[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: alma.gif (49 KB, 368x349)
49 KB
49 KB GIF
kurva anyátok
>>
>>88374029
>>
heló
>>
>>88374358
vótmá
>>
>>88374417
alig rak fel új tartalmat sajnos
>>
>>88374442
amatőr szegény sajnos
>>
>>88374520
csúnya szegény sajnos
>>
>>88375085
korcs
>>
>>88375085
goromba
>>
>>88375195
igen, nem csak csúnya, hanem korcs is

>>88375241
azt nem tudom, hogy goromba-e
>>
>>88375364
gorombaság
>>
faszomba kell második fonalat csinálni
a narancsos anon is bassza meg de másik fonalat indítani másfél órával később mentális retardáció
>>
>>88375507
amikor csak 3 posta van benne akkor mindegy
nem lesz minden nap narancs, leszophat, akkor minden nap lesz alma is
>>
Most akkor melyikbe kell postázni?
>>
File: 1484085593522.jpg (112 KB, 534x460)
112 KB
112 KB JPG
Anon jobban tenné ha ellenőrizné a dupláimat.
>>
>>88375507
kurva anyádat hől
>>
File: 1523391752758.jpg (143 KB, 1280x904)
143 KB
143 KB JPG
viktor te korrupt zsarnok!
>>
>>88376191
amatőr. ellenőrizd az ismétlődő számaimat inkább
>>
File: 1500833299690.jpg (64 KB, 400x580)
64 KB
64 KB JPG
>>88376251
Hah.. Jó próbálkozás Tomika de inkább ezt figyeld
>>
>>88376245
sorosbérenc detektálva
>>
>>88376310
lakatos "verszácse" rikárdó detektálva
>>
hitler vagyok
>>
>>88375507
kuss eliza
>>
File: 01201210.jpg (39 KB, 576x356)
39 KB
39 KB JPG
>Nyilván, egyik rablókormány ellen a másik rablókormány rehabilitációján dolgozni, számomra elfogadhatatlan volt. Ismerem az összes érvet a "össze kell fogni" hisztériával kapcsolatban, de akkor sem tudtam/tudok/fogok tudni azonosulni az ökopolitikai nézetektől való eltolódással balliberális irányba,amit Detti és Ákos képviselt. Az nem az az LMP lenne, ami létrejött és 10 évig azon dolgozott, hogy megújítsa a magyar demokráciát. Gyurcsánnyal és MSZP-vel nem lesz megújítva semmi
>Mókás hely ez a politikai közélet, négy év aktív képviselőség után békével a szívemben térek haza, belátva: nem az énfajtámnak való ez. A túzokok nem hazudnak, a puszta nem képmutató, a rétek nem álszentek.
>...Dettin, akitől „lehet más a politika“ elvén pár alkalommal számon kértem a közpénzből létrehozott ruhatárát, a százezres fodrászszámlákat, a 20 milliós őt ünneplő nagygyűlést – és sorolhatnám...
ti mikor irtottátok bocskaiban a liberálisokat és feministákat legutóbb? ja, hogy csak pincenácik vagytok nem pedig nagy péniszű zöldek?
>>
jöttök dolgozni?:D
>>
>Emlékszem, amikor iskolába jártam, volt egy diáknap, amikor az osztálytermeket különböző helyiségeknek rendezték be – egyiket teaháznak, másikat diszkónak, és volt egy házasságkötő terem is. Jelképes, hülye iskolai esküvők zajlottak benne, amelyeknek a végén a fiúk meg a lányok egy-egy kulcstartókarikát kaptak az ujjukra, én mégis hallatlanul vágytam erre: egymás után mentem oda különböző csajokhoz, hogy hozzám jönnek-e, de mindegyik elhajtott. Akkor úgy éreztem, hogy ez a csajozás olyan, mint egy Rubik-kocka, amit tekergethetek egy életen át, úgyse rakok ki – soha nem lesz csajom, és magányosan fogok meghalni.
/mifiunk/
>>
File: 12313123.jpg (157 KB, 1200x672)
157 KB
157 KB JPG
>viktor ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!44!
>>
gólya :3
https://www.insecam.org/en/view/499275/
>>
>>88376744
azóta csanád lett dehiszen, az áruló
>>
>>88376744
jah, csak ennek a gecinek azóta 35ezer nője volt
rohadjon meg
>>
>>88376835
dugtak?
>>
>>88376744
engem is elhajtott minden lány gimiben mégsem gondoltam hogy magányosan fogok meghalni, az önsajnálat a nárcisszió egy tipikus esete
>>
>>88376852
>>88376855
ez
>>88376908
nomri
>>
File: Krampusz.jpg (74 KB, 327x484)
74 KB
74 KB JPG
>>88376307
na figyelj kisfiú mutatok egy kis fekete mágiát hogyan kell duplákat csiholni
>>
>>88376951
hogy lehet elbaszni egy olyan egyszerű szót hogy "normi" te fogyatékos varangy
>>
File: 777.jpg (25 KB, 288x284)
25 KB
25 KB JPG
>>88377013
Figyelek.
