[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.File: 1474903860975.png (141 KB, 502x502)
141 KB
141 KB PNG
edycja niezjebana
>>
File: 1533885904452.jpg (97 KB, 778x960)
97 KB
97 KB JPG
Chuj
>>
>lewaki muszą mieć safe space
tu postujemy w legalnym
>>93379984
>>93379984
>>
>>93380113
ta to anime gowno, ale nie moge postowac w zjebanej
>>
>>93380155
a pierdol się kurwa
>>
reimu na komputer osobisty 100-2 > reimu z gierek na komputery osobiste te normalne
>>
>>93380016
dzieki anonku, 200 zl sama droga w dwie strony bo polska b tutaj. nie wliczalem jeszcze do tego koszty ewentualnego jedzenia czy innych kosztow
>>
prosze tutaj postowac
>>
>>93380191
piecze lewaka od anime


tu postujemy
>>93379984
>>93379984
>>
>>93380169
to
>>
przypominajka że prawackie prawiczkowe wysrywy są zawsze NIELEGALNE
>>
gdzie się plasujecie?
>>
>>93380372
lepiej być prawiczkiem niż pedałem z hiv
>>
>>93380232
to są za każdym jebanym razem falseflagi awatarkurew/pedałów
>>
>>93380404
fajna kontrola obrażeń taihans
>>
>>93380380
Fioletowy kwadracik
>>
Wypiłem kubek mleka z masłem. Dobre nawet.
>>
>>93380433
fajna kontrola obrażeń awatarkurwo
szczególnie po tym jak wczoraj gejowskie posty znikły nagle w dokładnie tym samym momencie co spam tego niby 'prawaka'
>>
>masło
ohyda
>>
File: (You).png (54 KB, 450x317)
54 KB
54 KB PNG
>>93380113
>>93380113
ta legalna
>>93380113
>>93380113
tu postujemy
>>
>>93380503
kilka postów znikneło a reszta postów w tym cała nitka wisiała jeszcze godzine
pewnie pedał sie dołączył ironicznie do jego spamu i dostał pierwszy bana
>>
nie zesrajcie się
>>
ale bym zjadł taką kostkę masła smażoną w głębokim oleju posypaną cukrem uff
>>
zapostuje kutasa jak odpowiedz na post i bedziesz mial tryple
>>
File: 20180810_130427.jpg (1.66 MB, 2929x2881)
1.66 MB
1.66 MB JPG
takie książeczki do mnei przyszły
opinie?
>>
>>93380599
grubasie...
>>93380602
postuję
>>
>>93380380
radykalny centrysta tutaj
>>
>>93379984
>>93379984
>>93379984
>>93379984
tam postujemy
>>
>>93380622
kewl
>>
>czytanie wysrywów z dupy na papier petersona
>>
>>93380669
t. postmodernista
>>
>>93380232
Ja chyba miałem koło 600-700 zł jak dobrze pamiętam nie licząc kosztów transportu i byłem tam koło tygodnia. Ze 150 zł mi zostało po powrocie. Spanie, wyżywienie i inne pierdoły i tak z 60-80 zł na dzień trzeba liczyć.
>>
>>93380707
jestem klasycyfilem
>>
>>93380622
>fajeczki
>pseudointelektualne książeczki
no kurwa debil
ale smród
>>
>>93380789
to pochwal się swoimi książeczkami
>yyy yyyy ja to czytam lajt nowelki bo łajfu majom
>>
>>93380380
czerwony
>>
>>93380863
ale się zesrał fuj
>>
File: 5932daec3b415.jpg (76 KB, 678x954)
76 KB
76 KB JPG
>>93380968
mam nadzieję, że używasz swojej pozycji w godny sposób
>>
>>93380863
>projekcja
się zajeb się
>>
>>93379984
przechodzimy
>>
poiska
poslka
polksa
>>
>>93381088
>>93380982
to nie jest argument
>>
File: 1345756756756856.png (409 KB, 547x549)
409 KB
409 KB PNG
https://streamable.com/srq37
>>
trochę zbyt często się łapię na prawaka i klikam odruchowo na jego "przechodzimy"
>>
>poproszę dowód na przyjmowanie ciapaków
>dowód to jakiś tweet zjebanego narodowca

