[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.
File: dansk computerspil.jpg (125 KB, 1920x1080)
125 KB
125 KB JPG
Hitman 2 i anden udgaven
>>
File: 13490152996.png (351 KB, 750x686)
351 KB
351 KB PNG
>>97218963
Godmorgen! Så er det i dag, at det sker!
>>
>>97218991
Glæder du dig, ven?
>>
>>97219013
Ja, men jeg er også nervos.
>>
>>97219033
Forståeligt
Hvad skal I så lave sammen? Hygge og sådan eller bare direkte til samleje?
>>
>>97219053
>>97219053
Jeg har ikke planlagt noget endnu. Dog har jeg leget med tanken om at tage ud at spise sushi, hvis hun er til det. Så bliver det heller ikke alt for formelt.
>>
>>97219145
Fornemt, alligevel
Jeg skal bare spille Hitman 2^2 hele dagen og hygge mig på min fridag
>>
Jeg har haft pige toj og en plug I de sidste 2 timer
Gud jeg er liderlig
>>
>>97219524
Hvad fik dig til at gå med dametoj?
>>
>>97219174
Jeg tjekkede lige på Google, og jeg var ikke klar over at det var kommet ud endnu. Tænkte at det var det gamle Hitman 2, som du skrev om.

Lyder hyggeligt!
>>
>>97219621
Det passer bedre end mande toj desu
Når jeg kober mande toj er det altid for stort hvis jeg ikke går ned i borne storrelse
>>
>>97219671
>Tænkte at det var det gamle Hitman 2, som du skrev om.
Ja, det er også besværligt når noget får samme navn som noget andet, der allerede findes
Især siden matematiske tegn som "i anden" ikke kan skrives på 4kanal
>>
>>97219688
Er du under 170?
>>
>>97219852
Jeg er 157cm så jeg er turbo mega manlet
>>
File: 1499116920205.png (834 KB, 1280x687)
834 KB
834 KB PNG
>>97219915
>157cm
Håber du har det godt på trods af det
Kender selv en lav mand som ellers er en god kammerat
>>
>>97219989
De fleste dage er det okay men det værste er når man går udenfor
Min far er 198cm og min mor er 176cm så enten er far rigtig far eller har jeg det værste held nogensinde
>>
>>97220042
Min far er også 198 hoj og er selv 185
Min far surmuler nogle ganger over, at han ikke er 2 centimeter hojere for så kunne han jo sige, at han var et par meter hoj
Nogle gange kunne jeg da også godt tænke mig at være bare lidt hojere også så tror bare, at vi alle er ræve som vil have fat i nogle ronnebær vi ikke kan nå
>>
>>97219524
>plug
Baseret. Selv onsker jeg mig udelukkende ting til at putte i måsen i julegave. Desværre kan jeg ikke just dele min onskeseddel med familien, så jeg må finde på noget andet.
>>
>>97219145
Baseret, held og lykke ven
>>
File: 1541715481747.jpg (34 KB, 960x540)
34 KB
34 KB JPG
Så er det sgu blevet tid til Hitman 2^2, drenge
>>
File: 1539878893332.jpg (21 KB, 600x600)
21 KB
21 KB JPG
/IngenGok/ er ved at tage livet af mig
>>
>>97221137
Virkelig god onske liste du har der især Njoy er fantastisk
Jeg kan ikke huske sidste gang jeg rorte ved mig penis desu
>>
File: IMG_20181109_111315.jpg (2.83 MB, 3120x4160)
2.83 MB
2.83 MB JPG
>>97218963
>>
Jeg er 170 cm hoj
>>
>>97220446
Det værste er når kvinder er hojere end en og man bare foler sig som en parodi
>>
>>97222716
fed udsigt makker
ville sporge hvor det er, men regner ikke med at få et svar på et anonymt bræt for danske urin-fetichister
>>
>>97223528
Så foler man sig som et barn igen
>>
Åh gud venner, jeg kom pludselig i tanke om en pige jeg skrev med for nogle år siden som jeg fortryder at jeg brod kontakten med. Hvordan kommer jeg mig over det?
>>
>>97224080
skriv til hende nu

