[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: alma.gif (36 KB, 364x347)
36 KB
36 KB GIF
kurva anyátok
>>
пиздeц вы opигинaльныe
>>
what does the apple mean
>>
File: 42353253.jpg (74 KB, 1023x965)
74 KB
74 KB JPG
>>
>>90886820
Rude
>>
Kik ezek a külföldi cigányok a fonalamban? Húzzatok el innen de nagyon gyorsan
>>
>>90886820
brazil majom
>>
File: cWUHBF7.jpg (107 KB, 1000x1250)
107 KB
107 KB JPG
*BRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP*
>>
proli vagyok
>>
>>90887762
Én is
>>
>>90887646
Most állj le. Nem akarok több 3D disznót látni.
>>
>>90887646
Fúj bazd meg
>>
>>90888015
kitaposom a beledet féreg
>>
>>90888031
ennyire ne utáld magad janika
>>
>>90888058
>>90888021
ha még egyszer csúnyát mondasz annáról azt a családod fogja bánni
>>
>>90887646
elég aránytalan, az egyik farpofája majdnem 2szer nagyobb a fejénél. Jó nő lenne ha picit hajlandó lenne fogyni, kár érte
>>
>>90888219
De ánon, ugye csak viccelsz? Remélem csak mejátszod, hogy tetszik ez a hájseggű, narancsbőrös attenciókurva.
>>
>>90888507
a családod halott lesz, még ezen a héten
>>
>>90888015
akkor legalább postáznál szép kettő dét de arra sem vagy képes te cigány
>>
>>90888532
Júj de mérges kismalacka
>>
>>90888552
átmetszem a torkodat és beleszarok a koponyádba
>>
File: 1443386397295.jpg (75 KB, 1024x1191)
75 KB
75 KB JPG
hogyan tudnának a kiterjedés nélküli bimbók versenyezni?
>>
>>90886625
Alma
>>
>>90888562
Te is?
>>
File: 1509948297407.jpg (101 KB, 997x685)
101 KB
101 KB JPG
>>
File: cute.jpg (78 KB, 540x644)
78 KB
78 KB JPG
>>90888538
Oh, elnézést, milyen modortalan tőlem.
>>
>>90888219
ezt minden nap elhebeged de még semmi sem történt, kezdek gyanakodni hogy átversz
>>
Hé libsik!
>>
File: 1528723765358.jpg (279 KB, 1599x1194)
279 KB
279 KB JPG
én minden délután
>>
>>90887628
Durva magyar.
>>
>>90887646
Olyan aranyos az Enzsi :3
>This or any kind of summer holiday photoshoot doesn't mean I'm turning into a lewd cosplayer. I'm just enjoying doing modeling stuff every now and than. In fact I was always afraid of taking swimsuit pictures, or even going to the beach because I struggle with cellulite and stretch marks since 10 years now( because of the lights you can't really see in the picture tho), but lately I just had this thought running through my mind that: "Fuck it, I'm not getting any younger." My skin won't turn into a smooth baby skin, I need to work for it and until than I'll try to except myself as much as I can. Hating yourself and hiding is never a solution. And I know in some people's eyes my case is not that bad, it can be worst, but every person has their own lvl of hate, doesn't matter if you are skinny or plus size.
>>
File: 8G0FNfE.jpg (104 KB, 642x791)
104 KB
104 KB JPG
<---- Fölöttébb elgondolkoztató posta
>>
>>90889473
>jaj szeretek modellkedni de ez a hájas seggem megakadályoz benne
>>
>>90889570
okosan szóljál az Annáról veréb arcú
>>
Kolompár: a közmunka maga a halál és a pokol a "romáknak", gyalázat, hogy ásóval, kapával vonulnak az utcán
>>
>>90889590
Állj már le a kerengésről te szánalom, ez a cafat se több a többi rostosnál.
>>
>>90889534
Amúgy igaza van, ha te vagy a bika az nem buzis.
>>
File: 89956689_b7c2179562_m.jpg (23 KB, 240x180)
23 KB
23 KB JPG
Orban... I don't feel so good...
