[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.fellesgermansk utgave

forrige:
>>90885446
>>90885446
>>90885446
>>
Eg må drite
>>
>>90921510
Klassisk megmeg
>>
File: 1239436.jpg (153 KB, 900x769)
153 KB
153 KB JPG
for sote jenter
>>
File: dummefroskebrever.gif (778 KB, 487x560)
778 KB
778 KB GIF
>>
File: jeg bare spør.jpg (25 KB, 641x530)
25 KB
25 KB JPG
...du si meg har du det bra?
>>
>>90922010
har egentlig ikke det.
>>
>>90922010
Nei.
>>
whats for dinner
>>
File: 15062849263052.jpg (140 KB, 818x1024)
140 KB
140 KB JPG
>>90922010
Jeg har det bedre enn de fleste her tilstede.
>>
>>90922072
Innafor å fotobutikke dette så stolryggen bak henne ser ut som en rullestol?
>>
>>90922072
>uironisk bruke kniv på en brunost
absolutt ikke innafor
>>
>>90922161
Må jo være innafor det fåvæ.

>>90922169
Britisk TV-program. Briter flest vet knapt hva en ostehǿvel er.
>>
File: 1528258788255.jpg (49 KB, 750x699)
49 KB
49 KB JPG
>>90922040
>>90922042
Slapp av, det ordner seg alltid for snille gutter.
>>
Hej allihopa, hej hej hallå. Hej god dag, tack god dag, hej goddag, hur är läget?
>>
>>90922694
Heng deg, Sverigeanon.
>>
^dette
På tide å finne fram repet sverigeanon
>>
>>90922719
>>90922742
Meget bra brev
>>
File: 1434734320745.jpg (84 KB, 462x411)
84 KB
84 KB JPG
>>90922072
Jeg smiler hver dag fordi jeg er glad
>>
Innvandrergjenger begynner å bli et alvorlig problem.

Media fokuserer på motorsykkelgjenger hvor det er en stor andel nordmenn.

Jævla joder.
>>
File: tom_sjel3hat.png (218 KB, 851x355)
218 KB
218 KB PNG
>>90922785
Det er så fint å leve, si meg kan du ikke se det.
>>
får vell bare være oppe hele natt jeg da... hfbs liksom, ja jeg bare spǿr
>>
>>90922813
Denne kom ut nylig. Bra lesning sdm

https://www.vg.no/spesial/2018/gjengen/kap1/
>>
File: 15037284963720.jpg (298 KB, 3496x4024)
298 KB
298 KB JPG
n-norrmän är otrevliga...
>>
>>90922966
vi har en gal svenske i tråden som alle hater.
ikkenoe personlig, kompis...
>>
>>90922966
Sverigeanon henger seg! Hurra!
>>
>>90922991
>>90923003
Ikke alle som bor i Sverige er sverigeanon
Men alle sverigeanonser bor i sverige
>>
>>90921475
Comfy painting.
>>
>>90923003
Sverigeanon kan ikke skrive svensk
>>
>>90923244
post a comfy painting from your country
>>
https://tv.nrk.no/serie/ikke-spoer-om-det/MDHP40100218/sesong-1/episode-1

Er det noen mannlinger her i tråden?
>>
germanske
>>
>>90924095
ja
er 183
>>
tenk dere å være en pen jente da
alt du trenger å gjore er å være
gjore noe normisstudier og jobbe litt
og så når det blir kjedelig skaffe deg en kjekkas som gir deg barn og fullforer hele livsmeningen din mens du kan være ei jævla kjerring som klager på alt og lager kaker

fy faen
>>
File: bild.jpg (75 KB, 800x587)
75 KB
75 KB JPG
>>90923662
>>
File: 1498288358729.png (46 KB, 619x453)
46 KB
46 KB PNG
>>90922991
>>90923003
Gutta...?
>>
>>90924809
Men du klager akkurat nå. Kanskje du bor prov og vær glad med sitt liv istedenfor å klager på jenter.
>>
>>90924911
Kanskje folk hadde likt deg bedre hvis du ikke hadde gått inn for å drite opp tråden hver eneste dag.

Jeg bare nevner det.
>>
File: pillault.jpg (150 KB, 1280x720)
150 KB
150 KB JPG
Haha...fy faen. Tenk å uironisk måtte sone fem år i fengsel i Frihetens Land fordi du som nittenåring drapstruet en fyr på RuneScape i fylla.
https://youtu.be/p5cpsnXqbgs
>>
>>90925064
>drapstrue folk
Ikke innafor
>be folk henge seg
Innafor
>>
>runescape
ikke innafor
>>
>>90925098
spiller det litt av og til jeg. det er digg når du bare vil chille og spille
>>
>>90925259
spiller det selv, provde bare å være litt kul fåvæ.
fikk flammekappen for et par dager siden og er ganske fornoyd med meg selv.
>>
File: ags.gif (289 KB, 244x175)
289 KB
289 KB GIF
>>90925098
heh...ikke no' personlig, småen
>>
File: sveno.png (959 KB, 1936x968)
959 KB
959 KB PNG
>>90921475
varför mobbar ni sveriganons?
>>
>>90925439
>anonS
det er bare en(1) helt forjævlig svenske
>>
(((en)))
>>
https://www.youtube.com/watch?v=eUdWsTkCgig
>>
>>90925439
Fordi svenskene som brever i norgetråden har en umenneskelig evne til å oppföre seg som utålelige kukksugere
>>
Eg skal rǿmme
>>
>>90924911
Heng deg, Sverigeanon
>>
>>90925439
fordi dere aldri klarer å oppfore dere ordentlig
>>
tar å tar meldekortet jeg
>>
File: 15016940628362.gif (104 KB, 250x201)
104 KB
104 KB GIF
nu kör vi
https://youtu.be/E388mX7ysgY
>>
God morgen tråden
>>
God morgen, alle sammen
god morgen, far og mor
God morgen, lillesoster
god morgen, storebror
God morgen, trær og blomster
god morgen, fugler små
God morgen, kjære lyse sol
på him’len klar og blå
Hei hå!
>>
>>90929234
Morn morn morn jeg heter anon, morn morn morn, hva heter DU
>>
BRRRRAAAAAAAAAAAAAP
>>
Eksamen idag gutta onsk meg lykke til a
>>
>>90926714
MARIAAAAAAAAANNÆÆÆH!
>>
>>90929630
Lykke til a' taper

Du kommer til å trenge det ;)
>>
>>90929439
Virker som en ganske kjedelig jente, til tross for at jeg skulle likt å begrave hodet mitt inn i den tightskledde rumpen hennes for å sdm.

