[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: ekte negertimer.jpg (145 KB, 600x682)
145 KB
145 KB JPG
Ekte negertimer-utgaven

Forrige
>>93349068
>>93349068
>>93349068
>>
dfn ingen emilia clarke jv
>>
Endast Svenskar tillåtna
>>
>>93366836
Dra til helvete, svenskjævel.
>>
File: 1434474582507.jpg (76 KB, 349x356)
76 KB
76 KB JPG
>>93366841
Steget före dig
>>
dios mio
>>
Jeg har så lyst på en middelhavs-jv at jeg vetta fean hvor jeg skal gjore av meg!
>>
>>93366999
Kanskje middelhavet?
>>
>en fyr har lagt inn innlegg i linjeforeningen
>han er cosplayer
>en fyr har kommentert og kverulert på et innlegg fra admin
>han har gått to år på to forskjellige studier fra for av og er veganer og deler masse veganershit på facebook

går jeg kringlestudie? hva faen er dette
>>
>>93367042
Fy FAEN, du er en sånn smarting du!!!
>>
>>93367218
Du la liksom litt opp til det fåvæ.
>>
HIF Avicii
>>
Er skikkelig svett i rumpa og det klor på rumpeballene.
>>
File: 1526468168180.png (123 KB, 612x563)
123 KB
123 KB PNG
animeklubben på universitetet: JA eller NEI
jeg ser på kanskje 1 eller 2 animer i året (og sjelden en av de nye)
>>
>>93367845
Avicii blev mördad
>>
>>93367895
anime er fattigmanns netflix
>>
>>93368037
men kanskje jeg kan mote en sot cosplay pv
>>
>>93368117
er det du som har lagt inn innlegg på linjeforingens facebookside eller.....
>>
>>93367895
Ja!
>>
>>93367895
mongo
>>
>>93368280
nei
>>
De blå-brune vil fjerne stotten til regulering.

Dvs. at de Blå-Brune vil lage et offentlig skille mellom hvem som er fattig og hvem som er rik. I den grad det var noen tvil (!)

Ingen tenkende mennesker kan være for dette!!!
>>
File: durntoyah_0.jpg (3 KB, 86x124)
3 KB
3 KB JPG
>>
jeg er full gutta
>>
>>93370006
kann jei tisse i munnen din? :)
>>
>>93369263
Ja det var jammen meg et stort og fint bilde.
>>
>>93370066
Er du en sot jente?
>>
>>93370388
ja.
>>
>>93370503
I så fall, tiss i vei!

*gaper opp*
>>
Det verste med sommeren er at jeg alltid får skikkelig sumpræv, og hvis jeg er litt uheldig så blir det til sölerumpe også.
>>
>>93370648
Sumpræv? Sölerumpe? Kan noen forklare, dette er ikke terminologi jeg er vant til.
>>
>>93370766
solerumpe er når du har diaré smurt utover rumpeballene dine og i bokseren din.
>>
File: 1533872280296.jpg (1.13 MB, 1892x2624)
1.13 MB
1.13 MB JPG
hvorfor har jeg ikke ameriboo norsk kjæreste?
>>
File: netflix.png (2.89 MB, 1688x943)
2.89 MB
2.89 MB PNG
>>93368037
Ser i meg litt anime på Netflix jeg da. Men men.
>>
>>93367895
Vet du ködder men nei.
>>
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/6nAKoL/raad-til-kvinner-i-foerstegangstjenesten-ikke-gaa-med-den-trangeste-uniformen


>På grunn av beinhinnebetennelse kunne ikke Engvik reise til Bardufoss likevel, noe hun synes er kjedelig da hun har foreberedt seg i et halvt år.

Vet du hva?
https://youtu.be/f8E07NEZMAs
>>
File: (((document))).png (681 KB, 927x879)
681 KB
681 KB PNG
gutta, noen som kan låne meg telefonnummeret sitt og breve koden som tvitter sender slik at jeg kan få tilgang til kontoen min igjen?

er paranoid for å gi dem det amerikanske nummeret mitt

t-takk
>>
File: ech18 shukh hurdles3.webm (2.75 MB, 1280x720)
2.75 MB
2.75 MB WEBM
noen andre som ser på friidrett her? hvem er vaifuen eres?
>>
File: ech shotput.webm (2.9 MB, 1280x720)
2.9 MB
2.9 MB WEBM
posting this kino in better quality and longer
>>
Eg må drite
>>
oops feil tråd
>>
>>93374240
Daniel Cormier er min
>>
>>93366779
Slurper en BRENN EPLE KIWI
*slurp*
>>
https://youtu.be/xcZsK9bX_Bc

Fy faen her gårre unnnna olaaaav!!!
>>
god jævla morgen da
>>
AAAAAaAAAAAaAAAAMEEEERIIIKAAAA

https://youtu.be/QoSOEtzWPlU?t=28
>>
File: Vikangz.jpg (507 KB, 1438x2430)
507 KB
507 KB JPG
Noen her som har tatt 23ogmeme testen?
>>
>>93375892
Hadde vært interessant å tatt testen får å finne ut hvem blandingsrase jeg er, etter som jeg ikke ser "typisk norsk" ut.
>>
>>93375892
Ville vært 100% Ola Dunk Vikingson uansett
>>
>>93376067
Det er ikke noe som er typisk norsk, vi er fjellaper som blanda oss med de som kom, fordi vi bodde milevis fra hverandre. Så kom sprenget og vi fikk biler og TV og blanda oss med hverandre igjen.
>>
>>93371671
>den kjeven
Usj, må nok la henne gå. Men ærlig talt, hvordan svarer folk på sånne personlige ting i nettprofilene sine? Hvor får folk alle interessene fra?
>Mitt sammendrag
Jeg er bare en mann
>Hva jeg gjor med livet mitt
Litterært ingenting
>Jeg er veldig flink til
Ingenting
>Favoritter
Klarer ikke å velge favoritter. Det kommer helt an på humoret hva jeg vil se/hore/spise/drikke i ethvert oyeblikk
>Seks ting jeg ikke kunne vært foruten
Luft, vann, mat og husly. Altså jeg klarer jo meg uten all dritten som mobil og internett osv. Hvordan kan folk svare "skype" på dette?
>Jeg tenker på
Veldig mye rare forskjellige ting som jeg ikke vil dele med andre
>På en typisk fredagskveld
Så sitter jeg her og drittbrever
>>
>>93376117
håll skjeft
>>
Fy rompe endelig er det fredag.
Hvilke planer har folk i kveld?
>>
Kaldt i lufta, butikkene har startet salg på sommervarer.

