[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.
File: IMG_7359.png (791 KB, 781x565)
791 KB
791 KB PNG
>>
File: 1536953143814.jpg (1.18 MB, 1944x2592)
1.18 MB
1.18 MB JPG
Flibbe
>>
File: 1508370495702.jpg (47 KB, 560x560)
47 KB
47 KB JPG
>>
>>94932070
Varför har vi inte gjort en collage med alla sötpajer från valet?
>>
Först för fuck keke
>>
*pissar ut hormoner*
>>
File: 1515563371296.jpg (396 KB, 700x1050)
396 KB
396 KB JPG
>dkn blattar är snällare än alla svenskar jag mötigt för dom dömmer dig inte över löjligt skit
Sötare tjejer med
>>
LYSTRING

Vill bara påminna dig om att 87% av alla Sveriges kvinnor röstade för mer gruppvåldtäkter och massimport av islamister. Tänk på det nästa gång du hör en kvinna gråta över hur läskigt det är att gå ut nuförtiden.

Det var allt, tack.
>>
>>94932182
d1a favä, blattar>S*ennar
>>
>>94932191
öhh är du inte racist så vill du bli våldtagen!!

Lmao
>>
hur stor andel av sv ho tar p-piller?
>>
>>94932179
Asså jag bryr mig VERKLIGEN om miljön

*dödar alla fiskar i vattnet med sitt fittgift*
>>
Herregud när ska ni växa upp och faktiskt träffa kvinnor?
>>
File: Robin.png (817 KB, 1280x720)
817 KB
817 KB PNG
>>94932151
DU SKA FAN KNULLA MIN MAMMA I RÖVEN FATTAR DU?
>>
File: 1334931659846.gif (793 KB, 216x300)
793 KB
793 KB GIF
>>94931997
Lycka till med jobbet, hoppas det går bra för dig!

Bra att göra som dig och skaffa sig ett jobb innan bidragssystemet kollapsar i nästa finanskris, men iofs betyder det väl att vänsterpartisterna i tråden inte kommer ha råd till internet längre. Alltid något!
>>
*förstör din civilisation*
>>
>>94932229
>racist
Lär dig stava, din bidragstagande animebögande parasitfitta.
>>
File: 1536622251776.jpg (36 KB, 500x389)
36 KB
36 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=S2IWw6z-cfc
>>
>>94932182
finns en del schysta men finns en del riktigt jobbiga också. hatar invandrarsvenska favä, meningsuppbyggnaden är alltid helt cepe.
>ey lyssna, istället för att prata vanligt, dom pratar såhär istället, förstår du? yani dom slänger om orden så det blir helt kaos
>>
>>94932231
99%
>>
>>94932285
vafan snackar du om jag skiter i jävla tecknade serier
>>
>>94932231
Man behöver ta det regelbundet för att det ska få effekt, så oftast bara de mest extrema svhorna
>>
>>94930304
googlade tidigare i år om hur man korrekt sak göra sig av med läkemedel, hitta på första resultat från "officiell" sida om att man ej gör göra sig av med dem i sopor/toalett pga att de gör fiskar osv sterila när/om de spolar ut i vattnet...
>>
>>94932284
Fyfan man ser ju att hon är helt tom inombords. Det är så lätt att se det på kvinnor. De har en typ av distant blick som är helt tom.
>>
>>94932112
nej, till tacos.
>>
>>94932179
>>94932236
upplyst
>>
File: 1536846708386.png (318 KB, 655x977)
318 KB
318 KB PNG
>>94932142
Finnar res upp
>>
>>94932229
du glömde breva din fucking 69-animetjej jävla luderpucko
>>
File: 1511570208758.jpg (127 KB, 1280x720)
127 KB
127 KB JPG
Ny
https://www.youtube.com/watch?v=Fp9Su5Wf5pI
>>
File: 1512928759016.jpg (1.62 MB, 2560x3200)
1.62 MB
1.62 MB JPG
Spännande nyheter grabber och kvinnor


Alternativ för Sverige gick precis upp till 0,31%

Hell Fucking Seger.
>>
>>94932305
>t. storstadsbög som pratar som en jävla lärare
>>
>>94932305
De flesta blattar är jobbiga att umgås med. Precis som du säger så är språket det jobbigaste.

t. blatte
>>
hai guise
>>
>>94932319
var på en förelösning om toxikologi där en kvinna hade gjort sin disputation om fiskar som fick bo i kranvatten. de fick ändrat sexuellt beteende och slutade para sig med varandra
t. universitetsanon
>>
File: 1518724543891.jpg (28 KB, 599x521)
28 KB
28 KB JPG
>>94932317
9/10 med andra ord
>>
>>94932372
Inte han, men är det helt plötsligt dåligt att prata rätt menar du?
>>
>>94932395
Good evening m'lady
>>
>>94932319
>muhh fiskar
Ingen som tänker att skitet är gift för varenda potent kille som dricker skitet
>>
>>94932364
DET
FUCKING
HÄNDER
>>
>>94932395
OUR WOMEN ARE TURNING THE FISH GAY BY PISSING OUT HORMONES
AAAAAAA
>>
>>94932395
what's for lunch
>>
>>94932407
Tror du att rostbiffen (som säkerligen röstade MP) kände skam eller skuld att det var hennes knullpiller som dödade fiskarna? Tror du kvinnor är kapabla till det?
>>
>>94932055
>>94932055
tackar

>>94932055
jag lovar att hålla den svenska fanan högt vajande över balkongen när SD, AFS, NMR tagit makten så inte autisterna avfyrar verkanseld.
>>
File: 1536013139078.png (694 KB, 671x690)
694 KB
694 KB PNG
>*knack*knack*
>Flampiss öppnar dörren lite försiktigt, han har låst den med säkerhetskedjan så dörren står på glänt
>v-vem är det? Frågar flampiss
>är det Dan?
>Flampis är tyst
>Dan Bolin?
>j-ja svarar bajstransa ängsligt
>*krasch!* dörren sparkas in,
>Dan flyr förskräckt mot balkongen men Dampus får tag i han och välter honom.
>Dampus tar fram sin pistol och skjuter Transmongot i knäskålarna och sedan i skrevet.
>han drar sedan ut transan på gatan där Dampus gör ett trottoarkantsstamp på äcklet.
>polisen kommer men de lägger snabbt ner polisanmälan när de får reda på omständigheterna kring offret
>alla grannar jublar av glädje, Luleås borgmästare kommer och ger Dampus en medalj.
>HEJA DAMPUS! HEJA DAMPUS!
>Dampus får mycket norrländsk fitta den kvällen
>>
>>94932411
>t. Svartpillrad incel som försöker övertyga sig att han inte missar något
>>
>>94932395
u can teach 2 make burger?
>>
>>94932231
Typ nästan alla.
>>
>>94932470
cringe
>>
>>94932470
Helvete vilket baserat brev
>>
File: 1523075569795.png (464 KB, 746x761)
464 KB
464 KB PNG
>>94932477
"lol"
>>
what's for dinner
>>
>>94932458
tror hon redan hade haft sitt klimakterium redan, hon var rätt gammal
>>
File: 1346664612716.png (620 KB, 592x1348)
620 KB
620 KB PNG
>>94932362
Tack för att du delade den, gillar Arg Blatte favä.

Om jag gissar så går blatte ut och kritiserar alla som skyller SDs/AfS dåliga resultat på valfusk, tycker själv att det är idiotiskt att agera som vänstern gjorde med Brexit och Trump för att de ogilla valresultatet.

Var intressant iallafall hur svenska politiker snackade om hur ''Ryssland skulle komma att påverka svenska valet'', och sen nu när de får rätt så okej resultat håller de bara käften om det.
>>
>>94932527
En försök till att vara rolig? Vafan jag hatar kvinnor nu
>>
>>94932470
hahaha
>>
File: 1533308606711.jpg (98 KB, 842x1200)
98 KB
98 KB JPG
>>94932528
;)
>>
File: 1496213326886.jpg (234 KB, 840x1170)
234 KB
234 KB JPG
>>94930304
googlade tidigare i år om hur man korrekt sak göra sig av med läkemedel, hitta på första resultat från "officiell" sida om att man ej gör göra sig av med dem i sopor/toalett pga att de gör fiskar osv sterila när/om de spolar ut i vattnet...
>>
>>94932564
>>94932362
>gillar Arg Blatte favä
cringe
>>
File: 1507198370001.png (42 KB, 399x322)
42 KB
42 KB PNG
>>94932564
>gillar Arg Blatte favä
>>
>>94932070
Ganska säker på att jag gick i skolan med henne.
>>
>>94932598
le kantig konträr
>>
File: 1290821547145.gif (109 KB, 240x240)
109 KB
109 KB GIF
>>94932459
>SD, AFS, NMR
>inget MED
>>
>>94932470
Sluta aldrig breva

>>94932521
naawww han skyddar sin lilla bögkompis, lilla natsukiniprutteliprutten dåå... :3
>>
Alla som brevar 2d är helt fuckade i skallen och har nog fått extra potent ppillervatten.
>>
Är du ovanligt att kunna knula i 20 min+ utan att komma?