>>90929630
Lykke til, dette klarer du! Hva skal du opp i?
>>
>>90929630
Lykke til kompis, dette fikser du lett!
>>
Noen som har savna meg?
>>
Savner Ernst gutta
>>
>>90925064
>politiet stormer rommet ditt
>beslaglegger datamaskinen din
>de finner barneporno, terrorinstruksjoner og nazipropaganda fra trådene på /b/ som du åpna bare for å se på trådstarter bildet og så lukka igjen uten å engang se noe av det
Husk å slette nettleserloggen deres gutta
>>
Blond sotnos på flyplassen, og hun har på seg en refuge, migrant, children t-skjorte...
>>
>>90930650
Gi henne en klem
>>
>>90930650
Si at du er en mindreårig flyktning
>>
File: erik jedvardsson.png (28 KB, 506x458)
28 KB
28 KB PNG
svalt idag. är sommaren äntligen över?
>>
>>90930748
Forste regndråpene på over 1,5 måned
>>
>>90930650
Hun jenta på flyplassen i Tromso med dreadlocks?
>>
>Tar svensk valgkompass
>Får jodepartiet SD som nr 1..
Jeg er vel en flink goyim
>>
File: såøs.jpg (36 KB, 800x450)
36 KB
36 KB JPG
>>90930810
Si meg...
Er du sånne...
Naut???
jeg bare spor...
>>
File: sdg.png (27 KB, 504x200)
27 KB
27 KB PNG
>>90930810
mig också.åj väj
>>
Har uironisk fått en greie for jenter som strikker
>>
File: hms.jpg (64 KB, 1440x1080)
64 KB
64 KB JPG
>>90930904
>>
>>90931596
Hva ble deletert?
>>
>>90922964
vg sine spesial rapporter er som regel verdt å lese
>>
>>90932419
>deletert
ikke snakk til meg eller min kones sonn igjen
>>
File: 1510391546780.jpg (862 KB, 1387x1053)
862 KB
862 KB JPG
Multikulturalismen har seiret. La oss gå videre.
>>
>>90929666
Vik fra meg, Satan, og alt det der
>>
kanskje man skulle handlet noen aksjer?
>>
>>90933541
Aksjer er et jodetriks
>>
MEN SÅ BREEV NOEN DAIER DAA!!!!
>>
>>90933899
her, nå holder du kjeft om daier for en stund.
>>
>>90933899
Brev min fetisj, så skal jeg breve din.
>>
>>90933733
blir som å si at maling er et polakktriks
>>
4 timer på Gardermoen til neste fly... Får ta meg et runk på det kvinnelig HC toalettet
>>
Jobboppdraget jeg fikk hva helt annerledes enn hva jeg ble forklart og jeg vil slutte. Jeg har ikke signert oppdragsbekreftelsen. Kan jeg egentlig bare reise meg og forlate uten konsekvenser ? Jeg föler meg ikke kompetent til det her og hadde aldri takket ja om jeg viste hva jobben egentlig innebar
>>
>>90934154
Hvorfor akkurat der?
>>
*liker deg ikke*
>>
Når du er så dårlig guttevenn at jenta velger å ta selvmord...
>>
>>90934037
Er bikinitoppen hennes uironisk en jævla hengeköy?
>>
>>90934213
Grǿnntekst, om jeg må be.
>>
>>90934180
Adeccoanon..?
>>
Faen gutta
Jobb er så stress
>>
>>90934248
>>90934213

Enig
>>
>>90934263
Kan nok stemme det. Når brevet jeg om det og hvorfor husker du dette og ikke jeg ?
>>
>>90934355
Hvem andre er det som må livnære seg på oppdragsbekreftelser her? Ja, jeg bare spor..
Uansett vet jeg ikke. Kan du ikke sporre om mer opplæring eller noe?
>>
*tar baklengs salto*
>>
>>90934412
Nei altså jeg takke ja til denne jobben fordi de fikk det frem at det var mindre ansvar på denne jobben enn min forrige (som jeg fikk sparken hos fordi jeg ikke klarte å prestere med så mye ansvar)

Dette er litterært verre enn der jeg fikk sparken og jeg blir satt alene på jobb etter én dag med opplæring. Det er jo bare én vei dette kan gå
>>
File: mdg.png (157 KB, 762x610)
157 KB
157 KB PNG
Måtte se denne en gang til
https://www.youtube.com/watch?v=JCUYX_ytbpM
Burde vinne komiprisen 2018
>>
>>90934475
Oi. Hmm. Ingen er tjent med at du ikke får nok opplæring. Vet ikke om det hadde hjulpet veldig, man blir ikke lege på to uker.
Men men.
Hva er det du er satt til?
Hadde jeg vært deg ville jeg kanskje tatt gryna så lenge det gikk, kanskje du er bedre enn han forrige..
>>
>>90934550
Nja nei tror nok ikke det hadde hjulpet. Jeg var jo i jobb i 4 måneder hvor jeg fikk tett oppfölging og hadde gode muligheter for å lære. Når ikke det er nok hjelper det ikke med et par dager ekstra her tenker jeg. Vil ikke si hva jeg jobber med, men jeg står ansvarlig for mange folk som jeg evt kommer til å ödelegge for om jeg fortsetter å jobbe. Vil heller stå over gryn om jeg kan unngå det
>>
Når ribba skal på nationaltheateret igjen, så skal jeg folge etter. Da skal jeg sette meg ned å lese bloggen hans på en av PCene.
Når han da sjekker statcounteren sin så vil han se at noen satt og leste bloggen i samme bygg som han. Da tror jeg han får fart på seg ja
>>
>>90934744
Du får nok et innlegg om deg i bloggen iallefall (tenker nå jeg)