>>
annyira szarok vagytok az inten nem fekete mágia kell hanem mivel lassú tábla elég figyelni az első oldalt
ui. most nem figyeltem az első oldalt
>>
>>88376376
korcs
>>
nem akarom a dupláimat megfelezni a pinceszűzekkel (vagyis a /ka/-sokkal)
>>
>>88377121
beszoptad szűz geci
>>
>>88377037
:( soros
>>
ratyik
>>
>>88377121
pedig ha a páros duplát megfelezed még dupla marad
>>
>>88377366
csekkolva
>>
>>88377094
reddit
>>
>>88377395
autista
>>
https://index.hu/mindekozben/poszt/2018/04/17/kelemen_anna_kisorsolta_a_valasztasi_dugas_nyerteset_am_a_randevura_nem_a_csodor_erkezett_hanem_egy_igazi_meglepetes/

Én azért irdatlanul megbasztam volna hől
>>
>>88377413
dolgozz inas ne a szádat jártassad
>>
File: szent Dupla.png (61 KB, 319x211)
61 KB
61 KB PNG
>>88377052
kicsit besültek a patáim de a pedofil félisten majd kisegít
>>
>>88377533
csekkolva
>>
>>88377533
csekkolva
>>
>>88377506
lol de mérges a szűzkorcs
>>
>>88377493
>Örültem, amikor kisorsolt, hiszen minden álmom maga volt. Ma mégsem merek találkozni, mert ön sokkal jobb férfiakhoz szokott. Nekem így ez a mai este szomorú, de ha arra gondolok, hogy magával lehettem volna, örök boldogság. Bocsásson meg, én továbbra is távolról csodálom. A »gyáva« nyúl, örök csodálattal: Zsolt
na ez történik mikor egy internetcsanád szájhős mint az átlag /ka/s találkozik a valóssággal
>Én azért irdatlanul megbasztam volna hől
t. zsolti
>>
>>88377493
Ez akár egy itteni korcs is lehetne
>>
>>88376744
>Ma csak azt hallod: „légy önmagad!” – csakhogy tapasztalatom szerint ez a legnagyobb hiba, amit tehetsz. Én megpróbáltam, és ha tartottam volna ehhez magam, még ma is szűz lennék. Idővel megtanultam csajozni, vagyis azt, hogy nem akarni kell a dolgot, hanem hagyni megtörténni.
>>
>>88376744
Köcsög Puzsér azóta szét tágította minden rosti punciját az ormótlan húsbuzogányával rohadjon meg
>>
>>88377493
én is
>>
>>88377533
csekkolva. ateisták és eretnekek öngyilkossági megfigyelés alatt
>>
>>88377600
>vagyis azt, hogy nem akarni kell a dolgot, hanem hagyni megtörténni.
Ez mit jelent?
>>
>>88377624
azt, hogy ő kétméteres csanád jó genetikával szóval ha fejen áll akkor is jut neki pina
>>
>>88377624
úgy kell tenni mint minden normivá felbukott béka: sokat iszol, aztán az első rostossal aki kihív csocsózni és látszik rajta, hogy nem lenne ellenére ha aznap este szexelnétek hazamész
>>
>>88377624
semmit
>>
>>88377674
ne ilyen dolog nem létezik
>>
>Közhely, hogy a nők elférfiasodnak – erre válaszul az ember azt várná, hogy a férfiak meg elnőiesednek, csakhogy nem ez történik: a férfiak a gyermekkorba regresszálnak, ugyanis megrémülnek a domináns nőktől, úgyhogy ha már domináns nőt kell választaniuk, inkább az anyjukat választják, akinek a zsarnokságát és a főztjét már megszokták. A férfiak számára rendkívül ijesztő, hogy minden nő a kapcsolatmenedzselésen dolgozik, hegesztgetik, javítgatják, csiszolgatják a párkapcsolatukat, miközben a férfi csak egy kis nyugalomra vágyna – hagyják őt békén!
>>
>>88377624
azt hogy puzsér egy szellemi retardált aki nyominak hitte magát hisz ha nem nyitja ki a száját akkor ömlik a puncilé, ami a békáknak egyenlő az örök szüzességgel, nektek aktívan kell hajkurászni a rostikat mint minden rendes férfinak
>>
>>88377704
dehogynem
>>
>>88377717
hogyhogy?
>>
>>88377705
dehiszen Anyu nem is zsarnok
>>
>>88377733
nincs olyan hogy felfelé bukó béka
csak rinyáló bukott normi
>>
>>88377674
ez nem normivá vált béka, hanem a 17 évesen r9kn szenvedő normipalánta aki azt hiszi, hogy a világ legnagyobb autistája és szuperbékája, aztán egy évvel később becsajozik, hisz valójában csak egy kicsit félénkebb normálisbuzi. ennyi. ez nem tanít nekünk semmit, puzsér is csak kisfiúként gondolta, hogy sosem lesz csaja, nem 20vhány évesen. akkor már nagyban úszott a rostok között
>>
korcsler vagyok
>>
>>88377746
maradj tévedésben, szűzgyerek
>>
>>88377790
dögölj meg ostoba geci lásd >>88377787
>>
>>88377569
>Kelemen Anna
szomjas vagyok de ennyire azért nem
>>
>>88377889
miért nem iszol akkor?
>>
>>88377889
csak az eliza ugye? :D
>>
>>88377918
ez nem az elizakorcs
>>
>>88377787
a békaság mióta egy állandó és meg nem változtatható létállapot? mi akadályozza meg, hogy ne lehess az idő nagy részében béka, aztán havonta egyszer szombat este a két autista haverod társaságában, néhány üveg sör elfogyasztása után egy legalább félig funkcionáló normi? egy dögunalmas, személyiség-nélküli, mindenféle ambíciókat nélkülöző szar vagyok, akinek a javára mindössze annyi mondható, hogy három éve jár edzeni, aminek (na meg az alkoholnak) köszönhetően nagyritkán összejön egy numera, de az is csak azért, mert egy egyéjszakás kaland esetében minimális kommunikációs készségekre van szükség, és tényleg elég hagyni a dolgokat, hogy megtörténjenek
>>
File: 1482691982795.gif (1.24 MB, 250x480)
1.24 MB
1.24 MB GIF
>>88377908
nem akarják a helyeskék :(
>>88377918
nem tom honnan veszed ezt, elizabarát gyűlöli az animét
>>
>>88377660
De akkor miért kosarazták ki a gimnazista rostik?
