[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: 1529335348270.jpg (215 KB, 1280x1316)
215 KB
215 KB JPG
edycja /cm/
>>
Ta legalna.
>>
>>92086031
ja postuje w tej bo jestem into emaskulacja
>>
>>92086031
That's fucking hot.
>>
znalazłem
to zabija lewaka
https://youtu.be/SXBKokTy9gA
>>
no trudno będzie recykling
>>
bump
>>
przechodze teraz
>>
File: 1507736772218.jpg (621 KB, 860x1200)
621 KB
621 KB JPG
nutka
https://www.youtube.com/watch?v=ktN_MXU5n7Q
>>
>>92089463
pierdol sie
>>
ta legalna
>>
recykling jest ważny bo trzeba dbać o planete i w ogóle
ja postuje tutaj
>>
File: 1503504345731.jpg (218 KB, 695x905)
218 KB
218 KB JPG
chuj tam ja nic nie mam do centymetrów i systemu metrycznego
>>
>>92086152
bazowany maga szalidaj xddddddddd
>>
File: 1444497234225.png (439 KB, 900x917)
439 KB
439 KB PNG
elo, dawno mnie tu nie było, proszę zadawać pytania
>>
>>92090022
czy to ten słynny czina?
>>
>>92090022
Która legalna?
>>
>>92090069
czy numer tego posta też daje wam niekomfortowe uczucie?
>>
File: 1414921074156.png (583 KB, 3100x2885)
583 KB
583 KB PNG
>>92090022
po co wrociles?
>>
File: 1448661419257.jpg (7 KB, 250x250)
7 KB
7 KB JPG
>>92090069
nie
>>92090116
wszystkie
>>92090184
z nudów i ciekawości oraz by mrozić żaby
>>
File: 1430286962989.jpg (155 KB, 652x602)
155 KB
155 KB JPG
>>92090220
ale żaby to ty zostaw
>>
File: 1450019018410.png (91 KB, 500x500)
91 KB
91 KB PNG
>>92090297
dobra, dzisiaj mają wolne od mrożenia
>>
>>92090333
no i tak ma byc oslo ladne cyferki
>>
File: 1531349899653.png (3.42 MB, 1899x2018)
3.42 MB
3.42 MB PNG
kto /kotki/ tutaj?
>>
>>92090440
Anon-pedał głównie.
>>
Jakimś chujem tamta się zrobiła bardziej pedalska.
>>
>>92091186
>tamta
nawet nie wiedzialem że są jakieś inne nici
>>
>>92091216
Ta, teraz lato znaczy sezon na wojny nitkowe.
>>
>>92091294
zimą jest najfajniej żbsz
nie mogę się doczekać kolejnych świąt i sylwestra z /polską/
>>
>>92090440
mam cały folder ale chce mi się spać, zobaczymy ile zpostuje na jednej captchy
>>
>>92091359
ale lepszej jakości proszę, ta Kashima jakaś obwisła
>>
File: 5sIRn9S.jpg (88 KB, 839x1263)
88 KB
88 KB JPG
>>92091359
>>
>>92091329
Akurat w święta zazwyczaj jednak siedzę z rodziną a w sylwestra z kolei za bardzo zapierdala, ale ogólnie jako sezon zima najlepsza dla /polski/.
>>
>>92091400
bonusowa panda
>>
>>92091437
zrobie jeszcze jedną kapcze bo mi się ten gif podoba to się podziele
>>
będzie recykling
>>
https://www.youtube.com/watch?v=V3ulZcptoIY
tak wrzucam ale nute bo czemu nie
jak ktoś z anonów lubi darcie mordy to polecam
>>
File: 24444765_p0.png (2.45 MB, 2000x2800)
2.45 MB
2.45 MB PNG
>>92091490
>>
3 akordy darcie mordy :3
>>
File: 43890112_p0.png (1.1 MB, 1200x1697)
1.1 MB
1.1 MB PNG
>>92091530
>>
>>92091552
to bardziej się punka tyczy słodziaku
>>
>>92091490
To nie jest z IS przypadkiem? Coś jakby poznaję te cycki.

>>92091503
Spierdalać, tu jest /komfi/.
>>
File: 46964584_p0.jpg (633 KB, 744x1052)
633 KB
633 KB JPG
>>92091564
smagowa szlachcicka kocia
to just ostatnia kapcza przyrzekam
>>
siema
>>
byłem po komputer w serwisie, wszystko u gościa śmigalo, wlaczal wylaczal z 5 razy
przyszedlem do domu, wszystko smiga, a jak wylaczam to sie nie wylacza, tylko monitor sie wylacza

zajebiscie
>>
File: WrowLWH.jpg (88 KB, 600x660)
88 KB
88 KB JPG
>>92091629
>>
szą było kiedyś lepszym miejscem
wszystko się zjebało przez tych twojotubowych czytaczy past z robota
>>
>>92091659
w jakim serwisie
>>
File: gabriela.gif (1.24 MB, 400x533)
1.24 MB
1.24 MB GIF
>>92091665
>>92091593
aż mi się przkro przyznać ale nie wiem, miałem zapytać gdzieś o źródło ale zapominam ciągle.