Da er det over.
>>
>>93376577
har no planer for i kveld da.
>>
>>93376616
Jeg skal drikke meg full og spille dårlig dataspill.
>>
>>93376664
hvem da
>>
>>93376610
Faen at alt av sommervarer av kjott er marinert i noe for jævlig ræl.
Når jula er over hamstrer jeg ribbe og lager spareribs og revet gris hele sommeren, og etter påsken kan jeg finne lammelår på tilbud.
Hiver i fryseren og er fornoyd, men hva kan du gjore med "California grillmarinert kylling"? Fy faen, er det rart det er salg?
>>
>>93376704
du kan jo lage California grillmarinert kylling med det
>>
>>93374076
>Et annet punkt som fikk 19-åringen til å reagere var «Finn en god uniform, ikke gå med de trangeste fordi at du foler «du ser bedre ut» i dem. Er kjipt å ha konstant vondt i magen og mangle fleksibilitet i felt».
JEG BLE SÅ JÆÆÆÆVLIG FRUSTRERT OVER ALLE DE FORPULTE JENTENE SOM ALDRI GADD Å FINNE EN UNIFORM SOM PASSA, FY FAKTISKE FAEN ALTSÅ! DET SÅ JÆVLIG DUMT UT, SPESIELT DU STENSVIK, SOM ALLTID HADDE BUKSEKANTEN 5 CM OVER STOVELKANTEN OG ENTEN VISTE FREM DE STYGGE LEGGENE DINE ELLER DE JÆVLA GRÅ SOKKENE DINE. OG SÅ KUNNE DU FAEN MEG BARE JOGGE I SNILEFART

Nei, fy faen, så står hun der og sier at hun kunne tatt gutta fordi hun går på thaiboksing og trener mye, når hun ikke engang klarer å unngå VERDENS ENKLESTE SKAVANK, nemlig beinhinnebetennelse
Nei NÅ fikk jeg faktisk blodtrykket opp, og det for dagens forste kaffi og scones
Allmenn verneplikt for jenter er en svindel. Det er faen meg bare et komplott for å kunne si at jenter bidrar på forsvarsfronten også, når de i realiteten er underrepresentert og ubrukelige
Hvis vi kommer i HV sammen, Stensvik, da skal du FAEN meg bære storsekken min like mye som jeg har bært din, HORER DU DET!?!?!?
>>
>>93377071
framtiden er kvinnelig, enten du vil det eller ikke, incel.
>>
>>93377132
ufsǿl heter det
>>
>>93377132
Jeg er ikke ufsol, men at kvinner "skal" i militæret og får stemmerett er helt usaklig.
>>
https://www.nrk.no/hordaland/ma-regna-50-prosent-meir-enn-normalt-for-a-fylla-norske-kraftmagasin-1.14157530
vi skal takke, ikke klandre politikerne for å selge ut kraften til utlandet
>>
>>93376667
Agony, skikkelig bais men må gjennomfore det fordi jeg betalte for det dårlige spillet.
>>
>Rapporter om at lettbrus har sammenheng med overvekt begynner å komme ut for noen år siden

Eh. Det har vel ikke noe med at feite personer drikker lettbrus fordi de er feite og at derfor er personer som drikker lettbrus overvektige. Ikke at lettbrus skaper overvekt? Relasjon impliserer ikke årsak liksom?

>Åh neida dette er forskere de har selvfolgelig tatt hensyn til relasjon og årsak! Det må være lettbrusen! Lettbrus skaper sotlyst! Lettbrus gjor at kroppen produserer ekstra fett! Sukkeravgiften kommer til å oke folkefedmen siden de promoterer lettbrus!

>Folkehelsesinstituttet idag: Lettbrus skaper ikke overvekt. Forskerne tok ikke hensyn til at relasjon ikke impliserer årsak. De personene var allerede feite da de startet med lettbrus.
>Idioter.

Foles godt å bli bevist rett i ettertid fåvæ.
>>
>>93377466
kan man ikke bare la være å drikke be-rus
>>
>>93377132
>Amerikanske marinen gjorde en test med 400 mannlige soldater og 100 kvinnelige og 300 mannlige soldater fordelt på to grupper.
>Den blandede gruppen gjorde det dårligere på 67% av testene som ble gjennomfort.

Tenk å litterært komme med forslag som reduserer forsvarsevnen til landet ditt for så å fole veldig godt om deg selv etterpå.
>>
>>93377509
Drikker det ikke jeg bare reagerte da de forste artiklene kom på at det ikke sto skrevet noen plasser om at de hadde tatt hensyn til at overvektige nok drakk mer lettbrus enn tynne.

Er forste tingen jeg hadde gjort og jeg er ikke engang en forsker.
>>
>>93377466
Du tror du var veldig smart nå, men du var egentlig ikke veldig smart.
>>
>>93377736
Foler meg jævla smart akkurat nå da og det er vel det viktigste.
>>
>>93377821
nu va du smart
nu va du veldig smart
>>
>>93377466
De sa vel aldri at lettbrus gjor deg feit.
>>
På 60-tallet var det lov å ha ape som kjæledegge. Jeg vil ha ape
>>
>>93378240
du er jo en, haha
>>
>>93378219
Jo det gjorde de.

