[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: Da2HyI-V4AA4987.jpg (183 KB, 900x900)
183 KB
183 KB JPG
edycja oj nie dadzą gangstara
>>
File: chihaya.jpg (143 KB, 991x1200)
143 KB
143 KB JPG
/płaskie/
>>
File: 1511093072105.jpg (873 KB, 1488x2088)
873 KB
873 KB JPG
robię sobie kurczaka z ryżem
>>
>idzicie przez bg i nagle widzicie pic rela i z niewyjasnionych pryczyn https://www.youtube.com/watch?v=DdKrEWu_HN0 zaczyna grac

co robicie
>>
DO BOJU POLSKO
>>
File: snorlax.gif (520 KB, 302x270)
520 KB
520 KB GIF
>Tag: Female:gyaru - ExHentai.org
>>
>>88334844
idę spacerkiem bo 120 kilo masy dostanie ataku astmy zanim do mnie dobiegnie a nawet jakby dobiegł to ma 2k mmr
>>
>>88334801
dobry pomysł na edycję
>>
>jesteś sobą
>nic się nie dzieje
kurwa ale jak to
czemu nie działa
>>
File: 1499715576125.png (291 KB, 700x700)
291 KB
291 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=U_6lncNsDzY
>>
>nurudo
wowik ty kurwo pewnie jeszcze attack on titan oglądasz xD
>>
File: 15158771194545.jpg (34 KB, 388x388)
34 KB
34 KB JPG
>>88335151
te loszki w krotkich wlosach sa dla mnie najlepsze

ehh nie dadza mi nigdy
>>
polacy oficjalnie nie biali
>Prokopiusz żyjący za cesarza Justyniana w pierwszej połowie VI wieku, mówi o Słowianach naddunajskich: „w postaci nawet nie bardzo się od siebie różnią, są rośli i mocni wszyscy, cera ich nie nader biała, a włosy nie blond, ale też nie czarne, lecz ciemne”
>>
File: 1523878395667.jpg (120 KB, 1024x768)
120 KB
120 KB JPG
>>88334844
>>
>>88335230
Dlaczego mi to robisz, zaraz zwymiotuję
>>
Здopoвeнькi бyли!!
>>
>>88335201
>są rośli i mocni wszyscy
no chyba nie xd
>>
polacy potwierdzeni jako nie biali
>Prokopiusz żyjący za cesarza Justyniana w pierwszej połowie VI wieku, mówi o Słowianach naddunajskich: „w postaci nawet nie bardzo się od siebie różnią, są rośli i mocni wszyscy, cera ich nie nader biała, a włosy nie blond, ale też nie czarne, lecz ciemne”
>>
>>88335230
nieeee
KURWOM
>>
>>88335268
w porownaniu z ciapakami?
>>
>>88335264
wymiotowanie to nadal lepiej niż bycie grubasem wowiś
>>
>>88335268
on mówił o Słowianach nie o żydowskich kundlach polskich
>>
no fajnie postowales to juz
>>
>>88335287
w porównaniu z kimkolwiek
>>
>>88335328
>dostań wpierdol od niemców
>dostań wpierdol od ruskich
>>
Zdravo, bratushki
>>
File: 211.jpg (99 KB, 930x698)
99 KB
99 KB JPG
>>88335448
fuck off ruski
>>
>>88335448
Rosyjski Pan nazwał mnie bratem
owo
>>
ciekawe ile czasu by minęło zanim znalezionoby ciało wowika gdyby ten dostał zawału
>>
>>88335540
>>88335551
Mam dwie osobowości
Najmilsza osoba, jaką spotkasz i przekręcony pieprzony psychopata
>>
>>88335565
nawet tak o naszym wowiczku nie mów
>>
>>88335345
>Walerianus zaproponował wówczas wykorzystanie jednego z najemników sklaweńskich jako szpiega.Barbarzyńcy ci mieli bowiem w zwyczaju – jak podaje Prokopiusz – chować się za dużym kamieniem lub w zaroślach i czyhać w nich na nieprzyjaciela. Gdy ten zbliżył się dostatecznie, zaskakiwali go i chwytali. Belizariusz przystał na tę propozycję, toteż Walerianus wybrał jednego ze Sklawenów – człowieka potęż- nej budowy, zwinnego i sprytnego. Ów żołnierz ukrył się na skraju łąki, na której Ostrogoci szukali pożywienia. Gdy jeden z nich zbliżył się, Sklawen złapał go od tyłu, chwycił mocno w pasie i zaniósł do obozu, dzięki czemu Belizariusz, przesłuchawszy go, uzyskał potrzebne informacje.
>>
File: 1499532772160.jpg (17 KB, 500x364)
17 KB
17 KB JPG
>>88335565
>Wowik senpai wa me o samashite kudasai
>>
https://twitter.com/CursedVideos/status/982244739893219328
xDDDDDDDD
>>
File: samoboj.png (164 KB, 450x940)
164 KB
164 KB PNG
Ech teraz widać która wyszukiwarka należy do żyda
>>
>Język, którym posługują się Sklaweni i Antowie, określa Prokopiusz jako barbarzyński, a z wyglądu wszyscy mają być podobni, wysocy i rudawi, do tego bardzo silni i sprawni fizycznie.
>>
zawsze bierze mnie żeżuncja jak polski ''''''poganin'''''' wielbi Peruna który nigdy nie był wyznawany na tych terenach czy Swarożyca który był w bóstwem Słowian Połabskich, powiesz mu cos o Łado czy Jaszu to nie wie kto to jest