Taki wasz wygląd prawaki.
>>
i potem muszę cofać
>>
>>93381232
ale piecze lewaka
>>
>>93381161
>wytknięcie projekcji to nie argument
debil
>>
File: 1506976734919.jpg (144 KB, 618x597)
144 KB
144 KB JPG
wowik gdzie jestes
>>
>>93381232
>dowód to argumentum ad swinium peppum
>>
>>93381232
wyjdź z domu kurwa ile razy ci można mówić
znajomy mieszka w warszafce to mówi że nie ma dnia żeby jakiegoś ciapatego na ulicy nie spotkał
>>
siedzę 365 dni w roku w domu bo nie mam dokąd iść
>>
jak tam wasz safe space lewaki?
>>
>>93381396
znam to uczucie nie od dzis
>>
Szanuję NSZ, NZW itd. ale jest coś takiego w narodowcach, Dmowskim i całym tym towarzystwie co napawa mnie odrazą. Szczególnie to całe spamowanie MUH REALPOLITIKS MUH POZYTYWIZM MUH PRACA U PODSTAW WY GUPIE POLACZKI ROMANTYCY. A Dmowski, wielki pozytywista, tak naprawdę gówno zrobił dla Polski poza reprezentowaniem jej w Wersalu. Jego rzekome największe osiągnięcie to stworzenie rakotwórczej grupki followersów.
>>
>>93381356
>Warszawka to cała Polska
>>
>>93381542
>dmowski
>narodowa służba zdrowia
>>
File: C66pwJ5U8AADDTu.jpg (39 KB, 480x480)
39 KB
39 KB JPG
kresy zachodnie tutaj i wkurwia mnie to że wszędzie słyszę ukraiński
>>
>>93381569
no i kto takiemu ciapakowi zabroni wsiąść do pociągu i pojechać do twojego miasta i sie tam wysadzić albo zajebać grupe ludzi nożem w sklepie? skoro jest w Polsce to już jest ryzyko
>>
>>93381612
kresy wschodnie i mam tak samo
>>
co zabroni takiemu narodowcowi najebac ciapakowi
>>
>>93381632
a kto zabroni np mi
>>
>>93381647
centrum kraju i mam tak samo
>>
File: 1528751276109.jpg (11 KB, 552x189)
11 KB
11 KB JPG
polacy to gówno i stoją w hierarchii 10 poziomów pod murzynami i ciapakami
polska to dosłownie naród gówno
>>
>nigdy nie będziesz miał kolege boomera ciapaka
>>
>>93381674
nikt więc nie wiem czemu to sie nie dzieje częściej
>>
>>93381680
to że nie jesteś ciapatym zwierzęciem które zabijanie ma we krwi
>>
lubię bułeczki ciabate, czy jestem lewakiem?
>>
File: 1531930293591.jpg (27 KB, 960x960)
27 KB
27 KB JPG
polska znaczy sprzyjająca homoseksualizmowi i różnorodności
>>
>>93381708
widać to są pizdusie i tyle
>>
>>93381356
>ciapatego
>>
>>93379984
>>93379984
przechodzimy tu, lewaki i pedały zostają
>>
>>93381356
w Moskwie migrantów już jest tyle, już pisałem o tym

i to chodzi o migrantach z Azji Srodkowiej. bo migranci z Mołdowy czy Ukrainy wyglądają na Rosjan
>>
>>93381356
jestem w warszawie może raz na rok i za każdym razem jestem pod wrażeniem ile tam jest ciapatych
>>93381569
ale w krakowie, we wrocławiu, i w każdym większym mieście też ich jest cała masa debilku
>>
jak wam tak przeszkadzają muh ciapaki to sobie mieszkajcie w waszych gównodziurach do których nikt nie chce przyjeżdżać i sobie uprawiajcie tam jarmarczny patriotyzm, nikt wam nie broni
>>
jeśli przyjazd ciapatych będzie oznaczał zachodnie zarobki to niech przyjeżdżają
>>
polska to .....
>>
/polska/ to...
>>
GOWNO
>>
>>93382015
świat schodzi na psy
>>
File: fbc.gif (2.53 MB, 400x225)
2.53 MB
2.53 MB GIF
>słuchaj wiadomości
>relacja z jakiegośtam rajdu
>no my dzisiej mało przejechali bo goromco w samochodzie 70 STOPNI BYŁO
>>
czy pieczenie karty graficznej to mem
>>
>>93382479
nie wiem bo się nie znam na komputerach
>>
>>93382015
ale nie jestem przeciwko migracji gdy chodzi o ludziach bardzo podobnej kultury
>>
>Pałac Kultury w Warszawie powinien zniknąć z krajobrazu stolicy - powiedział b. szef MON Antoni Macierewicz, który w pałacu widzi "symbol sowieckiej dominacji"
>Postuluje, by w jego miejscu wybudować kolumnę chwały wojska polskiego
>O konieczności zburzenia PKiN mówiła także posłanka PiS Krystyna Pawłowicz, która napisała, że wraz z posłem Jarosławem Krajewskim "podjęli decyzję o rozbiórce Pałacu Kultury im. Józefa Stalina"
>"Najwyższy czas zlikwidować Pałac Kultury i Nauki, ten symbol sowieckiej dominacji nad Polską, i postawić w tym miejscu kolumnę chwały wojska polskiego. Bo należy mu się to jak psu zupa. To wojsko polskie wywalczyło niepodległość" - ocenił Antoni Macierewicz podczas spotkania z okazji swoich 70. urodzin.
teraz najlepsze
>W maju stworzono projekt budowy w miejscu Pałacu Kultury kolumny chwały wojska polskiego, którą wieńczyć miałaby figura Matki Boskiej Hetmanki Polski.
>>
>>93382479
nie mem, działa, ale po naprawie w lepszym serwisie ma szansę dłużej żyć niż po piekarniku, który może przedłużyć życie karty o 1-3 miesiące.
>>
>>93382517
już pisałem o tym. pomalujcie go w biały. i postawcie Białego Orła na nim

po co go niszczyć?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=h8oHm6SXqMo

a najlepiej w ogóle zostawić jak jest
>>
>wyłącz wiatrak, żeby zjeść pitce bez rozsypanej wszędzie mąki
>spoć się przy jedzeniu
>>
>>93382479
raz miałem zwarcie płyty głównej które rozpierdoliło mi także grafę