Jak juz tu jesteś to IS z jakiego programu?
>>
rozjebał mi się znowu kabel od słuchawek ehhh
>>
>>92091574
2 powerchordy darcie mordy :c
>>
>>92091731
odpinany czy zespolony ze słuchawkami?
>>
>>92091659
Komputer czy ""komputer"" (laptop)?
>>
ja postuję w tej tutaj jakby co bo legalna
>>
>>92091186
>wujaszek
>pedalski
Ty polacka kurvvo
>>
>>92091689
fanserwisie
>>
>>92091757
odpinany, Bogu dzięki.
swoją drogą rozjebały mi się też zespolone bluetoothowe których używam do biegania, ale te to tanie badziewia są.
>>
File: kongo des.jpg (336 KB, 719x971)
336 KB
336 KB JPG
>>92091706
>IS z jakiego programu
>>
>>92091754
tez nie bardzo w blacku nie ma pałerów (chyba tak zgaduje bo chuja się znam na teorii muzyki )
>>
>>92091773
a to spoko
>>
>>92089017
który to
>>
>>92091916
It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
>>
DOKĄD ZMIERZASZ PANIE
>>
powinienem nauczyć się laciny
>>
pomódl się za lato
>>
spójrzcie na dzisiejsze nitki i powiedzcie mi że letni napływ to mem
>>
It's coming home kurdwa XDD
>>
bolą mnie nadgarstki od tego ciągłego siedzenia przed kompem
musze załatwić sobie krzesło na tyle wysokie by dalo się korzystać z podlokietników
>>
>>92092054
letni napływ to mem
>>
>>92092111
trochę drogie te krzesłą żbsz
>>
Letni napływ siedzi w tej nice, bo przestraszyli się potężnego wujaszka xD
>>
nie pytaj świata dokąd zmierza
>>
>>92092200
dokąd zmierzam ja
>>
europejskiego to jednak zajebać należy
>>
>>92092259
dokąd zmierzasz, Panie
>>
>>92092171
Nikt nie chce patrzeć na to gówno, napływy czy nie.
>>
File: 1531250924462[1].jpg (729 KB, 2000x2000)
729 KB
729 KB JPG
Jak osiągnąć CHIM?
>>
>>92092311
co to ma niby być
>>
>>92092311
włącz konsole koleś
>>
miast pytać pomódl się za lato
i za pachnącą chlebem miłość
>>
europejski postuje tam to ja postuję tu
>>
>>92092311
Dagoth Ur did nothing wrong
>>
>>92092417
spoko
>>
>>92092417
this is true but i still stand with tribunal because Almalexia has nice tits
>>
>tug kac
>>
giereczki dla kurwa dzieciaczków
>>
File: animka rozjebana.jpg (36 KB, 353x356)
36 KB
36 KB JPG
znow tu jestem
>>
>>92092509
czym się strułeś tym się lecz hehe
nie mati?
>>
>>92092548
hehe no dobre XD
>>
>>92092544
nie bądź tutaj
>>
>>92092583
a teraz poważnie jesteś jednym z anonów alkoholików?
>>
>>92092629
tak i jest to chujowe nigdy nie zostań alkoholikiem bo rozpierdoli ci to życie pozdrawiam
>>
>>92092648
sam sobie zdążyłem zniszczyc zycie więc jedyne co mi zabrało by chlanie to zdrowie
>>
>>92092724
no to na zdrowie w takim razie
>>
>>92092648
>tug życie rozpierdolone mimo abstynenctwa
aha fajnie
>>
na zielonej ukrainie
przy kochanej mej dziewczynie
>>
ide spac przechodze w undadadadadergrounds
>>
>>92092800
no to dobranocc
>>
UWOOOOOLNIJ MNIE
>>
URATUJ MNIEE
>>
>>92092721
który to
>>
znowu się wkurwiłem
>>
ehh
>>
No siema robaczki, teskniliscie? Przypadkiem poznalem nowego goscia bo poprosil mnie o pomoc z kwerenda w systemie ticketowym, ale sobie pogadalismy na rozne tematy, moze nawet nowy przyjaciel? Az sie cieplo w srodku zrobilo.
>>
>>92093802
weź się zabij
>>
File: Untitled2.png (3.91 MB, 1920x1080)
3.91 MB
3.91 MB PNG
kiedyś to robili anime
nie to co dzisiaj
>>
File: 57f.jpg (16 KB, 300x311)
16 KB
16 KB JPG
>>92093884
I to ty wypominasz mi brak osobowosci, powtarzajac te same dwie czy trzy kwiestie w kazdym poscie, o ironio. Ciesz sie ze zaczynam tygodniowy urlop wiec mozesz mi possac robaczku.