Lettbrus gjorde deg faktisk feitere enn å drikke vanlig brus ble også påstått.
>>
>>93378250
Nei, jeg er en bever
>>
>>93378278
du trenger ikke fortelle meg det to ganger, men i steinalderen...
>>
Tenk at noen tok livet av denne sotnosen.
>>
File: grannies.webm (619 KB, 640x360)
619 KB
619 KB WEBM
>>93377071
HELVETE TA STENSVIK!!
>>
File: 1532501335070.png (112 KB, 658x662)
112 KB
112 KB PNG
g-gutta
>>
>>93379276
Ja, Jochen?
>>
>>93378267
Brev link.
>>
>>93377466
jeg er feit og drikker lettbrus. men jeg hadde vært dobbelt så feit om jeg hadde drukket vanlig brus.
sjakk matt, ateister!
>>
>>93378793
Hva mente han egentlig med dette? Jau, eg berrur spöyrur?
>>
File: 1531050305522.png (170 KB, 950x968)
170 KB
170 KB PNG
>>93379439
Kvinner er ubrukelige i Forsvaret er det han mente, spesielt Stensvik. Jævla fittekjerring.
>>
>>93379439
at du er som en gammel dame
>>
>>93378518
han er sikkert ute igjen för han er 30.
drap har latterlig lav straff i norge.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=X9D6YHWJpmg

*brǿler*
>>
--- BREIVIK RELEASE PROGRESS BAR ---
|0|0|0|0|0|0|0|0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35% - 1/3 - 0,35
7 ÅR FERDIG SONET - 14 ÅR IGJEN
>>
>>93379548
h
f
b
s
?
>>
>>93379474
Ja visst. Hun tok doble Q-stasjonsvakter så hun slapp å dra på treningsfri. Og så ladet hun våpen når det var morkt, fordi hun var morkeredd.
>>93379479
hold snavla
>>
File: 1520012642543.jpg (1.08 MB, 2875x2079)
1.08 MB
1.08 MB JPG
>>93379548
Breivik kommer aldri ut av fengsel.
>>
>>93379599
Har Fjotolf bedret seg? Jepp, han slipper nok tidlig for god oppforsel!
>>
>>93379621
Var på leirvakt med en kjerring, når vi gikk inn så gjorde vi tom våpen bare sånn som rutine.

>mfn når hun tar ladegrep og en patron flyr over gulvet
>>
>>93379548
Breivik slipper aldri ut. De vil ikke en gang rehabiliter ham.
I juni gav han opp og sa han vil rette seg fullt etter fengselets opplegg. Rosenkrantz hevder det bare er spill, og at vi aldri kan stole på Breivik.
Det er meningen at han skal do i fengsel.
>>
File: ler og ler.jpg (12 KB, 258x245)
12 KB
12 KB JPG
>>93379669
dagens
>>
aldri vært i militæret jeg, men når jeg leser her virker det like greit.
>>
>>93379682
>I juni gav han opp og sa han vil rette seg fullt etter fengselets opplegg.
Heimel?
Jeg skulle egentlig hlikt og hvisst hva galmannen egentlig gjǿr for tida, men avisene nekter å snakke om ham.
>>
File: goebbelsss.jpg (78 KB, 606x900)
78 KB
78 KB JPG
>>93377071
>Kinder
>Küche
>Kirche
>>
>>93379761
>t. KKK
>>
>>93379715
https://www.dagbladet.no/nyheter/vg-breivik-har-sagt-at-han-angrer/69521759
>I et brev til Skien fengsel hevdet Anders Behring Breivik at han angrer på terrorangrepene 22. juli 2011, og at han onsker hjelp til å forlate et kriminelt liv.
>>
>>93379795
>og at han onsker hjelp til å forlate et kriminelt liv.
fy faen, er fjotolf rikstrollet?
>>
File: apu.png (118 KB, 384x378)
118 KB
118 KB PNG
>>93379795
>>
File: syllogisme.png (11 KB, 676x116)
11 KB
11 KB PNG
Ble dette argumentet noensinne tilbakevist, egentlig?
Jeg bare spǿr....
>>
>>93379990
vanntett argument
>>
>>93379990
>kunne ikke studere eller jobbe pga. litt sǿvnproblemer
For en pingle. Jeg besto fint det semesteret der jeg sov kanskje 3-4 timer hver natt pga. sykdom.
>>
>>93380159
hvem studie studerter du da?
>>
>>93380159
hvem studie da?
>>
>>93380179
>>93380200
Sosionom.
>>
>>93380179
>>93380200
Noe innen teknologi. Jeg leverte inn noen halvschizofrene innleveringer i blant, men jeg klarte meg.
>>
>>93380269
hvem sosionom da?
>>
>>93380269
Fint å se at vi har jenter i tråden
>>
>>93380297
tverrfaglig kjönnsstudier
>>
File: faenforenidiot.jpg (296 KB, 1920x1080)
296 KB
296 KB JPG
>>93380269
>"studerte"
>sosionom
>>
>>93380269
Morsom du.

