[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: 935cvasrf8234v2j3.jpg (2.93 MB, 3221x2112)
2.93 MB
2.93 MB JPG
>>
varför avrättas inte "män" som jag redan vid födseln eller när tekniken tillåter redan som foster? mitt liv är helt jävla cp-fuckat pga min längd(177cm).
>>
>>89712623
våra förfäder :)
>>
File: 1526122589065.webm (2.96 MB, 960x600)
2.96 MB
2.96 MB WEBM
BÖGAR UT
>>
>>89712623
HELL SEGER
>>
>>89712658
Detta ungefär
>>
>>89712501

Skriver det igen. Kolla mitt svar i förra tråden.
>>
>Vad utmärker Halal inom Danpo
>• Djuren är bedövade och slakten övervakas av oberoende veterinärer
>• Slaktlinjen är vänd mot Mecka.
>• Medarbetaren/övervakaren är muslim och är godkänd av Islamisk Kulturcenter i Köpenhamn.
>• I slaktens början samt varje gång det varit paus i produktionen så läser medarbetaren en bön.
>>
File: just.jpg (52 KB, 409x460)
52 KB
52 KB JPG
>dkn en plastik rostbiff tjej stötte på mig idag
>>
>>89712745
Precis fast på baksidan av överarmen
>>
>>89712777
>Slaktlinjen är vänd emot mecka.

Det här kan ju inte vara seriöst.
>>
>>89712816
https://en.wikipedia.org/wiki/Keratosis_pilaris
Detta är den medicinska benämningen förresten.
>>
File: 1525468060281.webm (2.6 MB, 960x540)
2.6 MB
2.6 MB WEBM
Hitta en icke-vit person i publiken SvT.
Bokstavligen VARFÖR kollar du inte på hockey?
>>
File: 1519002655601.jpg (1.34 MB, 1000x1384)
1.34 MB
1.34 MB JPG
jag till höger
>>
>>89712887
Varför blir exalterad på samma sätt som en nintendosojapojke över att få se fullvuxna män slå på en puck?
>>
>>89712887
Därför att det är skittråkigt att kolla på
>>
File: 1446500334368.jpg (62 KB, 645x773)
62 KB
62 KB JPG
Man ankommer, och det är ett par sådana där hälsningar med vänner man inte sett på en vecka eller två (eller längre), och så öppnar man sin första öl, småpratar lite. Väntar på att det kommer fler. Kommer in i stämningen efter en öl eller två, pratet går lite mer och man väljer aktivt låtar efter turordning eftersom alla har förslag. Efter flera öl eller glas med whatever så börjar man ge fan i att byta låtar, men det är alltid en eller två som är väldigt aktiva på det genom hela festen. Man sitter och pratar väldigt mycket, man snackar över varandra till olika folk, flera samtal pågår samtidigt, och det är god stämning. Folk går upp ur soffan för att göra något, till exempel dansa, eller visa muskler, eller vafan folk gillar att skämta om när dom är dragna. Dasset är upptaget när du ska på dass, jaja, du väntar lite utanför tillsammans med en annan som också väntar. Ni pratar om något. Efter du har varit på dass kommer du in igen till rummet där de andra sitter och medans du står upp skämtar du om något. Du sätter dig igen. De flesta är dragna/fulla nu. Folk börjar skoja om hur mycket de har druckit. Tjejerna är väldigt mottagliga för flört, och det är minst två killar som snackar med samma tjej. Du kanske sitter bredvid en tjej du också och du får inte vara den enda som pratar med henne som regel, men du kan alltid ha ett djupt samtal med henne som blir avbrutet mitt i. Det går som regel fint. När alla är pumpade på stämning och alkohol så blir det mycket skrikande och sjungande, dansande när en låt alla kan slås på osv. KLOCKAN ÄR HALV ETT GRABBAR, TAXI ÄR HÄR NU ÅKA PÅ STAN!!! (om ni inte ska åka på stan så fortsätter folk ha god stämning ända till 2-3, när de första börjar sticka hem.) Stämningen är fortfarande god men nu börjar efterspelskänslan ta över. Det är fortfarande god stämning men den är lite annorlunda. Kanske lite lugnare låtar, iallafall efter 4.
>>
fan kan navigera vardagen rätt så bra men hatar att påminnas om att jag är ett r9k missfoster
>>
>>89712994
sök hjälp
>>
>>89712994
Ingen kommer läsa denna vägg av text
>>
>>89713021
sluta gå på /r9k/, det är en giftig kultur som bara skickar ner en i en destruktiv spiral

t. brukade hänga där tills 2013
>>
>>89712645
>(((bibeln)))
>"""""vikingahjälm""""" med horn
>>
>>89713097
jag besöker inte ens r9k, men min hjärna är r9k
>>
File: 1526131358051.webm (2.22 MB, 960x540)
2.22 MB
2.22 MB WEBM
>>89712974
Det kanske behövs lite mera MEMES för att din adhd hjärna ska kunna fokusera?
>>
>>89712994
RADERA DETTA
>>
>>89712994
min adhd klarar inte läsa det här
>>
>>89712892
Attans jag vill ju vara blondinen, men jag fick iaf. fina randiga strumpor
>>
File: 1522336190854.png (61 KB, 1228x1502)
61 KB
61 KB PNG
>dkn inte tränat eller sprungit på 2 dagar och känner mig som ett uppsvällt fetto
>>
>>89713150
Exakt vad är roligt med att se testofyllda män springa efter en puck och lite då och då börja dampa och slåss som ett gäng negrer?
>>
>>89713191
och jag fick de randiga trosorna :3
>>
breva eran sinnesstämning i musik

https://www.youtube.com/watch?v=vt1Pwfnh5pc
>>
>>89713205
Du måste ju vara bög
>>
File: img_7058.jpg (212 KB, 853x1280)
212 KB
212 KB JPG
Daglig påminellse om att Chad knullar 90% av alla sv ho och låter dig ta de fula resterna
>>
>>89713205
d1a
>>
File: 1526394404830.webm (677 KB, 800x426)
677 KB
677 KB WEBM
>>89713205
Vad är det för roligt med anime eller dattaspel?
>>
>>89713263
Nä men oj här drar hockey-conny in med de tunga argumenten för sin sak!
>>
File: prolapse.jpg (8 KB, 235x214)
8 KB
8 KB JPG
>dkn chipstuttar
>>
>>89713194
Hur långt brukar du springa anon? Får alltid rännskita efter 2km ;_;
>>
>>89713292
Det är helt irrelevant. Svara på frågan nu istället för att försöka undvika den.
>>
File: 1526050727179.webm (834 KB, 700x394)
834 KB
834 KB WEBM
>>89713205
>testofyllda män
Ja usch. Fy fan.
>>
önskade att tjejer hade också kukar som killar
>>
>>89713292
det var inte ett svar på anons fråga
>>
>>89713312
Gör något åt det istället
>>
File: 1511814029631.png (1.24 MB, 2001x1125)
1.24 MB
1.24 MB PNG
>"""folk""" som kollar på sport
bokstavligen på samma nivå på jontar som kollar på andra datorspelare på Twitch, fast värre eftersom att de oftast är 3 gånger äldre.
>>
File: hahahaha.png (572 KB, 600x580)
572 KB
572 KB PNG
>>89713294
Snälla säg att du inte är rak iaf
>>
>>89712994
du beskriver en basisk fest. jag fattar inte poängen
>KLOCKAN ÄR HALV ETT GRABBAR, TAXI ÄR HÄR NU ÅKA PÅ STAN!!!
avskyr detta. vill stanna hemma och kröka, inte klubba
>>
>>89713358
Detta. Gillar verkligen kukar men har noll intresse för män.
Skumle vilja ha en söt tjej som sprutade i munnen på mig.
>>
>>89713365
Funderar på självmord favä
>>
File: 1525717666927.webm (2.94 MB, 960x540)
2.94 MB
2.94 MB WEBM
>>89713333
Din fråga är dum. Jag är för smart för att ge dig ett svar dumt nog så att du kan förstå.
>>
>>89713358
>>89713405
Rannsaka innan det är för sent
>>
>>89713379
Bli student favä, går knappt på klubb längre utan bara hemmafester av olika slag
>>
>>89713322
brukar bli en halvtimma åtminstone 4 gånger i veckan
>>
>>89713431
Du vet alltså inte varför du tittar på hockey?
Det kanske är så att du borde överväga att lägga tiden på något som du faktiskt kan motivera då.
>>
Någon som vet hur bra Gretas är nu mer?
>>
File: 1526450751963.webm (880 KB, 676x358)
880 KB
880 KB WEBM
YOU STUPID GOY
>>
File: 9074379878.jpg (177 KB, 1000x1234)
177 KB
177 KB JPG
>>89713411
>blir arg för att någon påpekar hans dumhet
>>
>>89713379
Måste ju ragga brudar mannen :P