>>
>>92093941
a ja moge?
>>
>>92089879
Czemu lewacy tak szybko dostają szajby?
>>
>92093941
ty naprawdę myślisz że tylko jedna osoba cię nienawidzi?
chciałbym mieć takie urojenia jak ty, nie musiałbym już kupować narkotyków
>>
>>92091818
Myślała pewnie że IS to nazwa postaci.
>>
do trzeciej nad ranem siedzi sobie i "pracuje" xd
no i oczywiście nie może postować z komórki bo tam rangebana ma...
dobre
>>
>>92094034
Chuj mnie to obchodzi ilu z was niedojebow ma ze mna problem, tak czy tak umilacie mi czas.
>>
>>92093802
>z kwerenda w systemie ticketowym
Z czym?
>>
tug skrajny alkoholik
>>
Ja nie mam nic do europejczyka.
Dobra zmażcie to nie oglądał LWA ale poza tym to nic do niego nie mam.
>>
>>92094076
Kwerenda – poszukiwanie informacji w zasobie archiwum lub biblioteki. Kwerendy przeprowadza się osobiście w czytelni instytucji, można skierować do niej zapytanie lub skorzystać ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych lub bibliotecznych online.

Gosc potrzebowal wykonac raport z wszystkich ticketow z ostatniego tygodnia i nie wiedzial jak sobie z tym poradzic bo nigdy wczesniej nie uzywal service nowa.
>>
Europejczyk co sądzisz o lewakach?
zobaczymy czy bazowy czy nie
>>
>>92094066
ale chujku, jak cały czas odpowiadasz tylko
>h-hehe mnie to wcale nie o-obchodzi co w-wy mówicie! to mnie wręcz bawi! *odpowiada na posta i wmawia sobie ze tylko jedna osoba go nie trawi*
to jesteś tym bardziej niewiarygodny xd
czasem aż smutno mi się robi, ty upośledzony gnojku
ale hehe, ciebie to w ogóle nie interesuje! mamy cię już więcej nie szkalować, bo to ciebie wręcz śmieszy! przestańmy zatem!
xd
>>
europejczyk sie napierdolił
>>
europejski to skurwiel jednak jest
>>
Ej chłopcy potrzebuje pomocy ze studiami
jak jestem na liście kandydatów na kierunek to mogę już imprezować czy jeszcze się mogę nie dostać?
>>
File: 1530612363910.png (77 KB, 188x264)
77 KB
77 KB PNG
>>92094108
Lubie akko i LWA mam gdzies w backlogu, skoro polecasz to poogladam.
>>92094132
Sa niedojebani wg mnie, politycznie jestem prawicowo nastawiony.
>>92094136
Dobra zamknij dupe, nawet nie czytam.
>>
>n-nawet nie czytam
oj jak tą kurwę zabolało xd
>>
File: ja.png (28 KB, 300x408)
28 KB
28 KB PNG
Dobra widze że mogę być w mniejszości w nie maniu nic do europejczyka.
Co wy do niego macie?
>>
ej europejski, jesteś?
mam pytanko
>>
>>92094230
Jestem do 7 rano, pytaj.
>>
Ja byłem neutralny ale się zorientowałem że dzisiaj mi bana zdjeli to zobaczyłem co tam i stwierdzam że euro tp skurwiel ale do uratowania.
dziękuje za uwagę.
>>
File: 1518659290979.jpg (35 KB, 636x476)
35 KB
35 KB JPG
też wam czasami smutno bez powodu?
>>
>>92094258
dlaczego z ciebie taki skurwiel jest?
>>
>>92094303
cały czas
>>
>>92094303
nie bez powodu, ale owszem
>>
>>92094304
Bo zycie mnie nauczylo ze nie da sie byc milym w tym swiecie.
>>
>>92094304
Ale mu powiedziałeś hehe strollowany
>>
>>92094333
>Bo zycie mnie nauczylo ze nie da sie byc milym w tym swiecie.
Nie on ale to bardzo złe nastawienie. Bądź miły dla innych.
>>
>>92094333
jak chciałem być miły to mnie odepchałeś więc wal sie na ryj fagasie
>>
>>92094167
Podbijam bo to dla mnie istotne a ja WIEM żewy wiecie.
>>
>>92094333
nie bądź miły dla innych
my ciebie nie lubimy, ty nas też nie
zatem znajdź sobie jakieś forum gdzie cię docenią, zamiast prowokować tutaj ludzi swoją obecnością
>>
>>92094333
Odsyłam cię na przymusowy urlop na /kind/ z ósemki, może pomoże.