>hEJ:DD lang tid siden!! hvordan skær den???xD
>>
>>97224080
>>97224203
og husk at sende et billede af en hvalp med
>>
>>97224080
Hvordan kommer man i en situation, hvor man skriver med en pige?
>>
>>97224283
få fat i hendes nr fra internettet, eller kig efter det i hendes tlf når hun kigger væk.
så ringer du med hemmeligt nr et par gange om ugen indtil hun vænner sig til det.
derefter begynder du at skrive til hende, men husk at starte med breve
>>
>det er en /r9danmark/ tråd episode igen i dag
>>
File: 1501367692027.jpg (29 KB, 300x300)
29 KB
29 KB JPG
>"vi ses på mandag, anon!"
>>
>>97224315
god idé
>>97224397
det er det hver dag, og det er godt
>>
Er der nogen andre der er til te når der skal hygges? Jeg voksede op med forældre der bare kobte noget billigt lort fra fotex, siden har jeg opdages hvor meget god te du kan få i en rigtig tehandel.
>>
>dfn du er bondejyde og der ikke findes en tehandel i miles omkreds.
>>
File: IMG_20181109_125258.jpg (3.65 MB, 3120x4160)
3.65 MB
3.65 MB JPG
>>
Danskar är äckliga
>>
>>97224203
>>97224231
Det er 2 år siden, hun blokerede mig på Discord og jeg tror også at hun lavede en ny bruger bagefter, så der er ikke meget jeg kan gore...

>>97224283
Jeg modte hende på en Discord server og skrev til hende fordi vi begge to var danskere. Altså hvis du bare gerne vil skrive med piger er det dog super let, der er fucking mange ensomme piger online der bare gerne vil have lidt opmærksomhed fra en fyr der ikke sender dick pics
>>
>>97225314
>homogent samfund med ekstremt lav korruption
så bliver man ærlig
>>
>>97225000
Te er mega nice, drikker det altid om aftenen. Hvilken type te drikker du
>>
denmark is white?
>>
nogen her som vil være min kæreste
Lige glad om du er dreng eller pige
>>
>>97225269
Langeland representing!
>>
>>97225441
50 years ago
>>97225462
>>>/r9k/
>>
>>97225444
Måske
>>
>>97225462
hov undskyld langeland, det var slet ikke til dig, du må meget gerne blive
>>
>>97225462
Jeg elsker langeland :3
>>
>>97225413
haha mm, snarare ett land fyllt med feta alkoholist mongolider och bögar
>>
>>97225422

Skifter lidt rundt efter humor. Lige nu er jeg på den sidste kop rooibos med pære og ingefær som egentlig var ret god. Så har jeg noget darjeeling klart. Drikker ofte også earl grey.

>>97225214

Nemlig.com sælger te fra Perchs så du kan altid bare kobe der og så lave nogen andre indkob samtidig. Med mindre du er så meget bondejyde at selv nemlig ikke brigner ud.
>>
>>97225566
https://www.dr.dk/nyheder/udland/malmoe-fire-skudepisoder-paa-et-doegn
>>
>>97225413
>>
Hvordan kan det være at homogenitet er så stor en forudsætning for et velfungerende samfund? Det er jo ikke fordi andre racer per automatik er en flok ballademagere. Forstegenerations invandre har måske nogle udfordringer med at blive integreret i en ny kultur, men i et land som USA hvor de sorte er indfodte og nedstammer fra indfodte forældre er der stadig markante sociale problemer.
>>
>>97225829
>Det er jo ikke fordi andre racer per automatik er en flok ballademagere
du skal vist ind og læse lidt kriminalstatistik
>>
Te er mega baseret.
Meget bedre end kaffe
>>
>>97225462
er du også fra langeland
>>
>>97226176
Nej, jeg synes bare det ville være spooky hvis en anon genkendte et tilfældigt gadekryds du postede, så jeg googlede det værtshus der ligger til venstre på billedet.
>>
>>97225876
Statistik viser hvordan tingene er, men ikke hvorfor tingene er på den måde.
>>
>>97226176
sker der noget spændende på Langeland
Det er mange mange år siden jeg har været der
>>
Gode tider

https://www.youtube.com/watch?v=uG5D9FjkuMA
>>
>>97226535
nej
ikke andet end flere butikker lukker og der bliver mere dodt
>>
>>97227479
Hvis du flytter fra Langeland skal jeg nok give dig min Langemand ;)
>>
Den folelse når du aldrig vil tage til Formel 1 Grand Prix i Hanoi sammen med din Vietnamesisk-Amerikanske 2D kæreste der noget kontroversielt er stemmelagt af Alison Brie.