Tror min kuk är så trasig från allt kantande till 2dporr så blev förvånad hur svårt det är att komma med en riktig tjej. Genom doggy style var det ganska lätt dock
>>
>>94932598
>kollar antagligen på NTV Nordfront
>>
Rekommenderar självmord helt seriöst om ni kollar på "arga blatten"
>>
>>94932362
>arg blatte
>inte ens blatte
>slår in öppna dörrar för 15åriga blixtbakare
sveriges pta??
>>
>>94932521
bög
>>
File: 1526530383374.png (423 KB, 600x630)
423 KB
423 KB PNG
>>94932650
>MED
>>
>>94932672
Tack för ditt brev!
>>
>>94932527
Kort och koncist. Vad är problemet?
>>
>>94932647
tycker att alla sv ho ser likadana ut
>>
Oanständigt horor!
>>
File: 1535342580058.png (337 KB, 1000x896)
337 KB
337 KB PNG
>>94932669
detta favä
>>
>>94932672
Normalt med dina omständigheter. Mindre runk mindre porr så blir man känsligare för riktigt sex.
>>
>Natsuki
>Oliver

OWOWWOWHGHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAA

BAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHA

FUCKING VRÅLCRINGE LOL

AHAHAHAH
>>
>>94932231
>denna video blev rekommenderad
https://youtu.be/ZXphA_6szKs?t=10m3s

blev lite avtryckt favä

varför säger han inte bara att de har gräddfil? i ett svep försvinner ju all auktoritet
>>
>>94932648
le fucking asjobbig bögbrevande mongo som sitter i sverigetråden hela dagarna och låtsas vara tjej och runkar till tecknade småflickor
>>
>>94932672
2Dporr har härdat din kuk och sitt sinne till den perfekta knullmaskinen.
>>
File: 1517913944282.jpg (40 KB, 487x548)
40 KB
40 KB JPG
>>94932699
vad menar du~
>>
>>94932231
Alla som har en pojkvän
>>
File: 2395046.jpg (152 KB, 500x379)
152 KB
152 KB JPG
>>94932739
>>
File: svenska sagghoror.jpg (237 KB, 1437x837)
237 KB
237 KB JPG
*förstör ditt ekosystem med knullpiller*

Asså jag röstar för miljön!
>>
>>94932690
Tjejer gillar pladder.
>>
>>94932699
jajamensan
>>
>>94932191
men hur vet vi om hon röstade för eller emot?
>>
File: 5A_gzGOYnvg.jpg (138 KB, 817x1024)
138 KB
138 KB JPG
>dkn röstade inte för att inte uppge information som kan ge framtida regeringar anledning att slänga mig i ett gulag
tycker folk som bryr sig om politik är rätt störiga ändå
för övrigt tycker jag det verkar som det är nya jontar som snubbelbrevar 2d varje gång jag är i tråden
>>
>>94932808
Statistiskt sett röstade hon emot.
>>
>>94932836
*för
>>
>>94932826
>icke-röstare
>le sötpajspammare
häng dig ivl
>>
File: 1523075767717.jpg (18 KB, 499x499)
18 KB
18 KB JPG
>>94932808
>hur vet vi om en sv ho röstade för eller emot SD?
>>
>>94932777
Kvinnor är inte de som bygger kärnvapen dock.
>>
>>94932182
>dejtar invandrartjej
>blir ihjälslagen av hennes 10 bröder och 128 kusiner
hehe a jag tro jag skippar det där
>>
>>94932883
Nej, hur skulle de kunna det?
>>
dkn saftiga pruttar
>>
>>94932889
beta miffo
>>
>>94932826
Begå dig själv, SNSD
>>
File: emwtf.png (216 KB, 512x380)
216 KB
216 KB PNG
>han bryr sig om miljön trots att han kommer att dö innan den blir märkbart påverkad
>>
Jimmy på SVT1
>>
>>94932889
>j-jag är rädd för konflikt
Ok Emil.
>>
File: Vd3f9-XUB6A.jpg (654 KB, 2560x1707)
654 KB
654 KB JPG
>>94932870
>>94932928
>rösta på något parti man halft håller med "bara för att"
>det här är hjärnkultingarna i trådens definition av att vara en produktiv medborgare
>>
>>94932790
Jag skulle oironisk vill kväva till döds av hennes lår favä
>>
File: 1535279745465.png (916 KB, 926x844)
916 KB
916 KB PNG
>>94932929
d1a, bland de värsta aktivitcuckar som finns
>>
Heng deg
>>
>>94932947
Trodde han hade bojkottat skitkanalen, besviken
>>
>>94932947
vi har redan sett när han gör bort sig
>>
>>94932947
Han gör bort sig igen.
>>
>>94932914
>gillar du inte att bråka 24/7 är du beta
okej då
>>
>>94932889
visa lite kulor och säg
KAN DU FAKKING HÅLLA KÄFT HORUNGE
dra fram en kniv och hota att mörda dem och deras mammor om de inte respekterar dig
>>
>>94932929
Kanske om du är typ 30 år. Jag är 20 och kommer nog hinna se förändringar, speciellt om modern läkekonst blir mer avancerad så min generation lever längre än vanligt
>>
>>94932682
Han är från en muslimsk familj i Jugoslavien och kallar sig blatte för att det är tekniskt sett sant och för att trigga progressiva. Sen är ju mycket som du säger, ''öppna dörrar'' som de flesta skeptiker går på men blatte brukar ju satsa på att göra längre videos och lite djupare problemanalys (samt som han är jävligt vulgär för att försöka underhålla).

Jag håller inte med blatte om allt han säger, bland annat brukade han kalla sig för sosse och nu när han tjänar rätt så bra med pengar genom eget företag börjar han fokusera på skatteslöseri kek. Men att han har ett bra huvud och är värd att lyssna på tycker jag definitivt.

På tal om att reta progressiva, jag hittade kommunisten som alltid kallar allt han ogillar för cringe också >>94932598
>>
>>94932648
>>94932720
>>94932776
fattar du att ingen svarar på dig för att du är en jävla idiotisk, tråkigt, totalt ointressant dörrmatta
>>
fuck it okej jag erkänner... det var jag som läckte var divi var till mdongo... det var jag som lockade dit negerapan så att han kunde sänka bögjäveln ner i trottoarkanten och spräcka hans äckliga fjollskalle... fuck it det var jag och vet ni vad... bryr mig inte ett fucking skit
>>
>falla för miljögycklet
lol... Sara...
>>
>>94932527
>när man översätter en fras till vardagligt språk
Va? Jag hörde inte, kan du upprepa vad du sa?
Oj, förlåt. Det var inte meningen.
Nej, men. Det var länge sen!
Hur är det med dig?
Ursäkta, behöver du hjälp/kan du hjälpa mig?

Personen som har skrivit det där kan aldrig ha varit utanför Sverige. Fraser används fanimig inte någonstans, bara som ett typexempel när man lär sig ett nytt språk
>>
>>94932179
>vill ha sex
>uppfinner p-piller så de kan ha mer sex
>förgiftar samhällets män så de blir vänster och importerar mer mdongos att ha sex med
>detta leder till att de har mer sex så de använder och pissar ut ännu mer p-piller
>männen blir ännu mer sojifierade
p-piller är uppenbarligen nån sorts terraforming-manick som blev hitskickade av utomjordingar eller nåt
>>
>>94933060
jonte...
>>
File: 1535313964136.png (234 KB, 500x500)
234 KB
234 KB PNG
>>94933062
Du svarade ju precis
>>
File: 1444521580608.jpg (319 KB, 1600x1064)
319 KB
319 KB JPG
Jag tror nu, när jag ser tillbaka, att vi inte slogs mot fienden; vi slogs mot oss själva. Och fienden fanns inom oss. Sverigetråden är över för mig nu, men den kommer alltid finnas där, i resten av mitt liv. Precis som Libanon kommer vara, i bråk med SIDF för vad Anon kallade ägande över min själ. Det har funnits stunder sen dess då jag känt mig som ett barn, född till de två fädrarna. Men, om det må så vara, dom av oss som faktiskt klarade det har en skyldighet att bygga igen, att lära till andra vad vi vet, och att försöka med vad som är kvar av våra liv att hitta godhet och mening till detta liv.
>>
File: IMG_20180914_161041.jpg (2.32 MB, 3456x4608)
2.32 MB
2.32 MB JPG
https://youtu.be/OvTM3xLmux4
https://youtu.be/yVW_9vyQR34
>>
Ångrar ni att ni satt inne och spelade dattaspel istället för att gå ut och socialisera?
>>
File: ciri.jpg (32 KB, 381x468)
32 KB
32 KB JPG
>zigenare på tåget bråkar med tågvärdinnan om biljett
>hör hur hon med enkelhet manipulerar
>påstår att hon ska åka en jättelång sträcka men ganska uppenbart att hon bara vill åka delsträckan som tågvärdinnan så elakt måste "tvinga" henne att gå av efter
>på väg av klagar zigenaren till en boomerkärring om rasism och att hon inte får hjälp
>boomerkärringen håller med och tycker synd
>en 70-kilos sojagrabb hjälper zigenaren med att få av bohaget på tåget
>>
>>94933159
för helvete nej
>>
>>94933157
Sött
>>
>>94932976
>d-det var kemikalierna i vattnet som fick mig att titta på transporr!
>>
>>94933136
SNÄLLA sluta snubbla eller ännu hellre, sluta breva. Vad fan håller du på med? Ingen här tycker om dig.
>>
>>94933061
>för att trigga progressiva
>han är jävligt vulgär för att försöka underhålla
>kek
>jag hittade kommunisten
åh nej nej nej....
>arga blatten triggar leftists epic style och alla som inte håller med hur based han är e communists xD
>>
>>94932826
hon är så jävla söt
>>
File: 1511689094609.jpg (67 KB, 399x351)
67 KB
67 KB JPG
>>94933157
f1 gulligt
>>
>>94933200
Bryr mig inte om vad ni tycker
>>
>>94932470
>>Dan flyr förskräckt mot balkongen men Dampus får tag i han och välter honom.
glömde säga att dampus klättrade ner i hålet som flampedofilen gjorde genom golvet när han välte
>>
>>94933178
Sverige 2018

Böj dig över
>>
>>94933151
Mmm okej Dan en pensionär behöver sin blöja bytt i rum 7.
>>
jag ber till Gud varje dag att jag ska bli hans ängel av rättvisa, hans vapen mot syndare och SV HO.
fyfan va skönt att skicka få dem till helvetets avgrund där de lider för vad de har gjort mot samhällets goda.
>>
>blir arg varje gång jag tänker på svenskar men är en helt vanlig mörkhårig svensk själv
öhh...
>>
>>94933211
minderårig spotted
>>
>>94933136
Dampus är bara en väldigt arg och sorgsen människa som trots sitt konstanta spam lm hur han filtrerar folk aldrig gör något, för detta är hans liv, att gnälla på 2D"bögar" och lajva på kanalen
>>
>>94933136
Jag svarar eftersom att du förtjänar att veta hur efterbliven du är, jag har sagt det tidigare en gång när du omvärderar ditt liv kommer du inse vilket jävla vrak du är och vad andra människor försökt säga till dig länge

när var senaste gången du VERKLIGEN lyssnade på vad dina medmänniskor hade att säga? kan berätta en grej för dig du har aldrig lyssnat fjant, snorunge, klappmongo
>>
File: DkY_1waXcAAj-mf.jpg (205 KB, 849x1200)
205 KB
205 KB JPG
Daglig påminnelse: Weebs ska gå före Afghaner i kön till arbetslägren när Tuffe Uffe tagit makten.