>>
>>92094413
Ale ja was lubie, gdybym was nie lubil to bym tu nie wracal.
>>
Przypomnijcie mi czemu go nie lubimy bo zapomniałem.
>>
>>92094444
>>92094455
Ale kombo
To znak.
>>
>>92094455
Bo ta nitka jest pełna komuchów i nie mogą wytrzymać tego że on ma własną, "niepoprawną" opinie.
>>
Ej chłopcy potrzebuje pomocy ze studiami
jak jestem na liście kandydatów na kierunek to mogę już imprezować czy jeszcze się mogę nie dostać?
>>
>>92094527
>>92094455
Bo lewaki chcą go zatkać, tak na prawde to pewnie jeden albo 2 spamerów na raz to robi, szczególnie w środku nocy.
Szmaty.
>>
File: 11242355432.png (1.18 MB, 750x1089)
1.18 MB
1.18 MB PNG
>>
strasznie ci litwni przekręcają historię na temat wilna żbsz. smutno mi się robi jak polacy się nabierają na ich propagandę.

ostatnio w /v4/ polaczek chciał mnie przekonać że wilno jest miastem o charakterze zupełnie litewskim, a nie polskim, bo ma rynek w kształcie trójkąta, a w polsce wszystkie rynki są czworokątne, nie? tak mi powiedział
oczywiście chuj go obchodzi że miasta typu łomża, i wiele innych, też mają rynki trójkątne, mimo że się znajdują w polsce. a kowno, miasto w pełni litewskie, ma rynek czworokątny.

wybrał się polaczek do wilna i się nasłuchał bzdur od przewodników że wilno to w pełni litewskie miasto, no bo ten, mieli trójkątny rynek, i chuj
jeśli powtórzysz kłamstwo odpowiednio często, to w końcu ktoś w nie uwierzy
>>
>>92094591
Według nich to specjalnie sie atencjuje tutaj z flaga o 5-6 rano gdy jestem doslownie jedyna osoba w nitce bo cala reszta posterow o tej godzinie spi.
>>
>>92094444
Ej czemu oni cię nie lubią?
>>
>>92094607
Wilno nasze
>>
>>92094634
No ale mógłbyś się flagi pozbyć desu.
>>
>>92094606
To.
>>
>>92094644
Bo sie wyrozniam, a przeciez polaczkowosc bardzo tego nie lubi.
>>92094675
Zaplac mi 20$ za passa to sie pozbede, naprawde jest range ip ban lte a nie chce mi sie placic za jakies wasze widzimisie co do bolu dupy z powodu flagi.
>>
>>92094714
>20$
już chcesz anona oszukać bo on kest tańszy niż to
>>
>>92094653
już nie, ale zacierają tam ślady po polsce bardzo agresywnie
na placu lukiskes (były plac józefa piłśudskiego) dali wielką plakietę by uczcić litwinów którzy zginęli w 1991 za sprawą wojsk radzieckich. było ich kilkadziesiąt. o powstańcach styczniowych, których było kilkadzisiąt razy więcej, i których zginęlo o wiele więcej, prawie nie uczcili - jest maluśka plakietka gdzieś na poboczu, gdzie nikt jej nie widzi. wszak wszystko co związane jest z polską musi być zacierane
też fajne jest jak traktują cmentarz na rossie. litwinów chowa się tam praktycznie dopiero od 1945, czyli od roku kiedy miasto stało się litewskie. ale jak przyjdziesz tam jako turysta i przeczytasz sobie tabliczkę informacyjną, to mówią ci że tutaj pochowani są litwini, białorusini i polacy, w tej koleności. nie zważywszy na to że większość ludzi pochowanych tam to oczywiście polacy. a tabliczka informacyjna jest napisana po litewsku, angielsku, i rosyjsku, no ale po polsku to już nie
>>
>>92094714
>naprawde jest range ip ban lte
Z kąd wiesz?
>>
>>92094760
Według https://www.4chan.org/pass kosztuje 20$, jezeli jest jakis inny sposob na zakup to nie jestem jego swiadomy.
>>
>>92094714
>a przeciez polaczkowosc bardzo tego nie lubi.
nic to do tego nie ma, założę się że jestem bogatszy od ciebie i odwiedziłem więcej krajów niż ty. jednak nie wierzę ci że ty tą flagę musisz mieć
>>
>>92094772
>były plac józefa piłśudskiego
Marszałek tak despota sam go po sobie nazwał czy co?
>>
>>92094812
władze miasta tak go nazwały
>>
prawie już czwarta nad ranem danonki
>>
>>92094790
Fajne, niestronnicze źrudło
>>
raz na rok chyba dają zniżkę na passy
>>
>>92094607
>>92094653
>>92094772
>jak oni mogą mówić po litewsku na litwie >:-(
>>
>>92094782
Wlasnie sprobowalem zapostowac z telefonu i nie da rady, jak wroce do domu to odpowiem na tego posta z screenshotem z telefonu.