>>
>>88377952
a genetika és a kinézet
>>88377969
nem tudom, nem is érdekel
>>
>>88377952
jah még annyit hozzátennék hogy a kurva anyádat köcsög
>>
>>88377889
ez. már a 8 évvel ezelőtti videóban is rosszul nézett ki, arról nem is beszélve, hogy szénégető
>>
>>88377965
>postázok már egy kis animét nehogy feltünő legyen
>>
>>88377990
az előbbi miatt felesleges sírni, mindenki olyan lapokkal játszik, amit osztottak neki, az utóbbin viszont nagyon sokat tudnál segíteni - de persze jobb és kényelmesebb a környezetedben keresni a hibát, és a társadalom igazságtalanságát okolni a szánalmas kis életedért, mint magadba nézni és feltenni a kérdést, "mit tehetek azért, hogy jobb, vonzóbb emberré váljak?"
>>
>>88378013
Most mi a baj tesi? Csak légy önmagad!
>>
>>88377952
>mi akadályozza meg, hogy ne lehess az idő nagy részében béka, aztán havonta egyszer szombat este a két autista haverod társaságában, néhány üveg sör elfogyasztása után egy legalább félig funkcionáló normi?
ha vannak barátaid akikkel elmész iszogatni meg bulikába akkor hogy lennél már béka
>nagyritkán összejön egy numera
rendszeresen vannak egy éjszakás kalandjaid akkor hogy a faszba lennél már béka
a mai világban (sajnos) elfogadható ha valaki normi, csak ne szerepjátékozzatok
>>
>>88377952
kek, normáltipikus
>>
>>88378096
t. vinnyogó bukott normi
>>
most jön csanád és elmondja hogy a békák maguknak köszönhetik a békaságukat aztán kezdődik a brekegés

kezdődik a műsör
>>
én is béka vagyok
>>
>>88378186
>reddit sorköz
ömm
>>
>>88376744
A nők a Sátán Rubik-kockája.
>>
>>88378096
>a hazudós normit megpiszkálod és előbuggyannak belőle a butaságot, eredetiség hiányát és a valódi békákkal szembeni teljes értetlenséget leleplező normibölcsességek
minden alkalommal
>>
>>88378200
anyádba tettem reddit sorközt genetikai selejt
>>
>>88378125
>ha vannak barátaid akikkel elmész iszogatni
máskor nem is beszélünk egymással, csak amikor inni megyünk - nem nevezném őket a barátaimnak
>rendszeresen vannak egy éjszakás kalandjaid akkor hogy a faszba lennél már béka
de pont azt magyarázom, hogy nem kell norminak lenni ahhoz (se kurvához menni), hogy elveszítsd a szüzességet - az alkohol és a pillanat heve csodákra képes
>>
itt már megint nincs valami rendben, itt csak 1 darab rendes béka van rajtam kívül a többi már megint szerepjátékozik
dögöljetek meg
>>88378235
kurva anyád
>>
>>88378235
ja ha normi vagy, ha valamelyik béka itt elmenne berúgni max a tárcáját veszítené el nem a szüzességét
>>
>>88378235
kiket neveznél a barátaidnak?
>>
File: 1520302434068.jpg (123 KB, 750x1024)
123 KB
123 KB JPG
>>88377533
pedopápa konfirmálva
>>
>>88378235
>van ember aki hajlandó nem csak hogy szóba állni, de elmenni is vele valahova
anyádba takarodj már
>>
>>88377965
Basszátok szét animéval megin a fonalat. Igaz már most 2 fonál van, mer a retardált nem bírja elviselni egy narancs látványát.
>>
>>88377624
nem szabad "szomjasnak" (kétségbeesettnek látszani)
nemtörődöm indifferenciát kell mutatni a nők felé
ha összejön, jó, ha nem, az is jó, annyi nő van, mint a szemét
>>
>>88378270
akikkel lehet hétvégi kirándulásokat szervezni, akikkel húsvétkor el lehet menni végiglocsolni a lányismerősöket, akikkel rendszeresen lehet olyan programokat szervezni, aminek a középpontjában nem az alkohol áll, akikkel legalább heti egyszer jól el tudok beszélgetni élőben/telefonon, akiket boldogan bemutatnék a jövendőbeli barátnőmnek, és így tovább
>>
>>88378327
>még több csanád tanács

ilyen faszcsimbókokra hallgatok a mai napig szűz maradok, dögölj meg
>>
nekem is kéne barát
>>
>>88378356
>lányismerősök
na jó betelt a pohár dögölj meg normi csanád szar
>>
>>88378235
>amit a normik hisznek a világról
tényleg, ha kurva ronda genetikai selejtként a 20 autoimmun betegségemmel elmennék egyedül iszogatni tuti rám vetné magát az összes rosti nem a velem versenyző 30 normira akik meg akarják dugni őket. hagyd már abba a szerepjátszást
>>
>>88378356
undorító vagy hől
>>
>>88378377
bandi?
>>
>>88378400
nem, anyád
>>
>>88378327
>csanád is előmászott másnaposan valami tini rosti ágyából, hogy tanácsokat osszon, ha a normibölcsességek nem lennének eleget
köszönjük
>>
File: 1500966854227.png (13 KB, 648x699)
13 KB
13 KB PNG
https://velvet.hu/randi/2018/04/16/nove_operaltatva_sikerult_osszejonnie_a_sraccal_aki_pasikent_visszautasitotta/
>>
Megint ez a béka vinnyogás geci de elegem van belőle nem akasztanátok inkább fel magatok?