>>93380297
Sånn der robotsosionom.
>>
>>93380276
hvem teknologi da?
>>
File: 1532045297260.jpg (42 KB, 641x530)
42 KB
42 KB JPG
>>93380297
Tok meg et par sekunder fǿr jeg skjǿnte at du bare tulla
>>
>>93380332
mekanisk onahull-teknologi
>>
>>93380332
Slike ting som folk gjerne banner til fordi de ikke forstår det.
>>
>>93380388
hvem onahull da?
>>
>>93379656
Tok meg litt tid, men det var verdt det!
10/10
>>
>>93380419
Det burde jo du vite som den stǿrste kunden min.
>>
>>
>>93380474
husker det var en på jodel trondheim som snakket om /norgetråden/ för
>>
Kardemommeby er en drittby
>>
fy fader som det regner da
>>
File: alibror.png (684 KB, 634x640)
684 KB
684 KB PNG
>>93380816
ja fi fan brur
>>
>>93380969
så det er der du brur
>>
>>93380992
der ingen skulle tru at nokon kunne brur
>>
Jonas bæsjer ekstremt
>>
Joakim, er du trygdet?
>>
peng peng peng
ege onge sverrjeanon
>>
File: 1470412650352.jpg (11 KB, 240x240)
11 KB
11 KB JPG
god morgen gutta. begynner dagen med en sukkerfri kåka kåla og en jacobsson melonsnus.
>>
File: Glad josef.jpg (20 KB, 300x300)
20 KB
20 KB JPG
Klipte meg
Nå ble jeg fin på håret
>>
>>93381475
vem fan bryr sig din jävla torsk
>>
File: 70069037[1].jpg (100 KB, 980x588)
100 KB
100 KB JPG
peng peng peng
ege daue sverrjeanon
>>
>>93381475
mornings. drikker en batteri jeg
>>
>>93381519
vem fan bryr sig ditt jävla as
>>
Nå hopper jeg i brǿnnen
>>
>>93381547
höres godt ut, skulle önske jeg hadde en steinstjerne blåbær, som er favoritten min for tida.
>>
>>93381627
hakke du serte nå'a
>>
https://www.youtube.com/watch?v=IRENSya7cEQ
>>
>>93381872
>brexit var for over to år siden
>ingenting har skjedd ennå
hva mente byråkratene med dette?
>>
>>93381872
DET ER FAEN IKKE GREIT Å STǾTTE DEMOKRATISKE VALG FRAMFOR GLOBALISTENES AGENDA
>>
File: 1493916607480.jpg (10 KB, 250x221)
10 KB
10 KB JPG
eg... vil ikkje... jobb...a...
>>
File: apu_0.jpg (85 KB, 754x1158)
85 KB
85 KB JPG
>>93381519
Han sot
>>
>>93381988
>>93381258
>>
du veit i minsto å mæla
>>
Har anmeldt tråden for hatprat. De skyldige vil bli staffetdömt.
Takk for meg.
>>
Offisiell norsk friidrettsjvrangering:

Hustru-nivå:
Karoline Bjerkeli Grǿvdal

Bergenser-nivå:
Isabelle Pedersen

Negerkuk-nivå:
Amalie Iuel

Litterær neger-nivå:
Ezinne Okparaebo
>>
>>93382387
Jeg forstår at du tror det er veldig synd på deg. Det er det altså ikke, men du er berettiget å tro at du er et offer. Forhåpentligvis lærer du til neste gang. Jeg har ikke noe problem med å bli anmeldt, du får bare ha lykke til med å slǿse bort politiets tid <3
>>
File: knurr.jpg (592 KB, 1584x1500)
592 KB
592 KB JPG
knurr
>>
et innlegg uten bilde ser ut som DETTE?
>>
Hva var det siste du fikk fra foreldrene dine?
>>
>>93383047
Kjeft.
>>
File: samejakta.jpg (53 KB, 440x440)
53 KB
53 KB JPG
20.08.2018 starter årets samejakt gutta! Husk å skyte inn börsene deres og ha alle papirer i orden så du ikke går glipp av årets vakreste eventyr.
Vi sees på vidda!
>>
>>93383120
>samejakta er egentlig igangsatt av s*men s*mon med et dodsonske
får deg virkelig til å tenke
>>
>>93383154
Etter at s*mon tok ut fjorten samejegere i fjor med DFS Saueren sin og klarte å stikke av har vi i år tatt noen forholdsregler. Vi har satt opp en oppblåsbar rullestoljv som åte til han og vil ligge med langholdsrifler 1 km unna og ta han ut når lysten blir for stor.
>>
File: 1497470190814.gif (2.51 MB, 286x258)
2.51 MB
2.51 MB GIF
>>93383260
>>
>>93383260
>han tror ikke S*mon klarer å se forskjell på en oppblåsbar rullestoljv og en ekte en
>>
File: 1624732570.jpg (251 KB, 2048x1365)
251 KB
251 KB JPG
Tror jeg må begynne med nofap igjen...

Kom ta min hand Varg
>>
>>93383563
Samene har brunsttid nå på hösten, så han vil være så oppspilt av å se en rullestoljv på vidda at han mister all forstand.
>>
>>93383636
>rullestoljv
>på vidda