Det är bokstavligen det enda nbögar tänker på
>>
Vad är det för roligt att gå på klubbar med ljudvolym som ger tinnitus efter bara 1 timme
>>
>>89713281
tänk att vara så ful att chad inte vill ha dig
stackars My
>>
>>89713488
Detta är varför jag bara super själv hemma. Kan slå på vilken musik jag vill och skojbreva utan konsekvenser på 4kanalen.
>>
File: 1526470183197.webm (945 KB, 632x434)
945 KB
945 KB WEBM
Har ni träffat en amerikanare ivl?
>>
kul liv
>>
>>89713493
Fråga nbögarna
>>
>>89713478
Enda stället där jag sett ett brutalt slagsmål på ett dansgolv om en brud. Två män som slogs.
>>
>>89713577
önskar han gjorde så där med min qk
>>
>>89713613
vad gör avlare på en bögklubb?
>>
>>89713577
Knullade en CHI-tjej från Kalifornien som var på utbyte här
>>
>>89713577
Är det sant att jänkare inte kan köra manuellt?
>>
File: sto2.png (92 KB, 1190x622)
92 KB
92 KB PNG
mene mene tekel ufarsin
>>
File: 1526208256438.webm (1.85 MB, 368x640)
1.85 MB
1.85 MB WEBM
WOAH
>>
>>89713440
låter bra, men när jag festat med studenter har det varit klubbutgång eller kårfester på klubb

>>89713488
kan man ju göra på kröket. men du har rät, fy fan och de flesta gånger (typ 99%) får de ändå inga klubbhaff. de bara dansar runt osäkert på klubben, dricker dyr öl och går hem
>>
>>89713493
alltid undrat detta, men jag är rövburgare och sedan barnsben har jag avskytt hög volym så jag bara antar att det är en nbög sak som de gillar av ingen anledning
>>
File: 22156732723788.jpg (22 KB, 480x480)
22 KB
22 KB JPG
>dkn man har samlat några fina webms för My men hon brevar inte längre
>>
>>89713731
Var då? Tror bara Uppsala, Lund, Linköping och kanske Umeå och Luleå har samma studentliv. Jag bor på ett studentområde där 5000+ studenter bor kompakt i korridorer och små lägenheter så är fest konstant.
>>
>>89713806
skjut dig själv i skallen med salongsgevär
>>
>>89713731
För Nbög Nbögsson är det alltid nåt som inte duger. Tjejerna på förfesten är inte tillräckligt snygga eller så sumpade de det och att umgås normalt med folk fungerar ju inte. Allt är en tävling i ragg och det är det enda som är intressant.

Jag går på förfester och fester varje vecka så jag ser det hela tiden
>>
>>89713577
är väl inte så konstigt? när jag först satte mig i en bil fatta jag inte heller
>>
>>89713710
skön grabb ju
>>
File: usury.gif (8 KB, 375x300)
8 KB
8 KB GIF
>>89713247
https://www.youtube.com/watch?v=y_0EkZe3Sd8
>>
>>89712994
breva musik jag kan spela när någon säger åt mig att köa en låt
>>
Har börjat gå barfota i stan. Är jag helt jävla puckad eller är skor överskattade? Det är så skönt att inte gå med svettiga tygkondomer på fötterna.
>>
File: 1526579559169.jpg (123 KB, 800x1200)
123 KB
123 KB JPG
Kvartsfinal Sverige - Lettland nu på TV3.
Var inte en bög, kolla på ishockey.
>>
>>89713710
Det finns ingen gud. Den här varelsen bevisar det.
>>
File: 1525900250332.jpg (934 KB, 2750x1000)
934 KB
934 KB JPG
Herregud...
Kreaturerna...
>>
>>89713937
Bara bögar som kollar på ishockey favä
>>
>>89713937
Det är okej om du vill titta på det anon men måste du spamma ner tråden med det när de flesta här saknar intresset?
>>
>>89714003
d1a, hockeybögar är fan värre än de faktiska bögarna
>>
>>89713964
Arkelsten ser helt fucking CP ut.
>>
>>89713964
ödlor ?
>>
>>89713925
https://www.youtube.com/watch?v=7u2m6JxbYWE
https://www.youtube.com/watch?v=nc8ZbcOMDXU
https://www.youtube.com/watch?v=yHOcbo-Zc5
https://www.youtube.com/watch?v=IcrbM1l_BoI
>>
>>89713964
>sitter och lyssnar på lokalradio i bilen
>någon med bred skånsk dialekt och dålig mikrofon gör reklam för moderaterna
>"Om du vill slippa köerna på E6:an så rösta på oss! Vi i moderaterna löser trafiken!"

Tror ni det finns några så pass hjärnkultingar att de röstar på ett parti för att slippa trafikköer på en motorväg två gånger om dagen?
>>
>>89713964
>oblivion_karaktärsskapare_exempel.jpg
>>
>>89713925
Despacito går alltid hem, annars brukar jag bara köra något av Drake eller SHM
>>
>>89713929
Det är psykoskommunistnivå favä.
Varför skaffar du inte ett jobb och får erfarenheter nödvändiga när samhället kollapsar?
>>
File: 1526580465696.jpg (89 KB, 714x589)
89 KB
89 KB JPG
>>89714003
>>89714023
Förlåt, jag låter er breva samma 2d reaktionsbilder om och om igen som ni gjort i 6 år på raken då.
Döda er sjävla bögjävlar.
>>
File: renen.jpg (13 KB, 296x171)
13 KB
13 KB JPG
>>89714091
Finns nog några stycken.
>>
>>89714091
Om du pendlar till jobb och dagligen fastnar i köer som tar massor av din fritid så är det säkert attraktivt.
>>
>>89713929
hyperautisten
>>
>>89714166
Men lugna ner dig ditt dampbarn
Herregud.
>>
>>89713929
Skor är överskattade tills du trampar i glas.
>>
>>89714166
>antyder att 2dare klagar
Är samma troll och skitbrevare som kallar allt sojigt etc.
>>
>>89714166
du är lika jobbig som bögarna när de spammar skit som ingen är intresserad av.
>>
>>89714203
det var inte det som anon frågade
>>
Jag gissar på att dessa 2d "fällor" inte är fällor utan killar som vill ha uppmärksamhet.