https://www.skysports.com/f1/news/12433/11545567/vietnam-gp-to-be-hosted-in-hanoi-from-2020-f1-season
>>
>>97227479

https://youtu.be/5ByZqJnGZyE
>>
i just started playing HITMAN 2 because i got the Gold Edition for like 20$ (russian steam keys had no region lock few months ago, publishers mistake)
fugg, all season 1 missions are there as well, and i have to do all the challenges all over again, even tho i already own first HITMAN and completed it all
>>
>>97228335
passer meget godt til langeland
>>
ser twin peaks og nyder en nutellamad
>>
File: 1499533081340.jpg (122 KB, 706x639)
122 KB
122 KB JPG
>>97229033
Hygge
>>
File: 1323577989004.jpg (147 KB, 645x773)
147 KB
147 KB JPG
får ikke su for den forste Januar
ov ingen hyggelig December til mig
>>
>>97230948
eller ikke forste Januar bare engang i Januar
>>
>>97230948
hvorfor?
>>
>>97231210
noget åndsvagt pis staten har lavet noget med kvartaler
hvis jeg forst havde sogt i December kunne jeg nok forst få det i april
forstår ikke logikken bag det
>>
>>97231311
det må da være nyt
>>
>>97231311
Er du lige fyldt 18?
>>
>>97231831
ja
>>
>>97229140
så lige afsnit 13. pyha, serien er stadig tung. Den der scene med Sarah Palmer der stirrer på et loopende tv i ubehagelig belysning var virkelig creepy.
Dode af grin da Dougie smækker ind i glasdoren
>>
Blood Money was so fun. I'd be happy if they remastered this.
>>
File: 1498336498211.webm (1016 KB, 1280x718)
1016 KB
1016 KB WEBM
>>97232024
Dougie er hygge personificeret
>>
>>97231848
hvordan foles det at være fodt efter år 2000
>>
>>97232146
min alder folger årene
så det er okay
>>
Hvordan sender jeg penge anonymt? Anon skal også vide at det er jul!
>>
>>97232541
lav en falsk PayPal
>>
sidder i toget og er omringet af sode piger, hele vognen lugter af jordbær, tror jeg besvimer
>>
jeg har haft den samme t-shirt på i 7 dage.
>>
>>97233028
jeg udfordrer dig til at tage en stor sniffer og bagefter beskrive lugten
>>
>>97232615
Det ville kræve at jeg opgiver falske personoplysninger. Jeg vil ikke i brummen!
>>
>>97233183
Lugter af davidbeckham deodorant og sved.
>>
>>97233260
så må du jo finde ud af hvor han bor og ligge en hundredekrone sedel i hans postkasse
>>
>>97233015
hvis gentagende cifre, så siger du til den sodeste, at hun har et pænt smil
>>
>>97231848
Det handler ikke om hvornår du sogte efter SU så, men hvornår du fyldte 18. Man kan forst få SU i kvartalet efter man er fyldt 18.
>>
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/friskole-i-en-lorte-situation-menneskeaffoering-brugt-som-goedning-klos
vidste ikke sydsjællandske landmænd var så baseret
>>
>anon, hvorfor bliver mine trusser ved med at forsvinde fra vasketojskurven?
>>
>>97233342
Jeg gjorde det alligevel
Det gik okay, jeg fik hendes nummer men jeg blev for nervos og kom til og stige af ved forkert station så det lidt ov
>>
File: 23nclq.jpg (50 KB, 480x415)
50 KB
50 KB JPG
>>97234442
>>
>>97234508
seriost
>>
>>97235048
Ja men det er sikkert et forkert nummer alligevel
>>
>>97233377
nå okay
stadig lidt åndsvagt
>>
>>97234508
Hmm det lyder lidt som at være noget du har fundet på anon, men hvis det er rigtigt så er det ret baseret.
>>
>>97230948
>waah, jeg får ikke gratis penge af staten til ligegyldigheder selvom jeg bor hjemme hos mor og far
>>
>>97234508
Husk at fortælle os fortsættelsen
>>
File: 1533921842856.jpg (185 KB, 800x600)
185 KB
185 KB JPG
SÅ KIGGEDE MAN LIGE PÅ URET OG SÅ AT DET VAR BLEVET DEN TID IGEN
DET ER FREDAG AFTEN, DRENGE
HAR I DET FEDT?
>SPILLER
>SER
>HORER
>LÆSER
>SPISER
>DRIKKER
>DROMMER
>ONANERER
>FOLER
>HYGGER
>>
>>97236428