>>92094797
Moze tak moze nie, nie wiem co zwiedzanie innych krajow ma tutaj cokolwiek do powiedzenia, bylem w 2 krajach za granica i wcale mi sie nie spieszy do trzeciego, podrozowanie nie jest moim hobby. Flaga jest z pisania z pracy tak jak to powtarzalem wiele razy, a co do range bana to wyzej masz odpowiedz.
>>
>>92094901
Kiedy?
m-może kupie
Pewnie nie lol
>>
najobrzydliwsze jest to że jak zagraniczniak się zapyta polaka na temat wrocławia to polaczek powie że wrocław to niemieckie miasto wydarte przez polskę
ale jak się zapyta ltwina to ltwin mu powie że w*lno zawsze było i zawsze będzie litewskie
skąd się wzięła ta uległość polaków?
>>
>>92094908
Jaki jest powód i termin bana?
jestem elitarnym i poszukiwanym
>>
>>92094944
Podaj źródło
>>
>>92094949
"Posting from your ISP, IP range, or country has been blocked due to abuse."
Dokladny komunikat przy probie posta.
>>
>>92094905
nie zrozumiałeś o co chodzi
miasto jest teraz ich, niech sobie piszą tabliczki po litewsku i gadają po litewsku ile chcą, chuj mnie to
ale czemu na cmentarzu na którym znaczne większość osób pochowanych to polacy piszą sobie że to cmentarz litewski? i nie dadzą nawet informacji po polsku, ale po rosyjsku to już tak?
czyżby musieli komuś udowodnić że miasto jest w pełni litewskie? hmmm....
>>
>>92094932
nie pamiętam ale raz dali chyba w maju to było rok czy dwa lata temu
>>
>>92094978
Bo mają dużo ruskich turystów bo dla nich to zaraz obok.
Polaczkowego nie dają bo po chuj, białoruskiego też nie ma. Ruski to są zawsze takie cioty europy i się zakłada że nie znają angielskiego a od innych to się tego oczekuje.
>>
>>92095002
Dobra ale to jest raz na rok czy po prostu raz było? Bo jak tego raz na rok nie ma to penis mnie to.
>>
>>92094977
To se jakieś tanie proxy załatw.
Takie za 2 zł
>>
>>92095035
nie zdajesz sobie chyba sprawy ile tam polackich turystów przyjeżdża co rok. autobusy z warszawy przyjeżdżają dwa razy dziennie, w lecie częściej. do tego dolicz bezpośrednie loty z warszawy. jest tam w chuj dużo polskich turystów. ale tabliczki nie dadzą.
>>
>>92095086
Jak juz mowilem, nie bede kombinowal bo was boli dupa, kurwa zakryj sobie flage jakims skryptem jak ci tak bardzo przeszkadza.
>>
Zrób se proxy z kompa domowego
Problem naprawiony nie dziękuj.
>>
>>92095053
nie wiem
>>
trochę mnie smuci że ma się ip i może ono zostać zbanowane bo dosyć często mnie banują
na domowym ip mam 52 banów i mnie w końcu spermabanowali to teraz już tylko mogę postować z komórki
>>
>koledzy anonsy chcą pomóc i rzucają pomysły
>euro się bulwersuje i zaczyna krzyczeć
I dlatego cię dużo z nas nie lubi.
>>
>>92095035
ruscy do szengen potrzebują wizę... polacy nie
>>
>>92095139
Anon debil nie wie jak dostać nowe ip
Bym powiedział ale to telefonoposter.
pochwal się za co bany
>>
>>92095159
Gdybym chcial to juz dawno kupilbym sobie passa ale nie widze w tym zadnego sensu, nie rozumiem tego bolu dupy o flage, to nie moj problem.
>>
>>92095170
Hiszpanie też nie to mają dać hiszpańaką?
Myślisz że oni jakieś karynie i saszy odmówią wizy na dzień jak powiedzą że chcą jedno miasto zwiedzić i może na zakupy iść?
>>
>>92095204
po części za postowanie nsfw
po części za spam/flooding
po części za obrazę modów
>>
>>92095118
Podbijam
>>
>>92095268
>za spam/flooding
Co spamowałeś/kogo podtapiałeś?