Men men
>>
den störste rödpillen å svelge er å innse at ribba ikke er gal og har rett i alt
>>
>26 år
>Bor hjemme hos foreldrene
>Fast jobb
>Ingen utgifter
>Investerer 80%+ av lonna i aksjer eventuelt fond
>Gjeldsfri
Livet er herlig
>>
1
>>
2
>>
Pakken jeg bestilte fra Kina har vært i tollen i snart to uker nå!!!
>>
3
>>
>>90935025
Jeg vil si at den storste rodpillen å svelge er at det ikke er noe vits i å bry seg lenger, fordi domino-effekten kan ikke stoppes og Norge er og vil bli utslettet, og det er ingenting vi kan gjore for å stoppe det.
>>
456789
>>
>>90935284
https://resett.no/2018/06/14/multikulturalismen-har-seiret-la-oss-ga-videre/
Du har rett. Dette er hva barn lærer på skolen nå om dagen.
>>
>>90935025
jeg så faktisk ribba i oslo for noen helger siden
han var en gigantisk type som gikk med handleposer
foltes ut som om jeg hadde sett en verdenskjendis
>>
>>90935333
så han selv i trondheim i vinter, ble starstruck fåvæ
>>
Fuck hoyre sida
>>
>>90935331
Haha fyfaen.
Der kan du se. Når lærere over hele landet har blitt konvertert så er det jo nytteslost å kjempe i mot.
>>
>>90935518
>“Multiculturalism has won. Let’s move on”
En oppgave uten spörsmål, hva faen?
Skriv "Diversity is our strength" 200 ganger og få 6.
>>
>>90935331
Dra på et hvilket som helst offentlig universitet og se på lærerutdanningen, jenter, jenter, jenter over alt. De stemmer som oftest på SV eller Arbeiderpartiet
>>
Husker da jeg hadde engelsk på ungdomsskolen så lærte vi om afro-amerikansk historie
>>
File: 1504877203700.jpg (81 KB, 1024x682)
81 KB
81 KB JPG
innafor å dele ut disse i Oslo?
>>
>>90935727
nei, da blir du anmeldt
>>
>våkner opp
>vet ikke hva jeg skal gjore

jaja...
>>
>>90935767
forbered deg til rasekrigen
>>
Gass jödene

Rasekrig nå
>>
File: 1528966916083[1].jpg (3.06 MB, 2362x1813)
3.06 MB
3.06 MB JPG
>>90935331
>Barbara Spectre får tildelt knugens medalje av 8. störrelse for sin fremragende innsats for jödisk kultur i Sverige og i utlandet.
Dette er samme dame som står bak det kjente sitatet:
>I think there is a resurgence of anti-Semitism because at this point in time Europe has not yet learned how to be multicultural.

>And I think we are going to be part of the throes of that transformation, which must take place. Europe is not going to be the monolithic societies they once were in the last century. Jews are going to be at the centre of that. It’s a huge transformation for Europe to make.

>They are now going into a multicultural mode and Jews will be resented because of our leading role. But without that leading role and without that transformation, Europe will not survive.
Neida, det ligger ingen konspirasjon bak dette...
>>
File: sss.png (88 KB, 645x773)
88 KB
88 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=WjPnFc2crJA
>>
>>90936098
Du skjonner, alt er bare en stor tilfeldighet
>>
File: 1521504525067.png (27 KB, 741x609)
27 KB
27 KB PNG
>>90936098
hvemdan vil ikke europa overlever uten innvandring fra den tredje verden? jeg forstår ikke dette
>>
>>90936367
Det er faktisk umulig, Anon. Så vi skal takke, ikke klandre Afrika for å sikre Europas overlevelse.
>>
>>90936367
Fordi et lands okonomi er avhengig av befolkningsvekst, bankene må ha flere innbyggere som de kan tilby lån til
>>
>>90936098
Vad fan vi behöver en revolution.
>>
>>90936479
Så lenge Sven og Bjorn har jobb og mat på bordet vil ikke en revolusjon skjeb
>>
File: 1527594021778.png (29 KB, 657x527)
29 KB
29 KB PNG
>>90936458
men da så.
da vil jeg gjerne takk somalierne som bor i de kommunale boligene ved siden av meg for at de sikrer europas overlevelse. skal personlig takke hver enkelt og overlevere en fruktkurv.
>>
>>90936523
Bra, husk at deres etterkommere skal opprettholde velferdsstaten, skifte bleiene dine og betale pensjonen din
>>
File: apu.jpg (68 KB, 1000x712)
68 KB
68 KB JPG
>>90936463
jeg vil også rette en takk til bankene fordi de er så greie at de låner penger til folk
>>
>>90936516
Tyvärr så har du rätt så vi får hoppas på en nedgång i ekonomin helt enkelt.
>>
File: DN29J0qXUAA5ehz[1].png (105 KB, 746x512)
105 KB
105 KB PNG
>>90936574
jeg har så mye jeg skal takke somalierne for nå! jeg er blir fylt av glede og vennlighet.
glede, ikke hat. okei
>>
https://www.nrk.no/ho/ulv-skutt-i-oyer-_-mange-sauer-skadd-1.14084192