ja pierdole
>>
>>88335919
>Jaszu
a to nie ten co zdracił Jezusa?
>>
File: honoka.jpg (30 KB, 600x338)
30 KB
30 KB JPG
>>88335848
>99%
>Prawdopodobnie byłbym tym 1 procentem
>>
>inb4 l-le źli chrzescijanie wszystko usuneli!
a pierdolenie
>Według tychże przekazów czczony jeszcze na początku XV wieku w trakcie wiosennych obrzędów i widowisk ludowych. Najstarszym znanym źródłem wymieniającym bóstwo Jasza (łac. Yassa) jest Postylla kazań niedzielnych Łukasza z Wielkiego Koźmina (tzw. Postylla Koźmińczyka) z roku 1405[1]
>>
>W Historii wojen znajdujemy dokładny opis tego,jak Słowianie dostali się do tego dobrze chronionego miejsca. Najpierw ukryli się na nierównym terenie w pobliżu umocnień i prowadzili działania zaczepne –niewielka część wojsk podchodziła pod mury i próbowała sprowokować żołnierzy bizantyńskich do potyczki. Niestety Rzymianie dali się wciągnąć w pułapkę. Nie wiedząc, że siły wroga są przeważające, ruszyli do natarcia. Sklaweni zamarkowali odwrót, przeciwnicy zaś ruszyli w pogoń za nimi i oddalili się od murów. Wówczas zostali otoczeni przez ukrywających się w okolicy wojowników i wybici. Słowianie ruszyli następnie na miasto, które pozostało co prawda bez ochrony, nadal jednak otoczone było solidnymi murami. Mieszkańcy postanowili się bronić – ylewali na najeźdźców gorącą oliwę i smołę, rzucali kamieniami. Barbarzyńcy ostrzelali ich z łuków i zmusili do wycofania się z murów,po czym weszli na nie po drabinach i zdobyli miasto. Wymordowali wszystkich mężczyzn (około 15 tysięcy), nie chowając ich zwłok, lecz wbijając je na pale. Mieli również w zwyczaju wbijać w ziemię cztery grube pale, przywiązywać do nich ręce i nogi jeńca, a następnie zabijać go, bijąc kijami w głowę. Innym stosowanym przez nich sposobem zabijania było zamykanie ludzi w chatach razem z bydłem, którego nie zdołali zabrać, i podpalanie ich.
>>
>tug prawie jakiś żul w busie obok ciebie siadnął
ufff
>>
>tug prawie jakiś chłopiec w busie obok ciebie siadnął
ufff
>>
polacy to jedyny naród tak tępy że nie zna własnej historii nawet wasi nacjololo nie wiedzą nic po za ''MUH GRUNWALD I WIEDEŃ'' dla nich polska historia zaczęła sie gdy jakis husarz zesrał sie w polu i z tego gówna powstała Polska w której wyznawano bóstwa wszystkich słowian tylko nie polskich, szablą cięło sie zbroje a polska nigdy na nikogo nie napadła po prostu polskie wojsko magicznie przeteleportowało do Mołdawii a ona od tak stała sie ziemią należącą do Polski dindunuffin
>>
>>88336070
>Innym stosowanym przez nich sposobem zabijania było zamykanie ludzi w chatach razem z bydłem, którego nie zdołali zabrać, i podpalanie ich.
to jak w polskich pogromach żydowskich kek, skąd to?
>>
>>88336207
Ja nawet nie wiem o co chodzi z tym wiedniem
>>
>>88336248
>Obraz Słowian w dziełach Prokopiusza z Cezarei
>>
zamknij morde marcel