>>
>>90889787
még az az igazán buzis
a köcsög nem feltétlenül választja hogy megbasszák
a bika viszont szabad akaratból teszi a faszát egy másik férfi valagába
>>
>>90887646
narancsvidék
>>
>>90889473
kek mekkora szűzkurva, a legrosszabb fajta
>>
>>90889755
De több mert egy kedves jólelkű lány aki a légynek se tudna ártani
>>
>>90889590
mert mi lesz pufi?
>>
>>90887762
és büszke is?
>>
>>90890028
még egy rossz szó és faszra húzlak köcsög gyerek várlak az oktogonnál
>>
Első cissz
[x] végrehajtva
[ ] végre nem hajtva
>>
File: 1357470249652.jpg (269 KB, 1000x1000)
269 KB
269 KB JPG
>>90890019
És ezt te el is hiszed
>>
>>90890183
>>90890028
>>90889997
még idén meghaltok, lehet hogy a héten, lehet hogy egy hónap múlva az is lehet hogy karácsonykor de a lényeg, hogy halott emberek vagytok
>>
>>90890213
Gyere csak, állok elébe te szánalmas pondró, nem tudsz semmit csak nyáladzani erre a kirakatpicsára a saját kis róla alkotott képzelgéseiddel.
1v1 kint a főtéren, ölre megyek veled bármikor.
>>
>>90890075
>>90890213
hülye kis ratyi hangember
>>
>>90890183
a geci lányok 99%-a nem rosszindulatból geci
a bugyuta meggondolatlanságuk és a férfiésszel felfoghatatlan önközpontúságuk miatt tűnnek gonosznak
>>
>>90890094
na ez tényleg proli
>>
>>90890276
ravaszolódik a normálproli
a békadühnek még a szele is elsodorna te kipróbálatlan szarjankó
>>
>>90890313
Tehát erenedően azok ha nincsenek kordában tartva, értem.
>>
megdugtam az enzsit mielőtt koszpléjezni kezdett
>>
>>90890313
az miért jobb ha naturálisan gecik
>>
>>90890391
>békadüh
Mármint autista görcsös rángatózás?
>>
>>90890407
én meg megujjaztam palvin barbit egy pesti diszkó előtt, még mielőtt híres lett
>>
>>90890436
annácska > palvin
>>
File: 2649-35039.jpg (89 KB, 960x768)
89 KB
89 KB JPG
erre válaszoljon a soros
>>
>>90890547
húha....
>>
>>90890407
én meg beszimatoltam a farpofái közé
iligy?
>>
>>90890618
dehiszen én betettem a kukkert oda
szóval ratyi vagy ha azt szippantottad
>>
>>90890213
fejezd már be ezt a szánalmas etestőrködést mert már kínos olvasni a vergődésed. Rád se nézne ez a koca élőben, de vehemensen vergődsz miatta. Anyád előbb megengedné hogy beleverd a hülye faszod mint ez a koszosjátékos
>>
>>90890657
meghalsz
>>
>ennyire ravaszolódni egy buta békán
nagyobb autisták vagytok mint ő
>>
>>90890652
dehogy is
>>
hiányzik a vajda máté
>>
hitler vagyok
>>
>>90890391
>békadüh
akarod mindani bétadüh. Szedd össze magad és ne írd el a szavakat
>>
ki /Kőbányai, Fradika, pacalpörkölt és Kárpátia/ itt?
>>
>>90890746
máté vagyok, de nem vajda
>>
>>90890868
csak /kőbányai/ nagy feró is azt vedeli szóval egyértelműen a legjobb sör
>>
>>90890916
akkor sajnos csak egy prolipontot értél el de nagy feróért azért jár egy bónuszpont szóval 2/4 proli vagy
>>
>>90890959
nagyferó valaha egyszer régen nem volt proli az csak fél pont
>>
>>90890868
pacalpörkölt, a többi szar
>>
>>90890868
a pacal undorító
>>
>>90891008
proli
>>
>>90891069
szűz
>>
>>90891008
>ő még nem ivott 2 literes palackozott kőbányait
sajnállak
>>
>>90891088
a műanyag palackosra gondolsz?