>jajj senkibe nem dughatom bele a kis pöcörőt
>jajj gonosz nők
>jajj mocskos csanád midnenki
BRÜHÜHÜ
ömm
>>
>>88378453
kurva anyád
>>
>>88378361
>>88378423
nem vagyok Csanád, 3 csajjal dugtam életem eddigi 3 évtizede alatt összesen
>>
undorító krémeset szartam úgyhogy ráültem a bidére, de csak forró víz jön belőle
hát noormális?
>>
>>88378453
kurva anyád
>>
>>88378309
Mondja a retardált aki nem bírja elviselni az anime látványát
>>
>>88378480
kurva anyádat normi csanád geci
>>
>A vádlott 2017 májusában egy másik, akkor szintén még csak 13 éves diákjának is hasonló, szexuális tartalmú üzeneteket küldött, visszaélve a kiskorú lány ragaszkodásával, jóhiszemű bizalmával, és ezáltal érzelmi és erkölcsi fejlődését veszélyeztette.

legyetek tanárok, a még meg nem rontott rostikat így lehet behálózni a legjobban
>>
File: 012012012.png (401 KB, 601x601)
401 KB
401 KB PNG
>>88378356
>jaj én szegény béka, csak dugok folyton és az érzéketlen haverjaimmal iszogatok meg bulizok, akik nem is beszélgetnek velem úgy igazából, ó jaj de nehéz is a békák élete igaz tesik? csak a puncik és a felszínes haverok meg az ivászat :(((
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
>>
>>88378499
>a kiskorú lány ragaszkodásával, jóhiszemű bizalmával
geci ezek akarják hogy pedóvá váljanak az emberek?
>>
>>88378487
Személy szerint leszarom az animét, engem csak az kúr fel, hogy tegnap is emiatt volt fonálszakadás, ma meg már reggel 8-kor azér, mer kínlódni kellett a kibaszott gyümölcsön.
>>
>>88378417
oké petike
>>
Ki /magányos/ itt?
>>
>>88378356
>>88377952
>Ez nevezi magát békának
sírok
>>
>>88378629
anyád nem lenne az ha rajtam múlna, ha érted mire gondolok :DDDD
>>
>>88378453
Ez
>>
>>88378641
milyen siralmas lehet az élete, ha még békának is rossz?
>>
File: 397.jpg (23 KB, 447x400)
23 KB
23 KB JPG
Olyan jókat röhögök rajtatok, kajtatjátoka sok rostost és szidjátok a csanádokat a buta tanácsaik miatt, ahelyett, hogy hagynátok az egészet a picsába és beletörődnétek a komfi egyedüllétbe.
>>
>>88378678
sajnálom de kurvára taszítanak a kínai rajzfilmek
>>
>>88378693
Mással is el lehet baszni az időt mint koreai mozgóképsorozat bambulásával.
>>
>>88378693
Korcs
>>
>>88378671
csak érzi, hogy a normik között a hierarchiában alul van (tehát a szürke és buta tömegemberek között sem sikerült a középmezőnyt belőnie, mert nem megy elég bulikába meg nincs állandó béenje) ezért inkább szeretne átváltani a béka kategóriába, ott eljátszhatja, hogy mekkora autista miközben a békák között a kis egyéjszakás kalandjaival felkerülhet a csúcsra, és osztogathatja a szar tanácsait a nyomiknak. szánalom, olyan mintha egy középsúlyú bokszoló elindulna pehelysúlyban mert mindenki szarrá veri
>>
>>88378606
A körte helyett lehet ökörködni de az almából nem engedhetünk sajnos
>>
>>88377705
Ez miért probléma? Ha egy párkapcsolat csak az egyik félnek jó, akkor minek vannak együtt?
>>88377741
>2 JFP utalás érkezett a számládra
>>
>>88378453
>>
>>88378800
ez
>>
>>88378800
helyes hozzáállás
>>
>>88378693
lol de mérges a redditkorcs
>>
>>88378730
próbáltam már sok mindent ennyi év alatt de semmi sem köt le 2-3 hónapnál tovább
>>
>>88378815
ez, maradjon csak a normi weboldalain ha normi szarokról akar fecsegni
>>
>>88378693
de mérges a normi:D
>>
>>88378885
Én 3 nap alatt megunok mindent
>>
File: image:70435.jpg (38 KB, 380x562)
38 KB
38 KB JPG
>>88378693
Sajnálom. Nem tudod mit hagysz ki.
>>
>>88378785
nagyon jó posta
>>
File: Mai_Waifu.png (523 KB, 800x900)
523 KB
523 KB PNG
>>88378885
Akkor már csak egy dolog van hátra.
>>
>>88378800
ez
>>
>>88378938
láttam 15 részt a pokemonból
>>
File: 751.jpg (35 KB, 353x325)
35 KB
35 KB JPG
>>
jobbik it vagy societas? hol vannak szebb helyeskék?
>>
>>88379132
Momentum
>>
>>88378982
Az szar pedig
>>
>>88379175
10 évesen jó volt, mindig pokemonosat játszottam a lányokkal a sufni mögött :P
>>
>>88379225
anyád normi
>>
>>88379121
Egyszer összefutottunk vele egy csgo versengő alatt a haverokkal. Igazi retard krumpli. Buktuk is miatta a meccset.
>>
>>88379225
Megdobáltad őket labdával?
>>
>>88379257
pokey balls xD
>>
>>88379253
hogyhogy?
>>
>>88379253
Whzni szokott lájv közben is
>>
File: pMGYxlT_d.jpg (24 KB, 640x654)
24 KB
24 KB JPG
>>
>>88379313
>hogyhogy?
Hát a játék összedobott minket véletlenül. Lemutolt minket alapbol, aztan a haverja közvetített, elfunolta az egészet és ökörködött a feladat helyett. Mi is jót szórakoztunk de nem nőtt a szememben semmit ez a hájfejű.