POLSKA jest Chrystusem Narodów i nigdy nie
zrobiła nic złego
>>
chce
bf
teraz
:)
>>
>>88336355
>pierwsza cześć posta
dobra
>druga
...
>>
nie dostane
bf
nigdy
:(
>>
>Słowianie Południowi i Wschodni
>wojownicy walczący z bizancjum
>Słowianie Zachodni
>chuja o nich wiadomo, nie zrobili absolutnie nic, brali chuja do mordy

nawet wtedy byliscie gównem

niech zgadne muh honor nie pozwalał na nic innego?
>>
>chrupnij jeżyka
>prąd przechodzi przez pół twarzy bo masz dziure w zębie
nie wowik hir
>>
>>88336589
zrob poki mozesz
>>
>>88336662
nie mam piniendzy i żyję w nędzy
>>
dzienne przypomnienie, że pedałposterzy to nie prawdziwe pedały tylko shille
>>
marcwela powinno się zabić
>>
File: 1523810655818.jpg (84 KB, 1125x1124)
84 KB
84 KB JPG
>>88336806
to
>>
eh mam opryszczke na ustach i mnie boli
>>
Polacy są biali
>>
zdajecie sobie sprawe ze nie da sie wylaczyc tego zabezpieczenia na diskordzie jak sie z innego IP logujesz tylko po to bo chca cie hackowac i jakby sie zdarzylo ze innego ip to tez maja lokalizacje
>>
>>88336990
nie opisuj strumienia swiadomosci wowik
>>
>>88336990
>on korzysta z czegokolwiek oprócz 4czana
>>
>>88336788
na kanalowe wyjebiesz wiecej. To koszt ze 100 zl
>>
zajebiście tutaj macie. Pedałposty przeplatane marcelowymi
>>
>>88337049
omineła cie złota era wowika moj drogi
kurwa kiedys to bylo
>>
szkoda że tylko jeden książe brał udział w krucjatach, podobno jestescie ten, no Deus Vult polaczki?

To gdzie te krucjaty kurwa?
>>
File: 1521993562458.png (326 KB, 505x481)
326 KB
326 KB PNG
>tug 105kg
schudłem 2 kilo
>>
>>88337164
w łóżku twojej starej
>>
File: 1506351290335.png (456 KB, 626x1252)
456 KB
456 KB PNG
>tug nieduży pokój i do tego dogrzewany komputerem
chyba czas sobie załatwić klimatyzację z prawdziwego zdarzenia
>>
File: 1503211073892.jpg (7 KB, 250x237)
7 KB
7 KB JPG
>>88337183
mode
>>
>>
File: 654654.jpg (48 KB, 393x382)
48 KB
48 KB JPG
https://sympatia.onet.pl/alicja2312,cb9c7c889a7408fa220ee4e11e412c7e,3,1,user.html
>>
File: 1521546732492.png (464 KB, 576x458)
464 KB
464 KB PNG
>>88337197
Znam to
>Kup konsolę
>Okazuje się że potrafi być cieplejsza niż kaloryfer
Już się rozpuszczam a nawet jeszcze ciepło się nie robi
>>
>>88337260
co znowu
>>
zgadnijcie czyj duży chłopiec ma już 130 kilo
>>
File: mbkohaku.jpg (144 KB, 498x450)
144 KB
144 KB JPG
>dumny ze schudl
doslownie siedzac na dupie przez pol zycia nigdy nie mialem nawet lekkiej nadwagi
>>
File: 1345756756756856.png (409 KB, 547x549)
409 KB
409 KB PNG
ale fajna mala myszka
https://sympatia.onet.pl/littleGinny,cb9c7c889a7408fa220ee4e11e412c7e,6,1,user.html
>>
zamiast tindera przeglądam grindera ale pedałem nie jestem
>>
czemu polacy to takie pizdy? Juz Ukraińcy są lepsi.
>>
>>88337339
>szukam kobiet, miłości
lesbom
>>
>>88337374
czemu twoja matka rucha się z murzynami?
>>
File: krejtos.png (295 KB, 370x378)
295 KB
295 KB PNG
>>88337339
KURWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM
>>
File: 1502968198632.jpg (7 KB, 249x243)
7 KB
7 KB JPG
>>88337391
kurwa no nie zauwazylem

ale sie niezle musi pierdolic jak sie tam cipeczkami miętoszom nawzajem w łozeczku albo caluja i sie masują po udach
>>
File: IMG_20180416_143840.png (54 KB, 1080x1072)
54 KB
54 KB PNG
opinie?
>>
szkoda że polska nie jest prawosławna albo protestancka, katolicyzm najchujowszy odłam
>>
>>88337444
brzydko tak do mamy pisać
>>
>>88337476
to do mnie wiadomość
>>
>>88337444
>pan tu nie stał

rozumiem wszystkie słowa, ale co to w całosci znaczy?
>>
File: 1488716655544.jpg (41 KB, 375x592)
41 KB
41 KB JPG
>tug czipsiki ci się wysypały
ehh i znowu schody i znowu zadyszka
>>
>>88337547
>zadyszka
>schody