Dette avfyrer Nårgetroden
>>
File: 1527284425230[1].png (44 KB, 747x686)
44 KB
44 KB PNG
ofte har jeg sett på de somaliske damene med syv barn som bor ved siden av meg som en byrde, men nå takket være tråden har jeg forstått at det er de syv barna som skal ta vare på oss når vi blir gamle! tenkt så nære på det var at jeg ble en fremmedhatenede rasist, men jeg ble reddet av tråden fra denne skjebnen.
>>
>>90936881
jeg vil pule Emilie
>>
File: Konefukompasset.png (7 KB, 480x400)
7 KB
7 KB PNG
>>90936950
Hvor er du på konefukompasset?
>>
>>90934550
Jeg fikk lov å dra på dagen. Ikke verst det her. Tjohei da var jeg naut igjen ;_;
>>
File: tce2d80b-1024x683[1].jpg (206 KB, 1024x683)
206 KB
206 KB JPG
>50.000 migranter klare til å legge ut fra Libya
hurra, mere berikelse! vil gjerne sende en stor takk til de store veldedige organisasjonene som frakter dem trygt til europa.
>>
Er det innafor å ta opp så mange forbrukslån som mulig, bruke opp alle pengene på mat og sprit og så henge seg?
>>
>>90937135
ja, jeg har gjort det mange ganger
(minus å henge meg)
>>
>>90937135
ja, vil si at det er innafor
>>
>Nye premium sommerdekk
Fy faen så digg det er å kjore nå. De forrige hadde 0.9 mm dybde igjen og var som å kjore på glattisen, og alt over 50 kmt på en regnværsdag var vannplaning på vannplaning
>>
Hva er Norgetrådens ekvivalent til utsagnet

ooga booga where the white women at
>>
>>90937527
Skuffende thread, hvor er all russejente pornoen
>>
jaja...
>>
>>90937527
Hei lålelå

Kor e alle rullestoljentan hen
>>
Gratulerer med dagen, Donald
>>
>>90937527
Halla gutta! Hvordan får man seg JV?
>>
File: W88FdpKa.jpg (73 KB, 540x696)
73 KB
73 KB JPG
>>90937690
Gud signe den komplette galmannen
>>
>>90936098
*gulp*
>>
NÅR SKAL NORGE MEKKES GREIT IGJEN?!?!?!??
>>
regner ute i dag
jeg er trist
sitter her foran pcen
og har det
ugreit
>>
File: 341081870.jpg (213 KB, 1000x348)
213 KB
213 KB JPG
hvem har rett her?
>>
File: 1496864269076.gif (821 KB, 256x234)
821 KB
821 KB GIF
>>90925098
der tar du nok feil
>>
>>90938813
Pondus
>>
spǿr meg hva som helst om norrǿnt da...
>>
har det dårlig, tror jeg bare sleper meg opp til butikken og kjoper noe smash...
>>
File: 1527420720781.jpg (71 KB, 747x754)
71 KB
71 KB JPG
>>90940341
jeg vil også ha smash... og kake... også smultringer... eller iskrem... kvikk lunsj...
jaja...
D É T skulle jeg fkatisk ha tenkt på FǾR jeg ble en smellfeit og motbydelig gris....
>>
>>90940341
en boks med snus (g3) og en urge, takk.
>>
>>90940459
>snus

Du er et undermenneske.
>>
>>90940491
Nei
>>
>>90940527
Du snuser. Alle som snuser er undermennesker. Ergo er du et undermenneske.
>>
Alle som bruker tobakk er undermennesker og fortjenes å bli gasset
>>
File: 1519052654366.jpg (8 KB, 249x249)
8 KB
8 KB JPG
>>90940491
>>90940584
Snus er den tryggeste måten å innta nikotin på. Nikotin er en nootropic, et "smart drug", hjelper mange kognitive funksjoner og oker testosteronproduksjonen i kroppen. Folk som vil bytte kjonn til kvinne får det ikke til for de slutter med nikotin. Dette er bare to av mange fordeler nikotin har.
>>
File: 1528675221906.png (62 KB, 400x400)
62 KB
62 KB PNG
Wallah vantro hunder, vil bare minne på at rus er haram og er et av al-Shaytans verker. Det bringer intet annet enn ruin og fattigdom for dere, en vis mann er en som folger Guds bud, det som er Halal, den andre mann velger fortapelse og går til grunne. Den som ikke folger Guds påbud vil evig lukke portene til Jannah for seg selv og lide Guds vrede insha'Allah
>>
>>90940700
Dårlig brev
>>90940748
Bra brev
>>
>>90940341
Kan du kjope med en gul Monster Ultra? Jeg kan vippse deg.
>>
Halla gutta er det lov å poste bilder av narkotika i tråden? Er d trygt?
>>
File: 1523994660829.jpg (11 KB, 240x240)
11 KB
11 KB JPG
Jeg skal dra inn og kjöpe kebab i dag.
>>
>>90940846
Ja
hilsen ikke PST
>>
er visst noe fotball greier som begynner i dag
>>
>>90936367
Uironisk fordi sovjetunionen falt.
>>
>>90941164
Ja.

Jeg heier på Island og Danmark, våre beste naboer.
>>
File: 1507972824729.jpg (32 KB, 600x600)
32 KB
32 KB JPG
>>90940748
Mashallah bror
>>
>>90941055
Når skal du og Sjakkanon lage podcast?
>>
spǿr meg hva som helst om islandsk da...
>>
>>90941265
hvorfor er det så teit språk?
hvor teit må du være for å villig lære islandsk?
>>
>>90941265
Hvilke idretter er islendingene best i?
>>
>>90941298
Ingen, de er dårlig i alle ekte idretter men har en god del vinnere innen megmegsporter som sterkmann, sett proporsjonelt til befolkningstallet.
>>
>>90941290
>hvorfor er det så teit språk?
De har fǿrt en litt bisarr språkpolitikk.
>hvor teit må du være for å villig lære islandsk?
Jeg tǿr faktisk ikke tenke på hvor skutt i hodet en person må være for å gjǿre det.