>>
Ej chłopcy potrzebuje pomocy ze studiami
jak jestem na liście kandydatów na kierunek to mogę już imprezować czy jeszcze się mogę nie dostać?
euro ty pewnie wiesz wyglądasz na takiego co na studia się zapisał i prawie zdał
>>
>>92095241
co to za kurwa argument?
jest cmentarz, zabytkowy, bardzo zresztą ładny
3/4 osób pochowanych tam to ludzie którzy nazywali się tadeusz czy zbigniew
1/4 osób tam to ludzie którzy nazywali się vitautas albo sasha
jest to nekropolia narodowa polska
ale powiedzą ci że nie, tutaj leżą litwini, białorusini i dopiero potem polacy
na trzecim miejscu
a informacji po polsku nie dadzą
jest to kompletne znieważenie osób spoczywających tam
no ale oni uważają że w wilnie mieszkali tylko spolonizowani litwini, nie prawdziwi polacy, bo muszą sobie zracjonalizowac jak miasto "litewskie" nagle stało się w większości zamieszkałe przez polaków
temu piszą że osoby pochowane tam to w większości litwini
jest to przekręcanie historii
>>
>>92095346
Nie mam studiow, nigdy sie nie zapisywalem, nie mam pojecia.
>>
Euro jesteś gejem?
serio pytam bo się zastanawiam co o nas myśli taki obeznany w świecie
>>
>>92095316
e tam szkoda gadać
>>
>>92095376
>nekropolia narodowa polska
dumny polak patriota.png
>>
>>92095383
Nie jestem, moje pedalstwo ogranicza sie do ogladania dojinow z trapami albo pedalpostowaniem.
>>
>>92095409
tak, jest to miejsce oficjalnie uznane przez rząd polski jako nekropolia narodowa
ale baituj sobie dalej
>>
>>92095402
Opowiadaj. Jestem ciekaw.
>>
robi się już jasno
>>
ups haha jest juz 4
pora spacz, dobranoc
>>
>>92095473
no to dobranocc
>>
>>92095412
>moje pedalstwo ogranicza sie do ogladania dojinow z trapami
Czyli jesteś.
>>92095376
Jak cię tak boli dupa o to napisz jakieś pismo do władz miasta czy coś bo jestem pewien że nikt nie ma takiego autyzmu żeby o to prosić nikt nie narzekał.
>>
>>92095376
>temu piszą że osoby pochowane tam to w większości litwini
A teraz ty kłamiesz bo tak tam wcale nie jest napisane i zmyślasz.
nie ładnie.
>>
mniam
>>
Wygrałem argument bo anon kłamał dziękuje
Ide spać euro masz słabe nerwy elo
>>
>>92095497
jakby polacy nagle zaczęli pisać na cmentarzach armii czerwonej na terenie polski że tam leżą polacy, czeczeni, a dopiero potem ruscy czy ukraińcy to wątpie żeby im się spodobało
jak można się z tym tak po prostu pogodzić?
>>92095520
jak piszą lt, bl, pl w takiej kolejności to implikacja jest oczywista
>>
>n-no ale ten jest też dużo turystów z hiszpanii i w ogóle, a i-im też nie dają tabliczek
no kurwa jego mać, wspaniały argument, wszak miasto było kiedyś pod zwierzchnictwem korony w madrycie a większość jego mieszkańców to byli hiszpanie xd
kurwa jak można takim rogaczem być
>>
>>92095710
kick you'reselv potworka type
>>
>>92095745
chodzi po prostu o to że na wypadek gdyby przyjechał tursysta z niemiec czy anglii i sobie przeczytał informację żeby od razu wiedział że miasto jest w pełnie nie polskie i że polacy tam stali na trzecim miejscu
no i okazjonalny turysta polaczek też się znajdzie, tabliczkę sobie przeczyta, uwierzy co tam napisali, i opowie o tym rodzince, zarazem pogłębiając polski kompleks o tym źe polska skradła komuś ziemie i jest w posiadaniu ziem nieswoich
i w ten sposób szerzy się propaganda
>>
>>
>>92095848
hit a monser with a foot you mate
>>
>>92096073
kurwa boli mnie łeb
>>
dobra chuj wam w dupę idę spać elo
>>
siema śpię
>>
>>92096141
milych snow
>>
>>
File: 1516375958532.gif (726 KB, 254x401)
726 KB
726 KB GIF
chyba nie będę szedł spać dzisiaj
>>
>>92096798
Dlaczego? Sen jest bardzo wazny.
>>
>>92096811
dziwnie się czuje i nie mogę zasnąć, zwłaszcza że te chujki małe ćwierkają i jest jasno
>>
>>92096906
No to czas na fapa a pozniej spac, to ze jest jasno nie ma znaczenia.
>>
>>92096981
już to robiłem
no i ma znaczenie bo nie moge zasnąć przez to
>>
>>92097036
Widocznie nie jestes wystarczajaco zmeczony zeby spac, kilka godzin i pozniej do wyra.
>>
>>92097075
to wstane o dwudziestej
dlatego nie będę szedł spać
>>
>>92097124
Zawsze mozesz sobie zrobic krotszy cykl snu rem ok. 3 godziny, jest stronka sleepyti.me oblicz sobie krotki cykl snu i jakos dotrwasz do wieczora bez bolu.