wiesz o czym chcę zapytać
>>
>>88337540
>>88337444
Mi też proszę wytłumaczyć
>>
>>88337585
co
>>
>>88337610
co
to
znaczy
>>
AHAHAHA
>- Przez lata wojny Niemcy dopuścili się niezliczonej liczby zbrodni. Potrzeba wyrównania krzywd wydaje się naturalna. Zrozumiały jest także gniew. Tyle tylko, że sposób wymierzenia kary już budzi wątpliwości. Nie tylko zresztą moje. Po wydarzeniach na Biskupiej Górce, czy poznańskiej Cytadeli, gdzie powieszono namiestnika "Kraju Warty" Artura Greisera, a także po wcześniejszych egzekucjach na Majdanku zaniechano publicznych egzekucji. Odbywały się one za murami, bez udziału gapiów. Ludzie przychodzący na miejsca kaźni sycili potrzebę okrucieństwa, zabijanie przypominało wielki piknik. Scenariusz był starannie przygotowany, role rozrysowane. Sprzedawano oranżadę, lody. Skazańcy ginęli wśród salw śmiechu, braw, wyzwisk. Niewiele to ma wspólnego z refleksją i namysłem nad istotą kary.
>t-to niehonorowo oglądać jak okupant który chciał wymordować cały twój naród :(

slav - slave
>>
>>88337621
wpisz w google
>>
>>88337621
Musi wejść po schodach i się zdyszy (będzie fizycznie nadwyrężony) bo nie ma dobrej kondycji
>>
>>88337636
>Sprzedawano oranżadę, lody. Skazańcy ginęli wśród salw śmiechu, braw, wyzwisk.
o kurwa nie dadzo tak zobaczyć
>>
marcwel - slave
>>
pamiętacie jak Wałęsa przeprosił Braci Ukraińców że w odwecie za 60 tysiecy wymordowanych polaków polacy zabili 2 tysiaće ukrów? XD
>b-błagam przebaczcie nam że sie bronilismy :(
AHAHAHA

ten, no waleczny naród
>>
marcyś to niewolnik mojego kutasa
>>
czemu polaczki w ogóle tak żyją cudzym życiem?
>KWII uchodźcy!
>ale Seba nas sie to nie dotyczy
>le polak fejs
>KWIII kurwa a w Ameryce to ten powiedział to i tamto!
>ale Seba to nie ma nic wspólnego z Polską
>le polak fejs
tyle mamy problemów w tym chujowym kraju a ten naród JEBANYCH DEBILI wiecznie sie przejmuje co sie stało z pelikanami w amerykańskim zoo

ba powiem wiecej polacy są tak tępi że nawet slepo powtarzają stereotypy po amerykanach tylko że one nie mają absolutnie sensu w kontekscie polskiej rzeczywistosci podam przykłady
>nazwanie policjantów pączkojadami
od kiedy w Polsce policja żre pączki? To amerykański stereotyp który ma sens tylko w stosunku do amerykańskiej policji
>chłopak musi mieć 183 wzrostu
wczesniej mówiono 180 (o 10 za mało żbsz) ale że Amerykanki mowią 6'2 czyli dokładnie 183 to Matki Polki też zawyżyły o pare centymetrów
>le czarny to kradnie i strzela pif paf
mamy w Polsce z 5 czarnych i żaden z nich nic takiego nie zrobił

może jeszcze polaczki będą obchodzić swięto dziękczynnienia?
>>
>>88337704
ja nie wiem po co wasi politykany byli na Majdanie.

wy w ogóle wiecie że Janukowicz ma polskie korzeni?!!!

eto kurwa surrealism

ja wiem że lata kommuny was się nie podobają.

ale trzeba mieć logikę
>>
dzienne przypomnienie, że marcwel to Rafalala
>>
>Do marca 1945 pracował w Świętochłowicach, a następnie w Niemodlinie. W lipcu 1945 został komendantem Obozu Pracy w Łambinowicach. Pełnił tę funkcję do października 1945, kiedy to postawiono mu zarzut przekroczenia obowiązków służbowych. Chodziło o spalenie baraku z więźniami i rozkaz strzelania do gaszących go więźniów. Zginęło wówczas 48 osób.
bazowany