MODERATERNA STRAK!
MODERNATERNA AKBAR!
>>
>>94933235
Nä precis, för du är en äcklig zoomer till nybög som skiter i trådkulturen och bara klampar in och lägger dina vidriga brev. Försvinn med dig din jävla horunge.
>>
>>94933299
>fjant, snorunge, klappmongo
baserad sanningssägare
>>
>>94933264
skönt att jag är 100% svensk på nästan alla sätt men kan dra judekortet när som helst.
>>
File: 1477232151169.jpg (365 KB, 1000x1531)
365 KB
365 KB JPG
>>94933157
Duktig Libanes, du får en statligt finansierad kattflicka när teknologin kommit tillräckligt långt.
>>
>>94933311
based
>>
>>94933311
Alla NEETs ska slava för kalifatet!
>>
>>94933256
bar berv
>>
>>94933299
Varför skulle jag lyssna på folk som hatar mig, vill att jag ska dö och kallar mig för saker som "fjant, snorunge, klappmongo"?
>>
>>94933324
Även under 2013 och 2014 var snubblarna skit, men du skulle inte kalla snubblarna då för nybögar eller "zoomers"
>>
>>94933136
Denna personligheten är snäll och fin, jag uppskattar den.
>>
>>94933375
Ja de var skit och jag klagade på dem då också, dock är nysnubblarna sju resor värre.
>>
>>94933372
Folk kanske skulle vilja att du dör lite mindre om du slutade vara en sån fjant, snorunge, klappmongo
>>
File: hqdefault.jpg (10 KB, 480x360)
10 KB
10 KB JPG
>>94933060
mm vi kommer absolut att hitta någon mirakelkur som bromsar eller segar ner vårat åldrande på <70 år, jonte.
om det nu skulle upptäckas så kommer bara 1% att ha råd med det.
>>
>>94933324
Vad är "trådkulturen" för något, och varför skulle den ha något värde?
>>
>>94933396
käften, bögjävel
>>
>>94933372
varför skulle du breva massa jobbiga brev som inte uppskattas i en tråd där du inte uppskattas? uppför dig bara
>>
File: 1532263781693.png (182 KB, 437x399)
182 KB
182 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=ZOlXkj-RO-M
>>
File: 1525207969708.png (657 KB, 621x488)
657 KB
657 KB PNG
>Vad är "trådkulturen" för något, och varför skulle den ha något värde?
(bra bete)
>>
File: 14295776701966.jpg (35 KB, 403x604)
35 KB
35 KB JPG
>vedbodnamn
>"20 år gammal" (minderårig som låtsas vara vuxen)
>2d-avatarbrevare
fy fan
>>
Pratade jag med dig eller dampus? Nej just det, tillbaka till isoleringscellen på särboendet mens resten av cpbarnen har sin orgie din lilla cuck
>>
>>94933425
Min poäng. Du skiter väl i vad vi säger men frågan är varför du ens är här? Ingen här tycker om dig och du tycker uppenbarligen inte om oss. Spring iväg till bögdiscorden där ni kan prata bögerier istället.
>>
File: 1525724321072.jpg (136 KB, 698x658)
136 KB
136 KB JPG
>>94933404
>Suttit och hatat på 2D och snubblare i över 5 år.
>>
File: 1536343222455.jpg (65 KB, 1032x756)
65 KB
65 KB JPG
>>94933372
jag vill bara att du dör då du brevar med snubbel och försöker skapa någon sorts skakig identitet under namnet "natsuki"
vem fan är du? en jävla tråkig alldaglig dum jävla 20åring med alldeles för mycket tid på sina händer skaffa vänner på ett annat ställe
vafan gör du i tråden va? vem fan vill ha dig? ett gäng mongon vars största åstadkommanden är att ta kuk långt upp i analkanalen och flippa burgare för att sedan komma hem och rollspela animeflicka
>>
>>94933203
Vi vet att du stör dig på när folk ogillar vänsterslödder, men tyvärr är världen inte en krambox och det är något du måste lära dig att leva med.
>>
>>94933476
>dkn kollar på denna serie när jag är 18
>wow det där är typ jag, tur att jag är ung fortfarande
>dkn 23 nu
>dkn är mer degenererad och osocial än nånsin tidigare
>>
File: 1464380961107.png (866 KB, 1023x1088)
866 KB
866 KB PNG
ÅH KNÄPP! Snart bristen en ven på dampungen :D
>>
okej grabbar nu brevar hon kärlekssångtexter till mig och skämtar bort det. hon är ju förfan mera kär än en grabb på 14 bast.
>>
>>94933549
>han faller för det
lel
>>
File: f2b.png (392 KB, 600x775)
392 KB
392 KB PNG
>>94933486
>>94933511
er ilska livnär mig
>>
All makt åt Tengil, vår befriare!
>>
Where can I torrent shows in norwegian? Trying to learn and piratebay doesn't have shit. And viaplay is ridiculously expensive over here.

Also, white american living in Jamaica. Pls skip any memes about race mixing or whatever
>>
>>94933505
>vara 2dbög
inte han men vet nog vad som är värre fäva
>>
>>94933372
För det är vad 99,99% av mänskligheten tycker
>>
>>94933528
>Vi vet
vilka? du och /pol/?
>tyvärr är världen inte en krambox och det är något du måste lära dig att leva med.
cringe
>vänsterslödder
"alla som inte gillar samma youtubers som jag e vänster! sluta snacka skit om pewdiepie ok gå tillbaka till ditt safespace din leftist cuck snowflake"
>>
>>94933603
>white
>american
>>
>>94933603
>white american
>white
>american
lel
>>
>>94933603
why don't you ask the norwegians?
>>
>>94933476
NHK var en riktigt bra serie. Tyvärr fungerar inte världen så att en söt flicka hjälper dig in i samhället, vill ni sluta var NEETs så måste ni ordna det själva.
>>
>>94933603
>white american
>>
Påminnelse att medelåldern på Vänner-gänget var 25 när serien började

Du har väl minst 5 vänner, anon?
>>
>>94933528
Favä så är /pol/typer kramlådegrinare så det skriker om det, allt som inte håller med dem är "le kommunist/jude lalalala jag lyssnar inte" följt av att de spammar infografer hej vilt
>>
File: 1536426458406.jpg (80 KB, 417x417)
80 KB
80 KB JPG
>>94932179
>>94932231
bra ny jagjag, p-pillepisjagjaget
>>
File: 1516017777503.jpg (102 KB, 744x698)
102 KB
102 KB JPG
>>94933549
>bli kattfiskad så här hårt
>>
File: 1522448455861.gif (51 KB, 520x390)
51 KB
51 KB GIF
>>94933603
the fuck u asking us for? ask the norwegs
>>
>>94933689
Vem fan vill ha vänner? Har medvetet slutat prata med mina vänner. Slöseri med tid och energi att hålla på.
>>
>>94933549
bre bild
>>
>>94933595
Jag kommer oironiskt döda dig när du förr eller senare går samma öde till mötes som din polare flampiss.
>>
>>94933657
missed that in the catalogue. Figured it was down. Takk
>>
>>94933729
hon skulle bara våga
spöar skiten ur henne, vi går till samma skola
>>
>>94933603
>white american living in Jamaica
why
>>
>>94933791
minderårigscucken...
>>
>>94933757
Vill se dig försöka
>>
>>94933791
Jonte...
>>
>>94933846
Säg vem du är då :)
>>
>>94933800
Jamaica är fan skitcoolt
massa hippie-negrer som är helt bäng 24/7
>>
Varför tycker ni att det är okej för svenska män att dejta blattetjejer men inte för svenska kvinnor att dejta blattemän?
>>
>>94933881
mdongo...
>>
>>94933595
Klart den gör det är därför du är (2d)snubbelbög ditt liv är så sorgligt att du njuter av att folk spottar på dig
Den enda bekräftelse du kan få är från folk som hatar dig och de andra kukskallarna som är lika skadade som dig
Varför gör du såhär mot dig själv? Ja juste du har länge arbetat undermedvetet för att sabba ditt eget liv, den kultur du deltar tar i är den mest motbjudande och människofientliga i vårt moderna samhälle

idag på stan överhörde jag en brud prata om hur hon vaknat upp hos en snubbe efter att ha mixat lyrika, amfetamin och en flaska sprit
hon berättade detta för sin kompis samtidigt som det drack ur sunkiga ciderflaskor och stank cigg
och du är ändå värre än dessa totala missfall, helt okapabel att ta hand om dig själv, att sköta grundläggande mänskliga sysslor
>>
>>94933879
Ger jag dig mitt namn kommer du bara att skicka en massa skit och trakassera mina familjemedlemmar
>>
>>94933603
Wrong thread
>>
File: 1413102868750.jpg (1.4 MB, 2480x3507)
1.4 MB
1.4 MB JPG
Dampus möt mig på järntorget i Göteborg så ska jag hugga huvudet av dig efter att ha gjort sig arm och benlös. Sedan ska jag fästa dina lemmar vid kroppen med rep som en jävla trasdocka och låta dig släpas efter en spårvagn.
Vi vet båda det inte är allt för långt för dig.
>>
>>94933888
är inte
>>
>>94933941
Dampus är lika feg som han är dampig
>>
>>94933958
>Göteborg
Storyikes från mig.
>>
>>94933958
jag kommer och filmar hela händelsen då
>>
>>94933888
skiter helt och hållet vad SV HO håller på med
>>
>>94933958
finns minst 2 dampus i gbg, jag bor en bit från järntorget
>>
>>94933931
Oj, var får du all denna information ifrån? Intressanta slutsatser du drar, helt utan grund