>>
>>88379409
kérem az eredetit
>>
>>88379132
fidelitas természetesen
>>
>>88379467
korcs
>>
>>88378389
Buboréksrác?
>>
File: 1492456086643.jpg (102 KB, 960x720)
102 KB
102 KB JPG
>>88379467
>>
bárcsak puzsér lehetnék........
>>
>>88379805
>bárcsak egy öntelt faszkalap lehetnék......
>>
>>88379876
>bár csak nagy magas csanád lehetnék...
>>
>>88379885
de Puzsér gecironda
>>
>>88379903
az arca kicsit orkos, de amúgy 100% genetikai lottónyertes
>>
>>88379927
lol
>>
>>88379927
180cm még nem olyan magas, és amúgy pedig nagyon is trottyos, lepukkant proli. Férfinél valóban nem a szép arc számít, de ő nem is különösebben termetes és egyáltalán nem izmos. Átlagos, alulművelt magyar celebecske.
>>
>>88380102
miről beszélsz?
láttad élőben? legalább 195 centis állat
>>
>>88380102
ez
csak sajna a sok agyatlan korcs isteníti
>>
>>88380141
gecibuta vagy
>>
>>88380141
Amilyen kis törpe vagy neked mindenki 190+
>t. Egy valódi 190+
>>
>tele van macskakakival a kert a szomszéd kutyája meg őrjöngve ugat miközben kertészkedek
jaj de jók is a háziállatok :S
>>
>>88380401
dögölj meg
>>
File: 01201201231.jpg (181 KB, 625x838)
181 KB
181 KB JPG
>>88380401
>t. Egy valódi 190+
>>
tesik, lepisiltem a lábamat, és olyan tömény volt, hogy rendesen csíp, mint az állat

mitől lehet ez?
>>
>>88380444
De cuki. Meg a triplákat is szemrevételeztem.
>>
>>88380141
Megfélemlített az alfa megjelenésével.
>>
>>88380522
Mindegy
>>
File: 1231231231.jpg (105 KB, 690x478)
105 KB
105 KB JPG
>>88380581
megijedne az átlag ka-s kisfiú ha meglátná élőben ezt a nagy kancigányt. csak itt nagy a szájuk
>>
korcs
>>
>>88380682
összeverne innen bárkit
>>
A puczér MAGAS!

Még egy hatásos videó, remélem 50mp-től indul, ha nem akkor tekerjétek oda, akkor odamegy Hajdúhoz, aki 175cm elvileg, hát (nevetséges, hogy ez akarja őt fenyíteni, már méretre is), talán 20 centi, vagy még annál is picit több is volt köztük így ránézésre, kb. mint az óriás és a törpe (bár lehet Hajdú csak szépít, és igazából 172 körül van).
>>
>>88380707
Elméletileg igen de gyakorlatilag egy nagy galambszívű mamlasz akit még a nője is rendszeresen vert.
>>
>>88380401
tényleg magas
https://youtu.be/YSAMfU6xGqQ?t=23
>>
>>88380444
Taylor Swift egy csapda
>>
>>88380639
hogyhogy?
>>
File: 12313131.jpg (340 KB, 1000x800)
340 KB
340 KB JPG
>>88380682
> haha puzsér az egy béna szar, jól megütném lol nem is magas
>>
>>88380849
nem igaz, 6 éve megujjaztam budapesten mielőtt még híres lett volna
>>
>>88380821
190 a faszom
>>
>>88380886
Ne szájalj itt te kis csíra, én magasabb vagyok a p*xérnál és a faszom is nagy! Úgy elkennélek mindkettőtöket, mint a taknyot!!
>>
Krindzs fonál
>>
>>88380975
190cm és régen 140kg volt, most 100kg.
>>
File: 43242346780103.png (722 KB, 861x648)
722 KB
722 KB PNG
iligy
>>
>>88381101
akkor úgy néz ki mint a denevérember?
>>
>>88381122
ágisza megrontja a fiatal szélsőjobbos fiúkat?
>>
File: 0120202.jpg (94 KB, 1000x600)
94 KB
94 KB JPG
>>88381078
>k-krindzs f-fonál
>mit mondtál te posztmodern térben lebzselő kis genderista szar?
>s-semmit puzsér, a-akarom mondani uram
>>
>>88380975
vedd elő
>>
>>88381188
jó posta
>>
>>88381188
ez sajna megint krindzs volt
>>
>>88381122
Ezzel mi baja van a disznónak?
>>
>>88381188
>az alfa szemkontaktus
>>
>>88381263
nem ő áll mellette
>>
>>88381122
de mérges shrek
>>
>>88381188
Krindzsfonálban krindzsposta
Ánon ezt most elfosta
>>
>>88381122
Vajon megkóstolgatta a jobbikos Csanád kolbászát ágisza?
>>
>>88381188
*kioszt egy laza csicskapofont csuklóból*
Kuss a neved, ostoba senkiházi félművelt hájfejű cigány
>>
File: 1523164556226.png (46 KB, 526x382)
46 KB
46 KB PNG
Mostmár jobban élünk mint 4 éve?