postujcie polaków mordujących niemców, żydów, slązaków i inne gówna
>>
>>88337744
6 ' 2 " =
187.96 centimeters
>>
>>88337753
ruscy to chuje a slowianie to podludzie
>>
>>88337754
kto to
>>
>>88337636
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obóz_Zgoda
>>
>>88337753
bo to było cool sie tam pokazać.
>>
http://www.rp.pl/artykul/603711-Janukowycz--moj-dziadek-byl-Polakiem.html
>>
>>88337819
najsłynniejszy polski trap
>>
>>88337819
taka polska 'transwestytka', ostatnio była w telewizji bo oblała jakąś gówniarę kawą
>>
>>88337862
>trap
nawet passable nie jest
>>
>>88337862
to nie jest trap
>>
moja ulubiona rzeź dokonana przez polaków to galicyjska
>>
>>88337888
>>88337890
brzydkie jak gówno, ale aspiruje do bycia trapem
>>
>>88337880
*tranwestyta
>>
>>88337775
>polaków
>>
piszcie Polacy z dużej litery, bo będę wam paluszki obcinał
>>
>>88337967
jakim cudem Gęborski nie jest polakiem debilko katowicka ze wsi podlaskiej?
>>
>>88337862
trap=/=trans
ty kurwa debilu
>>
>>88337997
owo to znaczy że będziemy się musieli dloniami dotknąć
>>
>>88337997
możesz mi opierdolić
>>
>>88338000
rodowód kurwo
>>
jestem dumna z bycia polka
>>
Tyle gadaliśnie o tym łapaniu śliny że poszukałem takich pornoli i są całkiem dobre
>>
>>88338023
nie posraj się pedale
>>
>>88338000
ej w sumie >>88337967 może mieć rację
polak, który nie łapał śliny w zęby?
weź nie żartuj
>>
>Poza sukcesami militarnymi, nic dobrego o wyprawie skandynawskiej Czarnieckiego powiedzieć nie można. Była to wstydliwa karta w naszych dziejach, ale to ją uwiecznił w hymnie Józef Wybicki.
>Poza sukcesami militarnymi
XD
>dowódca wojskowy nie jest dobry gdy wygrywa ale jest dobry gdy zachował muh honor
>ten ból dupy że ŁOLABOGA RABOWAŁ I GWAŁCIŁ TYCH CO NAS RABOWALI I GWAŁCILI
XDD

slav - slave
>>
>>88338026
nie, tylko nożyczki i twoje palce
>>
>>88338066
na >>>/f/ejsbuczka lepiej wracaj
>>
>>88338102
wykurwiaj stąd napływie
>>
>>88338023
zanim animemiarze się dorwali do słowa to trap to było wyzwisko na trans
>>
>>88338047
>polskie nazwisko
>żyl w polsce
>nie polak
XD
debil kurwa
>>
>>88338102
>>88338132
>>88338134
trap to rodzaj "muzyki"
zjeby ze wsi
>>
>>88338195
zjebie nie otwieraj paszczy, bo ci z niej gówno wystaje
>>
>>88338164
>polskie nazwisko
xd
>żyl w polsce
Xd
>polak
XD
>>
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/spor-o-mieszka-i-w-senacie-zapewne-palil-i-gwalcil,615627.html

OLABOGA ZDOBYWCA PALIŁ I GWAŁCIŁ :(

XDDD
>>
>>88338195
tug jestem muzykiem ôwô
>>
>>88338195
to
>>
>czytanie tvn-u
co za leming pierdolony
>>
A no tak, już trzecia.
>>
>>88338134
no chyba nie
trap było od dawna używane na chłopaków którzy na pierwszy rzut oka wyglądają jak dziewczyny, stąd "trap" czyli pułapka bo myślisz że dziewczyna a tu nagle kutas
>>
>>88338231
>Zdaniem części polityków nie była to postać godna naśladowania
o kurwa bazowani polacy
>>
File: 20180411_215349.png (616 KB, 720x541)
616 KB
616 KB PNG
>>88338195
>>
ale wy jesteście zjebani
>>
inne kraje
>stawiają dowódcom wojskowym pomniki
polska
>JAK TO TAK KURWA ATAKOWAĆ I GWAŁCIĆ? SKANDAL! HAŃBA! HONOR ZBRUKANY!
>Powstańcy Warszawscy to pradziwi bohaterowie bo zgineli :)
XD