do dziś nie wiem czy to wina zasilacza czy zjebana płyta główna
>>
>>93382544
on byl biały kiedys. Ale sie ujebał
>>
>>93382517
>rozjebmy budynek, który w sumie jest spoko i na który w sumie musieliśmy wybulić kasę i teraz wybulmy kasę, żeby go rozjebać
>>
>>93382517
lol
>>93382544
i tak nikt go nie rozbierze
to wymysły macierewicza, chorej psychicznie kurwy
>>
upały maja byc do konca września
>>
>>93382723
>pogoda długoterminowa
sprawdź na cały przyszły rok od razu cymbale
>>
>>93382750
uwal sie na pizde cwelu
>>
>>93382723
>>93382750
>>93382796
chuj wam w dupę skurwiele
>>
File: 1515877119507.jpg (36 KB, 388x388)
36 KB
36 KB JPG
>>93382796
>>93382814
bardzo ładnie
>>
https://www.reddit.com/r/Polska/comments/965ah4/pozna%C5%84_t%C4%99czowe_flagi_na_tramwajach_dobrze_%C5%BCy%C4%87_w/
>>
>>93382814
pal pizdę dzbanie
>>
>>93379984
>>93379984
tu piszemy
>>
File: 1451874057981.jpg (52 KB, 613x617)
52 KB
52 KB JPG
autentycznie rozwazam zapiekanie starych kart graficznych jedna bedaca radeon hd 4850 a druga jakas gtx nie pamietam ale stara

jakie temperatury dla kawalera
>>
http://www.gloswielkopolski.pl/wiadomosci/poznan/komunikacja/a/poznan-teczowe-flagi-pojawily-sie-na-tramwajach-mpk-i-ulicach-trwa-poznan-pride-week-2018-zdjecia,13405165/
>>
>>93382865
zapostuj im grafike z wczoraj
>>
>>93382894
300c wejdz do piekarnika i sam sie upiecz swiniaku
>>
>>93382865
>>93382900
szanuję Poznań (specjalnie z wielkiej)
>>
https://www.youtube.com/watch?v=E50qRgRH8jM
>>
zjadłbym pieczonego wowika z ryjem i dupą
>>
>>93382905
jaką?
>>
Podlasie to nieironicznie najlepsze województwo
>>
File: pedaly.png (410 KB, 788x394)
410 KB
410 KB PNG
>>93382989
>>
wyobraźcie sobie jakie nudne życie trzeba mieć jak jakieś kolorki na tramwaju sprawiają że masz ból dupy
>>
>>93383015
nie dopóki kujawsko-pomorskie istnieje
>>
>>93383021
gdzie są sosy na to?
>>
File: 1421435404116s.jpg (15 KB, 250x243)
15 KB
15 KB JPG
o co wam chodzi anoni czemu mnie tak wyzywacie jak ja tutaj z tydzien nie postowalem
>>
>>93383050
bo kurwa kurwą zostaje
>>
>>93383015
Białystok to ładne, dynamiczne miasto
>>
>>93382865
>>93382900
>robienie jakiegoś meme weeku dla może dwustu dziwaków w całym mieście
trochę mnie to cyngluje, ale w sumie to mam wyjebane
a i na większości tramwajów nie ma żadnych chorągiewek bo dzisiaj rano jechałem
>>
>>93383021
Od kiedy tęcza zawiera kolor gówna?
>>
byłem w lidlu teraz i ja pierdole ale dwie milfetki widziałem
z takimi żyznymi dupskami ufffff
jestem ciekaw czy gdybym podbijał to by dała mi numer bo ich mężowie już ich nie ruchają albo coś
>>
File: maxresdefault.jpg (168 KB, 1920x1080)
168 KB
168 KB JPG
>tug znowu nie masz samochodu i jesteś jebanym biedakiem

KURWA
>>
>>93383076
od kiedy polacy są w lgbt
>>
>>93382517
chciałbym żeby to zrobili bo ból dupy w mediach byłby nieziemski
>>
>>93383065
to
jak cię przecwelą to już się nie odcwelisz
>>
File: ogłoszenie.png (19 KB, 437x516)
19 KB
19 KB PNG
o nie nie nie nie nie nie nie nie
polaczki btfo
>>
>>93383101
do pracy i sobie zarób
>>
>>93383136
tak było
>>
>>93383136
kompromitacja narodu polskiego
>>
>>93383136
>jakaś kurwa leci sobie to stanów
>ty conajwyżej możesz sobie włączyć google street view
ehhhh
>>
>>93383136
>lublin
>>
>>93383136
bazowa
>>
>>93383136
>zadbane ciałko
>>
>>93383136
>28 lat
do śmieci
>>
>odpisywanie na oczywistego
>>
>>93383247
>wypierdalanie na karaczan
>>
>>93383277
a co się stało z Vi?
>>
>>93383314
zdechł
i bardzo dobrze
>>
>>93383314
wypierdalaj cwelu polska dla polakow
>>
File: zdjęcia.png (1.88 MB, 1400x825)
1.88 MB
1.88 MB PNG
>>93383161
>>93383171
>>93383179
>>93383182
>>93383192
>>93383223
>>93383227
to są jej zdjęcia z ogłoszenia
nie jest stereotypową placzką węgla
>>
>>93383379
sam wypierdalaj lewaku zajebany
>>
>>93383136
>lublin
JA PIERDOLEEEEEE
>>
>>93383379
odpierdol się, rusek jest spoko
>>
>>93383390
link?
>>
>>93383390
widać że masłotwarz mimo wszystko, poza tym w ogłoszeniu do mężczyzn zwraca się do kobiet by sprowokować więcej atencji