har skrevet til hende men regner ikke med hun svarer, det lidt for godt til og ikke være en joke
>>
>>97233260
man behoves vidst ikke at angive sit rigtige navn på PayPal
>>
>>97236637
Blackout
https://www.twitch .tv/chess
Lasagne fra i går
Vand, måske en pepsi senere
Det er stadig November
Fint
Altid
>>
Jeg har lyst til at græde
>>
>>97234508
passer sgu da ikke anon
>>
besoger mine forældre så jeg er lige med på ingengok igen i en kort periode
>>
File: 1541753002399.png (585 KB, 1366x768)
585 KB
585 KB PNG
>>97236637
>SPILLER
Hitman 2^2 og det er godt
>SER
Så Rain Man i går så ingen film i dag
>HORER
Tæt trafik i Herning
>LÆSER
Er gået i gang med at læse Det Nye Testamente for at vide hvad der egentlig står i bogen. Når jeg er færdig går jeg videre til Buddhistiske tekster og så Koranen. Eventuelt også Det Gamle Testamente
>SPISER
Farsruller og ris
>DRIKKER
Mælk til maden, cola bagefter
>DROMMER
Om medskuespillere som tager sig sammen til at lære sine replikker
>ONANERER
Ikke i aften
>FOLER
Rimelig ok
>HYGGER
Ekstremt
>>
https://www.dr.dk/nyheder/udland/overlever-fra-las-vegas-masseskyderi-blev-skuddraebt-paa-bar-i-californien
>vær amerikaner
>overlev et skud angreb bare for at blive skudt igen
det var da lidt deprimerende
>>
>>97237077
Hvorfor?
>>
>>97237538
>Farsruller og ris
Jeg vidste ikke at John Olsen aka Mongo TV browsede 4chan https://youtu.be/H_-x-F0Cp3Q
>>
su anon her
i næste uge vil jeg tage ned til jobcentret og hore om jeg kan få uddannelses hjælp frem til Januar månede, DECEMBER SKAL BARE VÆRE HYGGELIG. og hvis i vil donere til min paypal så er den breadman22@mail.com
>>
>>97238176
For helvede, anon, nu kan jeg aldrig spise det igen
>>
>>97238235
jeg vil kun donere hvis du kan bevise at du ikke er nogen normalsvans
>>
>>97238282
har lettere autisme tror jeg
>>
>>97238330
hvordan ser en normal hverdag ud for dig
har du jævnlig kontakt med det modsatte kon?
>>
>>97238078
Jeg ved det ikke.
>>
>>97238398
altså nu er jeg i gang med noget skoleværk men ellers stod den på at vågne op omkring kl 11 og så sidde på computer frem til aftensmad tid og så frem til jeg skal sove
og det sker ikke så tit er ikke så god til at tale med piger, snubler over mine egne ord.
>>
>>97238398
hallo man er ikke autist bare fordi man ikke har jævnlig kontakt med det modsatte kon
>>
File: 1497963390236.jpg (76 KB, 785x600)
76 KB
76 KB JPG
>>97238668
Det er jeg ked af at hore, min ven
Har du hyggeplaner for i aften?
>>
>>97238704
hvordan kan du få SU hvis du ikke er igang med nogen uddannelse
>>
>Abort for hver 1000 levende fodde
Hvad er galt med Gronland?
>>
Magnus Carlsen er /voresfyr/
>>
>>97238714
Tak, anon.
Nej, jeg skal mode på arbejde til midnat.
>>
>>97238752
er over 18 og er i gang med skole
får det forst i Januar
>>
>>97238869
Hvad arbejder du som?
Kan du lide det?
>>
>>97238904
Vil helst ikke fortælle hvad jeg laver. Det er hverken et fedt eller skidt arbejde. Det er OK, vel betalt og rimeligt fleksibelt.
>>
File: 1541749023678.jpg (77 KB, 690x720)
77 KB
77 KB JPG
>>97238176
>>
>>97239088
Er du ham der postede billeder fra din gåtur?
>>
Jeg kan godt lide lokalnyheder. De er hyggelige. I hvert fald her i Ostjylland.
>>
>>97238176
kan ikke lige se videon men hvad får dig til at tro det,?
>>
Jeg vaskede mit toj i dag men vaskekælderen er fuld. Tænker jeg må finde på en makeshift losning og hænge det op rundt omkring på værelset
>>
>>97239197
Ja, jeg tror ikke der er andre Grönlændere som browser 4chan mäske undtagen Isac men jeg er ikke engang sikker pä om han virkelig er en eskimo
>>
>>97239723
Baseret og hyggepillet.