Du vet inte vem jag är eller hur jag är som person utanför kanalen
>>
vad betyder sv ho?
>>
>>94933689
>alla har haft många partners
>har jobb, ex, relationer, utbildningar, framtidsplaner
>dkn man har suttit inne på pojkrummet och runkat sen gymnasiet
haha
>>
>>94934050
din mamma
>>
vem fan tog bort mitt brev?
jag mördar dig städis, på gud bre
>>
>>94934050
svensk honung
>>
>>94934050
sv ensk

ho ra
>>
>>94932648
Tror inte ett fan av honom borde kalla någon annan kantig
>>
>>94934069
baserad
>>
>>94934050
svensk honung
>>
>>94934050
sven holgersson, gammal trådpersonlighet. lurka mer nybög
>>
>>94934050
nbög...
>>
>>94934039
häng dig vidriga nybög
>>
>>94934075
lol ägd jonte
>>
>>94934050
svaga hormontillskott
>>
File: Skärmbild (33).png (36 KB, 1567x521)
36 KB
36 KB PNG
MP ÄR ÖVER 4% IGEN
NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR MED DIG DIN FITTA
>>
https://www.youtube.com/watch?v=_la5uaYCZDk
Lider med honom just nu
>>
File: 1415805941703.gif (483 KB, 243x270)
483 KB
483 KB GIF
>>94934000
Feg eller? Bwakbwakbwak
>>94934018
Hehe visst, hans kluvna personligheter räknas ju inte men kommer döda honom likväl.
>>
>>94934181
MP e baserad
de ska rädda världen
>>
>>94934039
du är inte svår att läsa
>>
>>94933931
jisses, välskriven och utstuderad lång jävla burn favä. ett riktigt sylvasst kvalitetsbrev
>>
>>94934194
Feg?
>>
>>94934206
sant, de ska ge oss bättre väder och miljö
>>
File: 1526587984052.png (394 KB, 363x435)
394 KB
394 KB PNG
>>94934148
JAG ÄR INTE JONTE!!!!!!!!!!
>>
>>94934050
svara holländskt
>>
>>94934181
De röstar samma valsedlar som de röstade under valnatten. Några enstaka röster kanske räknades fel men det blir verkligen ingen skillnad.

De som fuskade är smarta nog att göra det så att det inte märks under kontrollräkningen.
>>
File: 1509893712145.png (222 KB, 915x694)
222 KB
222 KB PNG
>>94934181
Du vet redan att de kommer stanna kvar, sluta låtsas i alla dina brev
>>
>dkn vill ha pv
>dkn finner ingen pv
>dkn testar grindr
>lägger upp bilder på ansiktet, kroppen och kuk
>tonvis med bottenbögar vill ha en

Fyfan vill bara dö, finns ju inga anständiga bottenbögar.
>>
>>94933636
Alla som ser dina brev där du spammar folk som ogillar kommunister och progressiva med ''cringe'', ''tråkigt brev'' etc istället för att argumentera för din skräpideologi. Men att behöva resonera för dina åsikter istället för att vara passiv-agressiv mot alla som inte håller med dig kanske är för svårt för dig?

>>94933693
Håller helt och hållet med dig, har svårt att ta nazister seriöst när de för samma argumentation som alla identitetspolitiker vi ser idag. De vill inte avskaffa politiken vi ser idag, de vill bara att pendeln ska svinga och vi får det motsatta.
>>
File: 1506518096080.jpg (64 KB, 800x398)
64 KB
64 KB JPG
>>
>>94934050
sväng höger
det fanns inte "ö" förr i tiden
>>
File: UXnBqHN.gif (1.9 MB, 375x375)
1.9 MB
1.9 MB GIF
>>94934018
>>94933958
Jag är också med i Dampus gänget och bor vid Järntorget :)
Ska vi köra ett rallarsving?
>>
>>94934268
Als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen vliegensvlug
>>
>>94934288
>testar grindr
>lägger upp bilder på ansiktet, kroppen och kuk
>förväntar sig få svar från anständiga vettiga människor
>>
>>94934189
>Jag visste inte helt hur jag skulle reagera om jag ska vara ärlig
>Jag fick bara en tom känsla i mig, så jag var tvungen att gå och sätta mig på ett berg och meditera på det
oironiskt jag favä
>>
File: 1500392935950.png (33 KB, 315x250)
33 KB
33 KB PNG
>>94934288
Kanske inte lägg upp bilder på din kuk om du vill ha någon anständig?
>>
File: 1523952397053.gif (139 KB, 500x281)
139 KB
139 KB GIF
>>94934288
Låter som att du är het, breva qkbild
>>
File: 137263658285.jpg (170 KB, 1440x810)
170 KB
170 KB JPG
>>94934247
Kom dit eller var en skit. Se bara till att dina affärer är i ordning för du kommer inte hem igen.
>>
>>94934181
sköt att fi bara var ett kortvarat jagjag i alla fall
>>
File: 1abcd.jpg (24 KB, 400x400)
24 KB
24 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=8MiJTxlEdtQ&ab_channel=LeopardFixJeopardy
fnittrar lite favä
>>
>>94934288
>förväntar sig anständiga personer på grindr
cringe
>>
>>94933958
>>94934018
>>94934328
Vafan grabbar
jag bor bokstavligen precis vid järntorget
när heemar vi honom? nu?
>>
File: 1512586437444.jpg (145 KB, 900x1200)
145 KB
145 KB JPG
>>94934328
Älskar hur hennes kropp blir helt livlös efter sparken, sjukt intressant med hur människor reagerar till skador.
>>
>>94934311
>Alla som ser dina brev där du spammar folk som ogillar kommunister och progressiva med ''cringe'', ''tråkigt brev'' etc istället för att argumentera för din skräpideologi. Men att behöva resonera för dina åsikter istället för att vara passiv-agressiv mot alla som inte håller med dig kanske är för svårt för dig?
jag vet inte vem du tror att jag är men du har tagit fel person lol. jag är inte vänster och riktigt långt från att vara kommunist, är inte ens vidare politiskt intresserad.
Det enda jag sa var att "arga blatten" är cringe, vilket han är, och du kukar ur med en lång radda /pol/jagjag. Sen klagar du på att andra är lättkränkta och lever i en kramlåda.
>>
>>94934412
>hennes
>>
File: 1520252962730.jpg (39 KB, 680x383)
39 KB
39 KB JPG
>>94934412
>hennes
>>
File: 1536784486274.jpg (110 KB, 1025x649)
110 KB
110 KB JPG
>>94934412
>hennes
>>
varför är svennar så rädda för ryssland?
>>
File: 1470989513529.png (362 KB, 576x817)
362 KB
362 KB PNG
>>94934328
>olika personligheter manifesterar sig i dampus sargade huvud
>lel vi bor alla vid järntorget vi kommer
tror det när jag ser det, du kommer dö iaf. Eller är du en rädd lite fjärt?
>>
>>94934371
du har mig förväxled med någon annan. Jag ogillar bara terroristnästet G*Teborg.
>>
>>94934446
tänk efter två sekunder så kanske du hittar ett svar haha
>>
>>94934387
>>
betakod till nya kall av plikt svartops 4
Your Battle.net code: FDTV-HTRK-JQWG8-JBT4-G3DX
>>
Ping böganon
När är du på järntorget?
Jag kommer oironiskt dit
>>
File: 1477158680189.png (867 KB, 528x1041)
867 KB
867 KB PNG
>>94934371
Glöm inte ditt ärorika svärd bara, blir dampussushi till frukost.
>>
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stall-dina-fragor-till-sexologen-kalle-norwald
>>
>>94934467
vet att du försöker beta fram info mannen men du får arbeta hårdare
>>
File: elvis_presley.jpg (69 KB, 764x988)
69 KB
69 KB JPG
>>94934387
Du är inget förutom en hund hund
gråter hela tiden
Du är inget förutom en hund hund
gråter hela tiden

Så du har aldrig fångat en kanin och du är ingen vän till mig
>>
File: TouristBirb.jpg (288 KB, 720x960)
288 KB
288 KB JPG
>>94934467
kom igen dampus, jag vill se er slåss
>>
SVARA INTE PÅ BÖGJÄVELN
HAN FÖRSÖKER DOXA ANONS I GÖTEBORG INGET ANNAT
>>
>>94934506
Har inget, kökskniven duger gott, fast man kanske skulle fixa ett för stilpoängen
>>
>>94934347
>>94934363
Grejen var att jag letar efter en pv och finner ingen. Men brevar man kroppen och kuk så kommer alla horor.
>>94934368
Dra åt skogen din dumma slyna.
>>94934406
Det var ett experiment, verkligheten vs bögar i generella faser.
>>
File: 1529781376628.png (308 KB, 500x375)
308 KB
308 KB PNG
>>94934528
>sexolog
Finns inget större jagjags "yrke" än det
>>
>>94934268
Op die heide bloom 'n mooijee bloometjie
En haar naam, Erika
>>
File: 1533319750701.png (76 KB, 310x255)
76 KB
76 KB PNG
>>
>>94934528
>Nu stänger vi chatten
REEEEEEEEEEEEE JAG VILLE FRÅGA HONOM OM PISSLUDER SOM SLÄNGER ÖSTROGEN I VATTNET
>>
Nästan varenda sv ho jag umgåtts med har varit väldigt goda och trevliga människor.