wiem że by mi nigdy nie dała ale to też nie jest jakaś duża strata ani dla mnie ani dla niej
>>
>>93383394
nic osobistego
>>
>>93383432
zamknij pysk cwelu
>>
>>93383390
to jakieś anonse czy co?
>>
>>93383432
wykurwiaj lewaku
>>
>>93383390
chujowa twarz żbsz
ale ciałko całkiem całkiem
nikt za kim bym się obejrzał na ulicy
>>
>>93383136
dobre
>>
>>93383459
strona nazywa się bagla ale trzeba się zarejestrować żeby ogłoszenia widzieć
>>93383502
robisz sobie konto i wystawiasz ogłoszenia, nie podajesz danych osobowych tylko nicki itd i dopiero w prywantych wiadomościach jak się ugadasz z kimś to ustalacie detale gdzie się spotykacie itd
>>
>>93383559
to zrob skrina. Nie sadzisz, ze jebie fejkiem na kilometr
>>
>>93383587
ogłoszenia są legitne
t. anon degenerat co spotkał się na seks z kobietą z tej strony
po prostu kobieta ma fetysz murzynów i lubi kangi itd.
nie jest to coś dziwnego bo są setki ogłoszeń jakiś kobiet które np chcą na ciebie nasikać itd
>>
>prawak z obsesją na temat murzynów wchodzi na strony randkowe
taki wygląd wasz
>>
>>93383633
opowiedz jak było?
>>
>>93383644
zesrał sie lewak twoj czas i tak jest policzony kiedy dzień sznura się zacznie w polsce
>>
>>93383633
ale jej ogloszenie zniecheca potencjalnych 'klientow'
>>
>>93383715
na chuj dajesz cudzysłów
>>
>>93383715
bo to na 85% trolling
>>
>>93383633
>kobiet które np chcą na ciebie nasikać
H-haha, kto by tak chciał, na pewno nie ja.
>>
przejechał obok mnie samochód google street view
>>
https://www.youtube.com/watch?v=3vNVNwqr4YQ
pograłbym w coś
>>
>>93383644
>lewaczek wszędzie widzi politykę
i zesrał się
przeszukuje ogłoszenia bo szukam jakieś loszki którą chciałbym przeruchać i w sekcji "inne" akurat zobaczyłem ten memiczny tytuł i chciałem zapostować ty lewicowy prawiczku co nie rucha
>>93383653
fajnie,Pani miała 36 lat i martwe życie seksualne więc jak zobaczyła że anonek młody chłopak wysyła jej wiadomości zamiast typowej bandy 50 letnich januszy (którzy stanowią ponad połowę męskich użytkowników) to się ucieszyła
popisaliśmy przez 2 tygodnie, kilka zdjęć zamieniliśmy i pojechałem do jej miasta na kilka godzin, stosunek był spoko po czym wróciłem i tyle
>>
'demokracja' to absolutny rak i mówię to zupełnie bezironicznie
>>
>>93383743
bo nie wiem czy chce kasy za to
>>
>>93383771
zazdroszcze, tez bym taka chciał
>>
>>93383771
nie widzę wszędzie polityki tylko ciebie z obsesją na temat murzynów ruchających białe kobiety
>>
File: 1522198490787.jpg (394 KB, 900x1200)
394 KB
394 KB JPG
no elo wstalem
>>
>>93383837
nie musisz płacić żeby być klientem
>>
>>93383758
haha ale d-dziwak
dobrze ze ja takim nie jestem i s-sam na siebie nie sikałem
>>
File: 1511181318111.jpg (683 KB, 750x963)
683 KB
683 KB JPG
>zdobądź się na odwagę i umów ze swoją crush na spotkanie
>chcesz załatwić parę niedokończonych spraw
>masz już wychodzić z domu
>"Anon chmury jakieś brzydkie, chyba będzie padać. Może przełożymy to na kiedy indziej?"
>"hehe, pewnie"
mfw
>>
>>93383873
>zobaczyłem memiczny tytuł i chciałem zapastować
nie dość że lewak prawiczek to jeszcze debil jebany
>>
>>93383833
mam idealnego człowieka dla ciebie