Var selv på Gronland for 11-12 år siden da jeg var en zoomer blot.
>>
>>97236637
>SPILLER
diablo 2
>SER
youtube
>HORER
afslappende musik
>LÆSER
so youve been publicly shamed
>SPISER
foccacia
>DRIKKER
cola
>DROMMER
om en sod kæreste
>ONANERER
ikke mere idag
>FOLER
hygge
>HYGGER
max
>>
Jeg har en svag hage er mit liv slut?
>>
>>97239723
så en på /pol/ for nogle måneder siden, han sagde han var en pige eskimo.
>>
File: 1510776673706.jpg (14 KB, 238x192)
14 KB
14 KB JPG
>>97240968
Mon ikke han/hun bare opdagede 4chan ved et uheld og forlod med det samme for evigt?
>>
>>97240968
jeg ville sgu gerne kneppe en lille eskimo
>>
>>97242192
er du ved at være klar til valgkamp lars
>>
>jomfru
>korte i bil med nogle kolleger på vej til arbejde
>radioen korer
>emnet falder på "vil du godt kunne klare 4 måneder uden sex?"
>alle bliver enige om at det kunne de i hvert fald ikke
>lader som om jeg er faldet i sovn
>>
>>97242456
>>lader som om jeg er faldet i sovn
>>
>>97242603
;_;
>>
>>97242721
Det er sgu lidt svagt sonnike. Du kunne i det mindste bare have ladet som om du havde haft sex og ikke kunne klare dig uden
>>
>>97242821
Hvorfor er det bedre at lyve?
>>
https://lyricstranslate.com/en/norwegian-folk-naar-fjordene-blaaner-lyrics.html

aar fjordene blaaner
Som markens fiol,
Og bræerne glittrer
I spillende sol,
Naar liljekonvallen
Ved foden af hæg
Staar duftende skjon
Langs med klippernes væg,
Mens elven bag orkrattet
Danser sig vild,
Og trosten fra granlien
Synger dertil,
Da rores, da rores mit bryst,
Da blot hviske jeg kan:
Gud signe dig Norge,
Mit deilige land,
Gud signe dig Norge,
Mit deilige land,”:/
Men naar jeg ser folket,
Som rydder den jord,
Som virker paa fjeld
Og ved fiskerig fjord,
De tusinde mænd,
Som tilsjos og tillands
I arbeidets sved
Vinder Norge en krans;
De tusinde kvinder,
Som yndig og tro
Med kjærlighed sysler
I hjemlivets bo,
Da svinger jeg hatten,
Da hjertet faar tolk:
Hurra for mit brave,
Mit kraftige folk!
Hurra for mit folk,
For mit kraftige folk!
>>
>>97237538
>Om medskuespillere som tager sig sammen til at lære sine replikker

Fedt at vi har en fremtidig filmstjerne i /danmarktråden/. Når du bliver Mads Mikkelsen 2^2 kan jeg udgive en kontroversiel bog om dengang jeg sammen med dig postede om rodhårede kvinder der tisser i en fjern afkrog af internettet.
>>
>>97243409
Hvis jeg nogensinde bliver til et kendt navn skal jeg nok sorge for at nævne rodhårede kvinder for din skyld, min ven
>>
>>97243587
hvis du ikke nævner urin-aspektet, så bliver jeg skuffet
>>
>>97244663
Hvor meget jeg kan tillade mig at sige kommer jo an på hvor stor jeg bliver
>>
>>97245516
Hvor stor du bliver kommer an på hvor kontroversiel du tor at være!
>>
har i en kæreste endnu?
>>
>>97246930
Ikke endnu
Dig?
>>
File: 1534418901214.gif (932 KB, 245x173)
932 KB
932 KB GIF
https://www.youtube.com/watch?v=h85t-_ItmvU
>>
>>97246979
nej, desværre
>>
*åbner dåse*