>jedna szansa na zycie
>uródź się w kraju pizd
ech
>>
Wróciłem
T*sk, Kaczor czy Korwin?
>>
>>88338265
zależy jak definiujesz trans
>>
>naród LARPujący jako Sarmaci
>ma ból dupy o gwałty i rabunki
co tu sie odpierdololo
>>
@88338311
spierdalaj
>>
>>88338311
Ja
>>
>>88338359
>>88338310
zajebcie się
>>
>Vikopki wracają ze szkoły i nie mają co robić
>Zaczyna się przypierdalanie do wszystkiego
Jeszcze hehe polityczki brakuje
>>
>>88338291
daru dobra dziewczynka (male)
>>
>>88338361
>>88338362
jak piecze lewaka
>>
>>88338369
no i zjebie wykrakałeś
>>
dobra idę sobie zwalić, trochę za dużo marcelkowania
>>
>>88338369
dalej jestem w szkole (informatyka) xDDD
>>
to ja poczekam aż licealistom się lekcje skończą
nara
>>
>>88338435
mnie się już skończyły uwu
>>
ja pierdole anoni okazało się że to tylko hemoroidy
już się kurwa bałem że mam raka albo coś, prawie się popłakałem
>>
>>88338435
nie wracaj
>>
>>88338413
>sobie zwalić
>po czytaniu postów marcela
żmudzin..
>>
File: Bez tytułu.png (18 KB, 1108x158)
18 KB
18 KB PNG
>dobry władca nie jest dobry bo muh kobiety
XD
>>
>>88338449
no to elo już jestem owo
>>
File: 1521510989345.png (710 KB, 1000x1000)
710 KB
710 KB PNG
licealiści to pedałposterzy przypominam
>>
@88338465
>wykopek
>każe innym wypierdalać
garncarstwo
>>
dlaczego japończycy do mankety
>>
dlaczego polacy przepierdalają wojny
>>
>>88338498
masz jakis problem?
>>
dlaczego polacy to takie jebane moralfagi kiedy dosłownie każdy inny naród sie chełpi gdy rozpierdoli wroga w drzazgi?
>>
>>88338629
>implikowanie że polacy nie byli w historii wycieraczkami
>>
>>88338629
bo wiekszosc polskiej literatury to "ablu ablu moralność, ablu ablu złe zabrcy"
>>
kurde jak mi sie nie chce jechać jutro na zajęcia
>>
>>88338707
>implikowanie że polacy umieją czytać
?
>>
DWIE MINUTY TO KOŃCA LEKCJI
W
I
E
>>
File: ech.jpg (108 KB, 800x600)
108 KB
108 KB JPG
>Nie dadzo
>>
>>88338758
a potem polityczka?
>>
ALE TUTAJ JEST SMRÓD
>>
dobrze że wywodze sie od Kozaków a nie polaków
>>
>>88338802
a chcesz
>>
>>88338259
>>88338093
congratulate him for being a proud belgian
>>
>>88338802
pedalstwo bo liceum uwu
>>
dobrze, że jestem Polakiem
>>
File: 19bf3se33bcy.jpg (84 KB, 685x530)
84 KB
84 KB JPG
ALE POLACY SĄ KURWA BIEDNI WOAH

MUH

HONOR
O
N
O
R


PRZYNAJMNIEJ NIE JESTESMY ZDEGENEROWANI JAK NA TYM, NO ZACHODZIE

A TO NAJWAŻNIEJSZE
CHUJ ZE SZCZĘSLIWYM ŻYCIEM
>>
>>88338860
chłopie zajeb się, ile razy mam ci to powiedzieć pedałku
>>
KURWA

POLACZKY

MATKEN POLKEN KATOLYKEN NEIN DEGENERATEN
>>
>>88338802
A teraz spotkanie z moją dziewczyną

Pewnie zazdrościsz
>>
File: rozbir.jpg (243 KB, 1068x623)
243 KB
243 KB JPG
>>88338894
chłopie zacznij inwestować w armie skoro jestes otoczony przez wrogie państwa ile razy mam ci to powiedzieć polaczku
>>
>>88338471
polack=cuck
polacuck
>>88338905
a polskie cucki nawet nie widzą w tym nic złego i będą cię wyzywać jak cos powiesz o takiej kurwie
>>
nie mam siły do was
>>
File: 1506162727455.jpg (108 KB, 538x611)
108 KB
108 KB JPG
ehhhhh
>>
jesteście jebanymi dziećmi
>>
nie mam siły do walki, lepiej sie poddać i pozwolić na rozbiór polski

przynajmniej mój honor zostanie zachowany, ręce me krwią nie zbrukane za to lico me spermą wroga ujebane

tak mi dopomóż Jezus, Król Polski który nas tak dobrze chronił
>>
vichan i karachan powinno się zamknąć
>>
gnije z polskich ''piesni wojennych'' wszystkie mówią albo o tym jak dostaliscie w pizde albo proszą Boga o pomoc XD

SPOILER: Bóg ani razu nie pomógł ups haha niezbadane są wyroki :)
>>
beating my horse ama
>>
>>88339084
a zabić cie?
>>
>>88339017
Ale kompro xD
Nawet picze z techniką informatyka w mojej szkole mają większe mięśnie
>>
>technik kuc
kisne xd
>>
normalne religie
>bogowie nad tobą czuwają anon :)
>wesołe i żywe swięta
vs katolicyzm, zwłaszcza w polaczkolandzie
>CHUJU! MASZ GRZECH PIERWORODNY TY CHUJU!
>moja wina! Moja wina! Moja bardzo wielka wina! :((