https://www.youtube.com/watch?v=_weGGZaHtTE
>>
>>93383991
nie tylko chmury są brzydkie
>>
>>93384007
>prawiczek
zajebista obelga od kogoś kto nieironicznie przegląda portale randkowe dla kurew z rozjebanym cipskiem
>>
>>93383991
Roses are red, the sky is blue, I don't think I like you.
>>
czemu polacy to śmiecie jebani?
nawet nie żartuję w tym momencie
>>
File: 149360436725.png (419 KB, 600x580)
419 KB
419 KB PNG
>>93383991
dobrze ci tak atencyjny cwelu
>>
>>93384114
t. zwierze z polski b
>>
File: 1.pg.jpg (118 KB, 680x908)
118 KB
118 KB JPG
>>
File: blondi.png (14 KB, 410x447)
14 KB
14 KB PNG
>>93383747
to nie jest trolling, na serio kobiety wystawiają takie ogłoszenia, teraz sobie z nudów przeglądam i natrafiłem na takie drugie, ale zdjęć nie zapostuje babeczki bo ma same nagie
ale z drugiej strony jak chcesz murzynkę to widziałem 2 ogłoszenia
>>93384051
>portal randkowy
tutaj nie ma randek, umawiasz się na jebanie
>>
>>93383991
chuj nas to cwelu, jesteś jebanym gównem, taki przegryw jak ty powinein zdechnąć
>>
>>93384196
>to nie jest trolling
>postuje oczywistego trolla
>>
File: edward.png (37 KB, 102x146)
37 KB
37 KB PNG
no elo
>>
>>93384031
kino spot żbsz
>>
>>93384001
jak ja nie cierpię zachodniarzy lol
>>
>>93382923
bsp (bardzo smieszny post)
>>
File: 1531426629648.jpg (126 KB, 780x519)
126 KB
126 KB JPG
>urodzony w ogniu powstania warszawskiego
>80 lat i 190 wzrostu
>ma żone młodszą o 50 lat
>uchodzi mu na sucho chwalenie Hitlera i szaklowanie kobiet w europarlamencie

czy istnieje większy chad w polskiej polityce?
>>
>>93384251
pamiętam gambitów ciekawe czym się teraz zajmująbo napewno n
>>
>>93384430
wiem ze diamond dalej gra w gambit a alex chyba w ameryce cos gral
>>
>>93384425
>ma mniej niż 5% poparcia
>chad
nie nie za bardzo
>>
>>93384473
to właśnie sprawia że jest jeszcze wiekszym chadem bo plebs go nie lubi
>>
>>93384425
a jakie u niego w całosci względy?
>>
File: 1526594465533.jpg (172 KB, 1500x1000)
172 KB
172 KB JPG
>>93384134
based wowzer ustawił jebanego proksiarza do pionu
>>
File: 1529936846912.jpg (156 KB, 709x595)
156 KB
156 KB JPG
>>93384425
Born: October 27, 1942 (age 75 years), Warsaw
>>
>>93384554
>względy
poglądy? libertyńskie
>>
>>93383991
jak się poznałes z crush?
>>
>>93384425
nikt go nie bierze na serio, jest dosłownym memem
>>
Razem to dosłownie jedyny logiczny i rozsądny wybór
>>
>>93384791
t. komuch
>>
>>93383991
poszukaj sobie innej bo ta ma cię ewidentnie w dupie
>>
zgadnijcie co robię
>>
>>93382517
>hej, wyburzmy przypominajkę o komuniźmie
>100 lat później
>Stalin zrobił nic złego!
>>
>>93383991
próbowałeś być murzynem?
>>
>>93383101
>miej parę tysi na koncie, uznaj je za środki awaryjnie na wypadek gdyby wszystko poszło się jebać
>ej, masz kasę, kup sobie jakieś porządniejsze auto
Nosz kurwa
>>
>>93383136
Mam wrażenie, że to propaganda, by tylko białym kompleksów narobić.
>>
>>93382517
>zniszczmy owoc pracy tysięcy Polaków, symbol odbudowy Warszawy i jedyny budynek, który jakoś tam wyróżnia się na tle innych w tym mieście, którego budowa pochłonęła wiele lat pracy i istnień ludzkich
>>
>>93384813
TO (walisz do tatusiów)
>>
>>93384979
prawidłowa odpowiedź to sram
>>
>>93385009
fujka
>>
File: 1482599643770.jpg (87 KB, 409x409)
87 KB
87 KB JPG
Siedze tu od 4 lat i przygladam sie temu spierdolonemu srodowisku
z obserwacji zauwazylem ze siedza tutaj sfeilowane normiki ktore wlasne gowno by zjadly zeby dostac gram atencji od jakichs zjebow, byleby tylko wyciagneli was na impreske albo hehe domowke
introwertyk here i siedzialem tutaj tylko dlatego ze nie lubie kontaktow z ludzmi ale ten smrod mnie przeraza, na dodatek robienie z srania powaznego biznesu to smrod przepotezny
najlepsze jest przyzwolenie na chodzenie na kurwy a jak ktos ma loszke to dostaje z miejsca bana
atencjusze sa banowani, ale jesli chodzi o kolege modka i kogos tam jeszcze to oni moga sie atencjowac
hipokryzja na kara przechodzi wszelkie pojecie xD
a to dorabianie ideologi ze spierdolenie jest fajne to juz wogole porazka jakas, siedzi taki brzydki spaslak z pryszczatym ryjem i pierdoli
>MOOODEEEE ON NIE JEST SPIERDOLONY MODE SZYBKO
albo to rownanie do siebie, jakby siedzenie na kara zobowiazywalo do bycia brzydkim, glupim i grubym xD
kiedys tu bylo fajne miejsce dla introwertykow, teraz smrodliwe miejsce dla gimbusow
a najlepsze sa tredy typu
>no anoni kuc/architekt/dynamiczny gimnazjumszczur z 10kmsc mam wlasne mieszkanie, autko i nudzi mi sie wezcie mnie zabawcie co
wy myslicie ze taki ktos jest hehe spierdolony? to zwykly dynamiczniak ktory lubi sie posmiac ze zjebow, dlatego tu siedzi
wykurwiam na wykop elo a wy nadal obrazajcie lochy bo wam nie dali nigdy xD ale prawdziwych mizoginow szanuje
>>
nie odpisywac mu
nawet nie przeczytalem
>>
>>93384240
jakiej części
>zdjęć nie zapostuje bo ma same nagie
nie rozumiesz? aż z ciekawości zrobiłem reverse image i też nic nie ma
le
>>
>>93385102
Mmm jaka pyszna pasta.
>>
>>93385102
tldr grubasie
>>
File: 1533861955088.gif (379 KB, 964x957)
379 KB
379 KB GIF
Jestem prawicowcem i będę głosował na Millera
>>
>>93385102
sam to napisales?
>>
tl dr
>>
na ja pierdole ale się rozpadało a akurat po kole i ciperki chciałem pójść
>>
File: 1533869351879.jpg (94 KB, 680x382)
94 KB
94 KB JPG
>>
kurde ale burza
>>
>tug nie w niczyim friendzonie
>>
>>93385210
deszcz pada?
>>
File: 1533902107557.jpg (82 KB, 640x799)
82 KB
82 KB JPG
Dlaczego jeszcze nie macie rosyjskiej żony?
>>
>siedzialem tutaj tylko dlatego ze nie lubie kontaktow z ludzmi
zesrałem.sie.pl
>>
>>93385331
bo wolę białoruskinki
>>
File: 14763861309849.png (89 KB, 600x500)
89 KB
89 KB PNG
Dostał ktoś z was smsa od Rządowego centrum bespieczeństwa z ostrzeżeniem że będzie burza jak sam skurwysyn?
>>
Czy świat wyglądałby dzisiaj inaczej, gdyby ruscy przegrali wojnę z Japonią?
>>
>>93385384
nie tylko sms z prosba o zaplate bykowych hehe chuj wam w te katolickie dupy pisowcy chuja dostaniecie
>>
>>93385384
nie dali mi nigdy
chyba tylko w cyfrowym polsacie takie cuda
>>
nie potrzebuje znajomych bo mam internet
>>
potrzebuję znajomych bo nienawidzę siebie
>>
>>93385384
tak
odpisałem że chuj mnie to
>>
4chan to jedyna forma komunikacji z innymi ludźmi jaką mam
>>
>>93385384
>Uwaga! Dzis gwaltowne burze, silny wiatr i ulewny deszcz. Miejscami grad. Unikaj otwartych przestrzeni, zabezpiecz dobytek. Sledz komunikaty pogodowe.
od kiedy to działa? u mnie nawet nie pada
>>
>>93385518
to
i jedyna jakiej się nie boję
>>
>>93385518
>>93385538
cho na diskord
>>
https://www.youtube.com/watch?v=cY_FV2DkpL0