Bokstavelig talt hvordan

Nei, men alvorlig talt, jeg tror ikke oppblåsbar er bra nok.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=w06z2-T6opk
>>
>l*beralisme
>>
Allahu akbar! Er det noen andre muslimer i tråden her? Jeg har nettopp konvertert til Islam.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=27DfrG5oNxk
>>
File: 70091858[2].jpg (278 KB, 1600x1200)
278 KB
278 KB JPG
Fy faen så stygg Macaulay Culkin er.
>>
>>93375892
Jepp...... Har afrikansk blod i meg, bare 1% da
>>
>>93384158
>kan vi ikke bare droppe å si etnisk norsk, det har bare liksom ikke noe å si
fy faen
>>
>>93375892
Judarna behöver inte ännu mer information om mig
>>
>>93384462
är dy cigany?
>>
File: 1530370507828.jpg (259 KB, 1000x602)
259 KB
259 KB JPG
>>93383880
VI LYTTET IKKE!
>>
Er syltelabber godt?
>>
Er det noen som vet hvor man leverer bokskapsler til resirkulering?
>>
hvem er ditt favorittord?
>>
>>93384907
hva er bokskapsler?
>>93385337
bokskapsler
>>
>>93385337
Griseslask
>>
>>93384907
bare kast det i restavfall, alt blir brent i samme forbrenningsanlegg læll
>>
skyting i kanada
>>
File: 1525961356436.jpg (164 KB, 1024x576)
164 KB
164 KB JPG
hvem mye (eller lite) seksistisk er du ?
https://www.buzzfeed.com/hannahjewell/what-percentage-sexist-are-you?utm_term=.cgMRyQaK0#.nrvz0M3XQ
jeg fikk:
>You Got: 0% sexist!
>CONGRATULATIONS, YOU ARE TOTALLY FREE OF SEXISM, YOU MYTHICAL BEAUTIFUL BEING!
>>
>>93385579
>You Got: 45% sexist!
>Careful – you're in real danger of sexism! Think before you speak! And think before you think. Just think more. 'Cause sexism is bad.
>>
File: 1531860542429.jpg (43 KB, 540x539)
43 KB
43 KB JPG
>>93385579
80%
>>
>>93385579
>You Got: 54% sexist!
>Yiiiikes OK! This is a thing you can work on – it's not too late for you to become less of a sexist. Come join us in 2017, because the only good thing about the 1950s was the hair.
>>
>>93385579
>You Got: 94% sexist!
>Yiiiikes OK! This is a thing you can work on – it's not too late for you to become less of a sexist. Come join us in 2017, because the only good thing about the 1950s was the hair.
>>
Jag hatar judar.
>>
>>93385579
66%, så naturlig nok blir jeg anklaget for hvitknekting her jevnlig.
>>
>>93385376
Dette var et bra brev
>>
File: 1527641625563.png (199 KB, 941x887)
199 KB
199 KB PNG
>>93385579
>You Got: 98% sexist!
>Yiiiikes OK! This is a thing you can work on – it's not too late for you to become less of a sexist. Come join us in 2017, because the only good thing about the 1950s was the hair.
>>
>>93385992
>have you been called a sexist
Ja, dette påvirker sannelig hvorvidt man er "sexist"
>>
Tipper at når arbeidsledigheten tipper 50%, at jenter igjen vil være hjemmeværende mens mennene jobber. Tanker?
>>
>>93375892
>Frivillig gi DNAet ditt til et privat firma som kan når som helst få en rettskjennelse mot seg for å gi DNAet til politiet

Nei takk fåvæ.
>>
>>93386344
Hva slags situasjon mener du ville fått arbeidsledigheten til å nå 50%?

Selv Tyskland på det verste för Hitler tok makta hadde rundt 30%.
>>
>>93386437
Er det en av grunnene til at Hitler kom til makta?
t. uvitende
>>
>>93375892
>0% neger
jævla rasist!
>>
>>93386480
Ja, det er en av grunnene. Og selvfölgelig sinne etter å få all skylda for förste verdenskrig.
>>
File: noe å tenke på !.png (64 KB, 879x607)
64 KB
64 KB PNG
>>93386437
Arbeidsledigheten vil for alltid være skjult, så lenge vi har den sosiale staten vi har i dag.
>>
>>93385579
>Thinking I'm gonna pick a young CEO or Doctor over someone that looks like they aren't even 40
Yeah totally that's going to show I'm sexist.
>>
fy faen, en god sigg etter 9 timer på arbeid er kos. foler at jeg får mer ut av royken etter at jeg kutta ned til 2-3 daglig etter arbeid.
>>
si hei, ikke si ha det ok
>>
tenk å birgitte Sexe Karstein
>>
Var tilbud på sjokkis på bunnpris.
Men jeg kjöpte ikke noe siden jeg har selvkontroll.
>>
Ligg stille. Prov å slappe av. La meg ta av beltet ditt nå, Anonsen.
>>
Er det sant at det finnes brevere her som ikke har vært i Marcello Haugens hytte?
>>
File: 1527420720773.jpg (71 KB, 747x754)
71 KB
71 KB JPG
>>93386811
d.....
>>
>>93386814
men jeg bæsjer fra der!
>>
Trine synes ikke det er greit at fakta brukes for å stotte meninger til «rasister»

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/wE833P/skei-grande-sendte-tekstmelding-om-bruk-av-ssbs-innvandringsregnskap-synes-dere-dette-er-greit
>>
>>93386683
Har vansker for å tro at bare 33% av Norge er privat sektor. Altså, jeg tror ikke du lyver, jeg bare syns det virker utrolig.
>>
>>93387131
>tar et tilfeldig ukildet bilde for god fisk
Anon jeg...
>>
>>93387131
Er noe en forumbruker på diskusjon.no slang sammen fra tall krikkert kom med, fra offentlig statistikk i 2011.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1463344
Jeg tenker ikke at det er usannsynlig med noe i den storrelsesordenen.
Har du forslag til måter vi kan finne ut av selv?
>>
>>93387120
Grandis kan holde kjeft og venstre er et hanreiparti på vei under sperregrensen!
>>
havnet i disuksjon angående u-hjelp til afrika. da jeg til slutt spurte "ja, hvor mange år frem i tid tenker du vesten skal kaste penger ned dit? nå har vi gjort det i over 50 og ingenting har skjedd, skal vi holde på i 50 til? da ble det stille gitt...
>>
havnet i disuksjon angående NAUT-gryn til NAUT. da jeg til slutt spurte "ja, hvor mange år frem i tid tenker du skattebetalerne skal kaste penger på dem? nå har vi gjort det i over 50 og ingenting har skjedd, skal vi holde på i 50 til? da ble det stille gitt...
>>
>>93386683
tenk dere hvor mange i Norge som ikke har bidratt positivt i statskassen. det finnes voksne mennesker som fortsatt går i minus, selv etter et helt liv i arbeid. Den norske velferdsmodellen fungerer slik at noen få drar hele lasset, og når det blir færre og færre av disse, og bare flere og flere velferdsnegere, pensjonister, uforetrygdede NAUT, statsvitere i en ubrukelig papirflyttejobb i kommunen, som bare skal ha og ha, ja da blir det en interessant fremtid vi har i mote.
>>
>>93387391
NAUT= negere
konfirmert.
>>
File: Webp.net-gifmaker (1).gif (153 KB, 550x535)
153 KB
153 KB GIF
>>93387410
>>
skulle egentlig slutte med norgetråden, men dette er det beste stedet for å snakke om norsk politikk fåvæ
>>
>norske politikere har i tiår lovet bort fremtidige generasjoners penger i pensjon til velgerne sine
>det går opp for dem at dette faktisk aldri kommer til å gå rundt og at folket til slutt vil innse det
>importerer inn millioner av negere
>borgerkrig
>alle glemmer pensjonene
ikke no personli... folk..
>>
Befolkningstall: 5 302 778
Sysselsette personar: 2 686 000
Privat sektor og offentlige eide foretak: 1 791 101