>>90941298
Kommer vel an på hvordan du måler suksess.
>>
>>90935232
er odin flex et bra fond?
>>
>>90941365
>megmegsporter som sterkmann

Du sier dette bare for å avfyre Zyddanon.
>>
Pizza på bordet, og VM på TV-en!

Jeg er klar gutta!
>>
kan noen ringe aksjeanonsen og få han bort hit? har et noen sporsmål til han om fond og sparing
>>
>>90929439
Mfn jeg vet hvem dette er
>>
>>90941683
VM på dataskjermen og pizza på fanget, jaja
>>
>>90941861
Kjenner du henne?
>>
File: 1528865350126.jpg (112 KB, 932x1159)
112 KB
112 KB JPG
>>90941861
brev ig
>>
>>90942002
https://www.instagram.com/eirinnvaagene/
>>
File: Ольга Шоколад.jpg (167 KB, 1080x1349)
167 KB
167 KB JPG
brev russisk
>>
GÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅLLLLLLLL
>>
File: 1524794712828.jpg (120 KB, 576x1024)
120 KB
120 KB JPG
>>90942114
basert!
>>
>>90941933
Gikk på skole med henne i to år, snakket ikke akkurat med henne, men vi vet nok hvem hverandre er.
>>90942002
https://www.instagram.com/eirinnvaagene/
>>
>VM-tråden på /sp/ nådde 700 brev på et kvarter

Det går for fort for meg fåvæ
>>
ser ut som jeg blir skalla på sidene for jeg blir skalla på toppen
jeg må være historiens forste mann dette har skjedd med
>>
>>90942324
Hores rart ut. Brev bilde?
>>
>>90942144
>>
File: 1524794712828.png (65 KB, 646x595)
65 KB
65 KB PNG
1-1...
>>
File: 1514419469642.jpg (27 KB, 407x361)
27 KB
27 KB JPG
>fikk to på muntlig
>>
>>90942676
hvem fag?
>>
File: 1512607180736.jpg (67 KB, 602x709)
67 KB
67 KB JPG
>>90942114
>>90942157
Haha, skjonner at hun foretrekker å ta bilder av seg selv bakfra (for å si det sånn)
>>
File: 1516138937026.png (507 KB, 1070x601)
507 KB
507 KB PNG
>>90942719
r-rellion
>>
>>90942725
dette
>>
>>90942676
Det skal godt gjores å kuke det så godt til. Hvordan klarte du det? Det der er faen så latterlig gale at du må ha klart å si navnet ditt feil.
>>
>>90942743
det fikk jeg 5 på i herrens år 2009, hvis jeg husker rett.
tror sensorene fǿlte seg ganske veldedige, egentlig.
og det har jo mye mer å si enn hvor flink jeg egentlig var.
men den karakteren har aldri julpi meg uansett...
jaja.
>>
File: 1497595386004.jpg (103 KB, 754x1158)
103 KB
103 KB JPG
>>90942763
med dette mente jeg altså, at hun ikke var særlig pen å se på (for å si det sånn) og at hun derfor heller bruker rumpa si (for å få gutter vel)
>>
>>90942781
n-nå klapper du igjen. hvor mye kan du om livssynshumanisme og buddhisme?
>>
>>90942881
Buddha var en snobb som så fattigdom og bestemte seg for å ikke være en snobb lenger.

Humanistene mener at alle er lik :)
>>
File: 1509375832721.png (106 KB, 800x750)
106 KB
106 KB PNG
>>90942881
>livssynshumanisme
>>
>>90942676
hvorfor åpnet du ikke boken?
>>
>>90941397
Hold munn
>>
>>90943048
Har du lært islandsk, Anon?
>>
>>90929439
>norske ""soldater"" blir sædet inne i flere ganger i uken
dette er den bokstavelige tilstanden til norge.
>>
>han syns det er sexy med hvilende tispe-fjes iPhone-tǿser
nei herregud
>>
File: 1528791414357.jpg (57 KB, 806x875)
57 KB
57 KB JPG
>>90943309
hvordan er dette IKKE deilig?
>>
Foler så mange rundt meg har blitt Veganere i det siste. Mye på grunn av miljo årsaker.
Kan noen fortelle meg om det er noe i det, eller er det bare et megmeg?
>>
>>90941265
Er det noen kort vei til å huske alle kasusformene? Når jeg studerte gresk så hadde man förste, andre og tredje deklinasjon, og jeg kunne se på formen av substantivet hvilken det tilhörte ganske lett, men föler det er surrete på islandsk.

Hjelp.
>>
>>90943627
kanskje du skal slutte å henge med sojagutter, hanreier og marxistiske feminister.
bare en tanke...
>>
File: f7d1da7c.png (466 KB, 792x792)
466 KB
466 KB PNG
>>90943627
100% kokovenstre megmeg
>>
>>90943627
Det er jo noe i det, da man må bruke masse mer land for å gro hvete og slikt for å mate dyra slik at de blir feite og muskulöse nok til å slaktes. Det er jo ganske ueffektivt egentlig, med tanke på at mennesker kunne spist hveten istedenfor å mate dyra med det.