Har de någonsin brevat bilder? Nej?
Då är de inte äkta fällor.
>t. riktig fälla.
>>
>>89714341
bre bi
>>
>>89714341
breva bild
>>
>>89714341
Hur söt skulle du säga att du är? Favoritklädsel?
>>
>>89714341
har du en saftig bubbelrumpa med tunn midja och slanka ben
>>
>>89714341
Om du på allvar är en riktig fälla så snälla breva bild
f1h1 ju
>>
File: 1526448036103.webm (1.37 MB, 400x224)
1.37 MB
1.37 MB WEBM
>>89714262
Men kolla vad många (Jag) jag får.
Brukar du svara på alla brev som inte intresserar dig?
Eller är du ett psykfall med för många hjärnspöken som inte kan hejda dig själv?
>>
är så jävla uttråkad om dagarna så jag funderar börja med wow igen
>>
>>89714360
>>89714374
>>89714383
Jag kan breva om de brevar först.
>>
>>89713811
Jo har upplevt Uppsalas studentliv och [spoiler]Stockholm[/spoiler] fast det är ingen riktig studenstad. hur som helst samma ksitbeteende

>>89713844
>För Nbög Nbögsson är det alltid nåt som inte duger. Tjejerna på förfesten är inte tillräckligt snygga eller så sumpade de det och att umgås normalt med folk fungerar ju inte. Allt är en tävling i ragg och det är det enda som är intressant.
du är en jävligt vis anon favä.
>>
>>89714419
Ok. Du är alltså också en fejkfälla. Nu fick du dina två minuter i rampljuset.
>>
File: 1499359844774.png (68 KB, 246x236)
68 KB
68 KB PNG
>>89713964
>ariska germaner är den vackraste rasen på jorden
>detta är rena fina gener som vi måste kämpa för att bevara
>>
File: 1526505305968.jpg (28 KB, 600x628)
28 KB
28 KB JPG
>>89714360
>>89714374
>>89714383
>>89714404
>>89714406

Alla dessa svar på någon minut, och folk tror fortfarande att bögar är i minoritet...
>>
>ööööööööh sluta breva sport din jävla wt conny
>fy faaaaan testosteron är äckligt
samma psykfall
>bre vi på din rumpa bror
>kuk är inte alls bögigt
>>
>>89714341
Dåligt bete favä.
>>
File: anon.jpg (5 KB, 318x159)
5 KB
5 KB JPG
Ni som inte drömmer om villa, barn och hobbies. Vad lever ni för?
>>
>>89713925
breva mer kommer behöva snart
>>
>>89714502
Inget "bögigt" med fällor favä
>>
File: 1502820241108.png (3.98 MB, 1920x1080)
3.98 MB
3.98 MB PNG
>>89713964
Hon till vänster skulle nog se rätt bra ut som en grön Argonian
>>
>>89714419
Inte intresserad av bild, vill bara veta favoritklädsel och hur söt du skulle säga du är.
>>
>>89714414
haha jävla neger. synd bara att det inte var en pitbull.
>>
>>89714416
Gå ut, köp en kniv, hitta en träbit och tälj en smörkniv.
>>
>>89714520
Lever för gymmet och japanskaplugg just nu, mitt hopp är att bli råbiff och kunna tala flytande japanska.
>>
>>89714503
Du har inte ens bevis för att det är samma brevare ditt efterblivna mongo.
Jag vill ha ingetdera i tråden, man måste liksom inte välja.
>>
>>89714503
De har totalt sabbat tråden. Jag sa ju att vi skulle jagat bort äcklen när de började hitta hit men ingen hjälpte mig. Nu har hela RFSU kommit.
>>
>>89714520
Att bli så självförsörjande som möjligt. Att kunna leva på sitt arbete utan att staten och kapitalister försöker stjäla det ifrån mig.
>>
>>89714535
Vad menade Bethesda när de skapade den bästa frufrun i serien och inte tillät en att gifta sig med henne?
>>
>>89714502
som hetero är bilder på fällor alltid underhållande,
antingen så ser de ut som tjejer och de då får man tänka hehe den hade jag knullat eller så ser de ut som missfoster och då kan man skratta att de ser ut som missfoster
>>
>>89714503
Fast så är det inte.
>>
>>89714502
Det är inte homo att vilja knulla fällor.

Det är snarare höjden av maskulinitet, att vilja dominera en annan kille.

Många grekiska frimän och ottomanska herrar hade feminina killar i sängkammaren
>>
>>89714520
runka kuken och spela fortnite
>>
>>89714620
vi har Jontar i tråd1..fy fan
>>
>>89714617
>ottomanska
Osmanska heter på svenska Achmed
>>
>>89714520
Jag lever för att vittna om Sveriges öde.
>>
>>89714617
Osmanska*
>>
>>89714593
>har stulit allt i hela hans liv
Försök igen judekräk.
>>
File: 1503165993976.jpgdd.jpg (1.02 MB, 2560x1920)
1.02 MB
1.02 MB JPG
>>89714617
d1a, det är nästan manligare att knulla en kille än det på bilden.
>>
>>89714502
>5 bögar i en tråd med 32 brevare är majoritet
Kanske borde finslipa din matte där.
>>
File: 1523216874098m.jpg (171 KB, 1024x940)
171 KB
171 KB JPG
Trött i mina knän så jag ligger med dem på en värmefilt, ganska skönt favä. Vad gör ni?
>>
File: CHAD.jpg (89 KB, 430x601)
89 KB
89 KB JPG
>>89714685
100% av svaren är positiva, alltså är 100% av tråden bögar. Svårare än så är det inte Dampus.
>>
>>89714685
den tysta majoriteten! :3
>>
>>89714617
vilket är varför germaner och kelter är överlägsna favä
t. varg
>>
>>89714600
Keke
>>
>>89714685
Jag uppskattar trådbögarna även om jag inte brukar törsta som alla anons som svarade där gjorde.
>>
>>89714520
Vill ha pv, så försöker hitta pv.
>>
>>89714593
Jag gör detsamma men mest för att det är roligt. Gör t.ex. hembränt, vill börja jaga och odla lite

Men trots alla skatter så har jag accepterat att arbete är det bästa sättet att få in resurser på. Jag vill snarare isolera mig socialt från samhället, inte ekonomiskt
>>
>>89714768
>ingen tidsstämpel
Lol försök igen mannen
>>
File: 1526566737845.jpg (126 KB, 1080x912)
126 KB
126 KB JPG
>dkn ingen turk fv
>>
>>89714768
var är tidsstämpeln?
>>
>>89714768
ni 3dbögar är så själviska, tänker inte på att det där är någons dotter? det hade kunnat varit någons fru?
ert dekadenta beteende leder till att dessa kvinnor är dömda förevigt

vi 2dare kanske onanerar till guro scat incest loli men till skillnad från er så låter vi inte vår degeneration sprida sig över hela samhället
>>
File: 1514216284646.jpg (643 KB, 1266x772)
643 KB
643 KB JPG
>>89714737
Ni bokstavligen dyrkar bögar.
>>
File: retard 3.png (22 KB, 645x773)
22 KB
22 KB PNG
>>89714617
>ottomanska
>>
>>89714882
Detta fast oironiskt
>>
>>89714768
Rätt het röv favä.
>>
Ni som inte tjänar pengar så ni kan spara, hur ser ni på framtiden?