Det blir av totalbefolkning: 1 791 101 / 5 302 778 = 34%
Det blir av totalt sysselsatte: 1 791 101 / 2 686 000 = 66,6%

JA JA, SÅNN KAN DET GÅ
>>
File: latest[1].jpg (42 KB, 339x335)
42 KB
42 KB JPG
IMAGINÆR MITT SJOKK!
https://www.youtube.com/watch?v=EXkqZnq4z-I&t=
>>
>>93386683
>de pilene
Tenk å ha en så enkel forståelse av ǿkonomi.
>>
File: 1533306417345.jpg (477 KB, 1536x2048)
477 KB
477 KB JPG
>>93387566
>impliserer at norske politikere bestemmer selv og har hjernekapasitet til noe slikt
flink goym
>>
>>93387680
bevis han feil da, homsa
>>
>>93387675
pål josef vattsen er en homofil homo som er teit
>>
>>93383563
Tror det går greit, vi tappet hun der Regine for noen liter luktstoff og har fått det godkjent av mattilsynet sånn at vi slipper noe utbrudd av hjul- og klovsyke eller CWD. Sverigeanon skulle bistå med ettersokshund, og jeg har ladd opp noen 300 grains Hornady hulspisskuler i hundeforerborsa hvis vi bare skadeskyter Simon og det blir ettersok.
Vi trenger bare å ha soknad om bruk av kunstig lys klar, så er alt benkers.
>>
>>93387688
Ervin Kohn så motbydelig ut--brystvorter
utstående--i sin blå skjorte foran döra.
Veldig veldig respektlöst.
>>
>>93387713
Å anta at alt i privat sektor skaper faktisk verdi og at det ikke skapes noe verdi i offentlig sektor bare fordi det finansieres over skatteseddelen er pent sagt fullstendig mongo.
>>
File: 1532868054331.jpg (771 KB, 816x2880)
771 KB
771 KB JPG
faen så flaks!
>>
File: tpat8am0s.jpg (114 KB, 1200x676)
114 KB
114 KB JPG
dere er på feil side av historien
>>
>>93387818
det er den generelle regelen
>>
>>93387828
stjernekrigen er over, dra hjem
>>
>>93387818
Sant, det blir en grov forenkling.
>>
>>93387841
alle vet at ideelle kun eksisterer i offentlig sektor, privat sektor tenker bare profitt.
>>
merker at jodehatet er ganske strekt blant normissene på jodel, dog kun på grunn av palestina situasjonen og noen som har opplevd de som frekke turister.
>>
>>93387895
>alle vet at ideelle kun eksisterer i offentlig sektor
hahahahahha FY faen, er det deg Moxnes?
>>
>Brukt av ekstreme
>Til VG sier Skei Grande at hun ikke er imot innvandringsregnskapet, forskning på innvandring eller at SSB forsker på det.

>– Det jeg reagerte på var at ekstreme miljoer brukte SSB-tall uten at de brydde seg om å korrigere, sier hun.

>Skei Grande sier at hun fikk mange e-poster fra folk som sa blant at Norge ville bli et muslimsk land og viste til SSB-tall.

>– SSB ble brukt som sannhetsvitne for ekstreme uttalelser. Da synes jeg det er SSBs jobb å rette på dette, sier hun.
>Til VG sier Skei Grande at hun ikke er imot innvandringsregnskapet, forskning på innvandring eller at SSB forsker på det.
>Til VG sier Skei Grande at hun ikke er imot innvandringsregnskapet, forskning på innvandring eller at SSB forsker på det.
>Til VG sier Skei Grande at hun ikke er imot innvandringsregnskapet, forskning på innvandring eller at SSB forsker på det.
>– SSB ble brukt
>Da synes jeg det er SSBs jobb å rette på dette, sier hun.
>>
>>93387957
>>
>>93387957
>Norge vil bli et muslimsk land, se bare på tallene fra SSB!
>nei dette synes jeg ikke noe om, her må SSB endre tallene sine
tjukka fornekter seg ikke
>>
Dere må da skjonne at vi ikke kan la stigmatiserende statistikk stå i veien for integreringen. Vi skal takke, ikke klandre Schei-Grande for sin ærlighet.
>>
innafor å ta fredagstacoen nå?
>>
File: 1344668768769.jpg (38 KB, 640x640)
38 KB
38 KB JPG
>>93388216
>>
>>93387753
Skriv mer, dette er underholdende