>>
>>90891169
ja az a legjobb. hétvégén olyat ittam
>>
ezen a meccsen kinn voltam lel :D
https://www.youtube.com/watch?v=oLRJmcEOoLA
>>
>>90891220
bázisolt prolik
>>
>A vád szerint a lány az utcán találkozott össze két huszonéves férfi ismerősével, akik cigarettával kínálták. Ettől erősen bódult állapotba került, a két férfi pedig ezt kihasználva egy romos, lakatlan házba vitte. Ott újabb cigarettát adtak neki, ezután mindketten megerőszakolták.

>Később egy harmadik férfi is csatlakozott hozzájuk, majd áldozatukat egy szemközti házba vitték, ahol még öt vádlott erőszakoskodott vele. A főügyész kiemelte, az erőszak elkövetői között egy 16 éves fiú is volt.

ez melyikőtök volt
>>
>>90891304
>reddit sorköz
>>
>>90891304
>reddit sorköz
te
>>
>>90891304
>amikor a bandit meg a haverját elutasítja a rostos
>>
>>90891368
Nincsenek haverjaim
>>
>>90891387
de szűz se vagy. kis bukott normi
>>
>>90891441
én se vagyok
>>
>>90891441
Kurva anyád
>>
>>90891452
>>90891464
takarodjatok a fonalamból
>>
>>90891318
>>90891352
mindketten rákban fogtok megdögleni hosszú szenvedés után

átok
>>
mikor jön vissza ez a jobbik?
https://www.youtube.com/watch?v=P6VL2n3JPAo
>>
jöttök enni?:D
>>
>>90891480
>reddit sorköz
>>
>>90891489
mindjárt eldurranok
>>
>>90891483
remélem soha... :/
>>
>>90891480
ez megy a krindzs kompilációmba
>>
>>90891517
eldurran az étvágyad?:D
>>
>>90891489
ez honnan van?
nagyon szarul néz ki de enném
>>
>>90891524
>t. bázisolt roma
>>
>>90891551
az is :D
>>
>>90891552
amúgy gecyszar is volt, de megettem az egészet, többet nem rendelek ilyen fost
most mit rendeljek?
>>90891583
:----ĐĐĐ
>>
>>90891304
Nahát C kategóriás állampolgáraink ma is dolgosak voltak Mikor gázosítjuk már el ezt a mirhó sok cigányt? Vagy felőlem főbe is lőhetjük őket, csak valamit már nagyon csinálni kéne
>>
töltött paprika van de a szép kolléganő addig csinálta a kutyaszemeket amíg megígértem hogy kimegyek vele ebédelni
hogy képes szeretni valaki azt a fost
előre érzem a paradicsomos böffentéseket a torkomban
>>
>>90891631
t. fehér sziszi fiú
>>
>>90891621
nem tudom én nem nagyon szoktam rendelni
a netpincéren még a régi lakásom van megadva pedig már 4 éve költöztem
miket szoktál rendelni és eddig melyik volt a legjobb?
>>
>>90891658
istenem az bárcsak én lennék
csak a buzik nem eszik meg a töltött paprikát
>>
>>90891658
korcs
>>
>>90891675
én is netpincérről szoktam
általában pizzát rendelek, de már mindent kipróbáltam többször is, az eddigi legjobb a rhodosz pizza (tükörtojásos spenótos fetás szalonnás pizza) volt az aranyhíd étteremből
a don meméből szoktam rendelni hambit, de mostanság odaégetik a húst, úgyhogy kibaszott szar
>>
>t. átlagos /ka víb
>>
>>90891631
szemét soros ügynök meg akarja fosztani a bázisolt fideszt a bázisolt romáktól!!!
>>
>>90891828
a szonikfutástól gyorsabb vagy te autista
>>
>>>/v/420202373
itt mit történik?
>>
>>90892167
mi volt a posta?