Som Neet fick jag panik över tanken att jag aldrig ens kommer ha råd med villa, barn, prylar och allt det där

Fick panik över tanken att jag alltid kommer behöva sitta i en liten lägenhet
>>
File: ru.jpg (218 KB, 960x1147)
218 KB
218 KB JPG
>dkn sö po
>>
>>89714861
>stormbögarna vill kasta ut detta
>>
>>89714937
>rumpa platt som en strykbräda
>>
>>89714936
Din bild säger emot dig lite.
>>
>>89713964
käken på andra från vänster, herrejävlar
>>
File: 1516503594490.png (37 KB, 586x578)
37 KB
37 KB PNG
>>89714888
>stoppar man snoppen i en man så är man bög
>>
>>89714861
Anzu eller inget
>>
File: 1518364522417.png (729 KB, 1920x668)
729 KB
729 KB PNG
>>89714888
>han tror fortfarande på det jagjaget
hahahahahahahahahahahahahahaha
>>
File: 1510804801451.jpg (57 KB, 540x533)
57 KB
57 KB JPG
>breva nakenbilder till främlingar
varför?
>>
File: 1519378479272.jpg (18 KB, 471x312)
18 KB
18 KB JPG
>>89714937
>>
>>89714976
På vilket sätt?
>>
File: 1506312146945.png (1.08 MB, 1024x725)
1.08 MB
1.08 MB PNG
>>89714980
Dricker man sperma och knullar med andra män så är man bög ja.
>>
File: 1512255897681.jpg (691 KB, 1920x1080)
691 KB
691 KB JPG
>>89714994
kan man undra
>>
>>89714980
Ja
>>
File: 1506774202589.jpg (116 KB, 960x783)
116 KB
116 KB JPG
>>89714986
>>
File: 1511231160692.png (58 KB, 645x729)
58 KB
58 KB PNG
>>89715008
>det är bögigt att gurgla sperma
>>
>>89714985
bajssmak favä
>>
>>89714986
Det var ju knappast Greenberg som hittade på detta.
Och vad fan har den högre sidan av bilden att göra med den vänstra?
>>
>>89714937
sö po favä.
>>
>>89715031
uppmärksamhet och positiva kommentarer.
>>
File: 12535646747.png (255 KB, 770x931)
255 KB
255 KB PNG
>>89715008
det är från en bok skriven av en homosexuell jude
han skrev också att jesus hade orgier med sina apostlar och att Klodvig I hade sex med män
>>89715054
Loke var ju en som man skulle se upp till, de vet ju alla
>>
File: 1519292483447.jpg (129 KB, 915x599)
129 KB
129 KB JPG
>>89715093
okej, ja kanske det.
>>
File: sf2.jpg (209 KB, 700x1036)
209 KB
209 KB JPG
>>89713205
Kan förstå att du tycker så. Jag välkomnar i all fall lite variation i tråden. Skönt att trådan faktiskt kan handla om annat än 2d "flickor" inlägg. Om vi diskuterar sociala aktiviteter istället för hur mycket ni vill ha en snopp i 2an, så kanske ni faktiskt skulle röra er ut i vuxenlivet.

>>89713806
Personer som du är plågoris för samhället. Sluta ge dem uppmärksamhet. Desto fortare du ignorerar dem desto fortare blir de hjältar.

>>89714502
Helvete.

>>89714617
Spartanska män lät också sina kvinnor bli påsatta av starkare män. Bara för att grekerna var bra på vissa saker betyder inte att du ska följa allt de gör.

>>89714882
För att antingen lever du på samhället i en källare, eller så blir du tvungen att röra dig in i civilisationen, och då lär du väll sätta på riktiga barn.
>>
Jag vill vara stjärnan i en bukkakescen med massa futanaritjejer.
>>
File: 1506640773309.png (1.37 MB, 1864x5728)
1.37 MB
1.37 MB PNG
>>89715112
Du har inga argument.
>>
File: 1521517388545.png (1.24 MB, 611x715)
1.24 MB
1.24 MB PNG
Bli stormbög medan chansen finns!

https://youtu.be/H8PwoEkYMeA
https://youtu.be/H8PwoEkYMeA
https://youtu.be/H8PwoEkYMeA
>>
>>89714651
>>89714674
>>89714901

https://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_Empire

efterblivna fittor
>>
Nachos > Chips
>>
>>89715188
Tror väl att du betar nu men på Svenska är det Osmanska riket.
>>
File: 12850991772.jpg (4 KB, 211x239)
4 KB
4 KB JPG
>>89715188
>engelska and svenska e same språk
>>
>>89715183
vilken dikt är det?
>>
File: 1526113176365.jpg (5 KB, 243x250)
5 KB
5 KB JPG
>>89714861
I helvete att det där är en turk.
>>
vad får man av att bli fit egentligen? kan reppa min kroppsvikt nu men varför ska man fortsätta lyfta
>>
Vad är skillnaden mellan Conny och Jonte?
>>
>>89715295
Ingen bryr sig
>>
File: 1524347879624.jpg (6 KB, 221x250)
6 KB
6 KB JPG
>den feelen when man sometimes blanderize ihop engelslish och svendlish
>>
>>89715278
turkar har mindre än 10% turkiskt blod, resten kommer från araber, greker och anatolier
vissa har väl mycket grekiskt blod i sig
>>
0 - 0 efter första perioden
>>
File: 1518108630647.png (132 KB, 1000x1000)
132 KB
132 KB PNG
>dkn kommer aldrig bli en robotkrigare
>dkn kommer inte landa på mystiska planeter med sin lans och skjuta allt möjligt
>dkn kommer aldrig bli rik på legosoldatyrket
>dkn kommer aldrig skjuta en gauss i en clannegers huvud
>dkn kommer aldrig vara känd och uppskattad av alla baroner och furstar i galaxen och få gifta in mig i deras familj
>dkn kommer inte dö en ärorik död uppe på ett berg av besegrade robotar
>>
>>89715295
Nej inget. Det är den gyllene och fit som försöker ge sina tomma liv mening
>>
>>89714937
arbetarbyxanon

fantiserar du fortfarande om att bli knulad?
>>
>>89715302
Kortfattat så är conny=wt och jonte=fjortis
>>
>>89715342
Ingen fucking bryr sig
>>
>>89715302

Detta är Conny -> >>89713937

Detta är Jonte -> >>89714535
>>
File: 1506628875530.jpg (11 KB, 247x242)
11 KB
11 KB JPG
>Tittar på lillebrorsans fotbollsträning
>De får dela in sig själva i lag
>De delar upp sig etniskt
>>
>>89715188
>Osmanska riket (osmanska: دولتِ عَليه عُثمانيه, Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye) eller Ottomanska riket