XDD

oj chuj

nic dziwnego że przejebaliscie tyle wojen, wasi żołnierze mieli tak anemiczną werwe jak wasza zjebana religia, zanim podniesli broń to przeciwnik już dawno był w Warszawie i ruchał Matki Polki
ja wyznaje kamienie i chuj i mam sie dobrze, modliłem sie raz zeby w Tupolewa pierdolnął solidny głaz a następnego dnia słysze że prezydent rozjebany

a wy sie modlicie
>Panie Boże pomóż nam w wojnie, daj nam mane, daj nam DMG boosta :(
>nie kurwy mongolskie, jestem po stronie Niemców
>ok :( *zostaje rozjebion*
>>
slav-slave
>>
mam olbrzymimą nadzieje że mam jakies wschodnie korzenie bo nawet Litwini, Panowie Banderowcy i Wyzwoliciele są lepsi od was
>>
ważne, że Polska jest teraz silna
>>
ważne że Matki Polki wychodza za granicą głównie za murzynów i ciapaków a polaków kijami nie tykają
>>
>>88339383
>Polska jest teraz silna
O kurwa aż sam muszę dać ci jusa
>>
>>88339419
ale ty jesteś zjebany
>>
>>88339383
chyba slina
>>
>>88338845
>proud belgian
>>
>>88339383
>kraj, który bankrutuje przez teokratyczne prawa i kase za plodzenie patoli
>silny
Trzeba było iść do liceum na humana to byś takich rzeczy nie pierdolił
>>
wazne ze polska je taraz sline
>>
>>88339481
human-tuman
>>
ktos chce mi tzw lodzika zrobic?
>>
ale sie nazarlem
>>
>>88339503
>>88339455
>slina
GDZIE
>>
>>88339516
Weź się ucz matmy rozszerzonej, przyda się jak będziesz liczyć frytki w Macu
>>
>>88339576
liceum mam już dawno za sobą kolego
>>
>>88339576
jak zapiekło humanistę
>>
>>88339518
moge zamiast tego zedrzeć z ciebie ubrania i cie zgwałcić
>>
>>88339599
Jestem po biochemie
>>
>włącz tvn
>jakiś kurwa janusz z czerwoną mordą mieszkający w ruderze
xDDD
>>
Tym kraj lepszy tym więcej hejterów będzie miał
>>
>>88339623
:/
>>
>>88339728
Gardze Ukrainą
>>
>Wyliż chłopakowi odbyt
>Nie chce ci nasikać do buzi bo mówi że to obrzydliwe
Ech
>>
>problemy pedałów
>>
>>88339765
ona tobą też ale na szczescie Polscy Politycy lubią bardzo łapać sline Pana Bandery i przemilczają jawne szerzenie antypolskiej nienawisci :)
>>
>>88339806
naszczać ci do ryja?
>>
ale jesteście tępi
>>
>zrób loda chłopakowi
>nie chce cie pocałować bo się brzydzi
>>
>nie miej chłopaka
>nie miej problemów
h-haha
>>
>>88339886
:(
>>
https://www.youtube.com/watch?v=nmuoRPTnb-4
nutka
>>
>nie miej chłopaka
>miej problemy
h-haha
>>
ciesz się że nie masz bf
mój mi spokoju nie daje co chwilę chce coś razem robić i do tego taki zazdrosny
>>
>>88340044
wypierdalaj normikurwo
>>
myślę, że shille pedałpostują też w innych miejscach, np. /r9k/ /v/
>>
nie pierdol timothy
>>
File: 1505071440766.jpg (46 KB, 409x409)
46 KB
46 KB JPG
anoni nie wiem jak wam to powiedziec ale jestem trapsexualny
>>
Kiedy jakość nitek jest najwyższa?
>>
timotei się przekwalifikował i teraz robi gierki zamiast szamponów
>>
>>88340203
jak ja postuje
>>
>>88340203
Kiedy śpię
>>
>>88340203
jak Tymek postuje
>>
>>88340203
jak tymek mordy nie otwiera
>>
>>88340203
kiedy są godziny prawdziwych anonów
>>
File: sasuga izayoi sakuya.png (3.26 MB, 1280x1822)
3.26 MB
3.26 MB PNG
>Nigdy nie będziesz sakuyą
>>
>>88340203
od 2 do 12
>>
>>88340203
jak nitka nie ma /polska/ w nazwie
>>
>>88340273
Zostaw go
>>
>>88340353
nienawidze go
>>
>>88340428
Ja go lubię więc masz go zostawić
>>
>>88340428
boli cie, że miał dziewczynę?
>>
>>88340444
>>88340467
was też nienawidzę a tymek robi mi loda
>>
>>88340493
prędzej ci utnę tego kutasa
>>
Jest jakaś dobra terapia szokowa na spierdolenie anona?
>>
>>88340518
Wyjście na dwór
>>
>>88340518
najbardziej oblegana siłownia w mieście
>>
>>88340518
wez prysznic i idz pobiegac dla mnie dzialalo ;)
>>
kuuuurła taka dobra polska szynke dzisiaj wpierdolilem dobre bo polskie
>>
File: lol.png (1.15 MB, 1080x1153)
1.15 MB
1.15 MB PNG
haha to o was
>>
kocham polki najpiekniejsze kobietki jak dla mnie
>>
>>88340580
Pewnie metkę łososiową którą popiłeś latte?
>>
>>88340615
h-haha wcale n-nie
>>
>>88340699
co ty tam lewaku mowisz ja tego twojego latte cokolwiek by to było nie pije bo do jakies gowno dla pedałow w rurkach
>>
>idź do psychologa
>powiedz mu że cię gnębili całą szkołę a teraz jesteś samotny i boisz się ludzi
>no panie anon, na troski i smutki najlepsza jest wudeczka :)
tak było kurwa przysięgam
>>
>idź do polskiego klubu bokserskiego
>powiedz żę chcesz sie nauczyć napierdaląc cweli po ryju
>no panie anon, na walke to najlepsze jest łapanie sliny :)
>>
File: 1521747652920.jpg (85 KB, 604x604)
85 KB
85 KB JPG
ech
>nigdy
>>
File: 1522163014514.jpg (53 KB, 540x960)
53 KB
53 KB JPG
>>88341012
>>
>>88341071
wyperdalaj pedalu
>>
>>88341071
mi dali i mogę powiedzieć żałuj lola
>>
>>>/a/171496236
>512 postów
nie spodziewałem się tylu odpowiedzi dla tego baita desu
>>
>>88341300
Przecież nitki o gate zawsze się zapełniają trollami z obu stron
>>
pomysł na grę:
symulator zarządzania fabryką smrodu w polsce
>>
File: 159930290.jpg (84 KB, 720x405)
84 KB
84 KB JPG
>>88341379
a nie zaraz, przecież istnieje
>>
>>88341379
>>88341436
https://www.youtube.com/watch?v=DYAQ9HYdcdA
>>
>rozrywka
mam nadzieję, że żartujesz
>>
>>88341436
przecież tam nawet nie ma niewolników do eksploatacji za 1500 brutto
>>
>>88341489
>sseth
Spierdalaj Jaca
>>
File: 1456683868031.gif (1.05 MB, 800x587)
1.05 MB
1.05 MB GIF
mmmmmmmmmmmmmmmm ale pyszny hamburger
>>
czemu polaczki tak shillują te teze
>LE POLSKA BYŁA ZAŁOŻONA PRZEZ WIKINGÓW XD
?