>>
>>90892227
feketézve jelenet
>>
>>90887646
kikormolnám a púzóját/10
>>
>>90892227
https://boards.fireden.net/v/search/image/O0mFr49SmAofnWNvc2FGEA/
>>
>>90891658
nyilván fura a paradicsomos töltött paprika íze a sok geci után amit nyeldesni szoktál, de nem megéri a szép kolleganő miatt?
>>
>>90892167
szokásos /v/ideokorcs sírás
>>
>>90889534
>férfiak szarójàba mártogatni a farkadat nem buzis
lmao ratyi racionalizálás
>>
File: 1448163328855.jpg (16 KB, 192x190)
16 KB
16 KB JPG
>>90892537
>úgy tenni mintha minden idők egyik legnépszerűbb het pornója nem az anál lenne
>>
>>90892658
>anál=gay anál
>>
ANYÁD = ANÁL

ki lássa?
>>
>>90892742
arra akartam rámutatni finoman hogy ígyis meg úgyis valaki másnak a seggében turkálsz, aztán meg finnyáskodsz hogy ez valamiért kevésbé gusztustalan mint a másik.
>>
az összes fingfétisest falhoz kéne állítani és fejbelőni
>>
File: 15283764286083.png (548 KB, 568x856)
548 KB
548 KB PNG
>>90893010
RETTTTTTTTTTYYYYYYYYYYY
>>
nevezd el a bandámat
>>
File: 1523205864656.png (73 KB, 742x418)
73 KB
73 KB PNG
>>90891668
f*hér=f*kete<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<SÁRGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
File: brapsniff.jpg (224 KB, 1080x1075)
224 KB
224 KB JPG
>>90893010
>t. nincs ízlése
>>
>>90893128
hahaha emberke
>>
https://www.youtube.com/watch?v=xPL3DO3GuIM

bázisolt romák
>>
>>90893128

Fidelitas Destroyer Taskforce
>>
>>90893128
Szabad Buzeránsok és a Kicsi Én
>>
>>90893199
amúgy a bandi is alacsony nézd hogy pipiskedik hogy egy vonalban legyen a válla a másik kettővel
>>
>>90893330

>bandi
>>
https://www.youtube.com/watch?v=LxWtIYaLysc
>>
>>90893563
úgy látom ma is ki kell vernem erre
>>
>>90893377
fegyőr bandi
>>
>>90893330
lol a csávó meg mellette a derekát karolja át a kis köcsögnek
>>
vettem csipszet és energiaitalt :D
>>
>>90894161
Lol, milyen volt a matek óra Tomika?
>>
>>90894274
lol de mérges a megvadult buzi
>>
>>90894301
>dagadt szűz őrjöngés
>>
>>90894386
én csak élvezem a csipszemet
te kezdtél itt őrjöngeni sajnálom
>>
>>90893377
Geci hülye vagy
>>
>>90894469
Semi gond tesa csak nyugodtan, csak szerintem értelmes felnőtt ember nem vesz magához csipesz+energia ital kombót, az olyan középsulis dolog.
>>
>>90894469
nem, az a másik anon volt
>>
File: 1526625769822.jpg (198 KB, 921x752)
198 KB
198 KB JPG
>>90894580
>>
>>90894580
Értelmes felnőtt ember le tudja írni helyesen az energiaitalt
>>
File: anyutejci.webm (2.87 MB, 960x720)
2.87 MB
2.87 MB WEBM
>>
File: 1527264516839.jpg (151 KB, 960x960)
151 KB
151 KB JPG
váratlanul átjött a bn
mit csináljak?
>>
>>90895113
etesd meg főtt tojással
>>
>>90895113
nem látom
>>
jöttök dotázni? :D
>>
>>90895372
Nem xddd
>>
>>90895458
kurva anyád
>>
>>90895113
Hívd gyorsan a bikáját
>>
>>90894838
ezt hanggal is léci
vagy legalább gépeld be a mondókát amit mond
>>
File: 1528875391217.webm (2.76 MB, 640x1136)
2.76 MB
2.76 MB WEBM
Egy rizszabáló mi vagyok, anon?