>eller Ottomanska riket
>>
>>89715404
baserat
>>
>>89715404
vilka vann?
>>
Jag är så jävla kåt, inte runkat på 4 dagar
>>
>>89715240
får jag spara din bild?
>>
File: 1525994402741.png (261 KB, 600x750)
261 KB
261 KB PNG
mjau!
>>
>>89715377
>wäääääääääh dkn ingen fv eller kompisar eller liv eller hobby
>wääääääääh fucka din sport där det finns fina tjejer, möjlighet för kompisar och något man kan vara stolt över som svensk och känna gemenskap
>>
File: doubt.jpg (51 KB, 938x477)
51 KB
51 KB JPG
>>89715330
Semestrat i turkiet ett antal gånger men har aldrig sett någon som ens varit i närheten.
>>
>>89715474
Nej. Om folk fritt får stjäla folks jagjag så kommer ingen längre att skapa jagjag. Swisha mig 100 kr och du får spara den
>>
>>89715349
Adeln skulle inte låta legoknektar gifta in sig i deras familjer. Även om de var duktiga på att sätta AC10 skott i huvudet på robotar.
>>
>>89715537
var du där?
>>
File: DTgkcUsV4AETfJv.png (415 KB, 1200x343)
415 KB
415 KB PNG
hej
>>
File: 1222.png (265 KB, 568x568)
265 KB
265 KB PNG
Turk.
>>
>>89715508
Att titta på sport är autistiskt och en cirkus för folket så att de inte gör uppror.
införe du brevar nåt om e-sport eller datorspel som om jag bryr mig om det.
>>
>>89714768
Föredrar nog liite större masker själv
>>
File: 1510253538127.jpg (183 KB, 488x7664)
183 KB
183 KB JPG
>>89715529
mm strax
sparar den ändå
>>
>>
File: 1501931215791.png (638 KB, 720x736)
638 KB
638 KB PNG
>>89715501
mjaumjau
>>
>>89715574
Nej, neger.
>>
File: 1523566542428.jpg (68 KB, 456x958)
68 KB
68 KB JPG
>man bajsbögen kommer in i tråden
>>
>>89715575
Bokstavligen psykfall.
>>
File: 1514482592678.png (528 KB, 951x972)
528 KB
528 KB PNG
>>
>>89715585
D J Ä V U L S K T
>>
>>89715552
>>
>>89715589
Haha den där katten är min feeling när jag är ute med grabbarna o jag blir bjuden på öl o vill inte slösa en enda droppe XD
>>
>>89715501
Mjauar på ditt liv.
>>
File: 1510538671983.jpg (135 KB, 396x482)
135 KB
135 KB JPG
>>89715652
>>
>>89715550
Fast han var ingen knekt i grunden
>>
File: 1525994464965.jpg (157 KB, 850x850)
157 KB
157 KB JPG
>>89715589
>>89715683
mjaumjaumjau
>>
File: fotbollssupportrar.png (336 KB, 2108x980)
336 KB
336 KB PNG
>>89715637
Jag har en egen!
>>
File: 1499386763952.png (11 KB, 420x387)
11 KB
11 KB PNG
>dkn man olagligt har sparat ner jagjag värda hundratusentals kronor
>>
>>89715412
Det allmänt vedertagna på svenska är Osmanska.
Du låter som en efterbliven Conny om du säger Ottomanska på svenska.
>>
>>89715589
>>89715501
haha oj så det kan gå
http://i.4cdn.org/gif/1526466713737.webm
>>
>>89715589
Hur stor kuk har din pv?
>>
Libbe hur gör ni med bögar i Libanon?
>>
>>89715552
Hej sötis, läget? Hoppas du ändrar dig angående dina planer.
>>
File: 1504027693446.jpg (87 KB, 692x960)
87 KB
87 KB JPG
>>89715720
mjaahw
>>
>>89715637
Based
>>
File: 1511410102626.png (189 KB, 870x812)
189 KB
189 KB PNG
stämmer detta?
>>
>>89715742
ni anar inte hur mycket jag hatar dessa "människor"
ni vet vilka jag menar
>>
File: 1523870904893.jpg (41 KB, 641x530)
41 KB
41 KB JPG
>>89713710
Vad i HELVETE
>>
>>89715735
Kommunistjävel. Om folk inte monetära incitament för att skapa något så kommer ingen att göra det längre. Tror du folk uppfinner och skapar konst för nöjets skull eller? Nej, de gör det för att kunna gå på Stureplan varje helg
>>
File: Naamloos-2.jpg (34 KB, 600x600)
34 KB
34 KB JPG
>>89715742
f1 h1
>>
>>89715790
Nej. Libbe är för vit.
>>
>>89715742
>spela in videobevis på sitt djurplågeri

ska skära halsen av honom, ge mig doxx
>>
>>89713941
Den där varelsen är en mindre gudom favä. Han är besläktad med Pan och satyrerna
>>
>>89715665
ses imorgon
>>89715759
får väl se
har inte börjat med HRT ännu
>>
>dkn trodde att jag skulle få sympati om jag grät i grundskolan
>>
File: 1518357101108.png (560 KB, 600x655)
560 KB
560 KB PNG
>>89715770
maow!!!
>>
How many of you are called Erik?
>>
>>89715908
That's a soy boy name
>>
File: CiRl0DIXEAAaprW.jpg (144 KB, 675x1200)
144 KB
144 KB JPG
>>
>>89715742
hoppas fittan dör en plågsam död.
>>
>>89715908
Erik Åskkuk här.
>>
>>89715757
Han har berättat att polisen brukar slå dem
>>
>>89715908
That's what we call chads here. Erik Dunderkuk.
So not many.
>>
>>89715908
Not me, I'm Gabriel. And you?
>>
File: 1494857416581.png (17 KB, 269x402)
17 KB
17 KB PNG
Påminnelse
Inkluderar halvbögar
>>
File: 1508664028761.jpg (61 KB, 433x419)
61 KB
61 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=TETs49rVVq0
>>
>>89715868
Hoppas du hamnar på rätt mental väg innan det händer, du förtjänar bättre.
>>
>>89715757
polisen slår dem
>>
>>89715908
my name is Arthur pham
>>
>>89715908
i know only 2 people IRL with that name
>>
>>89715908
It's my middle name
>>
File: SEXwc7h.jpg (59 KB, 700x700)
59 KB
59 KB JPG
Klockan är 21:07 :3
>>
File: Untitled.jpg (24 KB, 1029x231)
24 KB
24 KB JPG
svenskar är ett dåligt folk
>>
File: 1502069821493.jpg (26 KB, 306x306)
26 KB
26 KB JPG
>>89715908
>tfw called Erik but not chad at all
>>
>>89715923
Försvarsmakten skiter i nationen. De finns bara till för att skydda landet.
>>
File: 1479593052771.jpg (68 KB, 699x485)
68 KB
68 KB JPG
>>89715985
>>
File: 1499937378910.jpg (27 KB, 600x418)
27 KB
27 KB JPG
krinsch som fan när folk pratar engelska med utbölingar i tråden
>>
>>89715923
>nmr hatar dessa för de står i vägen för deras älskade ryssar
>>
>>89715880
Jag grät bara en enda gång under grundskolan, aldrig på fritid heller. Bara 1 kompis som sett mig gråta.