Jep

*slupre*

Åhh ja... Et Lille Ojeblik, se det var godt TV.

https://www.dr.dk/bonanza/serie/356/boern-klip/52633/et-lille-oejeblik
>>
>>97247022
Fy for den lede
>>
I wish i was born in denmark
>>
så er skak slut, kamp 2 er i morgen
>>
>>97247626
why
>>
>>97247654
Because im stuck on frosty windy rock
>>
>>97247712
would you rather be stuck on a frosty windy flat mark
>>
>>97247712
>stuck
But you can drive or take train to Sweden and even Germany
We're also in the wrong time zone so i have to wake up to darkness
>>
>>97247860
>>97248260
>>
>>97246930
nej, men jeg fik vist ojenkontakt med en pige i toget den anden dag
>>
>>97248260
>volcanos
>unique nature
>0 niggers
>>
>>97248260
being stuck between sweden and germany isn't necessarily a good thing
>>
>>97248499
Our nature is just rocks, only 1% is forest
>>
>>97248675
Maybe historically but why not today
>>
>>97248786
because swedes are rude and germans are germans
>>
Går i seng nu
Ses, drenge
>>
Godnat, anon.
Jeg vil også begynde at gore mig klar til at komme i seng. Skal til fodselsdag i morgen formiddag. Det gider jeg ikke.

Selv er jeg helt stoppet med at invitere gæster til min fodselsdag fordi jeg ved hvor meget jeg selv ville hade det hvis det var mig der fik en indbydelse til fodselsdag en hojhellig lordag.
>>
spiser chips med en gaffel for at undgå nord fingre
>>
>>97252404
lyder ikke særlig effektivt
>>
klokken er 2 og er ikke engang træt endnu
>>
anon, hvordan gik det med daten
>>
har måske spist omkring 3500 kalorier i dag, jeg faster mandag
>>
>>97254575
tror dårligt nok jeg har spist 2000 favæ
>>
>>97254575
kan dårligt nok komme op på 2000 selv når jeg prover

hvordan gor du det
>>
>>97254603
mit er måske nærmere 4k, har dog ikke talt

>>97254614
2 stykker lagkage
et par stykker rugbrod med smor og ost
pakke hytteost
halv lasagne fra igår
en pose chips (310 gram)
en banan
en enkel dåsesodavand
pistacienodder

jeg ved mit lasagne er omkring 750, chips er måske helt oppe på 1300 for en hel pose, de der stykker lagkage måske 500-600, rugbrod og tilbehor hvertfald 500, nodder stiger nok også 300-400 de snyder meget, hytteost er omkring 200

skal vist ud og lobe i morgen
>>
>>97254778
hvad for nogle chips var det
>>
>>97254867
nåh det er 300 gram

det er mange chips...
>>
>>97254938
de er ikke så gode
>>
>>97254938
pyyyyh synes altid jeg fortryder det når jeg kober sur creme & log, æder en halv pose på 5 minutter og stinker og smager bare af log resten af dagen
>>
>>97255006
jeg synes de er fine posen kostede en tier, man plejede kun at kunne få dem i fakta tyskland, men nu har de dem i danmark også
>>
File: 439_600_hot_holiday.png (206 KB, 439x600)
206 KB
206 KB PNG
håber de her vender tilbage en dag
>>
File: 1446165016778.png (34 KB, 633x758)
34 KB
34 KB PNG
>>97236637
>>SPILLER
TF2
>>SER
Twin Peaks s3
>>HORER
skifter mellem french house, noget japansk meme musik (ikke jpop) og bladee
>>LÆSER
shit til universitetet, har ikke læst en ikke-skolebog i over et år nu
>>SPISER
skal til at lave knækbrod med ost
>>DRIKKER
vand
>>DROMMER
sod dame,
>>ONANERER
har gjort, fortrod det med det samme
>>FOLER
ku' være bedre, er træt som bare fanden
>>HYGGER
tjo
>>
File: 1532334330213.jpg (9 KB, 234x215)
9 KB
9 KB JPG
>>97255339
>TF2
fandens baseret
>>
>>97255627
det holder stadig, fortryder virkelig at jeg stoppede med at spille det i 2011-2012

Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.