>>
>>90896008
egy rizszabáló helyeske és a jövendőbeli feleségem
>>
>>90893563
nekem is olyasmi orrom van
>>
korcsler vagyok
>>
>>90896209
muti
>>
>>90896063
olyan neked nem lesz picikuki
>>
Fogorvosnàl vagyok :DD
>>
>>90896008
Baka!
*megkocogtatja a fejed a nuncsakuval aztán egyből elpirul mert megijed hogy túl erőset ütött*
>>
>>90896680
nekem nag y kukim van és rizs feleségem lesz
remélem nem reped majd ketté szegény
>>
>>90896722
mármint ide >>90896063
>>
>>90896561
>>
>>90896810
és mellé barna korcs is vagy, fúj
>>
>>90896722
ez sem fog sose megtörténni
>>
>>90896810
>windóz fón
>barna alember
tipikus /ka/ postázó lmao
>>
>>90896810
Lol alember
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ykIyxSQwiXU
v*dékiek, hogyért adjátok ezt a szép kis rostost?
>>
>>90896822
>>90896846
csak sokat voltam a napon na...
>>
>>90896871
melyik felmenőd volt cigány?
>>
>>90896871
a szőröd színére értettem
>>
>>90896908
egyik ük vagy dédnagyszülőm, nem tudom pontosan
>>
>>90896858
annyira rühellem mikor a nyomort próbálják romantizálni, dögöljön meg az összes
>>
File: Untitled.png (779 KB, 848x823)
779 KB
779 KB PNG
>>90896858
>Születési hely: Budapest
gondolhattam volna, hogy pesti, gyanús volt a világos bőr, és a szép fogsor és a dús, mosott haj
>>
>>90897180
>világos bőr, és a szép fogsor és a dús, mosott haj
dehiszen ezek vidéki vonások
>>
>>90896858
dögöljenek meg ezek a mocskos sunyi nácigányok
apámék annyit fizetnek harminc megabitért mint én százhúszért
kurva anyátoknak jópofiztok
>>
>>90897180
ez mind vidéki tulajdonság de az a hányadék affektálós hang nem
>>
>>90897352
anyu jó bőr?
>>
>>90897180
És néger szerető is lol
>>
>>90897428
miért akkor szerzel neki gyors internetet?
>>
>>90897466
igen de jó bőr?
>>
>>90890868
4/4 turbóproli dolog
Ügyes vagy
>>
>>90897438
szerintem a lóval csinálja inkább
>>
>>90897427
utószinkron, biztos valami debreceni kurvával vették fel, azok beszélnek így
>>
>>90891631
Á, bem lehet sajnos, ők a szavazóbázis
>>
>>90896810
>wp
>barna
Heló sandeep, hogy állsz a következő winformsos alkalmazással?
>>
>>90897564
persze hogy az de feltételeztem hogy ugyanaz a színésznő aki képen van

amúgy ez mindig érdekelt
hogyan veszik fel például a filmekben a szabadtéri jelenetek hangját? saját magukat szinkronizálják a színészek stúdióban utólag, vagy van olyan jó a hangtechnika, hogy a szabadban felvett beszédhangot kitisztítják ennyire?
>>
>>90895372
én jövök:D
milyen a rangod?:D
>>
toltam tegnap a Mooncrash-t
tök jó lenne, ha nem lenne rajta kibaszott időkorlát
>>
>>90896810
te vagy a földön csúszó esküvőn felszolgáló túl sokat napon bicikliző korcs?
>>
>>90898178
nem
>>
>>90898086
boom meg felcsatolható mikrofonok kombinációjával oldják meg szerintem, de pont a környezeti zajok kiszűrésének nehézsége miatt szeretnek a filmesek inkább stúdióban dolgozni
>>
Együtt fürdik a család, hirtelen megszólal a kislány
- Apa, nekem mikor lesz olyan a lábaim között, mint neked?
- Majd ha anyád kiment a kádból
>>
>>90898660
loooooooooooooooooooool
>>
Jancsi és Juliska a kertben fürdenek. Egyszer csak Juliska megjelenik a konyhában.