Hvor skal dere jakte?
>>
>>93388268
er dette NRK?
>>
når er Simon ferdig på studiet?
>>
>>93388440
ja
>>
File: obhahahahahhama.jpg (252 KB, 1024x683)
252 KB
252 KB JPG
>>93387753
>CWD
chronic wheeling disease
>>
>>93388476
taco fisting ... jaja... fitn at skattepenga går til noe bra... var det ikke noe med en som tisset seg i kjeften også?
>>
>>93388690
jo
https://www.youtube.com/watch?v=h2fHHpk-DvE
>>
File: felle.jpg (64 KB, 480x902)
64 KB
64 KB JPG
Er det innafor å breve en usensurert versjon av dette bildet? Det er jo en mann kledd ut som en kvinne, og menn i bar overkropp er helt greit å breve.
>>
>>93388912
>menn i bar overkropp er helt greit å breve.
Niks, det er et arbeidsvennlig brett
>>
File: Putin1[1].jpg (181 KB, 473x840)
181 KB
181 KB JPG
>>93388998
*bryr seg ikke om deg*
>>
>dfn ingen jv
>>
Hvorfor leve?
>>
Da blir det fiskegrateng og potet til middag.
>>
>>93389298
hvorfor ikke potetgrateng med fisk?
>>
>>93389087
>dfn har jv som il være med meg mens jeg helst vil ligge på sofaen og spille videospill
>>
>>93389488
Er du meg?
>>
>>93389488
hvem spill
>>
>>93388912
Det som betyr noe er hva det ser ut som. Jeg har fått flere brev slettet (og folk advart eller bannlyst antakeligvis) bare ved å rapportere bilder som ser ut som de bryter reglene i tommelneglen for morro skyld.
>>
>>93389488
>han har en stygg jv som han ikke er forelska i
>>
>>93389579
Skrudde nettopp på PDen for å spille Bare Fordi 3 når hun sendte melding.

>>93389624
Ja? Hva med det?
>>
>>93389602
hvem brev
>>
>>93388785
husk å betale skatt med glede
>>
File: holohaux29.jpg (184 KB, 710x644)
184 KB
184 KB JPG
>>
>>93389655
skal du spille Bare Fordi Fire da?
>>
er grandiosa med kjottboller noe go?
>>
>>93389655
>Bare Fordi
Det heter faktisk Rettmessig Sak
>>
>>93389739
hvorfor er det en bar rompe med rompehull visende ovenfor en bebis
>>
>>93389739
Takk skal du soren meg ha. Nå mistet jeg jobben. Håper du er fornoyd!
>>
>>93389739
bare å scrolle forbi dette bildet er ulovlig
>>
>>93389739
Jeg ble oppsagt, arrestert, skilt og fikk hunden min avlivet på grunn av dette!
>>
>>93389739
F
>>
File: 3221952LP2amBic.jpg (188 KB, 1280x720)
188 KB
188 KB JPG
HAR
U
N

rett?
>>
Kan jeg vaske beige klær med hvitvasken?
>>
>>93390096
Egentlig gir det mening å ha en oppoverrullende aldersgrense for sigaretter helt til alle som har lov til å kjǿpe er dǿde.
>>
>>93390096
Så du er gammel nok til å være med å bestemme hvem som skal styre landet, men ikke gammel nok til å bestemme om du vil kjope sigaretter eller snus.
Jeg kan være enig jeg, men da må vi oke stemmeretten til 20 år også.
>>
File: 1491518843447.jpg (17 KB, 379x374)
17 KB
17 KB JPG
>>93389739
hva var dette?!?!??!?!
>>
Etter at Arve ble dokset så har R/Norge bare blitt mer og mer rodpillet. Denne har i skrivende stund 9 åppstemmer
>>
>>93390164
Ville ikke anbefalt det. Selv om det ikke farger over så får du enten en dårlig vask av det hvite tǿyet ellers så blir det bleket av vaskemiddel for hvitt.
>>
>>93389732
Det hores da ikke i nærheten av like teit ut!?
>>
>>93390175
blir hard av tanken på at Mehl står i stortinget og argumenterer for å ǿke aldersgrensa for stemmerett
>>
>>93390096
nei, hu er en dum kjerring med kjerringfjes som aldri har sagt eller gjort noe av verdi

det eneste hun har gjort rett i livet er å tyte ut en unge
>>
>>93390316
>kjerringfjes
lol
>>
File: 1485570768875.jpg (8 KB, 228x220)
8 KB
8 KB JPG
>>93390216
>har R/Norge bare blitt mer og mer rodpillet
hahahaha, dagens vits. bra brevet!
>>
>>93390245
Ok, faen.
>>
>>93390175
Egentlig gir det mening å ha en oppoverrullende aldersgrense for å kunne stemme helt til alle som har stemmerett er dǿde.
>>
https://www.instagram.com/p/BgnkzvljCu4/?hl=nb&taken-by=emiliemehl
du bare VET
>>
>>93390439
Det går sannsynligvis bra én gang, uten noe veldig merkbart resultat, men ikke gjenta det ofte.
>>
File: apex kek.jpg (117 KB, 900x900)
117 KB
117 KB JPG
>>93390473
>antyder at en mannling har noen som helst sjanse
>>
>>93390316
dette
>>
>>93390216
Arve kommer ut fra hannreiskuret sitt en gang i måneden og utestenger folk som har blitt rapportert. Så er det tilbake til det gamle for en liten stund.
>>
>>93390365
sammenlign med hvordan det var for, hvor man ble bannlyst bare man nevnte ordet innvandring
>>
File: 1527011581943.png (151 KB, 2328x1514)
151 KB
151 KB PNG
>>
KRAV FOR STEMMERETT:

MANN
30 ÅR
EIER EGEN BOLIG (UTEN GJELD)
4 BESTEFORELDRE SOM ALLE ER ETNISK NORSKE
>>
Krav for stemmerett:
Mann
Forsorger seg selv fullstendig
Eier bolig eller er odelsgutt til familiegården
Stamtavle med minst fire generasjoner av nord-germansk opphav
>>
>>93391156
dfn odelsgutt
mener det er flere odelsgutter i tråden her? kanskje vi skulle startet en gutteklubb?
>>
File: 1531178255722.jpg (39 KB, 400x279)
39 KB
39 KB JPG
>>93366779
>HURR DURR MY LITTLE SNOW PLACE just really NEEDED a whole thread to it's own stupid language
Fuck off. Grow up get rid of your reddit language and speak english
>>
File: 1514282961334.png (6 KB, 266x189)
6 KB
6 KB PNG
>mamma lagde pizza
>har kjöleskapet full med sukkerfri kåkka kåla
>tar meg en deilig volt supersterk snus etterpå
>>
File: 1525484785672.jpg (61 KB, 997x556)
61 KB
61 KB JPG
>>93391312
hvem type pizza kompis? skikkelig norsk hjemmelaget med feit bunn, mye kjott og ost? eller italiensk variant kanskje? eller ble det tunfisk pizza...?
>>
>>93391196
Hva slags gård er det?
>>
File: 1527295462607.png (533 KB, 1000x564)
533 KB
533 KB PNG
>>93391371
hallo bror, var klassisk hjemmelagd med skinke og masse ost, uten topping men klarte meg godt med oregano.
>>
>>93391417
bra (Dårlig) forsok dokseanon
>>
File: 1533073762303.jpg (33 KB, 680x544)
33 KB
33 KB JPG
>>93391430
snill mamma
>>
mænsjester sammhold mot lester by idag, flere som skal se på?
>>
File: 1494680443905.jpg (573 KB, 1280x1233)
573 KB
573 KB JPG
Hva gafler dere til middag gutta?

Blei taco herover.
>>
Vil staten (jodene) tillate desentralisert energi? Det vil si små lokalsamfunn som har sin egen infrastruktur for strom?
>>
>>93391637
Helstekt smågris.
>>
>>93391637
Havregrǿt og whisky på meg i dag.
>>
>>93391749
nei, da kan de ikke selge det til utlandet
>>
>>93384462
>>93386368
jeg venter 10 år til jeg kan gjore dette på kjokkenet selv takk
>>
>>93391637
koteletter og surkål
>>
In what situation would you ever need to say this? Do Norwegians frequently lose their cats and grandmothers at the same time?
>>
>>93391749
Det er vel strengt tatt ikke ulovlig? Er jo en haug med mennesker som har aggregat på hytta si.
>>
>>93391312
Sukkerfri = alzheimers.
>>
>>93391637
spaghetti og kjottsaus
>>
>>93391937
This is just how we chit-chat
>>
>>93392132
Do you often ask shit like this, too?
>>
>>93392047
Ja, men jeg tror anon mente desentralisert infrastruktur.
>>
>>93391637
det ble hjemmelaget pizza med masse kjottdeig og ost her
>>
>>93392047
Men om grunneiere la ned kabler og genererte strom av bolge, sol eller vindkraft utenfor statens infrastruktur så hadde det vel blitt rabalder på en eller annen måte?
>>
>>93392175
what a horrible app
>>
>>93392175
>klarer og
>og

Hmmmmm.
>>
>>93392256
It's your fault for talking weird.
>>
>>93392298
get another app you fucking moron
>>
>>93392298
fucking cringe app
>>
>>93392207
Det tviler jeg på fåvæ. Altså, mye av dette er jo standardisert til en viss grad igjennom staten, så du kan jo ikke legge en oljeledning fra Troll platform A helt til hytta di i Hedmark, men det er jo ingen lov mot at folk setter opp batteribanker og solcellepaneler på eiendommen sin.
>>
File: NORGES FYLKER.png (68 KB, 499x531)
68 KB
68 KB PNG
>>
>>93391937
Real talk

Rar setninger = mer minneverdig

De bruke alltid lignende setning eller referanser for å gjore det enklere. Eksempel = speil speil på veggen der
>>
Sånn, da mediterer vi litt
>>
Really, what DOES Pythagoras mean?
>>
>>93392400
hvor lenge har du lært norsk sorafrikaanon?
>>
>>93392093
sukker = diabetes
>>
>>93392380
>rogaland
>basert
kjeks
>>
File: 1521731341931.jpg (23 KB, 400x400)
23 KB
23 KB JPG
>>93392380
>Rogaland

https://www.youtube.com/watch?v=_hZiY_4DT_M
>>
>>93392432

Grunnleggende matematikk min amerikansk fyr...

>>93392438

Jeg tror nesten to år, når jeg begynt med universitet.
>>
>>93392207
Nei. Du kan allerede selge strǿm til strǿmselskapet ditt om du har solceller elns. og produserer mer enn du bruker.
>>
File: hamr.jpg (74 KB, 957x621)
74 KB
74 KB JPG
>>93392380
>dansker, tyskere og portugisere er baserte
>>
File: 0T89LKK.png (206 KB, 991x672)
206 KB
206 KB PNG
elsker DU penger?
>>
>>93391637
En Big One, er så dyr jeg knekker den i 2 og steker bare halve.
>>
>>93393267
haha fyfaen, du må jo være rene anoreksiofferet hvis du greier å leve på en halv stor en
>>
>>93393186
Jei har ingen penge , bare fattig som faen
>>
>>93393186
Ja, selvfolgelig, det er derfor jeg har tatt utdanning innen et yrke som betaler godt og sparer i fond.
>>
>>93393333
fine tall. hvem yrke, hvem utdanning og hvem fond? hvor mye % av lonna sparer du månedlig?
>>
>>93392749
Hvordan fungerer nettleie for det?
>>
einkvan tarv å mekka ny tråd
>>
Adeccleif, har du kommet på noe forslag til blogg?
>>
>>93393361
Heismontor, sparer i et hoyrisiko-fond. Sparer ca 50% av månedslonna.
>>
>>93393374
Spǿr ikke meg, det sier de ingenting om i reklamene jeg har fått med meg.
>>
Ny tråd!
>>93393553
>>93393553
>>93393553
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.