>>
>>92097180
ok to tak zrobie, ide spać za 9 minut
>>
>tug Europejczyk jest żydem członkiem JIDF i stało monitoruje
>>
>>92098156
>musialem wygoglowac co to JIDF bo nie wiedzialem
lol
>>
>>92098252
Kurwa nie, robisz dla IT Bogdanowów
>>
File: 1528064501377.png (5 KB, 566x491)
5 KB
5 KB PNG
>>92098527
Moze tak, moze nie.
>>
elo robale
>>
File: you_know_who_is_behind.png (44 KB, 2000x1333)
44 KB
44 KB PNG
>>92098732
raczej tak
>>
>>92094782
Euras tutaj, jak obiecywalem screen z range banem, teraz mozecie mi lizac jaja, ide spac nara.
>>
File: 1491834202243.gif (1.99 MB, 450x600)
1.99 MB
1.99 MB GIF
elo wstałem
>>
ale piszcie coś
>>
Polskim flagom nie daję (You).
>>
wstalem
>>
No siema poliaki
>>
File: vx7io8xnzef01.png (1.73 MB, 2830x2480)
1.73 MB
1.73 MB PNG
>>92094607
To niezły polski Vilnius xD
>>
File: 1531240882579.jpg (85 KB, 566x566)
85 KB
85 KB JPG
no elo wstalem
>>
File: ss.png (1.56 MB, 1149x857)
1.56 MB
1.56 MB PNG
ale nudy
>>
File: 231.jpg (1.46 MB, 1125x2001)
1.46 MB
1.46 MB JPG
Czas na poranny zastrzyk energii
>>
>>92101514
ja już zjadłem owsianki i właśnie popijam herbatkę
>>
>>92101514
>>
nastęoną róbcie niepedalską
>>
musze zaczac szukac pracy tzn zrobic od nowa cv ale nie wiem jak do tego sie zabrac
>>
dlaczegi z nas takie przegrywy są?
co jest z nami nie tak?
>>
jak ja nienawidzę polaków
>>
hehe dawaj mati zapostuj link do widea na youtubie pewnie wiele osób na to kliknie
>>
>>92101786
a ty do jakiej narodowości należysz?
>>
mati podaj
>>
Uważam siebie za Prusa
>>
>>92101752
nom ja też nie wiem
>>
polakuuuuuuuuu
czy ci nie żaaaal?
>>92101813
no to się uważaj za prusa, ja w takim razie jestem żydem
>>
dobra idę dalej spać elo
>>
>>92101279
nom epickie granice sprzed ponad 500 lat
wiesz że na bazie takich to polska mogłaby w latach międzywojennych wypowiedzieć wojnę niemcom bo byli w posiadaniu wrocławia i opola, które zostały założone w królestwie polskim jakieś 800-1000 lat temu?
ale potem oczywiście granice się przesunęły i nagle w tych miastach mieszkali już tylko prawie sami niemcy, więc twój argument jest absolutnie chujowy
ale spoko propaganda, łap ślinę polaczku
>>
>>92101791
ale nuta
>>
WIELGA BOLZA GADOLIDZKA
>>
elo
>>
>>92101926
co jest
>>
>>92101943
pije porannąkawę
>>
>>92101966
cieszę się
>>
File: 1531352874730.png (1.09 MB, 723x1023)
1.09 MB
1.09 MB PNG
>>
>>92102034
po chuj
>>
>bądź polakiem
>siedź na szonie
>zacznij wierzyć w zagraniczną propagandę i miej ból dupy w ich miejscu jak ktoś ci ją rozpierdala
nie no, tego jeszcze nie pisali

>a-ale moi turyści z hiszpanii! a-ale będę ironizował i implikował żeś powiedział że mają nie mówić u nich po swojemu! a-ale k-kłamiesz!
dobre kurwa, dobre
>>
łapanie śliny jednak wam pasuje
może hitler naprawdę miał rację i słowianie nadają się tylko jako uległe zwierzęta robocze
>>
>>92101514
>mango loco
od razu lego loco kurwiu
>>
>>92102229
który to
>>
Może prawiczek być pedałem? Pytam sie ekspertow
>>
>>92102170
ty
>>
>>92102266
właśnie prawictwo to przyczyna pedalstwa
pedał widzi że nie ma szans u kobiet to się przeżuca na mężczyzn
>>
>>92102305
to ale nieironicznie
>>
to ale ironicznie nieironicznie xD
>>
jebać polskę, ale nieironicznie
>>
>>92102403
to wyjeżdżaj sobie zamiast tu siedzieć i gnić
zacznij się uczyć niemieckiego czy francuskiego zamiast tu cały dzień siedzieć i nas obrażać
niczego tym nie zmieniasz, tylko marnujesz czas
jeśli chcesz ten kraj opuścić to daj coś z siebie
powodzenia
>>
File: 1464275638024.jpg (182 KB, 1444x1440)
182 KB
182 KB JPG
Ale dupsko pękło internetowemu husarzowi xD
>>
>>92102403
Jebalbym polskie kobiety. Ale gdzie jich szukac w czechach?