- Mama mama, mi van a Jancsi lábai között?
Az anyjuk gondolkodik egy darabig, majd rávágja:
- Kislányom, az egy furulya.
Juliska a válaszon nagyot nevet, majd visszaszalad a kertbe.
Nagyjából tíz perc múlva újra megjelenik.
- Anya, valami baj van ezzel a furulyával. Szívtam is meg fújtam is, de semmi hang nem jött ki belőle.
>>
- Apa apa basznak a kutyák!
- Akkor ne nézz oda, kislányom.
- De fááááj
>>
-Anya seggbebasznak a buzik
>Csak egy átagos nap Budapesten kisfiam
>>
Ánonnak engedték kiskorában a szülei hogy south parkot nézzen? Nekem nem D:
>>
>>90899401
miért nem, kis pisis voltál vagy mi
>>
>>90899188
- Anya, megerőszakoltak a buzik! :(
- A buzik? De hát kisfiam, miért nem szaladtál el?
- Magassarkú cipőben?
>>
>Volner: biztos vagyok Vona visszatérésében, Sneider azért lett elnök, mert vele volt a legbizalmibb a viszonya
A normann herceg nem tud leállni...
>>
>>90899751
faszfej :D
>>
>>90899751
Ez lesz a kegyelemdöfés, Toroczkai előre bonthatja a pezsgőt
>>
>aéa mindegy hogy mennyire gyúrod ki magad, milyen minőségi ruhákban jársz, a végén akkor is 175 centis maradsz
ha van isten, könyörögnie kell majd a bocsánatomért
>>
>>90899991
heh, emberke
>t. 177 centi
>>
>>90900012
közeleg a kötél napja
>>
>>90899991
mesélj erről az érzésről, nekem ismeretlen
>>
File: pofonszele.png (194 KB, 1042x592)
194 KB
194 KB PNG
>>90900077
nemsokára kezdődik a leszámolás napja
>>
>>90900275
HIHI HAHA HEHE
EEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>90900336
nyikhadokanyikhaj
>>
>>90900407
https://m.youtube.com/watch?v=JnqQkRTE2WE
>>
>>90900461
bázisolt
>>
halott generál
>>
>>90901698
hála istennek
>>
retty
>>
>>90902442
REEETTTTTTYY
>>
File: 002_in_a_sweater.png (1.19 MB, 1642x2644)
1.19 MB
1.19 MB PNG
anime
>>
szeretem az egységes kinézetet
>>
>>90903128
cuki cica
>>
>>90903128
Nemsokára lesz egy kiscicám :D
>>
nagyon halott
>>
File: 1528910064284.jpg (1006 KB, 2496x1800)
1006 KB
1006 KB JPG
most ez végül is mikor jön ki?
>>
>>90906216
nem tudni
>>
>>90906216
napbuzik kaf, gondolom ha kész lesz vagy hasonló faszság amit ilyenkor szokás mondani
>>
>>90897180
attól mert vidékről felment az anyja szülni még nem jelenti azt hogy pestia. Ennyire buta hogy lehetsz?
>>
>>90906982
nem értem ezt a sírást amúgy
most komolyan van olyan ember aki azt gondolta, hogy végig éjszaka lesz és kék/lila szűrő?
>>
>>90903128
na ez egy szép macska
>>
>>90906216
abból hogy milyen anyagot mutattak be a 1,5-2 év a legbalószínűbb
>>
>>90903250
miért van ilyen jó ízlésük a japán nyakszakállaknak?
hogy értik ilyen jól hogy mitől lesz cukii és vonzó egy figura?
>>
>>90903610
>>90907439
k-köszi t-ti is...