de kanske har slapp syn på sex men de är då inte onda människor iallafall.
>>
>>94934597
kankergay
>>
>>94934589
har inget problem med bögar men det finns ingen lösaktigare demografi i hela världen än bögar i västvärlden. jag vet inte hur man hittar en bög som inte ligger runt som bara den men jag vet att det finns, pröva tinder istället kanske. Finns ju den typen som läser böcker och håller på med intellektuella saker
>>
>>94934638
förlåt men ingen humanisering av sv ho här tack
>>
https://youtu.be/Q2cTbsB3-2A?t=817
>13:17
Jag tror jag hittade kommunistbögen ivl
>>
Går ju för fan inte att spela fortnite längre jag har en jävligt badass gaming dator men FPS dropsen är för mycket

fuck you epic games
>>
>dkn Matchade precis bokstavligen med en svart tjej som skriver "black girl looking for a white boy"
>>
>>94934589
>laddar upp kuk på sin kuk
>kallar andra för slynor
riktig sv ho logik där
>>
DAGENS POLISER HYLLAR BARA DAGENS HITLER
>>
>Hej Kalle , jag är 62 år och jag har oändlig sexlust . Jag är skild nu , har förhållande med yngre kvinnor , och när jag inte har en kvinna hos mig brukar jag onanera 1-2 gångar dagligen . Är det något fel eller borde jag vara glad för min sex förmåga ???
Önskar jag var lika high-test som denna gubbe
>>
>>94934711
*skyddar
>>
>>94934697
sen när är finnar vita?
>>
>>94934697
f1 h1
>>
>>94934681
>arga svenskar
HAHAHAHA pinsamt
>>
File: 1516570005507.jpg (66 KB, 512x512)
66 KB
66 KB JPG
>>94934572
>>94934531
>jag kommer inte, ä-är inte feg eller så! Du försöker bara doxxa mig!
https://youtu.be/6CsTrUIT780
>>
>>94934731
Lennart??
>>
>>94934750
käften muhammad du dyrkar pedofilknullare
>>
>>94934711
skyddar morgondagens hitler
>>
>>94934750
Så länge hon tycker jag är det, vad spelar det för roll vad jag är egentligen?
>>
>>94934772
Du bor inte ens i gbg mannen
>>
>>94934697
Pekka för fan, rasblanda inte
Ditt blod är en gåva från Tengri, håll blodet rent.
>>
>>94934705
Käften äckliga hora, du kommer inte få min kuk
>>
File: 1453345270146.png (81 KB, 372x375)
81 KB
81 KB PNG
>>94934581
School Days bad end, re-enacting i Göteborg.
>>
>>94934782
Jag är buddhist, min vän.
>>
>>94934681
>kan garantera att vi kommer ha en majoritet 2018
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

STADEN AV SVERIGEDEMOKRATER
>>
>>94934697
skicka d1a
https://www.youtube.com/watch?v=vFWLYkN614M&bpctr=1536958699&ab_channel=RebRebel
>>
>>94934772
bre bevis på att du bor i gbg för att motbevisa >>94934801
>>
>>94934772
Okej, jag tar betet.
När är du på Järntorget?
>>
>Varför är tjejer så penetrationsfixerade? Det är ju inte konstigt att man får svårt att få upp den när tjejerna bara vill penetreras direkt i stället för att ligga och mysa. Är det porrskadade?
Rostbiffar blåsta åt helvete
>>
>>94934840
ndru?
>>
File: baserad.png (433 KB, 523x768)
433 KB
433 KB PNG
ABOOOOOW
>>
Undrar om man kan kontakta Antifa och be dom spöa upp Dampus
>>
>Hur berättar man för någon att man är 29 år och oskuld ?

När en är 29 år och inte haft sin sexuella debut ännu kan det upplevas svårt att berätta det för en eventuell partner. En fråga som spontant ploppar upp i mitt huvud är om en behöver berätta det på en gång? Tänker att det inte är absolut nödvändig information på en gång? Det är förstås en smaksak!
>>
Ä-är det ett riktigt äkta bögheem på gång?
Fan, 2018 kanske blir vårt år ändå.
>>
>>94934890
>Penetration utan att göra bebisar
FAN va äckligt
>>
>>94934923
K29 oskuld...
>>
File: 1506868936179.png (191 KB, 365x250)
191 KB
191 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=WnqmshjB3pk
>>
>>94934847
detta är fan något en finne hade lyssnat på favä
>>
Har haft min kuk i en tjejs vagina men kunde knappt knulla henne då min penis var för slak. Är jag fortfarande oskuld?
>>
File: 1477414153000.png (67 KB, 350x407)
67 KB
67 KB PNG
>>94934424
Det tror jag på så mycket jag vill, då jag ser precis samma brev från ''någon'' när jag eller någon annan i tråden riktar en spark mot kommunister.

Sen är det dina halmgubbar du målar upp om att alla som ogillar vänstern är folk som spammar ''cuck, snowflake, safespace'' och kommer från /pol/, för att sedan påstå att du inte är vänster? Vi är alla anonyma här så har ju knappast något facit i handen, men i kombination med dina andra brev tror jag väl ungefär lika mycket på det som jag tror på att Sverige går plus på invandring.

Som sagt, visa lite jävla stake och stå upp för dina åsikter istället för att breva som du gör för att sedan försöka slinka undan så du slipper stå för vad du säger.
>>
>>94934932
verkar inte så
>>
>>94934990
Vi är två bror
>>
>>94934923
ljug dig blå. Var aldrig 100% ärlig med tjejer, det har du inget för.
>>
>>94935002
kännsdåligtmann1
>>
File: d'va.jpg (674 KB, 1500x965)
674 KB
674 KB JPG
>>94934851
Har inget att bevisa inför fega kräk som snackar tufft men är rädda när det kommer till kritan.
>>94934801
https://youtu.be/msSc7Mv0QHY
>>94934855
Imorgon kl 16:30, som sagt se till att dina affärer är i ordning. Vill du kunna ha öppen kista på begravningen?
>>
>>94934923
Förlorade oskulden när jag var 20. Nämnde inte det alls till tjejen. Är helt onödigt

Tror inte hon märkte något heller. Slickade bara henne så gott jag kunde och stoppade in den och körde
>>
https://www.youtube.com/watch?v=vcUREdBPgsc&ab_channel=Kobi48
fan dessa sånger är ändå rätt så svängiga
>>
>>94933476
skit serie
kollat 5 eps men orkar inte kollar fler
>>
>>94934920
Undra inte. Gå med, och spöa själv!
>>
>svenska kvinnor
lol!
>>
>>94935060
nbög ut, bara oskulder får vara här
>>
>>94935118
Seriöst, varför är de så avskyvärda?
>>
>>94935052
verkar som om att jag kanske har något att göra imon ändå
>>
>>94935077
>sluta kolla innan de bästa delarna
>>
>>94935118
>svenska män

yikes
>>
>>94935052
*knäpp*
->jagjagmapp->krinschsamling->bögar och kommunister->spara bild

Jag är där imorgon
>>
*filtrerar norges flagga*
ännu en bög borta
>>
>>94935167
>yikes
jösses
>>
>>94935118
>svenska transor
fyfan vad äckligt
>>
File: 1506262714455.gif (593 KB, 370x335)
593 KB
593 KB GIF
>>94935136
Inte värre än några andra kvinnor
>>
File: lättä.png (128 KB, 396x396)
128 KB
128 KB PNG
smik borde vara olagiskt

https://youtu.be/LmkwaZzsk3U
>>
>>94935069
Man kanske skulle flytta till södra USA
>>
BÖGHEEM BÖGHEEM BÖGHEEM BÖGHEEM
>>
File: 1512349393967.png (90 KB, 1105x1053)
90 KB
90 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=LMv-6ATLw2I
>>
183 cm lång här. Hur mycket måste jag väga för att bli klassad som biff?
>>
Bänkpressade precis 1x5 77.5 kg.

Kom mot mig.
>>
>>94935238
95kg
>>
>>94935238
minst 81kg
>>
>>94934808
du är lika patetisk som alla andra bögar äckliga bögjävel
>>
File: its time to stop.gif (842 KB, 480x270)
842 KB
842 KB GIF
>Oironiskt titta på tecknade serier som vuxen man
>>
>>94935269
mm okej Johanna.
>>
>>94935215
vad i helvete
>>
Vill bara påminina om att en SV HO på SVT tyckte att det inte var viktigt med potensen där hon i nästa mening sa att hon avfärdar killar när de inte kan penetrera hennes slappa vagina. Detta hände idag. Fan vad absurt allt är.
>>
>>94934997
>Sen är det dina halmgubbar du målar upp om att alla som ogillar vänstern är folk som spammar ''cuck, snowflake, safespace''
Vet inte om du tror på det här själv lol, du förvanskar sanningen. Det här är händelseförloppet: Du säger att du gillar Arga Blatten aka sveriges PTA aka jobbig youtuber som slår in öppna dörrar så att 15åriga woke flashbackare kan säga "fan va kung asså" i kommentarsfältet. Jag säger att han är cringe, för att han är fucking pinsam, och du kukar ut och kallar mig feminist samtidigt som du använder /pol/surrord som "krambox" och kalla mig kommunist.
Sen har du lurat i dig att jag är nån kommunistbrevare som alltid sitter i tråden. Jag brevar sporadiskt och ganska sällan, och är dessutom långt ifrån vänster.
>bli såhär jävla rövsmärtad över att folk inte gillar samma jobbiga youtuber som du