ja pierdole jakie kompro
>>
Idę grać w grę
>>
File: 1533845462610722423.jpg (110 KB, 668x621)
110 KB
110 KB JPG
https://github.com/SandraMarszalek
ZAPIERDOLE TE KURWY JEBANE
JA ROBIE JAKIES ALGORYTMY KURWA NA MOJ GITHUB a TAKA kurwa CELOWO Z MALEJ SOBIE DOSTANIE PRACE ZA KALKULATOR (ang. cuckoolator)
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
sandra marszałek robi mi pałe
also ten picrel
>skill in vegas
kurwa mać nie dość ,ze mam 9 lat doswiadczenia w animacji ae i edycji video (color grading, matte painting, montaz itd)
0.5 w 3d
i 2 lata w programowaniu do tego skonczone 3 lata temu technikum inf. xD czyli cos pamietam o kąputerach typu pamiec sram czy coś
to taka kurwa dostanie praca a ja nie
>>
>tug nie boisz się innych ludzi, po prostu wiesz że nic dobrego cie od nich nie czeka
>>
File: 1531410353967.jpg (137 KB, 850x1054)
137 KB
137 KB JPG
>>93385546
po tym poznasz prawiczków
>>
>>93385545
podziękuję
>>
jezu kurwa boże ty chuju jebany jakie nudy
>>
>>93385552
do amazonu i ciebie wezmą
>>
>>93385545
przecież piszę, że się boję
>>
>>93385552
>kąputery
dlatego nie masz pracy
>>
File: 1506472978888.jpg (23 KB, 248x189)
23 KB
23 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=rNjb_X5v_J8