Men nå er jo problemet at kjött er både sunt og godt da.
>>
File: gramm.png (49 KB, 732x529)
49 KB
49 KB PNG
>>90943667
Det ER jo surrete, tror jeg... Substantivene blir bǿyd etter stammer, men mange ord har fått uheldige uregelmessigheter. Og det er ikke lenger tydelig hvilken stamme ord tilhǿrer.
(Hvis det ikke var for synkopetida ville det vært mye lettere...)
Feminine o-stammer og i-stammer har stort sett falt sammen, maskuline a-stammer og i-stammer har gått litt inn i hverandre. Det er veldig uheldig.
Jeg tror man hovedsaklig bare må bli vant til det.
>>
>>90943857
Dette bildet skildrer norrǿnt, forresten. Ikke islandsk. Det er for det meste likt, men ikke 100% likt.
>>
>>90943627
Du bǿr fortelle dem at intensivt landbruk ikke akkurat er miljǿvennlig, og at vi måtte hugget ned uhorvelige mengder skog få fǿ en hel verden av veganere, hvis det i det hele tatt går an. Så har du jo fisk i tillegg, som absolutt må utnyttes.

>>90943751
Finnes masse land som ikke er brukbart for noe annet enn dyrefor da, så med mindre man vil at et par milliarder skal sulte ihjel så bǿr man spise lokale dyr. F.eks. så er det masse beitemark for sau og rein i Norge som du aldri kan dyrke mat på.
>>
File: 1512426666809.png (36 KB, 670x565)
36 KB
36 KB PNG
Har ni några tips på en bra film?
>>
File: 6aw3vw8uep501.jpg (114 KB, 1200x676)
114 KB
114 KB JPG
>>90944006
The Last Jedi :)
>>
File: 1526708133171.jpg (32 KB, 400x479)
32 KB
32 KB JPG
>>90943857
>Jeg tror man hovedsaklig bare må bli vant til det.

jaja...
>>
File: 1474938909092.png (51 KB, 720x644)
51 KB
51 KB PNG
>>90944106
Men, atte. Hvis du leser mye tekster, så ser du jo bǿyingsformene i praksis, og da klarer du kanskje å huske, liksom, "dette ordet er slik i flertall, dette ordet blir slik i dativ, dette ordet blir sånn i genitiv", osv... mange av ordene er lett gjenkjennelige fra norsk, i alle fall mange av de vanligste ordene. Noen av de særislandske ordene som "kerfi" (system) og... tækifæri (mulighet) er litt verre, men du ser dem jo igjen og igjen og da begynner du forhåpentligvis å begripe hvordan de oppfǿrer seg.
>>
File: 46.jpg (10 KB, 255x197)
10 KB
10 KB JPG
>>90944048
SLUTA
>>
>>90944006
Tror de har sluttet å lage bra filmer
>>
>>90944006
Interstellar (2014/tidlos)
>>
>>90944006
Så nylig The Three Burials of Melquiades Estrada. Den var ikke så verst.
>>
>>90944226
Pluss, alle intetkjǿnnsordene er stort sett helt forutsigbare.
(Bortsett fra "hjarta", "eyra" og "auga".)
(Og "fé". Det får "fjár" i genitiv.)
Men men...
Lett som en plett...
>>
File: disabl.jpg (79 KB, 1280x720)
79 KB
79 KB JPG
>dfn jeg nettopp puttet hele kaffebǿnner i presskanna og skulle til å helle kaldt vann over
>>
>nördar bryr sig om ordböjningar och bokstäver och saker och ting.

nej fyfan så patetiskt.
>>
>>90944633
hva bryr du deg om a
>>
>>90944226
>>90944394
Takk min gode mann.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=dAJLJRRJY3E

Hva er dette mennesket?
>>
File: 1527786078309.jpg (72 KB, 754x886)
72 KB
72 KB JPG
LEEEEELÅÅÅÅLELÅÅÅÅLE
LÅÅÅÅÅÅÅLEEEEE
>>
>>90945031
Dennis Stangmann er en stor kar.
>>
>>90945031
Det er jo Rivingsmannen
>>
https://www.youtube.com/watch?v=vsMydMDi3rI