>>90903663
a kiscicával sok szenvedés jár együtt
>>
egy átlagos /ka/ postázó
>>
>>90908189
Hogyhogy? Régen is volt de nem emlékszem hogy gond lett volna belőle
>>
>>90908289
legalább elforgattad volna mielőtt ideokádod, te szájonbaszott KORCS
>>
Apuka megvéd <3
>>
>>90909028
*BRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP*
>>
>>90908493
minden reggel felordít, hogy éhes, de napközben is 2 óránként ordibál kajáért
az almot gigagyakran kell üríteni
mindent szétbasz éjszaka
>>
File: 1528811143617.gif (436 KB, 342x342)
436 KB
436 KB GIF
>>90908703
hmm pedig telefonon rendesen van
>>
>>90909773
Az mindegy
Csak még azt nem tudom hogy az almot hova rakjam
>>
>>90908289
dögölnél meg mobilpostás
>>
>>90910017
növénymentesíteni is kell majd a lakást
azért elég sok időt kell rászánni, de szerencsére csak ilyen fél évig kb

én az almot először a toilette-be raktam, de nyitva kellett hagyni az ajtaját, hogy a macska tudjon szarni, úgyhogy onnan ki is ment a szarszag mindenfelé
úgyhogy később megelégeltem, és inkább az előszobába raktam, ami tágasabb is, meg van rajta ablak is
kb. április közepe óta kiraktam az erkélyre, úgyhogy már semmilyen szagot nem áraszt
>>
>>90910265
mi a jézus csörgős faszával fotóznám ha nem mobillal
>>
>>90910370
a kukkerral
>>
File: 1525633017402.png (1023 KB, 752x720)
1023 KB
1023 KB PNG
>>90910395
>>
>>90910370
filmes fényképezővel
előhivod aztán bescanneled
>>
a kispöcsű vidéki félember vagyok.
legutóbbi bejelentkezésem óta 7-8x megbasztam a helyeskét, engedi seggbe is már. bn mit sem sejt semmit, de kezdem magam szarabbul érezni. tegnap beakartam gyógyszerezni magam, de túl gyáva vagyok
>>
>>90911233
unalmas már mikrokuki
>>
Hány migráns kell egy villany körte kicseréléséhez?
-egy sem
mert amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke addig Magyarország megmarad Magyarországnak és nem jöhetnek be a birkabaszó köcsögök.
>>
>>90910647
kíberpank kifelé
>>
>>90911546
Nagyon jó posta, éljen Orbán
>>
>>90911611
Éljen a Nagyfőnök, éljenek az orbánisták.
>>
>>90911233
senkit nem érdekelnek a szűzfantáziáid
>>
>>90911607
gőz*
>>
>>90910265
bajod van a mobilpostásokkal köcsög?
>>
>>90910328
>toilette
mi?
>>
>>90911233
magyarul mondva te az alomba szartál mint egy rühes macska?
>>
>>90912300
miért micsinálsz ha van te kis buzi
>>
>a panelproli állattartók abszolút állapota
>>
gyulolok dolgozni basszatok meg es elegem van a szolga sorsbol, van mas lehetesoegem a kotelen kivul?
>>
>>90913516
mit dolgozol tesi?
>>
>>90913516
nincs
>>
>>90913538
szoftvert fejlesztek egy startupnal
>>90913580
gondoltam, sziasztok tetyaim
>>
>>90912334
a szaróvödör helye
>>
>>90912897
ö-ösemit...ugyan kérlek csak vicceltem
>>
File: 1485547079132.jpg (557 KB, 904x1200)
557 KB
557 KB JPG
>>90913627
Milyen szoftvert?
>>
File: 1.png (428 KB, 996x994)
428 KB
428 KB PNG
>>90914945
olyat amivel nagy cegek jobban tudjak a szanalmas reklamjaikat targetalni
>>
>>90914945
mi közöd van hozzá?
>>
>>90915295
dögölj meg
>>
>>90915295
akkor tényleg a kötél a legjobb választás

>>90915331
korcs
>>
>>90915295
unironikusan fogadj örökbe
>>
mármint nem engem hanem egy gyereket
>>
>>90917736
>20 percig tartott rájönni hogy hülyén hangzik
>>
>>90917881
nem csak ez a geci nem küldte el mert idő előtt lejárt a captcha és negyed órával később vettem észre
>>
>>90915295
pusztulj el
>>
>>90915295
kurva anyád, tényleg akaszd fel magad
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.