>>
>>88380522
nem a pisid tömény, hanem a bőröd vékony, te kis csupasz csimasz
>>
>>88381442
amennyire elszaladtak megint a lakáshitelek meg személyi kölcsönök, szerintem mondhatjuk, hogy igen
persze a butamagyar semmiből nem tanul
>>
>>88381368
>>88381256
>>88381428
csicskák, élőben úgy rálépne a nyakatokra, hogy 3 csepp sárgás terméketlen geci kicsöppenne a terméketlen töpörödött mikrofaszotokból
>>
>>88381570
Mesélj még
>>
File: 01202102.jpg (48 KB, 1024x576)
48 KB
48 KB JPG
>>88381631
ánonnak igaza van, nagy verés lenne
>>
>>88381570
XDDDDD
>>
>>88381570
már megint krindzs
>>
File: 15235549114625.jpg (90 KB, 1024x683)
90 KB
90 KB JPG
>legyél én
>anyu 193 kilós szemefénye
>éppen a vécén ülök is kitolok egy nagy kakit amit egész nap érleltem
>végre kijön egy nagy BRAAAAAAAPPPP kíséretében
>a csészében meglátom a mesterművem, a féknyom hosszabb mint az autópálya
>"ANYU, ANYU NÉZD MIT CSINÁLTAM"
>Anyu kinyitja az ajtót kívülről a vészhelyzet esetén használható kulccssal
>büszkén a csészére mutatok
>"váó!nagyon jót csináltál és az egész a csészébe ment! Ez 10 jófiú pontot ér
>tapsolok mert hetek óta gyűjtöm már a jófiú pontokat és végre összegyűlt a 150
>beváltom mindet egy különleges órára a macskalányommal
>anyu felhívja az embereket akik a macskalányt kűldik és beszél velük
>hallom amint a lány megérkezik, ekkor az ágyam szélére ülök és leveszem a nadrágomat először 2 nap után
>hallom amit lent mondanak
>Istenem, már megint ő? Kezd túl nagy lenni nekem, nem tudok semmit sem csinálni vele"
>hallom amint anyu azt mondja "Kérem, van egy rendszerünk és ez az egyetlen mód, hogy bármire is rávegyem"
>a lány sóhajt és megkérdezi "nálam van a macskafüles fejpánt, megint fel kell majd vennem?"
>tapsolok mert tudom, hogy a különleges idő máris kezdetét veszi
>a lány feljön a szobámba, nyávog és doromból
>eljött a különleges idő ideje, gondoskodik róla hogy a kukim jól érezze magát
>a lány végez
>a következő 58 percenben a videójátékaimról és a képregényeimről beszélek neki
>teljesen le van nyűgözve
>amint lejár az óra búcsút vesz tőlem
>anyu feljön a csirkefalat uzsimmal amiért ilyen jófiú voltam
>"élvezd a csirkefalatokat drágám, most mennek kell az éjszakai műszakra"
>megeszem a falatokat az ágyamban és a menyecskémről Mikasa-sanról álmodozom

normik nem kell irigykedni, nem mindenkinek jár ki ez a királyi életmód
>>
>>88381570
Erre vágysz mi te alantas szodomoita szar???
>>
File: 012012012.jpg (150 KB, 619x425)
150 KB
150 KB JPG
>>88381631
>>88381674
>>88381703
>krindzs xddd
>>
>>88381800
nagyon szopjátok a puszér faszát úgy látom :D
>>
>>88381871
t. genderista posztmodernista szarember
>>
File: 1518006413450.jpg (47 KB, 600x400)
47 KB
47 KB JPG
>Puzsér-san nyakatokra lép desu
Ez a lányos körülrajongás amit itt lerendeztek nagyon gáz.
>>
File: 1522944781156.png (23 KB, 485x443)
23 KB
23 KB PNG
>>88381967
>írjunk valami frappansát hátha megint krindzs leszek
>>
ez a puczér rajongó szerintem szerelmes a robiba, a békaság új szintje, ratyivá válni hogy ne legyél magányos
>>
bázisolt puzsér agyonverne titeket, nyomorék csicskák
>>
File: 1289125125252.png (15 KB, 644x800)
15 KB
15 KB PNG
>>88382058
>egy dagadt geci agyonverne titeket!!!
>>
>>88382091
>>88382002
t. dawkinsista posztkomcsi gazemberek
>>
File: 1523530542549.gif (1.15 MB, 540x540)
1.15 MB
1.15 MB GIF
napi emlékeztető, hogy puzsér bármikor megkaphatja ezeket
>>
File: 7ajlhbjddaux.jpg (125 KB, 750x841)
125 KB
125 KB JPG
>>88382183
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
>>
File: soyposting.png (214 KB, 596x496)
214 KB
214 KB PNG
Ánonnak is problémát oszokott okozni a szójásüveg kinyitása?
>>
>>88382316
igen, és nagyon utálom puzsér róbertet is a rohadt szexista fasiszta állatot
>>
File: image:70452.jpg (93 KB, 596x652)
93 KB
93 KB JPG
>>88382316
>hiv pozitív lett a szójásüvegtől
>>
>>88382437
>>>88382316
>>hiv pozitív lett a szójásüvegtől
>Nemctud olvasbi
>>
>>88382354
ez. én, a barátnőm és a barátnőm pasija is utáljuk azt az iszlamofób nőgyűlölő rohadékot. és nem is magas, simán megverném
>>
>>88382453
A pasija. És?
>>
>>88382437
nem baj ánon, de szerintem kezd az olvasást valami könnyebbel, ne 2 mondatos tweetekkel. képeskönyv vagy kifestő például
>>
File: jugs1.jpg (8 KB, 164x230)
8 KB
8 KB JPG
Az én kannáimmal bezzeg senki sem foglalkozik!