Kanskje verdens smarteste person
net worth 10m Dollarinos
>>
*gomler i meg litt sushi mens jeg setter på den nyeste episoden av vestverden*
>>
Husk å se NRK1 kl. 22.20 da gutta
>>
>>90946390
Hvorfor det?
>>
>>90946390
>...se NRK1
Ja, flink goj!
Nyt våre lisensfinansierte kvalitetsprogrammer som Fortnatt med Erna - Minutt for Minutt, SKAM Kautekeino, Helene Flytter til Syria, og Trekant: Svartnetutgaven!
>>
File: 1527438023603.png (87 KB, 681x597)
87 KB
87 KB PNG
meldte meg nettopp inn i Rǿdt
>>
File: ideologique.png (512 KB, 640x960)
512 KB
512 KB PNG
>>90946982
Det syns jeg var veldig ideologisk av deg anon.
>>
jeg N E K T E R å stǿtte hǿyreekstreme rasistpartier som Arbeiderpartiet og SV.
for ikke å snakke om regjeringa S*lberg.
fy faen!!!!!!!!!
>>
>>90946982
Rodt er en gjeng med dritt-autister som tar flere meter med negerkuk om dagen.
>>
File: Thor_and_Hymir.jpg (897 KB, 918x1134)
897 KB
897 KB JPG
Mig ivl
>>
>>90947433
Faktisk helt sant
>>
File: løs snø.jpg (179 KB, 1024x615)
179 KB
179 KB JPG
germanske
>>
Norway is a danish meme country
>>
File: Bubbles Blink.gif (1.76 MB, 640x480)
1.76 MB
1.76 MB GIF
>>90947976
>>
Island er et norsk megmegland
>>
File: haakon.png (78 KB, 1019x1390)
78 KB
78 KB PNG
Jeg lagde en kronprins Håkon-utgave, jeg, da..
>>
File: 1385452544510.jpg (87 KB, 396x385)
87 KB
87 KB JPG
>>90947976
Ja vel Hafthor. Det er siste gangen jeg sier "Áfram Ísland" når dere spiller fotball.
>>
>>90948258
Synes han har vel mye hår på hodet.
Og for få sprengte blodkar i oynene.
(For å ha giftet seg med et losaktig dophue med påheng)
(Altså Mette-Marit)
For å si det sånn.
Kanskje du tok deg noen artistiske friheter.
Men men.
Bare noe jeg tenkte på.
>>
File: haakon2.png (183 KB, 1019x1390)
183 KB
183 KB PNG
>>90948686
Nei vet du hva
>>
>>90947581
Knulle knulle, hun trenge stor svart tiss
>>
Trykker ned en pose smash
>>
>>90948924
Alle jenter fortjener det
>>
Beskriv din dromme jv
>>
File: Spagat.jpg (76 KB, 1080x810)
76 KB
76 KB JPG
>>90949588
>>
File: 1523244339182.png (54 KB, 240x193)
54 KB
54 KB PNG
smeller det nå?
>>
>>90949588
>Puls
>Blond
>Rundt 160-165 hoy
>Små pupper, type B-C storrelse
>Normalvektig
>Ikke fra Oslo
>>
>>90949734
>Anon måtte spesifisere at han onsket en jv med puls
>>
File: 1522794417829.jpg (155 KB, 1024x682)
155 KB
155 KB JPG
>>90943978
Dette, det er faktisk 100% et megmeg og veganisme er litterært noe av det mest miljoskadelige man finner, det er ikke tilfeldig at det kun forfektes av urbane hanreier som innerst inne hater naturen.
>>
>>90949588
1,75 hoy, tynn, blond, solbrun, små daier, stor rygg og ræv. Prima om hun er med på dykking, skyting, trening eller fallskjermhopping heller enn å være slik en basisk toyte som bare beveger seg om hun får tatt skrytebilder av det.
Om hun snakker nynorsk eller har en festlig dialekt er det bare positivt.
Så det får vel bli med drommer, ja.
>>
>>90949588
Afrikansk (har en greie for mork sjokolade), svart hår, europeiske ansiktstrekk, religios, normale pupper
>>
>>90949588
>lavere enn meg (1,74, ikke mobb)
>slank og veltrent
>blå oyne
>snill, omtenksom, aksepterer meg for den jeg er
>liker å reise
>>
>>90949588
Snill, fornuftig og sjarmerende ung dame, fǿdt på fǿrste halvdel av nittitallet og oppvokst på rett side av polarsirkelen, gjerne på bygda. Slank og fin, men gjerne litt muskler på kroppen. Faste bryster, passe store. Hårfarge er ikke så viktig, så lenge den er innenfor det naturlige spekteret. Har dessuten et par andre preferanser som jeg ikke trenger å nevne her.
>>
>>90949588
>lavere en meg (1,83 ikke mobb)
>t j u c c
>brune oyne
>frekk, apatisk, mobber meg for den jeg er
>liker å bli hjemme
>>
File: 1503613326647.png (78 KB, 680x412)
78 KB
78 KB PNG
Alle jenter er horer og jeg håper de alle dor!!!!!!!!!!!!!!
>>
>>90950997
Se, Anon, dette her er mobbing.
>>
>>90951026
Vi sier "hor" i Norge, ikke "se". Alternativt "se her", men det er noe forskjellig.
>>
>>90951057
No mobber du igjen, dette er faktisk ikke greit
>>
>>90950928
Du er jo nodt til å nevne dem hvis onge Sverigeanon skal oppfylle onskene dine.
>>
>>90949588
Har vært singel så lenge nå at jeg ikke har noen særlige krav, så lenge hun ikke er frekk og ikke er utro så er jeg fornoyd
Ville forsatt ikke tatt en landhval da
>>
>>90950928
>Har dessuten et par andre preferanser som jeg ikke trenger å nevne her.
Tror kanskje du nevnte dem uten å nevne dem, hvis du skjonner hva jeg mener...

2WD eller 4WD?
>>
>>90951092
>onge Sverigeanon
Tror ikke det, nei.
>>90951120
>2WD eller 4WD
Hva er det du antyder?
>>
>>90951120
Du vet jo at han ikke er interessert i 4WD
>>
>>90951167
Jeg vet, var mer for å si at det var rimelig åpenbart hva "preferansene" hans innebar
>>
File: danielfreeman.png (260 KB, 432x328)
260 KB
260 KB PNG
>>90951026
bare kodder med deg lille mann! hehe tjabba!
>>
>>90951120
>2WD eller 4WD?
Om hun er åpen for å laste i toeren eller fireren?
Jeg tror jeg holder på å bli gammel, jeg forstår ikke hva ungdommen skriver.
>>
>>90951120
>>90951167
Hva faen er det dere babler om
>>
>>90951334
>>90951372
2WD er liksom vanlig rullestol, 4WD er sånn motor-drevet rullestol- altså er de litt for odelagte.
>>
>>90951398
Åååja, sånn sett.
Subtilt, men meget godt gjennomfort, Anonsen.
>>
>>90951398
Rullestolmegmeg er bare så 2015.
>>
File: 1525611363995.jpg (56 KB, 600x600)
56 KB
56 KB JPG
>>90951452
>subtilt
>>
Ingenting er subtilt om du har vært her mer enn et par måneder.
>>
Gleder meg til helga, skal kjore en tur til Trondheim. Ser frem til å kjore gjennom Rendalen i Osterdalen, kan kjore så fort man vil på den veien, er aldri kontroll der
>>
>>90950997
>>lavere en meg (1,83 ikke mobb)
Du bor skaffe deg en kvinne som er hoyere enn deg slik at sonnene og dotrene dine blir hoyere
>>
>>90950928 er altså Sjakkanon?
>>
File: IMG_20180523_094458.png (620 KB, 1080x1127)
620 KB
620 KB PNG
Banned fra jodel...
>>
File: 1519892562564.jpg (147 KB, 657x527)
147 KB
147 KB JPG
>>90949588
Ho ska vær same og ikke ha no jævla n*rsk i sæ!
>>
>>90951771
Hva har du gjort nå da?
>>
>>90951771
Hvorfor banner du på jodel? Pass språket ditt du vet hvem målgruppen på jodel er
>>
>>90951648
både farfaren min og morfaren min var 190+ så tror det ligger i genene mine uansett.
I tillegg var brevet mitt rent kodd mot breveren for meg
>>
>>90951929
>I tillegg var brevet mitt rent kodd mot breveren for meg
SÅ DU INNROMMER AT DU MOBBET, HÆ?
>>
File: 206500.jpg (188 KB, 780x1214)
188 KB
188 KB JPG
>alliansen er kontrollert opposisjon
tenk igjen söten
https://www.facebook.
com/AlliansenNorge/videos/520781521670657/
>>
>>90951996
ja unnskyld da for faen, var ikke meningen okei?
>>
>>90952002
kan jeg få en kjapp lopned?
>>
>>90952002
>(((hvit nasjonalisme)))
>ikke kontrollert opposisjon
>>
File: IMG_20180614_215236.jpg (327 KB, 1008x1551)
327 KB
327 KB JPG
>>90951914
>>90951905