>>
>>92102464
Jesli nie jestes murzynem to nawet na ciebie nie spojrzą
>>
>>92102463
ale ja mówię tak na serio
nie lubisz polski ani polaków, to dobrze, twoja sprawa, pewnie masz do tego jakieś powody
nie ma problemu
ale nie rozumiem dlaczego tu siedzisz i gównopostujesz zamiast naprawdę zrobić coś co by ci pomogło w końcu z polski wyjechać
>>
>>92102482
Juz mnie powiedzalo mnogo anonow w tom threadzie. To muszi byc prawda
>>
>>92102521
>mnogo
to fajny larp spierdalaj
>>
>>92102559
zostaw go
>>
>>92102444
cyferki mądrości
>>
slav-slave
>>
oh how I hate that european poster
>>
łapanie śliny to polski sport narodowy
>>
>>92102559
O ja pierdole. Ja tiez ucze sie rosijsky ale czasami pomyle sie. Jestem czechem naprawde
>>
>>92102559
W internecie to nie LARP.
>>
>>92102688
ksmt
>>
wasze stare robia mi golabki
>>
>>92102713
twoja dała mi tzw. głowę
>>
Oglądacie dupanime sezonu?
>>
>>92102820
nie
>>
>>92102820
nie
>>
>>92102839
>>92102842
Czemu nie? Czy jesteście tzw. gay'ami?
>>
>>92102860
chuj cie to
>>
>>92102860
chuj cie to
>>
>>92102860
dick you this
>>
>>92102869
>>92102891
>>92102910
Obejrzycie jeden odcinek to was od razu wyleczy z pedalstwa.
>>
po co marnować czas na anime bez fabuły, stworzone tylko dla fanservice
>>
>>92102940
ale nie jestem, podpiąłem się dla hecy
dupy szanuję, ale po keijo mam uraz bo nawet one nie mogły go odratować
>>92102953
a ruchasz po co, bo pewnie nie dla fabuły
>>
>>92102940
ehhh no dobra, obejrzę jeden odcinek
>>
>>92102940
>bikini
nie rozumiem czemu się tym tak bardzo podniecasz
to love ru, gdzie co chwilę widać gołe cycki i wargi sromowe to ja rozumiem, to jest faktycznie podniecające
ale anime w którym ubrane loszki animki sobie podają piłkę jest wręcz pedalskie bo anoni którzy to oglądają zaczynają się identyfikować z jedną z loszek bo tak działa ludzka psychika
>>
>>92102953
To ma akurat fabułę, chociaż zapowiada się, że lepiej jakby nie miało.
>>
>>92102973
nie rób tego
>>
>>92102983
>oglądanie siatkówki plażowej kobiet jest pedalskie
Czy ty się dobrze czujesz?
>>
dajcie legalnych cm
>>
>>92103011
oglądanie seriali dla dziewczynek typu winxx też jest bardzo pedalskie
wiele pedałów ogląda te bajki bo uwarzają że oglądać to gówno jest damskie i odróżnia ich od reszty mężczyzn
oglądanie anime w którym są same loszki jest również pedalskie bo zamiast oglądać coś męskiego to oglądasz słodkie dziewczynki jak sobie podają piłkę
>>
>>92102940
jest z polskim lektorem? wkurwia mnie japoński
>>
>>92103078
>t. seba-chujogrzmot, najbardziej męski mężczyzna na męskim forum o chłeptaniu spermy
>>
czy zastałem łukaszka
>>
>>92103122
No i się zesrał
>>
>>92103122
tego nie powiedziałem, ale nie wyzywaj innych od pedałów tylko bo nie chcą oglądać twojego pedalskiego serialu
to czysta hipokryzja i nic więcej
>>
so he shit himself
>>
NOWY
>>92103155
>>92103155
>>92103155
>>
File: f_00d238.jpg (72 KB, 640x640)
72 KB
72 KB JPG
Za godzinę posiedzę w pracy jeszcze 3 godziny
>>
>>92102068
Wyobraźcie spbie mieć taki ból dupy o tabliczke na cmentarzu.
>>
Ej chłopcy potrzebuje pomocy ze studiami
jak jestem na liście kandydatów na kierunek to mogę już imprezować czy jeszcze się mogę nie dostać?
>>
>>92102983
>wargi sromowe
widzisz i przez takie właśnie nazewnictwo w pstatnich latachprzestałem się interesować kobitami
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.