eurpejski nowy filmik wrzucil
>>
należy mi sie kurwa słyszycie MI SIE NALEŻY jak to ktoś inny dostaje ja pierdole należy sie mi kurwa MI MI MI MI
>>
Nie boję się ludzi, po prostu nie mam im nic ciekawego do powiedzenia
>>
kupilem książke i nie chce mi sie jej czytać
>>
>>93385677
ale ZAPIEKŁO kurewke oj chuj karachana zamknęli ;DDD
>>
>>93385729
musisz mieć skończone 18 lat żeby tu postować
>>
koleżanki nazywają mnie trójnogiem
>>
>>93385552
>kąputery
AHAHAHAHA JAKI KURWA IDIOTA
>>
File: 1533906845179.png (670 KB, 681x698)
670 KB
670 KB PNG
no elo
>>
>>93385690
usuń
>>
masz do wyboru zatrudnić dynamiczną loszke albo takiego sperga
>>93385552
>>93385729
hmmm ciekawe co wybrać
>>
koledzy nazywają mnie loszką
>>
>>93385727
jaką
>>
>>93385802
>dynamiczna
>>
>>93385802
Tego kto jest bardziej wykwalifikowany
>>
>ten prawiczek którego piecze bo jakiemuś losowemu lachonowi wychodzi
>>
o czym rozmawiają ludzie
>opowieści ze swoich podróży
>swoim hobby
>film który obejrzeli
>koncert na którym byli
>książke ktorą przeczytali
o czym rozmawiają polacy
>NO KURWA SIE NAJEBAŁEM HEHE
>ech musze iść spać bo do pracy trzeba wstać kuurwa ale musze zapierdalać eech
>KURWA PARTIA POLITYCZNA NA KTÓRĄ ZAGŁOSOWAŁEM PO TYM JAK WCZEŚNIEJ POKAZAŁA SWOJĄ NIEKOMPETENCJE OKAZAŁA SIE NIEKOMPETENTNA JAK TO SIE MOGŁO STAĆ?! SKANDAL! DYSHONOR! BOŻE DOPOMÓŻ NAM!
>>
kultura zachodnich krajow
>wesołe festiwale
>znane na całym świecie dzieła sztuki
>pisarze którymi od pokoleń zaczytują sie ludzie z każdego kraju

Bogata NIezdegenerowana Kultura Polski
>zapal świeczke w dzień zmarłych
>płaku płaku Powstanie Warszawskie sie zjebało, wysłaliśmy ludzi z pięściami na żołnierzy z bronią automatyczną co poszło nie tak? :(
>>
Zachodnia Komedia
>błyskotliwa satyra na problemy społeczne targające ich krajem
polska komedia
>KURWA EEE CHUJ KURWA HEHE KURWA PIZDA
>klap klap klap jaki zabawny film hehe Halyno
>>
uf dobrze ze nie jestem polakiem
>>
A co gdyby /polacy/ się zrzucili i kupili jakąś wyspę i zrobili swoje państwo?
>>
>bombardowanie Hiroszimy i Nagasaki miało mniej ofiar niż powstanie warszawskie
>polski debilizm dosłownie bardziej destrukcyjny niż bomba atomowa
>>
>>93386100
to ale nieironicznie
>>
>>93385824
lalka
>>
>>93386165
nie pomyślałeś zeby poczytać coś dobrego?
>>
>>93385180
i na inne lewactwo
>>
>>93386199
na przykład?
>>
>>93386249
Ziemie obiecaną Reymonta
>>
>>93386249
nw coś o Powstaniu Warszawskim nie czytam książek bo jestem debilem słowiańskim
>>
>tug ojciec wpierdala smalec ze słoika
To normalne wśród polskich bumerów?
>>
kolejny dzien zatwardzenia
właśnie wziąłem olej rycynowy i mam nadzieje że wysram sie porządnie
>>
kompetencje polskich sklepów internetowych są zajebiste
>zamów coś na morele
>po 11 dniach przesyłka zostaje dostarczona
>do innego miasta i innego człowieka
>zadzwoń do nich
>no rzeczywiście taki błąd sie wkradł
>następnego dnia dostań przesyłke
>obudowa porysowana jakby miała 5 lat
>karta graficzna źle podłączona
gg
>>
File: 1480778120737101646.jpg (30 KB, 250x250)
30 KB
30 KB JPG
>>93386388
zapomnialem obrazja
>>
no te chorągiewki LGBT to coś strasznego żbsz
>>
>>93386388
zamawiałem na morele dużo rzeczy i nigdy nie miałem problemu, zawsze wszystko dobrze spakowane, zmontowane i szybka wysyłka
kiedys zamowilem jednego dnia rano laptoka dla mame to na drugi dzien byl w paczkomacie
>>
File: Capture.png (132 KB, 1095x492)
132 KB
132 KB PNG
>>
File: oh shit french guy.jpg (66 KB, 284x384)
66 KB
66 KB JPG
>>93385307
Naperidala deszczem jak zły plus grzmi się i w ogóle chujowo jest.
>>
>>93386489
to samo można mieć za 2000zl tylko starsza generacja
>>
>>93386489
o kurwa jaki smrud xD i ta gejmingowa obudowa
>>
File: sprzet.png (40 KB, 379x211)
40 KB
40 KB PNG
haha kuhwa biedaki polaki
>>
>>93386601
>60hz
heh i tu cię mam biedaku
>>
>>93386601
>3.60GHz
>>
>>93386643
ludzkie oko nie widzi wiecej niz 30fps a mam dwoje oczu wiec 60fps
>>
i wywołaliście "używam komputera wyłącznie do grania" gamera, gratulacje
>>
>>93386315
U mnie przyprawiany smalec smaruje się na kromce chleba, potrawa sięgająca ponoć nawet czasów pogańskich.
>>
File: Bez tytułu.jpg (53 KB, 577x365)
53 KB
53 KB JPG
Oceńcie mój kombajn
>>
Jezu rak post