Grät en massa hemma, men aldrig runt kompisar.
>>
File: DV0FXK5VQAEMKVA.jpg (202 KB, 858x1200)
202 KB
202 KB JPG
>>89715999
alltså ajg vill ju också må bra som jag är
>>
>>89715992
Jag gillar jonte-redigeringen. Kunde ha varit lite mer roliga övergångar dock. Bakgrundsmusiken borde ha varit linkin park. Annars bra.
>>
File: 1526485297104.png (456 KB, 804x876)
456 KB
456 KB PNG
>>89715992
>>
>>89715742
>>89715795
>>89715858
>>89715946
Påminnelse om att han blev arresterad och katten återfanns och vårdades. Den hade endast lätta brännskador
>>
>>89715923
Fina minnen man har från att stå post ett otal januarinätter.
>>
>>89716045
>denna autismen
>>
File: 1524683016141.png (874 KB, 887x911)
874 KB
874 KB PNG
>>89716058
De är hatade för att de är inkompetenta och värdelösa.
>>
>>89716074
du kommer inte bli en söt kvinna, ingen kommer någonsin se dig som det
snälla gör det inte
>>
>>89715880
>Trodde att min blyghet var något som tjejer tyckte var attraktivt eller intressant i grundskolan
bara lol
>>
*nyper anon*
>>
>>89716121
vad har det med saken att göra
>>
>>89716108
Det är inte autism att störa sig på hjärndöda Connys som använder sig av ord som de inte förstår sig på.
>>
>>89716162
>möh definitioner
Bokstavligen autism
>>
Blir kvinnor lyckligare av att arbeta heltid istället för halvtid och ta hand om barnen och hemmet resten av tiden?
>>
File: 09837490823.jpg (21 KB, 483x268)
21 KB
21 KB JPG
>>89715992
>>
File: dpep.png (66 KB, 554x400)
66 KB
66 KB PNG
>dabbar på alla nazisthatare i tråden
>>
File: nmr tv hell.jpg (125 KB, 1266x673)
125 KB
125 KB JPG
HE
>>
>>89716098
Skönt att höra.
>>
>>89715790
Libbe är oironiskt smartast i tråden
>>
>>89716190
mer pengar till att slayya på klubben
>>
>>89716117
>kväää de dödar inte blattarna
Gör ju inte nmr heller och de sitter ju och kallar sig seriös motståndsrörelse
>>
File: 1519360799726.png (182 KB, 866x635)
182 KB
182 KB PNG
>>89716190
Tror folk i överlag blir lyckligare av att inte jobba heltid
>>
File: ENNK9777.png (20 KB, 641x524)
20 KB
20 KB PNG
>>89716195
>>
>>89716007
Bra.

Synd att det inte händer i Sverige.
>>
File: 1508159496443.jpg (54 KB, 680x598)
54 KB
54 KB JPG
>>89716223
d1a, jag på bilden
>>
>>89715868
Börja inte heller, iallafall inte först du gjort utredningen.
>>
>>89715992
>location germany
Jo tjena Emanuel Sheckelberg
>>
>>89715868
Du sa för mindre än 2 månader sedan att du ALDRIG skulle passera som transa och inte var intresserad av det utan nöjde dig med att stödja din hon.
>>
hu i he laddar jag ner en video från tv4play?
>>
>>89716266
gömmer du hjärnan i magen eller?
>>
>>89715054
>dkn ingen loke pv
>>
>>89716181
Sluta använda ord som är för svåra för dig Conny.
>>
>>89716217
ser mys ut
>>
>>89716228
NMR är kontrollerad opposition utav Ryssland för att skapa kaos i Sverige, precis som Trump. Han distanserar sig från Europa så att vi blir ett lätt byte. Älskar du Sverige så röstar du på socialdemokraterna
>>
Synd att polisen inte slår sänder nmr-medlemmars ansikten när de visar sig på gator och torg
>>
bögar är äckliga
>>
>>89715923
Mest officerare och HK som är pkfjollor.
De som faktiskt förväntas göra något i skymningsläge är baserade.
>>
File: 1508160590812.jpg (263 KB, 764x551)
263 KB
263 KB JPG
>>89716294
haha aa
>>
>>89715184
Nu börjar banklektionen!
>>
File: nmr tv mys 2.png (1.42 MB, 1261x626)
1.42 MB
1.42 MB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=H8PwoEkYMeA

HELL SEGER
>>
>>89715537
är man bra nog på att kriga skiter man i vad adeln låter en göra
>>
>>89716323
Du passa dig annars skickar jag Ulven på dig och han kommer trolla sönder dig.
>>
@89716360
ingen bryr sig, sluta.
>>
>>89715992
tycker synd om afghanerna favä
>>
>>89716376
Hanrejus Maximus...
>>
>>89715395
Mitt i prick.
>>
https://www.strawpoll.me/15717351
https://www.strawpoll.me/15717351
https://www.strawpoll.me/15717351

Nu kör vi.
>>
>>89716376
Hmm du brevar detta till allt, sport, storm, pajer, utbildning, nbögeri osv... utom bögspammet... hmm.......
>>
File: 1448396780035.png (243 KB, 382x417)
243 KB
243 KB PNG
ta livet av sig innan muhammad mördar en j/n?
>>
>>89716323
Finns ingen mening med att slå ner förståndshandikappade, så länge dem sätter upp sina klibbor och äter sin hitlertårta så utgör dem inget större hot mot demokratin
>>
>>89716422
virus
>>
>>89716288
https://www.uwtd.me/ funkar bra för det mesta
>>
File: nmr mys.jpg (120 KB, 1263x693)
120 KB
120 KB JPG
så mysigt

https://www.youtube.com/watch?v=H8PwoEkYMeA
>>
File: 1524950162188.gif (1.86 MB, 228x170)
1.86 MB
1.86 MB GIF
https://youtu.be/36hPxNpjwfQ

kino.
jag älskar köttindustrin.
>>
>>89716458
nepp
>>
>>89716462
Från strawpoll lel
>>
>>89716117
>Tott hotell
ÅHH NEJ NEJ NEJ
>>
>>89716422
>captcha

dropped
>>
>>89716422
Ja. 3D fällor är söta.
>>
>>89716493
Är det så svårt för dig?
>>
>>89716458
>inte ta livet av muhammed innan han mördar dig
>>
>>89715508
haha aa jonte men kollade du på senaste dota-turneringen? alliance vann xDD
>>
>>89716117
>läser kvinnliga soldater
>hoppades på söta ökenfröknar från idf
besviken... SV HO...
>>
>>89716422
>>89716524
Du är ej frisk TPB
>>
>>89716524
skulle pu den ru 100%
>>
File: 469.jpg (37 KB, 489x499)
37 KB
37 KB JPG
http://postol.se/
>>
File: qttttr.jpg (96 KB, 600x932)
96 KB
96 KB JPG
>han tycker inte om söta fällor
>han brevar på kanalen?

dö, favä.
>>
>>89716624
Tack, jag har alla virus nu
>>
>>89716621
>>89716658
TPB lägg in dig själv
>>
>>89716658
dampus...
>>
>>89715992
Jag kan inte beskriva hur jävla arg jag blir av att se på den där skiten. Hur jävla misslyckad som kvinna måste man inte vara för att knulla ensamkommande skäggbarn.
>>
File: 1383861708872.jpg (13 KB, 278x278)
13 KB
13 KB JPG
>>89716765
Precis lika misslyckad som en 40+ gubbe som drar till Thailand och införskaffar sig ett lig för en billig peng.