Pomijając fakt że to debilizm bez zadnych dowodów to to by postawiło Słowian w złym swietle bo oznacza że są za głupi na założenie własnego państwa, czy polaczki aż tak bardzo chcą być pod cudzym butem?
>>
http://www.haxball.com/?roomid=~2e9fa7aee9a63eaf03c0eba1286a04ce236bacda413a55f726b4efdaae92e0376&pass=1

Pass: 4chan

Come get stomped by the balks
>>
>>88341663
>flash
I tried, I really did
>>
>>88341729
this
>>
File: 1523686838706.png (24 KB, 500x500)
24 KB
24 KB PNG
>waitlist
>zerg group
>>
wowik kocham Cię
>>
nie chce mi się kończyć studiów
>>
File: disgusted.jpg (61 KB, 636x511)
61 KB
61 KB JPG
>wowik
>>
>>88341873
zostaw go albo
>>
ZDEH
>>
https://html5.haxball.com/?c=IS0RNEQdS6g&p=1

Pass: asdf

New version this time
>>
HAAAAAAAAAAALOOOOOO
CZY MNIE SLYCHAC
>>
File: 1463517736775.gif (1.95 MB, 340x191)
1.95 MB
1.95 MB GIF
jak duble to kupuje abonament do wowa
>>
>>88342214
its a serverless game. I cannot connect
>>
>>88342321
ups
>>
sram
>>
>>>/v/413412294
>>
>>88342321
nie dla polskiego psa
>>
jak single to ZAPIERDALAM
>>
File: 1523541577635.png (377 KB, 480x640)
377 KB
377 KB PNG
ale bym go rżnął
>>
>>88342321
kurwa skad wy te specjalne odcinki bierzecie
>>
>>88342671
mój tata je rysuje
>>
moja mama robiła opening do jojo
>>
>>>/tv/97360103


smiejmy sir z sapkowskiego
>>
>>88342671
mój tata pracuje w anime i mi przynosi z pracy sekretne odcinki
>>
>>88341572
ale to jest sushi
>>
>>88342653
zostaw go
>>
robcie chomika
>>
>>88342720
chyba robiła opening nóg dla jamala XD
>>
>>88343001
>>88343001
>>88343001
>>
>>88342731
kurwa ta pasta z milki ways jak prychlem xD
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.