Jeg uuuuh... Larped som en man fra afrika og eg spurte om hvordan a finne en blonde jente... Ja...
>>
https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/jPJyz0/338-dager

denne artikkelen ser jo ganske interessang ut.
men jeg kan ikke lese den.
er den intresang?
hvordan kan jeg få lest den?
jeg barer spor...
>>
>Har nummeret hennes
>Kjenner til hjemmeadressen hennes og hybeladressen hennes i Tromso
>Kan navnet på foreldrene hennes
>Har 800 mb med bilder jeg har funnet av henne på Facebook, Instagram O.l.
>Har aldri snakket med henne for
Hvem fler ulykkelig forelsket?
>>
>>90950928
Mon tro om det finnes noen handikappede mennesker som passer denne beskrivelsen.
>>
Natta tråden! Her er et bibelvers og noen daier, så er der noe for alle.
Herren er min hyrde, mig fattes intet.
Han lar mig ligge i gronne enger, han leder mig til hvilens vann.
Han vederkveger min sjel, han forer mig på rettferdighets stier for sitt navns skyld.
Om jeg enn skulde vandre i dodsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt; for du er med mig, din kjepp og din stav de troster mig.
Du dekker bord for mig like for mine fienders oine, du salver mitt hode med olje; mitt beger flyter over.
Bare godt og miskunnhet skal efterjage mig alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennem lange tider.
>>
>>90952395
Brev navnet hennes, så kan jeg hjelpe deg.
>>
>>90952395
Stopp det, få deg hjelp
>>
Dfn ingen autistisk sotnos jv
>>
File: 1516079753919.jpg (21 KB, 320x240)
21 KB
21 KB JPG
>>90952386
>mfn dette mest sannsynlig vil skje meg
>>
Skal jeg mekke norsk-samisk vennskapsutgave?
>>
>>90953002
nei, da smeller det.
>>
File: 1529007365942.jpg (30 KB, 394x329)
30 KB
30 KB JPG
Ikke snakk med meg for jeg har drukket kaffen min!
>>
File: 1518815586962.png (152 KB, 624x885)
152 KB
152 KB PNG
>>90953002
nei for hælvete, Vuodna, ikke Norge, ok?
>>
*Stirrer på deg*
>>
>>90953500
Svierik, inte Sverige
>>
File: jonnirogn.png (622 KB, 900x900)
622 KB
622 KB PNG
NATTSKIFTET aka.
JRE #01 - Trollmann Bjarne

https://www.youtube.com/watch?v=d4zMfqDPwus
>>
Lag ny tråd

>>90954706
Godkar, trengte nattskift i dag
>>
>>90954706
Min Koffing utviklet seg til Weezing, fortell meg hva du tenker om det.
>>
Han snakker om pokemon
>>
Utviklingen er en metafor. Barndommen er glad, livet som voksen er bare jævlig.
>>
>>90954706
BJARNE TROLLMANN KOMMER SNART
>>
Har du tips for å få sove når sola steiker og skinner direkte inn vinduet ditt?
>>
>>90954706
>>90954915
>>
>>90954706
Svar på
>>90949588
>>
B J A R N E
J
A
R
N
E

Nå er jeg spent på innsikt inn i livet til en ekte trollmann
>>
Hvor mange polske jver har du pult til nå?
>>
Kan du sette på denne? For bjarne

https://www.youtube.com/watch?v=-zHm77FkW3U
>>
Bjarne!

Kan du hypnotisere?
>>
Bjarne er faen meg syk i hodet
>>
File: 1505573110409.png (655 KB, 984x720)
655 KB
655 KB PNG
>>
>dette er folka jeg deler tråd med

Bjarne, beskriv det eksakte oyeblikket du ble trollmann. Om du ikke var våken eller ikke vet fodselstiden så beskriv oyeblikket da du forst innså at du var blitt trollmann.
>>
Dette blir for degenerert for meg.

Melder meg ut, snakkes!
>>
>>90954706
Er det så sent allerede? Nei, får vel legge meg da, må jo være på kontoret klokka 8 i morgen.
>>
Syns bjarne hores litt ut som /vårmann/
>>
File: Hypno_AG_anime.png (33 KB, 740x776)
33 KB
33 KB PNG
Dette er Bjarne
>>
NY TRÅD!!!!
>>
polakken han snakker om,
han har aldri klart å hypnotisere meg jeg lover gutta
>>
vi er på side 10
>>
>Europris er en interiorbutikk i /norgetråden/
Å du milde skaper
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Y29vJ2gQ2fA

Spill denne, JP
>>
Ny tråd:
>>90955433
>>90955433
>>
Hva synes bjarne om homsene?
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.