>>
>>88382437
>ánon
>nem funkcionális analfabéta
>>
>>88382454
ez. a barátnőm pasijának a pasijának a gyerekének (örökbefogadott) a feleségének anyjának szeretője (mostohaapaféleség) megerősítette
>>
File: 012012012104.jpg (7 KB, 329x329)
7 KB
7 KB JPG
>>88382490
>>
>>88382453
>>88382507
>>88382490
Nem tudom miért asszociáltam arra hogy az üveg kinyitásától kapott hivet. Elnézést kérek. De akkor meg minek írta oda hogy hiv-e van? Kurvára nem tartozik a témához
>>
>>88382557
túltoltad
>>
>>88382597
t. náci
>>
File: 0120200132.jpg (35 KB, 399x600)
35 KB
35 KB JPG
>>88382553
>mondtam már, hogy most nem érek rá szívem. az interneten vitatkozok a nemzetiszocializmus előnyeiről tizenévesekkel!!! hagyjál!
>>
>>88382577
szójaposzterekből hiányzik az önreflexió képessége
>>
File: 1515009504935.png (137 KB, 812x800)
137 KB
137 KB PNG
>>88382632
t.
>>
File: 760x0.jpg (42 KB, 760x519)
42 KB
42 KB JPG
>>88382627
Jaj te béta vegyél vissza, Gabit kellett arra is megkérnem, hogy nemzen nekem igazi jobbosakat. Neked még a farkad se áll fel!
>>
>>88382627
nem probléma, jöhetsz későn is, addig el leszünk
>>
>>88382437
Bárcsak
>>
>>88382577
>>88382632
>>88382672
mert szarrá ment az immunrendszere ezért könnyebben kap el fertőzéseket, butafasz úr és hülye úr
>>
>>88382763
hívet csak akkor kapsz, ha ratyi vagy
hülye szójafiú
>>
File: 1519033560689.png (54 KB, 665x800)
54 KB
54 KB PNG
>>88382672
jössz szójás lattét inni?
>>
File: mirkoczki-adam-eger.jpg (82 KB, 380x320)
82 KB
82 KB JPG
>>88382763
Ez. Más kérdés hogy egy porszem belélegzésétől is kinyiffannak az ilyenek.
>>
File: 1520610785464.gif (265 KB, 726x400)
265 KB
265 KB GIF
>>88382805
igen és utána megnézem a Rick és Morty legújabb epizódját
>>
>>88382763
jézusom mekkora baromságokat vagytok képesek összehordani
>>
>>88382763
A HIV egyik tünete amit leírtál.

>>88382783
Nem csak akkor, de akkor nagyobb az esélye.
>>
File: Untitled_00180-768x1024.jpg (91 KB, 768x1024)
91 KB
91 KB JPG
>>88382827
>feleségem magyar-történelem szakos tanár, akivel Feldebrőn élünk és neveljük két kisfiunkat a három éves Csanádot és az egy éves Nimródot.
>>
>>88382903
>csanádot
REEEEEEEEEEEEEEEE
>>
File: 1518775990753.png (106 KB, 800x750)
106 KB
106 KB PNG
>>88382858
szupi lesz, jöhetek?
>>
>>88382783
lol de mérges a szekrényben rejtőző szűz. azt kérdezte hogy kapcsolódik a tweethez, hogy hiv pozitív. erre válaszoltam.
>>
>>88382932
t. hív pozitív szójafiú
>>88382927
persze
>>
>>88375507
ez
>>
File: mirkoczki.jpg (8 KB, 268x175)
8 KB
8 KB JPG
>>88382920
megbántam hogy rájuk szavaztam hát konkrétan csanádokat hoz a világra ez a lordózisos geci
>>
>>88376615
egész bázisolt
>>
>>88382886
>A HIV egyik tünete amit leírtál
igen, ezért írtam le, hogy így jön oda az hogy hives
>>88382872
te meg olvass el egy wikipedia összefoglalót mielőtt okoskodsz, az való a proliknak ha nem tudnak semmit

miért ilyen buta az átlag ka postás?
>>
>>88383005
>reddit sorköz
>aidses
>szóját fogyaszt
lol
>>
File: asd123.jpg (147 KB, 900x1200)
147 KB
147 KB JPG
nyomnatok?
>>
>>88383097
nem vagyok buzi
>>
>>88382689
Novák Előd NEM kakukk.
>>
File: 021020.png (31 KB, 485x443)
31 KB
31 KB PNG
>>88383036
>lol
>>
>>88383134
nem az, csak a felesége fiát neveli
>>
>>88382903
Ezek nem néppártos nevek sajnos
Át kéne neveznie őket
>>
File: 1523263006418.jpg (163 KB, 1494x808)
163 KB
163 KB JPG
>>88382972
szerencsére nekem nem kellett megbánnom semmit :)
>>
File: 1523537980966.png (415 KB, 750x615)
415 KB
415 KB PNG
>>88383134
>>
File: kettő harmad.png (673 KB, 765x514)
673 KB
673 KB PNG
>>88383306
jol mondod tess
>>
File: 1523520321536.jpg (76 KB, 640x432)
76 KB
76 KB JPG
>>88383345
>>88383306
>>
>>88383097
Végkimerülésig
>>
>a miniszterelnök cigány
>az értelmiségiek és művészek nagy része zsidó
>az egyetlen független értelmiségi (puzsér) cigány
>a tudósok nagy része zsidó
lol magyar """emberek""", top szánalom
>>
>>88381753
Sose unom meg a csibefalatkás zöldszövegeket.
>>
>>88383754
>puczér
>értelmiség
>>
>>88383754
SOROS IS ZSIDÓ
>>
>>88383854
Ő volt az első zsidónáci
>>
>>88383887
bázisolt
>>
File: file.png (520 KB, 640x400)
520 KB
520 KB PNG
>>88383887
>>88383854
>>
File: 01202234342.jpg (58 KB, 663x961)
58 KB
58 KB JPG
>nem bírom puzsért
>>
File: file.png (858 KB, 1082x694)
858 KB
858 KB PNG
> Berni vagyok és kielégületlen, Lázár egy újjal sem akar hozzám nyúlni :(
> Velem van a baj?