Det är precis samma sak.
>>
>>89716815
häng dig bög
>>
>>89716815
>Han tror man behöver betala pengar för ett ligg
>>
File: 8bc.jpg (97 KB, 680x908)
97 KB
97 KB JPG
>>89716815
Tro mig. Jag föraktar Agneta 55 som åker till gambia för negerknull som jag föraktar Conny 55 som åker till thailand för att knulla risfitta.
>>
>Nej, jag gillar riktiga tjejer.
>bara 7 röster
vad i helvete är det för fel på den här tråd1?
>>
>Vi förlorar i hockey mot fucking lettland
Det är er sojapojkars fel
>>
File: 1517576084278.png (1.14 MB, 1408x5896)
1.14 MB
1.14 MB PNG
>>89715868
Tankar?
>>
>>89716863
Folk som åker till Thailand för att få ligga måste det ja.
>>
>>89716942
Nej verkligen inte
>>
>>89716906
Det är TPB som massröstat innan han la upp den. Han är sjuk i huvudet.
>>
File: 1385766923443.jpg (150 KB, 1200x627)
150 KB
150 KB JPG
>>89716974
hehe mm
>>
File: 1518713840759.png (43 KB, 680x497)
43 KB
43 KB PNG
>>89716906
Tråden har en massa bisexuella män.
>>
File: 1526160315913.jpg (77 KB, 800x782)
77 KB
77 KB JPG
>>89717031
detta
>det finns oironiskt monos i tråden
>>
>>89717029
Man behöver inte gå till horor, herregud mannen. Går du in på en random dejtingsida där kommer du få en full inkorg med tjejer som vill träffa dig bara genom att du skriver att du är från Sweden.
>>
Någon annan som gett upp på tjej-fronten?

Blir det något så blir det något, tänker inte direkt anstränga mig. Har annat att göra.
>>
File: rhhr.jpg (124 KB, 1200x676)
124 KB
124 KB JPG
Tove Styrke > Zara Larsson
>>
>>89717092
>detta är vad thailandscucken tror
>>
>>89717092
hmmmmmmmmmmmm
undrar om dom drar så fort dom fått uppehållstillstånd hmmmmm.

Du importerar inte fruar. Du åker dit, ligger så mycket du kan, sen åker du hem.
>>
>>89717155
>Har annat att göra.
>startar upp fortnite
>>
>>89717031
>>89717074
Hetro är det enda acceptabla era jävla halvbögar. Sluta med ert degraderande trams
>>
>>89717155
Har inte tänkt på det på 5 år.
Jag är inte ens attraherad av kvinnor längre, iallafall inte ivl, för de är inte något realistiskt mål i mina ögon att någonsin träffa en, så det är som bortkastad energi att stå och tänka på hur söt någon är eller hur sexiga deras ben ser ut ute på sommarn.

Blivit ett miffo.
>>
File: 1505906140995.png (291 KB, 700x700)
291 KB
291 KB PNG
>>89717155
>dkn vill ge upp men är för envis
>>
File: 1526299288091.jpg (15 KB, 298x260)
15 KB
15 KB JPG
>>89717155
jag. Gett up mest för att det inte finns några kvinns här.
>>
>>89717212
Har redan gjort det så, varför skulle jag annars berätta det för dig. Även i Japan, ja det är exakt lika lätt i Japan, absolut ingen skillnad förutom att det är dyrt att leva där.

>>89717219
Fast varför skulle man ens ta hit dem, och vem sa något om en fru..lol.
>>
>>89717246
d1a. svenska """män""" är fan i mig patetiska
>>
File: 1526212511889.png (326 KB, 1000x625)
326 KB
326 KB PNG
>>89717247
tvinga mig monocuck
>>
>>89717357
>Har redan gjort det
Var du så trött på att vara incel att du bokstavligen gjorde din egen gambia-resa?
>>
File: 1463342825685.jpg (166 KB, 888x1120)
166 KB
166 KB JPG
>räddade nyss livet på en geting från min psykopatmammas badmintonracket

karma ge mig en fv nu
>>
File: 1526331068968.png (280 KB, 646x595)
280 KB
280 KB PNG
Måste skriva 10 sidor under kvällen och natten
>>
test
>>
Var mycket mer intresserad av kvinnor när jag var Neet. Idag studerar jag, tränar och har hobbies. Varför skulle jag slösa tid och riskera att bli galen genom att ragga på tjejer?

Träffar inte ens tjejer "naturligt" så man måste bokstavligen jaga efter dem isåfall.
>>
>>89717525
Jag slog ihjäl en jävla drottning igår.
Jag ska inte ha något bo här
>>
>>89717536
>>
>>89717519
Var fortfarande tonåring då
>>
>>89717525
uppfattat fv på väg
>>
Varför konverterar inte samtliga antirasister till Islam för att motbevisa Sverigedemokraterna om att Islam?
>>
>>89717211
Lätt
>>
File: 458365912.jpg (31 KB, 515x413)
31 KB
31 KB JPG
>dkn jag såg den snyggaste och sötaste sötpajen i hela tätorten på tåget och kan inte sluta tänka på HENNE
>>
>>89717629
Säer på att det var en hon? Nuförtiden vet man inte.
>>
>>89717629
Du kommer nog aldrig se henne igen
>>
>>89717629
jvdk
>>
>>89717668
Ser henne minst en gång i veckan
>>
>>89717155
Jag. Börjar bli för gammal för att skaffa barn och aldrig haft ett arbete. Vad ska man med en hormonellt instabil person i sin omgivning då?
Riktigt sorgligt att skaffa fv i 30-års åldern...
>>
Hur träffar man ens kvinnor rent praktiskt? Gå och knacka på grannens dörr och fråga om hon vill gå på en dejt?

Hon kommer ringa polisen
>>
>kvää träna och ha hobbies
>fast inte de där hobbyerna, de är "sojiga"
>bara vapen, "fina" posörhobbies och pseudointellektualism tillåtet som hobby!
Så, summerade den debatten
>>
File: 1524943189235.png (7 KB, 271x186)
7 KB
7 KB PNG
>>89717714
>>
File: Ellen tåg.webm (2.14 MB, 640x800)
2.14 MB
2.14 MB WEBM
>>89717629
>>dkn jag såg den snyggaste och sötaste sötpajen i hela tätorten på tåget
>>
>Dkn man har rest hela världen och nu sitter i samma tråd som ett gäng tjocka källarmongon
>>
>>89717714
ska vi bli bög tillsammans? är i samma sits och jag tror inte det finns en kvinna på jorden som skulle ha intresse av någon som mig.
>>
>>89717714
>för gammal för att skaffa barn

Folk skaffar barn i 30-40-årsåldern nuförtiden
>>
ge mig era bästa raggningsrepliker