sista (Jag) du får från mig så håll till godo
>>
>>94935167
Breva tuttar
>>
>>94935269
sött
bänkar 95 5x5
jag kan lära dig hur man gymmar ;)
>>
File: sötpaj.png (666 KB, 400x964)
666 KB
666 KB PNG
OwO
>>
File: 1513765628706.png (379 KB, 566x800)
379 KB
379 KB PNG
>dkn ingen slavfv
>>
>>94935269
>>94935339
>dkn bästa jag har bänkat är 80kg 1x1
>>
>>94935339
Men sluta ljug, snälla. Isf är du ett fetto på 2 meter. Ser de mest biffiga snubbarna på mitt gym inte hantera mer än 80 kg på flera sets.
>>
>>94935348
>hehe jag knullade en rasse Chad så nu är jag nationalsocialist ;)
>>
>>94935303
>oironiskt klanka ner på andra människors fritidsintressen
>>
>>94935274
Zyzz vägde bara 90 kg på 187 cm.
>>
>>94935365
Jag säger inte detta ofta, men oironiskt rannsaka dig.
>>
>>94935383
>tro att 95kg är imponerande
herregud hur mycket ppillervatten har du druckit?
>>
File: polgfuzxmo.jpg (9 KB, 270x350)
9 KB
9 KB JPG
Har ni någonsin runkat till kiss-porr?
>>
>>94935365
va heter det här spelet nu igen?
>>
>>94935412
Zyzz var en liten bitch
>>
>>94935383
en kille på mitt gym körde 16 reps på 100 kg utan att se vidare besvärad ut favä
>>
>dkn kan inte ens dricka vattnet med rent samvete längre
Kan sv ho lämna något till oss? Om ens vårt fucking dricksvatten
>>
>>94935365
Vill ha en självständig fv
>>
>>94935447
Närmaste jag har kommit var en tjej som onanerade med träningsbyxor på och blötte ner dem totalt.
>>
Vill ni titta på strömm med oss. Vi börjar strax.
Kom in till rabb.it

anon12.
>>
File: gZrbQth.png (2.09 MB, 1920x1080)
2.09 MB
2.09 MB PNG
>>94935365
>...att mobba
>>
>>94935447
J. Bland den första fetishen jag upptäckte
>>
File: jag.png (12 KB, 1152x648)
12 KB
12 KB PNG
>>94935380
det där ändå helt ok om du väger mindre än 90kg

>>94935383
>bre bild
måste jag? är 183 och 85pannor tung, har ingen fin kropp men tränar bara för styrka
orkar inte gå till toan bara för att ta kort
här har du ett konstnärligt foto av mig
>>
>>94935447
vidrigt favä
>>
https://samnytt.se/rapport-etniska-svenskar-i-minoritet-i-sverige-till-2066-bara-5-miljoner-kvar-i-slutet-av-arhundradet/

Hur vill du ha din nation, familj?
B A R A
>>
File: 1407338991779.jpg (93 KB, 803x790)
93 KB
93 KB JPG
>>94935498
Mobbing är oschysst
>>
>>94935455
d1
zyzz var en äcklig liten horunge som använde anabola
fattar inte varför /fit avgudar honom så mycket
>>
>>94935484
>måste registrera
>>
>>94935559
Bra. Det är vad vi förtjänar
>>
>>94935447
runkade till en webm en gång där en tjej pissade sig själv i munnen

degenererat men kom fort och hårt som fan.
>>
>>94935539
Du har gymmat i 3 år eller?
>>
>>94935559
Man kan inte sörja för ett folk som medvetet har valt sin egen undergång.
>>
>>94935575
Skriv in vilken mail som helst, typ 1212anon@anon.com
>>
>>94935598
1 år, började förra året april
dd?
>>
>>94935539
>det där ändå helt ok om du väger mindre än 90kg
Väger 72 favä, betyder det att det är bra?
>>
File: 1523997126986.png (1.18 MB, 645x1009)
1.18 MB
1.18 MB PNG
>>94935451
Livet med en slav
>>
>>94935484
ni kommer bara att doxxa mig
>>
>>94935559
Vem bryr sig. Svenskarna har gjort sitt val.
>>
>>94935659
>Väger 72 favä, betyder det att det är bra?
Det betyder att du är en smal sojabög som har druckit extra potent ppillervatten
>>
>>94935659
det är inte bra, det är riktigt bra
längd?
>>
File: 1519567657070.jpg (129 KB, 736x1107)
129 KB
129 KB JPG
>>94935573
d1a
zyzz var en degenerat som tränade för att knulla slynor
äkta /fit/tor tränar för estetik och för raskriget
>>
>distansbannad för städis blev arg för jag brevade hans pv
lol
>>
>>94935661
ping säpo
>>
>>94935707
Allvarligt? Jäklar, trodde jag oironiskt inte.
179 cm.
>>
>>94935718
att knulla slynor är det enda intressanta
>>
>>94935718
>för raskriget
mm en ak5 rår inte på dina stålmuskler
>>
File: 1531414504255.png (35 KB, 512x407)
35 KB
35 KB PNG
:)

https://vocaroo.com/i/s0TaVYFJ93bN


<3
>>
>lyckas aldrig väga över 78 kg utan att bli spyfärdig
>>
ni som inte vill massmörda svenska luder är fan sjuka. ni kan gå ut och hugga första bästa i magen och hon har garanterat knullat niggers och blattar och röstat för massinvandring.
>>
ska gymma favä
>>
Kom till strömmen. Det är bara 44 min. Komsi, första avsnittet på AHS apocalypse. Myspys https://lets.rabb.it/8zgmpF1kdQ
>>
>>94935759
Nej det är nybörjarnivå
https://exrx.net/Testing/WeightLifting/BenchStandardsKg
>>
File: 01918133.jpg (25 KB, 429x297)
25 KB
25 KB JPG
>>94935569
>oschysst
det sjyst ditt jävla mongo inte "schysst" det är helt fel och nu du får inga poänger

t. min svensklärare
>>
>>94935799
seriöst? känner mig mätt hela tiden när jag går upp till 89kg

>>94935807
vill du ha min hjälp?
>>
>>94935853
Det är "schyst". Din svensklärare är en niggermadrass.
>>
https://www.instagram.com/ritakanaeva

hur får man en sån här fv?
>>
>>94935853
>poänger
inte ett ord
>>
>>94935859
ja, du kan förklara vad jag ska träna för att sluta ha uppknullad trötthet i nacke/axlar
>>
>>94935770
slynor är tillfälliga
en familj, efterlevande barn och en framtid för ditt folk är för alltid
>>94935775
Folk som är atletiska är bättre i strid än taniga sojapojkar eller fetton favä.
>>
>>94935890
1. var neger
2 finns inget steg två
>>
>>94935853
ingen bryr sig ditt fläsklägg
>>
File: 1507392032437.jpg (41 KB, 500x415)
41 KB
41 KB JPG
tappar lusten
>>
File: 1536513018295.jpg (81 KB, 768x768)
81 KB
81 KB JPG
>>94935890
Va ba dig själv mannen :)
>>
File: 1536777463766.jpg (24 KB, 400x400)
24 KB
24 KB JPG
>>94935910
>>94935910
håll din käft är ett ord

lmao din mammas fitta har dogit i sjukhuset
>>
>>94935827
>novice på gränsen till intermediate
Aja, det var där nånstans jag trodde att jag var.
>>
>>94935911
träna dem
>>
File: Chadshora.jpg (270 KB, 1080x1350)
270 KB
270 KB JPG
>>94935890
looool
>>
>>94935965
>håll din käft
Det är 3 ord :v)
>>
https://www.youtube.com/watch?v=eJ6XfO_axgQ

https://www.youtube.com/watch?v=eJ6XfO_axgQ

https://www.youtube.com/watch?v=eJ6XfO_axgQ

https://www.youtube.com/watch?v=eJ6XfO_axgQ

https://www.youtube.com/watch?v=eJ6XfO_axgQ

https://www.youtube.com/watch?v=eJ6XfO_axgQ
>>
>>94935922
atletiska =/= muskelberg som bänkar 120kg
Kondition och uthållighet är allt
>>
File: 1519570988309.png (35 KB, 650x638)
35 KB
35 KB PNG
>>94936056
jag på videon :(
>>
>dkn full 18-årig svho dampar ur i studentkorridoren

