mutta kyllä kolme kybää vois maksaa ja sit pelata ne keskinkertaiset laytonit, pokemonit ja zeldat, sehän on halvempi kuin mitä ne menee käytettynä
>>
File: spurdo.gif (12 KB, 563x419)
12 KB
12 KB GIF
>>88347480
"Ruotsalainen" is the correct term, but many use "hurri" or "svedu".
>>
>>88347671
But there are some really good Zeldas on the 3DS, like A link between worlds and also Majora's Mask 3D remake. Ocarina of Time too
>>
>juo teetä
>nuku hyvin
>haise saippualle ja kukkasille
vois palata kahvinjuontiin
>>
>>88347770
meitsi juo kumpaakin
>>
>>88347671
Mistähän kaupoista muka? 30€ ei olisi paha hinta, kun CFWn saa helposti asennettua noihin.
>>
Uus

>>88347848
>>88347848
>>88347848
>>
File: trgh.jpg (26 KB, 619x453)
26 KB
26 KB JPG
>>88347725
Anna minun olla rauhassa
>>
>>88347757
I don't count remakes, since I've either played them already or are going to play on the original systems.

Link between worlds was rated mediocre
>>
>>88347218
PIZZA UUNISTA
>>
File: isoluun tuijotus.jpg (56 KB, 800x597)
56 KB
56 KB JPG
>>88348042
apua
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.