här är mina
>ring brandkåren för jag drunknar i dina öron
>ursäkta jag har glömt mitt nummer, kan jag låna ditt?
>b-backa upp den där röven
>>
>>89717761
JÄMFÖR HENNE INTE MED EN HORA!!!
Samma sorts tåg dock fast östgötapendeln
>>
Hur många här får autism-bux?
>>
>>89717526
gör inte så här mot dig själv, du hade massor av tid eller hur
>>
File: 1523290804523.jpg (530 KB, 1600x1066)
530 KB
530 KB JPG
>>
>>89717789
wow va häftig du är! vill du ha en handtralla?
>>
>>89717881
får 9k+hyran betald
>>
>>89717839
Varför heter det pizzeria men inte kebabberia? Är det för att blattarna hade blivit arga då? Tjena Jonte här, det är mig du kommer ligga med ikväll.
>>
File: 1523229025113.jpg (224 KB, 1600x1202)
224 KB
224 KB JPG
Inser inte hapa-anon att han bara kan åka till Asien och skaffa sig en asiatisk flicka?
>>
>>89717913
Va i he är de där skorna
>>
>>89717725
Gå dit kvinnor är, dvs duscha och lämna lägenheten. Krogen, klubb, yoga, jobb,
>>89717822
Fängelsebög...
>>
File: 1513033086716.jpg (100 KB, 1080x1246)
100 KB
100 KB JPG
>>89717839
brukar inte säga något tjejerna kommer upp till mig
>>
>dkn måste klibba håret imorgon för annars syns min tunnhårighet för mycket för min smak
Undrar om andra ser det eller bryr sig.
>>
>>89717963
Är det ens kvinnor på krogen? Det var typ 80% män och mycket blattar sist jag var där
>>
finns det något roligt att köpa från amazon
>>
>>89717963
>Krogen
>klubb
Conny då...
>>
testikel
>>
File: 1517501047128.jpg (561 KB, 1600x1202)
561 KB
561 KB JPG
>>
File: 1509811614672.gif (400 KB, 350x343)
400 KB
400 KB GIF
OwO hela natten!
>>
>>89718009
Jag vet inte.
>>
>>89718011
Amazon har nog rätt mycket kul, själv skulle jag inte handla där om alternativen var vettiga
>>
>>89715183
>>89715244
>han kan inte säga i vilken dikt oden säger att han tog sperma
precis som judeförfattaren du dyrkar lmao
>>
>>89717837
mm, morsan var 39 när hon fick mig. Jag blev dock ett misslyckande så det ligger nog nåt i de där teorierna.
>>
File: 2375555138748.gif (1.44 MB, 1733x2000)
1.44 MB
1.44 MB GIF
>>89718062
OwO hela dan!
>>
File: 1502239710466.jpg (989 KB, 1290x1920)
989 KB
989 KB JPG
Ukrainsk mongoltjej
>>
File: 1524764979078.jpg (899 KB, 1000x1401)
899 KB
899 KB JPG
>>89714341
Jag är inte fälla själv, gillar bara fällor. Breva bild :3
>>
File: 1513042566607.jpg (2.35 MB, 4112x5832)
2.35 MB
2.35 MB JPG
>>89718062
OwO hela dan!
>>
File: 1520859809492.jpg (55 KB, 640x480)
55 KB
55 KB JPG
Gå och lägg er
>>
>>89718134
>21:57
>sova
haha aa
>>
File: 1515141570694.jpg (95 KB, 564x846)
95 KB
95 KB JPG
>>
File: 1504228178367.jpg (158 KB, 800x797)
158 KB
158 KB JPG
>>89718131
>>89718110
OwO hela natten skrämma slag på halva stan!
>>
>>89718011
aa
>>
>>89718105
>tror på detta
Även då har den överhängande majoriteten av barnen inte autism eller dyl.
>>
File: skate.jpg (34 KB, 308x308)
34 KB
34 KB JPG
https://www.strawpoll.me/15717643
https://www.strawpoll.me/15717643
https://www.strawpoll.me/15717643

Okej, nu gör vi upp det här.
>>
>>89718134
Vi syns om fem timmar
>>
File: 1501092555301.jpg (635 KB, 1519x1013)
635 KB
635 KB JPG
>>
>>89717931
Brukar kalla det kebaberia favä
>>
>>89718167
OwO
OwO OwO OwO
>>
>>89718230
Jag gillar dig.
>>
>>89718079
Diktnummret står ju i bilden?
>>
File: 1520811384046.jpg (320 KB, 1600x1202)
320 KB
320 KB JPG
>>
File: 1480289002310.png (51 KB, 876x773)
51 KB
51 KB PNG
Fungerar dejtingsidor? Slänger nog upp en profil när jag pluggat klart, köpt hus och börjat leva ännu mer aktivt

Bara att jag sitter här fortfarande är väl ett tecken på att man kanske inte är redo att dela sitt liv med någon
>>
File: 1497240310224.png (506 KB, 640x1040)
506 KB
506 KB PNG
>dkn ingen tradconfv
>>
File: Claudia 2.jpg (119 KB, 1920x1080)
119 KB
119 KB JPG
O P I N I O N !
L I V E !

Baserade programledaren e där!
>>
Vilken strof ja, men varifrån?
>>
File: Claudia 3.jpg (98 KB, 1920x1080)
98 KB
98 KB JPG
LIVEFLÖDET

https://www.svt.se/opinion/liveflodet/20.5.0/app.html?h=d2fampjumf05ir.cloudfront.net&p=4519aeee-1c5e-4834-b550-2a2df82c049f

ämen är:
>rasism
>Vänstern är de riktiga rasisterna
>Norges nationaldag
>>
>>89718405
till>>89718268
>>
>Finnen trodde en Kines var en Jomon
Hmm
>>
File: Really makes you think.gif (2.79 MB, 260x269)
2.79 MB
2.79 MB GIF
Varför är svensk media så pro Palestina om judarna äger all media?
>>
Lars Adaktusson är en jävla docka... Det är läskigt att höra honom "resonera". Demokrati är överskattat!
>>
File: 1502914955471.gif (3.29 MB, 186x186)
3.29 MB
3.29 MB GIF
>>89718372
>>89718424
>Opinion Live
>Höra pseudointellektuella försöka bilda sig en uppfattning om världen utanför Stockholmsbubblan
Hahahahaha nej.
>>
File: 1526228519609.jpg (17 KB, 480x360)
17 KB
17 KB JPG
>>89718424
>Just nu finns det inget aktivt liveflöde.
>Kom gärna tillbaka lite senare.
>>
>>89718570
För att Sverige inte är så sketet som stormsnorrarna säger
>>
knäckebröd med sill
>>
>>89718570
Kolla upp vilken media som ägs av Bonnier. Det är inte svårt att hitta... SVT är statligt.
>>
Har på TV:n utan ljud. Antar att det är han korta killen med vit skjorta som har fel eftersom han nästan står och gråter
>>
File: riskakor-1-300x228.jpg (38 KB, 300x228)
38 KB
38 KB JPG
riskaka med kaviar
>>
File: 1526405163138.jpg (144 KB, 1024x768)
144 KB
144 KB JPG
>dkn 69kg
>>
>>89718677
rena muskler?
>>
>>89718677
titta fetknoppen
>>
>>89718677
hej auschwitz
>>
File: 1524889507822.png (194 KB, 508x602)
194 KB
194 KB PNG
>>89718677
Du är fin som du är
>>
File: 1526382371950.png (552 KB, 1247x1220)
552 KB
552 KB PNG
>tryckte på avtryckaren
>får jag säga klart
>>
File: 1507225206431.png (82 KB, 500x511)
82 KB
82 KB PNG
dkn ingen anon att hålla om
>>
>>89718341
Varför festar du inte med tjejerna från din skola som alla andra pojkar?
>>
File: DRq4--TUIAApwvC.jpg (53 KB, 700x700)
53 KB
53 KB JPG
>>89718748
vad är d1a
>>
File: 1450392010247.png (22 KB, 645x773)
22 KB
22 KB PNG
>>89718677
>dkn 125 kg
>>
Har inte Palestinierna själva ett ansvar? Han skyllde på allt från Israel till Trump
>>
>>89718424
åh fy fan nä, skippar nog det här idag
>>
File: åh nej nej.png (394 KB, 363x435)
394 KB
394 KB PNG
>rakade bort skägget som var resultatet av flera månaders ansning
>blev ful som stryk och påmindes om min icke-haka
>>
>>89718570
ja öhm... öööhhh..
(((PALESTINA)))
>>
File: israel(2).gif (77 KB, 515x484)
77 KB
77 KB GIF
>Det är en skyldighet att försvara sin egen befolkning
>t. Lars Adaktusson

Minns det när rasism diskuteras!
>>
>>89718808
Citat från debatten just nu, killen verkar lagom nervös
>>
>>89718781
Det är en yrkeshögskola där 99% är män och de flesta äldre än mig
>>
Ny >>89718934
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.