Heema?
>>
File: höra.jpg (27 KB, 291x254)
27 KB
27 KB JPG
>>94936017
Dubbel lol
>>
>>94936068
>vegancucken som enbart springer
ROFL
>>
File: ComfyAssad.png (401 KB, 480x640)
401 KB
401 KB PNG
>>94935827
>dkn snart uppe vid advanced på The Press™
skönt
>>
File: UyJBlFs.jpg (37 KB, 330x519)
37 KB
37 KB JPG
Alla dampusar i Göteborg borde samlas och heema bögäckel nästa gång det är bögpride
>>
>>94936108
ingvaar...
>>
File: 1536747532642.jpg (42 KB, 400x400)
42 KB
42 KB JPG
>>94935559
sverige är ett land av invandrare, det vet alle, det finns inget som "svensker" eller "svensk kultur"
>>
>>94936108
heema med din kuk
>>
>>94936108
knulla henne
>>
File: 21321.png (1.06 MB, 1783x812)
1.06 MB
1.06 MB PNG
sista chansen för er som vill komma. startar om 1
>>
>>94936056
tycker synd om såna som henne
>>
File: 1516067626097.jpg (100 KB, 1024x768)
100 KB
100 KB JPG
>dkn man vill knulla fvs mamma
>>
File: 1521939549233.jpg (33 KB, 568x548)
33 KB
33 KB JPG
hoppas att jag har uppknullade hormoner och att det kan lösas så jag kan bli nbög sen
>>
>>94936182
måste man ha ett acc?
>>
>>94936180
>>94936168
Hon hatar mig, slog mig oironiskt i ansiktet förra helgen
>>
>>94936119
Idiot. Jag har sprungit runt i grönkläder och övat strid tills jag spytt. Du har inte en jävla aning.
>>
>>94936217
jag med
>>
>>94936118
killen är en 6a max lmao
>>
>>94936238
ok Henry Cavill
>>
>Pratade med nbögskollega en stund efter jobbet
>Han berättade om sin kryssning
>Han berättade om hur han och polarna krökade till rejält innan påstigning, att han behövde spy för att nyktra till innan de ens klev på klockan 5
>De söp hårt som fan på färjan och han började bråka med någon annan nbög
>Han blev slängd i fyllecell i 8 timmar
>Efteråt började han supa igen med polarna och mådde sedan som döden
>Jag sa att det inte lät så kul
>"Det var den bästa kvällen på hela året"
Vad är nbögarnas fel?
>>
>>94936227
hon hatar dig för du knullar inte henne och hon tror du tycker hon är ful
>>
>>94936167
alla från sven-stam dö i holobunga
>>
>>94936231
cardiosojabög som sagt
>>
>>94936222
du kan göra vllken acc du vill. Fake skriva en email alltså. Skriv typ adaddaanon@Dsaad
>>
File: 1531911690005.jpg (212 KB, 1344x756)
212 KB
212 KB JPG
>>94936217
>inte knulla sin egna mamma
>>
>>94936257
Detta är inte vad nbögar gör, iaf inte om de är över 20. Det är vad efterblivna WT-connys gör.
>>
File: 151244470293811.png (22 KB, 485x443)
22 KB
22 KB PNG
>>94936274
jag inte tro på holobunga, hvis holobunga ske hvorfor sven-stam tillad holobunga?
>>
File: 1508147288275.png (802 KB, 472x604)
802 KB
802 KB PNG
>>94935890
Horan till vänster ser ut som Korra del Rio lmao
>>
>>94936306
sås`?
>>
>>94936306
>oironiskt vara barnpornograf
>>
File: 1527844853145.jpg (79 KB, 1024x678)
79 KB
79 KB JPG
>>94933157
>MaxAutism117
>>
>>94936306
min mamma är överviktig medan hennes mamma är fitt som faaaan
>>
>>94936329
holobunga riktig, inte glömma sven-stam 600 i holobunga
>>
>>94936312
svenskar super ju skallen av sig hela livet
>>
File: 15197704332455.jpg (216 KB, 918x597)
216 KB
216 KB JPG
>>94935890
>>94936356
fan f1h1
>dkn ingen f1h1 sv fv med stora tuttor
>>
>>94936399
Inte konstigt de vill utplåna sig själva
>>
File: holobunga victim.png (159 KB, 1194x660)
159 KB
159 KB PNG
>>94936329
dum preben-stam säga sven-stam holobunga alldrig hända!
sten-holm blodbad inte hända?
dumma anti-svenit!
>>
File: 1533552999366.jpg (136 KB, 1080x1349)
136 KB
136 KB JPG
>>94936356
>>
>>94936312
>svenska folket består till 90% av connys
mm
>>
File: 1526336510188.png (878 KB, 1250x1156)
878 KB
878 KB PNG
>valfusk2018
>>
>dkn måste studiecucka mig själv tills jag landar ett nice jobb och har bostad innan jag fixar fv medan Erik Stormkuk får knula oavsett vad
>>
>>94936534
Det är bara inse att svensken hellre vill dö ut än att bli kallad lasist
>>
>>94936534
>röken från bongen pekar långfinger
var detta med flit?
>>
File: image.png (40 KB, 456x397)
40 KB
40 KB PNG
|) /-\ |\|
>>
File: 1509056720943.jpg (49 KB, 500x480)
49 KB
49 KB JPG
>lasist
>>
>>94936108
b-bor vi i samma korridor anon
>>
File: 1510400790664.png (1.05 MB, 770x796)
1.05 MB
1.05 MB PNG
>>94936594
>lasist
>>
>>94936625
tänkte mera på annie
>>
>>94936625
>elosie
cringe favä
>>
File: 1515953274356.gif (1.63 MB, 1409x989)
1.63 MB
1.63 MB GIF
>>94936604
>antyder att det bara finns 1 sv ho som dampar ur i en studentkorridor en fredagskväll
>>
File: 0538982776628_max.jpg (453 KB, 2448x3264)
453 KB
453 KB JPG
Jag vill oironkskt knulla min lillasyster (12)
>>
File: 1512500384309.png (26 KB, 485x443)
26 KB
26 KB PNG
>>94936485
daner-stam aldrig lyve, daner-stam sige sven-stam selv ville holobunga, sven-stam selv tage neger- og sand-stam i sven-stam, hvordan holobunga hvis sven-stam selv vil holobunga?
>>
>>94936722
>>94936722

Ny
>>
>>94936710
*pingar säpo* hej jag skulle vilja varna er om att anon kommer snart att lura sin lillasyster till att ha sex med honom
>>
>>94936582
I= I_ /-\ /\/\ P /-\ /\/
>>
File: 1521246290129.jpg (226 KB, 440x532)
226 KB
226 KB JPG
>>94936735
>>
>>94936735
vad gör han
>>
>>94936735
vrålcringe
>>
>>94936735
VAD FAN GÖR DU
>>
>>94936735
vgh
>>
>>94936710
va fan är det för fel på hans käft?
>>
>>94936735
Based
>>
File: 1512594271667.png (34 KB, 573x705)
34 KB
34 KB PNG
>>94936735
hur många drinkar har du druckit?
>>
>>94936710
Conny...
>>
https://www.youtube.com/watch?v=i6eepqBfvfQ
Detta är vad som "trendar" i Sverige.
>>
>>94936710
>detta är den ariska rase som rassar vill beskytte
asså fakking rassar är så jävla incel lmaooo
>>
vi är basically på s10
>>
>>94936787
ariska gener
>>
File: 1403609867791.jpg (78 KB, 1000x669)
78 KB
78 KB JPG
>>94936833
jag gillar faktiskt tjocka tjejer
>>
JAG ÄR FÖR FUL FÖR TINDER, FÖR FUL FÖR KVINNORNA PÅ JOBBET, VAR FÖR FUL FÖR KVINNORNA I UNIVERSITET. VARFÖR LEVER JAG?????
>>
File: 14901747672634.jpg (133 KB, 575x575)
133 KB
133 KB JPG
>>94936833
>STÖRSTA PLUS SIZE HAULEN PÅ YOUTUBE
>dkn troede der stod STÖRSTA PLUS SIZE HVALEN PÅ YOUTUBE
>>
>folk kommer ta den nya tråden ändå
jävla idioter man delar tråden med
>>
File: 1514845327887.png (737 KB, 810x1076)
737 KB
737 KB PNG
>>94936833
unff
>>
File: 1475359009073.png (534 KB, 4000x2799)
534 KB
534 KB PNG
>>94935321
Jag finner helt enkelt att du är väldigt optimistisk som tror att jag eller någon annan ska ta ditt påstående att du inte är vänster seriöst efter flera brev där du ritar upp halmgubbar om högern och att vi alla är från /pol/.

Jag har inte heller kallat dig för feminist och ''krambox'' har varit en sak på 4chan långt innan /pol/ ens fanns, som du hade vetat om du varit här så länge smartskaft.

>Du säger att du gillar Arga Blatten aka sveriges PTA aka jobbig youtuber som slår in öppna dörrar så att 15åriga woke flashbackare kan säga "fan va kung asså" i kommentarsfältet. Jag säger att han är cringe
Ser precis samma brev om att saker är ''cringe'' när jag eller någon annan riktar en känga åt vänstern säkert fem gånger den här veckan, därför jag försöker konfrontera dig men du fortsätter slinka dig undan.

Sen kan jag definitivt hålla med dig om att Blatte kan vara cringe, men det spelar ingen roll heller då han inte är menad att vara en superseriös samhällsdebattör utan en underhållare. Det jag säger är att trots de grova inslagen i hans videos så är det ofta han lägger upp diskussioner där han ger riktigt bra perspektiv på saker. Till exempel la han nyss upp en debatt han hade med Hanif där han var helt seriös och man fick en lite djupare insikt hur partikulturen i Moderaterna ser ut, så även om man inte gillar hans humor så tillför han ju definitivt något till debatten. Men i överlag blir det ju så att om jag vill ha en seriös politisk video går jag och ser på Molyneux eller Peterson, vill jag bli underhålld går jag och ser på Blatte eller Metokur.
>>
File: 1532686417257.png (1.72 MB, 1328x751)
1.72 MB
1.72 MB PNG
>>94936833
HUR KAN MAN INTE SKÄMMAS ÖVER ATT VARA EN SÅN HÄR DUKTIG KONSUMENTGOJ
FY FAN VAD SV HO ÄR ÄCKLIGA OCH TAPPADE, TWI
>>
>>94936896
FÖ FE FÖ ET FU
>>
>>94936919
F L Ä S K K
>>
File: 1512500558850.png (149 KB, 645x729)
149 KB
149 KB PNG
>>94936931
mere penge betyder mere bra, mere bra är bra, kobe nye ting man inte brug for är bra fordi bra betyder mere penge och mere penge betyder bra
>>
File: 1524401448333.jpg (168 KB, 749x1000)
168 KB
168 KB JPG
min lya
>>
File: 1510140904011.gif (1.32 MB, 320x240)
1.32 MB
1.32 MB GIF
>>94936931
sv ho är bara så för att de följer usho
>>
>>94937027
f1h1
>>
>>94936931
mm det där är nog bra för miljön :)
miljö som kärnfråga btw
>>
>>94937027
Är det inte flera lägenheter det där?

Ser jävligt bra ut oavsett.
>>
>>94937027
bullshit
>>
File: 1450553179456.jpg (119 KB, 485x428)
119 KB
119 KB JPG
>>94937074
>sv ho påstår sig själv vara emot rasism
>köper kläder som är gjorda av barnarbetare och slavar i Indien och Kina
>>
File: 1536699699370.png (1.32 MB, 1317x977)
1.32 MB
1.32 MB PNG
venlig påminnelse att p-pillen och andet kvinde hormon skit i vandet gör mænd till sojabögar allerede mens de är fostre i mammas mave
>>
SVENNAR HAR INGEN KULTUR DOM KÄKAR KEBAB
>>
>>94936931
>>94936833
Jag finner det humoristiskt när folk klagar över hur sexistisk ekonomin är, när kvinnor gör LÅNGT fler konsumentinköp än vad män gör och är dem som styr den.