accepted topic: somsiat

kto wyzszy: ja

ta sama szkola: ona ma 70 lat XD

bliska mi: nie znam jej prawie

kto zasypia pierwszy: na 100% ona

kto wstaje pierwszy: ona xD

tesknisz za nia: nie bardzo

czy ona teskni: Wszyscy tęsknią ja mnie nie widzą dłużej niż 3 minuty

skomentuj skarbie to ci dam jakis temat bo tak wypada
>>
File: cpuz.png (28 KB, 398x400)
28 KB
28 KB PNG
>>93386700
w czym problem? to jest fabryczny zegar
mam podkręcony do 4,5
>>
>>93386743
>te temperatury
masz gwarancje jeszcze?
>>
>>93386819
gram w kurwa giereczke, to dlatego
>>
File: specs_latest.png (195 KB, 1266x592)
195 KB
195 KB PNG
>>93386743
to w spoczynku takie temperatury?
>>
>>93386388
u mnie działa
>>
>>93386833
>>93386832
>>
File: 1493828160141.jpg (14 KB, 251x242)
14 KB
14 KB JPG
>>
>>93386891
based&redpilled
>>
>komputerek do gierek dla kurwa dzieciaczków
>>
>>93386957
wypraszam sobie ja mało gierkuję
>>
nie zesraj sie autystyku
>>
postujcie najlepsze
>gaming machine
>>
File: 1528985586409.jpg (987 KB, 1032x1457)
987 KB
987 KB JPG
>dobry komputer to musi być do gierek tylko i wyłącznie
>>
File: tip.gif (1.98 MB, 331x248)
1.98 MB
1.98 MB GIF
>>93387093
>robienie na komputerze czegos innego niz granie
>>
>>93386957
>polak nie rozumie konceptu rozrywki
szok
>>
>>93387150
>stukanie w klawiaturę i strzelanie do pixeli do rozrywka
brawo polaczku
>>
>>93387218
co ty robisz w wolnym czasie?
>>
>>93387218
januszu pierdolony wąsaczu bym cie rozpierdolil jednom renkom
>>
File: Bez tytułu.jpg (458 KB, 1920x1080)
458 KB
458 KB JPG
>>93387218
>strzelanie
>>
>>93387287
lubię banished nawet ale jest trochę płytkie
>>
dlaczego polacy wysyłali dzieci na front?
>>
>>93387227
w lecie chodzę po górach, gram w asg z kolegami, strzelam z wiatrówki do ptaków i rzab w ogrodzie
w zimie zazwyczaj czytam i chodzę na basen
>>
opinie?
https://allegro.pl/lenovo-m93p-mt-i5-4590-16gb-256-ssd-win-10-pro-i7460138590.html
>>
>>93387218
>on nie napierdala z kolegami z neta w karcianki
>>
File: ba7nt0k90ng01.png (65 KB, 966x376)
65 KB
65 KB PNG
>>93387050
>PC Master Race
>>
>>93387351
>rzab
No ładnie
>>
>>93387386
widze jedną dobrą gre na całej liście
>>
>>93387413
ja też
>>
File: fdffdfhsfhsfhsfh.jpg (39 KB, 600x318)
39 KB
39 KB JPG
>pif pafy dla kurwa mężczyznodziecków
>>
>>93387351
>gram w asg
lmao
peak autism
>rzab
w dodatku debil
>>
>>93387287
a no jest, muszę w końcu jakieś mody pobrać
>>
>>93387413
GTA V jest całkiem fajne ale reszta to gówno straszliwe
>>
>atakowanie zwierząt to dla polaka forma rozrywki
XD
dlatego nie jesteście biali
>>
File: 1522570200405.png (282 KB, 2000x1410)
282 KB
282 KB PNG
>>93387413
>>93387386
>>93387446
no pubg bardzo fajna gra
>>
>>93387518
słaby bait
>>
>>93387552
ale serio jak gram z kolegami to jest fajnie
>>
>>93387456
ask jest naprawdę spoko
chodzisz po lesie, ruszasz się, musisz myśleć taktycznie i być dobry w strzelaniu
możesz sobie modyfikować broń i kupować części wedle swojego upodobania
jeśli masz fajną grupkę ludzi z którą możesz to robić to jest naprawdę fajnie
>>
nowy
>>
>>93387587
kurwa to zabawkowe pistolety, jakkolwiek byś nie próbował tego nazwać bawisz sie w wojne manchildzie jebany
>>
Wolę pobawić się w wojne w piwnicy przed komputerem
>>
File: file.png (1010 KB, 720x960)
1010 KB
1010 KB PNG
>>93387587
>asg
xD
>>
>>93387636
>>93387636
>>93387636
>>
File: maxresdefault.jpg (312 KB, 1920x1080)
312 KB
312 KB JPG
>>93387351
>Gram w ASG i jestem fanem WIELKIEJ POLSKI KATOLICKIEJ i będę papaja wiatrówką bronił
>>
>ASGowcy nie widza nic dziwnego w wydaniu setek złotych na karabin na kulki
Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.