> Pedig százezreket költök a külsőmre a pártpénzből
> Szeretném azt hinni, hogy Hadházy és Sallai értem verekedtek, de közben csak a pénzem kell nekik
> Ennyire nem lehetek visszataszító ;(
>>
File: 1523971885552.jpg (239 KB, 1067x1600)
239 KB
239 KB JPG
>>
>>88384581
kapná a nyelest
>>
File: 01201012.jpg (119 KB, 1200x800)
119 KB
119 KB JPG
>>88384444
szép számok. miért nem parancsolja meg viktor lézernek, hogy ne utasítsa vissza a közeledéseit? ennyit igazán megtehetne. szegény detti
>>
>>88384444
még az LMP elnöke sem menekülhet A FALtól
>>
File: file.png (763 KB, 1000x600)
763 KB
763 KB PNG
>>88384638
> Lézer nem hallgat Vikire, de ha legalább Karácsonyom lehetne áprilisban, vagy esetleg egy Ferim, de mindannyian levegőnek néznek.
> Én pedig itt ülök, koptatom a padokat, már már az arcomra is kiül a sanyarúságom.
> Puncim lassan pókhálósodik
> Valaki mentsen meg...
>>
File: 0120120.jpg (65 KB, 1024x576)
65 KB
65 KB JPG
>>88384802
undorítóak a férfiak amiért nem figyelnek fel szegénykére. ez a kő kemény szexizmus és férfifasizmus miatt van
>>
File: 1497526247919.jpg (240 KB, 1024x1365)
240 KB
240 KB JPG
>>88384581
Mmm, animu menyecske kéne hől
>>
>>88377952
Húzz már anyádba geci
>>
>>88384932
én_avé
>>
File: 1523376062984.jpg (8 KB, 242x208)
8 KB
8 KB JPG
>>88384802
>de ha legalább Karácsonyom lehetne áprilisban
Berni drága, amatőr vagy sajnos
>>
File: 012012012.jpg (320 KB, 1200x630)
320 KB
320 KB JPG
>>88385006
>tűnj innen ágisza! mindenki megint csak rád fog figyelni ÁÁÁÁÁÁÁÁ ribanc!!!
>>
File: 1523288658273.jpg (59 KB, 960x960)
59 KB
59 KB JPG
>>88385073
Puszi Berni, mehetsz a búspicsába
>>
File: file.png (686 KB, 1000x521)
686 KB
686 KB PNG
>>88384915
> Köszi ánon hogy megértesz...
> Én csak arra vágyom hogy valaki elfogadjon annak aki vagyok, és persze tegye rendbe a kis puncikámat (csupasz)
> Igérem jut még a párt kasszából egy kevés a közös nyaralásra is

>>88385006
> Ágisza te meg játszod itt a szűzkurvát mindenkinek
> Te is csak azért teszed magad Gerinek, mert szeretnéd ha Feri megkígyózna.
> Nekem is szépek a melleim, de nem pakolom ki mint egy olcsó ribanc mint te Ágisza
>>
ne postázzátok már ezeket a vén kurvákat
>>
File: lead_800x600 (1).jpg (68 KB, 800x533)
68 KB
68 KB JPG
>>88385136
Akkor kapom meg a Ferit amikor csak akarom
>>
File: 012012012.jpg (63 KB, 1024x576)
63 KB
63 KB JPG
>>88385142
t. lézer
>>
File: file.png (1.14 MB, 1024x682)
1.14 MB
1.14 MB PNG
>>88385142
Te csak ne kurvázgasd le az ellenzéki társamat.
Mi igenis szép nők vagyunk, és megérdemeljük Feri kígyóját
>>
>>88385269
fúj már
>>
File: file.png (297 KB, 758x351)
297 KB
297 KB PNG
>>88385342
Örülnél cicám ha az arcodba ülnék, nem kell itt megjátszanod magad, tudom jól hogy vágysz rám!
>>
>>https://index.hu/kulfold/2018/04/17/politico_merkel_nyilt_level/
>Antiszemitizmussal vádolja Orbánt közel kétszáz nyugati értelmiségi
Itthon meg zsidócsillagot firkálnak a plakátokon a fejére
>>
File: Demeter Márta.jpg (67 KB, 1024x573)
67 KB
67 KB JPG
>implikálni, hogy nincs az összes eddigi /ka/ polfunál jobb nő a parlamentbent
>>
File: 1448170849526.gif (526 KB, 570x496)
526 KB
526 KB GIF
>>88385433
>>
File: 012020223.jpg (58 KB, 658x348)
58 KB
58 KB JPG
>detti te nagyon rendes lány vagy, sokkal jobbat érdemelsz. nem, szex sem jöhet szóba sajnos nagyon elfoglalt vagyok. ó ne írd fel a telefonszámod vészhelyzet esetére, nem lesz rá szükség.
>>
File: 1523971269344.png (610 KB, 816x636)
610 KB
610 KB PNG
bázisolt
>>
>>88381649
Na bazmeg miez má megin
>>
>>88385006
ki ez a nőszemély?
>>
csinálom az animés fonalat :D
>>
>>88385559
Elemaó
>>
>>88385559
hehehihi
>>
>>88385507
olyan esztifejűre emlékeztető kiélt kurva feje van
>>
>>88385559
undorító feh*r féreg
>>
>>88385785
>>88385785
>>88385785
>>
>>88385763
berni ezzel szemben beleütközött már tiszta erővel a FALba, ágisza meg úgy néz ki, mint az óriásfejű királynő az Alíz Csodaországban-ból, plusz szintén esedékes már neki is a FAL
>>
>>88384255
bayer>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>puczér
>>
Papa! Tutu! Tutu! Tuwawa
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.