Bara att gå till valfri galleria, minst 70% av butikerna där är främst riktade till kvinnor.
>>
>>94937174
VÄNSTERPOLITIK
OCH INGEN LOGIK
>>
File: 1444260495892.jpg (31 KB, 638x540)
31 KB
31 KB JPG
>>94937125
Säkert inte men vem vet, inte konstigare än att restaurera en bunker favä.
>>
>>94936931
Detta ser sv ho som "framgång"
asg åt denna "kultur"
>>
File: 15124875449475.png (186 KB, 1000x1144)
186 KB
186 KB PNG
>>94937184
>när kvinnor gör LÅNGT fler konsumentinköp än vad män gör och är dem som styr den
hele ansigtskage industrien och mode industrien ville inte kunne findes om det inte var fordi mænd giver penge till deres koner så de kan bruge penge på skit, industrierne kan inte vedholdes KUN på kvinders indtægt
>>
>>94936306
Gud jag önskar det var jag
>>
>>94936367
du är ett par tusen år sen, farfar
>>
baserade städis
>>
>>94937351
Varför?
>>
File: 1511905527317.png (302 KB, 717x844)
302 KB
302 KB PNG
>>94937330
mamman?
>>
>>94937351
d1a, fakking nybögar som skifter till ugyldig tråd
>>
>>94937164
Du som verkar insatt i sånt, jag läste för ett tag sen en studie som pekar mot att när kvinnor som tidigare i livet haft mycket oskyddat sex får barn så bär barnet på en del spår från de hon har haft oskyddat sex med. Att spermierna från oskyddat sex påverkar genetiken hos mammans ägg.

Vet du någonting om det?
>>
File: images (1).jpg (8 KB, 260x194)
8 KB
8 KB JPG
>>94937360
han raderade den andra tråden
>>
>>94937360
Tog bort regelfel tråd
>>
>le episk trollning på jodel
cringe
>>
>>94937401
Vad var felet?
>>
File: 1522197515835.png (939 KB, 1520x1755)
939 KB
939 KB PNG
>>94937424
nybög....
>>
>>
>>94937390
jaha, det er ett /pol/ billede og studiet der blev udfort var på dyr, en slags flue tror jeg det var, ikke mennesker
altså det studie var ikke baseret på undersogelser af kvinders fisser og deres tidligere partnere osv.
>>
>>94937303
>jämför fucking cancer med att knulla Chad varje vecka
Vad i helvete är det fel med sv ho?
>>
>>94937424
jisses
>>
File: 1448396780035.png (243 KB, 382x417)
243 KB
243 KB PNG
Kan någon teknikkunnig och stilig karl förklara för mig varför man köper en annan router än den man får av levantören?

Om jag har 100/100mb/s av Telia, och använder deras router, skulle jag få snabbare och bättre internet om jag byter till en annan router som kostar flera tusen?
>>
File: 152356864774722.png (241 KB, 890x768)
241 KB
241 KB PNG
>>94937424
>Vad var felet?
>>
>>94937456
>Sista kommentaren
Fy fan, trodde de bara gjorde så mot sina pojkvänner
>>
File: 1519725947658.jpg (63 KB, 500x600)
63 KB
63 KB JPG
>>
>>94937456
>>
>>94936931
Fy fan för sv ho
>>
>>94937456
ummm... gubben det fungerar inte så okej??
>>
>>94937497
r-tard...
>>
File: 1523282085508.png (164 KB, 346x289)
164 KB
164 KB PNG
>>94937515
>ööhhh se till nyttan fucking incel, jag måste kunna ta Omars kuk varje dag utan att bli gravid fattar du väl? vem bryr sig om några kuklösa fiskar lol
>>
>>94937515
>>
File: 14897697319931.png (55 KB, 528x572)
55 KB
55 KB PNG
>>94937456
>Det. Fungerar. Inte. Så
>Snälla, måste vi ha den diskussionen nu?
haha aa
>jag har ingen argumenter utover jag gillar kuk mere end jag bryr mig om miljoet
endnu en dag, endnu en ho som är störd
>>
File: 1516362814461.jpg (8 KB, 220x229)
8 KB
8 KB JPG
>>94937515
fy fan vad jag blir fly förbannad på kv*nnlig argumentation...
>>
>>94937458
Jo jag vet om den men inte det jag syftade på, och där kunde ju flugan spara på sperman under längre perioder vilket inte är samma sak.

Har för mig att de hade gjorts någon liten studie på människor också men jag kanske minns fel, mycket möjligt.
>>
>>94937554
>kvinnoförtryck
Är att inte vara en äcklig hora som förstör miljön förtryck nu?
>>
>>94937554
>>
haft herpes ett tag, men vågar inte gå till doktorn
>>
File: 1511210192492.jpg (236 KB, 1926x1190)
236 KB
236 KB JPG
>>94937554
>incel
>incel
>incel
>incel
fy fan för sv ho
>>
>>94937603
Fisk blir sterila på grund av p-piller. Inte på grund av blodtrycksmedicin. Fan vad jag blir arga på luder.
>>
https://youtu.be/KVXDOWy4vTU
>>
Skulle inte ha ett du emot invandring om alla flyktingar var brunpajer. Sv ho förtjänar att dö ut
>>
>>94937621
>>94937603
d1a är varför jag aldrig dricker ur nån annans glas eller kramar dem
äckliga böghoror he4la höfen
>>
>>94937603
MEN HUR DU UTTRYCKER DIG?!
>>
>>94937554
var onödigt att dra "knulla runt är dåligt""-argumentet när det inte riktigt är relevant
>>
File: 151940844154000.png (126 KB, 210x339)
126 KB
126 KB PNG
>>94937515
>Hormonella preventivmedel var revolutionerande för kvinnor.
>hele generationer av kvinnor kommer aldrig till att lære att håndtere deres menstruation och de hormon och folelses svingninger mensen bringer med sig
>studier viser att kvinnor som har æglosning är tiltrukket av mænd som är mere maskuline, når de inte har æglosning foretrækker de mænd som inte är særligt maskuline
>>
>>94937672
jag kramar aldrig någon för jag har inga vänner
>>
>>94937027
>vi bygger betong över det där träsket och säljer skiten för mkt pengar lmao
>folk betalar för att bo i det där
herregud
>>
File: DhV6vr5X0AEHarK.jpg (235 KB, 1200x898)
235 KB
235 KB JPG
>>94937554
>>
File: 06f.gif (3.3 MB, 431x323)
3.3 MB
3.3 MB GIF
>>94937642
>unga, friska män flyr till Sverige istället för att stanna och försvara sitt land
>kvinnor och barn blir kvarlämnade
>>
Fyfan vad pissluder blir ställda när de måste argumentera mot miljön som de annars älskar så mycket men förutom när de måste knulla runt som horor 24/7
>>
>>94937554
Jag kan fan nästan känna doften av ditt svettiga och sperma-fyllda rum.
>>
>>94937581
har ikke selv hort/læst om sådan et studie, men jeg ved at jo flere sexuelle partnere en kvinde har jo hojere chance for at hun ender med at få en skilsmisse, sex sygdom, og generelt blive ulykkelig
>>
>>94937737
Amanda...
>>
>>94937737
Vi vet att du kan din slampa. Det är som ett sjätte sinne för dig nu.
>>
>>94937730
>vadå, får jag inte frakta paket från kina varje dag??
>va?? får jag inte käka mina horpiller för att ta husseins sats rå?
>skit i miljön isf
Vi kommer ärligt behöva en politiker som talar folket till att ganska kraftigt "försämra" eller iaf ändra levnadsstandarden inom en snar framtid
>>
>>94937753
Jo, jag har läst dem också. Bland annat så hade en kvinna som haft 16+ sexpartners endast 20% chans att stanna i ett äktenskap i minimum 5 år. Sedan ifall man förlorade oskulden vid 14 har man endast 40% chans till långt äktenskap kontra 60% för kvinnor som förlorade den vid 19.

Viktigt att hålla koll på röda flaggor om man bestämmer sig för att dejta sen.
>>
>>94933178
något som jag tror många glömmer bort med zigenare är att dom är löst folk. Dom har inget svenskt personnummer, inget jobb. De enda som märker om någon av de skulle försvinna är de andra zigenarna. Dom talar varesig svenska eller engelska, och kan inte göra sig förstådda för polis utan tolk. Dessutom har polisen erfarenhet av att jobba med zigenare och prioriterar deras ärenden därefter.

Det är väl känt att det endast är en liten del av alla mord som klaras upp, och dessa är i regel mord där gärningsmannen på ett eller annat sätt har en relation till offret, oavsett om det är via familj eller sysselsättning. Detta är dock inte lika självklart när det kommer till hatbrott, då offret inte nödvändigtvist är valt utifrån personen i sig utan snarare personens bakgrund. I det här fallet söker givetvis polisen upp "the usual suspects", högerextremister och dylikt. En person utan dessa kopplingar skulle naturligtvis bli väldigt svår att identifiera.

Så ser jag det iaf
>>
>>94937726
Om "försvara sitt land" innebär att slåss för antingen någon tjock kaosdiktator eller bokstavligt talat ISIS så hade nog jag dragit också
>>
>>94937834
Det är som Varg säger. Problemet är också lösningen
>>
>>94937838
Den sexuella revolutionen har dödat familjen. Kvinnan är inte olikt ett barn när given frihet.
>>
Ny
>>94937930
>>
>>94937949
HAHAHAHAHA
>>
>>94937884
Bashar al-Assad är en bra, stark ledare som skyddar kristna minoriteter och sekularism
>>
>>94937949
lol ägd
>>
>>94937949
vgh
>>
>>94937884
>t. arab
ingen heder
>>
ny
>>94938081
>>
>>94937981
t. Vladislav

Kristna fick ju bra mycket mer rättigheter än i "rebellernas" områden, men de var ju fortfarande helt förbjudna från att ha politisk makt eller högre positioner i samhället. Knappast ett värst bra skydd.

>>94938063
>möh heder är att suga av regeringen och vara deras köttvägg
>>
>>94937125
svär på koreanen län

Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.